Javna rasprava br. 3/2019 - od 04.04.2019. do 03.06.2019.

U skladu sa regulativom i Planom i programom rada, Institut za standardizaciju objavljuje javnu raspravu za nacrte crnogorskih standarda/srodnih dokumenata (br. 3/2019), koja je počela 04.04.2019. i trajaće do 03.06.2019.

Ostavi komentar
Tabelarni pregled standarda na javnoj raspravi Javna rasprava br. 3/2019:
  • Ostaviti komentar za neki od unosa klikom na   .
  • Sortirati kolone klikom na zaglavlje kolone (prvobitno sortiranje je izvršeno po referentnoj oznaci).
  • Pretražiti svaku od kolona ukucavanjem ključnih riječi u polje za pretragu.
  • Podešavati broj prikazanih elemenata po stranici klikom na padajući meni.

Javna rasprava br. 3/2019

Od 04.04.2019. do 03.06.2019.:

Dokument Naziv Izvorni dokument Naziv (eng.) Stepen sagl. Metoda preuzimanja Jezik Autor ICS Direktiva
MEST EN ISO 11303:2019
Korozija metala i legura - Uputstva za izbor metoda za zaštitu od atmosferske korozije EN ISO 11303:2008 (ISO 11303:2002, IDT) Corrosion of metals and alloys - Guidelines for selection of protection methods against atmospheric corrosion IDT preštampavanjem en Stručni savjet za standarde 77.060
MEST EN ISO 20486:2019
Ispitivanje bez razaranja – Ispitivanje propusnosti – Kalibracija referentnih propusnosti gasova EN ISO 20486:2018 (ISO 20486:2017, IDT) Non-destructive testing - Leak testing - Calibration of reference leaks for gases IDT preštampavanjem en Stručni savjet za standarde 19.100
MEST EN 12543-4:2019
Ispitivanja bez razaranja - Karakteristike fokusnih tačaka u industrijskim rendgenskim sistemima za upotrebu pri ispitivanju bez razaranja - Dio 4: Metoda ivice EN 12543-4:1999 Non-destructive testing - Characteristics of focal spots in industrial X-ray systems for use in non-destructive testing - Part 4: Edge method IDT preštampavanjem en Stručni savjet za standarde 19.100
MEST EN ISO 15548-1:2019
Ispitivanje bez razaranja - Oprema za ispitivanje vrtložnim strujama - Dio 1: Karakteristike instrumenata i verifikacija EN ISO 15548-1:2013 (ISO 15548-1:2013, IDT) Non-destructive testing - Equipment for eddy current examination - Part 1: Instrument characteristics and verification IDT preštampavanjem en Stručni savjet za standarde 19.100
MEST EN ISO 15548-3:2019
Ispitivanje bez razaranja - Oprema za ispitivanje vrtložnim strujama - Dio 3: Karakteristike sistema i verifikacija EN ISO 15548-3:2008 (ISO 15548-3:2008, IDT) Non-destructive testing - Equipment for eddy current examination - Part 3: System characteristics and verification IDT preštampavanjem en Stručni savjet za standarde 19.100
MEST EN ISO 9220:2019
Metalne prevlake - Mjerenje debljine prevlake - Metoda pomoću mikroskopa sa elektronskim skaniranjem EN ISO 9220:1994 (ISO 9220:1988, IDT) Metallic coatings - Measurement of coating thickness - Scanning electron microscope method IDT preštampavanjem en Stručni savjet za standarde 17.040.20
MEST EN ISO 9225:2019
Korozija metala i legura - Korozivnost atmosfera - Mjerenje parametara okoline koji utiču na korozivnost atmosfera EN ISO 9225:2012 (ISO 9225:2012, IDT) Corrosion of metals and alloys - Corrosivity of atmospheres - Measurement of environmental parameters affecting corrosivity of atmospheres IDT preštampavanjem en Stručni savjet za standarde 77.060
MEST EN ISO 9224:2019
Korozija metala i legura - Korozivnost atmosfera - Orijentacione vrijednosti za kategorije korozivnosti EN ISO 9224:2012 (ISO 9224:2012, IDT) Corrosion of metals and alloys - Corrosivity of atmospheres - Guiding values for the corrosivity categories IDT preštampavanjem en Stručni savjet za standarde 77.060
MEST EN ISO 9223:2019
Korozija metala i legura - Korozivnost atmosfera - Klasifikacija, Određivanje i ocjena EN ISO 9223:2012 (ISO 9223:2012, IDT) Corrosion of metals and alloys - Corrosivity of atmospheres - Classification, determination and estimation IDT preštampavanjem en Stručni savjet za standarde 77.060
MEST EN ISO 7441:2019
Korozija metala i legura – Određivanje bimetalne korozije prilikom ispitivanja korozije tokom izlaganja u atmosferi EN ISO 7441:2015 (ISO 7441:2015, IDT) Corrosion of metals and alloys - Determination of bimetallic corrosion in atmospheric exposure corrosion tests IDT preštampavanjem en Stručni savjet za standarde 77.060
MEST EN 16866:2019
Metalne i druge neorganske prevlake – Istovremeno određivanje debljine i elektrodnog potencijala pojedinačnih slojeva u višeslojnim talozima nikla (STEP ispitivanje) EN 16866:2017 Metallic and other inorganic coatings - Simultaneous thickness and electrode potential determination of individual layers in multilayer nickel deposits (STEP test) IDT preštampavanjem en Stručni savjet za standarde 25.220.40
MEST EN 15771:2019
Stakleni i porcelanski emajli - tvrdoće grebanjem površine po Mosovoj skali EN 15771:2010 Vitreous and porcelain enamels - Determination of surface scratch hardness according to the Mohs scale IDT preštampavanjem en Stručni savjet za standarde 25.220.50
MEST EN 15646:2019
Elektrolitičke prevlake - Elektrolitičke prevlake aluminijuma i legura aluminijuma sa dodatnom obradom - Zahtjevi i metode ispitivanja EN 15646:2009 Electrodeposited coatings - Electroplated coatings of aluminium and aluminium alloys with supplementary treatment - Requirements and test methods IDT preštampavanjem en Stručni savjet za standarde 25.220.40
MEST EN 14868:2019
Zaštita od korozije metalnih materijala - Uputstvo za ocjenjivanje vjerovatnoće korozije u zatvorenim sistemima za cirkulaciju vode EN 14868:2005 Protection of metallic materials against corrosion - Guidance on the assessment of corrosion likelihood in closed water circulation systems IDT preštampavanjem en Stručni savjet za standarde 77.060
MEST EN 15042-2:2019
Mjerenje debljine prevlaka i karakterizacija površina površinskim talasima - Dio 2: Uputstvo za mjerenje debljine prevlaka fototermijskom metodom EN 15042-2:2006 Thickness measurement of coatings and characterization of surfaces with surface waves - Part 2: Guide to the thickness measurement of coatings by photothermic method IDT preštampavanjem en Stručni savjet za standarde 17.040.20
MEST EN 14571:2019
Metalne prevlake na nemetalnim osnovnim materijalima - Mjerenje debljine prevlake - Metoda mikrootpornosti EN 14571:2005 Metallic coatings on nonmetallic basis materials - Measurement of coating thickness - Microresistivity method IDT preštampavanjem en Stručni savjet za standarde 25.220.40, 17.040.20
MEST EN 15042-1:2019
Mjerenje debljine prevlaka i karakterizacija površina površinskim talasima - Dio 1: Uputstvo za određivanje konstanti elastičnosti, gustine i debljine filmova pomoću površinskih akustičnih talasa izazvanih laserom EN 15042-1:2006 Thickness measurement of coatings and characterization of surfaces with surface waves - Part 1: Guide to the determination of elastic constants, density and thickness of films by laser induced surface acoustic waves IDT preštampavanjem en Stručni savjet za standarde 17.040.20
MEST EN 13858:2019
Zaštita metala od korozije - Neelektrolitičke prevlake ljuspi cinka na proizvodima (komponentama) od gvožđa i čelika EN 13858:2006 Corrosion protection of metals - Non-electrolytically applied zinc flake coatings on iron or steel components IDT preštampavanjem en Stručni savjet za standarde 25.220.40
MEST EN 12502-1:2019
Zaštita od korozije metalnih materijala - Uputstvo za ocjenjivanje vjerovatnoće korozije u sistemima za distribuciju i skladištenje vode - Dio 1: Opšte EN 12502-1:2004 Protection of metallic materials against corrosion - Guidance on the assessment of corrosion likelihood in water distribution and storage systems - Part 1: General IDT preštampavanjem en Stručni savjet za standarde 77.060, 91.140.60, 23.040.99
MEST EN 12502-2:2019
Zaštita od korozije metalnih materijala - Uputstvo za ocjenjivanje vjerovatnoće korozije u sistemima za distribuciju i skladištenje vode - Dio 2: Faktori koji utiču na bakar i legure bakra EN 12502-2:2004 Protection of metallic materials against corrosion - Guidance on the assessment of corrosion likelihood in water distribution and storage systems - Part 2: Influencing factors for copper and copper alloys IDT preštampavanjem en Stručni savjet za standarde 77.060, 91.140.60, 23.040.99
MEST EN 12502-3:2019
Zaštita od korozije metalnih materijala - Uputstvo za ocjenjivanje vjerovatnoće korozije u sistemima za distribuciju i skladištenje vode - Dio 3: Faktori koji utiču na toplo pocinkovane željezne materijale EN 12502-3:2004 Protection of metallic materials against corrosion - Guidance on the assessment of corrosion likelihood in water distribution and storage systems - Part 3: Influencing factors for hot dip galvanised ferrous materials IDT preštampavanjem en Stručni savjet za standarde 77.060, 91.140.60, 23.040.99
MEST EN 12502-4:2019
Zaštita od korozije metalnih materijala - Uputstvo za ocjenjivanje vjerovatnoće korozije u sistemima za distribuciju i skladištenje vode - Dio 4: Faktori koji utiču na nerđajuće čelike EN 12502-4:2004 Protection of metallic materials against corrosion - Guidance on the assessment of corrosion likelihood in water distribution and storage systems - Part 4: Influencing factors for stainless steels IDT preštampavanjem en Stručni savjet za standarde 77.060, 91.140.60, 23.040.99
MEST EN ISO 11177:2019
Stakleni i porcelanski emajli - Ventili i cijevne spojnice pod pritiskom, emajlirani iznutra i spolja, za snabdijevanje neobrađenom i pitkom vodom — Zahtjevi za kvalitet i ispitivanje EN ISO 11177:2016 (ISO 11177:2016, IDT) Vitreous and porcelain enamels - Inside and outside enamelled valves and pressure pipe fittings for untreated and potable water supply - Quality requirements and testing IDT preštampavanjem en Stručni savjet za standarde 25.220.50, 91.140.60
MEST EN ISO 11130:2019
Korozija metala i legura – Ispitivanje naizmjeničnim potapanjem u rastvor soli EN ISO 11130:2018 (ISO 11130:2017, IDT) Corrosion of metals and alloys - Alternate immersion test in salt solution IDT preštampavanjem en Stručni savjet za standarde 77.060
MEST EN ISO 10309:2019
Metalne prevlake - Ispitivanje poroznosti - Feroksil test EN ISO 10309:2016 (ISO 10309:1994, IDT) Metallic coatings - Porosity tests - Ferroxyl test IDT preštampavanjem en Stručni savjet za standarde 25.220.40
MEST EN ISO 10308:2019
Metalne prevlake — Pregled metoda ispitivanja poroznosti EN ISO 10308:2006 (ISO 10308:2006, IDT) Metallic coatings - Review of porosity tests IDT preštampavanjem en Stručni savjet za standarde 25.220.40
MEST EN 13144:2019
Metalne i druge neorganske prevlake - Metoda kvantitativnog mjerenja prijanjanja pri ispitivanju zatezanjem EN 13144:2003 Metallic and other inorganic coatings - Method for quantitative measurement of adhesion by tensile test IDT preštampavanjem en Stručni savjet za standarde 25.220.40, 25.220.99
MEST EN 12502-5:2019
Zaštita od korozije metalnih materijala - Uputstvo za ocjenjivanje vjerovatnoće korozije u sistemima za distribuciju i skladištenje vode - Dio 5:Faktori koji utiču na liveno gvožđe, nelegirane i niskolegirane čelike EN 12502-5:2004 Protection of metallic materials against corrosion - Guidance on the assessment of corrosion likelihood in water distribution and storage systems - Part 5: Influencing factors for cast iron, unalloyed and low alloyed steels IDT preštampavanjem en Stručni savjet za standarde 77.060, 91.140.60, 23.040.99
MEST EN 12501-2:2019
Zaštita od korozije metalnih materijala - Vjerovatnoća korozije u zemljištu - Dio 2: Niskolegirani i nelegirani materijali na bazi željeza EN 12501-2:2003 Protection of metallic materials against corrosion - Corrosion likelihood in soil - Part 2: Low alloyed and non alloyed ferrous materials IDT preštampavanjem en Stručni savjet za standarde 77.060
MEST EN 12501-1:2019
Zaštita od korozije metalnih materijala - Vjerovatnoća korozije u zemljištu - Dio 1: Opšte EN 12501-1:2003 Protection of metallic materials against corrosion - Corrosion likelihood in soil - Part 1: General IDT preštampavanjem en Stručni savjet za standarde 77.060
MEST EN ISO 10270:2019
Korozija metala i legura - Ispitivanje korozije u vodi legura cirkonijuma koje se koriste u nuklearnim reaktorima EN ISO 10270:2008 (ISO 10270:1995, including Cor 1:1997, IDT) Corrosion of metals and alloys - Aqueous corrosion testing of zirconium alloys for use in nuclear power reactors IDT preštampavanjem en Stručni savjet za standarde 77.060, 27.120.10
MEST EN ISO 10111:2019
Metalne i druge neorganske prevlake - Mjerenje mase po jedinici površine - Pregled gravimetrijskih i hemijskih metoda analize EN ISO 10111:2001 (ISO 10111:2000, IDT) Metallic and other inorganic coatings - Measurement of mass per unit area - Review of gravimetric and chemical analysis methods IDT preštampavanjem en Stručni savjet za standarde 25.220.40, 25.220.20
MEST EN ISO 10062:2019
Ispitivanja korozije u vještačkoj atmosferi pri vrlo malim koncentracijama gasa (gasova) zagađivača EN ISO 10062:2008 (ISO 10062:2006, IDT) Corrosion tests in artificial atmosphere at very low concentrations of polluting gas(es) IDT preštampavanjem en Stručni savjet za standarde 77.060
MEST EN ISO 11782-1:2019
Korozija metala i legura - Ispitivanje korozionog zamora - Dio 1: Ispitivanje broja ciklusa do loma EN ISO 11782-1:2008 (ISO 11782-1:1998, IDT) Corrosion of metals and alloys - Corrosion fatigue testing - Part 1: Cycles to failure testing IDT preštampavanjem en Stručni savjet za standarde 77.060
MEST EN ISO 11782-2:2019
Korozija metala i legura - Ispitivanje korozionog zamora - Dio 2: Ispitivanje brzine rasta prsline na uzorcima sa unijetom prslinom EN ISO 11782-2:2008 (ISO 11782-2:1998, IDT) Corrosion of metals and alloys - Corrosion fatigue testing - Part 2: Crack propagation testing using precracked specimens IDT preštampavanjem en Stručni savjet za standarde 77.060
MEST EN ISO 11474:2019
Korozija metala i legura - Ispitivanja korozije u vještačkoj atmosferi - Ubrzano ispitivanje u spoljašnjim uslovima ponovljenim raspršivanjem rastvora soli (skab ispitivanje) EN ISO 11474:2014 (ISO 11474:1998, IDT) Corrosion of metals and alloys - Corrosion tests in artificial atmosphere - Accelerated outdoor test by intermittent spraying of a salt solution (Scab test) IDT preštampavanjem en Stručni savjet za standarde 77.060
MEST EN ISO 11463:2019
Korozija metala i legura - Ocjenjivanje piting korozije EN ISO 11463:2008 (ISO 11463:1995, IDT) Corrosion of metals and alloys - Evaluation of pitting corrosion IDT preštampavanjem en Stručni savjet za standarde 77.060
MEST EN 15654-1:2019
Primjene na željeznici – Mjerenje osovinskih opterećenja i opterećenja po točku – Dio 1: Mjerni sistemi na kolosjeku za vozila u pokretu EN 15654-1:2018 Railway applications - Measurement of vertical forces on wheels and wheelsets - Part 1: On-track measurement sites for vehicles in service IDT preštampavanjem en ISME/TK 012 45.060.01 2008/57/EC
MEST EN ISO 18332:2019
Metalne i druge neorganske prevlake - Definicije i pravila koja se odnose na poroznost EN ISO 18332:2008 (ISO 18332:2007, IDT) Metallic and other inorganic coatings - Definitions and conventions concerning porosity IDT preštampavanjem en Stručni savjet za standarde 25.220.40, 25.220.20
MEST EN ISO 1456:2019
Metalne i druge neorganske prevlake - Elektrolitičke prevlake nikla, nikal plus hrom, bakar plus nikal i bakar plus nikal plus hrom EN ISO 1456:2009 (ISO 1456:2009, IDT) Metallic and other inorganic coatings - Electrodeposited coatings of nickel, nickel plus chromium, copper plus nickel and of copper plus nickel plus chromium IDT preštampavanjem en Stručni savjet za standarde 25.220.40
MEST EN ISO 1460:2019
Metalne prevlake - Prevlake cinka koje se nanose toplim postupkom na materijale na bazi gvožđa - Gravimetrijsko određivanje mase po jedinici površine EN ISO 1460:1994 (ISO 1460:1992, IDT) Metallic coatings - Hot dip galvanized coatings on ferrous materials - Gravimetric determination of the mass per unit area IDT preštampavanjem en Stručni savjet za standarde 25.220.40
MEST EN ISO 13807:2019
Staklasti i porcelanski emajli- Određivanje temperature na kojoj nastaju prsline tokom ispitivanja toplotnim šokom emajla koji se primjenjuju u hemijskoj industriji EN ISO 13807:2009 (ISO 13807:1999, including Cor 1:2000, IDT) Vitreous and porcelain enamels - Determination of crack formation temperature in the thermal shock testing of enamels for the chemical industry IDT preštampavanjem en Stručni savjet za standarde 25.220.50
MEST EN ISO 13805:2019
Staklasti i porcelanski emajli za aluminijum - Određivanje prijanjanja emajla na aluminijumu pod dejstvom elektrolita rastvora (test ljušćenja) EN ISO 13805:2009 (ISO 13805:1999, ITD) Vitreous and porcelain enamels for aluminium - Determination of the adhesion of enamels on aluminium under the action of electrolytic solution (spall test) IDT preštampavanjem en Stručni savjet za standarde 25.220.50
MEST EN ISO 12732:2019
Korozija metala i legura - Mjerenje elektrohemijske potenciokinetičke reaktivacije primjenom metode dvostruke petlje na osnovu Cihalove metode EN ISO 12732:2008 (ISO 12732:2006, IDT) Corrosion of metals and alloys - Electrochemical potentiokinetic reactivation measurement using the double loop method (based on Cihal's method) IDT preštampavanjem en Stručni savjet za standarde 77.060
MEST EN ISO 12687:2019
Metalne prevlake - Ispitivanje poroznosti - Ispitivanje vlažnim sumporom (sumpornim cvijetom) EN ISO 12687:1998 (ISO 12687:1996, IDT) Metallic coatings - Porosity tests - Humid sulfur (flowers of sulfur) test IDT preštampavanjem en Stručni savjet za standarde 25.220.40
MEST EN ISO 12683:2019
Mehanički istaložene prevlake cinka - Specifikacija i metode ispitivanja EN ISO 12683:2004 (ISO 12683:2004, IDT) Mechanically deposited coatings of zinc - Specification and test methods IDT preštampavanjem en Stručni savjet za standarde 25.220.40
MEST EN ISO 11846:2019
Korozija metala i legura - Određivanje otpornosti prema interkristalnoj koroziji legura aluminijuma za termičku obradu EN ISO 11846:2008 (ISO 11846:1995, IDT) Corrosion of metals and alloys - Determination of resistance to intergranular corrosion of solution heat-treatable aluminium alloys IDT preštampavanjem en Stručni savjet za standarde 77.060
MEST EN 16763:2019
Usluge za sisteme bezbjednosti od požara i sisteme obezbjeđenja EN 16763:2017 Services for fire safety systems and security systems IDT preštampavanjem en Stručni savjet za standarde 03.080.20
MEST EN ISO 14647:2019
Metalne prevlake - Određivanje poroznosti prevlaka zlata na metalnim osnovama - Ispitivanje u pari azotne kisjeline EN ISO 14647:2016 (ISO 14647:2000, IDT) Metallic coatings - Determination of porosity in gold coatings on metal substrates - Nitric acid vapour test IDT preštampavanjem en Stručni savjet za standarde 25.220.40
MEST EN ISO 1463:2019
Metalne i oksidne prevlake - Mjerenje debljine prevlake - Mikroskopska metoda EN ISO 1463:2004 (ISO 1463:2003, IDT) Metallic and oxide coatings - Measurement of coating thickness - Microscopical method IDT preštampavanjem en Stručni savjet za standarde 17.040.20, 25.220.40
MEST EN ISO 16151:2019
Korozija metala i legura – Ubrzana ciklična ispitivanja sa izlaganjem zakisjeljenom raspršenom rastvoru soli, u suvim i vlažnim uslovima EN ISO 16151:2018 (ISO 16151:2018, IDT) Corrosion of metals and alloys - Accelerated cyclic test with exposure to acidified salt spray, dry and wet conditions IDT preštampavanjem en Stručni savjet za standarde 77.060
MEST EN ISO 15730:2019
Metalne i druge anorganske prevlake - Elektrolitičko poliranje kao način poliranja i pasiviranja nerđajućeg čelika EN ISO 15730:2016 (ISO 15730:2000, IDT) Metallic and other inorganic coatings - Electropolishing as a means of smoothing and passivating stainless steel IDT preštampavanjem en Stručni savjet za standarde 25.220.20
MEST EN ISO 15721:2019
Metalne prevlake - Ispitivanje poroznosti prevlaka zlata ili paladijuma pomoću sumporaste kisjeline (pare sumpor-dioksida) EN ISO 15721:2001 (ISO 15721:2001, IDT) Metallic coatings - Porosity tests - Porosity in gold or palladium coatings by sulfurous acid/sulfur dioxide vapour IDT preštampavanjem en Stručni savjet za standarde 25.220.40
MEST EN ISO 15720:2019
Metalne prevlake - Ispitivanje poroznosti prevlaka zlata ili paladijuma na metalnim osnovama metodom gel elektrografije EN ISO 15720:2001 (ISO 15720:2001, IDT) Metallic coatings - Porosity tests - Porosity in gold or palladium coatings on metal substrates by gel-bulk electrography IDT preštampavanjem en Stručni savjet za standarde 25.220.40
MEST EN ISO 15695:2019
Staklasti i porcelanski emajli - Određivanje otpornosti emajliranih površina prema grebanju EN ISO 15695:2001 (ISO 15695:2000, including Technical Corrigendum 1:2000, IDT) Vitreous and porcelain enamels - Determination of scratch resistance of enamel finishes IDT preštampavanjem en Stručni savjet za standarde 25.220.50
MEST EN ISO 15329:2019
Korozija metala i legura – Anodni test za ocjenjivanje sklonosti prema interkristalnoj koroziji legura aluminijuma za termičku obradu EN ISO 15329:2008 (ISO 15329:2006, IDT) Corrosion of metals and alloys - Anodic test for evaluation of intergranular corrosion susceptibility of heat-treatable aluminium alloys IDT preštampavanjem en Stručni savjet za standarde 77.060
MEST EN ISO 15324:2019
Korozija metala i legura - Ocjenjivanje sklonosti prema naponskoj koroziji pri isparavanju kapljica EN ISO 15324:2008 (ISO 15324:2000, IDT) Corrosion of metals and alloys - Evaluation of stress corrosion cracking by the drop evaporation test IDT preštampavanjem en Stručni savjet za standarde 77.060
MEST EN ISO 16701:2019
Korozija metala i legura - Korozija u vještačkim atmosferama - Ubrzano ispitivanje korozije izlaganjem kontrolisanim ciklusima vlaženja i povremenim raspršivanjem rastvora soli EN ISO 16701:2015 (ISO 16701:2015, IDT) Corrosion of metals and alloys - Corrosion in artificial atmosphere - Accelerated corrosion test involving exposure under controlled conditions of humidity cycling and intermittent spraying of a salt solution IDT preštampavanjem en Stručni savjet za standarde 77.060
MEST EN ISO 16784-1:2019
Korozija metala i legura - Korozija i obrastanje u industrijskim sistemima sa rashladnom vodom - Dio 1: Smjernice za sprovođenje probnog ocjenjivanja korozije i dodataka za kontrolu obrastanja u otvorenim recirkulacionim sistemima sa rashladnom vodom EN ISO 16784-1:2008 (ISO 16784-1:2006, IDT) Corrosion of metals and alloys - Corrosion and fouling in industrial cooling water systems - Part 1: Guidelines for conducting pilot-scale evaluation of corrosion and fouling control additives for open recirculating cooling water systems IDT preštampavanjem en Stručni savjet za standarde 77.060
MEST EN ISO 16784-2:2019
Korozija metala i legura - Korozija i obrastanje u industrijskim sistemima sa rashladnom vodom - Dio 2: Vrednovanje programa za obradu rashladne vode u pilot postrojenju EN ISO 16784-2:2008 (ISO 16784-2:2006, IDT) Corrosion of metals and alloys - Corrosion and fouling in industrial cooling water systems - Part 2: Evaluation of the performance of cooling water treatment programmes using a pilot-scale test rig IDT preštampavanjem en Stručni savjet za standarde 77.060
MEST EN ISO 17475:2019
Korozija metala i legura - Elektrohemijske metode ispitivanja - Smjernice za potenciostatska i potenciodinamička polarizaciona mjerenja EN ISO 17475:2008 (ISO 17475:2005/Cor 1:2006, IDT) Corrosion of metals and alloys - Electrochemical test methods - Guidelines for conducting potentiostatic and potentiodynamic polarization measurements IDT preštampavanjem en Stručni savjet za standarde 77.060
MEST EN ISO 17081:2019
Metoda mjerenja propustljivosti metala za vodonik i određivanje hvatanja vodonika i njegov transport kroz metale primjenom elektrohemijske tehnike EN ISO 17081:2014 (ISO 17081:2014, IDT) Method of measurement of hydrogen permeation and determination of hydrogen uptake and transport in metals by an electrochemical technique IDT preštampavanjem en Stručni savjet za standarde 77.060
MEST EN ISO 17668:2019
Difuzione prevlake cinka na proizvodima na bazi željeza – Šerardizacija – Specifikacija EN ISO 17668:2016 (ISO 17668:2016, IDT) Zinc diffusion coatings on ferrous products - Sherardizing - Specification IDT preštampavanjem en Stručni savjet za standarde 25.220.40
MEST EN ISO 2064:2019
Metalne i druge neorganske prevlake - Definicije i pravila koja se odnose na mjerenje debljine EN ISO 2064:2000 (ISO 2064:1996, IDT) Metallic and other inorganic coatings - Definitions and conventions concerning the measurement of thickness IDT preštampavanjem en Stručni savjet za standarde 25.220.40
MEST EN ISO 20274:2019
Staklasti i porcelanski emajli – Priprema uzoraka i određivanje koeficijenta termičkog širenja EN ISO 20274:2017 (ISO 20274:2017, IDT) Vitreous and porcelain enamels - Preparation of samples and determination of thermal expansion coefficient IDT preštampavanjem en Stručni savjet za standarde 25.220.50
MEST EN 17093:2019
Kućni aparati koji se koriste za čišćenje pitke vode i nisu povezani sa vodovodnom mrežom - Sistemi filtera za vodu južno - Bezbjednosni zahtjevi za rad, označavanje i informacije koje treba da pruži dobavljač EN 17093:2018 Domestic appliances used for drinking water treatment not connected to water supply - Jug water filter systems - Safety and performance requirements, labeling and information to be supplied IDT preštampavanjem en Stručni savjet za standarde 13.060.20, 97.040.99
MEST CEN/TS 17006:2019
Zemljani radovi – Kontinuirana kontrola zbijanja (CCC) CEN/TS 17006:2016 Earthworks - Continuous Compaction Control (CCC) IDT preštampavanjem en Stručni savjet za standarde 93.020
MEST EN 14988:2019
Visoke stolice za djecu - Zahtjevi i metode ispitivanja EN 14988:2017 Children's high chairs - Requirements and test methods IDT preštampavanjem en Stručni savjet za standarde 97.190, 97.140
MEST EN 16747:2019
Usluge bezbjednosti u pomorstvu i lukama EN 16747:2015 Maritime and port security services IDT preštampavanjem en Stručni savjet za standarde 03.080.20, 03.220.40, 13.310
MEST EN ISO 20700:2019
Smjernice za konsultantske usluge iz oblasti menadžmenta EN ISO 20700:2018 (ISO 20700:2017, IDT) Guidelines for management consultancy services IDT preštampavanjem en Stručni savjet za standarde 03.100.01
MEST EN 16713-1:2019
Bazeni za plivanje za kućnu upotrebu - Vodeni sistemi - Dio 1: Filtracioni sistemi - Zahtjevi i metode ispitivanja EN 16713-1:2016 Domestic swimming pools - Water systems - Part 1: Filtration systems - Requirements and test methods IDT preštampavanjem en Stručni savjet za standarde 97.220.10
MEST EN 16713-2:2019
Bazeni za plivanje za kućnu upotrebu - Vodeni sistemi - Dio 2: Cirkulacioni sistemi - Zahtjevi i metode ispitivanja EN 16713-2:2016 Domestic swimming pools - Water systems - Part 2: Circulation systems - Requirements and test methods IDT preštampavanjem en Stručni savjet za standarde 97.220.10
MEST EN ISO 17864:2019
Korozija metala i legura - Određivanje kritične temperature piting korozije pri potenciostatskoj kontroli EN ISO 17864:2008 (ISO 17864:2005, IDT) Corrosion of metals and alloys - Determination of the critical pitting temperature under potientiostatic control IDT preštampavanjem en Stručni savjet za standarde 77.060
MEST EN ISO 19496-1:2019
Staklasti i porcelanski emajli– Terminologija – Dio 1: Termini i definicije EN ISO 19496-1:2017 (ISO 19496-1:2017, IDT) Vitreous and porcelain enamels - Terminology - Part 1: Terms and definitions IDT preštampavanjem en Stručni savjet za standarde 25.220.50, 01.040.25
MEST EN 16713-3:2019
Bazeni za plivanje za kućnu upotrebu - Vodeni sistemi - Dio 3: Prečišćavanje vode - Zahtjevi EN 16713-3:2016 Domestic swimming pools - Water systems - Part 3: Water treatment - Requirements IDT preštampavanjem en Stručni savjet za standarde 97.220.10
MEST EN ISO 19496-2:2019
Staklasti i porcelanski emajli – Terminologija – Dio 2: Vizuelni prikazi i opisi EN ISO 19496-2:2017 (ISO 19496-2:2017, IDT) Vitreous and porcelain enamels - Terminology - Part 2: Visual representations and descriptions IDT preštampavanjem en Stručni savjet za standarde 25.220.50, 01.040.25
MEST EN ISO 19598:2019
Metalne prevlake – Elektrolitičke prevlake cinka i legura cinka na gvožđu i čeliku sa dopunskom obradom bez Cr(VI)-jona EN ISO 19598:2016 (ISO 19598:2016, IDT) Metallic coatings - Electroplated coatings of zinc and zinc alloys on iron or steel with supplementary Cr(VI)-free treatment IDT preštampavanjem en Stručni savjet za standarde 25.220.40
MEST EN ISO 21968:2019
Nemagnetske metalne prevlake na metalnim i nemetalnim osnovnim materijalima - Mjerenje debljine prevlake - Metoda fazno osjetljivih vrtložnih struja EN ISO 21968:2005 (ISO 21968:2005, IDT) Non-magnetic metallic coatings on metallic and non-metallic basis materials - Measurement of coating thickness - Phase-sensitive eddy-current method IDT preštampavanjem en Stručni savjet za standarde 25.220.40
MEST EN ISO 2179:2019
Elektrolitičke prevlake legure kalaj-nikal – Zahtjevi i metode ispitivanja EN ISO 2179:2016 (ISO 2179:1986, IDT) Electroplated coatings of tin-nickel alloy - Specification and test methods IDT preštampavanjem en Stručni savjet za standarde 25.220.40
MEST EN ISO 2178:2019
Nemagnetske prevlake na magnetskim osnovama - Mjerenje debljine prevlake - Magnetska metoda EN ISO 2178:2016 (ISO 2178:2016, IDT) Non-magnetic coatings on magnetic substrates - Measurement of coating thickness - Magnetic method IDT preštampavanjem en Stručni savjet za standarde 25.220.40, 25.220.50
MEST EN ISO 2177:2019
Metalne prevlake - Mjerenje debljine prevlake - Kulometrijska metoda pomoću anodnog rastvaranja EN ISO 2177:2004 (ISO 2177:2003, IDT) Metallic coatings - Measurement of coating thickness - Coulometric method by anodic dissolution IDT preštampavanjem en Stručni savjet za standarde 25.220.40, 17.040.20
MEST EN ISO 2082:2019
Metalne i druge neorganske prevlake – Elektrolitičke prevlake kadmijuma sa dodatnim obradama na gvožđu ili čeliku EN ISO 2082:2017 (ISO 2082:2017, IDT) Metallic and other inorganic coatings - Electroplated coatings of cadmium with supplementary treatments on iron or steel IDT preštampavanjem en Stručni savjet za standarde 25.220.40
MEST EN ISO 2081:2019
Metalne i druge neorganske prevlake – Elektrolitičke prevlake cinka sa dodatnim obradama na gvožđu ili čeliku EN ISO 2081:2018 (ISO 2081:2018, IDT) Metallic and other inorganic coatings - Electroplated coatings of zinc with supplementary treatments on iron or steel IDT preštampavanjem en Stručni savjet za standarde 25.220.40
MEST EN ISO 2080:2019
Metalne i druge neorganske prevlake - Obrada površine, metalne i druge neorganske prevlake - Rječnik EN ISO 2080:2009 (ISO 2080:2008, IDT) Metallic and other inorganic coatings - Surface treatment, metallic and other inorganic coatings - Vocabulary IDT preštampavanjem en Stručni savjet za standarde 25.220.40, 01.040.25
MEST EN ISO 2360:2019
Neprovodne prevlake na nemagnetskim elektroprovodnim osnovnim metalima – Mjerenje debljine prevlake – Metoda amplitudno senzitivnih vrtložnih struja EN ISO 2360:2017 (ISO 2360:2017, IDT) Non-conductive coatings on non-magnetic electrically conductive base metals - Measurement of coating thickness - Amplitude-sensitive eddy-current method IDT preštampavanjem en Stručni savjet za standarde 25.220.20
MEST EN ISO 2361:2019
Elektrolitičke prevlake nikla na magnetskim i nemagnetskim osnovama - Mjerenje debljine prevlake - Magnetska metoda EN ISO 2361:1995 (ISO 2361:1982, IDT) Electrodeposited nickel coatings on magnetic and non-magnetic substrates - Measurement of coating thickness - Magnetic method IDT preštampavanjem en Stručni savjet za standarde 17.040.20
MEST EN ISO 26945:2019
Metalne i druge neorganske prevlake - Elektrolitičke prevlake legure kalaj - kobalt EN ISO 26945:2011 (ISO 26945:2011, IDT) Metallic and other inorganic coatings - Electrodeposited coatings of tin - cobalt alloy IDT preštampavanjem en Stručni savjet za standarde 25.220.40
MEST EN ISO 2746:2019
Staklasti i porcelanski emajli – Ispitivanje visokim naponom EN ISO 2746:2015 (ISO 2746:2015, IDT) Vitreous and porcelain enamels - High voltage test IDT preštampavanjem en Stručni savjet za standarde 25.220.50
MEST EN ISO 27830:2019
Metalne i druge neorganske prevlake – Zahtjevi za označavanje metalnih i neorganskih prevlaka EN ISO 27830:2017 (ISO 27830:2017, IDT) Metallic and other inorganic coatings - Requirements for the designation of metallic and inorganic coatings IDT preštampavanjem en Stručni savjet za standarde 25.220.40, 25.220.20
MEST EN ISO 27874:2019
Metalne i druge neorganske prevlake - Elektrolitičke prevlake zlata i legura zlata za električne, elektronske i industrijske namjene - Specifikacija i metode ispitivanja EN ISO 27874:2008 (ISO 27874:2008, IDT) Metallic and other inorganic coatings - Electrodeposited gold and gold alloy coatings for electrical, electronic and engineering purposes - Specification and test methods IDT preštampavanjem en Stručni savjet za standarde 25.220.40
MEST EN ISO 2819:2019
Metalne prevlake na metalnim osnovama – Elektrolitičke i hemijske prevlake – Pregled dostupnih metoda za ispitivanje prijanjanja EN ISO 2819:2018 (ISO 2819:2017, IDT) Metallic coatings on metallic substrates - Electrodeposited and chemically deposited coatings - Review of methods available for testing adhesion IDT preštampavanjem en Stručni savjet za standarde 25.220.40
MEST EN ISO 28706-1:2019
Staklasti i porcelanski emajli - Određivanje otpornosti na hemijsku koroziju - Dio 1: Određivanje otpornosti na hemijsku koroziju izazvanu kisjelinama na sobnoj temperaturi EN ISO 28706-1:2011 (ISO 28706-1:2008, IDT) Vitreous and porcelain enamels - Determination of resistance to chemical corrosion - Part 1: Determination of resistance to chemical corrosion by acids at room temperature IDT preštampavanjem en Stručni savjet za standarde 25.220.50
MEST EN ISO 28706-2:2019
Staklasti i porcelanski emajli – Određivanje otpornosti na hemijsku koroziju – Dio 2: Određivanje otpornosti na hemijsku koroziju izazvanu ključalim kisjelinama, ključalim neutralnim tečnostima, alkalnim tečnostima i/ili njihovom parom EN ISO 28706-2:2017 (ISO 28706-2:2017, IDT) Vitreous and porcelain enamels - Determination of resistance to chemical corrosion - Part 2: Determination of resistance to chemical corrosion by boiling acids, boiling neutral liquids, alkaline liquids and/or their vapours IDT preštampavanjem en Stručni savjet za standarde 25.220.50
MEST EN ISO 28706-3:2019
Staklasti i porcelanski emajli – Određivanje otpornosti na hemijsku koroziju – Dio 3: Određivanje otpornosti na hemijsku koroziju izazvanu alkalnim tečnostima, korišćenjem šestougaone posude ili četvorougaone staklene flaše EN ISO 28706-3:2018 (ISO 28706-3:2017, IDT) Vitreous and porcelain enamels - Determination of resistance to chemical corrosion - Part 3: Determination of resistance to chemical corrosion by alkaline liquids using a hexagonal vessel or a tetragonal glass bottle IDT preštampavanjem en Stručni savjet za standarde 25.220.50
MEST EN ISO 28706-4:2019
Staklasti i porcelanski emajli – Određivanje otpornosti na hemijsku koroziju – Dio 4: Određivanje otpornosti na hemijsku koroziju izazvanu alkalnim tečnostima, korišćenjem cilindrične posude EN ISO 28706-4:2016 (ISO 28706-4:2016, IDT) Vitreous and porcelain enamels - Determination of resistance to chemical corrosion - Part 4: Determination of resistance to chemical corrosion by alkaline liquids using a cylindrical vessel IDT preštampavanjem en Stručni savjet za standarde 25.220.50
MEST EN ISO 28706-5:2019
Staklasti i porcelanski emajli - Određivanje otpornosti na hemijsku koroziju - Dio 5: Određivanje otpornosti na hemijsku koroziju u zatvorenim sistemima EN ISO 28706-5:2011 (ISO 28706-5:2010, IDT) Vitreous and porcelain enamels - Determination of resistance to chemical corrosion - Part 5: Determination of resistance to chemical corrosion in closed systems IDT preštampavanjem en Stručni savjet za standarde 25.220.50
MEST EN 16927:2019
Mali bazeni - Specifični zahtjevi, uključujući bezbjednost i metode ispitivanja malih bazena EN 16927:2017 Mini-pools - Specific requirements including safety and test methods for mini-pools IDT preštampavanjem en Stručni savjet za standarde 97.220.10
MEST EN ISO 22300:2019
Bezbjednost i otpornost – Rječnik EN ISO 22300:2018 (ISO 22300:2018, IDT) Security and resilience - Vocabulary IDT preštampavanjem en Stručni savjet za standarde 01.040.03, 03.100.01
MEST EN ISO 22397:2019
Društvena bezbjednost - Uputstvo za uspostavljanje partnerskih aranžmana EN ISO 22397:2018 (ISO 22397:2014, IDT) Societal security - Guidelines for establishing partnering arrangements IDT preštampavanjem en Stručni savjet za standarde 03.100.01
MEST EN ISO 22315:2019
Društvena bezbjednost - Masovna evakuacija - Uputstvo za planiranje EN ISO 22315:2018 (ISO 22315:2014, IDT) Societal security - Mass evacuation - Guidelines for planning IDT preštampavanjem en Stručni savjet za standarde 03.100.01
MEST EN ISO 28721-5:2019
Staklasti i porcelanski emajli - Emajlirani aparati za procesna postrojenja - Dio 5: Prikaz i karakterizacija nedostataka EN ISO 28721-5:2016 (ISO 28721-5:2016, IDT) Vitreous and porcelain enamels - Glass-lined apparatus for process plants - Part 5: Presentation and characterisation of defects IDT preštampavanjem en Stručni savjet za standarde 25.220.50
MEST EN ISO 28721-4:2019
Staklasti i porcelanski emajli– Emajlirani aparati za procesna postrojenja – Dio 4: Zahtjevi za kvalitet emajliranih čeličnih cijevi i čeličnih spojnica sa prirubnicama EN ISO 28721-4:2015 (ISO 28721-4:2015, IDT) Vitreous and porcelain enamels - Glass-lined apparatus for process plants - Part 4: Quality requirements for glass-lined flanged steel pipes and flanged steel fittings IDT preštampavanjem en Stručni savjet za standarde 25.220.50
MEST EN ISO 28721-3:2019
Staklasti i porcelanski emajli - Emajlirani aparati za procesna postrojenja - Dio 3: Otpornost na toplotni šok EN ISO 28721-3:2011 (ISO 28721-3:2008, IDT) Vitreous and porcelain enamels - Glass-lined apparatus for process plants - Part 3: Thermal shock resistance IDT preštampavanjem en Stručni savjet za standarde 25.220.50
MEST EN ISO 28721-1:2019
Staklasti i porcelanski emajli - Emajlirani aparati za procesna postrojenja - Dio 1: Zahtjevi za kvalitet aparata, komponenata, uređaja i pribora EN ISO 28721-1:2011 (ISO 28721-1:2008, IDT) Vitreous and porcelain enamels - Glass-lined apparatus for process plants - Part 1: Quality requirements for apparatus, components, appliances and accessories IDT preštampavanjem en Stručni savjet za standarde 25.220.50
MEST EN ISO 8407:2019
Korozija metala i legura - Uklanjanje produkata korozije sa uzoraka za ispitivanje korozije EN ISO 8407:2014 (ISO 8407:2009, IDT) Corrosion of metals and alloys - Removal of corrosion products from corrosion test specimens IDT preštampavanjem en Stručni savjet za standarde 77.060
MEST EN ISO 6509-1:2019
Korozija metala i legura - Određivanje otpornosti legura bakra sa cinkom na decinkovanje - Dio 1: Metoda ispitivanja EN ISO 6509-1:2014 (ISO 6509-1:2014, IDT) Corrosion of metals and alloys - Determination of dezincification resistance of copper alloys with zinc - Part 1: Test method IDT preštampavanjem en Stručni savjet za standarde 77.060
MEST EN ISO 6158:2019
Metalne i druge neorganske prevlake - Elektrolitičke prevlake hroma za industrijsku upotrebu EN ISO 6158:2011 (ISO 6158:2011, IDT) Metallic and other inorganic coatings - Electrodeposited coatings of chromium for engineering purposesMetallic and other inorganic coatings - Electrodeposited coatings of chromium for engineering purposes IDT preštampavanjem en Stručni savjet za standarde 25.220.40
MEST EN ISO 3925:2019
Otvorene radioaktivne supstance - Identifikacija i dokumentacija EN ISO 3925:2015 (ISO 3925:2014, IDT) Unsealed radioactive substances - Identification and documentation IDT preštampavanjem en ISME/TK 010 13.280
MEST EN ISO 11665-1:2019
Mjerenje radioaktivnosti u životnoj sredini - Vazduh: radon-222 - Dio 1: Porijeklo radona i kratkoživjećih produkata raspada i pridružene metode mjerenja EN ISO 11665-1:2015 (ISO 11665-1:2012, IDT) Measurement of radioactivity in the environment - Air: radon-222 - Part 1: Origins of radon and its short-lived decay products and associated measurement methods IDT preštampavanjem en ISME/TK 010 17.240
MEST EN ISO 3613:2019
Metalne i druge neorganske prevlake - Hromatne konverzione prevlake na cinku, kadmijumu, legurama aluminijum-cink i cink-aluminijum - Metode ispitivanja EN ISO 3613:2010 (ISO 3613:2010, IDT) Metallic and other inorganic coatings - Chromate conversion coatings on zinc, cadmium, aluminium-zinc alloys and zinc-aluminium alloys - Test methods IDT preštampavanjem en Stručni savjet za standarde 25.220.20
MEST EN ISO 11665-3:2019
Mjerenje radioaktivnosti u životnoj sredini - Vazduh: radon-222 - Dio 3: Tačkasta metoda mjerenja za određivanje srednje potencijalne energije koncentracije alfa kratkoživjećih produkata raspada EN ISO 11665-3:2015 (ISO 11665-3:2012, IDT) Measurement of radioactivity in the environment - Air: radon-222 - Part 3: Spot measurement method of the potential alpha energy concentration of its short-lived decay products IDT preštampavanjem en ISME/TK 010 17.240
MEST EN ISO 11665-5:2019
Mjerenje radioaktivnosti u životnoj sredini - Vazduh: radon-222 - Dio 5: Metoda kontinualnog mjerenja koncentracije aktivnosti EN ISO 11665-5:2015 (ISO 11665-5:2012, IDT) Measurement of radioactivity in the environment -Air: radon-222 - Part 5: Continuous measurement method of the activity concentration IDT preštampavanjem en ISME/TK 010 17.240
MEST EN ISO 11665-6:2019
Mjerenje radioaktivnosti u životnoj sredini - Vazduh: radon-222 - Dio 6: Tačkasta metoda mjerenja koncentracije aktivnosti EN ISO 11665-6:2015 (ISO 11665-6:2012, IDT) Measurement of radioactivity in the environment - Air: radon-222 - Part 6: Spot measurement method of the activity concentration IDT preštampavanjem en ISME/TK 010 13.040.01, 17.240
MEST EN ISO 11665-7:2019
Mjerenje radioaktivnosti u životnoj sredini - Vazduh: radon-222 - Dio 7: Akumulaciona metoda za procjenu brzine površinske ekshalacije EN ISO 11665-7:2015 (ISO 11665-7:2012, IDT) Measurement of radioactivity in the environment - Air: radon-222 - Part 7: Accumulation method for estimating surface exhalation rate IDT preštampavanjem en ISME/TK 010 17.240
MEST EN ISO 11665-2:2019
Mjerenje radioaktivnosti u životnoj sredini - Vazduh: radon-222 - Dio 2: Integralna metoda mjerenja za određivanje srednje potencijalne energije koncentracije alfa kratkoživjećih produkata raspada EN ISO 11665-2:2015 (ISO 11665-2:2012, IDT) Measurement of radioactivity in the environment - Air: radon-222 - Part 2: Integrated measurement method for determining average potential alpha energy concentration of its short-lived decay products IDT preštampavanjem en ISME/TK 010 17.240
MEST EN ISO 3543:2019
Metalne i nemetalne prevlake - Određivanje debljine prevlake - Metoda rasijavanja povratnog beta - zračenja EN ISO 3543:2000 (ISO 3543:2000, IDT) Metallic and non-metallic coatings - Measurement of thickness - Beta backscatter method IDT preštampavanjem en Stručni savjet za standarde 25.220.40, 17.040.20, 25.220.99
MEST EN ISO 3543:2019/Cor.1:2019
Metalne i nemetalne prevlake - Određivanje debljine prevlake - Metoda rasijavanja povratnog beta - zračenja EN ISO 3543:2000/AC:2006 (ISO 3543:2000/Cor.1:2003, IDT) Metallic and non-metallic coatings - Measurement of thickness - Beta backscatter method IDT preštampavanjem en Stručni savjet za standarde 25.220.40, 25.220.99, 17.040.20
MEST EN ISO 361:2019
Osnovni znak za jonizujuće zračenje EN ISO 361:2015 (ISO 361:1975, IDT) Basic ionizing radiation symbol IDT preštampavanjem en ISME/TK 010 01.080.20, 13.280
MEST EN ISO 19017:2019
Uputstvo za gama-spektrometrijsko mjerenje radioaktivnog otpada EN ISO 19017:2017 (ISO 19017:2015, IDT) Guidance for gamma spectrometry measurement of radioactive waste IDT preštampavanjem en ISME/TK 010 17.240, 27.120.30
MEST EN ISO 21483:2019
Određivanje rastvorljivosti plutonijuma u azotnoj kisjelini u neozračenoj smješi oksida goriva u obliku peleta (U, Pu)O2 EN ISO 21483:2017 (ISO 21483:2013, IDT) Determination of solubility in nitric acid of plutonium in unirradiated mixed oxide fuel pellets (U, Pu) O2 IDT preštampavanjem en ISME/TK 010 27.120.30
MEST EN ISO 21613:2019
(U, Pu)O2 Praškasti i sinterovani peleti - Određivanje hlora i fluora EN ISO 21613:2017 (ISO 21613:2015, IDT) (U, Pu)O2 Powders and sintered pellets - Determination of chlorine and fluorine IDT preštampavanjem en ISME/TK 010 27.120.20
MEST EN ISO 20553:2019
Zaštita od jonizujućeg zračenja - Monitoring profesionalno izloženih lica riziku od unutrašnje kontaminacije radioaktivnim materijalom EN ISO 20553:2017 (ISO 20553:2006, IDT) Radiation protection - Monitoring of workers occupationally exposed to a risk of internal contamination with radioactive material IDT preštampavanjem en ISME/TK 010 13.280
MEST EN ISO 15382:2019
Zaštita od jonizujućeg zračenja - Procedura za praćenje doze za očno sočivo, kožu i ekstremitete EN ISO 15382:2017 (ISO 15382:2015, IDT) Radiological protection - Procedures for monitoring the dose to the lens of the eye, the skin and the extremities IDT preštampavanjem en ISME/TK 010 13.280
MEST EN ISO 15366-1:2019
Tehnologija nuklearnog goriva - Hemijsko odvajanje i prečišćavanje uranijuma i plutonijuma u rastvorima azotne kisjeline za analizu izotopa i razblaženih izotopa pomoću hromatografije sa ekstrakcijom rastvarača - Dio 1: Uzorci koji sadrže plutonijum u mikrogramskim količinama i uranijum u miligramskim količinama EN ISO 15366-1:2016 (ISO 15366-1:2014, IDT) Nuclear fuel technology - Chemical separation and purification of uranium and plutonium in nitric acid solutions for isotopic and isotopic dilution analysis by solvent extraction chromatography - Part 1: Samples containing plutonium in the microgram range and uranium in the milligram range IDT preštampavanjem en ISME/TK 010 27.120.30
MEST EN ISO 15366-2:2019
Tehnologija nuklearnog goriva - Hemijsko odvajanje i prečišćavanje uranijuma i plutonijuma u rastvorima azotne kisjeline za analizu izotopa i razblaženih izotopa pomoću hromatografije sa ekstrakcijom rastvarača - Dio 2: Uzorci koji sadrže plutonijum i uranijum u nanogramskim količinama i manjim EN ISO 15366-2:2016 (ISO 15366-2:2014, IDT) Nuclear fuel technology - Chemical separation and purification of uranium and plutonium in nitric acid solutions for isotopic and isotopic dilution analysis by solvent extraction chromatography - Part 2: Samples containing plutonium and uranium in the nanogram range and below IDT preštampavanjem en ISME/TK 010 27.120.30
MEST EN ISO 16641:2019
Mjerenje radioaktivnosti u životnoj sredini - Vazduh - Radon 220: Integrisana metoda mjerenja za određivanje prosječne koncentracije aktivnosti korišćenjem pasivnih čvrstih nuklearnih trag-detektora EN ISO 16641:2016 (ISO 16641:2014, IDT) Measurement of radioactivity in the environment - Air - Radon 220: Integrated measurement methods for the determination of the average activity concentration using passive solid-state nuclear track detectors IDT preštampavanjem en ISME/TK 010 17.240
MEST EN ISO 15646:2019
Ponovno ispitivanje sinterovanja peleta za UO2, (U,Gd)O2 i (U,Pu)O2 EN ISO 15646:2016 (ISO 15646:2014, IDT) Re-sintering test for UO2, (U,Gd)O2 and (U,Pu)O2 pellets IDT preštampavanjem en ISME/TK 010 27.120.30
MEST EN ISO 18589-7:2019
Mjerenje radioaktivnosti u životnoj sredini - Zemljište - Dio 7: In situ mjerenja radionuklida koji emituju gama zračenje EN ISO 18589-7:2016 (ISO 18589-7:2013, IDT) Measurement of radioactivity in the environment - Soil - Part 7: In situ measurement of gamma-emitting radionuclides IDT preštampavanjem en ISME/TK 010 13.080.01, 17.240
MEST EN ISO 19238:2019
Zaštita od jonizujućeg zračenja - Kriterijumi za uspostavljanje kvaliteta osiguranja i kontrolu kvaliteta i evaluacija karakteristika biloške dozimetrije za citogenetsku laboratoriju EN ISO 19238:2017 (ISO 19238:2014, IDT) Radiological protection - Performance criteria for service laboratories performing biological dosimetry by cytogenetics IDT preštampavanjem en ISME/TK 010 13.280, 17.240
MEST EN ISO 29661:2019
Referentna polja zračenja za zaštitu od jonizujućeg zračenja - Definicije i osnovni pojmovi EN ISO 29661:2017 (ISO 29661:2012, including Amd 1:2015, IDT) Reference radiation fields for radiation protection - Definitions and fundamental concepts IDT preštampavanjem en ISME/TK 010 13.280
MEST EN ISO 16424:2019
Nuklearna energija - Vrednovanje homogenosti distribucije gadolinijuma (Gd) u mješavinama goriva sa gadolinijumom i određivanje sadržaja Gd2O3 u gadolinijumskom gorivu u obliku peleta pomoću mjerenja elemenata uranijuma i gadolinijuma EN ISO 16424:2017 (ISO 16424:2012, IDT) Nuclear energy - Evaluation of homogeneity of Gd distribution within gadolinium fuel blends and determination of Gd2O3 content in gadolinium fuel pellets by measurements of uranium and gadolinium elements IDT preštampavanjem en ISME/TK 010 27.120.30
MEST EN ISO 18589-3:2019
Mjerenje radioaktivnosti u životnoj sredini - Zemljište - Dio 3: Metoda ispitivanja radionuklida koji emituju gama zračenje pomoću gama spektrometrije EN ISO 18589-3:2017 (ISO 18589-3:2015, Corrected version 2015-12-01, IDT) Measurement of radioactivity in the environment - Soil - Part 3: Test method of gamma-emitting radionuclides using gamma-ray spectrometry IDT preštampavanjem en ISME/TK 010 13.080.01, 17.240
MEST EN ISO 18589-2:2019
Mjerenje radioaktivnosti u životnoj sredini - Zemljište - Dio 2: Uputstvo za izbor strategije uzimanja uzoraka, uzimanje uzorkaka i priprema uzoraka EN ISO 18589-2:2017 (ISO 18589-2:2015, IDT) Measurement of radioactivity in the environment - Soil - Part 2: Guidance for the selection of the sampling strategy, sampling and pre-treatment of samples IDT preštampavanjem en ISME/TK 010 13.080.01, 17.240
MEST EN ISO 20785-3:2019
Dozimetrija izloženosti kosmičkom zračenju u civilnom vazduhoplovstvu - Dio 3: Mjerenja na visinama leta aviona EN ISO 20785-3:2017 (ISO 20785-3:2015, IDT) Dosimetry for exposures to cosmic radiation in civilian aircraft - Part 3: Measurements at aviation altitudes IDT preštampavanjem en ISME/TK 010 13.280, 49.020
MEST EN ISO 20785-2:2019
Dozimetrija izloženosti kosmičkom zračenju u civilnom vazduhoplovstvu - Dio 2: Karakterizacija odziva instrumenata EN ISO 20785-2:2017 (ISO 20785-2:2011, IDT) Dosimetry for exposures to cosmic radiation in civilian aircraft - Part 2: Characterization of instrument response IDT preštampavanjem en ISME/TK 010 13.280, 49.020
MEST EN ISO 7539-6:2019
Korozija metala i legura - Ispitivanje naponske korozije - Dio 6: Izrada i primjena uzoraka sa unijetom prslinom za ispitivanja pri konstantnom opterećenju ili konstantnom otvaranju prsline EN ISO 7539-6:2018 (ISO 7539-6:2018, IDT) Corrosion of metals and alloys - Stress corrosion testing - Part 6: Preparation and use of precracked specimens for tests under constant load or constant displacement IDT preštampavanjem en Stručni savjet za standarde 77.060
MEST EN ISO 28722:2019
Staklasti i porcelanski emajli - Karakteristike prevlaka emajla na čeličnim pločama koje su namjenjene za arhitekturu EN ISO 28722:2011 (ISO 28722:2008, IDT) Vitreous and porcelain enamels - Characteristics of enamel coatings applied to steel panels intended for architecture IDT preštampavanjem en Stručni savjet za standarde 25.220.50
MEST EN ISO 17099:2019
Zaštita od jonizujućeg zračenja - Kriterijumi performansi za laboratorije koje koriste analizu (CBMN) blokada citokineze mikronukleusa u perifernim krvnim limfocitima za biodozimetriju EN ISO 17099:2017 (ISO 17099:2014, IDT) Radiological protection - Performance criteria for laboratories using the cytokinesis block micronucleus (CBMN) assay in peripheral blood lymphocytes for biological dosimetry IDT preštampavanjem en ISME/TK 010 13.280
MEST EN 12487:2019
Zaštita metala od korozije - Isprane i neisprane hromatne konverzione prevlake na aluminijumu i legurama aluminijuma EN 12487:2007 Corrosion protection of metals - Rinsed and non-rinsed chromate conversion coatings on aluminium and aluminium alloys IDT preštampavanjem en Stručni savjet za standarde 25.220.40
MEST EN ISO 15651:2019
Nuklearna energija - Određivanje ukupnog vodonika u praškastom PuO2 i UO2 i UO2, (U, Gd)O2, (U, Pu)O2 u sinterovanim peletima – Metoda za ekstrakciju inertnog gasa i određivanje provodljivosti EN ISO 15651:2017 (ISO 15651:2015, IDT) Nuclear energy - Determination of total hydrogen content in PuO2 and UO2 powders and UO2, (U,Gd)O2 and (U,Pu)O2 sintered pellets - Inert gas extraction and conductivity detection method IDT preštampavanjem en ISME/TK 010 27.120.30
MEST EN 12487:2019/Cor.1:2019
Zaštita metala od korozije - Isprane i neisprane hromatne konverzione prevlake na aluminijumu i legurama aluminijuma EN 12487:2007/AC:2008 Corrosion protection of metals - Rinsed and non-rinsed chromate conversion coatings on aluminium and aluminium alloys IDT preštampavanjem en Stručni savjet za standarde 25.220.40
MEST EN ISO 20785-1:2019
Dozimetrija za izloženost kosmičkom zračenju u civilnom vazduhoplovstvu - Dio 1: Konceptualna osnova za mjerenja EN ISO 20785-1:2017 (ISO 20785-1:2012, IDT) Dosimetry for exposures to cosmic radiation in civilian aircraft - Part 1: Conceptual basis for measurements IDT preštampavanjem en ISME/TK 010 13.280, 49.020
MEST EN ISO 28057:2019
Dozimetrija sa čvrstim termoluminiscentnaim detektorima za fotonska i elektronska zračenja u radioterapiji EN ISO 28057:2018 (ISO 28057:2014, IDT) Dosimetry with solid thermoluminescence detectors for photon and electron radiations in radiotherapy IDT preštampavanjem en ISME/TK 010 13.280
MEST EN ISO 16638-1:2019
Zaštita od jonizujućeg zračenja - Monitoring i unutrašnja dozimetrija za specifične materijale - Dio 1: Inhalacija jedinjenja uranijuma EN ISO 16638-1:2017 (ISO 16638-1:2015, IDT) Radiological protection - Monitoring and internal dosimetry for specific materials - Part 1: Inhalation of uranium compounds IDT preštampavanjem en ISME/TK 010 17.240
MEST EN ISO 9934-1:2019
Ispitivanje bez razaranja - Ispitivanje magnetnim česticama - Dio 1: Opšti principi EN ISO 9934-1:2016 (ISO 9934-1:2016, IDT) Non-destructive testing - Magnetic particle testing - Part 1: General principles IDT preštampavanjem en Stručni savjet za standarde 19.100
MEST EN ISO 9934-2:2019
Ispitivanje bez razaranja – Ispitivanje magnetskim česticama – Dio 2: Ispitna sredstva EN ISO 9934-2:2015 (ISO 9934-2:2015, IDT) Non-destructive testing - Magnetic particle testing - Part 2: Detection media IDT preštampavanjem en Stručni savjet za standarde 19.100
MEST EN ISO 9934-3:2019
Ispitivanje bez razaranja – Ispitivanje magnetskim česticama – Dio 3: Oprema EN ISO 9934-3:2015 (ISO 9934-3:2015, IDT) Non-destructive testing - Magnetic particle testing - Part 3: Equipment IDT preštampavanjem en Stručni savjet za standarde 19.100
MEST EN 13018:2019
Ispitivanje bez razaranja - Vizuelno ispitivanje - Opšti principi EN 13018:2016 Non-destructive testing - Visual testing - General principles IDT preštampavanjem en Stručni savjet za standarde 19.100
MEST EN ISO 15549:2019
Ispitivanje bez razaranja - Ispitivanje vrtložnim strujama - Opšti principi EN ISO 15549:2019 (ISO 15549:2019, IDT) Non-destructive testing - Eddy current testing - General principles IDT preštampavanjem en Stručni savjet za standarde 19.100
MEST EN ISO 19232-1:2019
Ispitivanje bez razaranja - Kvalitet slike u radiografiji - Dio 1: Određivanje vrijednosti kvaliteta slike pomoću žičanih indikatora kvaliteta slike EN ISO 19232-1:2013 (ISO 19232-1:2013, IDT) Non-destructive testing - Image quality of radiographs - Part 1: Determination of the image quality value using wire-type image quality indicators IDT preštampavanjem en Stručni savjet za standarde 19.100
MEST EN ISO 19232-2:2019
Ispitivanje bez razaranja - Kvalitet slike u radiografiji - Dio 2: Određivanje vrijednosti kvaliteta slike pomoću stepenastih indikatora kvaliteta slike sa rupama EN ISO 19232-2:2013 (ISO 19232-2:2013, IDT) Non-destructive testing - Image quality of radiographs - Part 2: Determination of the image quality value using step/hole-type image quality indicators IDT preštampavanjem en Stručni savjet za standarde 19.100
MEST EN ISO 19232-4:2019
Ispitivanje bez razaranja - Kvalitet slike u radiografiji - Dio 4: Eksperimentalna procjena vrijednosti kvaliteta slike i tabele kvaliteta slike EN ISO 19232-4:2013 (ISO 19232-4:2013, IDT) Non-destructive testing - Image quality of radiographs - Part 4: Experimental evaluation of image quality values and image quality tables IDT preštampavanjem en Stručni savjet za standarde 19.100
MEST EN ISO 5579:2019
Ispitivanje bez razaranja – Radiografsko ispitivanje metalnih materijala pomoću filma i X ili gama zraka – Osnovna pravila EN ISO 5579:2013 (ISO 5579:2013, IDT) Non-destructive testing - Radiographic testing of metallic materials using film and X- or gamma rays - Basic rules IDT preštampavanjem en Stručni savjet za standarde 77.040.20
MEST EN 16407-1:2019
Ispitivanje bez razaranja - Radiografsko kontrolisanje korozije i naslaga u cijevima pomoću X i gama zraka - Dio 1: Tangencijalno radiografsko ispitivanje EN 16407-1:2014 Non-destructive testing - Radiographic inspection of corrosion and deposits in pipes by X- and gamma rays - Part 1: Tangential radiographic inspection IDT preštampavanjem en Stručni savjet za standarde 19.100, 23.040.01
MEST EN ISO 3059:2019
Ispitivanje bez razaranja – Ispitivanje penetrantima i ispitivanje magnetskim česticama – Uslovi posmatranja EN ISO 3059:2012 (ISO 3059:2012, IDT) Non-destructive testing - Penetrant testing and magnetic particle testing - Viewing conditions IDT preštampavanjem en Stručni savjet za standarde 19.100
MEST EN ISO 18081:2019
Ispitivanje bez razaranja – Ispitivanje akustičnom emisijom (AT) – Otkrivanje propusnosti akustičnom emisijom EN ISO 18081:2016 (ISO 18081:2016, IDT) Non-destructive testing - Acoustic emission testing (AT) - Leak detection by means of acoustic emission IDT preštampavanjem en Stručni savjet za standarde 19.100
MEST EN ISO 3452-2:2019
Ispitivanje bez razaranja – Penetrantsko ispitivanje – Dio 2: Ispitivanje penetrantskih materijala EN ISO 3452-2:2013 (ISO 3452-2:2013, IDT) Non-destructive testing - Penetrant testing - Part 2: Testing of penetrant materials IDT preštampavanjem en Stručni savjet za standarde 19.100
MEST EN ISO 16827:2019
Ispitivanje bez razaranja - Ultrazvučno ispitivanje - Karakterizacija i veličina diskontinuiteta EN ISO 16827:2014 (ISO 16827:2012, IDT) Non-destructive testing - Ultrasonic testing - Characterization and sizing of discontinuities IDT preštampavanjem en Stručni savjet za standarde 19.100
MEST EN ISO 16826:2019
Ispitivanje bez razaranja - Ultrazvučno ispitivanje - Ispitivanje diskontinuiteta upravnih na površinu EN ISO 16826:2014 (ISO 16826:2012, IDT) Non-destructive testing - Ultrasonic testing - Examination for discontinuities perpendicular to the surface IDT preštampavanjem en Stručni savjet za standarde 19.100
MEST EN 16714-1:2019
Ispitivanje bez razaranja - Termografsko ispitivanje - Dio 1: Opšti principi EN 16714-1:2016 Non-destructive testing - Thermographic testing - Part 1: General principles IDT preštampavanjem en Stručni savjet za standarde 19.100
MEST EN 16714-3:2019
Ispitivanje bez razaranja - Termografsko ispitivanje - Dio 3: Termini i definicije EN 16714-3:2016 Non-destructive testing - Thermographic testing - Part 3: Terms and definitions IDT preštampavanjem en Stručni savjet za standarde 19.100, 01.040.19
MEST EN 1330-1:2019
Ispitivanje bez razaranja - Terminologija - Dio 1: Lista opštih termina EN 1330-1:2014 Non destructive testing - Terminology - Part 1: List of general terms IDT preštampavanjem en Stručni savjet za standarde 19.100, 01.040.19
MEST EN 13927:2019
Ispitivanja bez razaranja – Vizuelno ispitivanje – Oprema EN 13927:2003 Non-destructive testing - Visual testing - Equipment IDT preštampavanjem en Stručni savjet za standarde 19.100
MEST EN 15317:2019
Ispitivanje bez razaranja - Ultrazvučno ispitivanje - Karakterizacija i verifikacija opreme za mjerenje debljine ultrazvukom EN 15317:2013 Non-destructive testing - Ultrasonic testing - Characterization and verification of ultrasonic thickness measuring equipment IDT preštampavanjem en Stručni savjet za standarde 19.100
MEST EN ISO 20484:2019
Ispitivanje bez razaranja – Ispitivanje propusnosti – Rječnik EN ISO 20484:2017 (ISO 20484:2017, IDT) Non-destructive testing - Leak testing - Vocabulary IDT preštampavanjem en Stručni savjet za standarde 19.100, 01.040.19
MEST EN ISO 11699-2:2019
Ispitivanje bez razaranja - Film za industrijsku radiografiju — Dio 2: Kontrola obrade filma pomoću referentnih vrijednosti EN ISO 11699-2:2018 (ISO 11699-2:2018,IDT) Non-destructive testing - Industrial radiographic films - Part 2: Control of film processing by means of reference values IDT preštampavanjem en Stručni savjet za standarde 37.040.25
MEST EN 13925-3:2019
Ispitivanja bez razaranja - Difrakcija X-zraka od polikristalnih i amorfnih materijala - Dio 3: Instrumenti EN 13925-3:2005 Non destructive testing - X ray diffraction from polycrystalline and amorphous materials - Part 3: Instruments IDT preštampavanjem en Stručni savjet za standarde 19.100
MEST EN 13625:2019
Ispitivanja bez razaranja - Ispitivanje propusnosti - Uputstvo za selekciju instrumenata za mjerenje gasne propusnosti EN 13625:2001 Non-destructive testing - Leak test - Guide to the selection of instrumentation for the measurement of gas leakage IDT preštampavanjem en Stručni savjet za standarde 19.100
MEST EN 15305:2019
Ispitivanja bez razaranja - Ispitna metoda difrakcije X-zraka za analizu zaostalih naprezanja EN 15305:2008 Non-destructive Testing - Test Method for Residual Stress analysis by X-ray Diffraction IDT preštampavanjem en Stručni savjet za standarde 19.100
MEST EN 15305:2019/Cor 1:2019
Ispitivanja bez razaranja - Ispitna metoda difrakcije X-zraka za analizu zaostalih naprezanja EN 15305:2008/AC:2009 Non-destructive Testing - Test Method for Residual Stress analysis by X-ray Diffraction IDT preštampavanjem en Stručni savjet za standarde 19.100
MEST EN 1330-9:2019
Ispitivanje bez razaranja – Terminologija – Dio 9: Termini koji se koriste pri ispitivanju akustičnom emisijom EN 1330-9:2017 Non-destructive testing - Terminology - Part 9: Terms used in acoustic emission testing IDT preštampavanjem en Stručni savjet za standarde 19.100, 01.040.19
MEST EN 12679:2019
Ispitivanja bez razaranja - Određivanje veličine izvora zračenja u industrijskoj radiografiji - Radiografska metoda EN 12679:2018 Non-destructive testing - Radiographic testing - Determination of the size of industrial radiographic gamma sources IDT preštampavanjem en Stručni savjet za standarde 19.100
MEST EN 12543-1:2019
Ispitivanja bez razaranja - Karakteristike fokusnih tačaka u industrijskim rendgenskim sistemima za upotrebu pri ispitivanju bez razaranja - Dio 1: Skeniranje EN 12543-1:1999 Non-destructive testing - Characteristics of focal spots in industrial X-ray systems for use in non-destructive testing - Part 1: Scanning method IDT preštampavanjem en Stručni savjet za standarde 19.100
MEST EN 12543-2:2019
Ispitivanja bez razaranja - Karakteristike fokusnih tačaka u industrijskim rendgenskim sistemima za upotrebu pri ispitivanju bez razaranja - Dio 2: Radiografska metoda pomoću dijafragme sa rupicom EN 12543-2:2008 Non-destructive testing - Characteristics of focal spots in industrial X-ray systems for use in non-destructive testing - Part 2: Pinhole camera radiographic method IDT preštampavanjem en Stručni savjet za standarde 19.100
MEST EN 15856:2019
Ispitivanja bez razaranja - Akustična emisija - Opšti principi akustične emisije AE za detekciju korozije u metalnim posudama ispunjenim tečnošću EN 15856:2010 Non-destructive testing - Acoustic emission - General principles of AE testing for the detection of corrosion within metallic surrounding filled with liquid IDT preštampavanjem en Stručni savjet za standarde 19.100
MEST EN 15857:2019
Ispitivanja bez razaranja - Akustična emisija - Ispitivanje polimera ojačanih vlaknima - Specifična metodologija i opšti kriterijumi za procjenu EN 15857:2010 Non-destructive testing - Acoustic emission - Testing of fibre reinforced polymers - Specific methodology and general evaluation criteria IDT preštampavanjem en Stručni savjet za standarde 19.100
MEST EN 13554:2019
Ispitivanja bez razaranja - Ispitivanje akustičnom emisijom - Opšti principi EN 13554:2011 Non-destructive testing - Acoustic emission testing - General principles IDT preštampavanjem en Stručni savjet za standarde 19.100
MEST EN 17119:2019
Ispitivanje bez razaranja - Termografsko testiranje - Аktivna termografija EN 17119:2018 Non-destructive testing - Thermographic testing - Active thermography IDT preštampavanjem en Stručni savjet za standarde 19.100
MEST EN 14784-1:2019
Ispitivanja bez razaranja - Industrijska kompjuterizovana radiografija sa upotrebom fosfornih ploča — Dio 1: Klasifikacija sistema EN 14784-1:2005 Non-destructive testing - Industrial computed radiography with storage phosphor imaging plates - Part 1: Classification of systems IDT preštampavanjem en Stručni savjet za standarde 19.100
MEST EN 12668-2:2019
Ispitivanja bez razaranja - Karakterizacija i verifikacija opreme za ispitivanje ultrazvukom - Dio 2: Sonde EN 12668-2:2010 Non-destructive testing - Characterization and verification of ultrasonic examination equipment - Part 2: Probes IDT preštampavanjem en Stručni savjet za standarde 19.100
MEST EN 15495:2019
Ispitivanja bez razaranja - Akustična emisija - Ispitivanje metalne opreme za rad pod pritiskom tokom potvrđivanja - Lociranje područja izvora AE EN 15495:2007 Non Destructive testing - Acoustic emission - Examination of metallic pressure equipment during proof testing - Zone location of AE sources IDT preštampavanjem en Stručni savjet za standarde 19.100, 17.160
MEST EN 13832-1:2019
Zaštitna obuća protiv hemikalija - Dio 1: Terminologija i metode ispitivanja EN 13832-1:2018 Footwear protecting against chemicals - Part 1: Terminology and test methods IDT preštampavanjem en Stručni savjet za standarde 13.340.50
MEST EN ISO 11125-4:2019
Priprema čeličnih podloga prije nanošenja boja i srodnih proizvoda – Metode ispitivanja metalnih abraziva za čišćenje mlazom – Dio 4: Određivanje prividne gustine EN ISO 11125-4:2018 (ISO 11125-4:2018, IDT) Preparation of steel substrates before application of paints and related products - Test methods for metallic blast-cleaning abrasives - Part 4: Determination of apparent density IDT preštampavanjem en Stručni savjet za standarde 25.220.10
MEST EN ISO 4629-2:2019
Vezivna sredstva za boje i lakove – Određivanje hidroksilne vrijednosti – Dio 2: Volumetrijska metoda pomoću katalizatora EN ISO 4629-2:2016 (ISO 4629-2:2016, IDT) Binders for paints and varnishes - Determination of hydroxyl value - Part 2: Titrimetric method using a catalyst IDT preštampavanjem en Stručni savjet za standarde 87.060.20
MEST EN 12544-1:2019
Ispitivanja bez razaranja - Mjerenje i ocjena napona rendgenske cijevi - Dio 1: Metoda deljenja napona EN 12544-1:1999 Non-destructive testing - Measurement and evaluation of the X-ray tube voltage - Part 1: Voltage divider method IDT preštampavanjem en Stručni savjet za standarde 19.100
MEST EN 13925-2:2019
Ispitivanja bez razaranja - Difrakcija X-zraka od polikristalnih i amorfnih materijala - Dio 2: Postupci EN 13925-2:2003 Non-destructive testing - X-ray diffraction from polycrystalline and amorphous materials - Part 2: Procedures IDT preštampavanjem en Stručni savjet za standarde 19.100
MEST EN 13068-2:2019
Ispitivanja bez razaranja - Radioskopsko ispitivanje - Dio 2: Provjera vremenske postojanosti za generisanje slike EN 13068-2:1999 Non-destructive testing - Radioscopic testing - Part 2: Check of long term stability of imaging devices IDT preštampavanjem en Stručni savjet za standarde 19.100
MEST EN 13925-1:2019
Ispitivanja bez razaranja - Difrakcija X-zraka od polikristalnih i amorfnih materijala - Dio 1: Opšti principi EN 13925-1:2003 Non-destructive testing - X-ray diffraction from polycrystalline and amorphous material - Part 1: General principles IDT preštampavanjem en Stručni savjet za standarde 19.100
MEST EN 12668-3:2019
Ispitivanje bez razaranja - Karakterizacija i verifikacija opreme za ultrazvučno ispitivanje — Dio 3: Kombinovana oprema EN 12668-3:2013 Non-destructive testing - Characterization and verification of ultrasonic examination equipment - Part 3: Combined equipment IDT preštampavanjem en Stručni savjet za standarde 19.100
MEST EN 14584:2019
Ispitivanje bez razaranja - Ispitivanje akustičnom emisijom - Ispitivanje metalne opreme pod pritiskom tokom njenog potvrđivanja - Položaj izvora AE u ravni EN 14584:2013 Non-destructive testing - Acoustic emission testing - Examination of metallic pressure equipment during proof testing - Planar location of AE sources IDT preštampavanjem en Stručni savjet za standarde 77.040.20, 17.140.20
MEST EN 12668-1:2019
Ispitivanja bez razaranja - Karakterizacija i verifikacija opreme za ispitivanje ultrazvukom - Dio 1: Instrumenti EN 12668-1:2010 Non-destructive testing - Characterization and verification of ultrasonic examination equipment - Part 1: Instruments IDT preštampavanjem en Stručni savjet za standarde 19.100
MEST EN 13068-3:2019
Ispitivanja bez razaranja - Radioskopsko ispitivanje - Dio 3: Opšti principi radioskopskog ispitivanja metalnih materijala upotrebom X i gama zraka EN 13068-3:2001 Non-destructive testing - Radioscopic testing - Part 3: General principles of radioscopic testing of metallic materials by X- and gamma rays IDT preštampavanjem en Stručni savjet za standarde 19.100
MEST EN 13068-1:2019
Ispitivanja bez razaranja - Radioskopsko ispitivanje - Dio 1: Kvantitativno mjerenje svojstava slike EN 13068-1:1999 Non-destructive testing - Radioscopic testing - Part 1: Quantitative measurement of imaging properties IDT preštampavanjem en Stručni savjet za standarde 19.100
MEST EN ISO 15548-2:2019
Ispitivanje bez razaranja - Oprema za ispitivanje vrtložnim strujama - Dio 2: Karakteristike sonde i verifikacija EN ISO 15548-2:2013 (ISO 15548-2:2013, IDT) Non-destructive testing - Equipment for eddy current examination - Part 2: Probe characteristics and verification IDT preštampavanjem en Stručni savjet za standarde 19.100
MEST EN ISO 11699-1:2019
Ispitivanje bez razaranja - Film za industrijsku radiografiju - Dio 1: Klasifikacija film-sistema za industrijsku radiografiju EN ISO 11699-1:2011 (ISO 11699-1:2008, IDT) Non-destructive testing - Industrial radiographic film - Part 1: Classification of film systems for industrial radiography IDT preštampavanjem en Stručni savjet za standarde 37.040.25
MEST EN ISO 18490:2019
Ispitivanje bez razaranja – Provjera vida osoblja za IBR EN ISO 18490:2015 (ISO 18490:2015, IDT) Non-destructive Testing - Evaluation of vision acuity of NDT personnel IDT preštampavanjem en Stručni savjet za standarde 19.100, 11.040.70, 03.100.30
MEST EN ISO 2400:2019
Ispitivanje bez razaranja – Ultrazvučno ispitivanje – Specifikacija za kalibracioni blok broj 1 EN ISO 2400:2012 (ISO 2400:2012, IDT) Non-destructive testing - Ultrasonic testing - Specification for calibration block No. 1 IDT preštampavanjem en Stručni savjet za standarde 25.160.40
MEST EN ISO 16371-2:2019
Ispitivanje bez razaranja – Industrijska kompjuterizovana radiografija sa upotrebom fosfornih ploča – Dio 2: Osnovni principi za ispitivanje metalnih materijala upotrebom X-zraka i gama zraka EN ISO 16371-2:2017 (ISO 16371-2:2017, Corrected version 2018-05, IDT) Non-destructive testing - Industrial computed radiography with storage phosphor imaging plates - Part 2: General principles for testing of metallic materials using X-rays and gamma rays (ISO 16371-2:2017, Corrected version 2018-05) IDT preštampavanjem en Stručni savjet za standarde 19.100
MEST EN ISO 16823:2019
Ispitivanje bez razaranja - Ultrazvučno ispitivanje - Tehnika prenosa EN ISO 16823:2014 (ISO 16823:2012, IDT) Non-destructive testing - Ultrasonic testing - Transmission technique IDT preštampavanjem en Stručni savjet za standarde 19.100
MEST EN ISO 20339:2019
Ispitivanje bez razaranja – Oprema za ispitivanje vrtložnim strujama – Karakteristike „array” sondi i verifikacija EN ISO 20339:2017 (ISO 20339:2017, IDT) Non-destructive testing - Equipment for eddy current examination - Array probe characteristics and verification IDT preštampavanjem en Stručni savjet za standarde 19.100
MEST EN ISO 18563-2:2019
Ispitivanje bez razaranja – Karakterizacija i verifikacija ultrazvučne „phased array” opreme – Dio 2: Sonde EN ISO 18563-2:2017 (ISO 18563-2:2017, IDT) Non-destructive testing - Characterization and verification of ultrasonic phased array equipment - Part 2: Probes IDT preštampavanjem en Stručni savjet za standarde 19.100
MEST EN 1593:2019
Ispitivanje bez razaranja - Ispitivanje nepropusnosti - Tehnike pojave mjehurova EN 1593:1999 Non-destructive testing - Leak testing - Bubble emission techniques IDT preštampavanjem en Stručni savjet za standarde 19.100
MEST EN 13477-1:2019
Ispitivanja bez razaranja - Akustična emisija - Karakterizacija opreme - Dio 1: Opis opreme EN 13477-1:2001 Non-destructive testing - Acoustic emission - Equipment characterisation - Part 1: Equipment description IDT preštampavanjem en Stručni savjet za standarde 19.100
MEST EN 16714-2:2019
Ispitivanje bez razaranja - Termografsko ispitivanje - Dio 2: Oprema EN 16714-2:2016 Non-destructive testing - Thermographic testing - Part 2: Equipment IDT preštampavanjem en Stručni savjet za standarde 19.100
MEST EN 1330-11:2019
Ispitivanja bez razaranja - Terminologija - Dio 11: Termini koji se koriste u rendgenskoj difrakciji od polikristalnih i amorfnih materijala EN 1330-11:2007 Non-destructive testing - Terminology - Terms used in X-ray diffraction from polycrystalline and amorphous materials IDT preštampavanjem en Stručni savjet za standarde 19.100
MEST EN 12543-3:2019
Ispitivanja bez razaranja - Karakteristike fokusnih tačaka u industrijskim rendgenskim sistemima za upotrebu pri ispitivanju bez razaranja - Dio 3: Radiografska metoda kamere sa prorezom EN 12543-3:1999 Non-destructive testing - Characteristics of focal spots in industrial X-ray systems for use in non-destructive testing - Part 3: Slit camera radiographic method IDT preštampavanjem en Stručni savjet za standarde 19.100
MEST EN 12543-5:2019
Ispitivanja bez razaranja - Karakteristike fokusnih tačaka u industrijskim rendgenskim sistemima za upotrebu pri ispitivanju bez razaranja - Dio 5: Mjerenje efektivne veličine fokusne tačke minifokusnih i mikrofokusnih rendgenskih cijevi EN 12543-5:1999 Non-destructive testing - Characteristics of focal spots in industrial X-ray systems for use in non-destructive testing - Part 5: Measurement of the effective focal spot size of mini and micro focus X-ray tubes IDT preštampavanjem en Stručni savjet za standarde 19.100
MEST EN ISO 20485:2019
Ispitivanje bez razaranja – Ispitivanje propusnosti – Metoda pomoću ispitnog gasa EN ISO 20485:2018 (ISO 20485:2017, IDT) Non-destructive testing - Leak testing - Tracer gas method IDT preštampavanjem en Stručni savjet za standarde 19.100
MEST EN ISO 16810:2019
Ispitivanje bez razaranja, Ultrazvučno ispitivanje, Opšti principi EN ISO 16810:2014 (ISO 16810:2012, IDT) Non-destructive testing - Ultrasonic testing - General principles IDT preštampavanjem en Stručni savjet za standarde 19.100
MEST EN ISO 19232-5:2019
Ispitivanje bez razaranja - Kvalitet slike u radiografiji - Dio 5: Određivanje vrijednosti neoštrine slike pomoću indikatora kvaliteta slike sa dupleks žicama EN ISO 19232-5:2018 (ISO 19232-5:2018, IDT) Non-destructive testing - Image quality of radiographs - Part 5: Determination of the image unsharpness and basic spatial resolution value using duplex wire-type image quality indicators Non-destructive testing - Image quality of radiographs - Part 5: Determination of the image unsharpness and basic spatial resolution value using duplex wire-type image quality indicators IDT preštampavanjem en Stručni savjet za standarde 19.100
MEST EN ISO 3452-3:2019
Ispitivanje bez razaranja - Penetrantsko ispitivanje - Dio 3: Referentni ispitni blokovi EN ISO 3452-3:2013 (ISO 3452-3:2013, IDT) Non-destructive testing - Penetrant testing - Part 3: Reference test blocks IDT preštampavanjem en Stručni savjet za standarde 19.100
MEST EN ISO 5577:2019
Ispitivanje bez razaranja – Ultrazvučno ispitivanje – Rječnik EN ISO 5577:2017 (ISO 5577:2017, IDT) Non-destructive testing - Ultrasonic testing - Vocabulary IDT preštampavanjem en Stručni savjet za standarde 19.100, 01.040.19
MEST EN 25580:2019
Ispitivanje bez razaranja – Iluminatori za industrijsku radiografiju – Minimum zahtjeva EN 25580:1992 Non-destructive testing - Industrial radiographic illuminators - Minimum requirements (ISO 5580:1985) IDT preštampavanjem en Stručni savjet za standarde 19.100
MEST EN ISO 16946:2019
Ispitivanje bez razaranja – Ultrazvučno ispitivanje – Specifikacija za stepenasti kalibracioni blok EN ISO 16946:2017 (ISO 16946:2017, IDT) Non-destructive testing - Ultrasonic testing - Specification for step wedge calibration block IDT preštampavanjem en Stručni savjet za standarde 19.100
MEST EN ISO 18563-1:2019
Ispitivanje bez razaranja – Karakterizacija i verifikacija ultrazvučne „phased array” opreme – Dio 1: Instrumenti EN ISO 18563-1:2015 (ISO 18563-1:2015, IDT) Non-destructive testing - Characterization and verification of ultrasonic phased array equipment - Part 1: Instruments IDT preštampavanjem en Stručni savjet za standarde 19.100
MEST EN ISO 18563-3:2019
Ispitivanje bez razaranja – Karakterizacija i verifikacija ultrazvučne „phased array” opreme – Dio 3: Kombinovani sistemi EN ISO 18563-3:2015 (ISO 18563-3:2015, IDT) Non-destructive testing - Characterization and verification of ultrasonic phased array equipment - Part 3: Combined systems IDT preštampavanjem en Stručni savjet za standarde 19.100
MEST EN 1593:2019/A1:2019
Ispitivanja bez razaranja - Ispitivanja nepropusnosti - Tehnike pojave mjehurova EN 1593:1999/A1:2003 Non-destructive testing - Leak testing - Bubble emission techniques IDT preštampavanjem en Stručni savjet za standarde 19.100
MEST CEN/TR 16148:2019
Kriterijumi za povrede usljed udara glave i vrata, kao i za opekotine i oštećenja izazvana bukom - Uputstvo za CEN komitete koji donose standarde za šljemove CEN/TR 16148:2011 Head and neck impact, burn and noise injury criteria - A Guide for CEN helmet standards committees IDT preštampavanjem en Stručni savjet za standarde 13.340.20
MEST CEN/TR 16149:2019
Uputstvo za izradu nacrta standarda CEN/TC 158 CEN/TR 16149:2011 Guidance Document for drafting CEN/TC 158 Standards IDT preštampavanjem en Stručni savjet za standarde 13.340.20
MEST EN 458:2019
Štitnici za uši - Preporuke za izbor, upotrebu, njegu i održavanje - Uputstvo EN 458:2016 Hearing protectors - Recommendations for selection, use, care and maintenance - Guidance document IDT preštampavanjem en Stručni savjet za standarde 13.340.20 89/686/EEC
MEST EN 1496:2019
Lična zaštitna oprema od pada - Spasilačka oprema za dizanje EN 1496:2017 Personal fall protection equipment - Rescue lifting devices IDT preštampavanjem en Stručni savjet za standarde 13.340.60, 53.020.99
MEST EN 12568:2019
Štitnici za stopala i noge - Zahtjevi i metode ispitivanja za kapne i uloške otporne na probijanje EN 12568:2010 Foot and leg protectors - Requirements and test methods for toecaps and penetration resistant inserts IDT preštampavanjem en Stručni savjet za standarde 13.340.50
MEST EN 14096-2:2019
Ispitivanja bez razaranja - Kvalifikacija sistema za digitalizaciju radiografskog filma - Dio 2: Najmanji zahtjevi EN 14096-2:2003 Non-destructive testing - Qualification of radiographic film digitisation systems - Part 2: Minimum requirements IDT preštampavanjem en Stručni savjet za standarde 19.100, 37.040.25
MEST EN 14325:2019
Zaštitna odjeća od hemikalija - Metode ispitivanja i klasifikacija performansi materijala, šavova, spojeva i kompleta zaštitne odjeće od hemikalija EN 14325:2018 Protective clothing against chemicals - Test methods and performance classification of chemical protective clothing materials, seams, joins and assemblages IDT preštampavanjem en Stručni savjet za standarde 13.340.10 89/686/EEC, 2016/425
MEST EN 14058:2019
Zaštitna odjeća - Odjevni predmeti za zaštitu od hladne okoline EN 14058:2017 Protective clothing - Garments for protection against cool environments IDT preštampavanjem en Stručni savjet za standarde 13.340.10 89/686/EEC, 2016/425
MEST EN 12544-2:2019
Ispitivanja bez razaranja - Mjerenje i ocjena napona rendgenske cijevi Dio 2: Metoda provjere stalnosti napona upotrebom debelog filtera EN 12544-2:2000 Non-destructive testing - Measurement and evaluation of the X-ray tube voltage - Part 2: Constancy check by the thick filter method IDT preštampavanjem en Stručni savjet za standarde 19.100
MEST EN ISO 11393-1:2019
Zaštitna odjeća za korisnike ručne lančane pile - Dio 1: Oprema za ispitivanje otpornosti pri rezanju lančanom pilom EN ISO 11393-1:2018 (ISO 11393-1:2018, IDT) Protective clothing for users of hand-held chainsaws - Part 1: Test rig for testing resistance to cutting by a chainsaw IDT preštampavanjem en Stručni savjet za standarde 13.340.10 2016/425, 89/686/EEC
MEST EN 16018:2019
Ispitivanja bez razaranja - Mjerenje i ocjena napona rendgenske cijevi - Dio 2: Metoda provjere stalnosti napona upotrebom debelog filtera EN 16018:2011 Non-destructive testing - Terminology - Terms used in ultrasonic testing with phased arrays IDT preštampavanjem en Stručni savjet za standarde 19.100, 01.040.19
MEST EN 16523-2:2019
Određivanje otpornosti materijala na permeaciju hemikalija - Dio 2: Permeacija potencijalno opasnih gasovitih hemikalija u uslovima stalnog kontakta EN 16523-2:2015+A1:2018 Determination of material resistance to permeation by chemicals - Part 2: Permeation by potentially hazardous gaseous chemicals under conditions of continuous contact IDT preštampavanjem en Stručni savjet za standarde 13.340.01 89/686/EEC
MEST EN 16016-1:2019
Ispitivanje bez razaranja - Radijacione metode - Kompjuterizovana tomografija — Dio 1: Terminologija EN 16016-1:2011 Non destructive testing - Radiation methods - Computed tomography - Part 1: Terminology IDT preštampavanjem en Stručni savjet za standarde 19.100, 01.040.19
MEST EN ISO 11393-3:2019
Zaštitna odjeća za korisnike ručne lančane pile - Dio 3: Ispitne metode za obuću EN ISO 11393-3:2018 (ISO 11393-3:2018, IDT) Protective clothing for users of hand-held chainsaws - Part 3: Test methods for footwear IDT preštampavanjem en Stručni savjet za standarde 13.340.50 89/686/EEC, 2016/425
MEST EN 1149-5:2019
Zaštitna odjeća - Elektrostatička svojstva - Dio 5: Zahtjevi za performanse materijala i dizajn EN 1149-5:2018 Protective clothing - Electrostatic properties - Part 5: Material performance and design requirements IDT preštampavanjem en Stručni savjet za standarde 13.340.10 89/686/EEC, 2016/425
MEST EN 16778:2019
Zaštitne rukavice – Određivanje dimetilformamida u rukavicama EN 16778:2016 Protective gloves - The determination of Dimethylformamide in gloves IDT preštampavanjem en Stručni savjet za standarde 13.340.40
MEST EN 16016-2:2019
Ispitivanje bez razaranja - Radijacione metode - Kompjuterizovana tomografija - Dio 2: Princip, oprema i uzorci EN 16016-2:2011 Non destructive testing - Radiation methods - Computed tomography - Part 2: Principle, equipment and samples IDT preštampavanjem en Stručni savjet za standarde 19.100
MEST EN 12544-3:2019
Ispitivanja bez razaranja - Mjerenje i ocjena napona rendgenske cijevi - Dio 3: Spektrometrijska metoda EN 12544-3:1999 Non-destructive testing - Measurement and evaluation of the X-ray tube voltage - Part 3: Spectrometric method IDT preštampavanjem en Stručni savjet za standarde 19.100
MEST EN 1518:2019
Ispitivanja bez razaranja - Ispitivanje propusnosti - Karakterizacija masenog spektrometra kao detektora propusnosti EN 1518:1998 Non-destructive testing - Leak testing - Characterization of mass spectrometer leak detectors IDT preštampavanjem en Stručni savjet za standarde 19.100
MEST EN 14096-1:2019
Ispitivanja bez razaranja - Kvalifikacija sistema za digitalizaciju radiografskog filma - Dio 1: Definicije, kvantitativna mjerenja parametara kvaliteta slike, standardni referentni film i kvalitativna kontrola EN 14096-1:2003 Non-destructive testing - Qualification of radiographic film digitisation systems - Part 1: Definitions, quantitative measurements of image quality parameters, standard reference film and qualitative control IDT preštampavanjem en Stručni savjet za standarde 19.100, 37.040.25, 01.040.19, 01.040.37
MEST EN 13477-2:2019
Ispitivanja bez razaranja - Akustična emisija - Karakterizacija opreme - Dio 2: Verifikacija radnih karakteristika EN 13477-2:2010 Non-destructive testing - Acoustic emission - Equipment characterisation - Part 2: Verification of operating characteristic IDT preštampavanjem en Stručni savjet za standarde 19.100
MEST EN 16016-3:2019
Ispitivanje bez razaranja - Radijacione metode - Kompjuterizovana tomografija - Dio 3: Rad i tumačenje EN 16016-3:2011 Non destructive testing - Radiation methods - Computed Tomography - Part 3: Operation and interpretation IDT preštampavanjem en Stručni savjet za standarde 19.100
MEST EN 13158:2019
Zaštitna odjeća - Zaštitne jakne, štitnici tijela i ramena za upotrebu pri jahanju - Za jahače konja, vozače uprega i ostale koji rade sa konjima - Zahtjevi i metode ispitivanja EN 13158:2018 Protective clothing - Protective jackets, body and shoulder protectors for equestrian use, for horse riders and those working with horses, and for horse drivers - Requirements and test methods IDT preštampavanjem en Stručni savjet za standarde 13.340.10 2016/425
MEST EN ISO 13506-1:2019
Zaštitna odjeća koja štiti od toplote i plamena - Dio 1: Metoda ispitivanja kompletnih odjevnih predmeta - Mjerenje prenijete energije pomoću lutke opremljene instrumentima EN ISO 13506-1:2017 (ISO 13506-1:2017, IDT) Protective clothing against heat and flame - Part 1: Test method for complete garments - Measurement of transferred energy using an instrumented manikin IDT preštampavanjem en Stručni savjet za standarde 13.340.10 89/686/EEC, 2016/425
MEST EN ISO 20471:2016/A1:2019
Reflektujuća odjeća - Metode ispitivanja i zahtjevi - Izmjena 1 EN ISO 20471:2013/A1:2016 (ISO 20471:2013/Amd 1:2016, IDT) High visibility clothing - Test methods and requirements - Amendment 1 IDT preštampavanjem en Stručni savjet za standarde 13.340.10 89/686/EEC, 2016/425
MEST EN ISO 374-1:2017/A1:2019
Zaštitne rukavice protiv opasnih hemikalija i mikroorganizama - Dio 1: Terminologija i zahtjevi za performansama za hemijske rizike - Izmjena 1 EN ISO 374-1:2016/A1:2018 (ISO 374-1:2016/Amd 1:2018, IDT) Protective gloves against dangerous chemicals and micro-organisms - Part 1: Terminology and performance requirements for chemical risks - Amendment 1 IDT preštampavanjem en Stručni savjet za standarde 13.340.40 2016/425
MEST EN 16016-4:2019
Ispitivanje bez razaranja - Radijacione metode - Kompjuterizovana tomografija - Dio 4: Kvalifikacija EN 16016-4:2011 Non destructive testing - Radiation methods - Computed tomography - Part 4: Qualification IDT preštampavanjem en Stručni savjet za standarde 19.100
MEST EN 1779:2019
Ispitivanja bez razaranja - Ispitivanje nepropusnosti - Kriterijumi za izbor metode i tehnike EN 1779:1999 Non-destructive testing - Leak testing - Criteria for method and technique selection IDT preštampavanjem en Stručni savjet za standarde 19.100
MEST EN 1073-1:2019
Zaštitna odjeća koja štiti od čvrstih čestica u vazduhu, uključujući i radioaktivnu kontaminaciju - Dio 1: Zahtjevi i metode ispitivanja zaštitne odjeće koja se ventiliše pomoću instalacije sa komprimovanim vazduhom, a koja štiti tijelo i respiratorni trakt EN 1073-1:2016+A1:2018 Protective clothing against solid airborne particles including radioactive contamination - Part 1: Requirements and test methods for compressed air line ventilated protective clothing, protecting the body and the respiratory tract IDT preštampavanjem en Stručni savjet za standarde 13.280, 13.340.10 2016/425
MEST EN 81-21:2019
Bezbjednosna pravila za konstrukciju i ugradnju liftova - Liftovi za prevoz putnika i tereta - Dio 21: Novi putnički i teretni liftovi sa pratiocem koji se ugrađuju u postojeće zgrade EN 81-21:2018 Safety rules for the construction and installation of lifts - Lifts for the transport of persons and goods - Part 21: New passenger and goods passenger lifts in existing building IDT preštampavanjem en ISME/TK 012 91.140.90 2014/33/EU
MEST EN ISO 19232-3:2019
Ispitivanje bez razaranja - Kvalitet slike u radiografiji - Dio 3: Klase kvaliteta slike EN ISO 19232-3:2013 Non-destructive testing - Image quality of radiographs - Part 3: Image quality classes IDT preštampavanjem en Stručni savjet za standarde 19.100
MEST EN ISO 12707:2019
Ispitivanje bez razaranja - Ispitivanje magnetskim česticama - Rječnik EN ISO 12707:2016 (ISO 12707:2016, IDT) Non-destructive testing - Magnetic particle testing - Vocabulary IDT preštampavanjem en Stručni savjet za standarde 19.100, 01.040.19
MEST EN 81-28:2019
Bezbjednosna pravila za konstrukciju i ugradnju liftova - Liftovi za prevoz putnika i tereta - Dio 28: Daljinski alarm za putničke i putničko-teretne liftove EN 81-28:2018 Safety rules for the construction and installation of lifts - Lifts for the transport of persons and goods - Part 28: Remote alarm on passenger and goods passenger lifts IDT preštampavanjem en ISME/TK 012 13.320, 91.140.90
MEST EN ISO 16811:2019
Ispitivanje bez razaranja - Ultrazvučno ispitivanje - Osjetljivost i opseg podešavanja EN ISO 16811:2014 (ISO 16811:2012, IDT) Non-destructive testing - Ultrasonic testing - Sensitivity and range setting IDT preštampavanjem en Stručni savjet za standarde 19.100
MEST EN ISO 16828:2019
Ispitivanje bez razaranja - Ultrazvučno ispitivanje - Tehnika vremenske difrakcije kao metoda za pronalaženje i procjenu veličine nepravilnosti EN ISO 16828:2014 (ISO 16828:2012, IDT) Non-destructive testing - Ultrasonic testing - Time-of-flight diffraction technique as a method for detection and sizing of discontinuities IDT preštampavanjem en Stručni savjet za standarde 19.100
MEST EN 14055:2019
Vodokotlići za WC šolje i rezervoare EN 14055:2018 WC and urinal flushing cisterns IDT preštampavanjem en Stručni savjet za standarde 91.140.70 305/2011
MEST EN 81-58:2019
Bezbjednosna pravila za konstrukciju i ugradnju liftova - Pregledanje i ispitivanja - Dio 58: Vrata voznog okna lifta, ispitivanje otpornosti prema požaru EN 81-58:2018 Safety rules for the construction and installation of lifts - Examination and tests - Part 58: Landing doors fire resistance test IDT preštampavanjem en ISME/TK 012 13.220.20, 91.140.90 2014/33/EU
MEST EN 81-71:2019
Bezbjednosna pravila za konstrukciju i ugradnju liftova - Posebni uslovi za putničke i putničko-teretne liftove - Dio 71: Liftovi otporni na vandalsko ponašanje EN 81-71:2018 Safety rules for the construction and installation of lifts - Particular applications to passenger lifts and goods passenger lifts - Part 71: Vandal resistant lifts IDT preštampavanjem en ISME/TK 012 91.140.90 2014/33/EU
MEST CEN ISO/TR 25107:2019
Ispitivanja bez razaranja - Uputstva za plan obuke za ispitivanja bez razaranja CEN ISO/TR 25107:2006 (ISO/TR 25107:2006, IDT) Non-destructive testing - Guidelines for NDT training syllabuses IDT preštampavanjem en Stručni savjet za standarde 19.100
MEST EN ISO 14460:2016/Cor.1:2019
Zaštitna odjeća za vozače auto-trka - Zaštita od toplote i vatre - Zahtijevane performanse i metode ispitivanja EN ISO 14460:1999/AC:1999 (ISO 14460:1999, IDT) Protective clothing for automobile racing drivers - Protection against heat and flame - Performance requirements and test methods IDT preštampavanjem en Stručni savjet za standarde 13.340.10 89/686/EEC, 2016/425
MEST EN 997:2019
WC šolje i WC garniture sa ugrađenim sifonom EN 997:2018 WC pans and WC suites with integral trap IDT preštampavanjem en Stručni savjet za standarde 91.140.70 305/2011
MEST EN 16578:2019
Keramička sanitarna oprema - Ocjenjivanje održivosti EN 16578:2016 Ceramics sanitary appliances - Sustainability assessment IDT preštampavanjem en Stručni savjet za standarde 91.140.70
MEST EN 115-1:2019
Bezbjednost pokretnih stepenica i pokretnih staza - Dio 1: Konstrukcija i ugradnja EN 115-1:2017 Safety of escalators and moving walks - Part 1: Construction and installation IDT preštampavanjem en ISME/TK 012 91.140.90 2006/42/EC
MEST EN 16719:2019
Platforme za transport EN 16719:2018 Transport platforms IDT preštampavanjem en ISME/TK 012 91.220 2006/42/EC
MEST EN 16973:2019
Drumska priključna vozila za kombinovani transport – Poluprikolice – Vertikalni pretovar EN 16973:2017 Road vehicles for combined transport - Semitrailer - Vertical transhipment IDT preštampavanjem en ISME/TK 012 43.080.10
MEST EN 13135:2019
Dizalice - Bezbjednost - Konstrukcija - Zahtjevi za opremu EN 13135:2013+A1:2018 Cranes - Safety - Design - Requirements for equipment IDT preštampavanjem en ISME/TK 012 53.020.20 2006/42/EC
MEST EN ISO 3266:2013/A1:2019
Kovani čelični vijci klase 4 sa prstenastom glavom za opštu namjenu dizanja EN ISO 3266:2010/A1:2015 (ISO 3266:2010/Amd 1:2015, IDT) Forged steel eyebolts grade 4 for general lifting purposes IDT preštampavanjem en ISME/TK 012 53.020.30 2006/42/EC
MEST CEN/TS 15053:2019
Ispitivanja bez razaranja - Preporuke za tipove diskontinuiteta u uzorcima za ispitivanje CEN/TS 15053:2005 Non-destructive testing - Recommendations for discontinuities-types in test specimens for examination IDT preštampavanjem en Stručni savjet za standarde 19.100
MEST CEN/TR 15589:2019
Ispitivanje bez razaranja - Propisi na osnovu kojih priznata organizacija, kao treća strana, odobrava rad osoblja za IBR u skladu sa odredbama Direktive 97/23/EC CEN/TR 15589:2014 Non destructive testing - Code of practice for the approval of NDT personnel by recognised third party organisations under the provisions of Directive 97/23/EC IDT preštampavanjem en Stručni savjet za standarde 19.100
MEST CEN ISO/TS 21432:2019/Cor.1:2019
Ispitivanja bez razaranja - Standardne metode ispitivanja za određivanje zaostalih napona pomoću neutronske difrakcije - Ispravka CEN ISO/TS 21432:2005/AC:2009 (ISO 21432:2005/Cor 1:2008, IDT) Non-destructive testing - Standards test method for determining residual stresses by neutron diffraction IDT preštampavanjem en Stručni savjet za standarde 19.100
MEST EN 13310:2019
Kuhinjske sudopere - Funkcionalni zahtjevi i metode ispitivanja EN 13310:2015+A1:2018 Kitchen sinks - Functional requirements and test methods IDT preštampavanjem en Stručni savjet za standarde 97.040.10 305/2011
MEST CEN ISO/TS 21432:2019
Ispitivanja bez razaranja - Standardne metode ispitivanja za određivanje zaostalih napona pomoću neutronske difrakcije CEN ISO/TS 21432:2005 (ISO 21432:2005, IDT) Non-destructive testing - Standards test method for determining residual stresses by neutron diffraction IDT preštampavanjem en Stručni savjet za standarde 19.100
MEST CEN/TR 13387-1:2019
Proizvodi za djecu - Opšte smjernice za bezbjednost - Dio 1: Principi bezbjednosti i ocjenjivanje bezbjednosti CEN/TR 13387-1:2018 Child care articles - General safety guidelines - Part 1: Safety philosophy and safety assessment IDT preštampavanjem en Stručni savjet za standarde 97.190
MEST CEN/TR 17108:2019
Ispitivanje bez razaranja - Osvjetljenost tokom penetrantskog ispitivanja i ispitivanja magnetskim česticama, dobra praksa CEN/TR 17108:2017 Non-destructive testing - Lighting in penetrant and magnetic particle testing, good practice IDT preštampavanjem en Stručni savjet za standarde 19.100
MEST CEN ISO/TR 13115:2019
Ispitivanje bez razaranja - Metode za potpunu kalibraciju pretvarača akustične emisije pomoću recipročne tehnike CEN ISO/TR 13115:2011 (ISO/TR 13115:2011, IDT) Non-destructive testing - Methods for absolute calibration of acoustic emission transducers by the reciprocity technique IDT preštampavanjem en Stručni savjet za standarde 19.100
MEST CEN/TS 17100:2019
Ispitivanje bez razaranja – Penetrantsko ispitivanje i ispitivanje magnetskim česticama – Referentne fotografije i određivanje veličine indikacija CEN/TS 17100:2017 Non-destructive testing - Penetrant testing - Reference photographs and sizing of indications IDT preštampavanjem en Stručni savjet za standarde 19.100
MEST EN 13407:2019
Zidni pisoari - Funkcionalni zahtjevi i metode ispitivanja EN 13407:2015+A1:2018 Wall-hung urinals - Functional requirements and test methods IDT preštampavanjem en Stručni savjet za standarde 91.140.70 305/2011
MEST EN 14296:2019
Sanitarna oprema - Zajednički umivaonici EN 14296:2015+A1:2018 Sanitary appliances - Communal washing troughs IDT preštampavanjem en Stručni savjet za standarde 91.140.70 305/2011
MEST EN 14528:2019
Bidei - Funkcionalni zahtjevi i metode ispitivanja EN 14528:2015+A1:2018 Bidets - Functional requirements and test methods IDT preštampavanjem en Stručni savjet za standarde 91.140.70 305/2011
MEST CEN ISO/TR 25108:2019
Ispitivanja bez razaranja - Uputstvo za organizacije za obuku osoblja za ispitivanja CEN ISO/TR 25108:2006 (ISO/TR 25108:2006, IDT) Non-destructive testing - Guidelines for NDT personnel training organizations IDT preštampavanjem en Stručni savjet za standarde 19.100
MEST EN 14688:2019
Sanitarna oprema - Umivaonici - Funkcionalni zahtjevi i metode ispitivanja EN 14688:2015+A1:2018 Sanitary appliances - Wash basins - Functional requirements and test methods IDT preštampavanjem en Stručni savjet za standarde 91.140.70 305/2011
MEST EN 14428:2019
Tuš kabine - Funkcionalni zahtjevi i metode ispitivanja EN 14428:2015+A1:2018 Shower enclosures - Functional requirements and test methods IDT preštampavanjem en Stručni savjet za standarde 91.140.70 305/2011
MEST CEN/TR 14748:2019
Ispitivanja bez razaranja - Metodologija za kvalifikaciju ispitivanja bez razaranja CEN/TR 14748:2004 Non-destructive testing - Methodology for qualification of non-destructive tests IDT preštampavanjem en Stručni savjet za standarde 19.100
MEST EN 12764:2019
Sanitarni uređaji - Specifikacija za hidromasažne kade EN 12764:2015+A1:2018 Sanitary appliances - Specification for whirlpool baths IDT preštampavanjem en Stručni savjet za standarde 91.140.70 305/2011
MEST CEN/TR 15134:2019
Ispitivanja bez razaranja - Automatsko ispitivanje ultrazvukom - Selekcija i primjena sistema CEN/TR 15134:2005 Non-destructive testing - Automated ultrasonic examination - Selection and application of systems IDT preštampavanjem en Stručni savjet za standarde 19.100
MEST CEN/TR 16638:2019
Ispitivanje bez razaranja - Penetrantsko ispitivanje i ispitivanje magnetskim česticama korišćenjem plave svjetlosti CEN/TR 16638:2014 Non-destructive testing - Penetrant and magnetic particle testing using blue light IDT preštampavanjem en Stručni savjet za standarde 19.100
MEST EN 12868:2019
Proizvodi za odojčad i malu djecu - Metode za određivanje oslobođenih N-nitrozoamina i perkusora N-nitrozoamina iz elastomernih ili gumenih duda za flašice i duda varalica EN 12868:2017 Child use and care articles - Method for determining the release of N-nitrosamines and N-nitrosatable substances from elastomer or rubber teats and soothers IDT preštampavanjem en Stručni savjet za standarde 97.190 89/109/EEC
MEST EN 12999:2019
Dizalice - Pretovarne dizalice EN 12999:2011+A2:2018 Cranes - Loader cranes IDT preštampavanjem en ISME/TK 012 53.020.20 2006/42/EC
MEST EN 1272:2019
Proizvodi za djecu - Stolice koje se montiraju na sto - Bezbjednosni zahtjevi i metode ispitivanja EN 1272:2017 Child care articles - Table mounted chairs - Safety requirements and test methods IDT preštampavanjem en Stručni savjet za standarde 97.140, 97.190 2001/95/EC
MEST EN 16120:2019
Proizvodi za odojčad i malu djecu - Sjedište koje se montira na stolicu EN 16120:2012+A2:2016 Child use and care articles - Chair mounted seat IDT preštampavanjem en Stručni savjet za standarde 97.140, 97.190 2001/95/EC
MEST EN 13001-3-1:2019
Dizalice - Opšta konstrukcija - Dio 3-1: Granična stanja i dokaz nosivosti čeličnih konstrukcija EN 13001-3-1:2012+A2:2018 Cranes - General Design - Part 3-1: Limit States and proof competence of steel structure IDT preštampavanjem en ISME/TK 012 53.020.20 2006/42/EC
MEST EN 1400:2019
Proizvodi za odojčad i malu djecu - Cucle varalice za odojčad i malu djecu - Zahtjevi za bezbjednost i metode ispitivanja EN 1400:2013+A2:2018 Child use and care articles - Soothers for babies and young children - Safety requirements and test methods IDT preštampavanjem en Stručni savjet za standarde 97.190 2001/95/EC
MEST EN 13001-3-6:2019
Dizalice – Konstrukcija uopšte – Dio 3-6: Granična stanja i dokaz kompetencije mašine – Hidraulični cilindri EN 13001-3-6:2018 Cranes - General design - Part 3-6: Limit states and proof of competence of machinery - Hydraulic cylinders IDT preštampavanjem en ISME/TK 012 23.100.20, 53.020.20 2006/42/EC
MEST EN 16851:2019
Dizalice – Sistemi lakih dizalica EN 16851:2017 Cranes - Light crane systems IDT preštampavanjem en ISME/TK 012 53.020.20 2006/42/EC
MEST CEN/TR 13387-2:2019
Proizvodi za djecu - Opšte smjernice za bezbjednost - Dio 2: Hemijske opasnosti CEN/TR 13387-2:2018 Child care articles - General safety guidelines - Part 2: Chemical hazards IDT preštampavanjem en Stručni savjet za standarde 97.190
MEST CEN/TR 13387-3:2019
Proizvodi za djecu – Opšte smjernice za bezbjednost - Dio 3: Mehaničke opasnosti CEN/TR 13387-3:2018 Child care articles - General safety guidelines - Part 3: Mechanical hazards IDT preštampavanjem en Stručni savjet za standarde 97.190
MEST CEN/TR 13387-4:2019
Proizvodi za bebe i malu djecu - Opšte bezbjednosne smjernice - Dio 4: Toplotne opasnosti CEN/TR 13387-4:2015 Child use and care articles - General safety guidelines - Part 4: Thermal hazards IDT preštampavanjem en Stručni savjet za standarde 97.190
MEST CEN/TR 13387-5:2019
Proizvodi za djecu - Opšte smjernice za bezbjednost - Dio 5: Informacije o proizvodu CEN/TR 13387-5:2018 Child care articles - General safety guidelines - Part 5: Product information IDT preštampavanjem en Stručni savjet za standarde 97.190
MEST CEN/TS 16415:2019
Oprema za ličnu zaštitu protiv padova sa visine - Uređaji za sidrenje - Preporuke za uređaje za sidrenje koje istovremeno upotrebljava više osoba CEN/TS 16415:2013 Personal fall protection equipment - Anchor devices - Recommendations for anchor devices for use by more than one person simultaneously IDT preštampavanjem en Stručni savjet za standarde 13.340.60
MEST CEN/TS 15256:2019
Zaštitna odjeća - Štitnici za šake, ruke, noge, genitalije i koljena koji se koriste u hokeju na ledu - Štitnici za igrače, ali ne i za golmane - Zahtjevi i metode ispitivanja CEN/TS 15256:2005 Protective clothing - Hand, arm, leg, genital and neck protectors for use in ice hockey - Protectors for players other than goalkeepers - Requirements and test methods IDT preštampavanjem en Stručni savjet za standarde 13.340.10, 13.340.40 93/68/EEC
MEST CEN/TR 14560:2019
Uputstvo za izbor, korišćenje, staranje i održavanje zaštitne odjeće koja štiti od toplote i plamena CEN/TR 14560:2018 Guidance for selection, use, care and maintenance of protective clothing against heat and flame IDT preštampavanjem en Stručni savjet za standarde 13.340.10
MEST CEN/TR 15321:2019
Uputstvo za izbor, korišćenje, staranje i održavanje zaštitne odjeće CEN/TR 15321:2006 Guidelines on the selection, use, care and maintenance of protective clothing IDT preštampavanjem en Stručni savjet za standarde 13.340.01
MEST CEN/TR 15419:2019
Zaštitna odjeća - Uputstvo za izbor, korišćenje, staranje i održavanje zaštitne odjeće koja štiti od hemikalija CEN/TR 15419:2017 Protective clothing - Guidelines for selection, use, care and maintenance of chemical protective clothing IDT preštampavanjem en Stručni savjet za standarde 13.340.10
MEST EN 1459-1:2019
Terenska vozila – Zahtjevi za bezbjednost i verifikaciju – Dio 1: Viljuškari sa promjenljivim dohvatom EN 1459-1:2017 Rough-terrain trucks - Safety requirements and verification - Part 1: Variable-reach trucks IDT preštampavanjem en ISME/TK 012 53.060 2006/42/EC
MEST CEN/TR 16512:2019
Proizvodi za bebe i malu djecu - Smjernice za bezbjednost nosiljki za bebe CEN/TR 16512:2015 Child use and care articles - Guidelines for the safety of children’s slings IDT preštampavanjem en Stručni savjet za standarde 97.190
MEST EN ISO 505:2019
Transportne trake - Metoda određivanja otpornosti na cijepanje tekstilnih transportnih traka EN ISO 505:2017 (ISO 505:2017, IDT) Conveyor belts - Method for the determination of the tear propagation resistance of textile conveyor belts IDT preštampavanjem en ISME/TK 012 53.040.20
MEST EN ISO 7783:2019
Boje i lakovi - Određivanje svojstava prolaza vodene pare - Metoda pomoću posude EN ISO 7783:2018 (ISO 7783:2018, IDT) Paints and varnishes - Determination of water-vapour transmission properties - Cup method IDT preštampavanjem en Stručni savjet za standarde 87.040
MEST EN ISO 11125-1:2019
Priprema čeličnih podloga prije nanošenja boja i srodnih proizvoda - Metode ispitivanja abraziva za čišćenje mlazom - Dio 1: Uzimanje uzoraka EN ISO 11125-1:2018 (ISO 11125-1:2018, IDT) Preparation of steel substrates before application of paints and related products - Test methods for metallic blast-cleaning abrasives - Part 1: Sampling IDT preštampavanjem en Stručni savjet za standarde 25.220.10
MEST EN ISO 11125-7:2019
Priprema čeličnih podloga prije nanošenja boja i srodnih proizvoda - Metode ispitivanja abraziva za čišćenje mlazom - Dio 7: Određivanje vlage EN ISO 11125-7:2018 (ISO 11125-7:2018, IDT) Preparation of steel substrates before application of paints and related products - Test methods for metallic blast-cleaning abrasives - Part 7: Determination of moisture IDT preštampavanjem en Stručni savjet za standarde 25.220.10
MEST CEN/TR 17221:2019
Smjernice za primjenu CE označavanja i pripremu Deklaracije o performansama za sanitarnu opremu CEN/TR 17221:2018 Guidance on the application of CE marking and preparation of Declaration of Performance for sanitary appliances IDT preštampavanjem en Stručni savjet za standarde 91.140.70
MEST EN ISO 11124-3:2019
Priprema čeličnih podloga prije nanošenja boja i srodnih proizvoda - Specifikacija za metalne abrazive za čišćenje mlazom - Dio 3: Sačma i komadići (lom) od visokougljeničnog livenog čelika EN ISO 11124-3:2018 (ISO 11124-3:2018,IDT) Preparation of steel substrates before application of paints and related products - Specifications for metallic blast-cleaning abrasives - Part 3: High-carbon cast-steel shot and grit IDT preštampavanjem en Stručni savjet za standarde 25.220.10
MEST EN ISO 11126-5:2019
Priprema čeličnih podloga pre nanošenja boja i srodnih proizvoda - Specifikacije za nemetalne abrazive za čišćenje mlazom - Dio 5: Šljaka nastala pri rafinaciji nikla EN ISO 11126-5:2018 (ISO 11126-5:2018, IDT) Preparation of steel substrates before application of paints and related products - Specifications for non-metallic blast-cleaning abrasives - Part 5: Nickel slag IDT preštampavanjem en Stručni savjet za standarde 25.220.10
MEST EN 16232:2019
Proizvodi za bebe i malu djecu - Ljuljaške za odojčad EN 16232:2013+A1:2018 Child use and care articles - Infant swings IDT preštampavanjem en Stručni savjet za standarde 97.190
MEST EN 16523-1:2019
Određivanje otpornosti materijala na permeaciju hemikalija - Dio 1: Permeacija potencijalno opasnih tečnih hemikalija u uslovima stalnog kontakta EN 16523-1:2015+A1:2018 Determination of material resistance to permeation by chemicals - Part 1: Permeation by potentially hazardous liquid chemicals under conditions of continuous contact IDT preštampavanjem en Stručni savjet za standarde 13.340.01 2016/425
MEST EN 12080:2019
Primjene na željeznici - Osovinska ležišta - Kotrljajni ležaji EN 12080:2017 Railway applications - Axleboxes - Rolling bearings IDT preštampavanjem en ISME/TK 012 21.100.20, 45.040 2008/57/EC
MEST EN 12081:2019
Primjene na željeznici - Osovinska ležišta - Masti za podmazivanje EN 12081:2017 Railway applications - Axleboxes - Lubricating greases IDT preštampavanjem en ISME/TK 012 75.100 2008/57/EC
MEST EN 12082:2019
Primjene na željeznici - Osovinska ležišta - Ispitivanje karakteristika EN 12082:2017 Railway applications - Axleboxes - Performance testing IDT preštampavanjem en ISME/TK 012 45.040 2008/57/EC
MEST EN ISO 18640-1:2019
Zaštitna odjeća za vatrogasce - Fiziološki uticaj - Dio 1: Mjerenje nagomilane toplote i prenosa vlage metodom znojenja torza EN ISO 18640-1:2018 (ISO 18640-1:2018, IDT) Protective clothing for firefighters - Physiological impact - Part 1: Measurement of coupled heat and moisture transfer with the sweating torso IDT proglašavanjem en Stručni savjet za standarde 13.340.10 2016/425
MEST EN ISO 18640-2:2019
Zaštitna odjeća za vatrogasce - Fiziološki uticaj - Dio 2: Određivanje nagomilavanja fiziološke toplote prouzrokovanog zaštitnom odjećom koju nose vatrogasci EN ISO 18640-2:2018 (ISO 18640-2:2018, IDT) Protective clothing for firefighters - Physiological impact - Part 2: Determination of physiological heat load caused by protective clothing worn by firefighters IDT preštampavanjem en Stručni savjet za standarde 13.340.10 2016/425
MEST EN ISO 11126-1:2019
Priprema čeličnih podloga prije nanošenja boja i srodnih proizvoda – Specifikacije za nemetalne abrazive za čišćenje mlazom – Dio 1: Opšti uvod i klasifikacija EN ISO 11126-1:2018 (ISO 11126-1:2018, IDT) Preparation of steel substrates before application of paints and related products - Specifications for non-metallic blast-cleaning abrasives - Part 1: General introduction and classification IDT preštampavanjem en Stručni savjet za standarde 25.220.10
MEST EN ISO 11126-3:2019
Priprema čeličnih podloga prije nanošenja boja i srodnih proizvoda – Specifikacije za nemetalne abrazive za čišćenje mlazom – Dio 3: Šljaka nastala pri rafinaciji bakra EN ISO 11126-3:2018 (ISO 11126-3:2018, IDT) Preparation of steel substrates before application of paints and related products - Specifications for non-metallic blast-cleaning abrasives - Part 3: Copper refinery slag IDT preštampavanjem en Stručni savjet za standarde 25.220.10
MEST EN ISO 11126-4:2019
Priprema čeličnih podloga prije nanošenja boja i srodnih proizvoda – Specifikacije za nemetalne abrazive za čišćenje mlazom – Dio 4: Šljaka nastala pri sagorijevanju uglja EN ISO 11126-4:2018 (ISO 11126-4:2018, IDT) Preparation of steel substrates before application of paints and related products - Specifications for non-metallic blast-cleaning abrasives - Part 4: Coal furnace slag IDT preštampavanjem en Stručni savjet za standarde 25.220.10
MEST EN ISO 11126-6:2019
Priprema čeličnih podloga prije nanošenja boja i srodnih proizvoda – Specifikacije za nemetalne abrazive za čišćenje mlazom – Dio 6: Šljaka od gvožđa i čelika EN ISO 11126-6:2018 (ISO 11126-6:2018, IDT) Preparation of steel substrates before application of paints and related products - Specifications for non-metallic blast-cleaning abrasives - Part 6: Iron and steel slags IDT preštampavanjem en Stručni savjet za standarde 25.220.10
MEST EN ISO 11126-7:2019
Priprema čeličnih podloga prije nanošenja boja i srodnih proizvoda – Specifikacije za nemetalne abrazive za čišćenje mlazom – Dio 7: Stopljeni oksid aluminijuma EN ISO 11126-7:2018 (ISO 11126-7:2018, IDT) Preparation of steel substrates before application of paints and related products - Specifications for non-metallic blast-cleaning abrasives - Part 7: Fused aluminium oxide IDT preštampavanjem en Stručni savjet za standarde 25.220.10
MEST EN 13803:2019
Primjene na željeznici - Kolosjek - Parametri za geometrijsko oblikovanje trase – Širina kolosjeka 1435 mm i veća EN 13803:2017 Railway applications - Track - Track alignment design parameters - Track gauges 1 435 mm and wider IDT preštampavanjem en ISME/TK 012 93.100 2008/57/EC
MEST EN ISO 11126-8:2019
Priprema čeličnih podloga pre nanošenja boja i srodnih proizvoda – Specifikacije za nemetalne abrazive za čišćenje mlazom – Dio 8: Olivin EN ISO 11126-8:2018 (ISO 11126-8:2018, IDT) Preparation of steel substrates before application of paints and related products - Specifications for non-metallic blast-cleaning abrasives - Part 8: Olivine IDT preštampavanjem en Stručni savjet za standarde 25.220.10
MEST EN 13848-5:2019
Primjene na željeznici - Kolosjek – Kvalitet geometrije kolosjeka – Dio 5: Nivoi kvaliteta geometrije kolosjeka - Kolosjeci, skretnice i ukrštaji EN 13848-5:2017 Railway applications - Track - Track geometry quality - Part 5: Geometric quality levels - Plain line, switches and crossings IDT preštampavanjem en ISME/TK 012 93.100 2008/57/EC
MEST EN 14033-1:2019
Primjene na željeznici – Kolosjek – Mašine za izgradnju i održavanje koje se kreću po kolosjeku -Dio 1: Tehnički zahtjevi za kretanje po kolosjeku EN 14033-1:2017 Railway applications - Track - Railbound construction and maintenance machines - Part 1: Technical requirements for running IDT preštampavanjem en ISME/TK 012 45.120, 93.100 2008/57/EC
MEST EN 14033-2:2019
Primjene na željeznici – Kolosjek – Mašine za izgradnju i održavanje koje se kreću po kolosjeku - Dio 2: Tehnički zahtjevi za premještanje i rad EN 14033-2:2017 Railway applications - Track - Railbound construction and maintenance machines - Part 2: Technical requirements for travelling and working IDT preštampavanjem en ISME/TK 012 45.120, 93.100
MEST EN ISO 10399:2019
Senzorne analize - Metodologija - Duo-trio test EN ISO 10399:2018 (ISO 10399:2017, IDT) Sensory analysis - Methodology - Duo-trio test IDT preštampavanjem en ISME/TK 003 67.240
MEST EN ISO 11124-1:2019
Priprema čeličnih podloga prije nanošenja boja i srodnih proizvoda – Specifikacije za metalne abrazive za čišćenje mlazom – Dio 1: Opšti uvod i klasifikacija EN ISO 11124-1:2018 (ISO 11124-1:2018, IDT) Preparation of steel substrates before application of paints and related products - Specifications for metallic blast-cleaning abrasives - Part 1: General introduction and classification IDT preštampavanjem en Stručni savjet za standarde 25.220.10
MEST EN ISO 11124-2:2019
Priprema čeličnih podloga prije nanošenja boja i srodnih proizvoda – Specifikacije za metalne abrazive za čišćenje mlazom – Dio 2: Komadići (lom) tvrdog liva EN ISO 11124-2:2018 (ISO 11124-2:2018, IDT) Preparation of steel substrates before application of paints and related products - Specifications for metallic blast-cleaning abrasives - Part 2: Chilled-iron grit IDT preštampavanjem en Stručni savjet za standarde 25.220.10
MEST EN ISO 11124-4:2019
Priprema čeličnih podloga prije nanošenja boja i srodnih proizvoda – Specifikacije za metalne abrazive za čišćenje mlazom – Dio 4: Sačma od niskougljeničnog livenog čelika EN ISO 11124-4:2018 (ISO 11124-4:2018, IDT) Preparation of steel substrates before application of paints and related products - Specifications for metallic blast-cleaning abrasives - Part 4: Low-carbon cast-steel shot IDT preštampavanjem en Stručni savjet za standarde 25.220.10
MEST EN ISO 787-2:2019
Opšte metode za ispitivanje pigmenata i punilaca - Dio 2: Određivanje isparljivih materija na 105 C EN ISO 787-2:1995 (ISO 787-2:1981, IDT) General methods of test for pigments and extenders - Part 2: Determination of matter volatile at 105 degrees C IDT preštampavanjem en Stručni savjet za standarde 87.060.10
MEST EN ISO 11125-2:2019
Priprema čeličnih podloga prije nanošenja boja i srodnih proizvoda – Metode ispitivanja metalnih abraziva za čišćenje mlazom – Dio 2: Određivanje raspodjele veličine čestica EN ISO 11125-2:2018 (ISO 11125-2:2018, IDT) Preparation of steel substrates before application of paints and related products - Test methods for metallic blast-cleaning abrasives - Part 2: Determination of particle size distribution IDT preštampavanjem en Stručni savjet za standarde 25.220.10
MEST EN 14033-3:2019
Primjene na željeznici – Kolosjek – Mašine za izgradnju i održavanje koje se kreću po kolosjeku - Dio 3: Opšti zahtjevi za bezbjednost EN 14033-3:2017 Railway applications - Track - Railbound construction and maintenance machines - Part 3: General safety requirements IDT preštampavanjem en ISME/TK 012 45.120, 93.100 2006/42/EC
MEST EN 14478:2019
Primjene na željeznici - Kočenje - Opšti rječnik EN 14478:2017 Railway applications - Braking - Generic vocabulary IDT preštampavanjem en ISME/TK 012 01.040.45, 45.040
MEST EN 14469-1:2019
Pigmenti i punioci - Ispitivanje materijala za bojenje u omekšanom polivinilhloridu (PVC-P) - Dio 1: Sastav i priprema osnovnih smješa EN 14469-1:2004 Pigments and extenders - Testing of colouring materials in plasticized polyvinyl chloride (PVC-P) - Part 1: Composition and preparation of basic mixtures IDT preštampavanjem en Stručni savjet za standarde 83.040.30
MEST EN 14469-2:2019
Pigmenti i punioci - Ispitivanje materijala za bojenje u omekšanom polivinilhloridu (PVC-P) - Dio 2: Priprema uzoraka za ispitivanje EN 14469-2:2004 Pigments and extenders - Testing of colouring materials in plasticized polyvinyl chloride (PVC-P) - Part 2: Preparation of test specimens IDT preštampavanjem en Stručni savjet za standarde 83.040.30
MEST EN 14469-3:2019
Pigmenti i punioci - Ispitivanje materijala za bojenje u omekšanom polivinilhloridu (PVC-P) - Dio 3: Određivanje relativne moći bojenja bijelih pigmenata EN 14469-3:2004 Pigments and extenders - Testing of colouring materials in plasticized polyvinyl chloride (PVC-P) - Part 3: Determination of the relative tinting strength of white pigments IDT preštampavanjem en Stručni savjet za standarde 83.040.30
MEST EN 14469-4:2019
Pigmenti i punioci - Ispitivanje materijala za bojenje u omekšanom polivinilhloridu (PVC-P) - Dio 4: Određivanje krvarenja materijala za bojenje EN 14469-4:2004 Pigments and extenders - Testing of colouring materials in plasticized polyvinyl chloride (PVC-P) - Part 4: Determination of bleeding of colouring materials IDT preštampavanjem en Stručni savjet za standarde 83.040.30
MEST EN 15663:2019
Primjene na željeznici - Definicija referentnih masa EN 15663:2017 Railway applications - Vehicle reference masses IDT preštampavanjem en ISME/TK 012 45.060.01
MEST EN 16186-2:2019
Primjene na željeznici - Kabina mašinovođe - Dio 2: Integracija displeja, uređaja za upravljanje i pokazivačkih uređaja EN 16186-2:2017 Railway applications - Driver's cab - Part 2: Integration of displays, controls and indicators IDT preštampavanjem en ISME/TK 012 45.060.10 2008/57/EC
MEST EN 16432-1:2019
Primjene na željeznici – Konstrukcije kolosjeka na čvrstoj podlozi – Dio 1: Opšti zahtjevi EN 16432-1:2017 Railway applications - Ballastless track systems - Part 1: General requirements IDT preštampavanjem en ISME/TK 012 93.100 2008/57/EC
MEST EN ISO 18314-1:2019
Analitička kolorimetrija - Dio 1: Praktično mjerenje boje EN ISO 18314-1:2018 (ISO 18314-1:2015, IDT) Analytical colorimetry - Part 1: Practical colour measurement IDT preštampavanjem en Stručni savjet za standarde 87.060.10
MEST EN ISO 18314-2:2019
Analitička kolorimetrija - Dio 2: Saundersonova korekcija, rješenja Kubelka–Munk jednačine, moć bojenja, pokrivna moć EN ISO 18314-2:2018 (ISO 18314-2:2015, IDT) Analytical colorimetry - Part 2: Saunderson correction, solutions of the Kubelka-Munk equation, tinting strength, hiding power IDT preštampavanjem en Stručni savjet za standarde 87.060.10
MEST EN ISO 18314-3:2019
Analitička kolorimetrija - Dio 3: Posebni indeksi EN ISO 18314-3:2018 (ISO 18314-3:2015, IDT) Analytical colorimetry - Part 3: Special indices IDT preštampavanjem en Stručni savjet za standarde 87.060.10
MEST EN ISO 18451-1:2019
Pigmenti, boje i punioci - Terminologija - Dio 1: Opšti termini EN ISO 18451-1:2017 (ISO 18451-1:2015, IDT) Pigments, dyestuffs and extenders - Terminology - Part 1: General terms IDT preštampavanjem en Stručni savjet za standarde 01.040.87, 87.060.10
MEST EN ISO 18451-2:2019
Pigmenti, boje i punioci - Terminologija - Dio 2: Klasifikacija materijala za bojenje prema kolorističkim i hemijskim aspektima EN ISO 18451-2:2018 (ISO 18451-2:2018, IDT) Pigments, dyestuffs and extenders - Terminology - Part 2: Classification of colouring materials according to colouristic and chemical aspects IDT preštampavanjem en Stručni savjet za standarde 87.060.10
MEST EN ISO 8442-9:2019
Materijali i predmeti u dodiru sa prehrambenim proizvodima – Pribor za jelo i stono metalno posuđe - Dio 9: Zahtjevi za keramičke noževe EN ISO 8442-9:2018 (ISO 8442-9:2018, IDT) Materials and articles in contact with foodstuffs - Cutlery and table holloware - Part 9: Requirements for ceramic knives IDT preštampavanjem en ISME/TK 003 67.250, 97.040.60
MEST EN ISO 11133:2016/A1:2019
Mikrobiologija hrane, hrane za životinje i vode - Pripremanje, proizvodnja, čuvanje i ispitivanje performansi podloga za kulturu EN ISO 11133:2014/A1:2018 (ISO 11133:2014/Amd 1:2018, IDT) Microbiology of food, animal feed and water - Preparation, production, storage and performance testing of culture media IDT preštampavanjem en ISME/TK 003 07.100.30
MEST EN ISO 23900-1:2019
Pigmenti i punioci - Metode disperzije i ocjenjivanje sposobnosti dispergovanja u plastične mase - Dio 1: Opšti uvod EN ISO 23900-1:2018 (ISO 23900-1:2015, IDT) Pigments and extenders - Methods of dispersion and assessment of dispersibility in plastics - Part 1: General introduction IDT preštampavanjem en Stručni savjet za standarde 87.060.10
MEST EN ISO 23900-2:2019
Pigmenti i punioci - Metode disperzije i ocjenjivanje sposobnosti dispergovanja u plastične mase - Dio 2: Određivanje svojstava obojenosti i lakoće dispergovanja u omekšani polivinil-hlorid postupkom dvostrukog valjanja EN ISO 23900-2:2018 (ISO 23900-2:2015, IDT) Pigments and extenders - Methods of dispersion and assessment of dispersibility in plastics - Part 2: Determination of colouristic properties and ease of dispersion in plasticized polyvinyl chloride by two-roll milling IDT preštampavanjem en Stručni savjet za standarde 87.060.10
MEST EN ISO 23900-3:2019
Pigmenti i punioci - Metode disperzije i ocjenjivanje sposobnosti dispergovanja u plastične mase - Dio 3: Određivanje svojstava obojenosti i lakoće dispergovanja crnih i obojenih pigmenata u polietilen postupkom dvostrukog valjanja EN ISO 23900-3:2018 (ISO 23900-3:2015, IDT) Pigments and extenders - Methods of dispersion and assessment of dispersibility in plastics - Part 3: Determination of colouristic properties and ease of dispersion of black and colour pigments in polyethylene by two-roll milling IDT preštampavanjem en Stručni savjet za standarde 87.060.10
MEST EN ISO 23900-4:2019
Pigmenti i punioci - Metode disperzije i ocjenjivanje sposobnosti dispergovanja u plastične mase - Dio 4: Određivanje svojstava obojenosti i lakoće dispergovanja bijelih pigmenata u polietilen postupkom dvostrukog valjanja EN ISO 23900-4:2018 (ISO 23900-4:2015, IDT) Pigments and extenders - Methods of dispersion and assessment of dispersibility in plastics - Part 4: Determination of colouristic properties and ease of dispersion of white pigments in polyethylene by two-roll milling IDT preštampavanjem en Stručni savjet za standarde 87.060.10
MEST EN ISO 23900-5:2019
Pigmenti i punioci - Metode disperzije i ocjenjivanje sposobnosti dispergovanja u plastične mase - Dio 5: Određivanje metodom pritiska pomoću filtera EN ISO 23900-5:2018 (ISO 23900-5:2015, IDT) Pigments and extenders - Methods of dispersion and assessment of dispersibility in plastics - Part 5: Determination by filter pressure value test IDT preštampavanjem en Stručni savjet za standarde 87.060.10
MEST EN ISO 23900-6:2019
Pigmenti i punioci - Metode disperzije i ocjenjivanje mogućnosti dispergovanja u plastične mase - Dio 6: Određivanje ispitivanjem filma EN ISO 23900-6:2018 (ISO 23900-6:2015, IDT) Pigments and extenders - Methods of dispersion and assessment of dispersibility in plastics - Part 6: Determination by film test IDT preštampavanjem en Stručni savjet za standarde 87.060.10
MEST EN 16432-2:2019
Primjene na željeznici – Konstrukcije kolosjeka na čvrstoj podlozi – Dio 2: Sistem, podsistemi i komponente EN 16432-2:2017 Railway applications - Ballastless track systems - Part 2: System design, subsystems and components IDT preštampavanjem en ISME/TK 012 93.100 2008/57/EC
MEST EN 16586-1:2019
Primjene na željeznici – Projektovanje prema potrebama osoba sa smanjenom pokretljivošću (PRM) – Pristupačnost šinskih vozila za osobe sa smanjenom pokretljivošću – Dio 1: Stepenice za ulaz i izlaz EN 16586-1:2017 Railway applications - Design for PRM use - Accessibility of persons with reduced mobility to rolling stock - Part 1: Steps for access and egress IDT preštampavanjem en ISME/TK 012 11.180.01, 45.060.20 2008/57/EC
MEST EN 16586-2:2019
Primjene na željeznici – Projektovanje prema potrebama osoba sa smanjenom pokretljivošću (PRM) – Pristupačnost šinskih vozila za osobe sa smanjenom pokretljivošću – Dio 2: Oprema za pomoć pri ulasku i izlasku EN 16586-2:2017 Railway applications - Design for PRM use - Accessibility of persons with reduced mobility to rolling stock - Part 2: Boarding aids IDT preštampavanjem en ISME/TK 012 11.180.01, 45.060.20 2008/57/EC
MEST EN 16729-3:2019
Primjene na željeznici — Infrastruktura — Ispitivanje šina u kolosjeku metodama bez razaranja — Dio 3: Zahtjevi za utvrđivanje unutrašnjih i površinskih defekata šine EN 16729-3:2018 Railway applications - Infrastructure - Non-destructive testing on rails in track - Part 3: Requirements for identifying internal and surface rail defects IDT preštampavanjem en ISME/TK 012 93.100 2008/57/EC
MEST EN ISO 3262-1:2019
Punioci za boje - Specifikacije i metode ispitivanja - Dio 1: Uvod i opšte metode ispitivanja EN ISO 3262-1:1998 (ISO 3262-1:1997, IDT) Extenders for paints - Specifications and methods of test - Part 1:Introduction and general test methods IDT preštampavanjem en Stručni savjet za standarde 87.060.10
MEST EN ISO 3262-2:2019
Punioci za boje - Specifikacije i metode ispitivanja - Dio 2: Barit (prirodni barijum-sulfat) EN ISO 3262-2:1998 (ISO 3262-2:1998, IDT) Extenders for paints - Specifications and methods of test - Part 2: Baryte (natural barium sulfate) IDT preštampavanjem en Stručni savjet za standarde 87.060.10
MEST EN ISO 3262-3:2019
Punioci za boje - Specifikacije i metode ispitivanja - Dio 3: "Blank fiks" (vještački barijum-sulfat) EN ISO 3262-3:1998 (ISO 3262-3:1998, IDT) Extenders for paints - Specifications and methods of test - Part 3: Blanc fixe IDT preštampavanjem en Stručni savjet za standarde 87.060.10
MEST EN ISO 3262-4:2019
Punioci za boje - Specifikacije i metode ispitivanja - Dio 4: Bjelilo EN ISO 3262-4:1998 (ISO 3262-4:1998, IDT) Extenders for paints - Specifications and methods of test - Part 4: Whiting IDT preštampavanjem en Stručni savjet za standarde 87.060.10
MEST EN ISO 11125-3:2019
Priprema čeličnih podloga prije nanošenja boja i srodnih proizvoda – Metode ispitivanja metalnih abraziva za čišćenje mlazom – Dio 3: Određivanje tvrdoće EN ISO 11125-3:2018 (ISO 11125-3:2018, IDT) Preparation of steel substrates before application of paints and related products - Test methods for metallic blast-cleaning abrasives - Part 3: Determination of hardness IDT preštampavanjem en Stručni savjet za standarde 25.220.10
MEST EN ISO 11125-5:2019
Priprema čeličnih podloga prije nanošenja boja i srodnih proizvoda – Metode ispitivanja metalnih abraziva za čišćenje mlazom – Dio 5: Određivanje procenta oštećenih čestica i mikrostrukture EN ISO 11125-5:2018 (ISO 11125-5:2018, IDT) Preparation of steel substrates before application of paints and related products - Test methods for metallic blast-cleaning abrasives - Part 5: Determination of percentage defective particles and of microstructure IDT preštampavanjem en Stručni savjet za standarde 25.220.10
MEST EN ISO 11125-6:2019
Priprema čeličnih podloga prije nanošenja boja i srodnih proizvoda – Metode ispitivanja metalnih abraziva za čišćenje mlazom – Dio 6: Određivanje stranih materija EN ISO 11125-6:2018 (ISO 11125-6:2018, IDT) Preparation of steel substrates before application of paints and related products - Test methods for metallic blast-cleaning abrasives - Part 6: Determination of foreign matter IDT preštampavanjem en Stručni savjet za standarde 25.220.10
MEST EN ISO 3262-5:2019
Punioci za boje - Specifikacije i metode ispitivanja - Dio 5: Prirodni kristalni kalcijum-karbonat EN ISO 3262-5:1998 (ISO 3262-5:1998, IDT) Extenders for paints - Specifications and methods of test - Part 5: Natural crystalline calcium carbonate IDT preštampavanjem en Stručni savjet za standarde 87.060.10
MEST EN ISO 3262-6:2019
Punioci za boje - Specifikacije i metode ispitivanja - Dio 6: Istaloženi kalcijum-karbonat EN ISO 3262-6:1998 (ISO 3262-6:1998, IDT) Extenders for paints - Specifications and methods of test - Part 6: Precipitated calcium carbonate IDT preštampavanjem en Stručni savjet za standarde 87.060.10
MEST EN ISO 3262-7:2019
Punioci za boje - Specifikacije i metode ispitivanja - Dio 7: Dolomit EN ISO 3262-7:1998 (ISO 3262-7:1998, IDT) Extenders for paints - Specifications and methods of test - Part 7: Dolomite IDT preštampavanjem en Stručni savjet za standarde 87.060.10
MEST EN ISO 3262-8:2019
Punioci za boje - Specifikacije i metode ispitivanja - Dio 8: Prirodna glina EN ISO 3262-8:1999 (ISO 3262-8:1999, IDT) Extenders for paints - Specifications and methods of test - Part 8: Natural clay IDT preštampavanjem en Stručni savjet za standarde 87.060.10
MEST EN ISO 2812-5:2019
Boje i lakovi – Određivanje otpornosti na tečnost – Dio 5: Metoda sa primjenom peći sa gradijentom temperature EN ISO 2812-5:2018 (ISO 2812-5:2018, IDT) Paints and varnishes - Determination of resistance to liquids - Part 5: Temperature-gradient oven method IDT preštampavanjem en Stručni savjet za standarde 87.040
MEST EN ISO 10927:2019
Plastične mase – Određivanje molarne mase i raspodjele molarne mase po vrsti polimera pomoću MALDI-TOF masene spektrometrije (MALDI-TOF-MS) EN ISO 10927:2018 (ISO 10927:2018, IDT) Plastics - Determination of the molecular mass and molecular mass distribution of polymer species by matrix-assisted laser desorption/ionization time-of-flight mass spectrometry (MALDI-TOF-MS) IDT preštampavanjem en Stručni savjet za standarde 83.080.01
MEST EN ISO 12944-6:2019
Boje i lakovi – Zaštita od korozije čeličnih konstrukcija zaštitnim sistemima boja – Dio 6: Laboratorijske metode ispitivanja karakteristika EN ISO 12944-6:2018 (ISO 12944-6:2018, IDT) Paints and varnishes - Corrosion protection of steel structures by protective paint systems - Part 6: Laboratory performance test methods IDT preštampavanjem en Stručni savjet za standarde 87.020
MEST EN ISO 12944-9:2019
Boje i lakovi – Zaštita od korozije čeličnih konstrukcija zaštitnim sistemima boja – Dio 9: Zaštitni sistemi boja i laboratorijske metode ispitivanja karakteristika za konstrukcije na moru i srodne konstrukcije EN ISO 12944-9:2018 (ISO 12944-9:2018, IDT) Paints and varnishes - Corrosion protection of steel structures by protective paint systems - Part 9: Protective paint systems and laboratory performance test methods for offshore and related structures IDT preštampavanjem en Stručni savjet za standarde 87.040
MEST EN ISO 6270-1:2019
Boje i lakovi – Određivanje otpornosti na vlažnost – Dio 1: Kondenzacija (izlaganje jedne strane) EN ISO 6270-1:2018 (ISO 6270-1:2017, IDT) Paints and varnishes - Determination of resistance to humidity - Part 1: Condensation (single-sided exposure) IDT preštampavanjem en Stručni savjet za standarde 87.040
MEST EN ISO 6270-2:2019
Boje i lakovi – Određivanje otpornosti na vlažnost – Dio 2: Kondenzacija (izlaganje u zatvorenom rezervoaru sa zagrijanom vodom) EN ISO 6270-2:2018 (ISO 6270-2:2017, IDT) Paints and varnishes - Determination of resistance to humidity - Part 2: Condensation (in-cabinet exposure with heated water reservoir) IDT preštampavanjem en Stručni savjet za standarde 87.040
MEST EN 16910-1:2019
Primjene na željeznici – Vozni park – Zahtjevi za ispitivanja trčećeg sklopa metodama bez razaranja u održavanju – Dio 1: Osovinski sklopovi EN 16910-1:2018 Railway applications - Rolling stock - Requirements for non-destructive testing on running gear in railway maintenance - Part 1: Wheelsets IDT preštampavanjem en ISME/TK 012 45.040 2008/57/EC
MEST EN 16587:2019
Primjene na željeznici – Projektovanje prema potrebama osoba sa smanjenom pokretljivošću (PRM) – Zahtjevi za pristup bez prepreka željezničkoj infrastrukturi EN 16587:2017 Railway applications - Design for PRM Use - Requirements on obstacle free routes for infrastructure IDT preštampavanjem en ISME/TK 012 11.180.01, 45.020 2008/57/EC
MEST EN 13972:2019
Čvrste plastične posude - Definicije nazivnog kapaciteta, nazivnog kapaciteta pune posude i ukupnog kapaciteta EN 13972:2002 Rigid plastics containers - Definition of nominal, brimful and total capacity and measurement of brimful and total capacity IDT preštampavanjem en ISME/TK 012 55.100, 55.140 80/232/EEC, 87/356/EEC
MEST EN 13973:2019
Krute plastične posude - Metoda određivanja zaostalog sadržaja proizvoda posle pražnjenja EN 13973:2002 Rigid plastics containers - Method for determination of drainability IDT preštampavanjem en ISME/TK 012 55.100, 55.140 80/232/EEC, 87/356/EEC
MEST EN ISO 12944-1:2019
Boje i lakovi – Zaštita od korozije čeličnih konstrukcija zaštitnim sistemima boja – Dio 1: Opšti uvod EN ISO 12944-1:2017 (ISO 12944-1:2017, IDT) Paints and varnishes - Corrosion protection of steel structures by protective paint systems - Part 1: General introduction IDT preštampavanjem en Stručni savjet za standarde 87.020, 91.080.13
MEST EN ISO 12944-2:2019
Boje i lakovi – Zaštita od korozije čeličnih konstrukcija zaštitnim sistemima boja – Dio 2: Klasifikacija sredina EN ISO 12944-2:2017 (ISO 12944-2:2017, IDT) Paints and varnishes - Corrosion protection of steel structures by protective paint systems - Part 2: Classification of environments IDT preštampavanjem en Stručni savjet za standarde 87.020, 91.080.13
MEST EN ISO 12944-3:2019
Boje i lakovi – Zaštita od korozije čeličnih konstrukcija zaštitnim sistemima boja – Dio 3: Zahtjevi za konstruisanje EN ISO 12944-3:2017 (ISO 12944-3:2017, IDT) Paints and varnishes - Corrosion protection of steel structures by protective paint systems - Part 3: Design considerations IDT preštampavanjem en Stručni savjet za standarde 87.020, 91.080.13
MEST EN ISO 12944-4:2019
Boje i lakovi – Zaštita od korozije čeličnih konstrukcija zaštitnim sistemima boja – Dio 4: Tipovi površine i priprema površine EN ISO 12944-4:2017 (ISO 12944-4:2017) Paints and varnishes - Corrosion protection of steel structures by protective paint systems - Part 4: Types of surface and surface preparation IDT preštampavanjem en Stručni savjet za standarde 87.020, 91.080.13, 25.220.10
MEST EN ISO 12944-7:2019
Boje i lakovi – Zaštita od korozije čeličnih konstrukcija zaštitnim sistemima boja – Dio 7: Izvođenje i nadzor nad nanošenjem boja (bojenjem) EN ISO 12944-7:2017 (ISO 12944-7:2017, IDT) Paints and varnishes - Corrosion protection of steel structures by protective paint systems - Part 7: Execution and supervision of paint work IDT preštampavanjem en Stručni savjet za standarde 87.020
MEST EN ISO 12944-8:2019
Boje i lakovi – Zaštita od korozije čeličnih konstrukcija zaštitnim sistemima boja – Dio 8: Izrada specifikacija za nove radove i održavanje EN ISO 12944-8:2017 (ISO 12944-8:2017, IDT) Paints and varnishes - Corrosion protection of steel structures by protective paint systems - Part 8: Development of specifications for new work and maintenance IDT preštampavanjem en Stručni savjet za standarde 87.020
MEST EN ISO 2812-1:2019
Boje i lakovi – Određivanje otpornosti na tečnost – Dio 1: Potapanje u tečnosti koje nisu voda EN ISO 2812-1:2017 (ISO 2812-1:2017, IDT) Paints and varnishes - Determination of resistance to liquids - Part 1: Immersion in liquids other than water IDT preštampavanjem en Stručni savjet za standarde 87.040
MEST EN 13974:2019
Krute plastične posude - Specifikacije tolerancija dimenzija, mase i zapremine EN 13974:2002 Rigid plastics containers - Specification of tolerance for dimensions, weight and volume IDT preštampavanjem en ISME/TK 012 55.100, 55.140
MEST EN 14045:2019
Ambalaža — Vrednovanje dezintegracije ambalažnih materijala u praktičnim ispitivanjima pri definisanim uslovima kompostiranja EN 14045:2003 Packaging - Evaluation of the disintegration of packaging materials in practical oriented tests under defined composting conditions IDT preštampavanjem en ISME/TK 012 13.030.99, 55.040 94/62/EC
MEST EN 15385:2019
Ambalaža - Fleksibilne laminirane tube - Metode ispitivanja za određivanje čvrstoće zavarenog spoja glave tube EN 15385:2007 Packaging - Flexible laminate tubes - Test methods to determine the strength of the head welding IDT preštampavanjem en ISME/TK 012 55.120
MEST EN ISO 2812-4:2019
Boje i lakovi – Određivanje otpornosti na tečnost – Dio 4: Metode tačaka EN ISO 2812-4:2017 (ISO 2812-4:2017, IDT) Paints and varnishes - Determination of resistance to liquids - Part 4: Spotting methods IDT preštampavanjem en Stručni savjet za standarde 87.040
MEST EN ISO 11126-10:2019
Priprema čeličnih podloga prije nanošenja boja i srodnih proizvoda – Specifikacije za nemetalne abrazive za čišćenje mlazom – Dio 10: Almandit garnet EN ISO 11126-10:2017 (ISO 11126-10:2017) Preparation of steel substrates before application of paints and related products - Specifications for non-metallic blast-cleaning abrasives - Part 10: Almandite garnet IDT preštampavanjem en Stručni savjet za standarde 25.220.10
MEST EN ISO 3262-9:2019
Punioci za boje - Specifikacije i metode ispitivanja - Dio 9: Kalcinisana glina EN ISO 3262-9:1998 (ISO 3262-9:1997, IDT) Extenders for paints - Specifications and methods of test - Part 9: Calcined clay IDT preštampavanjem en Stručni savjet za standarde 87.060.10
MEST EN ISO 3262-10:2019
Punioci za boje - Specifikacije i metode ispitivanja - Dio 10: Prirodni talk/hlorit u lamelarnom obliku EN ISO 3262-10:2000 (ISO 3262-10:2000, IDT) Extenders for paints - Specifications and methods of test - Part 10: Natural talc/chlorite in lamellar form IDT preštampavanjem en Stručni savjet za standarde 87.060.10
MEST EN ISO 3262-11:2019
Punioci za boje - Specifikacije i metode ispitivanja - Dio 11: Prirodni talk, u lamelarnom obliku, koji sadrži karbonate EN ISO 3262-11:2000 (ISO 3262-11:2000, IDT) Extenders for paints - Specifications and methods of test - Part 11: Natural talc, in lamellar form, containing carbonates IDT preštampavanjem en Stručni savjet za standarde 87.060.10
MEST EN ISO 3262-12:2019
Punioci za boje - Specifikacije i metode ispitivanja - Dio 12: Liskun tipa bijeli liskun EN ISO 3262-12:2001 (ISO 3262-12:2001, IDT) Extenders for paints - Specifications and methods of test - Part 12: Muscovite-type mica IDT preštampavanjem en Stručni savjet za standarde 87.060.10
MEST EN ISO 3262-13:2019
Punioci za boje - Specifikacije i metode ispitivanja - Dio 13: Prirodni kvarc (mljeveni) EN ISO 3262-13:1998 (ISO 3262-13:1997, IDT) Extenders for paints - Specifications and methods of test - Part 13: Natural quartz (ground) IDT preštampavanjem en Stručni savjet za standarde 87.060.10
MEST EN 13523-21:2019
Metali na koje je prevlaka nanijeta sistemom namotaja – Metode ispitivanja – Dio 21: Vrednovanje ploča izloženih spoljašnjoj sredini EN 13523-21:2017 Coil coated metals - Test methods - Part 21: Evaluation of outdoor exposed panels IDT preštampavanjem en Stručni savjet za standarde 25.220.60
MEST EN 13523-8:2019
Metali na koje je prevlaka nanijeta sistemom namotaja – Metode ispitivanja – Dio 8: Otpornost na raspršeni rastvor soli (maglu) EN 13523-8:2017 Coil coated metals - Test methods - Part 8: Resistance to salt spray (fog) IDT preštampavanjem en Stručni savjet za standarde 25.220.60
MEST EN 13523-24:2019
Metali na koje je prevlaka nanijeta sistemom namotaja – Metode ispitivanja – Dio 24: Otpornost na slepljivanje i oštećenje pod pritiskom EN 13523-24:2017 Coil coated metals - Test methods - Part 24: Resistance to blocking and pressure marking IDT preštampavanjem en Stručni savjet za standarde 25.220.60
MEST EN 13523-27:2019
Metali na koje je prevlaka nanijeta sistemom namotaja - Metode ispitivanja - Dio 27: Otpornost na vruću vlagu (ispitivanje kataplazmom) EN 13523-27:2017 Coil coated metals - Test methods - Part 27: Resistance to humid poultice (Cataplasm test) IDT preštampavanjem en Stručni savjet za standarde 25.220.60
MEST EN 13523-29:2019
Metali na koje je prevlaka nanijeta sistemom namotaja – Metode ispitivanja – Dio 29: Otpornost na zaprljanje iz okoline (sakupljanje i skidanje prljavštine) EN 13523-29:2017 Coil coated metals - Test methods - Part 29: Resistance to environmental soiling (Dirt pick-up and striping) IDT preštampavanjem en Stručni savjet za standarde 25.220.60
MEST EN 13523-12:2019
Metali na koje je prevlaka nanijeta sistemom namotaja – Metode ispitivanja – Dio 12: Otpornost na grebanje EN 13523-12:2017 Coil coated metals - Test methods - Part 12: Resistance to scratching IDT preštampavanjem en Stručni savjet za standarde 25.220.60
MEST EN 13523-1:2019
Metali na koje je prevlaka nanijeta sistemom namotaja – Metode ispitivanja – Dio 1: Debljina filma EN 13523-1:2017 Coil coated metals - Test methods - Part 1: Film thickness IDT preštampavanjem en Stručni savjet za standarde 25.220.60, 17.040.20
MEST EN 13523-10:2019
Metali na koje je prevlaka nanijeta sistemom namotaja – Metode ispitivanja – Dio 10: Otpornost na fluorescentno ultraljubičasto zračenje i kondenzaciju vode EN 13523-10:2017 Coil coated metals - Test methods - Part 10: Resistance to fluorescent UV radiation and water condensation IDT preštampavanjem en Stručni savjet za standarde 25.220.60
MEST EN 13523-22:2019
Metali na koje je prevlaka nanijeta sistemom namotaja – Metode ispitivanja – Dio 22: Razlika u boji – Vizuelno poređenje EN 13523-22:2017 Coil coated metals - Test methods - Part 22: Colour difference - Visual comparison IDT preštampavanjem en Stručni savjet za standarde 25.220.60
MEST EN ISO 19399:2019
Boje i lakovi – Metoda sječenja klinom za određivanje debljine filma (metoda proreza i bušenja) EN ISO 19399:2017 (ISO 19399:2016, IDT) Paints and varnishes - Wedge-cut method for determination of film thickness (scribe and drill method) IDT preštampavanjem en Stručni savjet za standarde 87.040
MEST EN ISO 11997-1:2019
Boje i lakovi – Određivanje otpornosti na koroziju u ciklično promjenljivim uslovima – Dio 1: Mokro (slana magla)/suvo/vlažno EN ISO 11997-1:2017 (ISO 11997-1:2017, IDT) Paints and varnishes - Determination of resistance to cyclic corrosion conditions - Part 1: Wet (salt fog)/dry/humid IDT preštampavanjem en Stručni savjet za standarde 87.040
MEST EN ISO 15110:2019
Boje i lakovi – Vještačko starenje, uključujući kisjelo taloženje EN ISO 15110:2017 (ISO 15110:2017, IDT) Paints and varnishes - Artificial weathering including acidic deposition IDT preštampavanjem en Stručni savjet za standarde 87.040
MEST EN ISO 16773-4:2019
Spektroskopija elektrohemijske impedancije (EIS) na metalnim uzorcima sa prevlakom i bez nje – Dio 4: Primjeri spektra uzoraka sa prevlakom i bez prevlake polimera EN ISO 16773-4:2017 (ISO 16773-4:2017, IDT) Electrochemical impedance spectroscopy (EIS) on coated and uncoated metallic specimens - Part 4: Examples of spectra of polymer-coated and uncoated specimens IDT preštampavanjem en Stručni savjet za standarde 87.040
MEST EN ISO 8503-5:2019
Priprema čeličnih podloga prije nanošenja boja i srodnih proizvoda – Karakteristike hrapave površine čeličnih podloga očišćenih mlazom abraziva – Dio 5: Metoda replike na prijanjajućoj traci za određivanje profila površine EN ISO 8503-5:2017 (ISO 8503-5:2017, IDT) Preparation of steel substrates before application of paints and related products - Surface roughness characteristics of blast-cleaned steel substrates - Part 5: Replica tape method for the determination of the surface profile IDT preštampavanjem en Stručni savjet za standarde 25.220.10
MEST EN ISO 3262-14:2019
Punioci za boje - Specifikacije i metode ispitivanja - Dio 14: Kristobalit EN ISO 3262-14:2000 (ISO 3262-14:2000, IDT) Extenders for paints - Specifications and methods of test - Part 14: Cristobalite IDT preštampavanjem en Stručni savjet za standarde 87.060.10
MEST EN ISO 3262-15:2019
Punioci za boje - Specifikacije i metode ispitivanja - Dio 15: Kvarcni emajl EN ISO 3262-15:2000 (ISO 3262-15:2000, IDT) Extenders for paints - Specifications and methods of test - Part 15: Vitreous silica IDT preštampavanjem en Stručni savjet za standarde 87.060.10
MEST EN ISO 3262-16:2019
Punioci za boje - Specifikacije i metode ispitivanja - Dio 16: Aluminijum-hidroksidi EN ISO 3262-16:2000 (ISO 3262-16:2000, IDT) Extenders for paints - Specifications and methods of test - Part 16: Aluminium hydroxides IDT preštampavanjem en Stručni savjet za standarde 87.060.10
MEST EN ISO 3262-17:2019
Punioci za boje - Specifikacije i metode ispitivanja - Dio 17: Istaloženi kalcijum-silikat EN ISO 3262-17:2000 (ISO 3262-17:2000, IDT) Extenders for paints - Specifications and methods of test - Part 17: Precipitated calcium silicate IDT preštampavanjem en Stručni savjet za standarde 87.060.10
MEST EN ISO 3262-18:2019
Punioci za boje - Specifikacije i metode ispitivanja - Dio 18: Istaloženi natrijum-aluminijumsilikat EN ISO 3262-18:2000 (ISO 3262-18:2000, IDT) Extenders for paints - Specifications and methods of test - Part 18: Precipitated sodium aluminium silicate IDT preštampavanjem en Stručni savjet za standarde 87.060.10
MEST EN ISO 3262-19:2019
Punioci za boje - Specifikacije i metode ispitivanja - Dio 19: Istaloženi silicijum-dioksid EN ISO 3262-19:2000 (ISO 3262-19:2000, IDT) Extenders for paints - Specifications and methods of test - Part 19: Precipitated silica IDT preštampavanjem en Stručni savjet za standarde 87.060.10
MEST EN ISO 3262-20:2019
Punioci za boje - Specifikacije i metode ispitivanja - Dio 20: Stopljeni silicijum-dioksid EN ISO 3262-20:2000 (ISO 3262-20:2000, IDT) Extenders for paints - Specifications and methods of test - Part 20: Fumed silica IDT preštampavanjem en Stručni savjet za standarde 87.060.10
MEST EN ISO 8502-2:2019
Priprema čeličnih podloga prije nanošenja boja i srodnih proizvoda – Ispitivanja u cilju ocjenjivanja čistoće površine – Dio 2: Laboratorijsko određivanje hlorida na očišćenim površinama EN ISO 8502-2:2017 (ISO 8502-2:2017, IDT) Preparation of steel substrates before application of paints and related products - Tests for the assessment of surface cleanliness - Part 2: Laboratory determination of chloride on cleaned surfaces IDT preštampavanjem en Stručni savjet za standarde 25.220.10
MEST EN ISO 8502-3:2019
Priprema čeličnih podloga prije nanošenja boja i srodnih proizvoda – Ispitivanja u cilju ocjenjivanja čistoće površine – Dio 3: Ocjenjivanje prisustva prašine na površinama čelika pripremljenim za bojenje (metoda pomoću trake osjetljive na pritisak) EN ISO 8502-3:2017 (ISO 8502-3:2017, IDT) Preparation of steel substrates before application of paints and related products - Tests for the assessment of surface cleanliness - Part 3: Assessment of dust on steel surfaces prepared for painting (pressure-sensitive tape method) IDT preštampavanjem en Stručni savjet za standarde 25.220.10
MEST EN ISO 8502-4:2019
Priprema čeličnih podloga prije nanošenja boja i srodnih proizvoda – Ispitivanja u cilju ocjenjivanja čistoće površine – Dio 4: Uputstvo za procjenjivanje vjerovatnoće nastajanja kondenzacije prije nanošenja boje EN ISO 8502-4:2017 (ISO 8502-4:2017, IDT) Preparation of steel substrates before application of paints and related products - Tests for the assessment of surface cleanliness - Part 4: Guidance on the estimation of the probability of condensation prior to paint application IDT preštampavanjem en Stručni savjet za standarde 25.220.10
MEST EN ISO 20567-1:2019
Boje i lakovi – Određivanje otpornosti prevlaka na udare kamenja – Dio 1: Ispitivanje pomoću više udara EN ISO 20567-1:2017 (ISO 20567-1:2017, IDT) Paints and varnishes - Determination of stone-chip resistance of coatings - Part 1: Multi-impact testing IDT preštampavanjem en Stručni savjet za standarde 87.040
MEST EN ISO 20567-2:2019
Boje i lakovi – Određivanje otpornosti prevlaka na udare kamenja – Dio 2: Ispitivanje pomoću jednog usmjerenog udara tijela EN ISO 20567-2:2017 (ISO 20567-2:2017, IDT) Paints and varnishes - Determination of stone-chip resistance of coatings - Part 2: Single-impact test with a guided impact body IDT preštampavanjem en Stručni savjet za standarde 87.040
MEST EN ISO 11664-5:2019
Kolorimetrija – Dio 5: L*u*v* prostor boja i u', v' dijagram uniformne hromatičnosti prema CIE 1976 EN ISO 11664-5:2016 (ISO/CIE 11664-5:2016, IDT) Colorimetry - Part 5: CIE 1976 L*u*v* Colour space and u', v' uniform chromaticity scale diagram IDT preštampavanjem en Stručni savjet za standarde 17.180.20
MEST EN ISO 4623-2:2019
Boje i lakovi – Određivanje otpornosti na končastu koroziju – Dio 2: Podloge od aluminijuma EN ISO 4623-2:2016 (ISO 4623-2:2016, IDT) Paints and varnishes - Determination of resistance to filiform corrosion - Part 2: Aluminium substrates IDT preštampavanjem en Stručni savjet za standarde 87.040
MEST EN ISO 3248:2019
Boje i lakovi – Određivanje uticaja zagrijavanja EN ISO 3248:2016 (ISO 3248:2016, IDT) Paints and varnishes - Determination of the effect of heat IDT preštampavanjem en Stručni savjet za standarde 87.040
MEST EN ISO 11664-6:2019
Kolorimetrija – Dio 6: Formula za izračunavanje kolorimetrijske razlike CIEDE2000 EN ISO 11664-6:2016 (ISO/CIE 11664-6:2014, IDT) Colorimetry - Part 6: CIEDE2000 Colour-difference formula IDT preštampavanjem en Stručni savjet za standarde 17.180.20
MEST EN ISO 4629-1:2019
Vezivna sredstva za boje i lakove – Određivanje hidroksilne vrijednosti – Dio 1: Volumetrijska metoda bez upotrebe katalizatora EN ISO 4629-1:2016 (ISO 4629-1:2016, IDT) Binders for paints and varnishes - Determination of hydroxyl value - Part 1: Titrimetric method without using a catalyst IDT preštampavanjem en Stručni savjet za standarde 87.060.20
MEST EN ISO 2495:2019
Plavi pigmenti gvožđa - Specifikacije i metode ispitivanja EN ISO 2495:2000 (ISO 2495:1995, IDT) Iron blue pigments - Specifications and methods of test IDT preštampavanjem en Stručni savjet za standarde 87.060.10
MEST EN ISO 10601:2019
Liskunasti pigmenti oksida gvožđa za boje - Specifikacije i metode ispitivanja EN ISO 10601:2008 (ISO 10601:2007, IDT) Micaceous iron oxide pigments for paints - Specifications and test methods IDT preštampavanjem en Stručni savjet za standarde 87.060.10
MEST EN ISO 16482-2:2019
Vezivna sredstva za boje i lakove — Određivanje sadržaja neisparljivih materija vodenih disperzija kolofonijum-smola — Dio 2: Mikrotalasna metoda EN ISO 16482-2:2016 (ISO 16482-2:2013, IDT) Binders for paints and varnishes - Determination of the non-volatile-matter content of aqueous rosin-resin dispersions - Part 2: Microwave method IDT preštampavanjem en Stručni savjet za standarde 87.040, 87.060.20
MEST EN ISO 3262-21:2019
Punioci za boje - Specifikacije i metode ispitivanja - Dio 21: Kvarcni pijesak (nemljeveni prirodni kvarc) EN ISO 3262-21:2000 (ISO 3262:2000, IDT) Extenders for paints - Specifications and methods of test - Part 21: Silica sand (unground natural quartz) IDT preštampavanjem en Stručni savjet za standarde 87.060.10
MEST EN ISO 3262-22:2019
Punioci za boje - Specifikacije i metode ispitivanja - Dio 22: Kalcinisana dijatomejska zemlja (kisilgur) EN ISO 3262-22:2001 (ISO 3262-22:2001, IDT) Extenders for paints - Specifications and methods of test - Part 22: Flux-calcined kieselguhr IDT preštampavanjem en Stručni savjet za standarde 87.060.10
MEST EN ISO 16482-1:2019
Vezivna sredstva za boje i lakove - Određivanje sadržaja neisparljivih materija vodenih disperzija kolofonijum-smola - Dio 1: Metoda pomoću sušnice EN ISO 16482-1:2016 (ISO 16482-1:2013, IDT) Binders for paints and varnishes - Determination of the non-volatile-matter content of aqueous rosin-resin dispersions - Part 1: Oven method IDT preštampavanjem en Stručni savjet za standarde 87.040, 87.060.20
MEST EN ISO 16773-3:2019
Spektroskopija elektrohemijske impedancije (EIS) na metalnim uzorcima sa prevlakom i bez nje — Dio 3: Postupci i analiza podataka iz pseudoćelija EN ISO 16773-3:2016 (ISO 16773-3:2016, IDT) Electrochemical impedance spectroscopy (EIS) on coated and uncoated metallic specimens - Part 3: Processing and analysis of data from dummy cells IDT preštampavanjem en Stručni savjet za standarde 87.040
MEST EN ISO 7784-1:2019
Boje i lakovi — Određivanje otpornosti na abraziju — Dio 1: Metoda pomoću točkova sa abrazivnim papirom i rotirajućeg uzorka za ispitivanje EN ISO 7784-1:2016 (ISO 7784-1:2016, IDT) Paints and varnishes - Determination of resistance to abrasion - Part 1: Method with abrasive-paper covered wheels and rotating test specimen IDT preštampavanjem en Stručni savjet za standarde 87.040
MEST EN ISO 7784-2:2019
Boje i lakovi - Određivanje otpornosti na abraziju - Dio 2: Metoda pomoću abrazivnih gumenih točkova i rotirajućeg uzorka za ispitivanje EN ISO 7784-2:2016 (ISO 7784-2:2016, IDT) Paints and varnishes - Determination of resistance to abrasion - Part 2: Method with abrasive rubber wheels and rotating test specimen IDT preštampavanjem en Stručni savjet za standarde 87.040
MEST EN ISO 7784-3:2019
Boje i lakovi — Određivanje otpornosti na abraziju — Dio 3: Metoda pomoću točkova sa abrazivnim papirom i linearnog obrtanja uzorka za ispitivanje EN ISO 7784-3:2016 (ISO 7784-3:2016, IDT) Paints and varnishes - Determination of resistance to abrasion - Part 3: Method with abrasive-paper covered wheel and linearly reciprocating test specimen IDT preštampavanjem en Stručni savjet za standarde 87.040
MEST EN 15386:2019
Ambalaža- Fleksibilne laminirane i plastične tube - Metoda ispitivanja za određivanje adhezvnosti štampe EN 15386:2007 Packaging - Flexible laminate and plastic tubes - Test method to determine the print adhesion IDT preštampavanjem en ISME/TK 012 55.120
MEST EN 15387:2019
Ambalaža - Fleksibilne laminirane tube - Metode ispitivanja za ocjenjivanje čvrstoće bočnog zida EN 15387:2011 Packaging - Flexible laminate tubes - Test methods to assess the strength of the side seam IDT preštampavanjem en ISME/TK 012 55.120
MEST EN 15421:2019
Ambalaža - Fleksibilne aluminijumske tube - Određivanje adhezivnosti unutrašnjeg i spoljašnjeg zaštitnog sloja laka EN 15421:2007 Packaging - Flexible aluminium tubes - Determination of the adhesion of the internal and external protective lacquering IDT preštampavanjem en ISME/TK 012 55.120
MEST EN ISO 8780-1:2019
Pigmenti i punioci - Metode disperzije za ocjenjivanje disperzionih karakteristika - Dio 1: Uvod EN ISO 8780-1:1995 (ISO 8780-1:1990, IDT) Pigments and extenders - Methods of dispersion for assessment of dispersion characteristics - Part 1: Introduction IDT preštampavanjem en Stručni savjet za standarde 87.060.10
MEST EN ISO 8780-2:2019
Pigmenti i punioci - Metode disperzije za ocjenjivanje disperzionih karakteristika - Dio 2: Disperzija pomoću oscilatorne mješalice EN ISO 8780-2:1995 (ISO 8780-2:1990, IDT) Pigments and extenders - Methods of dispersion for assessment of dispersion characteristics - Part 2: Dispersion using an oscillatory shaking machine IDT preštampavanjem en Stručni savjet za standarde 87.060.10
MEST EN ISO 8780-3:2019
Pigmenti i punioci - Metode disperzije za ocjenjivanje disperzionih karakteristika - Dio 3: Disperzija pomoću mlina sa lopaticama velike brzine EN ISO 8780-3:1995 (ISO 8780-3:1990, IDT) Pigments and extenders - Methods of dispersion for assessment of dispersion characteristics - Part 3: Dispersion using a high-speed impeller mill IDT preštampavanjem en Stručni savjet za standarde 87.060.10
MEST EN ISO 8780-4:2019
Pigmenti i punioci - Metode disperzije za ocjenjivanje disperzionih karakteristika - Dio 4: Disperzija pomoću mlina sa kuglama EN ISO 8780-4:1995 (ISO 8780-4:1990, IDT) Pigments and extenders - Methods of dispersion for assessment of dispersion characteristics - Part 4: Dispersion using a bead mill IDT preštampavanjem en Stručni savjet za standarde 87.060.10
MEST EN ISO 8780-5:2019
Pigmenti i punioci - Metode disperzije za ocjenjivanje disperzionih karakteristika - Dio 5: Disperzija pomoću automatskog mlina EN ISO 8780-5:1995 (ISO 8780-5:1990, IDT) Pigments and extenders - Methods of dispersion for assessment of dispersion characteristics - Part 5: Dispersion using an automatic muller IDT preštampavanjem en Stručni savjet za standarde 87.060.10
MEST EN ISO 8780-6:2019
Pigmenti i punioci - Metode disperzije za ocjenjivanje disperzionih karakteristika - Dio 6: Disperzija pomoću mlina sa tri valjka EN ISO 8780-6:1995 (ISO 8780-6:1990, IDT) Pigments and extenders - Methods of dispersion for assessment of dispersion characteristics - Part 6: Dispersion using a triple-roll mill IDT preštampavanjem en Stručni savjet za standarde 87.060.10
MEST EN 12014-2:2019
Prehrambeni proizvodi – Određivanje sadržaja nitrata i/ili nitrita – Dio 2: HPLC/IC metoda za određivanje sadržaja nitrata u povrću i proizvodima od povrća EN 12014-2:2017 Foodstuffs - Determination of nitrate and/or nitrite content - Part 2: HPLC/IC method for the determination of nitrate content of vegetables and vegetable products IDT preštampavanjem en ISME/TK 003 67.080.20 882/2004
MEST EN 15433-1:2019
Opterećenja tokom transporta - Mjerenje i vrednovanje dinamičkih opterećenja - Dio 1: Opšti zahtjevi EN 15433-1:2007 Transportation loads - Measurement and evaluation of dynamic mechanical loads - Part 1: General requirements IDT preštampavanjem en ISME/TK 012 55.180.01
MEST EN 15662:2019
Hrana biljnog porekla – Višestruka metoda za određivanje ostataka pesticida primjenom GC i LC zasnovanih na analizi ekstrakcije/raspodjele acetonitrilom i prečišćavanju disperzivnom SPE – Modularna QuEChERS metoda EN 15662:2018 Foods of plant origin - Multimethod for the determination of pesticide residues using GC- and LC-based analysis following acetonitrile extraction/partitioning and clean-up by dispersive SPE - Modular QuEChERS-method IDT preštampavanjem en ISME/TK 003 67.050 882/2004
MEST EN 15433-2:2019
Opterećenja tokom transporta - Mjerenje i vrednovanje dinamičkih opterećenja - Dio 2: Prikupljanje podataka i opšti zahtjevi za mjernu opremu EN 15433-2:2007 Transportation loads - Measurement and evaluation of dynamic mechanical loads - Part 2: Data acquisition and general requirements for measuring equipment IDT preštampavanjem en ISME/TK 012 01.040.43, 43.160
MEST EN 14176:2019
Prehrambeni proizvodi - Određivanje domoične kisjeline u sirovim školjkama i ribama i kuvanim dagnjama metodom RP-HPLC sa UV detekcijom EN 14176:2017 Foodstuffs - Determination of domoic acid in raw shellfish, raw finfish and cooked mussels by RP-HPLC using UV detection IDT preštampavanjem en ISME/TK 003 67.120.30 882/2004
MEST EN 14526:2019
Prehrambeni proizvodi - Određivanje grupe saksitoksina u školjkama - HPLC metoda sa pretkolonskom derivatizacijom peroksidnom ili perjodatnom oksidacijom EN 14526:2017 Foodstuffs - Determination of saxitoxin-group toxins in shellfish - HPLC method using pre-column derivatization with peroxide or periodate oxidation IDT preštampavanjem en ISME/TK 003 67.120.30
MEST EN ISO 18593:2019
Mikrobiologija lanca hrane - Horizontalne metode za uzimanje uzoraka sa površine EN ISO 18593:2018 (ISO 18593:2018, IDT) Microbiology of the food chain - Horizontal methods for surface sampling IDT preštampavanjem en ISME/TK 003 07.100.30 882/2004, 874/2012
MEST EN 15433-3:2019
Opterećenja tokom transporta - Mjerenje i vrednovanje dinamičkih opterećenja - Dio 3: Provjera validnosti podataka i priprema podataka radi vrednovanja EN 15433-3:2007 Transportation loads - Measurement and evaluation of dynamic mechanical loads - Part 3: Data validity check and data editing for evaluation IDT preštampavanjem en ISME/TK 012 55.180.01
MEST EN 15433-4:2019
Opterećenja tokom transporta - Mjerenje i vrednovanje dinamičkih opterećenja - Dio 4: Vrednovanje podataka EN 15433-4:2007 Transportation loads - Measurement and evaluation of dynamic mechanical loads - Part 4: Data evaluation IDT preštampavanjem en ISME/TK 012 97.200.40
MEST EN 15433-5:2019
Opterećenja tokom transporta - Mjerenje i vrednovanje dinamičkih opterećenja - Dio 5: Specifikacije ispitivanja EN 15433-5:2007 Transportation loads - Measurement and evaluation of dynamic mechanical loads - Part 5: Derivation of Test Specifications IDT preštampavanjem en ISME/TK 012 55.180.01
MEST EN ISO 663:2019
Ulja i masti biljnog i životinjskog porijekla - Određivanje sadržaja nerastvorljivih nečistoća EN ISO 663:2017 (ISO 663:2017, IDT) Animal and vegetable fats and oils - Determination of insoluble impurities content IDT preštampavanjem en ISME/TK 003 67.200.10
MEST EN 15433-6:2019
Opterećenja tokom transporta - Mjerenje i vrednovanje dinamičkih opterećenja - Dio 6: Sistemi za automatsko registrovanje izmjerenih slučajnih udara tokom praćenja transporta EN 15433-6:2016 Transportation loads - Measurement and evaluation of dynamic-mechanical loads - Part 6: Automatic recording systems for measuring randomly occurring shock during monitoring of transports IDT preštampavanjem en ISME/TK 012 55.180.01
MEST EN ISO 3960:2019
Ulja i masti biljnog i životinjskog porijekla - Određivanje peroksidnog broja – Jodometrijsko (vizuelno) određivanje završne tačke EN ISO 3960:2017 (ISO 3960:2017, IDT) Animal and vegetable fats and oils - Determination of peroxide value - Iodometric (visual) endpoint determination IDT preštampavanjem en ISME/TK 003 67.200.10
MEST EN ISO 6883:2019
Masti i ulja biljnog i životinjskog porijekla - Određivanje konvencionalne zapreminske mase (litarske mase na vazduhu) EN ISO 6883:2017 (ISO 6883:2017, IDT Animal and vegetable fats and oils - Determination of conventional mass per volume (litre weight in air) IDT preštampavanjem en ISME/TK 003 67.200.10
MEST EN 15593:2019
Ambalaža - Upravljanje higijenom u proizvodnji ambalaže za prehrambene proizvode - Zahtjevi EN 15593:2008 Packaging - Management of hygiene in the production of packaging for foodstuffs - Requirements IDT preštampavanjem en ISME/TK 012 55.020, 67.020
MEST EN 15653:2019
Ambalaža- Fleksibilne aluminijumske tube- Metode ispitivanja za provjeru otpornosti unutrašnje zaštitne prevlake prema amonijaku EN 15653:2009 Packaging - Flexible aluminium tubes - Test method to check the resistance of the internal protective coating against ammonia IDT preštampavanjem en ISME/TK 012 55.120
MEST EN ISO 8534:2019
Ulja i masti biljnog i životinjskog porijekla - Određivanje sadržaja vode - Karl Fišerova metoda (bez piridina) EN ISO 8534:2017 (ISO 8534:2017, IDT) Animal and vegetable fats and oils - Determination of water content - Karl Fischer method (pyridine free) IDT preštampavanjem en ISME/TK 003 67.200.10
MEST EN ISO 15774:2019
Ulja i masti biljnog i životinjskog porijekla - Određivanje sadržaja kadmijuma atomskom apsorpcionom spektrometrijom sa grafitnom peći EN ISO 15774:2017 (ISO 15774:2017, IDT) Animal and vegetable fats and oils - Determination of cadmium content by direct graphite furnace atomic absorption spectrometry IDT preštampavanjem en ISME/TK 003 67.200.10
MEST EN 17050:2019
Hrana za životinje - Metode uzimanja uzoraka i analize - Određivanje joda u hrani za životinje pomoću ICP-MS EN 17050:2017 Animal feeding stuffs - Methods of sampling and analysis - Determination of iodine in animal feed by ICP-MS IDT preštampavanjem en ISME/TK 003 65.120 882/2004
MEST ISO 10315:2019
Cigarete - Određivanje nikotina u kondenzatima dima - Metoda gasne hromatografije ISO 10315:2013 Cigarettes - Determination of nicotine in smoke condensates - Gas-chromatographic method IDT preštampavanjem en ISME/TK 003 65.160
MEST EN ISO 14067:2019
Gasovi sa efektom staklene bašte - Karbonski otisak proizvoda - Zahtjevi i smjernice za kvantifikaciju EN ISO 14067:2018 (ISO 14067:2018, IDT) Greenhouse gases - Carbon footprint of products - Requirements and guidelines for quantification IDT preštampavanjem en ISME/TK 010 13.020.40
MEST EN ISO 14044:2011/A1:2019
Menadžment životnom sredinom - Ocjenjivanje životnog ciklusa - Zahtjevi i smjernice - Izmjena 1 EN ISO 14044:2006/A1:2018 (ISO 14044:2006/Amd 1:2017, IDT) Environmental management - Life cycle assessment - Requirements and guidelines - Amendment 1 IDT preštampavanjem en ISME/TK 010 13.020.10 765/2008
MEST EN ISO 14024:2019
Ekološke oznake i deklaracije – Ekološko označavanje tipa I - Principi i procedure EN ISO 14024:2018 (ISO 14024:2018, IDT) Environmental labels and declarations - Type I environmental labelling - Principles and procedures IDT preštampavanjem en ISME/TK 010 13.020.50 765/2008
MEST CEN ISO/TS 14027:2019
Ekološke oznake i deklaracije - Razrada pravila za kategorije proizvoda CEN ISO/TS 14027:2018 (ISO/TS 14027:2017, IDT) Environmental labels and declarations - Development of product category rules IDT preštampavanjem en ISME/TK 010 13.020.50
MEST EN 16932-1:2019
Kanalizacioni sistemi izvan objekata - Pumpni sistemi - Dio 1: Opšti zahtjevi EN 16932-1:2018 Drain and sewer systems outside buildings - Pumping systems - Part 1: General requirements IDT preštampavanjem en ISME/TK 010 93.030
MEST EN 16932-2:2019
Kanalizacioni sistemi izvan objekata - Pumpni sistemi - Dio 2: Sistemi sa natpritiskom EN 16932-2:2018 Drain and sewer systems outside buildings - Pumping systems - Part 2: Positive pressure systems IDT preštampavanjem en ISME/TK 010 93.030
MEST EN 16932-3:2019
Kanalizacioni sistemi izvan objekata - Pumpni sistemi - Dio 3: Vakuumski sistemi EN 16932-3:2018 Drain and sewer systems outside buildings - Pumping systems - Part 3: Vacuum systems IDT preštampavanjem en ISME/TK 010 93.030
MEST EN ISO 15750-1:2019
Ambalaža - Čelična burad - Dio 1: Burad sa odvojivim poklopcem (neučvršćenim) minimalnog ukupnog kapaciteta od 208 L, 210 L i 216,5 L EN ISO 15750-1:2008 (ISO 15750-1:2002, IDT) Packaging - Steel drums - Part 1: Removable head (open head) drums with a minimum total capacity of 208 l, 210 l and 216,5 l IDT preštampavanjem en ISME/TK 012 55.140
MEST EN ISO 15750-2:2019
Ambalaža - Čelična burad - Dio 2: Burad sa neodvojivim poklopcem (učvršćenim) minimalnog ukupnog kapaciteta od 212 L, 216,5 L i 230 L EN ISO 15750-2:2008 (ISO 15750-2:2002, IDT) Packaging - Steel drums - Part 2: Non-removable head (tight head) drums with a minimum total capacity of 212 l, 216,5 l and 230 l IDT preštampavanjem en ISME/TK 012 55.140
MEST EN 16933-2:2019
Kanalizacioni sistemi izvan objekata - Projektovanje - Dio 2: Hidrauličko projektovanje EN 16933-2:2017 Drain and sewer systems outside buildings - Design - Part 2: Hydraulic design IDT preštampavanjem en ISME/TK 010 93.030
MEST EN ISO 16890-1:2019
Filteri za vazduh za opštu ventilaciju - Dio 1: Tehničke specifikacije, zahtjevi i klasifikacioni sistem efikasnosti prema suspendovanim česticama (ePM) EN ISO 16890-1:2016 (ISO 16890-1:2016, IDT) Air filters for general ventilation - Part 1: Technical specifications, requirements and classification system based upon particulate matter efficiency (ePM) IDT preštampavanjem en ISME/TK 010 91.140.30 1253/2014, 1254/2014
MEST EN ISO 16890-2:2019
Filteri za vazduh za opštu ventilaciju - Dio 2: Mjerenje frakcione efikasnosti i otpornosti protoka vazduha EN ISO 16890-2:2016 (ISO 16890-2:2016, IDT) Air filters for general ventilation - Part 2: Measurement of fractional efficiency and air flow resistance IDT preštampavanjem en ISME/TK 010 91.140.30 1253/2014, 1254/2014
MEST EN ISO 15750-3:2019
Ambalaža - Čelična burad — Dio 3: Sistemi zatvaranja sa navojem EN ISO 15750-3:2008 (ISO 15750-3:2002, IDT) Packaging - Steel drums - Part 3: Inserted flange-type closure systems IDT preštampavanjem en ISME/TK 012 55.140
MEST CEN/TR 115-3:2019
Bezbjednost pokretnih stepenica i pokretnih staza – Dio 3: Odnos između EN 115-1:2008 + A1:2010 i EN 115-1:2017 CEN/TR 115-3:2017 Safety of escalators and moving walks - Part 3: Correlation between EN 115-1:2008+A1:2010 and EN 115-1:2017 IDT preštampavanjem en ISME/TK 012 91.140.90
MEST EN ISO 16890-3:2019
Filteri za vazduh za opštu ventilaciju - Dio 3: Određivanje gravimetrijske efikasnosti i otpornosti protoka vazduha u zavisnosti od mase prikupljene prašine tokom ispitivanja EN ISO 16890-3:2016 (ISO 16890-3:2016, IDT) Air filters for general ventilation - Part 3: Determination of the gravimetric efficiency and the air flow resistance versus the mass of test dust captured IDT preštampavanjem en ISME/TK 010 91.140.30 1253/2014, 1254/2014
MEST EN ISO 16890-4:2019
Filteri za vazduh za opštu ventilaciju - Dio 4: Metoda kondicioniranja za određivanje minimalne efikasnosti frakcionog testa EN ISO 16890-4:2016 (ISO 16890-4:2016, IDT) Air filters for general ventilation - Part 4: Conditioning method to determine the minimum fractional test efficiency IDT preštampavanjem en ISME/TK 010 91.140.30 1253/2014, 1254/2014
MEST EN ISO 7029:2019
Akustika - Statistička raspodjela praga čujnosti prema starosti i polu EN ISO 7029:2017 (ISO 7029:2017, IDT) Acoustics - Statistical distribution of hearing thresholds related to age and gender IDT preštampavanjem en ISME/TK 010 13.140
MEST EN 16859:2019
Kvalitet vode - Standardno uputstvo za monitoring populacije slatkovodne školjke (Margaritifera margaritifera) i njene okoline EN 16859:2017 Water quality - Guidance standard on monitoring freshwater pearl mussel (Margaritifera margaritifera) populations and their environment IDT preštampavanjem en ISME/TK 010 13.060.70
MEST EN ISO 7393-2:2019
Kvalitet vode - Određivanje slobodnog hlora i ukupnog hlora - Dio 2: Kolorimetrijska metoda sa N,N-dietil-1,4-fenilendiaminom za rutinsku kontrolu EN ISO 7393-2:2018 (ISO 7393-2:2017, IDT) Water quality - Determination of free chlorine and total chlorine - Part 2: Colorimetric method using N,N-dialkyl-1,4-phenylenediamine, for routine control purposes IDT preštampavanjem en ISME/TK 010 13.060.50 98/83/EC
MEST EN ISO 20227:2019
Kvalitet vode - Određivanje efekata otpadnih voda, prirodnih voda i hemikalija na inhibiciju rasta vodene biljke Spirodela polyrhiza - nezavisni mikrobiološki test metodom korišćenja soja kulture EN ISO 20227:2017 (ISO 20227:2017, IDT) Water quality - Determination of the growth inhibition effects of waste waters, natural waters and chemicals on the duckweed Spirodela polyrhiza - Method using a stock culture independent microbiotest IDT preštampavanjem en ISME/TK 010 13.060.70
MEST EN ISO 19340:2019
Kvalitet vode - Određivanje rastvorenih perhlorata - Metoda jonske hromatografije (IC) EN ISO 19340:2017 (ISO 19340:2017, IDT) Water quality - Determination of dissolved perchlorate - Method using ion chromatography (IC) IDT preštampavanjem en ISME/TK 010 13.060.50
MEST EN 17075:2019
Kvalitet vode - Opšti zahtjevi i karakteristike procedura ispitivanja opreme za monitoring voda - Uređaji za mjerenje EN 17075:2018 Water quality - General requirements and performance test procedures for water monitoring equipment - Measuring devices IDT preštampavanjem en ISME/TK 010 13.060.45
MEST CEN/TR 17244:2019
Kvalitet vode - Tehnički izveštaj za upravljanje barkodovima dijatomeja (silikatnih algi) CEN/TR 17244:2018 Water quality - Technical report for the management of diatom barcodes IDT preštampavanjem en ISME/TK 010 13.060.70
MEST CEN/TR 17245:2019
Kvalitet vode - Tehnički izvještaj za rutinsko uzimanje uzoraka preparata bentosnih dijatomeja (silikatnih algi) iz rijeka i jezera prilagođenih za analize metabarkodiranja CEN/TR 17245:2018 Water quality - Technical report for the routine sampling of benthic diatoms from rivers and lakes adapted for metabarcoding analyses IDT preštampavanjem en ISME/TK 010 13.060.70
MEST CEN/TS 17171:2019
Upravljanje osmotrenim hidrometrijskim podacima – Uputstvo CEN/TS 17171:2018 Management of observed hydrometric data - Guidance IDT preštampavanjem en ISME/TK 010 07.060, 35.240.70
MEST CEN/TS 17021:2019
Emisije iz stacionarnih izvora - Određivanje masene koncentracije sumpor-dioksida instrumentalnim tehnikama CEN/TS 17021:2017 Stationary source emissions - Determination of the mass concentration of sulphur dioxide by instrumental techniques IDT preštampavanjem en ISME/TK 010 13.040.40 2000/76/EC, 2001/80/EC
MEST EN ISO 6416:2019
Hidrometrija - Mjerenje protoka ultrazvučnom metodom EN ISO 6416:2017 (ISO 6416:2017, IDT) Hydrometry - Measurement of discharge by the ultrasonic transit time (time of flight) method IDT preštampavanjem en ISME/TK 010 17.120.20
MEST EN ISO 11504:2019
Kvalitet zemljišta - Ocjena uticaja zemljišta kontaminiranog naftnim ugljovodonicima EN ISO 11504:2017 (ISO 11504:2017, IDT) Soil quality - Assessment of impact from soil contaminated with petroleum hydrocarbons IDT preštampavanjem en ISME/TK 010 13.080.10
MEST CEN/TS 16637-1:2019
Građevinski proizvodi - Ocjena ispuštanja opasnih materija - Dio 1: Uputstvo za određivanje testova za ispiranje i dodatni koraci ispitivanja CEN/TS 16637-1:2018 Construction products - Assessment of release of dangerous substances - Part 1: Guidance for the determination of leaching tests and additional testing steps IDT preštampavanjem en ISME/TK 010 13.040.20, 19.040, 91.100.01 305/2011
MEST CEN/TS 17216:2019
Građevinski proizvodi - Ocjena ispuštanja opasnih materija - Određivanje koncentracije aktivnosti radijuma-226, torijuma-232 i kalijuma-40 u građevinskim proizvodima pomoću gama spektrometrije sa poluprovodničkim detektorom CEN/TS 17216:2018 Construction products - Assessment of release of dangerous substances - Determination of activity concentrations of radium-226, thorium-232 and potassium-40 in construction products using semiconductor gamma-ray spectrometry IDT preštampavanjem en ISME/TK 010 91.100.01 305/2011
MEST CEN/TS 17195:2019
Građevinski proizvodi - Ocjena ispuštanja opasnih supstanci - Analiza neorganskih materija u eluatima CEN/TS 17195:2018 Construction products - Assessment of release of dangerous substances - Analysis of inorganic substances in eluates IDT preštampavanjem en ISME/TK 010 91.100.01 305/2011
MEST CEN/TS 17196:2019
Građevinski proizvodi - Ocjena ispuštanja opasnih supstanci - Digestija sa carskom vodom za naknadne analize neorganskih materija CEN/TS 17196:2018 Construction products - Assessment of release of dangerous substances - Digestion by aqua regia for subsequent analysis of inorganic substances IDT preštampavanjem en ISME/TK 010 91.100.01 305/2011
MEST CEN/TS 17197:2019
Građevinski proizvodi - Ocjena ispuštanja opasnih supstanci - Analize neorganskih materija u rastvorima poslije digestije i u eluatima - Analize pomoću indukovano-spregnute plazma optičke emisione spektrometrije (ICP-OES) CEN/TS 17197:2018+AC:2018 Construction products - Assessment of release of dangerous substances - Analysis of inorganic substances in digests and eluates - Analysis by Inductively Coupled Plasma - Optical Emission Spectrometry (ICP-OES) IDT preštampavanjem en ISME/TK 010 91.100.01 305/2011
MEST CEN/TS 17200:2019
Građevinski proizvodi - Ocjena ispuštanja opasnih supstanci - Analize neorganskih materija u rastvorima poslije digestije i u eluatima - Analiza pomoću indukovano-spregnute plazme -masene spektrometrije (ICP-MS) CEN/TS 17200:2018+AC:2018 Construction products - Assessment of release of dangerous substances - Analysis of inorganic substances in digests and eluates - Analysis by Inductively Coupled Plasma - Mass Spectrometry (ICP-MS) IDT preštampavanjem en ISME/TK 010 91.100.01 305/2011
MEST CEN/TS 17201:2019
Građevinski proizvodi - Ocjena ispuštanja opasnih supstanci - Sadržaj neorganskih materija - Metoda analize rastvora poslije digestije carskom vodom CEN/TS 17201:2018+AC:2018 Construction products - Assessment of release of dangerous substances - Content of inorganic substances - Methods for analysis of aqua regia digests IDT preštampavanjem en ISME/TK 010 91.100.01 305/2011
MEST EN 16181.2019
Zemljište, tretirani biootpad i mulj - Određivanje policikličnih aromatičnih ugljovodonika (PAH) gasnom hromatografijom (GC) i tečnom hromatografijom visoke performanse (HPLC) EN 16181:2018 Soil, treated biowaste and sludge - Determination of polycyclic aromatic hydrocarbons (PAH) by gas chromatography (GC) and high performance liquid chromatography (HPLC) IDT preštampavanjem en ISME/TK 010 13.030.01, 13.080.10 86/278/EEC
MEST EN ISO 17601:2019
Kvalitet zemljišta - Ocjena zastupljenosti izabranih sekvenci mikrobioloških gena kvantitativnim PCR iz DNK koji je direktno ekstrahovan iz zemljišta EN ISO 17601:2018 (ISO 17601:2016, IDT) Soil quality - Estimation of abundance of selected microbial gene sequences by quantitative PCR from DNA directly extracted from soil IDT preštampavanjem en ISME/TK 010 13.080.30
MEST EN ISO 18187:2019
Kvalitet zemljišta -Kontakt test za čvrste uzorke koristeći aktivnost dehidrogenaze iz Arthrobacter globiformis EN ISO 18187:2018 (ISO 18187:2016, IDT) Soil quality - Contact test for solid samples using the dehydrogenase activity of Arthrobacter globiformis IDT preštampavanjem en ISME/TK 010 13.080.30
MEST EN ISO 11508:2019
Kvalitet zemljišta - Određivanje gustine čvrste faze EN ISO 11508:2017 (ISO 11508:2017, IDT) Soil quality - Determination of particle density IDT preštampavanjem en ISME/TK 010 13.080.20
MEST CEN/TS 16675:2019
Otpad - Metode ispitivanja za određivanje monolitnog statusa otpada koji se odlaže na deponije CEN/TS 16675:2018 Waste - Test methods for the determination of the monolithic status of waste to be landfilled IDT preštampavanjem en ISME/TK 010 13.030.10 99/31/EC
MEST EN 16167:2019
Zemljište, tretirani biootpad i mulj - Određivanje polihlorovanih bifenila (PCB) gasnom hromatografijom sa masenom detekcijom (GC-MS) i gasnom hromatografijom sa detekcijom zahvatom elektrona (GC-EDC) EN 16167:2018+AC:2019 Soil, treated biowaste and sludge - Determination of polychlorinated biphenyls (PCB) by gas chromatography with mass selective detection (GC-MS) and gas chromatography with electron-capture detection (GC-ECD) IDT preštampavanjem en ISME/TK 010 13.030.01,13.080.10 86/278/EEC
MEST EN ISO 12099:2019
Hrana za životinje, žita i mlinski proizvodi od žita - Smjernice za primjenu bliske infracrvene spektrometrije EN ISO 12099:2017 (ISO 12099:2017, IDT) Animal feeding stuffs, cereals and milled cereal products - Guidelines for the application of near infrared spectrometry IDT preštampavanjem en ISME/TK 003 65.120
MEST EN 16967:2019
Hrana za životinje - Metode uzimanja uzoraka i analize - Jednačine za predviđanje metaboličke energije u hranivima i smješama hrane za životinje (kućne ljubimce) za mačke i pse, uključujući i dijetetsku hranu EN 16967:2017 Animal feeding stuffs - Methods of sampling and analysis - Predictive equations for metabolizable energy in feed materials and compound feed (pet food) for cats and dogs including dietetic food IDT preštampavanjem en ISME/TK 003 65.120 882/2004
MEST CEN/TS 17174:2019
Hrana za životinje - Metode uzimanja uzoraka i analize – Kriterijumi za performanse metode validovane u jednoj laboratoriji i međulaboratorijski validovanih metoda za određivanje teških metala CEN/TS 17174:2018 Animal feeding stuffs - Methods of sampling and analysis - Performance criteria for single laboratory validated and ring-trial validated methods of analysis for the determination of heavy metals IDT preštampavanjem en ISME/TK 003 65.120 882/2004
MEST EN 17053:2019
Hrana za životinje - Metode uzimanja uzoraka i analize - Određivanje elemenata u tragovima, teških metala i drugih elemenata prisutnih u hrani za životinje pomoću ICP-MS (višestruka metoda) EN 17053:2018 Animal feeding stuffs: Methods of sampling and analysis - Determination of trace elements, heavy metals and other elements in feed by ICP-MS (multi-method) IDT preštampavanjem en ISME/TK 003 65.120 882/2004
MEST EN 17049:2019
Hrana za životinje - Metode uzimanja uzoraka i analize - Identifikacija tilozina, spiramicina, virginijamicina, karbadoksa i olakvindoksa, u koncentracijama nižim od nivoa aditiva u krmnim smješama za životinje - Potvrdna analiza pomoću LCMS-a EN 17049:2018 Animal feeding stuffs - Methods of sampling and analysis - Identification of tylosin, spiramycin, virginiamycin, carbadox and olaquindox at sub-additive levels in compound feed - Confirmatory analysis by LC-MS IDT preštampavanjem en ISME/TK 003 65.120 882/2004
MEST ISO 17712:2019
Tovarni kontejneri - Mehaničke zaptivke ISO 17712:2013 Freight containers - Mechanical seals IDT preštampavanjem en Stručni savjet za standarde 55.180.10
MEST EN ISO 14021:2019
Ekološke oznake i deklaracije - Samodeklarišuće izjave o životnoj sredini (označavanje koje se odnosi na zaštitu životne sredine tipa II) EN ISO 14021:2016 (ISO 14021:2016, IDT) Environmental labels and declarations - Self-declared environmental claims (Type II environmental labelling) IDT preštampavanjem en ISME/TK 010 13.020.50 765/2008

Ostavite komentar:


Komentari: