Javna rasprava br. 9/2018 - od 01.10.2018. do 29.11.2018.

U skladu sa regulativom i Planom i programom rada, Institut za standardizaciju objavljuje javnu raspravu za nacrte crnogorskih standarda/srodnih dokumenata (br. 9/2018), koja je počela 01.10.2018. i trajaće do 29.11.2018.

Ostavi komentar
Tabelarni pregled standarda na javnoj raspravi Javna rasprava br. 9/2018:
  • Ostaviti komentar za neki od unosa klikom na   .
  • Sortirati kolone klikom na zaglavlje kolone (prvobitno sortiranje je izvršeno po referentnoj oznaci).
  • Pretražiti svaku od kolona ukucavanjem ključnih riječi u polje za pretragu.
  • Podešavati broj prikazanih elemenata po stranici klikom na padajući meni.
Ostale aktivne javne rasprave:

Javna rasprava br. 9/2018

Od 01.10.2018. do 29.11.2018.:

Dokument Naziv Izvorni dokument Naziv (eng.) Stepen sagl. Metoda preuzimanja Jezik Autor ICS Direktiva
MEST EN 2591-6404:2018
Vazduhoplovstvo - Elementi za električno i optičko povezivanje - Metode ispitivanja - Dio 6404: Optički elementi - Poprečno opterećenje EN 2591-6404:2001 Aerospace series - Elements of electrical and optical connection - Test methods - Part 6404: Optical elements - Transverse load IDT preštampavanjem en Stručni savjet za standarde 49.060
MEST EN ISO 16671:2018
Oftalmološki implantati - Irigacioni rastvori za oftalmološke operacije EN ISO 16671:2015 (ISO 16671:2015, IDT) Ophthalmic implants - Irrigating solutions for ophthalmic surgery IDT preštampavanjem en Stručni savjet za standarde 11.040.70 93/42/EEC
MEST EN 16914:2018
Aluminijum i legure aluminijuma - Toplo-valjane ojačane ploče od zavarljivih legura aluminijuma - Tehnički zahtjevi za isporuku EN 16914:2017 Aluminium and aluminium alloys - Hot-rolled armour plates in weldable aluminium alloy - Technical delivery conditions IDT preštampavanjem en Stručni savjet za standarde 77.150.10
MEST EN 1436:2018
Materijali za obilježavanje puta - Performanse oznaka za učesnike u saobraćaju i ispitne metode EN 1436:2018 Road marking materials - Road marking performance for road users and test methods IDT preštampavanjem en Stručni savjet za standarde 93.080.30
MEST EN ISO 19071:2018
Koža - Hemijska ispitivanja - Određivanje hroma (VI) i redukcionog potencijala sredstava za štavljenje hromom EN ISO 19071:2016 (ISO 19071:2016, IDT) Leather - Chemical tests - Determination of chromium (VI) and the reductive potential for chromium tanning agents IDT preštampavanjem en Stručni savjet za standarde 59.140.30
MEST EN ISO 2589:2018
Koža - Fizička i mehanička ispitivanja - Određivanje debljine EN ISO 2589:2016 (ISO 2589:2016, IDT) Leather - Physical and mechanical tests - Determination of thickness IDT preštampavanjem en Stručni savjet za standarde 59.140.30
MEST EN ISO 19076:2018
Koža - Mjerenje površine kože - Upotreba elektronske tehnike EN ISO 19076:2016 (ISO 19076:2016, IDT) Lerathe - Measurement of leather surface - Using electronic techniques IDT preštampavanjem en Stručni savjet za standarde 59.140.30
MEST EN ISO 2420:2018
Koža - Fizička i mehanička ispitivanja - Određivanje prividne gustine i mase po jedinici površine EN ISO 2420:2017 (ISO 2420:2017, IDT) Leather - Physical and mechanical tests - Determination of apparent density and mass per unit area IDT preštampavanjem en Stručni savjet za standarde 59.140.30
MEST EN ISO 19074:2018
Koža - Fizička i mehanička ispitivanja - Određivanje apsorpcije vode kapilarnim djelovanjem (sa fitiljem) EN ISO 19074:2015 (ISO 19074:2015, IDT) Leather - Physical and mechanical tests - Determination of water absorption by capillary action (wicking) IDT preštampavanjem en Stručni savjet za standarde 59.140.30
MEST EN 62056-7-3:2018
Razmjena podataka mjerenja električne energije — DLMS/COSEM skup podataka - Dio 7-3: Žični i bežični M-Bus komunikacioni profili za lokalne mreže i mreže u neposrednoj blizini EN 62056-7-3:2017 (IEC 62056-7-3:2017, IDT) Electricity metering data exchange - The DLMS/COSEM suite - Part 7-3: Wired and wireless M-Bus communication profiles for local and neighbourhood networks IDT preštampavanjem en ISME/TK E 006 17.220.20, 35.100.01,91.140.50
MEST EN ISO 3379:2018
Koža - Određivanje rastezanja i jačine površine lica kože (metoda probijanja kuglom) EN ISO 3379:2015 (ISO 3379:2015, IDT) Leather - Determination of distension and strength of surface (Ball burst method) IDT preštampavanjem en Stručni savjet za standarde 59.140.30
MEST EN ISO 2418:2018
Koža - Hemijska, fizička, mehanička ispitivanja i ispitivanja postojanosti obojenja - Mjesto uzimanja uzoraka EN ISO 2418:2017 (ISO 2418:2017, IDT) Leather - Chemical, physical and mechanical and fastness test - Sampling location IDT preštampavanjem en Stručni savjet za standarde 59.140.30
MEST EN 55014-1:2018
Elektromagnetna kompatibilnost - Zahtjevi za aparate za domaćinstvo, električne alate i slične uređaje - Dio 1: Emisija EN 55014-1:2017 Electromagnetic compatibility - Requirements for household appliances, electric tools and similar apparatus - Part 1: Emission IDT preštampavanjem en ISME/TK E 006 33.100.10 2014/30/EU
MEST CEN/TS 16316:2018
Poštanske usluge - Otvoreni interfejs - Plan sortiranja CEN/TS 16316:2012 Postal services - Open interface - Sortplan IDT preštampavanjem en Stručni savjet za standarde 03.240, 35.240.69
MEST EN 55016-2-3:2018
Specifikacija aparata i metoda za mjerenje radio-smetnji i imunosti - Dio 2-3: Metode mjerenja smetnji i imunosti - Mjerenja izračenih smetnji EN 55016-2-3:2017 Specification for radio disturbance and immunity measuring apparatus and methods - Part 2-3: Methods of measurement of disturbances and immunity - Radiated disturbance measurements IDT preštampavanjem en ISME/TK E 006 33.100.10, 33.100.20 2014/30/EU
MEST EN 2591-502:2018
Vazduhoplovstvo - Elementi za električno i optičko povezivanje - Metode ispitivanja - Dio 502: Suženi ulaz EN 2591-502:2001 Aerospace series - Elements of electrical and optical connection - Test methods - Part 502: Restricted entry IDT preštampavanjem en Stručni savjet za standarde 49.060
MEST EN 3475-406:2018
Vazduhoplovstvo - Električni kablovi, za upotrebu u vazduhoplovu - Metode ispitivanja - Dio 406: Ispitivanje hladnim savijanjem EN 3475-406:2002 Aerospace series - Cables, electrical, aircraft use - Test methods - Part 406: Cold bend test IDT preštampavanjem en Stručni savjet za standarde 49.060
MEST EN 3475-409:2018
Vazduhoplovstvo - Električni kablovi, za upotrebu u vazduhoplovu - Metode ispitivanja - Dio 409: Starenje u odsustvu vazduha EN 3475-409:2002 Aerospace series - Cables, electrical, aircraft use - Test methods - Part 409: Air-excluded ageing IDT preštampavanjem en Stručni savjet za standarde 49.060
MEST EN 3475-410:2018
Vazduhoplovstvo - Električni kablovi, za upotrebu u vazduhoplovu - Metode ispitivanja - Dio 410: Toplotna izdržljivost EN 3475-410:2002 Aerospace series - Cables, electrical, aircraft use - Test methods - Part 410: Thermal endurance IDT preštampavanjem en Stručni savjet za standarde 49.060
MEST EN 3475-502:2018
Vazduhoplovstvo - Električni kablovi, za upotrebu u vazduhoplovu - Metode ispitivanja - Dio 502: Širenje ureza EN 3475-502:2002 Aerospace series - Cables, electrical, aircraft use - Test methods - Part 502: Notch propagation IDT preštampavanjem en Stručni savjet za standarde 49.060
MEST EN 3475-503:2018
Vazduhoplovstvo - Električni kablovi, za upotrebu u vazduhoplovu - Metode ispitivanja - Dio 503: Abrazija pri struganju EN 3475-503:2002 Aerospace series - Cables, electrical, aircraft use - Test methods - Part 503: Scrape abrasion IDT preštampavanjem en Stručni savjet za standarde 49.060
MEST EN 62325-451-1:2018
Okvir za komunikacije na tržištu električnom energijom — Dio 451-1: Potvrda poslovnih procesa i kontekstualnog modela za CIM evropsko tržište EN 62325-451-1:2017 (IEC 62325-451-1:2017, IDT) Framework for energy market communications - Part 451-1: Acknowledgement business process and contextual model for CIM European market IDT preštampavanjem en ISME/TK E 006 33.200
MEST EN 3475-504:2018
Vazduhoplovstvo - Električni kablovi za upotrebu u vazduhoplovu - Metode ispitivanja - Dio 504: Uvijanje EN 3475-504:2002 Aerospace series - Cables, electrical, aircraft use - Test methods - Part 504: Torsion IDT preštampavanjem en Stručni savjet za standarde 49.060
MEST CEN/TR 15350:2018
Mehaničke vibracije — Uputstvo za ocjenu izlaganja vibracijama koje se prenose na ruke korišćenjem raspoloživih informacija, uključujući i one koje je dao proizvođač CEN/TR 15350:2013 Mechanical vibration - Guideline for the assessment of exposure to hand-transmitted vibration using available information including that provided by manufacturers of machinery IDT preštampavanjem en Stručni savjet za standarde 13.160 2006/42/EC
MEST EN ISO 7010:2017/A6:2018
Grafički simboli – Boje i znakovi sigurnosti – Registrovani znakovi sigurnosti - Izmjena 6 EN ISO 7010:2012/A6:2016 (ISO 7010:2011/Amd 6:2014, IDT) Graphical symbols - Safety colours and safety signs - Registered safety signs - Amendment 6 IDT preštampavanjem en Stručni savjet za standarde 01.070, 01.080.10
MEST EN ISO 7010:2017/A7:2018
Grafički simboli – Boje i znakovi sigurnosti – Registrovani znakovi sigurnosti - Izmjena 7 EN ISO 7010:2012/A7:2017 (ISO 7010:2011/Amd 7:2016, IDT) Graphical symbols - Safety colours and safety signs - Registered safety signs - Amendment 7 IDT preštampavanjem en Stručni savjet za standarde 01.070, 01.080.10
MEST EN ISO 6789-1:2018
Garnitura alata za vijke i navrtke – Ručni torzioni alati – Dio 1: Zahtjevi i metode ispitivanja konstrukcijske usaglašenosti i ispitivanje usaglašenosti kvaliteta – Minimalni zahtjevi za sertifikaciju usaglašenosti EN ISO 6789-1:2017 (ISO 6789-1:2017, IDT) Assembly tools for screws and nuts - Hand torque tools - Part 1: Requirements and methods for design conformance testing and quality conformance testing: minimum requirements for declaration of conformance IDT preštampavanjem en Stručni savjet za standarde 25.140.30
MEST EN 62056-8-6:2018
Razmjena podataka za mjerenje električne energije - Niz DLMS / COSEM - Dio 8-6: Profil brzine PLC ISO / IEC 12139-1 za susjedne mreže EN 62056-8-6:2017 (IEC 62056-8-6:2017, IDT) Electricity metering data exchange - The DLMS/COSEM suite - Part 8-6: High speed PLC ISO/IEC 12139-1 profile for neighbourhood networks IDT preštampavanjem en ISME/TK E 006 17.220 , 35.110, 91.140.50
MEST EN 3475-701:2018
Vazduhoplovstvo - Električni kablovi za upotrebu u vazduhoplovu – Metode ispitivanja – Dio 701: Mogućnost uklanjanja i prijanjanja izolacije na provodniku EN 3475-701:2017 Aerospace series - Cables, electrical, aircraft use - Test methods - Part 701: Strippability and adherence of insulation to the conductor IDT preštampavanjem en Stručni savjet za standarde 49.060
MEST EN 3475-702:2018
Vazduhoplovstvo - Električni kablovi za upotrebu u vazduhoplovu - Metode ispitivanja - Dio 702: Sposobnost potiskivanja oklopa EN 3475-702:2002 Aerospace series - Cables, electrical, aircraft use - Test methods - Part 702: Screen pushback capability IDT preštampavanjem en Stručni savjet za standarde 49.060
MEST EN 3475-703:2018
Vazduhoplovstvo - Električni kablovi za upotrebu u vazduhoplovu - Metode ispitivanja - Dio 703: Postojanost oznaka proizvođača EN 3475-703:2002 Aerospace series - Cables, electrical, aircraft use - Test methods - Part 703: Permanence of manufacturer's marking IDT preštampavanjem en Stručni savjet za standarde 49.060
MEST EN ISO 6789-2:2018
Garnitura alata za vijke i navrtke – Ručni torzioni alati – Dio 2: Zahtjevi za kalibraciju i određivanje mjerne nesigurnosti EN ISO 6789-2:2017 (ISO 6789-2:2017, IDT) Assembly tools for screws and nuts - Hand torque tools - Part 2: Requirements for calibration and determination of measurement uncertainty IDT preštampavanjem en Stručni savjet za standarde 25.140.30
MEST EN ISO 6145-6:2018
Analiza gasa - Priprema kalibracionih gasnih smješa pomoću dinamičkih metoda - Dio 6: Kritične mlaznice EN ISO 6145-6:2017 (ISO 6145-6:2017, IDT) Gas analysis - Preparation of calibration gas mixtures using dynamic methods - Part 6: Critical flow orifices IDT preštampavanjem en Stručni savjet za standarde 71.040.40
MEST HD 60364-5-54:2014/A11:2018
Električne instalacije niskog napona - Dio 5-54: Izbor i ugradnja električne opreme – Uzemljenje i zaštitni provodnici HD 60364-5-54:2011/A11:2017 Low-voltage electrical installations - Part 5-54: Selection and erection of electrical equipment - Earthing arrangements and protective conductors IDT preštampavanjem en ISME/TK E 006 29.020, 91.140.50
MEST EN ISO 16664:2018
Analiza gasa - Rukovanje gasovima i gasnim smješama za kalibraciju - Uputstva EN ISO 16664:2017 (ISO 16664:2017, IDT) Gas analysis - Handling of calibration gases and gas mixtures - Guidelines IDT preštampavanjem en Stručni savjet za standarde 71.040.40
MEST HD 60364-5-56:2011/A12:2018
Niskonaponske električne instalacije - Dio 5-56: Selekcija i podizanje električne opreme – Bezbjednosne usluge HD 60364-5-56:2010/A12:2017 Low-voltage electrical installations - Part 5-56: Selection and erection of electrical equipment - Safety services IDT preštampavanjem en ISME/TK E 006 91.140
MEST HD 60364-5-537:2017/A11:2018
Niskonaponske električne instalacije - Dio 5-53: Selekcija i postavljanje električne opreme - Uređaji za zaštitu, izolaciju, preklapanje, kontrolu i monitoring - Klauzula 537: Izolacija i preusmjeravanje HD 60364-5-537:2016/A11:2017 Low-voltage electrical installations - Part 5-53: Selection and erection of electrical equipment - Devices for protection, isolation, switching, control and monitoring - Clause 537: Isolation and switching IDT preštampavanjem en ISME/TK E 006 29.120.50, 91.140.50
MEST EN 2591-415:2018
Vazduhoplovstvo - Elementi za električno i optičko povezivanje - Metode ispitivanja - Dio 415: Oštećenja ispitnog čepa (ženski kontakti) EN 2591-415:2001 Aerospace series - Elements of electrical and optical connection - Test methods - Part 415: Test probe damage (female contacts) IDT preštampavanjem en Stručni savjet za standarde 49.060
MEST HD 60364-5-559:2014/A11:2018
Električne instalacije niskog napona - Dio 5-559: Izbor i ugradnja električne opreme – Svjetiljke i instalacije osvjetljenja HD 60364-5-559:2012/A11:2017 Low-voltage electrical installations - Part 5-559: Selection and erection of electrical equipment - Luminaires and lighting installations IDT preštampavanjem en ISME/TK E 006 91.140
MEST EN 2591-416:2018
Vazduhoplovstvo - Elementi za električno i optičko povezivanje - Metode ispitivanja - Dio 416: Čvrstoća savijanja kontakta EN 2591-416:2001 Aerospace series - Elements of electrical and optical connection - Test methods - Part 416: Contact bending strength IDT preštampavanjem en Stručni savjet za standarde 49.060
MEST EN 2591-417:2018
Vazduhoplovstvo - Elementi za električno i optičko povezivanje - Metode ispitivanja - Dio 417: Zatezna čvrstoća (krimpovani spojevi) EN 2591-417:2001 Aerospace series - Elements of electrical and optical connection - Test methods - Part 417: Tensile strength (crimped connection) IDT preštampavanjem en Stručni savjet za standarde 49.060
MEST EN 2591-418:2018
Vazduhoplovstvo - Elementi za električno i optičko povezivanje - Metode ispitivanja - Dio 418: Mjerač sila uvlačenja i izvlačenja (ženski kontakti) EN 2591-418:2001 Aerospace series - Elements of electrical and optical connection - Test methods - Part 418: Gauge insertion/extraction forces (female contacts) IDT preštampavanjem en Stručni savjet za standarde 49.060
MEST EN 2591-419:2018
Vazduhoplovstvo - Elementi za električno i optičko povezivanje - Metode ispitivanja - Dio 419: Stabilnost muških kontakata pri umetanju EN 2591-419:2001 Aerospace series - Elements of electrical and optical connection - Test methods - Part 419: Stability of male contacts in insert IDT preštampavanjem en Stručni savjet za standarde 49.060
MEST EN 2591-424:2018
Vazduhoplovstvo - Elementi za električno i optičko povezivanje - Metode ispitivanja - Dio 424: Sila svlačenja nelemljenih obavijenih spojeva EN 2591-424:2001 Aerospace series - Elements of electrical and optical connection - Test methods - Part 424: Stripping force, solderless wrapped connections IDT preštampavanjem en Stručni savjet za standarde 49.060
MEST EN 2591-425:2018
Vazduhoplovstvo - Elementi za električno i optičko povezivanje - Metode ispitivanja - Dio 425: Sposobnost odvijanja nelemljenih obavijenih spojeva EN 2591-425:2001 Aerospace series - Elements of electrical and optical connection - Test methods - Part 425: Unwrapping capability, solderless wrapped connections IDT preštampavanjem en Stručni savjet za standarde 49.060
MEST EN 2591-426:2018
Vazduhoplovstvo - Elementi za električno i optičko povezivanje - Metode ispitivanja - Dio 426: Efektivnost sistema za zadržavanje kontakta EN 2591-426:2001 Aerospace series - Elements of electrical and optical connection - Test methods - Part 426: Contact retention system effectiveness IDT preštampavanjem en Stručni savjet za standarde 49.060
MEST EN 2591-427:2018
Vazduhoplovstvo - Elementi za električno i optičko povezivanje - Metode ispitivanja - Dio 427: Čvrstina vezivanja zaštitnog poklopca EN 2591-427:2001 Aerospace series - Elements of electrical and optical connection - Test methods - Part 427: Robustness of protective cover attachment IDT preštampavanjem en Stručni savjet za standarde 49.060
MEST EN 2591-503:2018
Vazduhoplovstvo - Elementi za električno i optičko povezivanje - Metode ispitivanja - Dio 503: Deformacija kontakta poslije krimpovanja EN 2591-503:2001 Aerospace series - Elements of electrical and optical connection - Test methods - Part 503: Contact deformation after crimping IDT preštampavanjem en Stručni savjet za standarde 49.060
MEST EN 16836-3:2018
Komunikacioni sistemi za mjerače – Bežično mrežno povezivanje za razmjenu podataka mjerača – Dio 3: Specifikacije sloja aplikacije energetskog profila EN 16836-3:2016 Communication systems for meters - Wireless mesh networking for meter data exchange - Part 3: Energy profile specification dedicated application layer IDT preštampavanjem en Stručni savjet za standarde 33.200, 35.100.70
MEST HD 60364-5-51:2011/A12:2018
Električne instalacije na zgradama - Dio 5-51: Selekcija i postavljanje električne opreme - Opšta pravila HD 60364-5-51:2009/A12:2017 Electrical installations of buildings - Part 5-51: Selection and erection of electrical equipment - Common rules IDT preštampavanjem en ISME/TK E 006 13.260, 91.140.50
MEST HD 60364-5-52:2011/A11:2018
Električne instalacije na zgradama - Dio 5-52: Selekcija i postavljanje električne opreme - Žični sistemi HD 60364-5-52:2011/A11:2017 Low-voltage electrical installations - Part 5-52: Selection and erection of electrical equipment - Wiring systems IDT preštampavanjem en ISME/TK E 006 13.260, 91.140.50
MEST EN 2591-505:2018
Vazduhoplovstvo - Elementi za električno i optičko povezivanje - Metode ispitivanja - Dio 505: Efektivnost zaštite kontakta (zaštita od dodira) EN 2591-505:2001 Aerospace series - Elements of electrical and optical connection - Test methods - Part 505: Contact protection effectiveness (scoop-proof) IDT preštampavanjem en Stručni savjet za standarde 49.060
MEST EN 2591-506:2018
Vazduhoplovstvo - Elementi za električno i optičko povezivanje - Metode ispitivanja - Dio 506: Upotreba alata EN 2591-506:2001 Aerospace series - Elements of electrical and optical connection - Test methods - Part 506: Use of tools IDT preštampavanjem en Stručni savjet za standarde 49.060
MEST EN 2591-6101:2018
Vazduhoplovstvo - Elementi za električno i optičko povezivanje - Metode ispitivanja - Dio 6101: Optički elementi - Vizuelno ispitivanje EN 2591-6101:2001 Aerospace series - Elements of electrical and optical connection - Test methods - Part 6101: Optical elements - Visual examination IDT preštampavanjem en Stručni savjet za standarde 49.060
MEST EN 2591-6301:2018
Vazduhoplovstvo - Elementi za električno i optičko povezivanje - Metode ispitivanja - Dio 6301: Optički elementi - Izdržljivost na temperaturi EN 2591-6301:2001 Aerospace series - Elements of electrical and optical connection - Test methods - Part 6301: Optical elements - Endurance at temperature IDT preštampavanjem en Stručni savjet za standarde 49.060
MEST EN 2591-6314:2018
Vazduhoplovstvo - Elementi za električno i optičko povezivanje - Metode ispitivanja - Dio 6314: Optički elementi - Potapanje pri niskom vazdušnom pritisku EN 2591-6314:2001 Aerospace series - Elements of electrical and optical connection - Test methods - Part 6314: Optical elements - Immersion at low air pressure IDT preštampavanjem en Stručni savjet za standarde 49.060
MEST EN 2591-6315:2018
Vazduhoplovstvo - Elementi za električno i optičko povezivanje - Metode ispitivanja - Dio 6315: Optički elementi - Otpornost na fluide EN 2591-6315:2001 Aerospace series - Elements of electrical and optical connection - Test methods - Part 6315: Optical elements - Fluid resistance IDT preštampavanjem en Stručni savjet za standarde 49.060
MEST EN 10305-1:2018
Čelične cijevi za precizne primjene - Tehnički uslovi isporuke - Dio 1: Bešavne hladno vučene cijevi EN 10305-1:2016 Steel tubes for precision applications - Technical delivery conditions - Part 1: Seamless cold drawn tubes IDT preštampavanjem en Stručni savjet za standarde 77.140.75
MEST EN 10305-2:2018
Čelične cijevi za precizne primjene - Tehnički uslovi isporuke - Dio 2: Zavarene hladno vučene cijevi EN 10305-2:2016 Steel tubes for precision applications - Technical delivery conditions - Part 2: Welded cold drawn tubes IDT preštampavanjem en Stručni savjet za standarde 77.140.75
MEST EN 10305-3:2018
Čelične cijevi za precizne primjene - Tehnički uslovi isporuke - Dio 3: Zavarene cijevi dovedene na mjeru hladnom deformacijom EN 10305-3:2016 Steel tubes for precision applications - Technical delivery conditions - Part 3: Welded cold sized tubes IDT preštampavanjem en Stručni savjet za standarde 77.140.75
MEST EN 10305-5:2018
Čelične cijevi za precizne primjene - Tehnički uslovi isporuke - Dio 5: Zavarene cijevi kvadratnog i pravougaonog poprečnog presjeka dovedene na mjeru hladnom deformacijom EN 10305-5:2016 Steel tubes for precision applications - Technical delivery conditions - Part 5: Welded cold sized square and rectangular tubes IDT preštampavanjem en Stručni savjet za standarde 77.140.75
MEST EN 2591-6316:2018
Vazduhoplovstvo - Elementi za električno i optičko povezivanje - Metode ispitivanja - Dio 6316: Optički elementi - Ozonska otpornost EN 2591-6316:2001 Aerospace series - Elements of electrical and optical connection - Test methods - Part 6316: Optical elements - Ozone resistance IDT preštampavanjem en Stručni savjet za standarde 49.060
MEST EN 2591-6317:2018
Vazduhoplovstvo - Elementi za električno i optičko povezivanje - Metode ispitivanja - Dio 6317: Optički elementi - Zapaljivost EN 2591-6317:2001 Aerospace series - Elements of electrical and optical connection - Test methods - Part 6317: Optical elements - Flammability IDT preštampavanjem en Stručni savjet za standarde 49.060
MEST EN 2591-6318:2018
Vazduhoplovstvo - Elementi za električno i optičko povezivanje - Metode ispitivanja - Dio 6318: Optički elementi - Otpornost na požar EN 2591-6318:2001 Aerospace series - Elements of electrical and optical connection - Test methods - Part 6318: Optical elements - Fire resistance IDT preštampavanjem en Stručni savjet za standarde 49.060
MEST EN ISO 8492:2018
Metalni materijali - Cijev - Ispitivanje spljoštavanjem EN ISO 8492:2013 (ISO 8492:2013, IDT) Metallic materials - Tube - Flattening test IDT preštampavanjem en Stručni savjet za standarde 77.040.10
MEST EN ISO 8494:2018
Metalni materijali - Cijev - Ispitivanje formiranjem prirubnice EN ISO 8494:2013 (ISO 8494:2013, IDT) Metallic materials - Tube - Flanging test IDT preštampavanjem en Stručni savjet za standarde 77.040.10
MEST EN ISO 8495:2018
Metalni materijali - Cijev - Ispitivanje proširivanjem prstena EN ISO 8495:2013 (ISO 8495:2013, IDT) Metallic materials - Tube - Ring-expanding test IDT preštampavanjem en Stručni savjet za standarde 77.040.10
MEST EN ISO 8496:2018
Metalni materijali - Cijev - Ispitivanje razvlačenjem prstena EN ISO 8496:2013 (ISO 8496:2013, IDT) Metallic materials - Tube - Ring tensile test IDT preštampavanjem en Stručni savjet za standarde 77.040.10
MEST EN ISO 21809-5:2018
Industrija nafte i prirodnog gasa - Spoljašnje prevlake za podzemne ili podmorske cjevovode za upotrebu u transportnim sistemima cjevovoda - Dio 5: Spoljašnje betonske prevlake EN ISO 21809-5:2017 (ISO 21809-5:2017, IDT) Petroleum and natural gas industries - External coatings for buried or submerged pipelines used in pipeline transportation systems - Part 5: External concrete coatings IDT preštampavanjem en Stručni savjet za standarde 75.200
MEST EN ISO 6149-4:2018
Priključci za hidraulične fluide za prenos snage i opštu namjenu - Navojni otvori i čepovi sa metričkim navojima prema ISO 261 i zaptivanjem pomoću O-prstena - Dio 4: Mjere, konstrukcija, metode ispitivanja i zahtjevi za spoljašnje i unutrašnje šestougaone otvore utikača EN ISO 6149-4:2017 (ISO 6149-4:2017, IDT) Connections for fluid power and general use - Ports and stud ends with ISO 261 metric threads and O-ring sealing - Part 4: Dimensions, design, test methods and requirements for external hex and internal hex port plugs IDT preštampavanjem en Stručni savjet za standarde 23.100.40
MEST EN 2591-6324:2018
Vazduhoplovstvo - Elementi za električno i optičko povezivanje - Metode ispitivanja - Dio 6324: Optički elementi - Zaptivanje spoja EN 2591-6324:2001 Aerospace series - Elements of electrical and optical connection - Test methods - Part 6324: Optical elements - Interfacial sealing IDT preštampavanjem en Stručni savjet za standarde 49.060
MEST EN 2591-6303:2018
Vazduhoplovstvo - Elementi za električno i optičko povezivanje - Metode ispitivanja - Dio 6303: Optički elementi - Hladan/nizak pritisak i povišena temperatura sa vlagom EN 2591-6303:2001 Aerospace series - Elements of electrical and optical connection - Test methods - Part 6303: Optical elements - Cold/low pressure and damp heat IDT preštampavanjem en Stručni savjet za standarde 49.060
MEST EN 2591-6305:2018
Vazduhoplovstvo - Elementi za električno i optičko povezivanje - Metode ispitivanja - Dio 6305: Optički elementi - Brze promjene temperature EN 2591-6305:2001 Aerospace series - Elements of electrical and optical connection - Test methods - Part 6305: Optical elements - Rapid change of temperature IDT preštampavanjem en Stručni savjet za standarde 49.060
MEST EN 2591-6306:2018
Vazduhoplovstvo - Elementi za električno i optičko povezivanje - Metode ispitivanja - Dio 6306: Optički elementi - Rast plijesni EN 2591-6306:2001 Aerospace series - Elements of electrical and optical connection - Test methods - Part 6306: Optical elements - Mould growth IDT preštampavanjem en Stručni savjet za standarde 49.060
MEST EN 2591-6307:2018
Vazduhoplovstvo - Elementi za električno i optičko povezivanje - Metode ispitivanja - Dio 6307: Optički elementi - Slana magla EN 2591-6307:2001 Aerospace series - Elements of electrical and optical connection - Test methods - Part 6307: Optical elements - Salt mist IDT preštampavanjem en Stručni savjet za standarde 49.060
MEST EN 2591-6401:2018
Vazduhoplovstvo - Elementi za električno i optičko povezivanje - Metode ispitivanja - Dio 6401: Optički elementi - Konstantno ubrzanje EN 2591-6401:2001 Aerospace series - Elements of electrical and optical connection - Test methods - Part 6401: Optical elements - Acceleration steady state IDT preštampavanjem en Stručni savjet za standarde 49.060
MEST EN 2591-6414:2018
Vazduhoplovstvo - Elementi za električno i optičko povezivanje - Metode ispitivanja - Dio 6414: Optički elementi - Rastavljanje optičkog konektora \"lenyard\" omčom EN 2591-6414:2001 Aerospace series - Elements of electrical and optical connection - Test methods - Part 6414: Optical elements - Unmating of lanyard release optical connection elements IDT preštampavanjem en Stručni savjet za standarde 49.060
MEST EN 2591-6415:2018
Vazduhoplovstvo - Elementi za električno i optičko povezivanje - Metode ispitivanja - Dio 6415: Optički elementi - Probna ispitivanja oštećenja EN 2591-6415:2001 Aerospace series - Elements of electrical and optical connection - Test methods - Part 6415: Optical elements - Test probe damage IDT preštampavanjem en Stručni savjet za standarde 49.060
MEST EN 13195:2018
Aluminijum i legure aluminijuma - Specifikacije za plastično prerađene i livene proizvode namijenjene za pomorstvo (brodogradnju, pristaništa i obalna postrojenja) EN 13195:2013 Aluminium and aluminium alloys - Specifications for wrought and cast products for marine applications (shipbuilding, marine and offshore) IDT preštampavanjem en Stručni savjet za standarde 77.150.10
MEST EN 515:2018
Aluminijum i legure aluminijuma - Plastično prerađeni proizvodi - Oznake stanja EN 515:2017 Aluminium and aluminium alloys - Wrought products - Temper designations IDT preštampavanjem en Stručni savjet za standarde 01.040.77, 77.120.10, 77.150.01
MEST EN 573-3:2018
Aluminijum i legure aluminijuma - Hemijski sastav i oblik proizvoda za plastičnu preradu - Dio 3: Hemijski sastav i oblik proizvoda EN 573-3:2013 Aluminium and aluminium alloys - Chemical composition and form of wrought products - Part 3: Chemical composition and form of products IDT preštampavanjem en Stručni savjet za standarde 77.120.10, 77.150.10
MEST EN 2591-6402:2018
Vazduhoplovstvo - Elementi za električno i optičko povezivanje - Metode ispitivanja - Dio 6402: Optički elementi - Udar EN 2591-6402:2001 Aerospace series - Elements of electrical and optical connection - Test methods - Part 6402: Optical elements - Shock IDT preštampavanjem en Stručni savjet za standarde 49.060
MEST EN 2591-6403:2018
Vazduhoplovstvo - Elementi za električno i optičko povezivanje - Metode ispitivanja - Dio 6403: Optički elementi - Vibracije EN 2591-6403:2001 Aerospace series - Elements of electrical and optical connection - Test methods - Part 6403: Optical elements - Vibrations IDT preštampavanjem en Stručni savjet za standarde 49.060
MEST EN 2591-6405:2018
Vazduhoplovstvo - Elementi za električno i optičko povezivanje - Metode ispitivanja - Dio 6405: Optički elementi - Aksijalno opterećenje EN 2591-6405:2001 Aerospace series - Elements of electrical and optical connection - Test methods - Part 6405: Optical elements - Axial load IDT preštampavanjem en Stručni savjet za standarde 49.060
MEST EN 851:2018
Aluminijum i legure aluminijuma - Rondele i materijal za rondele za proizvodnju kuhinjskog posuđa - Specifikacije EN 851:2014 Aluminium and aluminium alloys - Circle and circle stock for the production of culinary utensils - Specifications IDT preštampavanjem en Stručni savjet za standarde 77.150.10
MEST EN 941:2018
Aluminijum i legure aluminijuma - Rondele i materijal za rondele za opštu primjenu - Specifikacije EN 941:2014 Aluminium and aluminium alloys - Circle and circle stock for the production of general applications - Specifications IDT preštampavanjem en Stručni savjet za standarde 77.150.10
MEST EN 1559-4:2018
Livarstvo - Tehnički zahtjevi za isporuku - Dio 4: Dodatni zahtjevi za odlivke od legura aluminijuma EN 1559-4:2015 Founding - Technical conditions of delivery - Part 4: Additional requirements for aluminium alloy castings IDT preštampavanjem en Stručni savjet za standarde 77.150.10
MEST EN 2591-6406:2018
Vazduhoplovstvo - Elementi za električno i optičko povezivanje - Metode ispitivanja - Dio 6406: Optički elementi - Mehanička izdržljivost EN 2591-6406:2001 Aerospace series - Elements of electrical and optical connection - Test methods - Part 6406: Optical elements - Mechanical endurance IDT preštampavanjem en Stručni savjet za standarde 49.060
MEST EN 2591-601:2018
Vazduhoplovstvo - Elementi za električno i optičko povezivanje - Metode ispitivanja - Dio 601: Optički elementi - Gubitak usljed umetanja EN 2591-601:2001 Aerospace series - Elements of electrical and optical connection - Test methods - Part 601: Optical elements - Insertion loss IDT preštampavanjem en Stručni savjet za standarde 49.060
MEST EN 2591-610:2018
Vazduhoplovstvo - Elementi za električno i optičko povezivanje - Metode ispitivanja - Dio 610: Optički elementi - Efektivnost kablovskog priključka - Provlačenje kablova EN 2591-610:2001 Aerospace series - Elements of electrical and optical connection - Test methods - Part 610: Optical elements - Effectiveness of cable attachment - Cable pulling IDT preštampavanjem en Stručni savjet za standarde 49.060
MEST EN 2591-611:2018
Vazduhoplovstvo - Elementi za električno i optičko povezivanje - Metode ispitivanja - Dio 611: Optički elementi - Efektivnost kablovskog priključka - Uvijanje kablova EN 2591-611:2001 Aerospace series - Elements of electrical and optical connection - Test methods - Part 611: Optical elements - Effectiveness of cable attachment - Cable torsion IDT preštampavanjem en Stručni savjet za standarde 49.060
MEST EN 62325-451-2:2016/Cor.1:2018
Okvir za komunikaciju na tržištu električnom energijom — Dio 451-2: Razvrstavanje poslovnih procesa i kontekstualni modeli evropskog tržišta za CIM Evropsko tržište EN 62325-451-2:2014/AC:2016 (IEC 62325-451-2:2014/COR1:2016, IDT) Framework for energy market communications - Part 451-2: Scheduling business process and contextual model for CIM European market IDT preštampavanjem en ISME/TK E 006 33.200
MEST EN 1396:2018
Aluminijum i legure aluminijuma - Lim i traka sa prevlakom, za opšte namjene - Specifikacije EN 1396:2015 Aluminium and aluminium alloys - Coil coated sheet and strip for general applications - Specifications IDT preštampavanjem en Stručni savjet za standarde 77.150.10
MEST EN 16773:2018
Aluminijum i legure aluminijuma - Smjernice za proizvodnju folija za polučvrste posude za hranu EN 16773:2016 Aluminium and aluminium alloys - Guideline for the production of foil-stock in the field of semi rigid foodstuff containers IDT preštampavanjem en Stručni savjet za standarde 77.150.10
MEST EN 485-2:2018
Aluminijum i legure aluminijuma - Listovi, trake i ploče - Dio 2: Mehaničke osobine EN 485-2:2016 Aluminium and aluminium alloys - Sheet, strip and plate - Part 2: Mechanical properties IDT preštampavanjem en Stručni savjet za standarde 77.150.10
MEST EN 485-1:2018
Aluminijum i legure aluminijuma - Listovi, trake i ploče - Dio 1: Tehnički uslovi za kontrolisanje i isporuku EN 485-1:2016 Aluminium and aluminium alloys - Sheet, strip and plate - Part 1: Technical conditions for inspection and delivery IDT preštampavanjem en Stručni savjet za standarde 77.150.10
MEST EN 61970-552:2018
Aplikacioni programski interfejs za sisteme za upravljanje elektroenergetskim sistemom (EMS-API) — Dio 552: CIMXML format za razmjenu modela EN 61970-552:2016 (IEC 61970-552:2016, IDT) Energy management system application program interface (EMS-API) - Part 552: CIMXML Model exchange format IDT preštampavanjem en ISME/TK E 006 33.200
MEST EN 2591-612:2018
Vazduhoplovstvo - Elementi za električno i optičko povezivanje - Metode ispitivanja - Dio 612: Optički elementi - Efektivnost kablovskog priključka - Aksijalni pritisak kablova EN 2591-612:2001 Aerospace series - Elements of electrical and optical connection - Test methods - Part 612: Optical elements - Effectiveness of cable attachment - Cable axial compression IDT preštampavanjem en Stručni savjet za standarde 49.060
MEST EN 2591-615:2018
Vazduhoplovstvo - Elementi za električno i optičko povezivanje - Metode ispitivanja - Dio 615: Optički elementi - Integritet povezivanja na temperaturi EN 2591-615:2001 Aerospace series - Elements of electrical and optical connection - Test methods - Part 615: Optical elements - Connection integrity at temperature IDT preštampavanjem en Stručni savjet za standarde 49.060
MEST EN 60870-5-104:2010/A1:2018
Oprema i sistemi daljinskog upravljanja - Dio 5-104: Protokoli za prenos - Pristupanje mreži korišćenjem standardnih profila za transport prema standardu IEC 60870-5-101 EN 60870-5-104:2006/A1:2016 (IEC 60870-5-104:2006/A1:2016, IDT) Telecontrol equipment and systems - Part 5-104: Transmission protocols - Network access for IEC 60870-5-101 using standard transport profiles IDT preštampavanjem en ISME/TK E 006 33.200
MEST EN 2591-602:2018
Vazduhoplovstvo - Elementi za električno i optičko povezivanje - Metode ispitivanja - Dio 602: Optički elementi - Varijacije prigušenja i optički diskontinuitet EN 2591-602:2001 Aerospace series - Elements of electrical and optical connection - Test methods - Part 602: Optical elements - Variation of attenuation and optical discontinuity IDT preštampavanjem en Stručni savjet za standarde 49.060
MEST EN 62054-21:2009/A1:2018
Mjerenje električne energije (naizmjenična struja) - Upravljanje tarifom i opterećenjem - Dio 21: Posebni zahtjevi za uklopne satove EN 62054-21:2004/A1:2017 (IEC 62054-21:2004/A1:2017, IDT) Electricity metering (AC) - Tariff and load control - Part 21: Particular requirements for time switches IDT preštampavanjem en ISME/TK E 006 91.140.50 2014/30/EU
MEST EN 2591-604:2018
Vazduhoplovstvo - Elementi za električno i optičko povezivanje - Metode ispitivanja - Dio 604: Optički elementi - Sposobnost čišćenja optičke strane EN 2591-604:2001 Aerospace series - Elements of electrical and optical connection - Test methods - Part 604: Optical elements - Cleaning capability of optical face IDT preštampavanjem en Stručni savjet za standarde 49.060
MEST EN 62054-11:2009/A1:2018
Mjerenje električne energije (naizmjenična struja) - Upravljanje tarifom i opterećenjem - Dio 11: Posebni zahtjevi za kontrolu prijemnika elektronskih impulsa EN 62054-11:2004/A1:2017 (IEC 62054-11:2004/A1:2016, IDT) Electricity metering (a.c.) - Tariff and load control - Part 11: Particular requirements for electronic ripple control receivers IDT preštampavanjem en ISME/TK E 006 91.140.50
MEST EN 754-1:2018
Aluminijum i legure aluminijuma - Hladno vučena žica/šipka i cijev - Dio 1: Tehnički zahtjevi za kontrolisanje i isporuku EN 754-1:2016 Aluminium and aluminium alloys - Cold drawn rod/bar and tube - Part 1: Technical conditions for inspection and delivery IDT preštampavanjem en Stručni savjet za standarde 77.150.10
MEST EN 754-2:2018
Aluminijum i legure aluminijuma - Hladno vučena žica/šipka i cijev - Dio 2: Mehaničke osobine EN 754-2:2016 Aluminium and aluminium alloys - Cold drawn rod/bar and tube - Part 2: Mechanical properties IDT preštampavanjem en Stručni savjet za standarde 77.150.10
MEST EN 755-1:2018
Aluminijum i legure aluminijuma - Šipka, cijev i profili dobijeni presovanjem istiskivanjem - Dio 1: Tehnički zahtjevi za kontrolisanje i isporuku EN 755-1:2016 Aluminium and aluminium alloys - Extruded rod/bar, tube and profiles - Part 1: Technical conditions for inspection and delivery IDT preštampavanjem en Stručni savjet za standarde 77.150.10
MEST EN 755-2:2018
Aluminijum i legure aluminijuma - Šipka, cijev i profili dobijeni presovanjem istiskivanjem - Dio 2: Mehaničke osobine EN 755-2:2016 Aluminium and aluminium alloys - Extruded rod/bar, tube and profiles - Part 2: Mechanical properties IDT preštampavanjem en Stručni savjet za standarde 77.150.10
MEST EN 755-7:2018
Aluminijum i legure aluminijuma - Šipka, cijev i profili dobijeni presovanjem istiskivanjem - Dio 7: Bešavne cijevi, tolerancije mjera i oblika EN 755-7:2016 Aluminium and aluminium alloys - Extruded rod/bar, tube and profiles - Part 7: Seamless tubes, tolerances on dimensions and form IDT preštampavanjem en Stručni savjet za standarde 77.150.10
MEST EN 755-8:2018
Aluminijum i legure aluminijuma - Šipka, cijev i profili dobijeni presovanjem istiskivanjem - Dio 8: Cijevi vučene pomoću alata istisne prese, tolerancije mjera i oblika EN 755-8:2016 Aluminium and aluminium alloys - Extruded rod/bar, tube and profiles - Part 8: Porthole tubes, tolerances on dimensions and form IDT preštampavanjem en Stručni savjet za standarde 77.150.10
MEST EN 754-7:2018
Aluminijum i legure aluminijuma - Hladno vučena žica/šipka i cijev - Dio 7: Bešavne cijevi, tolerancije mjera i oblika EN 754-7:2016 Aluminium and aluminium alloys - Cold drawn rod/bar and tube - Part 7: Seamless tubes, tolerances on dimensions and form IDT preštampavanjem en Stručni savjet za standarde 77.150.10
MEST EN 754-8:2018
Aluminijum i legure aluminijuma - Hladno vučena žica/šipka i cijev - Dio 8: Cijevi vučene pomoću alata istisne prese, tolerancije mjera i oblika EN 754-8:2016 Aluminium and aluminium alloys - Cold drawn rod/bar and tube - Part 8: Porthole tubes, tolerances on dimensions and form IDT preštampavanjem en Stručni savjet za standarde 77.150.10
MEST EN 755-9:2018
Aluminijum i legure aluminijuma - Šipka, cijev i profili dobijeni presovanjem istiskivanjem - Dio 9: Profili, tolerancije mjera i oblika EN 755-9:2016 Aluminium and aluminium alloys - Extruded rod/bar, tube and profiles - Part 9: Profiles, tolerances on dimensions and form IDT preštampavanjem en Stručni savjet za standarde 77.150.10
MEST EN 2591-609:2018
Vazduhoplovstvo - Elementi za električno i optičko povezivanje - Metode ispitivanja - Dio 609: Optički elementi - Efektivnost kablovskog priključka - Ciklično savitljivi kablovi EN 2591-609:2005 Aerospace series - Elements of electrical and optical connection - Test methods - Part 609: Optical elements - Effectiveness of cable attachment - Cable cyclic flexing IDT preštampavanjem en Stručni savjet za standarde 49.060
MEST EN 62689-1:2018
Senzori ili detektori struje ili napona, koji se koriste za indikaciju prenosa smetnji - Dio 1: Opšti principi i zahtjevi EN 62689-1:2016 (IEC 62689-1:2016, IDT) Current and voltage sensors or detectors, to be used for fault passage indication purposes - Part 1: General principles and requirements IDT preštampavanjem en ISME/TK E 006 17.220.20
MEST EN 2591-7301:2018
Vazduhoplovstvo - Elementi za električno i optičko povezivanje - Metode ispitivanja - Dio 7301: Električni elementi - Izdržljivost kaplera (spojnica) prema temperaturi EN 2591-7301:2001 Aerospace series - Elements of electrical and optical connection - Test methods - Part 7301: Electrical elements - Temperature endurance of couplers IDT preštampavanjem en Stručni savjet za standarde 49.060
MEST EN 2591-701:2018
Vazduhoplovstvo - Elementi za električno i optičko povezivanje - Metode ispitivanja - Dio 701: Električni elementi - Mjerenja impedanse otvorenog strujnog kola na kaplerima (spojnicama) EN 2591-701:2001 Aerospace series - Elements of electrical and optical connection - Test methods - Part 701: Electrical elements - Measurement of open circuit impedance of couplers IDT preštampavanjem en Stručni savjet za standarde 49.060
MEST EN 60034-26:2011/Cor.1:2018
Rotacione električne mašine - Dio 26: Efekti nesimetričnih napona na karakteristike trofaznih kaveznih asinhronih motora EN 60034-26:2006/AC:2014 (IEC 60034-26:2006/COR1:2014, IDT) Rotating electrical machines - Part 26: Effects of unbalanced voltages on the performance of three-phase cage induction motors IDT preštampavanjem en ISME/TK E 006 29.160
MEST EN 62056-5-3:2018
Razmjena podataka mjerenja električne energije — DLMS/COSEM skup podataka - Dio 5-3: DLMS/COSEM sloj aplikacije EN 62056-5-3:2017 (IEC 62056-5-3:2017, IDT) Electricity metering data exchange - The DLMS/COSEM suite - Part 5-3: DLMS/COSEM application layer IDT preštampavanjem en ISME/TK E 006 17.220, 35.110, 91.140.50
MEST EN 62056-6-1:2018
Razmjena podataka mjerenja električne energije — DLMS/COSEM skup podataka — Dio 6-1: Sistem za identifikaciju objekata (OBIS) EN 62056-6-1:2017 (IEC 62056-6-1:2017, IDT) Electricity metering data exchange - The DLMS/COSEM suite - Part 6-1: Object Identification System (OBIS) IDT preštampavanjem en ISME/TK E 006 17.220, 35.110, 91.140.50
MEST EN 12020-2:2018
Aluminijum i legure aluminijuma - Istisnuti precizni profili od legura ENAW-6060 i EN AW-6063 - Dio 2: Dozvoljena odstupanja dimenzija i oblika EN 12020-2:2016 Aluminium and aluminium alloys - Extruded precision profiles in alloys EN AW-6060 and EN AW-6063 - Part 2: Tolerances on dimensions and form IDT preštampavanjem en Stručni savjet za standarde 77.150.10
MEST EN ISO 2106:2018
Anodna oksidacija aluminijuma i njegovih legura - Određivanje mase po jedinici površine (površinske gustine) prevlaka nanesenih anodnom oksidacijom - Gravimetrijska metoda EN ISO 2106:2011 (ISO 2106:2011, IDT) Anodizing of aluminium and its alloys - Determination of mass per unit area (surface density) of anodic oxidation coatings - Gravimetric method IDT preštampavanjem en Stručni savjet za standarde 25.220.20
MEST EN 1094-2:2018
Izolacioni vatrostalni proizvodi - Dio 2: Klasifikacija oblikovanih proizvoda EN 1094-2:1998 Insulating refractory products - Part 2: Classification of shaped products (ISO 2245:1990 modified) IDT preštampavanjem en Stručni savjet za standarde 81.080
MEST EN IEC 62056-6-2:2018
Razmjena podataka mjerenja električne energije - DLMS/COSEM skup podataka - Dio 6-2: COSEM klase interfejsa EN IEC 62056-6-2:2018 (IEC 62056-6-2:2017, IDT) Electricity metering data exchange - The DLMS/COSEM suite - Part 6-2: COSEM interface classes IDT preštampavanjem en ISME/TK E 006 17.220, 35.110, 91.140.50
MEST EN 62052-21:2009/A1:2018
Oprema za mjerenje električne energije (naizmjenična struja) - Opšti zahtjevi, ispitivanja i uslovi ispitivanja - Dio 21: Oprema za upravljanje tarifom i opterećenjem EN 62052-21:2004/A1:2017 (IEC 62052-21:2004/A1:2016, IDT) Electricity metering equipment (AC) - General requirements, tests and test conditions - Part 21: Tariff and load control equipment IDT preštampavanjem en ISME/TK E 006 91.140.50 2014/30/EU
MEST EN 62053-11:2008/A1:2018
Oprema za mjerenje električne energije (naizmjenična struja) - Posebni zahtjevi - Dio 11: Elektromehanička brojila za aktivnu energiju (klase 0,5, 1 i 2) EN 62053-11:2003/A1:2017 (IEC 62053-11:2003/A1:2016, IDT) Electricity metering equipment (a.c.) - Particular requirements - Part 11: Electromechanical meters for active energy (classes 0,5, 1 and 2) IDT preštampavanjem en ISME/TK E 006 17.220.20 2014/30/EU
MEST EN 993-7:2018
Metode ispitivanja gustih oblikovanih vatrostalnih proizvoda - Dio 7: Određivanje savojne čvrstoće na povišenim temperaturama EN 993-7:1998 Methods of test for dense shaped refractory products - Part 7: Determination of modulus of rupture at elevated temperatures IDT preštampavanjem en Stručni savjet za standarde 81.080
MEST EN 62053-21:2008/A1:2018
Oprema za mjerenje električne energije (naizmjenična struja) - Posebni zahtjevi - Dio 21: Statička brojila za aktivnu energiju (klase 1 i 2) EN 62053-21:2003/A1:2017 (IEC 62053-21:2003/A1:2016, IDT) Electricity metering equipment (a.c.) - Particular requirements - Part 21: Static meters for active energy (classes 1 and 2) IDT preštampavanjem en ISME/TK E 006 17.220.20 2014/30/EU
MEST EN 993-17:2018
Metode ispitivanja gustih oblikovanih vatrostalnih proizvoda - Dio 17: Određivanje zapreminske mase zrnastog materijala metodom sa Hg pod vakuumom EN 993-17:1998 Methods of test for dense shaped refractory products - Part 17: Determination of bulk density of granular materials by the mercury method with vacuum IDT preštampavanjem en Stručni savjet za standarde 81.080
MEST EN 993-13:2018
Metode ispitivanja gustih oblikovanih vatrostalnih proizvoda - Dio 13: Zahtjevi za referentne pirometrijske piramide za laboratorijsku upotrebu EN 993-13:1995 Methods of test for dense shaped refractory products - Part 13: Specification for pyrometric reference cones for laboratory use IDT preštampavanjem en Stručni savjet za standarde 81.080
MEST EN 993-16:2018
Gusti oblikovani vatrostalni proizvodi - Metode ispitivanja - Dio 16: Određivanje otpornosti prema sumpornoj kisjelini EN 993-16:1995 Dense shaped refractory products - Methods of test - Part 16: Determination of resistance to sulphuric acid IDT preštampavanjem en Stručni savjet za standarde 81.080
MEST EN 62053-22:2008/A1:2018
Oprema za mjerenje električne energije (naizmjenična struja) - Posebni zahtjevi - Dio 22: Statička brojila za aktivnu energiju (klase 0,2 S i 0,5 S) EN 62053-22:2003/A1:2017 (IEC 62053-22:2003/A1:2016, IDT) Electricity metering equipment (a.c.) - Particular requirements - Part 22: Static meters for active energy (classes 0,2 S and 0,5 S) IDT preštampavanjem en ISME/TK E 006 17.220.20 2014/30/EU
MEST EN 62053-23:2009/A1:2018
Oprema za mjerenje električne energije (naizmjenična struja) - Posebni zahtjevi - Dio 23: Statička brojila reaktivne energije (klase 2 i 3) EN 62053-23:2003/A1:2017 (IEC 62053-23:2003/A1:2016, IDT) Electricity metering equipment (a.c.) - Particular requirements - Part 23: Static meters for reactive energy (classes 2 and 3) IDT preštampavanjem en ISME/TK E 006 17.220.20 2014/30/EU
MEST EN 993-12:2018
Metode ispitivanja gustih oblikovanih vatrostalnih proizvoda - Dio 12: Određivanje vatrostalnosti (ekvivalenti pirometrijskih piramida) EN 993-12:1997 Methods of test for dense shaped refractory products - Part 12: Determination of pyrometric cone equivalent (refractoriness) IDT preštampavanjem en Stručni savjet za standarde 81.080
MEST EN 993-18:2018
Metode ispitivanja gustih oblikovanih vatrostalnih proizvoda - Dio 18: Određivanje zapreminske mase zrnastog materijala metodom sa vodom pod vakuumom EN 993-18:2002 Methods of test for dense shaped refractory products - Part 18: Determination of bulk density of granular materials by the water method with vacuum IDT preštampavanjem en Stručni savjet za standarde 81.080
MEST EN 993-19:2018
Metode ispitivanja gustih oblikovanih vatrostalnih proizvoda - Dio 19: Određivanje toplotnog širenja diferencijalnom metodom EN 993-19:2004 Methods of test for dense shaped refractory products - Part 19: Determination of thermal expansion by a differential method IDT preštampavanjem en Stručni savjet za standarde 81.080
MEST EN 993-15:2018
Metode ispitivanja gustih oblikovanih vatrostalnih proizvoda - Dio 15: Određivanje toplotne provodnosti metodom zagrijavnja žice (paralelno) EN 993-15:2005 Methods of test for dense shaped refractory products - Determination of thermal conductivity by the hot-wire (parallel) method IDT preštampavanjem en Stručni savjet za standarde 81.080
MEST EN ISO 10081-1:2018
Klasifikacija gusto oblikovanih vatrostalnih proizvoda - Dio 1: Aluminijum-silicijum EN ISO 10081-1:2005 (ISO 10081-1:2003, IDT) Classification of dense shaped refractory products - Part 1: Alumina-silica IDT preštampavanjem en Stručni savjet za standarde 81.080
MEST EN ISO 10081-2:2018
Klasifikacija gusto oblikovanih vatrostalnih proizvoda - Dio 2: Osnovni proizvodi koji sadrže manje od 7 % rezidualnog ugljenika EN ISO 10081-2:2005 (ISO 10081-2:2003, IDT) Classification of dense shaped refractory products - Part 2: Basic products containing less than 7 % residual carbon IDT preštampavanjem en Stručni savjet za standarde 81.080
MEST EN ISO 10081-3:2018
Klasifikacija gusto oblikovanih vatrostalnih proizvoda - Dio 3: Osnovni proizvodi koji sadrže od 7 % do 50 % rezidualnog ugljenika EN ISO 10081-3:2005 (ISO 10081-3:2003, IDT) Classification of dense shaped refractory products - Part 3: Basic products containing from 7% to 50% residual carbon IDT preštampavanjem en Stručni savjet za standarde 81.080
MEST EN 2591-702:2018
Vazduhoplovstvo - Elementi za električno i optičko povezivanje - Metode ispitivanja - Dio 702: Električni elementi - Mjerenje izobličenja signala zbog uticaja kaplera (spojnica) EN 2591-702:2001 Aerospace series - Elements of electrical and optical connection - Test methods - Part 702: Electrical elements - Measurement of signal distortion of couplers IDT preštampavanjem en Stručni savjet za standarde 49.060
MEST EN 2591-703:2018
Vazduhoplovstvo - Elementi za električno i optičko povezivanje - Metode ispitivanja - Dio 703: Električni elementi - Zajednički režim odbacivanja za spojnice EN 2591-703:2001 Aerospace series - Elements of electrical and optical connection - Test methods - Part 703: Electrical elements - Common mode rejection of couplers IDT preštampavanjem en Stručni savjet za standarde 49.060
MEST EN 62351-11:2018
Upravljanje energetskim sistemima i prateća razmjena informacija - Bezbjednost podataka i komunikacija - Dio 11: Bezbjednost za XML dokumente EN 62351-11:2017 ( IEC 62351-11:2016, IDT) Power systems management and associated information exchange – Data and communications security - Part 11: Security for XML documents IDT preštampavanjem en ISME/TK E 006 33.200
MEST EN 2591-704:2018
Vazduhoplovstvo - Elementi za električno i optičko povezivanje - Metode ispitivanja - Dio 704: Električni elementi - Mjerenja odnosa broja navoja trafoa koji se koriste u kaplerima (spojnicama) EN 2591-704:2001 Aerospace series - Elements of electrical and optical connection - Test methods - Part 704: Electrical elements - Measurement of turns ratio on a transformer used in a coupler IDT preštampavanjem en Stručni savjet za standarde 49.060
MEST EN 2591-705:2018
Vazduhoplovstvo - Elementi za električno i optičko povezivanje - Metode ispitivanja - Dio 705: Električni elementi - Mjerenje ulazne impedanse na kontrolnom priključku kaplera (spojnice) EN 2591-705:2001 Aerospace series - Elements of electrical and optical connection - Test methods - Part 705: Electrical elements - Measurement of stub input impedance of couplers IDT preštampavanjem en Stručni savjet za standarde 49.060
MEST EN ISO 20565-1:2018
Hemijska analiza vatrostalnih proizvoda i sirovina na bazi hroma (alternativa rendgenskoj fluorescentnoj metodi) - Dio 1: Aparatura, reagensi, rastvaranje i gravimetrijsko određivanje silicijum-dioksida EN ISO 20565-1:2008 (ISO 20565-1:2008, IDT) Chemical analysis of chrome-bearing refractory products and chrome-bearing raw materials (alternative to the X-ray fluorescence method) - Part 1: Apparatus, reagents, dissolution and determination of gravimetric silica IDT preštampavanjem en Stručni savjet za standarde 81.080
MEST EN ISO 20565-2:2018
Hemijska analiza vatrostalnih proizvoda i sirovina na bazi hroma (alternativa rendgenskoj fluorescentnoj metodi) - Dio 2: Hemijska analiza mokrim postupkom EN ISO 20565-2:2008 (ISO 20565-2:2008, IDT) Chemical analysis of chrome-bearing refractory products and chrome-bearing raw materials (alternative to the X-ray fluorescence method) - Part 2: Wet chemical analysis IDT preštampavanjem en Stručni savjet za standarde 81.080
MEST EN ISO 20565-3:2018
Hemijska analiza vatrostalnih proizvoda i sirovina na bazi hroma (alternativa rendgenskoj fluorescentnoj metodi) - Dio 3: Plamena atomska apsorpciona spektrofotometrija (FAAS) i atomska emisiona spektrometrija sa indukovano spregnutom plazmom (ICP-AES) EN ISO 20565-3:2008 (ISO 20565-3:2008, IDT) Chemical analysis of chrome-bearing refractory products and chrome-bearing raw materials (alternative to the X-ray fluorescence method) - Part 3: Flame atomic absorption spectrometry (FAAS) and inductively coupled plasma atomic emission spectrometry (ICP-AES) IDT preštampavanjem en Stručni savjet za standarde 81.080
MEST EN ISO 20182:2018
Priprema vatrostalnih uzoraka - Priprema vatrostalnih podloga sa pištoljima sa pneumatskim mlaznicama EN ISO 20182:2008 (ISO 20182:2008, IDT) Refractory test-piece preparation - Gunning refractory panels by the pneumatic-nozzle mixing type guns IDT preštampavanjem en Stručni savjet za standarde 81.080
MEST EN ISO 18594:2018
Elektrootporno tačkasto, bradavičasto i šavno zavarivanje - Metoda za određivanje prelazne otpornosti aluminijumskog i čelicnog materijala EN ISO 18594:2007 (ISO 18594:2007, IDT) Resistance spot-, projection- and seam-welding - Method for determining the transition resistance on aluminium and steel material IDT preštampavanjem en Stručni savjet za standarde 25.160.10
MEST CEN/TS 16326:2018
Poštanske usluge - Hibridna pošta - Funkcionalna specifikacija za poštanski registrovanu elektronsku pošiljku CEN/TS 16326:2013 Postal Services - Hybrid Mail - Functional Specification for postal registered electronic mail IDT preštampavanjem en Stručni savjet za standarde 03.240, 35.240.69
MEST EN 62351-9:2018
Upravljanje sistemima energije i razmjena zajedničkih informacija - Bezbjednost podataka i komunikacija - Dio 9: Upravljanje Ciber bezbjednosnim ključem za opremu energetskog sistema EN 62351-9:2017 (IEC 62351-9 :2017, IDT) Power systems management and associated information exchange - Data and communications security - Part 9: Cyber security key management for power system equipment IDT preštampavanjem en ISME/TK E 006 33.200
MEST EN ISO 26845:2018
Hemijska ispitivanja vatrostalnih materijala - Opšti zahtjevi za mokra hemijska ispitivanja, metodu emisione spektrometrije (AAS) i metodu atomske emisione spektrometrije sa indukovano spregnutom plazmom (ICP-AES) EN ISO 26845:2008 (ISO 26845:2008, IDT) Chemical analysis of refractories - General requirements for wet chemical analysis, atomic absorption spectrometry (AAS) and inductively coupled plasma atomic emission spectrometry (ICP-AES) methods IDT preštampavanjem en Stručni savjet za standarde 81.080
MEST EN ISO 10058-1:2018
Hemijska analiza vatrostalnih proizvoda od magnezita i dolomita (alternativa rendgenskoj fluorescentnoj metodi) - Dio 1: Aparatura, reagensi, rastvaranje i gravimetrijsko određivanje silicijum-dioksida EN ISO 10058-1:2008 (ISO 10058-1:2008, IDT) Chemical analysis of magnesite and dolomite refractory products (alternative to the X-ray fluorescence method) - Part 1: Apparatus, reagents, dissolution and determination of gravimetric silica IDT preštampavanjem en Stručni savjet za standarde 73.080
MEST EN ISO 10058-2:2018
Hemijska analiza vatrostalnih proizvoda od magnezita i dolomita (alternativa rendgenskoj fluorescentnoj metodi) - Dio 2: Hemijska analiza mokrim postupkom EN ISO 10058-2:2008 (ISO 10058-2:2008, IDT) Chemical analysis of magnesite and dolomite refractory products (alternative to the X-ray fluorescence method) - Part 2: Wet chemical analysis IDT preštampavanjem en Stručni savjet za standarde 73.080
MEST EN ISO 10058-3:2018
Hemijska analiza vatrostalnih proizvoda od magnezita i dolomita (alternativa rendgenskoj fluorescentnoj metodi) - Dio 3: Plamena atomska apsorpciona spektrofotometrija (FAAS) i atomska emisiona spektrometrija indukovano spregnutom plazmom (ICP-AES) EN ISO 10058-3:2008 (ISO 10058-3:2008, IDT) Chemical analysis of magnesite and dolomite refractory products (alternative to the X-ray fluorescence method) - Part 3: Flame atomic absorption spectrophotometry (FAAS) and inductively coupled plasma atomic emission spectrometry (ICP-AES) IDT preštampavanjem en Stručni savjet za standarde 73.080
MEST CEN/TS 15121-1:2018
Poštanske usluge - Hibridna pošta - Dio 1: Bezbjednost elektronskih poštanskih usluga (SePS) interfejs specifikacija - Koncepti, šeme i operacije CEN/TS 15121-1:2011 Postal Services - Hybrid Mail - Part 1: Secured electronic postal services (SePS) interface specification - Concepts, schemas and operations IDT preštampavanjem en Stručni savjet za standarde 03.240
MEST CEN/TS 15121-2:2018
Poštanske usluge - Hibridna pošta - Dio 2: Bezbjednost elektronskih poštanskih usluga (SePS) interfejs specifikacija - ECPM usluge CEN/TS 15121-2:2011 Postal Services - Hybrid Mail - Part 2: Secured electronic postal services (SePS) interface specification - EPCM Service IDT preštampavanjem en Stručni savjet za standarde 03.240
MEST EN ISO 21068-1:2018
Hemijska analiza vatrostalnih proizvoda i sirovina koji sadrže silicijum-karbid - Dio 1: Opšte informacije i priprema uzorka EN ISO 21068-1:2008 (ISO 21068-1:2008, IDT) Chemical analysis of silicon-carbide-containing raw materials and refractory products - Part 1: General information and sample preparation IDT preštampavanjem en Stručni savjet za standarde 81.080
MEST EN ISO 21068-2:2018
Hemijska analiza vatrostalnih proizvoda i sirovina koji sadrže silicijum-karbid - Dio 2: Određivanje gubitka žarenjem ukupnog ugljenika, slobodnog ugljenika i silicijum-karbida, ukupnih i slobodnih silikata i ukupnog i slobodnog silicijuma EN ISO 21068-2:2008 (ISO 21068-2:2008, IDT) Chemical analysis of silicon-carbide-containing raw materials and refractory products - Part 2: Determination of loss on ignition, total carbon, free carbon and silicon carbide, total and free silica and total and free silicon IDT preštampavanjem en Stručni savjet za standarde 81.080
MEST EN ISO 21068-3:2018
Hemijska analiza vatrostalnih proizvoda i sirovina koji sadrže silicijum-karbid - Dio 3: Određivanje azota, kiseonika, metala i oksida EN ISO 21068-3:2008 (ISO 21068-3:2008, IDT) Chemical analysis of silicon-carbide-containing raw materials and refractory products - Part 3: Determination of nitrogen, oxygen and metallic and oxidic constituents IDT preštampavanjem en Stručni savjet za standarde 81.080
MEST EN ISO 21078-1:2018
Određivanje bor(III)-oksida u vatrostalnim proizvodima - Dio 1: Određivanje ukupnog bor(III)-oksida u oksidovanim materijalima za keramiku, staklo i glazuru EN ISO 21078-1:2008 (ISO 21078-1:2008, IDT) Determination of boron (III) oxide in refractory products - Part 1: Determination of total boron (III) oxide in oxidic materials for ceramics, glass and glazes IDT preštampavanjem en Stručni savjet za standarde 81.040.01, 81.060.01
MEST EN ISO 21078-2:2018
Određivanje bor(III)-oksida u vatrostalnim proizvodima - Dio 2: Metoda kisjele ekstrakcije za određivanje bor(III)-oksida u vezivnim komponentama EN ISO 21078-2:2007 (ISO 21078-2:2006, IDT) Determination of boron(III) oxide in refractory products - Part 2: Acid extraction method for the determination of boron(III) oxide in binder components IDT preštampavanjem en Stručni savjet za standarde 81.040.01, 81.060.01
MEST EN 14717:2018
Zavarivanje i srodni postupci - Lista provjere uticaja na životnu sredinu EN 14717:2005 Welding and allied processes - Environmental check list IDT preštampavanjem en Stručni savjet za standarde 13.020.01, 25.160.01
MEST CEN/TS 15523:2018
Poštanske usluge - Podnošenje izjave pošiljaoca CEN/TS 15523:2011 Postal Services - Statement of mailing submission IDT preštampavanjem en Stručni savjet za standarde 03.240
MEST CEN/TS 16819:2018
Poštanske usluge - Kutije za pakete za krajnju upotrebu - Tehničke karakteristike CEN/TS 16819:2015 Postal services - Parcel boxes for end use - Technical features IDT preštampavanjem en Stručni savjet za standarde 03.240
MEST EN ISO 14270:2018
Elektrootporno zavarivanje – Ispitivanje sa razaranjem zavarenih spojeva – Mjere epruvete i procedura za mehanizovano ispitivanje ljuštenjem elektrootporno tačkastih, šavnih i ispupčeno bradavičastih zavarenih spojeva EN ISO 14270:2016 (ISO 14270:2016, IDT) Resistance welding - Destructive testing of welds - Specimen dimensions and procedure for mechanized peel testing resistance spot, seam and embossed projection welds IDT preštampavanjem en Stručni savjet za standarde 25.160.40
MEST EN 62325-451-3:2016/A1:2018
Okvir za komunikacije u okviru tržišta električnom energijom - Dio 451-3: Poslovni procesi alokacije prenosnih kapaciteta (eksplicitna ili implicitna aukcija) i kontekstualni modeli za evropsko tržište EN 62325-451-3:2014/A1:2017 (IEC 62325-451-3:2014/A1:2017, IDT) Framework for energy market communications - Part 451-3: Transmission capacity allocation business process (explicit or implicit auction) and contextual models for European market IDT preštampavanjem en ISME/TK E 006 33.200
MEST EN ISO 9453:2018
Legure za meke lemove – Hemijski sastavi i oblici EN ISO 9453:2014 (ISO 9453:2014, IDT) Soft solder alloys - Chemical compositions and forms IDT preštampavanjem en Stručni savjet za standarde 25.160.50
MEST EN ISO 21079-1:2018
Hemijska ispitivanja vatrostalnih materijala koji sadrže aluminijum, cirkonijum i silicijum - Vatrostalni materijali koji sadrže od 5 % do 45 % ZrO2 (alternativno sa fluoroscentnom metodom sa X-zracima) - Dio 1: Aparati, reagensi i razblaživanje EN ISO 21079-1:2008 (ISO 21079-1:2008, IDT) Chemical analysis of refractories containing alumina, zirconia and silica - Refractories containing 5 percent to 45 percent of ZrO2 (alternative to the X-ray fluorescence method) - Part 1: Apparatus, reagents and dissolution IDT preštampavanjem en Stručni savjet za standarde 71.040.40, 81.080
MEST EN ISO 21079-2:2018
Hemijska ispitivanja vatrostalnih materijala koji sadrže aluminijum, cirkonijum i silicijum - Vatrostalni materijali koji sadrže od 5 % do 45 % ZrO2 (alternativno sa fluoroscentnom metodom sa X-zracima) - Dio 2: Mokra hemijska ispitivanja EN ISO 21079-2:2008 (ISO 21079-2:2008, IDT) Chemical analysis of refractories containing alumina, zirconia, and silica - Refractories containing 5 percent to 45 percent of ZrO2 (alternative to the X-ray fluorescence method) - Part 2: Wet chemical analysis IDT preštampavanjem en Stručni savjet za standarde 71.040.40, 81.080
MEST EN ISO 21079-3:2018
Hemijska ispitivanja vatrostalnih materijala koji sadrže aluminijum, cirkonijum i silicijum - Vatrostalni materijali koji sadrže od 5 % do 45 % ZrO2 (alternativno sa fluoroscentnom metodom sa X-zracima) - Dio 3: Plamena emisiona spektrofotometrija (FAAS) i atomska emisiona spektrometrija sa indukovano spregnutom plazmom (ICP-AES) EN ISO 21079-3:2008 (ISO 21079-3:2008, IDT) Chemical analysis of refractories containing alumina, zirconia, and silica - Refractories containing 5 percent to 45 percent of ZrO2 (alternative to the X-ray fluorescence method) - Part 3: Flame atomic absorption spectrophotometry (FAAS) and inductively coupled plasma emission spectrometry (ICP -AES) IDT preštampavanjem en Stručni savjet za standarde 71.040.40, 81.080
MEST EN ISO 21587-1:2018
Hemijska ispitivanja aluminosilikatnih vatrostalnih proizvoda (alternativno sa fluoroscentnom metodom sa X-zracima) - Dio 1: Aparati, reagensi, razblaživanje i gravimetrijski silicijum EN ISO 21587-1:2007 (ISO 21587-1:2007, IDT) Chemical analysis of aluminosilicate refractory products (alternative to the X-ray fluorescence method) - Part 1: Apparatus, reagents, dissolution and gravimetric silica IDT preštampavanjem en Stručni savjet za standarde 81.080
MEST EN ISO 21587-2:2018
Hemijska ispitivanja aluminosilikatnih vatrostalnih proizvoda (alternativno sa fluoroscentnom metodom sa X-zracima) - Dio 2: Mokra hemijska ispitivanja EN ISO 21587-2:2007 (ISO 21587-2:2007, IDT) Chemical analysis of aluminosilicate refractory products (alternative to the X-ray fluorescence method) - Part 2: Wet chemical analysis IDT preštampavanjem en Stručni savjet za standarde 81.080
MEST EN ISO 21587-3:2018
Hemijska ispitivanja aluminosilikatnih vatrostalnih proizvoda (alternativno sa fluoroscentnom metodom sa X-zracima) - Dio 3: Plamena emisiona spektrofotometrija (FAAS) i atomska emisiona spektrometrija sa indukovano spregnutom plazmom (ICP-AES) EN ISO 21587-3:2007 (ISO 21587-3:2007, IDT) Chemical analysis of aluminosilicate refractory products (alternative to the X-ray fluorescence method) - Part 3: Inductively coupled plasma and atomic absorption spectrometry methods IDT preštampavanjem en Stručni savjet za standarde 81.080
MEST EN 55016-1-2:2016/A1:2018
Specifikacija aparata i metoda za mjerenje radio-smetnji i imunosti — Dio 1-2: Aparati za mjerenje radio-smetnji i imunosti — Sprežni uređaji za mjerenja kondukcionih smetnji EN 55016-1-2:2014/A1:2018 Specification for radio disturbance and immunity measuring apparatus and methods - Part 1-2: Radio disturbance and immunity measuring apparatus - Coupling devices for conducted disturbance measurements IDT preštampavanjem en ISME/TK E 006 33.100.10, 33.100.20 2014/30/EU
MEST EN ISO 16671:2018/A1:2018
Oftalmološki implantati - Irigacioni rastvori za oftalmološke operacije - Izmjena 1 EN ISO 16671:2015/A1:2017 (ISO 16671:2015/Amd 1:2017, IDT) Ophthalmic implants - Irrigating solutions for ophthalmic surgery - Amendment 1 IDT preštampavanjem en Stručni savjet za standarde 11.040.70 93/42/EEC
MEST CEN/TS 15448:2018
Poštanske usluge - Otvoreni standardni interfejs između kontrolora slike i uređaja za unapređenje (OCR, sistemi za video-kodiranje, sistemi za biranje) CEN/TS 15448:2014 Postal services - Open standard interface between image controller and enrichment devices (OCRs, video coding systems, voting systems) IDT preštampavanjem en Stručni savjet za standarde 03.240, 35.240.69
MEST CEN/TS 16735:2018
Poštanske usluge - Proširive zajedničke strukture i prikaz poštanskih tarifa - EPR CEN/TS 16735:2015 Postal services - Extensible Common Structure and Representation for Postal Rates - EPR IDT preštampavanjem en Stručni savjet za standarde 03.240
MEST EN ISO 23278:2018
Ispitivanje zavarenih spojeva metodama bez razaranja – Ispitivanje magnetskim česticama – Nivoi prihvatljivosti EN ISO 23278:2015 (ISO 23278:2015, IDT) Non-destructive testing of welds - Magnetic particle testing - Acceptance levels IDT preštampavanjem en Stručni savjet za standarde 25.160.40
MEST EN 62056-8-5:2018
Mjerenje električne energije - Niz DLMS/COSEM - Dio 8-5: Uski opseg OFDM G3-PLC komunikacionog profila za susjedne mreže EN 62056-8-5:2017 (IEC 62056-8-5:2017, IDT) Electricity metering data exchange - The DLMS/COSEM suite - Part 8-5: Narrow-band OFDM G3-PLC communication profile for neighbourhood networks IDT preštampavanjem en ISME/TK E 006 17.220, 35.110, 91.140.50
MEST EN ISO 25980:2018
Zdravlje i bezbjednost pri zavarivanju i srodnim postupcima — Providni paravani, trake i zakloni za elektrolučne postupke zavarivanja EN ISO 25980:2014 (ISO 25980:2014, IDT) Health and safety in welding and allied processes - Transparent welding curtains, strips and screens for arc welding processes IDT preštampavanjem en Stručni savjet za standarde 25.160.40
MEST EN ISO 1927-2:2018
Monolitni (neoblikovani) vatrostalni proizvodi - Dio 2: Uzimanje uzoraka za ispitivanje EN ISO 1927-2:2012 (ISO 1927-2:2012, IDT) Monolithic (unshaped) refractory products - Part 2: Sampling for testing IDT preštampavanjem en Stručni savjet za standarde 81.080
MEST EN ISO 1927-3:2018
Monolitni (neoblikovani) vatrostalni proizvodi - Dio 3: Karakterizacija pri prijemu EN ISO 1927-3:2012 (ISO 1927-3:2012, IDT) Monolithic (unshaped) refractory products - Part 3: Characterization as received IDT preštampavanjem en Stručni savjet za standarde 81.080
MEST EN ISO 1927-4:2018
Monolitni (neoblikovani) vatrostalni proizvodi - Dio 4: Određivanje konzistencije betona EN ISO 1927-4:2012 (ISO 1927-4:2012, IDT) Monolithic (unshaped) refractory products - Part 4: Determination of consistency of castables IDT preštampavanjem en Stručni savjet za standarde 81.080
MEST EN ISO 1927-5:2018
Monolitni (neoblikovani) vatrostalni proizvodi - Dio 5: Priprema i tretman epruveta za ispitivanje EN ISO 1927-5:2012 (ISO 1927-5:2012, IDT) Monolithic (unshaped) refractory products - Part 5: Preparation and treatment of test pieces IDT preštampavanjem en Stručni savjet za standarde 81.080
MEST EN ISO 1927-6:2018
Monolitni (neoblikovani) vatrostalni proizvodi - Dio 6: Mjerenje fizičkih osobina EN ISO 1927-6:2012 (ISO 1927-6:2012, IDT) Monolithic (unshaped) refractory products - Part 6: Measurement of physical properties IDT preštampavanjem en Stručni savjet za standarde 81.080
MEST EN ISO 1927-7:2018
Monolitni (neoblikovani) vatrostalni proizvodi - Dio 7: Ispitivanja prethodno oblikovanih proizvoda EN ISO 1927-7:2012 (ISO 1927-7:2012, IDT) Monolithic (unshaped) refractory products - Part 7: Tests on pre-formed shapes IDT preštampavanjem en Stručni savjet za standarde 81.080
MEST EN ISO 1927-8:2018
Monolitni (neoblikovani) vatrostalni proizvodi - Dio 8: Određivanje dopunskih osobina EN ISO 1927-8:2012 (ISO 1927-8:2012, IDT) Monolithic (unshaped) refractory products - Part 8: Determination of complementary properties IDT preštampavanjem en Stručni savjet za standarde 81.080
MEST EN ISO 21952:2018
Potrošni materijali za zavarivanje — Žičane elektrode, žice, šipke i depoziti za elektrolučno zavarivanje pod zaštitom gasa čelika otpornih na puzanje — Klasifikacija EN ISO 21952:2012 (ISO 21952:2012, IDT) Welding consumables - Wire electrodes, wires, rods and deposits for gas shielded arc welding of creep-resisting steels - Classification IDT preštampavanjem en Stručni savjet za standarde 25.160.20
MEST EN ISO 15615:2018
Oprema za gasno zavarivanje — Sistemi acetilenskih vodova za zavarivanje, rezanje i srodne postupke — Zahtjevi za bezbjednost uređaja pod visokim pritiskom EN ISO 15615:2013 (ISO 15615:2013, IDT) Gas welding equipment - Acetylene manifold systems for welding, cutting and allied processes - Safety requirements in high-pressure devices IDT preštampavanjem en Stručni savjet za standarde 25.160.30
MEST EN ISO 3677:2018
Dodatni materijali za meko i tvrdo lemljenje – Označavanje EN ISO 3677:2016 (ISO 3677:2016, IDT) Filler metal for soldering and brazing - Designation IDT preštampavanjem en Stručni savjet za standarde 25.160.50
MEST EN ISO 14719:2018
Hemijska analiza vatrostalnih materijala, stakla i glazura - Određivanje Fe2+ i Fe3+ spektrofotometrijskom metodom sa 1,10-fenantrolinom EN ISO 14719:2011 (ISO 14719:2011, IDT) Chemical analysis of refractory material glass and glazes - Determination of Fe2+ and Fe3+ by the spectral photometric method with 1,10-phenanthroline IDT preštampavanjem en Stručni savjet za standarde 81.040.01, 81.060.01, 81.080
MEST EN ISO 14720-1:2018
Ispitivanje keramičkih sirovina i osnovnih materijala - Određivanje sumpora u neoksidisanim keramičkim sirovinama u prahu i granulama i osnovnim materijalima - Dio 1: Metoda mjerenja sa infracrvenim zračenjem EN ISO 14720-1:2013 (ISO 14720-1:2013, IDT) Testing of ceramic raw and basic materials - Determination of sulfur in powders and granules of non-oxidic ceramic raw and basic materials - Part 1: Infrared measurement methods IDT preštampavanjem en Stručni savjet za standarde 81.060.10
MEST EN ISO 14720-2:2018
Ispitivanje keramičkih sirovina i osnovnih materijala - Određivanje sumpora u neoksidisanim keramičkim sirovinama u prahu i granulama i osnovnim materijalima - Dio 2: Optička emisiona spektrometrija sa induktivno spregnutom plazmom (ICP/OES) ili jonska hromatografija nakon paljenja u protoku kiseonika EN ISO 14720-2:2013 (ISO 14720-2:2013, IDT) Testing of ceramic raw and basic materials - Determination of sulfur in powders and granules of non-oxidic ceramic raw and basic materials - Part 2: Inductively coupled plasma optical emission spectrometry (ICP/OES) or ion chromatography after burning in an oxygen flow IDT preštampavanjem en Stručni savjet za standarde 81.060.10
MEST EN ISO 10081-4:2018
Klasifikacija gusto oblikovanih vatrostalnih proizvoda - Dio 4: Specijalni proizvodi EN ISO 10081-4:2014 (ISO 10081-4:2014, IDT) Classification of dense shaped refractory products - Part 4: Special products IDT preštampavanjem en Stručni savjet za standarde 81.080
MEST EN 50629:2016/A2:2018
Energetske performanse velikih energetskih transformatora (Um > 36 kV ili Sr ≥ 40 MVA) EN 50629:2015/A2:2018 Energy performance of large power transformers (Um > 36 kV or Sr ≥ 40 MVA) IDT preštampavanjem en ISME/TK E 006 29.180 2009/125/EC, 548/2014
MEST EN ISO 18273:2018
Potrošni materijali za zavarivanje – Žičane elektrode, žice i šipke za zavarivanje aluminijuma i legura aluminijuma – Klasifikacija EN ISO 18273:2015 (ISO 18273:2015, IDT) Welding consumables - Wire electrodes, wires and rods for welding of aluminium and aluminium alloys - Classification IDT preštampavanjem en Stručni savjet za standarde 25.160.20
MEST EN ISO 18278-2:2018
Elektrootporno zavarivanje – Zavarljivost – Dio 2: Procedure za vrednovanje zavarljivosti pri tačkastom zavarivanju EN ISO 18278-2:2016 (ISO 18278-2:2016, IDT) Resistance welding - Weldability - Part 2: Evaluation procedures for weldability in spot welding IDT preštampavanjem en, fr Stručni savjet za standarde 25.160.40
MEST EN ISO 9015-2:2018
Ispitivanje sa razaranjem zavarenih spojeva metalnih materijala - Ispitivanje tvrdoće – Dio 2: Ispitivanje mikrotvrdoće zavarenih spojeva EN ISO 9015-2:2016 (ISO 9015-2:2016, IDT) Destructive tests on welds in metallic materials - Hardness testing - Part 2: Microhardness testing of welded joints IDT preštampavanjem en Stručni savjet za standarde 25.160.40
MEST EN ISO 5182:2018
Elektrootporno zavarivanje – Materijali za elektrode i pomoćnu opremu EN ISO 5182:2016 (ISO 5182:2016, IDT) Resistance welding - Materials for electrodes and ancillary equipment IDT preštampavanjem en Stručni savjet za standarde 25.160.20
MEST EN ISO 8895:2018
Oblikovani izolacioni vatrostalni proizvodi - Određivanje pritisne čvrstoće na hladno EN ISO 8895:2006 (ISO 8895:2004, IDT) Shaped insulating refractory products - Determination of cold crushing strength IDT preštampavanjem en Stručni savjet za standarde 81.080
MEST EN ISO 12680-1:2018
Metode ispitivanja vatrostalnih proizvoda - Dio 1: Određivanje dinamičkog Jungovog modula (MOE) impulsnom pobudom vibracija EN ISO 12680-1:2007 (ISO 12680-1:2005, IDT) Methods of test for refractory products - Part 1: Determination of dynamic Young's modulus (MOE) by impulse excitation of vibration IDT preštampavanjem en Stručni savjet za standarde 81.080
MEST EN ISO 1893:2018
Vatrostalni proizvodi - Određivanje vatrostalnosti pod opterećenjem - Diferencijalna metoda sa porastom temperature EN ISO 1893:2008 (ISO 1893:2007, IDT) Refractory products - Determination of refractoriness under load - Differential method with rising temperature IDT preštampavanjem en Stručni savjet za standarde 81.080
MEST EN ISO 16282:2018
Metode ispitivanja gusto oblikovanih vatrostalnih proizvoda - Određivanje otpornosti na abraziju na sobnoj temperaturi EN ISO 16282:2008 (ISO 16282:2007, IDT) Methods of test for dense shaped refractory products - Determination of resistance to abrasion at ambient temperature IDT preštampavanjem en Stručni savjet za standarde 81.080
MEST EN 62351-7:2018
Upravljanje sistemima energije i razmjena zajedničkih informacija - Bezbjednost podataka i komunikacija – Dio 7: Modeli podataka za podatke o mrežama i sistemima upravljanja (NSM) EN 62351-7:2017 (IEC 62351-7:2017, IDT) Power systems management and associated information exchange - Data and communications security - Part 7: Network and System Management (NSM) data object models IDT preštampavanjem en ISME/TK E 006 33.200
MEST EN ISO 8430-2:2018
Elektrootporno tačkasto zavarivanje - Držači elektroda - Dio 2: Morse konusno učvršćenje EN ISO 8430-2:2016 (ISO 8430-2:2016, IDT) Resistance spot welding - Electrode holders - Part 2: Morse taper fixing IDT preštampavanjem en Stručni savjet za standarde 25.160.20
MEST EN ISO 19288:2018
Dodatni materijali za zavarivanje - Elektrode od pune žice, pune žice i šipke za zavarivanje topljenjem magnezijuma i legura magnezijuma - Klasifikacija EN ISO 19288:2016 (ISO 19288:2016, IDT) Welding consumables - Solid wire electrodes, solid wires and rods for fusion welding of magnesium and magnesium alloys - Classification IDT preštampavanjem en Stručni savjet za standarde 25.160.20
MEST EN ISO 17683:2018
Brodovi i pomorska tehnologija – Keramička podloga za zavarivanje za primjenu u pomorstvu EN ISO 17683:2015 (ISO 17683:2014, IDT) Ships and marine technology - Ceramic weld backing for marine use IDT preštampavanjem en Stručni savjet za standarde 47.020.10
MEST EN ISO 15618-1:2018
Kvalifikacija zavarivača za zavarivanje pod vodom - Dio 1: Hiperbarično mokro zavarivanje EN ISO 15618-1:2016 (ISO 15618-1:2016, IDT) Qualification testing of welders for underwater welding - Part 1: Hyperbaric wet welding IDT preštampavanjem en Stručni savjet za standarde 25.160.01
MEST EN ISO 12677:2018
Hemijska analiza vatrostalnih proizvoda rendgenskom fluorescencijom (XRF) - Metoda sa topivim livenim perlicama EN ISO 12677:2011 (ISO 12677:2011, IDT) Chemical analysis of refractory products by X-ray fluorescence (XRF) - Fused cast-bead method IDT preštampavanjem en Stručni savjet za standarde 81.080
MEST EN 15979:2018
Ispitivanje keramičkih sirovih i osnovnih materijala - Direktno određivanje masenog udjela primjesa u prahovima i granulama silicijum-karbida pomoću OES-a uz primjenu pobude lukom jednosmjerne struje EN 15979:2011 Testing of ceramic raw and basic materials - Direct determination of mass fractions of impurities in powders and granules of silicon carbide by OES by DC arc excitation IDT preštampavanjem en Stručni savjet za standarde 81.060.10
MEST EN 15991:2018
Ispitivanje keramičkih sirovih i osnovnih materijala - Direktno određivanje masenog udjela nečistoća u prahu i granulama silicijum-karbida optičkom emisionom spektrometrijom indukovano spregnutom plazmom (ICP OES) sa elektrotermičkim isparavanjem (ETV) EN 15991:2015 Testing of ceramic and basic materials - Direct determination of mass fractions of impurities in powders and granules of silicon carbide by inductively coupled plasma optical emission spectrometry (ICP OES) with electrothermal vaporisation (ETV) IDT preštampavanjem en Stručni savjet za standarde 81.060.10
MEST EN ISO 8062-1:2018
Geometrijske specifikacije proizvoda (GPS) - Tolerancije mjera i geometrijske tolerancije za djelove odlivene u kalupu - Dio 1: Rječnik EN ISO 8062-1:2007 (ISO 8062-1:2007, IDT) Geometrical product specifications (GPS) - Dimensional and geometrical tolerances for moulded parts - Part 1: Vocabulary IDT preštampavanjem en, fr Stručni savjet za standarde 01.040.17, 17.040.10
MEST EN ISO 8062-3:2018
Geometrijske specifikacije proizvoda (GPS) - Tolerancije mjera i geometrijske tolerancije za djelove odlivene u kalupu - Dio 3: Opšte tolerancije mjera i geometrijske tolerancije i dodaci za mašinsku obradu odlivaka EN ISO 8062-3:2007 (ISO 8062-3:2007, IDT) Geometrical Product Specifications (GPS) - Dimensional and geometrical tolerances for moulded parts - Part 3: General dimensional and geometrical tolerances and machining allowances for castings IDT preštampavanjem en Stručni savjet za standarde 17.040.10
MEST EN 1754:2018
Magnezijum i legure magnezijuma - Sistem za označavanje anoda, ingota i odlivaka - Označavanje slovnim i brojčanim oznakama EN 1754:2015 Magnesium and magnesium alloys - Designation system for anodes, ingots and castings - Material symbols and material numbers IDT preštampavanjem en Stručni savjet za standarde 77.150.20
MEST EN 1371-2:2018
Livarstvo - Ispitivanje tečnim penetrantima - Dio 2: Odlivci dobijeni preciznim livenjem EN 1371-2:2015 Founding - Liquid penetrant testing - Part 2: Investment castings IDT preštampavanjem en Stručni savjet za standarde 77.140.80, 77.150.99
MEST EN 12421:2018
Magnezijum i legure magnezijuma - Nelegirani magnezijum EN 12421:2017 Magnesium and magnesium alloys - Unalloyed magnesium IDT preštampavanjem en Stručni savjet za standarde 77.120.20
MEST EN 12681-2:2018
Livarstvo - Radiografsko ispitivanje - Dio 2: Tehnike sa digitalnim detektorima EN 12681-2:2017 Founding - Radiographic testing - Part 2: Techniques with digital detectors IDT preštampavanjem en Stručni savjet za standarde 77.040.20
MEST EN ISO 2553:2018
Zavarivanje i srodni postupci — Prikazivanje na crtežima pomoću simbola — Zavareni spojevi EN ISO 2553:2013 (ISO 2553:2013, IDT) Welding and allied processes - Symbolic representation on drawings - Welded joints IDT preštampavanjem en Stručni savjet za standarde 01.100.20, 25.160.40 2009/105/EC, 2014/29/EU, 87/404/EEC
MEST EN ISO 15607:2018
Specifikacija i kvalifikacija tehnologija zavarivanja metalnih materijala — Opšta pravila EN ISO 15607:2003 (ISO 15607:2003, IDT) Specification and qualification of welding procedures for metallic materials - General rules IDT preštampavanjem en Stručni savjet za standarde 25.160.10 2009/105/EC, 2014/29/EU, 87/404/EEC
MEST EN ISO 9312:2018
Oprema za elektrootporno zavarivanje — Izolovani klinovi koji se koriste za podizanje elektrode EN ISO 9312:2013 (ISO 9312:2013, IDT) Resistance welding equipment - Insulated pins for use in electrode back-ups IDT preštampavanjem en Stručni savjet za standarde 25.160.20
MEST EN ISO 14114:2018
Oprema za gasno zavarivanje - Sistemi za snabdijevanje acetilenom za zavarivanje, rezanje i srodne postupke - Opšti zahtjevi EN ISO 14114:2018 (ISO 14114:2017, IDT) Gas welding equipment - Acetylene manifold systems for welding, cutting and allied processes - General requirements IDT preštampavanjem en Stručni savjet za standarde 25.160.30
MEST EN ISO 15012-1:2018
Zdravlje i bezbjednost u zavarivanju i srodnim postupcima - Oprema za uzimanje i odvajanje dima prilikom zavarivanja - Dio 1: Zahtjevi za ispitivanje i označavanje efikasnosti odvajanja EN ISO 15012-1:2013 (ISO 15012-1:2013, IDT) Health and safety in welding and allied processes - Equipment for capture and separation of welding fume - Part 1: Requirements for testing and marking of separation efficiency IDT preštampavanjem en Stručni savjet za standarde 25.160.30
MEST EN ISO 17777:2018
Potrošni materijali za zavarivanje – Obložene elektrode za ručno elektrolučno zavarivanje bakra i legura bakra – Klasifikacija EN ISO 17777:2016 (ISO 17777:2016, IDT) Welding consumables - Covered electrodes for manual metal arc welding of copper and copper alloys - Classification IDT preštampavanjem en Stručni savjet za standarde 25.160.20
MEST EN ISO 17662:2018
Zavarivanje - Kalibracija, verifikacija i validacija opreme koja se koristi pri zavarivanju, uključujući pomoćne aktivnosti EN ISO 17662:2016 (ISO 17662:2016, IDT) Welding - Calibration, verification and validation of equipment used for welding, including ancillary activities IDT preštampavanjem en Stručni savjet za standarde 25.160.30
MEST EN ISO 9454-1:2018
Topitelji za meko lemljenje – Klasifikacija i zahtjevi – Dio 1: Klasifikacija, obilježavanje i pakovanje EN ISO 9454-1:2016 (ISO 9454-1:2016, IDT) Soft soldering fluxes - Classification and requirements - Part 1: Classification, labelling and packaging IDT preštampavanjem en Stručni savjet za standarde 25.160.50
MEST EN ISO 15589-2:2018
Industrija nafte, petrohemije i prirodnog gasa - Katodna zaštita sistema cjevovoda za transport - Dio 2: Cjevovodi za pomorske platforme EN ISO 15589-2:2014 (ISO 15589-2:2012, IDT) Petroleum, petrochemical and natural gas industries - Cathodic protection of pipeline transportation systems - Part 2: Offshore pipelines IDT preštampavanjem en Stručni savjet za standarde 75.200
MEST EN ISO 15257:2018
Katodna zaštita - Nivoi kompetencije osoblja koje se bavi katodnom zaštitom - Osnove šeme za sertifikaciju EN ISO 15257:2017 (ISO 15257:2017, IDT) Cathodic protection - Competence levels of cathodic protection persons - Basis for certification scheme IDT preštampavanjem en Stručni savjet za standarde 77.060
MEST EN ISO 18086:2018
Korozija metala i legura - Određivanje AC korozije - Kriterijumi zaštite EN ISO 18086:2017 (ISO 18086:2015, IDT) Corrosion of metals and alloys - Determination of AC corrosion - Protection criteria IDT preštampavanjem en Stručni savjet za standarde 77.060
MEST EN ISO 12696:2018
Katodna zaštita čelika u betonu EN ISO 12696:2016 (ISO 12696:2016, IDT) Cathodic protection of steel in concrete IDT preštampavanjem en Stručni savjet za standarde 77.060, 77.140.15
MEST EN ISO 15589-1:2018
Industrija nafte, petrohemije i prirodnog gasa - Katodna zaštita sistema cjevovoda - Dio 1: Cjevovodi na kopnu EN ISO 15589-1:2017 (ISO 15589-1:2015, IDT) Petroleum, petrochemical and natural gas industries - Cathodic protection of pipeline systems - Part 1: On-land pipelines IDT preštampavanjem en Stručni savjet za standarde 75.200
MEST EN 12068:2018
Katodna zaštita - Spoljašnje organske prevlake za zaštitu od korozije ukopanih ili potopljenih čeličnih cjevovoda koje se primjenjuju zajedno sa katodnom zaštitom - Trake i materijali koji se skupljaju EN 12068:1998 Cathodic protection - External organic coatings for the corrosion protection of burried or immersed steel pipelines used in conjunction with cathodic protection - Tapes and shrinkable materials IDT preštampavanjem en Stručni savjet za standarde 23.040.99, 25.220.60
MEST EN 16299:2018
Katodna zaštita spoljašnjih površina osnova rezervoara nadzemnih skladišta u kontaktu sa zemljištem ili temeljima EN 16299:2013 Cathodic protection of external surfaces of above ground storage tank bases in contact with soil or foundations IDT preštampavanjem en Stručni savjet za standarde 77.060
MEST EN 12473:2018
Opšti principi katodne zaštite u morskoj vodi EN 12473:2014 General principles of cathodic protection in seawater IDT preštampavanjem en Stručni savjet za standarde 47.020.01, 77.060
MEST EN 14038-1:2018
Obrada armiranog betona elektrohemijskom realkalizacijom i izdvajanjem hlorida - Dio 1: Realkalizacija EN 14038-1:2016 Electrochemical realkalization and chloride extraction treatments for reinforced concrete - Part 1: Realkalization IDT preštampavanjem en Stručni savjet za standarde 91.080.40
MEST EN 16723-1:2018
Prirodni gas i biometan za korišćenje u transportu i biometan za injektovanje u gasovod prirodnog gasa - Dio 1: Specifikacije za biometan za injektovanje u gasovod prirodnog gasa EN 16723-1:2016 Natural gas and biomethane for use in transport and biomethane for injection in the natural gas network - Part 1: Specifications for biomethane for injection in the natural gas network IDT preštampavanjem en Stručni savjet za standarde 27.190
MEST EN 16723-2:2018
Prirodni gas i biometan za korišćenje u transportu i biometan za injektovanje u gasovod prirodnog gasa — Dio 2: Specifikacije za goriva za motorna vozila EN 16723-2:2017 Natural gas and biomethane for use in transport and biomethane for injection in the natural gas network - Part 2: Automotive fuels specification IDT preštampavanjem en Stručni savjet za standarde 27.190, 75.160.30
MEST EN 13906-1:2018
Cilindrične spiralne opruge izrađene od žice i šipke kružnog poprečnog presjeka - Proračun i projektovanje - Dio 1: Kompresione opruge EN 13906-1:2013 Cylindrical helical springs made from round wire and bar - Calculation and design - Part 1 : Compression springs IDT preštampavanjem en Stručni savjet za standarde 21.160
MEST EN 13906-2:2018
Cilindrične spiralne opruge izrađene od žice i šipke kružnog poprečnog presjeka - Proračun i projektovanje - Dio 2: Kompresione opruge EN 13906-2:2013 Cylindrical helical springs made from round wire and bar - Calculation and design - Part 2: Extension springs IDT preštampavanjem en Stručni savjet za standarde 21.160
MEST EN ISO 2063-1:2018
Termičko raspršivanje - Cink, aluminijum i njihove legure - Dio 1: Projektovanje i zahtjevi za kvalitet sistema za zaštitu od korozije EN ISO 2063-1:2017 (ISO 2063-1:2017, IDT) Thermal spraying - Zinc, aluminium and their alloys - Part 1: Design considerations and quality requirements for corrosion protection systems IDT preštampavanjem en Stručni savjet za standarde 25.220.20, 25.220.40
MEST EN ISO 2063-2:2018
Termičko raspršivanje - Cink, aluminijum i njihove legure - Dio 2: Izvođenje sistema za zaštitu od korozije EN ISO 2063-2:2017 (ISO 2063-2:2017, IDT) Thermal spraying - Zinc, aluminium and their alloys - Part 2: Execution of corrosion protection systems IDT preštampavanjem en Stručni savjet za standarde 25.220.20, 25.220.40
MEST EN ISO 12671:2018
Termičko raspršivanje - Prevlake nanesene termičkim raspršivanjem - Simbolično predstavljanje na crtežima EN ISO 12671:2014 (ISO 12671:2012, IDT) Thermal spraying - Thermally sprayed coatings - Symbolic representation on drawings IDT preštampavanjem en Stručni savjet za standarde 01.080.30, 25.220.20
MEST EN ISO 14232-1:2018
Termičko raspršivanje - Prahovi - Dio 1: Karakterizacija i tehnički uslovi isporuke EN ISO 14232-1:2017 (ISO 14232-1:2017, IDT) Thermal spraying - Powders - Part 1: Characterization and technical supply conditions IDT preštampavanjem en Stručni savjet za standarde 25.220.20
MEST EN 13906-3:2018
Cilindrične spiralne opruge izrađene od žice i šipke kružnog poprečnog presjeka - Proračun i projektovanje - Dio 3: Torzione opruge EN 13906-3:2014 Cylindrical helical springs made from round wire and bar - Calculation and design - Part 3: Torsion springs IDT preštampavanjem en Stručni savjet za standarde 21.160
MEST EN 16984:2018
Opruge u obliku diska – Proračun EN 16984:2016 Disc springs - Calculation IDT preštampavanjem en Stručni savjet za standarde 21.160
MEST EN 16983:2018
Opruge u obliku diska – Specifikacije kvaliteta – Dimenzije EN 16983:2016 Disc springs - Quality specifications - Dimensions IDT preštampavanjem en Stručni savjet za standarde 21.160
MEST EN ISO 17658:2018
Zavarivanje – Nepravilnosti pri gasnom rezanju, rezanju laserskim snopom i plazmom – Terminologija EN ISO 17658:2015 (ISO 17658:2002, IDT) Welding - Imperfections in oxyfuel flame cuts, laser beam cuts and plasma cuts - Terminology IDT preštampavanjem en, fr Stručni savjet za standarde 01.040.25, 25.160.10
MEST EN ISO 14916:2018
Termičko raspršivanje - Određivanje zatezne jačine prijanjanja EN ISO 14916:2017 (ISO 14916:2017, IDT) Thermal spraying - Determination of tensile adhesive strength IDT preštampavanjem en Stručni savjet za standarde 25.220.20
MEST EN ISO 14917:2018
Termičko raspršivanje - Terminologija, klasifikacija EN ISO 14917:2017 (ISO 14917:2017, IDT) Thermal spraying - Terminology, classification IDT preštampavanjem en Stručni savjet za standarde 01.040.25, 25.220.20
MEST EN 16813:2018
Termičko raspršivanje - Mjerenje električne provodljivosti termički raspršenih neželjeznih metalnih prevlaka metodom vrtložnih struja EN 16813:2016 Thermal spraying - Measurement of the electrical conductivity of thermal sprayed non-iron metal coatings by means of eddy current method IDT preštampavanjem en Stručni savjet za standarde 25.220.20
MEST EN ISO 14919:2018
Termičko raspršivanje - Žice, šipke i pletene žice za plameno i elektrolučno raspršivanje - Klasifikacija - Tehnički uslovi isporuke EN ISO 14919:2015 (ISO 14919:2015, IDT) Thermal spraying - Wires, rods and cords for flame and arc spraying - Classification - Technical supply conditions IDT preštampavanjem en Stručni savjet za standarde 25.220.20
MEST EN ISO 12996:2018
Mehaničko spajanje — Ispitivanje sa razaranjem spojeva — Mjere epruvete i procedura ispitivanja pojedinačnih spojeva na smicanje pri zatezanju EN ISO 12996:2013 (ISO 12996:2013, IDT) Mechanical joining - Destructive testing of joints - Specimen dimensions and test procedure for tensile shear testing of single joints IDT preštampavanjem en Stručni savjet za standarde 25.160.10, 25.160.40
MEST EN ISO 15700:2018
Koža - Ispitivanja postojanosti obojenja - Postojanost obojenja na kapi vode EN ISO 15700:1999 (ISO 15700:1998, IDT) Leather - Tests for colour fastness - Colour fastness to water spotting IDT preštampavanjem en Stručni savjet za standarde 59.140.30
MEST EN ISO 15702:2018
Koža - Ispitivanja postojanosti obojenja - Postojanost obojenja na pranje u mašini EN ISO 15702:1999 (ISO 15702:1998, IDT) Leather - Tests for colour fastness - Colour fastness to machine washing IDT preštampavanjem en Stručni savjet za standarde 59.140.30
MEST EN ISO 15703:2018
Koža - Ispitivanja postojanosti obojenja - Postojanost obojenja na blago pranje EN ISO 15703:1999 (ISO 15703:1998, IDT) Leather - Tests for colour fastness - Colour fastness to mild washing IDT preštampavanjem en Stručni savjet za standarde 59.140.30
MEST EN ISO 4684:2018
Koža - Hemijska ispitivanja - Određivanje isparljivih materija EN ISO 4684:2005 (ISO 4684:2005, IDT) Leather - Chemical tests - Determination of volatile matter IDT preštampavanjem en Stručni savjet za standarde 59.140.30
MEST EN ISO 14271:2018
Elektrootporno zavarivanje - Ispitivanje tvrdoće po Vikersu (malo opterećenje i mikrotvrdoća) elektrootporno tačkastih, bradavičastih i šavnih zavarenih spojeva EN ISO 14271:2017 (ISO 14271:2017, IDT) Resistance welding - Vickers hardness testing (low-force and microhardness) of resistance spot, projection, and seam welds IDT preštampavanjem en Stručni savjet za standarde 25.160.40
MEST EN ISO 8430-1:2018
Elektrootporno tačkasto zavarivanje – Držači elektroda – Dio 1: Fiksiranje konusa 1:10 EN ISO 8430-1:2016 (ISO 8430-1:2016, IDT) Resistance spot welding - Electrode holders - Part 1: Taper fixing 1:10 IDT preštampavanjem en Stručni savjet za standarde 25.160.30
MEST EN ISO 10675-2:2018
Ispitivanje zavarenih spojeva metodama bez razaranja – Nivoi prihvatljivosti za radiografsko ispitivanje – Dio 2: Aluminijum i njegove legure EN ISO 10675-2:2017 (ISO 10675-2:2017, IDT) Non-destructive testing of welds - Acceptance levels for radiographic testing - Part 2: Aluminium and its alloys IDT preštampavanjem en Stručni savjet za standarde 25.160.30
MEST EN ISO 22827-1:2018
Ispitivanje prihvatljivosti Nd: Mašine za YAG zavarivanje laserom - Mašine sa optičkim vlaknima za vođenje zraka - Dio 1: Laserski uređaj EN ISO 22827-1:2005 (ISO 22827-1:2005, IDT) Acceptance tests for Nd:YAG laser beam welding machines - Machines with optical fibre delivery - Part 1: Laser assembly IDT preštampavanjem en Stručni savjet za standarde 25.160.30
MEST EN ISO 5398-2:2018
Koža - Hemijsko određivanje sadržaja hrom-oksida - Dio 2: Kvantitativno kolorimetrijsko određivanje EN ISO 5398-2:2009 (ISO 5398-2:2009, IDT) Leather - Chemical determination of chromic oxide content - Part 2: Quantification by colorimetric determination IDT preštampavanjem en Stručni savjet za standarde 59.140.30
MEST EN ISO 11643:2018
Koža - Ispitivanja postojanosti obojenja - Postojanost obojenja malih uzoraka na rastvarače EN ISO 11643:2009 (ISO 11643:2009, IDT) Leather - Tests for colour fastness - Colour fastness of small samples to solvents IDT preštampavanjem en Stručni savjet za standarde 59.140.30
MEST EN ISO 11644:2018
Koža - Ispitivanje prijanjanja (adhezije) završnog sloja EN ISO 11644:2009 (ISO 11644:2009, IDT) Leather - Test for adhesion of finish IDT preštampavanjem en Stručni savjet za standarde 59.140.30
MEST EN 55025:2018
Vozila, čamci i motori sa unutrašnjim sagorijevanjem - Karakteristike radio-smetnji - Granice i metode mjerenja za zaštitu prijemnika postavljenih na samom vozilu EN 55025:2017 Vehicles, boats and internal combustion engines - Radio disturbance characteristics - Limits and methods of measurement for the protection of on-board receivers IDT preštampavanjem en ISME/TK E 006 33.100.10, 33.100.20 2014/30/EU
MEST EN 55025:2018/Cor.1:2018
Vozila, čamci i motori sa unutrašnjim sagorijevanjem - Karakteristike radio-smetnji - Granice i metode mjerenja za zaštitu prijemnika postavljenih na samom vozilu EN 55025:2017/AC:2017 Vehicles, boats and internal combustion engines - Radio disturbance characteristics - Limits and methods of measurement for the protection of on-board receivers IDT preštampavanjem en ISME/TK E 006 33.100.10, 33.100.20 2014/30/EU
MEST EN ISO 5403-1:2018
Koža - Fizička i mehanička ispitivanja - Određivanje otpornosti na vodu savitljive kože - Dio 1: Linearno sabijanje sa ponavljanjem (penetrometar) EN ISO 5403-1:2011 (ISO 5403-1:2011, IDT) Leather - Determination of water resistance of flexible leather - Part 1: Repeated linear compression (penetrometer) IDT preštampavanjem en Stručni savjet za standarde 59.140.30, 61.060
MEST EN ISO 5403-2:2018
Koža - Fizička i mehanička ispitivanja - Određivanje otpornosti na vodu savitljive kože - Dio 2: Sabijanje pod uglom sa ponavljanjem EN ISO 5403-2:2011 (ISO 5403-2:2011, IDT) Leather - Determination of water resistance of flexible leather - Part 2: Repeated angular compression (Maeser) IDT preštampavanjem en Stručni savjet za standarde 59.140.30, 61.060
MEST EN ISO 5404:2018
Koža - Fizička i mehanička ispitivanja - Određivanje otpornosti na vodu teške kože (đonske kože) EN ISO 5404:2011 (ISO 5404:2011, IDT) Leather - Physical test methods - Determination of water resistance of heavy leathers IDT preštampavanjem en Stručni savjet za standarde 59.140.30
MEST EN ISO 17186:2018
Koža - Fizička i mehanička ispitivanja - Određivanje debljine površinske prevlake EN ISO 17186:2011 (ISO 17186:2011, IDT) Leather - Physical and mechanical tests - Determination of surface coating thickness IDT preštampavanjem en Stručni savjet za standarde 59.140.30
MEST EN ISO 9455-13:2018
Topitelji za meko lemljenje – Metode ispitivanja – Dio 13: Određivanje razbrizgavanja topitelja EN ISO 9455-13:2017 (ISO 9455-13:2017, IDT) Soft soldering fluxes - Test methods - Part 13: Determination of flux spattering IDT preštampavanjem en Stručni savjet za standarde 25.160.50
MEST EN ISO 18278-3:2018
Elektrootporno zavarivanje – Zavarljivost – Dio 3: Procedure evaluacije zavarljivosti pri spajanju tačkastim zavarivanjem EN ISO 18278-3:2017 (ISO 18278-3:2017, IDT) Resistance welding - Weldability - Part 3: Evaluation procedures for weldability in spot weld bonding IDT preštampavanjem en Stručni savjet za standarde 25.160.40
MEST EN ISO 14343:2018
Potrošni materijali za zavarivanje - Elektrodne žice, elektrodne trake, žice i šipke za elektrolučno zavarivanje nerđajućih i vatrootpornih čelika -Klasifikacija EN ISO 14343:2017 (ISO 14343:2017, IDT) Welding consumables - Wire electrodes, strip electrodes, wires and rods for arc welding of stainless and heat resisting steels - Classification IDT preštampavanjem en Stručni savjet za standarde 25.160.20
MEST EN ISO 9455-11:2018
Topitelji za meko lemljenje – Metode ispitivanja – Dio 11: Rastvorljivost ostataka topitelja EN ISO 9455-11:2017 (ISO 9455-11:2017, IDT) Soft soldering fluxes - Test methods - Part 11: Solubility of flux residues IDT preštampavanjem en Stručni savjet za standarde 25.160.50
MEST EN 14906:2018
Koža - Koža za vozila - Metode i parametri ispitivanja EN 14906:2012 Leather - Leather for automotive - Test methods and testing parameters IDT preštampavanjem en Stručni savjet za standarde 59.140.30
MEST EN ISO 13365:2018
Koža - Hemijska ispitivanja - Određivanje sadržaja zaštitnih sredstava (TCMTB, PCMC, OPP, OIT) u koži pomoću tečne hromatografije EN ISO 13365:2011 (ISO 13365:2011, IDT) Leather - Chemical tests - Determination of the preservative (TCMTB, PCMC, OPP, OIT) content in leather by liquid chromatography IDT preštampavanjem en Stručni savjet za standarde 59.140.30
MEST EN ISO 14088:2018
Koža - Hemijska ispitivanja - Kvantitativna analiza metodom filtracije sredstava za štavljenje EN ISO 14088:2012 (ISO 14088:2012, IDT) Leather - Chemical tests - Quantitative analysis of tanning agents by filter method IDT preštampavanjem en Stručni savjet za standarde 59.140.30
MEST EN ISO 17226-3:2018
Koža - Hemijsko određivanje sadržaja formaldehida - Dio 3: Određivanje emisije formaldehida iz kože EN ISO 17226-3:2011 (ISO 17226-3:2011, IDT) Leather - Chemical determination of formaldehyde content - Part 3: Determination of formaldehyde emissions from leather IDT preštampavanjem en Stručni savjet za standarde 59.140.30
MEST EN 61970-452:2018
Aplikacioni programski interfejs za sisteme za upravljanje elektroenergetskim sistemom (EMS-API) — Dio 452: CIM profili statičkog modela sistema za prenos električne energije EN 61970-452:2017 (IEC 61970-452:2017, IDT) Energy management system application program interface (EMS-API) - Part 452: CIM static transmission network model profiles IDT preštampavanjem en ISME/TK E 006 33.200
MEST EN ISO 14555:2018
Zavarivanje - Elektrolučno zavarivanje vijaka na metalnim materijalima EN ISO 14555:2017 (ISO 14555:2017, IDT) Welding - Arc stud welding of metallic materials IDT preštampavanjem en Stručni savjet za standarde 25.160.10
MEST EN ISO 23279:2018
Ispitivanje zavarenih spojeva bez razaranja - Ultrazvučno ispitivanje - Karakterizacija diskontinuiteta u zavarenim spojevima EN ISO 23279:2017 (ISO 23279:2017, IDT) Non-destructive testing of welds - Ultrasonic testing - Characterization of discontinuities in welds IDT preštampavanjem en Stručni savjet za standarde 25.160.10
MEST EN ISO 18276:2018
Potrošni materijali za zavarivanje - Punjene žice za elektrolučno zavarivanje sa zaštitom gasa i bez zaštite gasa čelika povišene čvrstoće - Klasifikacija EN ISO 18276:2017 (ISO 18276:2017, IDT) Welding consumables - Tubular cored electrodes for gas-shielded and non-gas-shielded metal arc welding of high strength steels - Classification IDT preštampavanjem en Stručni savjet za standarde 25.160.20
MEST EN ISO 9455-14:2018
Topitelji za meko lemljenje – Metode ispitivanja – Dio 14: Ocjenjivanje prianjanja ostataka topitelja EN ISO 9455-14:2017 (ISO 9455-14:2017, IDT) Soft soldering fluxes - Test methods - Part 14: Assessment of tackiness of flux residues IDT preštampavanjem en Stručni savjet za standarde 25.160.50
MEST EN ISO 15614-14:2018
Specifikacija i kvalifikacija tehnologije zavarivanja metalnih materijala - Ispitivanje tehnologije zavarivanja - Dio 14: Hibridno zavarivanje čelika, nikla i legura nikla laserom i električnim lukom EN ISO 15614-14:2013 (ISO 15614-14:2013, IDT) Specification and qualification of welding procedures for metallic materials - Welding procedure test - Part 14: Laser-arc hybrid welding of steels, nickel and nickel alloys IDT preštampavanjem en Stručni savjet za standarde 25.160.10
MEST EN ISO 11641:2018
Koža - Ispitivanja postojanosti obojenja - Postojanost obojenja na znoj EN ISO 11641:2012 (ISO 11641:2012, IDT) Leather - Tests for colour fastness - Colour fastness to perspiration IDT preštampavanjem en Stručni savjet za standarde 59.140.30
MEST EN ISO 11642:2018
Koža - Ispitivanja postojanosti obojenja - Postojanost obojenja na vodu EN ISO 11642:2012 (ISO 11642:2012, IDT) Leather - Tests for colour fastness - Colour fastness to water IDT preštampavanjem en Stručni savjet za standarde 59.140.30
MEST EN 16055:2018
Koža - Sirova koža krupnih i sitnih životinja - Opis, prikaz i očuvanje EN 16055:2012 Leather - Raw bovine hides and skins - Description, presentation and preservation IDT preštampavanjem en Stručni savjet za standarde 59.140.20
MEST EN ISO 14931:2018
Koža - Smjernice za izbor kože za odjeću (isključujući krzno) EN ISO 14931:2015 (ISO 14931:2015, IDT) Leather - Guide to the selection of leather for apparel (excluding furs) IDT preštampavanjem en Stručni savjet za standarde 59.140.30
MEST EN ISO 26082-2:2018
Koža - Fizička i mehanička ispitivanja za određivanje zaprljanosti - Dio 2: Metoda sa kotrljanjem u bubnju EN ISO 26082-2:2012 (ISO 26082-2:2012, IDT) Leather - Physical and mechanical test methods for the determination of soiling - Part 2: Tumbling method IDT preštampavanjem en Stručni savjet za standarde 59.140.30
MEST EN ISO 17074:2018
Koža - Fizička i mehanička ispitivanja - Određivanje otpornosti na horizontalno širenje plamena EN ISO 17074:2011 (ISO 17074:2006, IDT) Leather - Physical and mechanical tests - Determination of resistance to horizontal spread of flame IDT preštampavanjem en Stručni savjet za standarde 59.140.30
MEST EN 61000-2-2:2009/A1:2018
Elektromagnetna kompatibilnost (EMC) - Dio 2-2: Okolina - Nivoi kompatibilnosti za niskofrekvencijske provodne smetnje i signaliziranje u javnim niskonaponskim energetskim sistemima EN 61000-2-2:2002/A1:2017 (IEC 61000-2-2:2002/A1:2017, IDT) Electromagnetic compatibility (EMC) - Part 2-2: Environment - Compatibility levels for low-frequency conducted disturbances and signalling in public low-voltage power supply systems IDT preštampavanjem en ISME/TK E 006 33.100.01 2014/30/EU
MEST EN ISO 17071:2018
Koža - Fizička i mehanička ispitivanja - Određivanje svojstva zamagljenja EN ISO 17071:2011 (ISO 17071:2006, IDT) Leather - Physical and mechanical tests - Determination of fogging characteristics IDT preštampavanjem en Stručni savjet za standarde 59.140.30
MEST EN ISO 17230:2018
Koža - Fizička i mehanička ispitivanja - Određivanje propustljivosti vode pod pritiskom EN ISO 17230:2011 (ISO 17230:2006, IDT) Leather - Physical and mechanical tests - Determination of water penetration pressure IDT preštampavanjem en Stručni savjet za standarde 59.140.30
MEST EN ISO 17131:2018
Koža - Identifikacija kože mikroskopskom metodom EN ISO 17131:2012 (ISO 17131:2012, IDT) Leather - Identification of leather with microscopy IDT preštampavanjem en Stručni savjet za standarde 59.140.30
MEST EN ISO 17130:2018
Koža - Fizička i mehanička ispitivanja - Određivanje promjene mjera EN ISO 17130:2013 (ISO 17130:2013, IDT) Leather - Physical and mechanical tests - Determination of dimensional change IDT preštampavanjem en Stručni savjet za standarde 59.140.30
MEST EN 62488-2:2018
Sistemi za komunikaciju putem električne mreže za primjenu energetskih objekata - Dio 2: Analogni terminali nosača kablova ili APLC EN 62488-2:2017 (IEC 62488-2:2017, IDT) Power line communication systems for power utility applications - Part 2: Analogue power line carrier terminals or APLC IDT preštampavanjem en ISME/TK E 006 33.200
MEST EN ISO 20433:2018
Koža - Ispitivanje postojanosti obojenja - Postojanost obojenja prema trljanju kroking ("crocking") aparatom EN ISO 20433:2012 (ISO 20433:2012, IDT) Leather - Tests for colour fastness - Colour fastness to crocking IDT preštampavanjem en Stručni savjet za standarde 59.140.30
MEST EN ISO 17502:2018
Koža - Određivanje površinske refleksije EN ISO 17502:2013 (ISO 17502:2013, IDT) Leather - Determination of surface reflectance IDT preštampavanjem en Stručni savjet za standarde 59.140.30
MEST EN 16419:2018
Koža - Jelenska koža za potrebe čišćenja - Klasifikacija i zahtjevi EN 16419:2014 Leather - Chamois leather for cleaning purposes - Classification and requirements IDT preštampavanjem en Stručni savjet za standarde 59.140.30
MEST EN ISO 17489:2018
Koža - Hemijska ispitivanja - Određivanje količine štave u vještačkim sredstvima za štavljenje EN ISO 17489:2013 (ISO 17489:2013, IDT) Leather - Chemical tests - Determination of tan content in synthetic tanning agents IDT preštampavanjem en Stručni savjet za standarde 59.140.30
MEST EN ISO 11646:2018
Koža - Mjerenje površine EN ISO 11646:2014 (ISO 11646:2014, IDT) Leather - Measurement of area IDT preštampavanjem en Stručni savjet za standarde 59.140.30
MEST EN 16483:2018
Koža - Obilježavanje etiketom kožnih ukrasa u tekstilnim proizvodima EN 16483:2014 Leather - Labelling of leather trims in textile products IDT preštampavanjem en Stručni savjet za standarde 59.080.01, 59.140.30
MEST EN ISO 17070:2018
Koža - Hemijska ispitivanja - Određivanje sadržaja tetrahlorfenol, trihlorfenol, dihlorfenol, monohlorfenol izomjera i pentahlorfenola EN ISO 17070:2015 (ISO 17070:2015, IDT) Leather - Chemical tests - Determination of tetrachlorophenol-, trichlorophenol-, dichlorophenol-, monochlorophenol-isomers and pentachlorophenol content IDT preštampavanjem en Stručni savjet za standarde 59.140.30
MEST EN ISO 15701:2018
Koža - Ispitivanja postojanosti obojenja - Postojanost obojenja prema migraciji na površinu polimernog materijala EN ISO 15701:2015 (ISO 15701:2015, IDT) Leather - Tests for colour fastness - Colour fastness to migration into polymeric material IDT preštampavanjem en Stručni savjet za standarde 59.140.30
MEST EN ISO 3380:2018
Koža - Fizička i mehanička ispitivanja - Određivanje skupljanja kože na temperaturi do 100 °C EN ISO 3380:2015 (ISO 3380:2015, IDT) Leather - Physical and mechanical tests - Determination of shrinkage temperature up to 100 °C IDT preštampavanjem en Stručni savjet za standarde 59.140.30
MEST EN 16484:2018
Koža - Zahtjevi za određivanje porijekla proizvodnje kože EN 16484:2015 Leather - Requirements for the determination of the origin of leather production IDT preštampavanjem en Stručni savjet za standarde 59.140.30
MEST EN ISO 18218-1:2018
Koža - Određivanje alkilfenoletoksida - Dio 1: Direktna metoda EN ISO 18218-1:2015 (ISO 18218-1:2015, IDT) Leather - Determination of ethoxylated alkylphenols - Part 1: Direct method IDT preštampavanjem en Stručni savjet za standarde 59.140.30
MEST EN ISO 18219:2018
Koža - Određivanje hlorovanih ugljovodonika u koži - Hromatografska metoda za hlorovane parafine kratkog lanca (SCCP) EN ISO 18219:2015 (ISO 18219:2015, IDT) Leather - Determination of chlorinated hydrocarbons in leather - Chromatographic method for short-chain chlorinated paraffins (SCCP) IDT preštampavanjem en Stručni savjet za standarde 59.140.30
MEST EN 55035:2018
Elektromagnetska kompatibilnost multimedijalne opreme - Zahtjevi za imunitet EN 55035:2017 Electromagnetic compatibility of multimedia equipment - Immunity requirements IDT preštampavanjem en ISME/TK E 006 33.100.20 2014/53/EU
MEST EN ISO 5402-2:2018
Koža - Određivanje otpornosti na savijanje - Dio 2: Metoda savijanja oglavka EN ISO 5402-2:2015 (ISO 5402-2:2015, IDT) Leather - Determination of flex resistance - Part 2: Vamp flex method IDT preštampavanjem en Stručni savjet za standarde 59.140.30
MEST EN ISO 17228:2018
Koža - Ispitivanja postojanosti obojenja - Promjena boje pri ubrzanom starenju EN ISO 17228:2015 (ISO 17228:2015, IDT) Leather - Tests for colour fastness - Change in colour with accelerated ageing IDT preštampavanjem en Stručni savjet za standarde 59.140.30
MEST EN ISO 2588:2018
Koža - Uzimanje uzoraka - Broj uzoraka za dobijanje reprezentativnog uzorka EN ISO 2588:2014 (ISO 2588:2014, IDT) Leather - Sampling - Number of items for a gross sample IDT preštampavanjem en Stručni savjet za standarde 59.140.30
MEST EN 15987:2018
Koža - Terminologija - Osnovne definicije koje se primjenjuju u trgovini kožom EN 15987:2015 Leather - Terminology - Key definitions for the leather trade IDT preštampavanjem en Stručni savjet za standarde 01.040.59, 59.140.99
MEST EN ISO 20136:2018
Koža - Određivanje degradacije usljed dejstva mikroorganizama EN ISO 20136:2017 (ISO 20136:2017, IDT) Leather - Determination of degradability by micro-organisms IDT preštampavanjem en Stručni savjet za standarde 59.140.30
MEST EN ISO 19070:2018
Koža - Hemijsko određivanje N-metil-2-pirolidona (NMP) u koži EN ISO 19070:2016 (ISO 19070:2016, IDT) Leather - Chemical determination of N-methyl-2-pyrrolidone (NMP) in leather IDT preštampavanjem en Stručni savjet za standarde 59.140.30
MEST EN ISO 17232:2018
Koža - Fizička i mehanička ispitivanja - Određivanje otpornosti lak-kože na toplotu EN ISO 17232:2017 (ISO 17232:2017, IDT) Leather - Physical and mechanical tests - Determination of heat resistance of patent leather IDT preštampavanjem en Stručni savjet za standarde 59.140.30
MEST EN ISO 17233:2018
Koža - Fizička i mehanička ispitivanja - Određivanje temperature na kojoj nastaju naprsline na površinskoj prevlaci usljed hladnoće EN ISO 17233:2017 (ISO 17233:2017, IDT) Leather - Physical and mechanical tests - Determination of cold crack temperature of surface coatings IDT preštampavanjem en Stručni savjet za standarde 59.140.30
MEST EN ISO 4044:2018
Koža - Hemijska ispitivanja - Priprema uzoraka za hemijsko ispitivanje EN ISO 4044:2017 (ISO 4044:2017, IDT) Leather - Chemical tests - Preparation of chemical test samples IDT preštampavanjem en Stručni savjet za standarde 59.140.30
MEST EN ISO 17075-1:2018
Koža - Hemijsko određivanje sadržaja hroma(VI) u koži - Dio 1: Kolorimetrijska metoda EN ISO 17075-1:2017 (ISO 17075-1:2017, IDT) Leather - Chemical determination of chromium(VI) content in leather - Part 1: Colorimetric method IDT preštampavanjem en Stručni savjet za standarde 59.140.30
MEST EN ISO 17075-2:2018
Koža - Hemijsko određivanje sadržaja hroma(VI) u koži - Dio 2: Metoda hromatografije EN ISO 17075-2:2017 (ISO 17075-2:2017, IDT) Leather - Chemical determination of chromium(VI) content in leather - Part 2: Chromatographic method IDT preštampavanjem en Stručni savjet za standarde 59.140.30
MEST EN ISO 20137:2018
Koža - Hemijska ispitivanja - Smjernice za ispitivanje štetnih hemikalija u koži EN ISO 20137:2017 (ISO 20137:2017, IDT) Leather - Chemical tests - Guidelines for testing critical chemicals in leather IDT preštampavanjem en Stručni savjet za standarde 59.140.30
MEST EN ISO 2417:2018
Koža - Fizička i mehanička ispitivanja - Određivanje statičke apsorpcije vode EN ISO 2417:2016 (ISO 2417:2016, IDT) Leather - Physical and mechanical tests - Determination of the static absorption of water IDT preštampavanjem en Stručni savjet za standarde 59.140.30
MEST EN ISO 3377-2:2018
Koža - Fizička i mehanička ispitivanja - Određivanje cijepanja pod opterećenjem - Dio 2: Cijepanje dvostrukih ivica EN ISO 3377-2:2016 (ISO 3377-2:2016, IDT) Leather - Physical and mechanical tests - Determination of tear load - Part 2: Double edge tear IDT preštampavanjem en Stručni savjet za standarde 59.140.30
MEST EN ISO 17229:2018
Koža - Fizička i mehanička ispitivanja - Određivanje apsorpcije vodene pare EN ISO 17229:2016 (ISO 17229:2016, IDT) Leather - Physical and mechanical tests - Determination of water vapour absorption IDT preštampavanjem en Stručni savjet za standarde 59.140.30
MEST EN ISO 17231:2018
Koža - Fizička i mehanička ispitivanja - Određivanje vodoodbojnosti kože za odjevne predmete EN ISO 17231:2017 (ISO 17231:2017, IDT) Leather - Physical and mechanical tests - Determination of water repellency of garment leather IDT preštampavanjem en Stručni savjet za standarde 59.140.30
MEST EN ISO 4499-3:2018
Tvrdi metal - Metalografsko određivanje mikrostrukture - Dio 3: Mjerenje mikrostrukturnih karakteristika u tvrdim metalima na bazi Ti (C, N) i WC/kubnih karbida EN ISO 4499-3:2016 (ISO 4499-3:2016, IDT) Hardmetals - Metallographic determination of microstructure - Part 3: Measurement of microstructural features in Ti (C, N) and WC/cubic carbide based hardmetals IDT preštampavanjem en Stručni savjet za standarde 77.040.99, 77.160
MEST EN ISO 4499-4:2018
Tvrdi metali - Metalografsko određivanje mikrostrukture - Dio 4: Karakterizacija poroznosti, defekata ugljenika i sadržaja eta faze EN ISO 4499-4:2016 (ISO 4499-4:2016, IDT) Hardmetals - Metallographic determination of microstructure - Part 4: Characterisation of porosity, carbon defects and eta-phase content IDT preštampavanjem en Stručni savjet za standarde 77.040.99, 77.160
MEST EN ISO 4496:2018
Metalni prahovi - Određivanje sadržaja koji je nerastvorljiv u kisjelinama, a prisutan je u prahovima gvožđa, bakra, kalaja i bronze EN ISO 4496:2017 (ISO 4496:2017, IDT) Metallic powders - Determination of acid-insoluble content in iron, copper, tin and bronze powders IDT preštampavanjem en Stručni savjet za standarde 77.160
MEST EN 12496:2018
Galvanske anode za katodnu zaštitu u morskoj vodi i slanom mulju EN 12496:2013 Galvanic anodes for cathodic protection in seawater and saline mud IDT preštampavanjem en Stručni savjet za standarde 77.060
MEST EN ISO 22068:2018
Sinterovani metalni materijali koji se oblikuju ubrizgavanjem u kalupe - Specifikacije EN ISO 22068:2014 (ISO 22068:2012, IDT) Sintered-metal injection-moulded materials - Specifications IDT preštampavanjem en Stručni savjet za standarde 77.160
MEST EN ISO 4491-4:2018
Metalni prahovi - Određivanje sadržaja kiseonika redukcionim metodama - Dio 4: Određivanje ukupnog sadržaja kiseonika metodom redukcije ekstrakcijom EN ISO 4491-4:2013 (ISO 4491-4:2013, IDT) Metallic powders - Determination of oxygen content by reduction methods - Part 4: Total oxygen by reduction-extraction IDT preštampavanjem en Stručni savjet za standarde 77.160
MEST EN ISO 13517:2018
Metalni prahovi - Određivanje protoka sa kalibrisanim lijevkom (Gustavsonov mjerač protoka) EN ISO 13517:2013 (ISO 13517:2013, IDT) Metallic powders - Determination of flowrate by means of a calibrated funnel (Gustavsson flowmeter) IDT preštampavanjem en Stručni savjet za standarde 77.160
MEST EN ISO 3928:2018
Sinterovani metalni materijali, isključujući tvrde metale - Uzorci za ispitivanje zamora materijala EN ISO 3928:2016 (ISO 3928:2016, IDT) Sintered metal materials, excluding hardmetals - Fatigue test pieces IDT preštampavanjem en Stručni savjet za standarde 77.040.10, 77.160
MEST EN ISO 3953:2018
Metalni prahovi - Određivanje gustine nakon stresanja EN ISO 3953:2011 (ISO 3953:2011, IDT) Metallic powders - Determination of tap density IDT preštampavanjem en Stručni savjet za standarde 77.160
MEST EN ISO 16924:2018
Stanice za punjenje prirodnim gasom -- Stanice za punjenje vozila tečnim prirodnm gasom (LPG) EN ISO 16924:2018 (ISO 16924:2016, IDT) Natural gas fuelling stations - LNG stations for fuelling vehicles IDT preštampavanjem en Stručni savjet za standarde 75.200 2014/68/EU
MEST ISO/IEC 27001:2014/Cor.2:2018
Informaciona tehnologija - Bezbjednosne tehnike - Sistemi menadžmenta bezbjednošću informacija - Zahtjevi ISO/IEC 27001:2013/Cor 2:2015 Information technology - Security techniques - Information security management systems - Requirements IDT preštampavanjem en ISME/TK E 013 35.040
MEST EN 319 401 V2.2.1:2018
Elektronski potpisi i infrastrukture (ESI); Opšti zahtjevi koje moraju da ispune pružaoci usluga od povjerenja ETSI EN 319 401 V2.2.1:2018 Electronic Signatures and Infrastructures (ESI); General Policy Requirements for Trust Service Providers IDT proglašavanjem en Stručni savjet za standarde 33.020 1999/93/EC
MEST EN ISO 4543:2018
Metalne i druge neorganske prevlake - Opšta pravila za ispitivanje korozije u uslovima skladištenja EN ISO 4543:1994 (ISO 4543:1981, IDT) Metallic and other non-organic coatings - General rules for corrosion tests applicable for storage conditions IDT preštampavanjem en Stručni savjet za standarde 25.220.40, 25.220.99
MEST EN ISO 22827-2:2018
Ispitivanje prihvatljivosti Nd: Mašine za YAG zavarivanje laserom - Mašine sa optičkim vlaknima za vođenje zraka - Dio 2: Mehanizam za pozicioniranje EN ISO 22827-2:2005 (ISO 22827-2:2005, IDT) Acceptance tests for Nd:YAG laser beam welding machines - Machines with optical fibre delivery - Part 2: Moving mechanism IDT preštampavanjem en Stručni savjet za standarde 25.160.30
MEST EN ISO 4541:2018
Metalne i druge neorganske prevlake - Ispitivanje korozije metodom Korodkot (CORR test) EN ISO 4541:1994 (ISO 4541:1978, IDT) Metallic and other non-organic coatings - Corrodkote corrosion test (CORR test) IDT preštampavanjem en Stručni savjet za standarde 25.220.40, 25.220.99
MEST EN ISO 4536:2018
Metalne i druge neorganske prevlake na metalnim osnovama - Ispitivanje korozije pomoću kapljica rastvora soli (SD-test) EN ISO 4536:1995 (ISO 4536:1985, IDT) Metallic and non-organic coatings on metallic substrates - Saline droplets corrosion test (SD test) IDT preštampavanjem en Stručni savjet za standarde 25.220.99, 25.220.40
MEST EN ISO 4534:2018
Staklasti i porcelanski emajli - Određivanje tečljivosti - Ispitivanje tečljivosti rastopa EN ISO 4534:2010 (ISO 4534:2010, IDT) Vitreous and porcelain enamels - Determination of fluidity behaviour - Fusion flow test IDT preštampavanjem en Stručni savjet za standarde 25.220.50
MEST EN 2591-706:2018
Vazduhoplovstvo - Elementi za električno i optičko povezivanje - Metode ispitivanja - Dio 706: Električni elementi - Ispitivanje prenosnih karakteristika EN 2591-706:2001 Aerospace series - Elements of electrical and optical connection - Test methods - Part 706: Electrical elements - Transmission test IDT preštampavanjem en Stručni savjet za standarde 49.060
MEST EN ISO 14329:2018
Elektrootporno zavarivanje - Ispitivanje sa razaranjem - Tipovi loma i geometrijsko mjerenje elektrootporno tačkastih, šavnih i bradavičasto zavarenih spojeva EN ISO 14329:2003 (ISO 14329:2003, IDT) Resistance welding - Destructive tests of welds - Failure types and geometric measurements for resistance spot, seam and projection welds IDT preštampavanjem en Stručni savjet za standarde 25.160.40
MEST EN 2591-707:2018
Vazduhoplovstvo - Elementi za električno i optičko povezivanje - Metode ispitivanja - Dio 707: Električni elementi - Mjerenje karakteristika impedanse sabirnica ili priključka za terminaciju EN 2591-707:2001 Aerospace series - Elements of electrical and optical connection - Test methods - Part 707: Electrical elements - Measurement of characteristic impedance of a bus or a stub terminator IDT preštampavanjem en Stručni savjet za standarde 49.060
MEST EN 2591-708:2018
Vazduhoplovstvo - Elementi za električno i optičko povezivanje - Metode ispitivanja - Dio 708: Električni elementi - Mjerenje površinske prenosne impedanse kaplera (spojnice) EN 2591-708:2001 Aerospace series - Elements of electrical and optical connection - Test methods - Part 708: Electrical elements - Measurement of surface transfer impedance of couplers IDT preštampavanjem en Stručni savjet za standarde 49.060
MEST EN 2591-709:2018
Vazduhoplovstvo - Elementi za električno i optičko povezivanje - Metode ispitivanja - Dio 709: Električni elementi - Otpornost na zatezanje kaplera (spojnica) EN 2591-709:2001 Aerospace series - Elements of electrical and optical connection - Test methods - Part 709: Electrical elements - Tensile strength of couplers IDT preštampavanjem en Stručni savjet za standarde 49.060
MEST EN ISO 14327:2018
Elektrootporno zavarivanje — Procedura za određivanje zavarljivosti nastavaka za elektrootporno tačkasto, bradavičasto i šavno zavarivanje EN ISO 14327:2004 (ISO 14327:2004, IDT) Resistance welding - Procedures for determining the weldability lobe for resistance spot, projection and seam welding IDT preštampavanjem en Stručni savjet za standarde 25.160.10
MEST EN 3155-012:2018
Vazduhoplovstvo - Električni kontakti koji se koriste u elementima veze - Dio 012: Električni kontakti, troosni, veličine 8, muški, tipa D, za lemljenje, klase R - Standard za proizvod EN 3155-012:2006 Aerospace series - Electrical contacts used in elements of connection - Part 012: Contacts, electrical, triaxial, size 8, male, type D, solder, class R - Product standard IDT preštampavanjem en Stručni savjet za standarde 49.060
MEST EN 1256:2018
Oprema za gasno zavarivanje — Specifikacija za spajanje crijeva za zavarivanje, rezanje i srodne postupke EN 1256:2006 Gas welding equipment - Specification for hose assemblies for equipment for welding, cutting and allied processes IDT preštampavanjem en Stručni savjet za standarde 25.160.30
MEST EN 3155-018:2018
Vazduhoplovstvo - Električni kontakti koji se koriste u elementima veze - Dio 018: Električni kontakti, muški, tipa A, za krimpovanje, klase S - Standard za proizvod EN 3155-018:2005 Aerospace series - Electrical contacts used in elements of connection - Part 018: Contacts, electrical, male, type A, crimp, class S - Product standard IDT preštampavanjem en Stručni savjet za standarde 49.060
MEST EN ISO 4528:2018
Staklasti i porcelanski emajli - Uputstvo za izbor metoda ispitivanja emajliranih površina proizvoda EN ISO 4528:2015 (ISO 4528:2015, IDT) Vitreous and porcelain enamel finishes - Guide to selection of test methods for vitreous and porcelain enamelled areas of articles IDT preštampavanjem en Stručni savjet za standarde 25.220.50
MEST EN 3155-019:2018
Vazduhoplovstvo - Električni kontakti koji se koriste u elementima veze - Dio 019: Električni kontakti, ženski, tipa A, za krimpovanje, klase S - Standard za proizvod EN 3155-019:2005 Aerospace series - Electrical contacts used in elements of connection - Part 019: Contacts, electrical, female, type A, crimp, class S - Product standard IDT preštampavanjem en Stručni savjet za standarde 49.060
MEST EN ISO 4527:2018
Metalne prevlake - Autokatalitičke prevlake legure nikal-fosfor - Zahtjevi i metode ispitivanja EN ISO 4527:2003 (ISO 4527:2003, IDT) Metallic coatings - Autocatalytic (electroless) nickel-phosphorus alloy coatings - Specification and test methods IDT preštampavanjem en Stručni savjet za standarde 25.220.40
MEST EN ISO 4526:2018
Metalne prevlake - Elektrolitičke prevlake nikla za industrijsku upotrebu EN ISO 4526:2004 (ISO 4526:2004, IDT) Metallic coatings - Electroplated coatings of nickel for engineering purposes IDT preštampavanjem en Stručni savjet za standarde 25.220.40
MEST EN 3653:2018
Vazduhoplovstvo - Ankerske navrtke, samozabravljujuće, plivajuće, samopodesive, sa jednom uškom, od kadminiziranog čelika, sa podmazivanjem pomoću MoS2 - Klasifikacija: 900 MPa (na temperaturi okoline) / 235 °C EN 3653:2010 Aerospace series - Nuts, anchor, self-locking, floating, self-aligning, one lug, in steel, cadmium plated, MoS2 lubricated - Classification: 900 MPa (at ambient temperature) / 235 °C IDT preštampavanjem en Stručni savjet za standarde 49.030.30
MEST EN ISO 9692-4:2018
Zavarivanje i srodni postupci - Preporuke za pripremu spojeva - Dio 4: Platirani čelici EN ISO 9692-4:2003 (ISO 9692-4:2003, IDT) Welding and allied processes - Recommendations for joint preparation - Part 4: Clad steels IDT preštampavanjem en Stručni savjet za standarde 25.160.40
MEST EN ISO 9455-15:2018
Topitelji za meko lemljenje – Metode ispitivanja – Dio 15: Ispitivanje korozije na bakru EN ISO 9455-15:2017 (ISO 9455-15:2017, IDT) Soft soldering fluxes - Test methods - Part 15: Copper corrosion test IDT preštampavanjem en Stručni savjet za standarde 25.160.50
MEST EN 3753:2018
Vazduhoplovstvo - Fiksirane samozabravljujuće ankerovane navrtke, sa uglom od 60°, sa upustom, od legure čelika, kadminizirane, podmazane sa MoS2 - Klasifikacija: 1 100 MPa (na temperaturi okoline)/235 °C EN 3753:2010 Aerospace series - Nuts, anchor, self-locking, fixed, 60° corner, with counterbore, in alloy steel, cadmium plated, MoS2 lubricated - Classification: 1 100 MPa (at ambient temperature) / 235 °C IDT preštampavanjem en Stručni savjet za standarde 49.030.30
MEST EN ISO 18278-1:2018
Elektrootporno zavarivanje – Zavarljivost – Dio 1: Opšti zahtjevi za vrednovanje zavarljivosti za elektrootporno tačkasto, šavno i bradavičasto zavarivanje metalnih materijala EN ISO 18278-1:2015 (ISO 18278-1:2015, IDT) Resistance welding - Weldability - Part 1: General requirements for the evaluation of weldability for resistance spot, seam and projection welding of metallic materials IDT preštampavanjem en Stručni savjet za standarde 25.160.01
MEST EN ISO 17634:2018
Potrošni materijali za zavarivanje – Punjene žice za elektrolučno zavarivanje u zaštitnom gasu vatropostojanih čelika – Klasifikacija EN ISO 17634:2015 (ISO 17634:2015, IDT) Welding consumables - Tubular cored electrodes for gas shielded metal arc welding of creep-resisting steels - Classification IDT preštampavanjem en Stručni savjet za standarde 25.160.20
MEST EN 319 411-1 V1.2.2:2018
Elektronski potpisi i infrastrukture (ESI); Politika i bezbjednosni zahtjevi koje moraju da ispune pružaoci usluga od povjerenja koji izdaju elektronske sertifikate - Dio 1: Opšti zahtjevi ETSI EN 319 411-1 V1.2.2:2018 Electronic Signatures and Infrastructures (ESI); Policy and security requirements for Trust Service Providers issuing certificates; Part 1: General requirements IDT proglašavanjem en Stručni savjet za standarde 35.040 1999/93/EC
MEST EN 319 411-2 V2.2.2:2018
Elektronski potpisi i infrastrukture (ESI) – Politika i bezbednosni zahtjevi koje moraju da ispune pružaoci usluga od povjerenja koji izdaju elektronske sertifikate – Dio 2: Zahtjevi koje moraju da ispune pružaoci usluga od povjerenja koji izdaju EU kvalifikovane elektronske sertifikate ETSI EN 319 411-2 V2.2.2:2018 Electronic Signatures and Infrastructures (ESI); Policy and security requirements for Trust Service Providers issuing certificates; Part 2: Requirements for trust service providers issuing EU qualified certificates IDT proglašavanjem en Stručni savjet za standarde 35.040 1999/93/EC
MEST EN 3759:2018
Vazduhoplovstvo - Zavrtnji, sa zaobljenom glavom, sa krstastim upuštenim žljebom, sa navojem po cijeloj dužini stabla, od čelika otpornog na toplotu i koroziju, pasivizirani - Klasifikacija: 1 100 MPa (na temperaturi okoline)/425 °C EN 3759:1996 Aerospace series - Screws, pan head, offset cruciform recess, threaded to head, in heat and corrosion resisting steel, passivated - Classification: 1 100 MPa (at ambient temperature)/425 °C IDT preštampavanjem en Stručni savjet za standarde 49.030.20
MEST EN 3760:2018
Vazduhoplovstvo - Zavrtnji, sa 100° upuštenom normalnom glavom, sa krstastim upuštenim žljebom, sa navojem po cijeloj dužini stabla, od čelika otpornog na toplotu i koroziju, pasivizirani - Klasifikacija: 1 100 MPa (na temperaturi okoline)/425 °C EN 3760:1996 Aerospace series - Screws, 100° countersunk normal head, offset cruciform recess, threaded to head, in heat and corrosion resisting steel, passivated - Classification: 1 100 MPa (at ambient temperature)/425 °C IDT preštampavanjem en Stručni savjet za standarde 49.030.20
MEST EN ISO 8430-3:2018
Elektrootporno tačkasto zavarivanje - Držači elektroda - Dio 3: Fiksiranje paralelnih držača i krajeva pod pritiskom EN ISO 8430-3:2016 (ISO 8430-3:2016, IDT) Resistance spot welding - Electrode holders - Part 3: Parallel shank fixing for end thrust IDT preštampavanjem en Stručni savjet za standarde 25.160.30
MEST EN ISO 3580:2018
Potrošni materijali za zavarivanje – Obložene elektrode za ručno elektrolučno zavarivanje vatropostojanih čelika – Klasifikacija EN ISO 3580:2017 (ISO 3580:2017, IDT) Welding consumables - Covered electrodes for manual metal arc welding of creep-resisting steels - Classification IDT preštampavanjem en Stručni savjet za standarde 25.160.20
MEST EN 319 412-1 V1.1.1:2018
Elektronski potpisi i infrastrukture (ESI) – Profili elektronskih sertifikata – Dio 1: Pregled i opšta struktura podataka ETSI EN 319 412-1 V1.1.1:2016 Electronic Signatures and Infrastructures (ESI); Certificate Profiles; Part 1: Overview and common data structures IDT proglašavanjem en Stručni savjet za standarde 35.040 1999/93/EC
MEST EN 3763:2018
Vazduhoplovstvo - Samozabravljujuće šestougaone navrtke, sa loptastim ležištem, od čelika otpornog na toplotu, podmazane sa MoS2 - Klasifikacija: 900 MPa (na temperaturi okoline)/315 °C EN 3763:2010 Aerospace series - Nuts, hexagonal, self-locking, ball seat, in heat resisting steel, MoS2 lubricated - Classification: 900 MPa (at ambient temperature) / 315 °C IDT preštampavanjem en Stručni savjet za standarde 49.030.30
MEST EN ISO 23277:2018
Ispitivanje zavarenih spojeva metodama bez razaranja – Ispitivanje penetrantima – Nivoi prihvatljivosti EN ISO 23277:2015 (ISO 23277:2015, IDT) Non-destructive testing of welds - Penetrant testing - Acceptance levels IDT preštampavanjem en Stručni savjet za standarde 25.160.40
MEST EN 3834:2018
Vazduhoplovstvo - Slobodne samozabravljujuće ankerovane navrtke, sa dvije uške, sa dodatnim upustom, od čelika otpornog na koroziju, podmazane sa MoS2 - Klasifikacija: 900 MPa (na temperaturi okoline)/315 °C EN 3834:2010 Aerospace series - Nuts, anchor, self-locking, floating, two lug, incremental counterbore, in corrosion resisting steel, MoS2 lubricated - Classification: 900 MPa (at ambient temperature) / 315 °C IDT preštampavanjem en Stručni savjet za standarde 49.030.30
MEST EN 319 412-2 V2.1.1:2018
Elektronski potpisi i infrastrukture (ESI) – Profili elektronskih sertifikata – Dio 2: Profil elektronskog sertifikata koji se izdaje fizičkim licima ETSI EN 319 412-2 V2.1.1:2016 Electronic Signatures and Infrastructures (ESI); Certificate Profiles; Part 2: Certificate profile for certificates issued to natural persons IDT proglašavanjem en Stručni savjet za standarde 35.040 1999/93/EC
MEST EN ISO 19285:2018
Ispitivanje bez razaranja zavarenih spojeva – „Phased array” ultrazvučno ispitivanje (PAUT) – Nivoi prihvatljivosti EN ISO 19285:2017 (ISO 19285:2017, IDT) Non-destructive testing of welds - Phased array ultrasonic testing (PAUT) - Acceptance levels IDT preštampavanjem en Stručni savjet za standarde 25.160.40
MEST EN 319 412-3 V1.1.1:2018
Elektronski potpisi i infrastrukture (ESI) – Profili elektronskih sertifikata – Dio 3: Profil elektronskog sertifikata koji se izdaje pravnim licima ETSI EN 319 412-3 V1.1.1:2016 Electronic Signatures and Infrastructures (ESI); Certificate Profiles; Part 3: Certificate profile for certificates issued to legal persons IDT proglašavanjem en Stručni savjet za standarde 35.040 1999/93/EC
MEST EN 4084:2018
Vazduhoplovstvo - Ankerske navrtke, samozabravljujuće, upuštene sa dvije uške, od legure čelika, sa kadmijumskom prevlakom, podmazane sa MoS2 - Klasifikacija: 1 100 MPa (na temperaturi okoline)/235 °C EN 4084:2009 Aerospace series - Nuts, anchor, self-locking, fixed, two lug, with counterbore, in alloy steel, cadmium plated, MoS2 lubricated - Classification: 1 100 MPA (at ambient temperature) / 235 °C IDT preštampavanjem en Stručni savjet za standarde 49.030.30
MEST EN 3474:2018
Vazduhoplovstvo - Legura aluminijuma AL-P2024-T81 - Lim i traka - 0,25 mm ≤ a ≤ 6 mm EN 3474:2005 Aerospace series - Aluminium alloy AL-P2024-T81 - Sheet and strip - 0,25 mm ≤ a ≤ 6 mm IDT preštampavanjem en Stručni savjet za standarde 49.025.20
MEST EN 319 412-4 V1.1.1:2018
Elektronski potpisi i infrastrukture (ESI) – Profili elektronskih sertifikata – Dio 4: Profil elektronskog sertifikata za veb-sajt koji se izdaje organizacijama ETSI EN 319 412-4 V1.1.1:2016 Electronic Signatures and Infrastructures (ESI); Certificate Profiles; Part 4: Certificate profile for web site certificates IDT proglašavanjem en Stručni savjet za standarde 35.040
MEST EN 3997:2018
Vazduhoplovstvo – Legura aluminijuma AL-P2024-Al Cu4Mg1-T3 – Lim i traka – 0,4 mm ≤ a ≤ 6 mm EN 3997:2015 Aerospace series - Aluminium alloy AL-P2024- Al Cu4Mg1 - T3 - Sheet and strip - 0,4 mm ≤ a ≤ 6 mm IDT preštampavanjem en Stručni savjet za standarde 49.025.20
MEST EN ISO 4524-6:2018
Metalne prevlake - Metode ispitivanja elektrolitičkih prevlaka zlata i legura zlata - Dio 6: Određivanje prisustva zaostalih soli EN ISO 4524-6:1994 (ISO 4524-6:1988, IDT) Metallic coatings - Test methods for electrodeposited gold aid gold alloy coatings - Part 6: Determination of the presence of residual salts IDT preštampavanjem en Stručni savjet za standarde 25.220.40
MEST EN ISO 4521:2018
Metalne i druge neorganske prevlake - Elektrolitičke prevlake srebra i legura srebra za industrijsku upotrebu - Zahtjevi i metode ispitivanja EN ISO 4521:2008 (ISO 4521:2008, IDT) Metallic and other inorganic coatings - Electrodeposited silver and silver alloy coatings for engineering purposes - Specification and test methods IDT preštampavanjem en Stručni savjet za standarde 25.220.40
MEST EN ISO 4519:2018
Elektrolitičke metalne prevlake i srodne obrade - Postupci uzimanja uzoraka za kontrolisanje prema atributima EN ISO 4519:2016 (ISO 4519:1980, IDT) Electrodeposited metallic coatings and related finishes - Sampling procedures for inspection by attributes IDT preštampavanjem en Stručni savjet za standarde 25.220.40
MEST EN 319 412-5 V2.2.1:2018
Elektronski potpisi i infrastrukture (ESI) – Profili elektronskih sertifikata – Dio 5: Profil kvalifikovanog elektronskog sertifikata ETSI EN 319 412-5 V2.2.1:2017 Electronic Signatures and Infrastructures (ESI); Certificate Profiles; Part 5: QCStatements IDT proglašavanjem en Stručni savjet za standarde 35.040 1999/93/EC
MEST EN 319 421 V1.1.1:2018
Elektronski potpisi i infrastrukture (ESI) – Zahtjevi za politiku i sigurnost koje moraju da ispune pružaoci usluga od povjerenja koji izdaju vremenske žigove ETSI EN 319 421 V1.1.1:2016 Electronic Signatures and Infrastructures (ESI); Policy and Security Requirements for Trust Service Providers issuing Time-Stamps IDT preštampavanjem en Stručni savjet za standarde 35.040 1999/93/EC
MEST EN 3998:2018
Vazduhoplovstvo - Legura aluminijuma AL P2024-T4 ili T42 - Lim i traka 0,3 mm ≤ a ≤ 6 mm EN 3998:2007 Aerospace series - Aluminium alloy AL-P2024-T4 or T42 - Sheet and strip 0,3 mm ≤ a ≤ 6 mm IDT preštampavanjem en Stručni savjet za standarde 77.150.10
MEST EN 319 422 V1.1.1:2018
Elektronski potpisi i infrastrukture (ESI) - Protokol vremenskog žigosanja i profili vremenskog žiga ETSI EN 319 422 V1.1.1:2016 Electronic Signatures and Infrastructures (ESI); Time-stamping protocol and time-stamp token profiles IDT preštampavanjem en Stručni savjet za standarde 35.040 1999/93/EC
MEST EN 319 122-1 V1.1.1:2018
Elektronski potpisi i infrastrukture (ESI) – CAdES elektronski potpisi – Dio 1: Formiranje blokova i CAdES osnovnih potpisa ETSI EN 319 122-1 V1.1.1:2016 Electronic Signatures and Infrastructures (ESI); CAdES digital signatures; Part 1: Building blocks and CAdES baseline signatures IDT proglašavanjem en Stručni savjet za standarde 35.040 1999/93/EC
MEST EN ISO 4518:2018
Metalne prevlake - Mjerenje debljine prevlake - Profilometrijska metoda EN ISO 4518:1995 (ISO 4518:1980, IDT) Metallic coatings - Measurement of coating thickness - Profilometric method IDT preštampavanjem en Stručni savjet za standarde 17.040.20
MEST EN ISO 4516:2018
Metalne i druge neorganske prevlake - Ispitivanja mikrotvrdoće po Vikersu i Nupu EN ISO 4516:2002 (ISO 4516:2002, IDT) Metallic and other inorganic coatings - Vickers and Knoop microhardness tests IDT preštampavanjem en Stručni savjet za standarde 25.220.40
MEST EN ISO 3882:2018
Metalne i druge neorganske prevlake - Pregled metoda mjerenja debljine EN ISO 3882:2003 (ISO 3882:2003, IDT) Metallic and other inorganic coatings - Review of methods of measurement of thickness IDT preštampavanjem en Stručni savjet za standarde 17.040.20, 25.220.40
MEST EN ISO 3868:2018
Metalne i druge neorganske prevlake - Mjerenje debljine prevlake - Fizoova (Fizeau) višesnopna interferometrijska metoda EN ISO 3868:1994 (ISO 3868:1976, IDT) Metallic and other non-organic coatings - Measurement of coating thicknesses - Fizeau multiple-beam interferometry method IDT preštampavanjem en Stručni savjet za standarde 17.040.20
MEST EN 319 122-2 V1.1.1:2018
Elektronski potpisi i infrastrukture (ESI) – CAdES elektronski potpisi – Dio 2: Prošireni CAdES potpisi ETSI EN 319 122-2 V1.1.1:2016 Electronic Signatures and Infrastructures (ESI); CAdES digital signatures; Part 2: Extended CAdES signatures IDT proglašavanjem en Stručni savjet za standarde 35.040 1999/93/EC
MEST EN ISO 12153:2018
Potrošni materijali za zavarivanje - Punjene elektrodne žice za zavarivanje nikla i legura nikla pod zaštitom gasa i bez nje - Klasifikacija EN ISO 12153:2012 (ISO 12153:2011, IDT) Welding consumables - Tubular cored electrodes for gas shielded and non-gas shielded metal arc welding of nickel and nickel alloys - Classification IDT preštampavanjem en Stručni savjet za standarde 25.160.20
MEST EN ISO 22829:2018
Oprema za elektrootporno zavarivanje – Transformatori – Transformatori-ispravljači za pištolje za zavarivanje sa ugrađenim transformatorima, koji rade na frekvenciji od 1 000 Hz EN ISO 22829:2017 (ISO 22829:2017, IDT) Resistance welding equipment - Transformers - Integrated transformer-rectifier units for welding guns operating at 1 000 Hz IDT preštampavanjem en Stručni savjet za standarde 25.160.30, 29.180
MEST EN 4004:2018
Vazduhoplovstvo - Legura aluminijuma AL P3103 H16 - Lim i traka 0,4 mm ≤ a ≤ 6 mm EN 4004:2007 Aerospace series - Aluminium alloy AL-P3103-H16 - Sheet and strip 0,4 mm ≤ a ≤ 6 mm IDT preštampavanjem en Stručni savjet za standarde 77.150.10
MEST EN 4005:2018
Vazduhoplovstvo - Legura aluminijuma AL P5052-O - Lim i traka 0,3 mm ≤ a ≤ 6 mm EN 4005:2007 Aerospace series - Aluminium alloy AL-P5052-O - Sheet and strip 0,3 mm ≤ a ≤ 6 mm IDT preštampavanjem en Stručni savjet za standarde 77.150.10
MEST ETSI TS 119 122-3 V1.1.1:2018
Elektronski potpisi i infrastrukture (ESI) - CAdES elektronski potpisi - Dio 3: Uključivanje mehanizama evidencije snimanja dokaza (ERS) u CAdES ETSI TS 119 122-3 V1.1.1:2017 Electronic Signatures and Infrastructures (ESI); CAdES digital signatures; Part 3: Incorporation of Evidence Record Syntax (ERS) mechanisms in CAdES IDT proglašavanjem en Stručni savjet za standarde 35.040 1999/93/EC
MEST EN 4006:2018
Vazduhoplovstvo - Legura aluminijuma AL P6082-T4 ili T42 - Lim i traka 0,4 mm ≤ a ≤ 6 mm EN 4006:2007 Aerospace series - Aluminium alloy AL-P6082-T4 or T42 - Sheet and strip 0,4 mm ≤ a ≤ 6 mm IDT preštampavanjem en Stručni savjet za standarde 77.150.10
MEST EN ISO 9454-2:2018
Topitelji za meko lemljenje – Klasifikacija i zahtjevi – Dio 2: Zahtjevi za izvođenje EN ISO 9454-2:2000 (ISO 9454-2:1998, IDT) Soft soldering fluxes - Classification and requirements - Part 2: Performance requirements IDT preštampavanjem en Stručni savjet za standarde 25.160.50
MEST EN 4007:2018
Vazduhoplovstvo - Legura aluminijuma AL P6082-T6 ili T62 - Lim i traka 0,4 mm < a < 6 mm EN 4007:2007 Aerospace series - Aluminium alloy AL-P6082-T6 or T62 - Sheet and strip -0,4 mm < a < 6 mm IDT preštampavanjem en Stručni savjet za standarde 49.025.20
MEST EN ISO 6520-1:2018
Zavarivanje i srodni postupci - Klasifikacija geometrijskih nedostataka u metalnim materijalima - Dio 1: Zavarivanje topljenjem EN ISO 6520-1:2007 (ISO 6520-1:2007, IDT) Welding and allied processes - Classification of geometric imperfections in metallic materials - Part 1: Fusion welding IDT preštampavanjem en, fr Stručni savjet za standarde 25.160.40 2009/105/EC, 2014/29/EU, 87/404/EEC
MEST EN 4099:2018
Vazduhoplovstvo - Legura aluminijuma AL P2219-T6 ili T62 - Platirani lim i traka - 0,5 mm < a < 6 mm EN 4099:2005 Aerospace series - Aluminium alloy AL-P2219-T6 or T62 - Clad sheet and strip - 0,5 mm < a < 6 mm IDT preštampavanjem en Stručni savjet za standarde 49.025.20
MEST EN ISO 28765:2018
Staklasti i porcelanski emajli - Projektovanje čeličnih rezervoara spojenih vijcima, namijenjenih za skladištenje ili prečišćavanje vode ili za komunalne ili industrijske otpadne vode i muljeve EN ISO 28765:2016 (ISO 28765:2016, IDT) Vitreous and porcelain enamels - Design of bolted steel tanks for the storage or treatment of water or municipal or industrial effluents and sludges IDT preštampavanjem en Stručni savjet za standarde 25.220.50
MEST EN 319 132-2 V1.1.1:2018
Elektronski potpisi i infrastrukture (ESI) – XAdES elektronski potpisi – Dio 2: XAdES proširenih potpisi ETSI EN 319 132-2 V1.1.1:2016 Electronic Signatures and Infrastructures (ESI); XAdES digital signatures; Part 2: Extended XAdES signatures IDT proglašavanjem en Stručni savjet za standarde 35.040 1999/93/EC
MEST EN ISO 28764:2018
Staklasti i porcelanski emajli - Izrada uzoraka za ispitivanje emajla na limovima od čelika, aluminijuma i na livenom gvožđu EN ISO 28764:2015 (ISO 28764:2015, IDT) Vitreous and porcelain enamels - Production of specimens for testing enamels on sheet steel, sheet aluminium and cast iron IDT preštampavanjem en Stručni savjet za standarde 25.220.50
MEST EN ISO 28763:2018
Staklasti i porcelanski emajli - Obnovljive, emajlirane i pakovane ploče za vazdušno-gasne i gasno-gasne izmjenjivače toplote - Specifikacije EN ISO 28763:2011 (ISO 28763:2008, IDT) Vitreous and porcelain enamels - Regenerative, enamelled and packed panels for air-gas and gas-gas heat exchangers - Specifications IDT preštampavanjem en Stručni savjet za standarde 25.220.50
MEST EN ISO 28762:2018
Staklasti i porcelanski emajli - Prevlake emajla na čeličnim površinama kao podloga za pisanje - Specifikacija EN ISO 28762:2010 (ISO 28762:2010, IDT) Vitreous and porcelain enamels - Enamel coatings applied to steel for writing surfaces - Specification IDT preštampavanjem en Stručni savjet za standarde 25.220.50
MEST EN ISO 28723:2018
Staklasti i porcelanski emajli - Određivanje pokrivenosti ivica emajlirane čelične ploče koja se koristi u izmjenjivačima toplote EN ISO 28723:2011 (ISO 28723:2008, IDT) Vitreous and porcelain enamels - Determination of the edge covering on enamelled steel plate to be used in heat exchangers IDT preštampavanjem en Stručni savjet za standarde 25.220.50
MEST EN 4100:2018
Vazduhoplovstvo - Legura aluminijuma AL P2219-T6 ili T62 - Lim i traka - 0,5 mm < a < 6 mm EN 4100:2005 Aerospace series - Aluminium alloy AL-P2219-T6 or T62 - Sheet and strip - 0,5 mm < a < 6 mm IDT preštampavanjem en Stručni savjet za standarde 49.025.20
MEST EN 4101:2018
Vazduhoplovstvo - Legura aluminijuma AL P2024-T4 - Lim i traka sa poboljšanom sposobnošću istezanja - 0,4 mm < a < 6 mm EN 4101:2005 Aerospace series - Aluminium alloy AL-P2024-T4 - Sheet and strip with improved stretch forming capability - 0,4 mm < a < 6 mm IDT preštampavanjem en Stručni savjet za standarde 49.025.20
MEST EN 4102:2018
Vazduhoplovstvo - Legura aluminijuma AL P2219-T81 - Platirani lim i traka - 0,5 mm < a < 6 mm EN 4102:2005 Aerospace series - Aluminium alloy AL-P2219-T81 - Clad sheet and strip - 0,5 mm < a < 6 mm IDT preštampavanjem en Stručni savjet za standarde 49.025.20
MEST EN ISO 6847:2018
Potrošni materijali za zavarivanje — Izvođenje navara za određivanje hemijske analize EN ISO 6847:2013 (ISO 6847:2013, IDT) Welding consumables - Deposition of a weld metal pad for chemical analysis IDT preštampavanjem en Stručni savjet za standarde 25.160.20
MEST EN 3783:2018
Vazduhoplovstvo - Vlaknasti kompozitni materijali - Normalizacija dominantnih mehaničkih osobina vlakana EN 3783:2013 Aerospace series - Fibre composite materials - Normalisation of fibre dominated mechanical properties IDT preštampavanjem en Stručni savjet za standarde 49.025.40
MEST EN 319 142-1 V1.1.1:2018
Elektronski potpisi i infrastrukture (ESI) - PAdES elektronski potpisi - Dio 1: Formiranje blokova i PAdES osnovnih potpisa ETSI EN 319 142-1 V1.1.1:2016 Electronic Signatures and Infrastructures (ESI); PAdES digital signatures; Part 1: Building blocks and PAdES baseline signatures IDT proglašavanjem en Stručni savjet za standarde 35.040 1999/93/EC
MEST EN ISO 10882-1:2018
Zdravlje i bezbjednost pri zavarivanju i srodnim postupcima — Uzorkovanje čestica i gasova iz vazduha u zoni disanja operatera — Dio 1: Uzorkovanje čestica iz vazduha EN ISO 10882-1:2011 (ISO 10882-1:2011, IDT) Health and safety in welding and allied processes - Sampling of airborne particles and gases in the operator\'s breathing zone - Part 1: Sampling of airborne particles IDT preštampavanjem en Stručni savjet za standarde 25.160.01, 13.100
MEST EN 319 142-2 V1.1.1:2018
Elektronski potpisi i infrastrukture (ESI) – PAdES elektronski potpisi – Dio 2: Dodatni profili PAdES potpisa ETSI EN 319 142-2 V1.1.1:2016 Electronic Signatures and Infrastructures (ESI); PAdES digital signatures; Part 2: Additional PAdES signatures profiles IDT proglašavanjem en Stručni savjet za standarde 35.040 1999/93/EC
MEST EN ISO 17639:2018
Ispitivanje sa razaranjem zavarenih spojeva metalnih materijala — Makroskopsko i mikroskopsko ispitivanje zavarenih spojeva EN ISO 17639:2013 (ISO 17639:2003, IDT) Destructive tests on welds in metallic materials - Macroscopic and microscopic examination of welds IDT preštampavanjem en Stručni savjet za standarde 25.160.40
MEST EN 3658:2018
Vazduhoplovstvo - Poluprečnici cijevnih koljena, za primjenu na motorima - Standard za projektovanje EN 3658:2008 Aerospace series - Tube bend radii, for engine application - Design standard IDT preštampavanjem en Stručni savjet za standarde 49.080
MEST EN 3781:2018
Vazduhoplovstvo - Žljebovi za spiralne osiguravajuće prstenove - Standard za projektovanje EN 3781:2008 Aerospace series - Grooves for spiral wound retaining rings - Design standard IDT preštampavanjem en Stručni savjet za standarde 49.030.99
MEST EN 3782:2018
Vazduhoplovstvo - Otvori za vijke sa 100° upuštenim glavama - Standard za konstruisanje EN 3782:2008 Aerospace series - Holes for 100° countersunk head screws - Design standard IDT preštampavanjem en Stručni savjet za standarde 49.030.01
MEST EN ISO 9016:2018
Ispitivanje zavarenih spojeva u metalnim materijalima metodama sa razaranjem - Ispitivanje udarom - Položaj uzorka za ispitivanje, orijentacija zareza i ispitivanje EN ISO 9016:2012 (ISO 9016:2012, IDT) Destructive tests on welds in metallic materials - Impact tests - Test specimen location, notch orientation and examination IDT preštampavanjem en Stručni savjet za standarde 25.160.40
MEST EN ISO 3690:2018
Zavarivanje i srodni postupci — Određivanje sadržaja vodonika u metalu šava elektrolučnih zavarenih čelika EN ISO 3690:2012 (ISO 3690:2012, IDT) Welding and allied processes - Determination of hydrogen content in arc weld metal IDT preštampavanjem en Stručni savjet za standarde 25.160.40
MEST EN ISO 12932:2018
Zavarivanje - Hibridno zavarivanje čelika, nikla i legura nikla laserom i električnim lukom - Nivoi kvaliteta nepravilnosti EN ISO 12932:2013 (ISO 12932:2013, IDT) Welding - Laser-arc hybrid welding of steels, nickel and nickel alloys - Quality levels for imperfections IDT preštampavanjem en Stručni savjet za standarde 25.160.40
MEST EN ISO 28721-2:2018
Staklasti i porcelanski emajli - Emajlirani aparati za procesna postrojenja – Dio 2: Označavanje i zahtjevi za otpornost na hemijsko dejstvo i toplotni šok EN ISO 28721-2:2015 (ISO 28721-2:2015, IDT) Vitreous and porcelain enamels - Glass-lined apparatus for process plants - Part 2: Designation and specification of resistance to chemical attack and thermal shock IDT preštampavanjem en Stručni savjet za standarde 25.220.50
MEST EN 3819:2018
Vazduhoplovstvo - Zazor kod ključeva i nasadnih ključeva EN 3819:2008 Aerospace series - Clearance for wrenches and sockets IDT preštampavanjem en Stručni savjet za standarde 49.030.99
MEST EN 319 102-1 V1.1.1:2018
Elektronski potpisi i infrastrukture (ESI) - Postupci formiranja i provjere AdES elektronskih potpisa – Dio 1: Formiranje i provjera ETSI EN 319 102-1 V1.1.1:2016 Electronic Signatures and Infrastructures (ESI); Procedures for Creation and Validation of AdES Digital Signatures; Part 1: Creation and Validation IDT proglašavanjem en Stručni savjet za standarde 35.040 1999/93/EC
MEST EN 3911:2018
Vazduhoplovstvo - Šestostrani žljebovi - Geometrijska definicija EN 3911:2010 Aerospace series - Six lobe recess - Geometrical definition IDT preštampavanjem en Stručni savjet za standarde 49.030.01
MEST EN 319 162-1 V1.1.1:2018
Elektronski potpisi i infrastrukture (ESI) – Povezani kontejneri potpisa (ASiC) – Dio 1: Formiranje blokova i ASiC osnovnih kontejnera ETSI EN 319 162-1 V1.1.1:2016 Electronic Signatures and Infrastructures (ESI); Associated Signature Containers (ASiC); Part 1: Building blocks and ASiC baseline containers IDT proglašavanjem en Stručni savjet za standarde 35.040 1999/93/EC
MEST CEN/TS 14243:2018
Materijali proizvedeni od iskorišćenih pneumatika - Specifikacija kategorija baziranih na mjerama i nečistoćama i metoda određivanja njihovih mjera i nečistoća CEN/TS 14243:2010 Materials produced from end of life tyres - Specification of categories based on their dimension(s) and impurities and methods for determining their dimension(s) and impurities IDT preštampavanjem en Stručni savjet za standarde 13.030.50, 83.160.01
MEST CEN/TS 16916:2018
Materijali proizvedeni od pneumatika nakon završetka životnog ciklusa - Utvrđivanje specifičnih zahtjeva za uzimanje uzoraka i određivanje sadržaja vlage metodom sušenja u sušnici CEN/TS 16916:2016 Materials obtained from End of Life Tyres - Determination of specific requirements for sampling and determination of moisture content using the oven-dry method IDT preštampavanjem en Stručni savjet za standarde 13.030.50, 83.160.01
MEST CEN/TS 17045:2018
Materijali proizvedeni od otpadnih guma - Kriterijumi kvaliteta za izbor cijelih guma za procese ponovnog iskorišćenja i reciklaže CEN/TS 17045:2017 Materials obtained from end of life tyres - Quality criteria for the selection of whole tyres, for recovery and recycling processes IDT preštampavanjem en Stručni savjet za standarde 13.030.50, 83.160.01
MEST ISO 37001:2018
Sistemi menadžmenta protiv mita - Zahtjevi sa uputstvom za korišćenje ISO 37001:2016 Anti-bribery management systems - Requirements with guidance for use IDT prevođenjem me, en ISME/TK 007 03.100.01, 03.100.02, 03.100.70

Ostavite komentar:


Komentari: