Javna rasprava br. 11/2019 - od 27.09.2019. do 26.11.2019.

U skladu sa regulativom i Planom i programom rada, Institut za standardizaciju objavljuje javnu raspravu za nacrte crnogorskih standarda/srodnih dokumenata (br. 11/2019), koja je počela 27.09.2019. i trajaće do 26.11.2019.

Ostavi komentar
Tabelarni pregled standarda na javnoj raspravi Javna rasprava br. 11/2019:
  • Ostaviti komentar za neki od unosa klikom na   .
  • Sortirati kolone klikom na zaglavlje kolone (prvobitno sortiranje je izvršeno po referentnoj oznaci).
  • Pretražiti svaku od kolona ukucavanjem ključnih riječi u polje za pretragu.
  • Podešavati broj prikazanih elemenata po stranici klikom na padajući meni.
Ostale aktivne javne rasprave:

Javna rasprava br. 11/2019

Od 27.09.2019. do 26.11.2019.:

Dokument Naziv Izvorni dokument Naziv (eng.) Stepen sagl. Metoda preuzimanja Jezik Autor ICS Direktiva
MEST EN 13814-2:2019
Bezbjednost zabavnih vožnji i zabavnih uređaja - Dio 2: Rad, održavanje i upotreba EN 13814-2:2019 Safety of amusement rides and amusement devices - Part 2: Operation, maintenance and use IDT preštampavanjem en Stručni savjet za standarde 97.200.40
MEST ISO 50046:2019
Opšte metode kvantifikacije ek ante ili očekivane uštede energije ISO 50046:2019 General quantification methods for ex ante or expected energy savings IDT preštampavanjem en ISME/TK E 004 27.015
MEST EN 15587:2019
Žita i proizvodi od žita - Određivanje bezaca (ukupnih primjesa) u pšenici (Triticum aestivum L.), durum pšenici (Triticum durum Desf.), raži (Secale cereale L.) i ječmu koji se koristi kao hrana za životinje (Hordeum vulgare L.) EN 15587:2018 Cereal and cereal products - Determination of Besatz in wheat (Triticum aestivum L.), durum wheat (Triticum durum Desf.), rye (Secale cereale L.),triticale (Triticosecale Wittmack spp) and feed barley (Hordeum vulgare L.) IDT preštampavanjem en ISME/TK 003 67.060
MEST EN ISO 6710:2019
Kontejneri (epruvete) za jednokratnu upotrebu koji služe za prikupljanje uzoraka ljudske venske krvi EN ISO 6710:2017 (ISO 6710:2017, IDT) Single-use containers for human venous blood specimen collection IDT preštampavanjem en ISME/TK 014 11.040.20 98/79/EC
MEST ISO/TR 30406:2019
Upravljanje ljudskim resursima – Upravljanje održivom zapošljivosti za organizaciju ISO/TR 30406:2017 Human resource management -- Sustainable employability management for organizations IDT preštampavanjem en ISME/TK 005 03.100.30
MEST EN ISO 22000:2019
Sistemi menadžmenta bezbjednošću hrane - Zahtjevi za svaku organizaciju u lancu hrane EN ISO 22000:2018 (ISO 22000:2018, IDT) Food safety management systems - Requirements for any organization in the food chain IDT prevođenjem me ISME/TK 003 03.100.70, 67.020
MEST ISO 30405:2019
Upravljanje ljudskim resursima – Smjernice za proces zapošljavanja ISO 30405:2016 Human resource management - Guidelines on recruitment IDT preštampavanjem en ISME/TK 005 03.100.30
MEST EN 50173-2:2019
Informaciona tehnologija - Osnovni sistemi kabliranja - Dio 2: Kancelarijski prostor EN 50173-2:2018 Information technology - Generic cabling systems - Part 2: Office spaces IDT preštampavanjem en Stručni savjet za standarde 33.040.50
MEST ISO 30408:2019
Upravljanje ljudskim resursima – Smjernice za upravljanje ljudima ISO 30408:2016 Human resource management - Guidelines on human governance IDT preštampavanjem en ISME/TK 005 03.100.30
MEST HD 60364-7-708:2019
Električne instalacije niskog napona - Dio 7-708: Zahtjevi za specijalne instalacije ili lokacije - Auto-kampovi, kampovi i slične lokacije HD 60364-7-708:2017 (IEC 60364-7-708:2017, IDT) Low-voltage electrical installations - Part 7-708: Requirements for special installations or locations - Caravan parks, camping parks and similar locations IDT preštampavanjem en ISME/TK E 006 91.140.50
MEST EN 13814-1:2019
Bezbjednost zabavnih vožnji i zabavnih uređaja - Dio 1: Dizajn i proizvodnja EN 13814-1:2019 Safety of amusement rides and amusement devices - Part 1: Design and manufacture IDT preštampavanjem en Stručni savjet za standarde 97.200.40
MEST HD 60364-7-721:2019
Električne instalacije niskog napona - Dio 7-721: Zahtjevi za specijalne instalacije ili lokacije - Električne instalacije u kamp prikolicama i motornim kamp prikolicama HD 60364-7-721:2019 (IEC 60364-7-721:2017, MOD) Low-voltage electrical installations - Part 7-721: Requirements for special installations or locations - Electrical installations in caravans and motor caravans IDT preštampavanjem en ISME/TK E 006 29.020, 91.140.50
MEST ISO 22320:2019
Bezbjednost i fleksibilnost - Menadžment vanrednim situacijama - Smjernice za upravljanje incidentima ISO 22320:2018 Security and resilience - Emergency management - Guidelines for incident management IDT preštampavanjem en Stručni savjet za standarde 03.100.01
MEST HD 60364-5-56:2019
Niskonaponske električne instalacije - Dio 5-56: Selekcija i podizanje električne opreme – Bezbjednosne usluge HD 60364-5-56:2018 (IEC 60364-5-56:2018, IDT) Low-voltage electrical installations - Part 5-56: Selection and erection of electrical equipment - Safety services IDT preštampavanjem en ISME/TK E 006 91.140.50
MEST EN 50173-3:2019
Informaciona tehnologija - Osnovni sistemi kabliranja - Dio 3: Industrijske prostorije EN 50173-3:2018 Information technology - Generic cabling systems - Part 3: Industrial spaces IDT preštampavanjem en Stručni savjet za standarde 35.110
MEST ISO 30401:2019
Sistemi upravljanja znanjem - Zahtjevi ISO 30401:2018 Knowledge management systems – Requirements IDT preštampavanjem en ISME/TK 005 03.100.30
MEST ISO/IEC 27002:2019
Informaciona tehnologija - Bezbjednosne tehnike – Kodeks ponašanja za kontrolu bezbjednosti informacija ISO/IEC 27002:2013 Information technology - Security techniques - Code of practice for information security controls IDT prevođenjem me ISME/TK E 013 35.040
MEST EN 50588-2:2019
Srednjenaponski transformatori 50 Hz, sa najvećim naponom za opremu koja ne prelazi 36 kV - Dio 2: Transformatori sa kablovskim kutijama na visokonaponskoj i / ili niskonaponskoj strani - Opšti zahtjevi za transformatore snage 3 150 kVA EN 50588-2:2018 Medium power transformers 50 Hz, with highest voltage for equipment not exceeding 36 kV - Part 2: Transformers with cable boxes on the high-voltage and/or low-voltage side - General requirements for transformers with rated power less than or equal to 3 150 kVA IDT preštampavanjem en ISME/TK E 006 35.040
MEST EN 50588-4:2019
Srednjenaponski transformatori 50 Hz, sa najvećim naponom za opremu koja ne prelazi 36 kV - Dio 4: Transformatori sa kablovskim kutijama na visokonaponskoj i / ili niskonaponskoj strani - Kablovske kutije tipa 2 za upotrebu na transformatorima koji ispunjavaju zahtjeve EN 50588-2 EN 50588-4:2018 Medium power transformers 50 Hz, with highest voltage for equipment not exceeding 36 kV - Part 4: Transformers with cable boxes on the high-voltage and/or low-voltage side - Cable boxes type 2 for use on transformers meeting the requirements of EN 50588-2 IDT preštampavanjem en ISME/TK E 006 29.180
MEST EN 50588-3:2019
Srednjenaponski transformatori 50 Hz, sa najvećim naponom za opremu koja ne prelazi 36 kV - Dio 3: Transformatori sa kablovskim kutijama na visokonaponskoj i / ili niskonaponskoj strani - Kablovske kutije tipa 1 za upotrebu na transformatorima koji ispunjavaju zahtjeve EN 50588-2 EN 50588-3:2018 Medium power transformers 50 Hz, with highest voltage for equipment not exceeding 36 kV - Part 3: Transformers with cable boxes on the high-voltage and/or low-voltage side - Cable boxes type 1 for use on transformers meeting the requirements of EN 50588-2 IDT preštampavanjem en ISME/TK E 006 29.180
MEST EN 60034-4-1:2019
Rotacione električne mašine - Dio 4-1: Metode za određivanje električno pobuđene količine sinhronizovanih mašina iz ispitivanja EN 60034-4-1:2018 (IEC 60034-4-1:2018, IDT) Rotating electrical machines - Part 4-1: Methods for determining electrically excited synchronous machine quantities from tests IDT preštampavanjem en ISME/TK E 006 29.160
MEST EN IEC 60034-27-1:2019
Rotacione električne mašine - Dio 27-1: Off-line mjerenja djelimičnog pražnjenja na statorskoj izolaciji rotirajućih električnih mašina EN IEC 60034-27-1:2018 (IEC 60034-27-1:2017, IDT) Rotating electrical machines - Part 27-1: Off-line partial discharge measurements on the stator winding insulation of rotating electrical machines IDT preštampavanjem en ISME/TK E 006 29.160.01
MEST EN IEC 60034-27-4:2019
Rotacione električne mašine - Dio 27-4: Mjerenje otpornosti izolacije i indeksa polarizacije na izolaciji rotirajućih električnih mašina EN IEC 60034-27-4:2018 (IEC 60034-27-4:2018, IDT) Rotating electrical machines - Part 27-4: Measurement of insulation resistance and polarization index on winding insulation of rotating electrical machines IDT preštampavanjem en ISME/TK E 006 29.160.01
MEST EN 61000-4-3:2009/A1:2019
Elektromagnetna kompatibilnost - Dio 4-3: Ispitne i mjerne tehnike - Ispitivanje otpornosti na radiofrekvencijsko elektromagnetno polje zračenja EN 61000-4-3:2006/A1:2008 (IEC 61000-4-3:2006/A1:2007, IDT) Electromagnetic compatibility (EMC) - Part 4-3: Testing and measurement techniques - Radiated, radio-frequency, electromagnetic field immunity test IDT preštampavanjem en ISME/TK E 006 33.100.20 2004/108/EC, 2014/30/EU
MEST EN 61000-4-31:2019
Elektromagnetska kompatibilnost (EMC) – Dio 4-31: Tehnike ispitivanja i mjerenja – Ispitivanje otpornosti na širokopojasne kondukcione smetnje na priključku AC napajanja EN 61000-4-31:2017 (IEC 61000-4-31:2016, IDT) Electromagnetic compatibility (EMC) - Part 4-31: Testing and measurement techniques - AC mains ports broadband conducted disturbance immunity test IDT preštampavanjem en ISME/TK E 006 33.100.20 2014/30/EU
MEST EN 60076-3:2016/A1:2019
Energetski transformatori - Dio 3: Stepeni izolacije, dielektrična ispitivanja i spoljašnji vazdušni razmaci EN 60076-3:2013/A1:2018 (IEC 60076-3:2013/A1:2018, IDT) Power transformers - Part 3: Insulation levels, dielectric tests and external clearances in air IDT preštampavanjem en ISME/TK E 006 29.180
MEST EN IEC 60076-11:2019
Energetski transformatori - Dio 11: Suvi energetski transformatori EN IEC 60076-11:2018 (IEC 60076-11:2018, IDT) Power transformers - Part 11: Dry-type transformers IDT preštampavanjem en ISME/TK E 006 29.180
MEST EN ISO 15008:2019
Drumska vozila - Ergonomski aspekti informacija o saobraćaju i kontrolnih sistema - Specifikacije i procedure ispitivanja za vizuelnu prezentaciju unutar vozila (ISO 15008:2017) EN ISO 15008:2017 (ISO 15008:2017, IDT) Road vehicles - Ergonomic aspects of transport information and control systems - Specifications and test procedures for in-vehicle visual presentation (ISO 15008:2017) IDT preštampavanjem en ISME/TK E 013 13.180, 43.040.15
MEST EN IEC 60332-3-25:2019
Ispitivanja električnih i optičkih kablova na gorenje - Dio 3-25: Ispitivanje vertikalno postavljenog snopa žica ili kablova na vertikalno širenje plamena – Kategorija D EN IEC 60332-3-25:2018 (IEC 60332-3-25:2018, IDT) Tests on electric and optical fibre cables under fire conditions - Part 3-25: Test for vertical flame spread of vertically-mounted bunched wires or cables - Category D IDT preštampavanjem en Stručni savjet za standarde 13.220.40, 29.020, 29.060.20 2014/35/EU
MEST CEN/TS 16405:2019
Inteligentni transportni sistemi - Elektronski hitni pozivi – Dodatna specifikacija koncepata podataka dodatnih izbornih koncepata podatakaza teška teretna vozila CEN/TS 16405:2017 Intelligent transport systems - Ecall - Additional data concept specification for heavy goods vehicles IDT preštampavanjem en ISME/TK E 013 35.240.60, 03.220.20
MEST EN ISO 16407-1:2019
Elektronski sistem za naplatu – Vrednovanje usaglašenosti opreme sa ISO/TS 17575-1-Dio 1: Struktura skupa ispitivanja i svrha ispitivanja (ISO 16407-1:2017) EN ISO 16407-1:2017 (ISO 16407-1:2017, IDT) Electronic fee collection - Evaluation of equipment for conformity to ISO 17575-1 - Part 1: Test suite structure and test purposes (ISO 16407-1:2017) preštampavanjem en Stručni savjet za standarde 33
MEST CEN/TS 16794-2:2019
Javni prevoz - Komunikacija izmedju beskontantnih čitača i medijuma za kartu - Dio 2: Ispitni plan za ISO/IEC 14443 CEN/TS 16794-2:2017 Public transport - Communication between contactless readers and fare media - Part 2: Test plan for ISO/IEC 14443 IDT preštampavanjem en ISME/TK E 013 35.240.15
MEST EN ISO 16410-1:2019
Elektronski sistem za naplatu – Vrednovanje usaglašenosti opreme sa ISO/TS 17575-3 - Dio 1: Struktura struktura testnog paketa i svrha ispitivanja (ISO 16410-1:2017) EN ISO 16410-1:2017 ((ISO 16410-1:2017, IDT) Electronic fee collection - Evaluation of equipment for conformity to ISO 17575-3 - Part 1: Test suite structure and test purposes (ISO 16410-1:2017) IDT preštampavanjem en ISME/TK E 013 03.220.20, 35.240.60
MEST CEN/TS 17118:2019
Inteligentni transportni sistemi – Javni transport – Otvoreni API za planiranje raspodjele putovanja CEN/TS 17118:2017 Intelligent transport systems - Public transport - Open API for distributed journey planning IDT preštampavanjem en ISME/TK E 013 35.240.60
MEST EN ISO 12813:2017/A1:2019
Elektronski sistem za naplatu – Provjera usklađenosti komunikacije za autonomne sisteme - Izmjena 1 (ISO 12813:2015/Amd 1:2017) EN ISO 12813:2015/A1:2017 (ISO 12813:2015/Amd 1:2017, IDT) Electronic fee collection - Compliance check communication for autonomous systems - Amendment 1 (ISO 12813:2015/Amd 1:2017) IDT preštampavanjem en Stručni savjet za standarde 03.220.20 , 35.240.60
MEST CEN ISO/TS 17444-1:2019
Elektronski sistem za naplatu - Performanse naplate - Dio 1: Metrike (ISO/TS 17444-1:2017) CEN ISO/TS 17444-1:2017 (ISO/TS 17444-1:2017, IDT) Electronic fee collection - Charging performance - Part 1: Metrics (ISO/TS 17444-1:2017) IDT preštampavanjem en ISME/TK E 013 03.220.20, 35.240.60
MEST CEN ISO/TS 17444-2:2019
Elektronski sistem za naplatu - Performanse naplate - Dio 2: Okvir ispitivanja (ISO/TS 17444-2:2017) CEN ISO/TS 17444-2:2017 (ISO/TS 17444-2:2017, IDT) Electronic fee collection - Charging performance - Part 2: Examination framework (ISO/TS 17444-2:2017) IDT preštampavanjem en ISME/TK E 013 03.220.20, 35.240.60
MEST EN ISO 25110:2019
Elektronski sistem za naplatu - Definicija interfejsa za naplatu unutar vozila upotrebom integrisane elektronske kartice (ICC) (ISO 25110:2017) EN ISO 25110:2017 (ISO 25110:2017, IDT) Electronic fee collection - Interface definition for on-board account using integrated circuit card (ICC) (ISO 25110:2017) IDT preštampavanjem en ISME/TK E 013 03.220.01, 35.240.60
MEST CEN/TR 17143:2019
Inteligentni transportni sistemi – Standardi i radnje neophodni za omogućavanje koordinacije gradske infrastrukture za podršku ITS-u CEN/TR 17143:2017 Intelligent transport systems - Standards and actions necessary to enable urban infrastructure coordination to support Urban-ITS IDT preštampavanjem en ISME/TK E 013 35.240.60
MEST CEN/TS 17148:2019
Inteligentni transportni sistemi – Elektronska bezbjednost – Obrazac ugovora o elektronskim pozivima između TPSP i PARES CEN/TS 17148:2018 Intelligent Transport Systems - eSafety - ProForma eCall Agreement between TPSP and PARES IDT preštampavanjem en ISME/TK E 013 35.240.60
MEST CEN ISO/TR 16401-1:2019
Elektronski sistem za naplatu - Vrednovanje usaglašenosti opreme sa ISO/TS 17575-2 - Dio 1: Struktura testnog paketa (softver) (ISO/TR 16401-1:2018) CEN ISO/TR 16401-1:2018 (ISO/TR 16401-1:2018, IDT ) Electronic fee collection - Evaluation of equipment for conformity to ISO/TS 17575-2 - Part 1: Test suite structure and test purposes (ISO/TR 16401-1:2018) IDT preštampavanjem en ISME/TK E 013 03.220.20, 35.240.60
MEST CEN/ISO TR 16401-2:2019
Elektronski sistem za naplatu - Vrednovanje usaglašenosti opreme sa ISO/TS 17575-2 - Dio 2: Apstraktni testni paket (Sažetak/rezime testnog skupa/paketa) (ISO/TR 16401-2:2018) CEN/ISO TR 16401-2:2018 (ISO/TR 16401-2:2018, IDT) Electronic fee collection - Evaluation of equipment for conformity to ISO/TS 17575-2 - Part 2: Abstract test suite (ISO/TR 16401-2:2018) IDT preštampavanjem en ISME/TK E 013 03.220.20, 35.240.60
MEST EN ISO 11073-10424:2017/Cor.1:2019
Informatika u zdravstvu - Komunikacija medicinskih uređaja za ličnu upotrebu - Dio 10424: Specijalni uredjaji - Oprema za terapiju poremećaja disanja u snu (apnea) (SABTE) - Tehnička ispravka (ISO/IEEE 11073-10424:2016/Cor 1:2018) EN ISO 11073-10424:2016/AC:2018 (ISO/IEEE 11073-10424:2016/Cor 1:2018, IDT) Health informatics - Personal health device communication - Part 10424: Device specialization - Sleep apnoea breathing therapy equipment (SABTE) - Technical Corrigendum 1 (ISO/IEEE 11073-10424:2016/Cor 1:2018) IDT preštampavanjem en ISME/TK E 013 35.240.80
MEST EN ISO 19157:2015/A1:2019
Geografske informacije – Kvalitet podataka – Izmjena 1: Opisivanje kvaliteta podataka pomoću obuhvata (ISO 19157:2013/Amd 1:2018) EN ISO 19157:2013/A1:2018 (ISO 19157:2013/Amd 1:2018, IDT) Geographic information - Data quality - Amendment 1: Describing data quality using coverages (ISO 19157:2013/Amd 1:2018) IDT preštampavanjem en ISME/TK E 013 35.240.70
MEST EN ISO 19115-1:2015/A1:2019
Geografske informacije - Metapodaci - Dio 1: Osnove - Izmjena 1 (ISO 19115-1:2014/Amd 1:2018) EN ISO 19115-1:2014/A1:2018 (ISO 19115-1:2014/Amd 1:2018, IDT) Geographic information - Metadata - Part 1: Fundamentals - Amendment 1 (ISO 19115-1:2014/Amd 1:2018) IDT preštampavanjem en ISME/TK E 013 35.240.70
MEST EN ISO 11615:2019
Informatika u zdravstvu - Identifikacija medicinskih proizvoda - Elementi i strukture podataka za jedinstvene identifikacije i razmjenu nformacija o regulisanom medicinskom proizvodu (ISO 11615:2017) EN ISO 11615:2017 (ISO 11615:2017, IDT) Health informatics - Identification of medicinal products - Data elements and structures for the unique identification and exchange of regulated medicinal product information (ISO 11615:2017) IDT preštampavanjem en ISME/TK E 013 35.240.80
MEST EN ISO 11616:2019
Informatika u zdravstvu - Identifikacija medicinskih proizvoda - Elementi i strukture podataka za jedinstvene identifikacije i razmjenu informacija o regulisanom farmaceutskom proizvodu (ISO 11616:2017) EN ISO 11616:2017 (ISO 11616:2017, IDT) Health informatics - Identification of medicinal products - Data elements and structures for the Unique Identification and Exchange of regulated Pharmaceutical Product Information (ISO 11616:2017) IDT preštampavanjem en ISME/TK E 013 35.240.80
MEST EN ISO 11073-10417:2019
Informatika u zdravstvu - Komunikacija medicinskih uređaja za ličnu upotrebu - Dio 10417: Specijalizovani uređaji - Glukometar (ISO/IEEE 11073-10417:2017) EN ISO 11073-10417:2017 (EN ISO 11073-10417:2017, IDT) Health informatics - Personal health device communication - Part 10417: Device specialization - Glucose meter (ISO/IEEE 11073-10417:2017) IDT preštampavanjem en ISME/TK E 013 35.240.80
MEST EN ISO 11073-10101:2019/A1:2019
Informatika u zdravstvu - Komunikacija medicinskih uređaja na mjestu pružanja medicinske usluge - Dio 10101: Nomenklatura - Izmjena 1: Dodatne definicije (ISO/IEEE 11073-10101:2004/Amd 1:2017) EN ISO 11073-10101:2005/A1:2017 (ISO/IEEE 11073-10101:2004/Amd 1:2017, IDT) Health informatics - Point-of-care medical device communication - Part 10101: Nomenclature - Amendment 1: Additional definitions (ISO/IEEE 11073-10101:2004/Amd 1:2017) IDT preštampavanjem en ISME/TK E 013 01.040.35, 35.240.80
MEST EN ISO 12052:2019
Informatika u zdravstvu – Digitalni prikaz i komunikacija u medicini (DICOM) uključujući radne procese i upravljanje podacima EN ISO 12052:2017 (ISO 12052:2017, IDT) Health informatics - Digital imaging and communication in medicine (DICOM) including workflow and data management (ISO 12052:2017) IDT preštampavanjem en ISME/TK E 013 35.240.80
MEST CEN ISO/TS 19293:2019
Informatika u zdravstvu – Zahtjevi za evidenciju izdavanja medicinskog proizvoda (ISO/TS 19293:2018) CEN ISO/TS 19293:2018 (ISO/TS 19293:2018, IDT) Health Informatics - Requirements for a record of the dispense of a medicinal product (ISO/TS 19293:2018) IDT preštampavanjem en ISME/TK E 013 35.240.80
MEST CEN ISO/TS 20443:2019
Informatika u zdravstvu – Identifikacija medicinskih proizvoda – Smjernice za primjenu ISO 11615 elemenata i strukture podataka za jedinstvenu identifikaciju i razmjenu informacija o regulisanim medicinskim proizvodima (ISO/TS 20443:2017) CEN ISO/TS 20443:2018 (ISO/TS 20443:2017, IDT) Health informatics - Identification of medicinal products - Implementation guidelines for ISO 11615 data elements and structures for the unique identification and exchange of regulated medicinal product information (ISO/TS 20443:2017) IDT preštampavanjem en ISME/TK E 013 35.240.80
MEST CEN ISO/TS 20451:2019
Informatika u zdravstvu – Identifikacija medicinskih proizvoda – Smjernice za primjenu elemenata i struktura podataka ISO 11616 za jedinstvenu identifikaciju i razmjenu informacija o regulisanim farmaceutskim proizvodima CEN ISO/TS 20451:2018 (ISO/TS 20451:2017, IDT) Health informatics - Identification of medicinal products - Implementation guidelines for ISO 11616 data elements and structures for the unique identification and exchange of regulated pharmaceutical product information (ISO/TS 20451:2017) IDT preštampavanjem en ISME/TK E 013 35.240.80
MEST EN ISO 11073-10427:2019
Informatika u zdravstvu – Komunikacija medicinskih uređaja za ličnu upotrebu – Dio 10427: Specijalizovani uređaji – Monitor statusa napajanja medicinskih uređaja za ličnu upotrebu (ISO/IEEE 11073-10427:2018) EN ISO 11073-10427:2018 (ISO/IEEE 11073-10427:2018, IDT) Health informatics - Personal health device communication - Part 10427: Device specialization - Power status monitor of personal health devices(ISO/IEEE 11073-10427:2018) IDT preštampavanjem en ISME/TK E 013 35.240.80
MEST EN 419212-1:2019
Aplikacioni interfejs za sigurne elemente za elektronsku identifikaciju, autentifikaciju i usluge od povjerenja - Dio 1: Uvod i uobičajene definicije EN 419212-1:2017 Application Interface for Secure Elements for Electronic Identification, Authentication and Trusted Services - Part 1: Introduction and common definitions IDT preštampavanjem en ISME/TK E 013 35.240.15
MEST EN 419212-2:2019
Aplikacioni interfejs za sigurne elemente za elektronsku identifikaciju, autentifikaciju i usluge od povjerenja - Dio 2: Usluge potpisa i pečata EN 419212-2:2017 Application Interface for Secure Elements for Electronic Identification, Authentication and Trusted Services - Part 2: Signature and Seal Services IDT preštampavanjem en ISME/TK E 013 35.240.15
MEST EN 419212-3:2019
Aplikacioni interfejs za sigurne elemente za elektronsku identifikaciju, autentifikaciju i usluge od povjerenja - Dio 3: Protokoli za autentifikaciju uređaja EN 419212-3:2017 Application Interface for Secure Elements for Electronic Identification, Authentication and Trusted Services - Part 3: Device authentication protocols IDT preštampavanjem en ISME/TK E 013 35.240.15
MEST EN 419212-4:2019
Aplikacioni interfejs za sigurne elemente za elektronsku identifikaciju, autentifikaciju i usluge od povjerenja - Dio 4: Specifični protokoli za privatnost EN 419212-4:2018 Application Interface for Secure Elements for Electronic Identification, Authentication and Trusted Services - Part 4: Privacy specific Protocols IDT preštampavanjem en ISME/TK E 013 35.240.15
MEST EN 419221-5:2019
Profili zaštite za TSP kriptografske module – Dio 5: Kriptografski modul za pouzdane servise EN 419221-5:2018 Protection Profiles for TSP Cryptographic Modules - Part 5: Cryptographic Module for Trust Services IDT preštampavanjem en ISME/TK E 013 35.240.15, 35.240.30
MEST CEN/TR 419030:2019
Racionalizovana struktura za standardizaciju elektronskih potpisa – Najbolje prakse za mala i srednja preduzeća CEN/TR 419030:2018 Rationalized structure for electronic signature standardization - Best practices for SMEs IDT preštampavanjem en ISME/TK E 013 35.030
MEST CEN/TR 419040:2019
Racionalizovana struktura za standardizaciju elektronskih potpisa – Smjernice za građane CEN/TR 419040:2018 Rationalized structure for electronic signature standardization - Guidelines for citizens IDT preštampavanjem en ISME/TK E 013 35.030
MEST EN ISO 13485:2016/AC:2019
Medicinska sredstva - Sistemi menadžmenta kvalitetom - Zahtjevi za svrhe regulative EN ISO 13485:2016/AC:2018 (ISO 13485:2016, IDT) Medical devices - Quality management systems - Requirements for regulatory purposes IDT preštampavanjem en ISME/TK 014 03.100.70, 11.040.01 93/42/EEC, 90/385/EEC, 98/79/EC
MEST ISO/TS 30407:2019
Upravljanje ljudskim resursima – Troškovi zapošljavanja ISO/TS 30407:2017 Human resource management - Cost-Per-Hire IDT preštampavanjem en ISME/TK 005 03.100.03
MEST EN 50173-1:2019
Informaciona tehnologija - Osnovni sistemi kabliranja - Dio 1: Opšti zahtjevi EN 50173-1:2018 Information technology - Generic cabling systems - Part 1: General requirements IDT preštampavanjem en Stručni savjet za standarde 33.040.50
MEST EN 3660-038:2019
Vazduhoplovstvo - Pribor za kablovski izlaz za kružne i pravougaone električne i optičke konektore - Dio 038: Pribor za ručnu montažu, tipa Z, za montažu štita završne trake od nerđajućeg čelika prema EN 3660-033, za pribor za kablovski izlaz - Standard za proizvod EN 3660-038:2013 Aerospace series - Cable outlet accessories for circular and rectangular electrical and optical connectors - Part 038: Manual installation tool, style Z, for installation of stainless steel shield termination band EN 3660-033, to cable outlet accessories - Product standard IDT preštampavanjem en Stručni savjet za standarde 49.060
MEST HD 60364-7-722:2019
Električne instalacije niskog napona — Dio 7-722: Zahtjevi za specijalne instalacije ili lokacije — Napajanje električnog vozila HD 60364-7-722:2018 (IEC 60364-7-722:2018, MOD) Low-voltage electrical installations - Part 7-722: Requirements for special installations or locations - Supplies for electric vehicles IDT preštampavanjem en ISME/TK E 006 43.120, 91.140.50
MEST EN IEC 62351-4:2019
Upravljanje sistemima energije i razmjena zajedničkih informacija - Bezbjednost podataka i komunikacija - Dio 4: Profili koji uključuju MMS i derivate EN IEC 62351-4:2018 (IEC 62351-4:2018, IDT) Power systems management and associated information exchange - Data and communications security - Part 4: Profiles including MMS and derivatives IDT preštampavanjem en ISME/TK E 006 33.200
MEST EN IEC 61784-5-8:2019
Industrijske komunikacione mreže - Profili - Dio 5-8: Instalisanje industrijskih sabirnica - Profili instalisanja za CPF 8 EN IEC 61784-5-8:2018 (IEC 61784-5-8:2018, IDT) Industrial communication networks - Profiles - Part 5-8: Installation of fieldbuses - Installation profiles for CPF 8 IDT preštampavanjem en ISME/TK E 006 25.040.40,35.100.40
MEST EN IEC 62688:2019
Moduli i sklopovi fotonaponskih (CPV) koncentratora - Kvalifikacija sigurnosti EN IEC 62688:2018 (IEC 62688:2017, IDT) Concentrator photovoltaic (CPV) modules and assemblies - Safety qualification IDT preštampavanjem en ISME/TK E 004 27.160
MEST EN 4500-005:2019
Vazduhoplovstvo — Metalni materijali — Pravila za izradu nacrta i prezentaciju standarda za materijal — Dio 005: Posebna pravila za čelike EN 4500-005:2012 Aerospace series - Metallic materials - Rules for drafting and presentation of material standards - Part 005: Specific rules for steels IDT preštampavanjem en Stručni savjet za standarde 49.025.10
MEST CEN/TR 16946-2:2019
Energetske performanse zgrada - Kontrola sistema automatskog upravljanja i tehničkog nadzora u zgradama – Dio 2: Propratni tehnički izvještaj uz prEN 16946-1:2015 – Moduli M10-11 CEN/TR 16946-2:2016 Energy Performance of Buildings - Inspection of Building Automation, Controls and Technical Building Management - Part 2: Accompanying TR prEN 16946-1:2015 - Modules M10-11 IDT preštampavanjem en Stručni savjet za standarde 97.120 2010/31/EU
MEST EN IEC 62325-503:2019
Okvir za komunikaciju na tržištu električne energije - Dio 503: Smjernice za razmjenu tržišnih podataka prema profilu IEC 62325-351 EN IEC 62325-503:2018 (IEC 62325-503:2018, IDT) Framework for energy market communications - Part 503: Market data exchanges guidelines for the IEC 62325-351 profile IDT preštampavanjem en ISME/TK E 006 33.200
MEST EN IEC 62325-451-6:2019
Okvir za komunikaciju na tržištu električnom energijom - Dio 451-6: Objavljivanje tržišnih podataka, kontekstualni modeli i modeli sklopa za evropski tip tržišta EN IEC 62325-451-6:2018 (IEC 62325-451-6:2018, IDT) Framework for energy market communications - Part 451-6: Publication of information on market, contextual and assembly models for European-style markets IDT preštampavanjem en ISME/TK E 006 33.200
MEST EN IEC 62325-301:2019
Okvir za komunikaciju na tržištu električnom energijom - Dio 301: Proširenja zajedničkog informacionog modela (CIM) za tržište energije EN IEC 62325-301:2018 (IEC 62325-301:2018, IDT) Framework for energy market communications - Part 301: Common information model (CIM) extensions for markets IDT preštampavanjem en ISME/TK E 006 33.200
MEST EN 12274-1:2019
Površinski tankoslojni zastori - Metode ispitivanja - Dio 1: Uzimanje uzoraka mješavine za površinske tankoslojne zastore EN 12274-1:2018 Slurry surfacing - Test methods - Part 1: Sampling of slurry surfacing mixture IDT preštampavanjem en ISME/TK 009 93.080.20
MEST EN 12274-2:2019
Površinski tankoslojni zastori - Metode ispitivanja - Dio 2: Određivanje količine zaostalog veziva uključujući i pripremu uzoraka EN 12274-2:2018 Slurry surfacing - Test methods - Part 2: Determination of residual binder content including preparation of samples IDT preštampavanjem en ISME/TK 009 93.080.20
MEST EN 12274-3:2019
Površinski tankoslojni zastori - Metode ispitivanja - Dio 3: Konzistencija EN 12274-3:2018 Slurry surfacing - Test methods - Part 3: Consistency IDT preštampavanjem en ISME/TK 009 93.080.20
MEST EN 12274-4:2019
Površinski tankoslojni zastori - Metode ispitivanja - Dio 4: Određivanje kohezije mješavine EN 12274-4:2018 Slurry surfacing - Test methods - Part 4: Determination of cohesion of the mix IDT preštampavanjem en ISME/TK 009 93.080.20
MEST EN 12274-5:2019
Površinski tankoslojni zastori - Metode ispitivanja - Dio 5: Određivanje minimalnog sadržaja veziva i otpornost na habanje EN 12274-5:2018 Slurry surfacing - Test method - Part 5: Determination of the minimum binder content and wearing resistance IDT preštampavanjem en ISME/TK 009 93.080.20
MEST EN 12274-6:2019
Površinski tankoslojni zastori - Metode ispitivanja - Dio 6: Količina razastrte mješavine EN 12274-6:2018 Slurry surfacing - Test methods - Part 6: Rate of application IDT preštampavanjem en ISME/TK 009 93.080.20
MEST EN IEC 61970-456:2019
Aplikacioni programski interfejs za sisteme za upravljanje elektroenergetskim sistemom (EMS-API) - Dio 456: Riješeni profili stanja elektroenergetskog sistema EN IEC 61970-456:2018 (IEC 61970-456:2018, IDT) Energy management system application program interface (EMS-API) - Part 456: Solved power system state profiles IDT preštampavanjem en ISME/TK E 006 33.200
MEST EN IEC 61970-302:2019
Aplikacioni programski interfejs za sisteme upravljanja elektroenergetskim sistemom (EMS-API) – Dio 302: Zajednički informacioni model (CIM) za potrebe modelovanja dinamičkih procesa EN IEC 61970-302:2018 (IEC 61970-302:2018, IDT) Energy management system application program interface (EMS-API) - Part 302: Common information model (CIM) dynamics IDT preštampavanjem en ISME/TK E 006 33.200
MEST EN IEC 61968-3:2019
Integrisanje aplikacije u električnim uređajima - Sistem interfejsa za upravljanje distribucijom - Dio 3: Interfejs za radove na mreži EN IEC 61968-3:2018 (IEC 61968-3:2017, IDT) Application integration at electric utilities - System interfaces for distribution management - Part 3: Interface for network operations IDT preštampavanjem en ISME/TK E 006 33.200
MEST EN IEC 61869-11:2019
Mjerni transformatori - Dio 11: Dodatni zahtjevi za pasivne niskonaponske transformatore EN IEC 61869-11:2018 (IEC 61869-11:2017, IDT) Instrument transformers - Part 11: Additional requirements for low-power passive voltage transformers IDT preštampavanjem en ISME/TK E 006 17.220.20
MEST EN 13369:2019
Opšta pravila za prefabrikovane betonske proizvode EN 13369:2018 Common rules for precast concrete products IDT preštampavanjem en ISME/TK 009 91.100.30 305/2011
MEST EN IEC 61869-10:2019
Mjerni transformatori - Dio 10: Dodatni zahtjevi za pasivne strujne transformatore niskog napona EN IEC 61869-10:2018 (IEC 61869-10:2017, IDT) Instrument transformers - Part 10: Additional requirements for low-power passive current transformers IDT preštampavanjem en ISME/TK E 006 17.220.20
MEST EN 12440:2019
Prirodni kamen - Određivanje kriterijuma EN 12440:2017 Natural stone - Denomination criteria IDT preštampavanjem en ISME/TK 009 01.040.91, 91.100.15
MEST EN 16603-70-01:2019
Svemirsko inženjerstvo - Upravljačke procedure u letjelici EN 16603-70-01:2015 Space engineering - On-board control procedures IDT preštampavanjem en Stručni savjet za standarde 49.140
MEST EN 16954:2019
Vještački kamen – Ploče i proizvodi sječeni po mjeri za oblaganje podova i stepeništa (unutrašnjih i spoljašnjih) EN 16954:2018 Agglomerated stone - Slabs and cut-to-size products for flooring and stairs (internal and external) IDT preštampavanjem en ISME/TK 009 91.100.15 305/2011
MEST EN 16603-70-11:2019
Svemirsko inženjerstvo - Operabilnost segmenta svemira EN 16603-70-11:2015 Space engineering - Space segment operability IDT preštampavanjem en Stručni savjet za standarde 49.140
MEST EN 16603-70-32:2019
Svemirsko inženjerstvo - Jezik procedure za ispitivanje i operacije EN 16603-70-32:2014 Space engineering - Test and operations procedure language IDT preštampavanjem en Stručni savjet za standarde 49.140
MEST EN 16602-60-05:2019
Obezbjeđenje svemirskih proizvoda – Generički zahtjevi za nabavku hibrida EN 16602-60-05:2014 Space product assurance - Generic procurement requirements for hybrids IDT preštampavanjem en Stručni savjet za standarde 49.140
MEST EN 16602-30-09:2019
Obezbjeđenje svemirskih proizvoda – Analiza raspoloživosti EN 16602-30-09:2014 Space product assurance - Availability analysis IDT preštampavanjem en Stručni savjet za standarde 49.140
MEST EN IEC 61853-4:2019
Ispitivanje performansi i naznačenih energetskih karakteristika fotonaponskih (PV) modula – Dio 4: Standardni referentni klimatski profili EN IEC 61853-4:2018 (IEC 61853-4:2018, IDT) Photovoltaic (PV) module performance testing and energy rating - Part 4: Standard reference climatic profiles IDT preštampavanjem en ISME/TK E 004 27.160
MEST EN 16602-30-11:2019
Obezbjeđenje svemirskih proizvoda – Smanjenje snage – EEE komponente EN 16602-30-11:2014 Space product assurance - Derating - EEE components IDT preštampavanjem en Stručni savjet za standarde 49.140
MEST EN 16602-60-02:2019
Obezbjeđenje svemirskih proizvoda – Razvoj ASIC i FPGA EN 16602-60-02:2014 Space product assurance - ASIC and FPGA development IDT preštampavanjem en Stručni savjet za standarde 49.140
MEST EN 16602-40-12:2019
Obezbjeđenje svemirskih proizvoda – Analiza stabla kvarova – Obaveštenje o preuzimanju ECSS/IEC 61025 EN 16602-40-12:2014 Space product assurance - Fault tree analysis - Adoption notice ECSS/IEC 61025 IDT preštampavanjem en Stručni savjet za standarde 49.140
MEST EN 16140:2019
Metode ispitivanja prirodnog kamena - Određivanje osjetljivosti na promjene izgleda usljed termičkih ciklusa EN 16140:2019 Natural stone test methods - Determination of sensitivity to changes in appearance produced by thermal cycles IDT preštampavanjem en ISME/TK 009 91.100.15
MEST EN 1431:2019
Bitumen i bitumenska veziva - Određivanje ostatka veziva i uljnog destilata iz bitumenskih emulzija destilacijom EN 1431:2018 Bitumen and bituminous binders - Determination of residual binder and oil distillate from bitumen emulsions by distillation IDT preštampavanjem en ISME/TK 009 75.140, 91.100.50
MEST EN 16907-1:2019
Zemljani radovi - Dio 1: Principi i opšta pravila EN 16907-1:2018 Earthworks - Part 1: Principles and general rules IDT preštampavanjem en Stručni savjet za standarde 93.020
MEST EN 16907-2:2019
Zemljani radovi - Dio 2: Klasifikacija materijala EN 16907-2:2018 Earthworks - Part 2: Classification of materials IDT preštampavanjem en Stručni savjet za standarde 13.080.99, 93.020
MEST EN 16907-3:2019
Zemljani radovi - Dio 3: Postupci u izgradnji EN 16907-3:2018 Earthworks - Part 3: Construction procedures IDT preštampavanjem en Stručni savjet za standarde 93.020
MEST EN IEC 61853-3:2019
Ispitivanje performansi i naznačenih energetskih karakteristika fotonaponskih (PV) modula - Dio 3: Energetski rejting PV modula EN IEC 61853-3:2018 (IEC 61853-3:2018, IDT) Photovoltaic (PV) module performance testing and energy rating - Part 3: Energy rating of PV modules IDT preštampavanjem en ISME/TK E 004 27.160
MEST EN 16907-4:2019
Zemljani radovi - Dio 4: Poboljšanje tla krečom i/ili hidrauličkim vezivom EN 16907-4:2018 Earthworks - Part 4: Soil treatment with lime and/or hydraulic binders IDT preštampavanjem en Stručni savjet za standarde 93.020
MEST EN 16907-5:2019
Zemljani radovi - Dio 5: Kontrola kvaliteta EN 16907-5:2018 Earthworks - Part 5: Quality control IDT preštampavanjem en Stručni savjet za standarde 93.020
MEST EN 16907-6:2019
Zemljani radovi - Dio 6: Zemljani radovi na uređenju zemljišta hidrauličkim nasipanjem EN 16907-6:2018 Earthworks - Part 6: Land reclamation earthworks using dredged hydraulic fill IDT preštampavanjem en Stručni savjet za standarde 93.020
MEST EN IEC 61837-2:2019
Površinski montirani piezoelektrični uređaji za upravljanje i izbor frekvencije – Standardni prikazi i priključci - Dio 2: Keramička kućišta EN IEC 61837-2:2018 (IEC 61837-2:2018, IDT) Surface mounted piezoelectric devices for frequency control and selection - Standard outlines and terminal lead connections - Part 2: Ceramic enclosures IDT preštampavanjem en Stručni savjet za standarde 31.140
MEST EN 13302:2019
Bitumen i bitumenska veziva - Određivanje dinamičke viskoznosti bitumenskog veziva korišćenjem rotirajućeg viskozimetra EN 13302:2018 Bitumen and bituminous binders - Determination of dynamic viscosity of bituminous binder using a rotating spindle apparatus IDT preštampavanjem en ISME/TK 009 91.100.50, 75.140
MEST EN 13398:2019
Bitumen i bitumenska veziva - Određivanje povratne elastične deformacije modifikovanog bitumena EN 13398:2017 Bitumen and bituminous binders - Determination of the elastic recovery of modified bitumen IDT preštampavanjem en ISME/TK 009 75.140, 91.100.50 305/2011
MEST EN 13399:2019
Bitumen i bitumenska veziva - Određivanje stabilnosti modifikovanog bitumena pri skladištenju EN 13399:2017 Bitumen and bituminous binders - Determination of storage stability of modified bitumen IDT preštampavanjem en ISME/TK 009 75.140, 91.100.50 305/2011
MEST EN IEC 61804-2:2019
Funkcijski blokovi (FB) za upravljanje procesom i jezik za opisivanje elektronskog uređaja (EDDL) – Dio 2: Specifikacija pojma FB EN IEC 61804-2:2018 (IEC 61804-2:2018, IDT) Function blocks (FB) for process control and electronic device description language (EDDL) - Part 2: Specification of FB concept IDT preštampavanjem en Stručni savjet za standarde 25.040.40, 35.240.50
MEST EN IEC 61800-3:2019
Električni pogonski sistemi sa podešavanjem brzine - Dio 3: Zahtjevi za EMC i posebne ispitne metode EN IEC 61800-3:2018 (IEC 61800-3:2017, IDT) Adjustable speed electrical power drive systems - Part 3: EMC requirements and specific test methods IDT preštampavanjem en Stručni savjet za standarde 29.200, 33.100 2014/30/EU
MEST EN 13587:2019
Bitumen i bitumenska veziva - Određivanje zateznih svojstava bitumenskih veziva ispitivanjem na zatezanje EN 13587:2016 Bitumen and bituminous binders - Determination of the tensile properties of bituminous binders by the tensile test method IDT preštampavanjem en ISME/TK 009 75.140, 91.100.50
MEST EN 13589:2019
Bitumen i bitumenska veziva - Određivanje zateznih svojstava modifikovanog bitumena metodom sile duktiliteta EN 13589:2018 Bitumen and bituminous binders - Determination of the tensile properties of modified bitumen by the force ductility method IDT preštampavanjem en ISME/TK 009 91.100.50
MEST EN 16602-30-02:2019
Obezbjeđenje svemirskih proizvoda – Analiza i uticaji (i kritičnost) režima otkaza (FMEA/FMECA) EN 16602-30-02:2014 Space product assurance - Failure modes, effects (and criticality) analysis (FMEA/FMECA) IDT preštampavanjem en Stručni savjet za standarde 49.140
MEST EN 17156:2019
Kozmetika - Analitičke metode - LC/UV metoda za identifikaciju i određivanje 22 organska UV filtra (koji se upotrebljavaju u EU) u kozmetičkim proizvodima EN 17156:2018 Cosmetics - Analytical methods - LC/UV method for the identification and quantitative determination in cosmetic products of the 22 organic UV filters in use in the EU IDT preštampavanjem en Stručni savjet za standarde 71.100.70 1223/2009
MEST EN 16602-60-14:2019
Obezbjeđenje svemirskih proizvoda – Postupak kontrole uskladištenih komponenata – EEE komponente EN 16602-60-14:2014 Space product assurance - Relifing procedure - EEE components IDT preštampavanjem en Stručni savjet za standarde 49.140
MEST EN 16602-60-12:2019
Obezbjeđenje svemirskih proizvoda – Projektovanje, izbor, nabavka i korišćenje monolitnih mikrotalasnih integrisanih kola (MMIC) u obliku čipova EN 16602-60-12:2014 Space product assurance - Design, selection, procurement and use of die form monolithic microwave integrated circuits (MMICs) IDT preštampavanjem en Stručni savjet za standarde 49.140
MEST EN 16602-60-15:2019
Obezbjeđenje svemirskih proizvoda – Obezbjeđenje otpornosti na zračenje – EEE komponente EN 16602-60-15:2014 Space product assurance - Radiation hardness assurance - EEE components IDT preštampavanjem en Stručni savjet za standarde 49.140
MEST EN 16602-70-01:2019
Obezbjeđenje svemirskih proizvoda – Kontrola čistoće i kontaminiranosti EN 16602-70-01:2014 Space product assurance - Cleanliness and contamination control IDT preštampavanjem en Stručni savjet za standarde 49.140
MEST EN 16602-70-08:2019
Obezbjeđenje svemirskih proizvoda – Ručno lemljenje visokopouzdanih električnih spojeva EN 16602-70-08:2015 Space product assurance - Manual soldering of high-reliability electrical connections IDT preštampavanjem en Stručni savjet za standarde 49.140, 25.160.50
MEST EN 16602-70-05:2019
Obezbjeđenje svemirskih proizvoda – Otkrivanje organski kontaminiranih površina pomoću infracrvene spektroskopije EN 16602-70-05:2014 Space product assurance - Detection of organic contamination surfaces by infrared spectroscopy IDT preštampavanjem en Stručni savjet za standarde 49.140
MEST EN 1811:2019
Referentna metoda ispitivanja otpuštanja nikla iz svih predmeta koji su umetnuti u vidu pirsinga u djelove ljudskog tijela i predmeta koji su namijenjeni direktnom i dugotrajnom kontaktu sa kožom EN 1811:2011+A1:2015 Reference test method for release of nickel from all post assemblies which are inserted into pierced parts of the human body and articles intended to come into direct and prolonged contact with the skin IDT preštampavanjem en Stručni savjet za standarde 39.060 1907/2006
MEST EN 13702:2019
Bitumen i bitumenska veziva - Određivanje dinamičkog viskoziteta bitumena i bitumenskih veziva metodom konusa i ploče EN 13702:2018 Bitumen and bituminous binders - Determination of dynamic viscosity of bitumen and bituminous binders by the cone and plate method IDT preštampavanjem en ISME/TK 009 75.140, 91.100.50
MEST EN 16602-70-06:2019
Obezbjeđenje svemirskih proizvoda – Ispitivanje čestica i UV zračenja za svemirske materijale EN 16602-70-06:2014 Space product assurance - Particle and UV radiation testing for space materials IDT preštampavanjem en Stručni savjet za standarde 49.140
MEST EN 16602-70-10:2019
Obezbjeđenje svemirskih proizvoda – Kvalifikacija štampanih ploča EN 16602-70-10:2015 Space product assurance - Qualification of printed circuit boards IDT preštampavanjem en Stručni savjet za standarde 49.140, 31.180
MEST CR 12471:2019
Testovi provjere sadržaja nikla izdvojenog iz legura i prevlaka u predmetima koji dolaze u direktan i dugotrajan kontakt sa kožom CR 12471:2002 Screening tests for nickel release from alloys and coatings in items that come into direct and prolonged contact with the skin IDT preštampavanjem en Stručni savjet za standarde 39.060
MEST EN 16602-70-09:2019
Obezbjeđenje svemirskih proizvoda – Mjerenja termooptičkih svojstava materijala za termičku kontrolu EN 16602-70-09:2015 Space product assurance - Measurements of thermo-optical properties of thermal control materials IDT preštampavanjem en Stručni savjet za standarde 49.140
MEST EN 13074-1:2019
Bitumen i bitumenska veziva - Ponovno dobijanje veziva iz bitumenskih emulzija ili razrijeđenih ili omekšalih bitumenskih veziva - Dio 1: Izdvajanje isparavanjem EN 13074-1:2019 Bitumen and bituminous binders - Recovery of binder from bituminous emulsion or cut-back or fluxed bituminous binders - Part 1: Recovery by evaporation IDT preštampavanjem en ISME/TK 009 91.100.50
MEST CEN/TS 17159:2019
Društvena bezbjednost i bezbjednost građana - Uputstvo za bezbjednost opasnih materijala (CBRNE) u zdravstvenim ustanovama CEN/TS 17159:2018 Societal and citizen security - Guidance for the security of hazardous materials (CBRNE) in healthcare facilities IDT preštampavanjem en Stručni savjet za standarde 11.020.99, 13.300, 13.310
MEST CEN/TS 17091:2019
Menadžment krizama - Razvoj strateških kapaciteta CEN/TS 17091:2018 Crisis management - Guidance for developing a strategic capability IDT preštampavanjem en Stručni savjet za standarde 03.100.01
MEST EN 13074-2:2019
Bitumen i bitumenska veziva - Ponovno dobijanje veziva iz bitumenskih emulzija ili razrijeđenih ili omekšalih bitumenskih veziva - Dio 2: Stabilizacija nakon dobijanja isparavanjem EN 13074-2:2019 Bitumen and bituminous binders - Recovery of binder from bituminous emulsion or cut-back or fluxed bituminous binders - Part 2: Stabilization after recovery by evaporation IDT preštampavanjem en ISME/TK 009 91.100.50
MEST EN 71-12:2019
Bezbjednost igračaka - Dio 12: N-nitrozamini i prekursori N-nitrozamina EN 71-12:2016 Safety of toys - Part 12: N-Nitrosamines and N-nitrosatable substances IDT preštampavanjem en Stručni savjet za standarde 97.200.50 2009/48/EC
MEST EN 71-14:2019
Bezbjednost igračaka - Dio 14: Tramboline za kućnu upotrebu EN 71-14:2018 Safety of toys - Part 14: Trampolines for domestic use IDT preštampavanjem en Stručni savjet za standarde 97.200.50 2009/48/EC
MEST EN ISO 17076-1:2019
Koža - Fizička i mehanička ispitivanja - Određivanje otpornosti prema habanju - Dio 1: Metoda po Taberu EN ISO 17076-1:2012 (ISO 17076-1:2012, IDT) Leather - Determination of abrasion resistance - Part 1: Taber method IDT preštampavanjem en Stručni savjet za standarde 59.140.30
MEST EN ISO 17076-2:2019
Koža - Određivanje otpornosti prema habanju - Dio 2: Metoda sa poluloptom po Martindelu EN ISO 17076-2:2011 (ISO 17076-2:2011, IDT) Leather - Determination of abrasion resistance - Part 2: Martindale ball plate method IDT preštampavanjem en Stručni savjet za standarde 59.140.30
MEST EN ISO 14087:2019
Koža - Fizička i mehanička ispitivanja - Određivanje sile savijanja EN ISO 14087:2011 (ISO 14087:2011, IDT) Leather - Physical and mechanical tests - Determination of bending force IDT preštampavanjem en Stručni savjet za standarde 59.140.30
MEST EN ISO 14268:2019
Koža - Fizička i mehanička ispitivanja - Određivanje permeabilnosti vodene pare EN ISO 14268:2012 (ISO 14268:2012, IDT) Leather - Physical and mechanical tests - Determination of water vapour permeability IDT preštampavanjem en Stručni savjet za standarde 59.140.30
MEST EN ISO 18218-2:2019
Koža – Određivanje alkilfenoletoksida – Dio 2: Indirektna metoda EN ISO 18218-2:2019 Leather - Determination of ethoxylated alkylphenols - Part 2: Indirect method IDT preštampavanjem en Stručni savjet za standarde 59.140.30
MEST EN 16223:2019
Koža - Zahtjevi za označavanje i obilježavanje kože za unutrašnju upotrebu za tapaciranje namještaja i vozila EN 16223:2012 Leather - Requirements for the designation and description of leather in upholstery and automotive interior applications IDT preštampavanjem en Stručni savjet za standarde 59.140.30
MEST EN 62952-1:2019
Izvori napajanja za uređaje za bežičnu komunikaciju – Dio 1: Opšti zahtjevi za module za napajanje EN 62952-1:2016 (IEC 62952-1:2016, IDT) Power sources for a wireless communication device - Part 1: General requirements of power modules IDT preštampavanjem en Stručni savjet za standarde 29.220.10, 33.040.40
MEST EN ISO 20685-2:2019
Ergonomija - Metodologije 3D skeniranja za međunarodno kompatibilne antropometrijske baze podataka - Dio 2: Protokol vrednovanja oblika površine i ponovljivosti relativnih položaja repera EN ISO 20685-2:2017 (ISO 20685-2:2015, IDT) Ergonomics - 3-D scanning methodologies for internationally compatible anthropometric databases - Part 2: Evaluation protocol of surface shape and repeatability of relative landmark positions IDT preštampavanjem en Stručni savjet za standarde 13.180
MEST EN ISO 9241-392:2019
Ergonomija interakcije čovjeka i sistema - Dio 392: Ergonomske preporuke za smanjenje vizuelnog zamora od stereoskopskih slika EN ISO 9241-392:2017 (ISO 9241-392:2015, IDT) Ergonomics of human-system interaction - Part 392: Ergonomic recommendations for the reduction of visual fatigue from stereoscopic images IDT preštampavanjem en Stručni savjet za standarde 13.180, 35.180
MEST EN ISO 27500:2019
Organizacija prilagođena ljudima – Obrazloženje i opšti principi EN ISO 27500:2017 (ISO 27500:2016, IDT) The human-centred organization - Rationale and general principles IDT preštampavanjem en Stručni savjet za standarde 13.180
MEST EN 16602-70-03:2019
Obezbjeđenje svemirskih proizvoda – Crna anodizacija metala sa neorganskim bojama EN 16602-70-03:2014 Space product assurance - Black-anodizing of metals with inorganic dyes IDT preštampavanjem en Stručni savjet za standarde 49.140
MEST EN 16602-70-11:2019
Obezbjeđenje svemirskih proizvoda – Nabavka štampanih ploča EN 16602-70-11:2015 Space product assurance - Procurement of printed circuit boards IDT preštampavanjem en Stručni savjet za standarde 49.140, 31.180
MEST EN ISO 20685-1:2019
Metodologije 3-D skeniranja međunarodno kompatibilnih antropometrijskih baza podataka - Dio 1: Protokol vrednovanja dimenzija tijela dobijenih iz 3-D skeniranja tijela EN ISO 20685-1:2018 (ISO 20685-1:2018, IDT) 3-D scanning methodologies for internationally compatible anthropometric databases - Part 1: Evaluation protocol for body dimensions extracted from 3-D body scans IDT preštampavanjem en Stručni savjet za standarde 13.180
MEST EN IEC 61788-24:2019
Superprovodnost – Dio 24: Mjerenje kritičnih struja – Zadržana kritična struja kod dvostruko savijenih, srebrom obloženih Bi-2223 superprovodnih kablova na sobnoj temperaturi EN IEC 61788-24:2018 (IEC 61788-24:2018, IDT) Superconductivity - Part 24: Critical current measurement - Retained critical current after double bending at room temperature of Ag-sheathed Bi-2223 superconducting wires IDT preštampavanjem en Stručni savjet za standarde 17.220, 29.050, 77.040.10
MEST EN 16602-70-18:2019
Obezbjeđenje svemirskih proizvoda – Priprema, spajanje i montiranje RF koaksijalnih kablova EN 16602-70-18:2014 Space product assurance - Preparation, assembly and mounting of RF coaxial cables IDT preštampavanjem en Stručni savjet za standarde 49.140, 49.090
MEST EN ISO 41001:2019
Upravljanje kapacitetima - Sistemi menadžmenta – Zahtjevi sa uputstvom za korišćenje EN ISO 41001:2018 (ISO 41001:2018, IDT) Facility management - Management systems - Requirements with guidance for use IDT preštampavanjem en ISME/TK 009 03.080.10, 03.100.70
MEST EN 16602-70-20:2019
Obezbjeđenje svemirskih proizvoda – Određivanje osjetljivosti posrebrenih bakarnih žica i kablova na koroziju „crvene naslage” EN 16602-70-20:2014 Space product assurance - Determination of the susceptibility of silver-plated copper wire and cable to "red-plague" corrosion IDT preštampavanjem en Stručni savjet za standarde 49.140, 49.090
MEST EN 16602-70-26:2019
Obezbjeđenje svemirskih proizvoda – Krimpovanje električnih kontakata visoke pouzdanosti EN 16602-70-26:2019 Space product assurance - Crimping of high-reliability electrical connections IDT preštampavanjem en Stručni savjet za standarde 49.140, 49.060
MEST EN ISO 41011:2019
Upravljanje kapacitetima - Rječnik EN ISO 41011:2018 (ISO 41011:2017, IDT) Facility management - Vocabulary IDT preštampavanjem en ISME/TK 009 01.040.03, 03.080.10
MEST CEN/TR 16918:2019
Bezbjednost dječjih igračaka - Ponašanje djece prilikom stavljanja igračaka u usta CEN/TR 16918:2015 Safety of toys - Children´s mouthing behaviour in contact with toys IDT preštampavanjem en Stručni savjet za standarde 97.200.50
MEST EN IEC 61788-23:2019
Superprovodnost – Dio 23: Mjerenje odnosa zaostale otpornosti – Odnos zaostale otpornosti Nb superprovodnika EN IEC 61788-23:2018 (IEC 61788-23:2018, IDT) Superconductivity - Part 23: Residual resistance ratio measurement - Residual resistance ratio of Nb superconductors IDT preštampavanjem en Stručni savjet za standarde 17.220; 29.050
MEST CEN/TR 15071:2019
Bezbjednost igračaka - Nacionalni prevodi upozorenja i uputstava koja se koriste u seriji EN 71 CEN/TR 15071:2015 Safety of toys - National translations of warnings and instructions for use in the EN 71 series IDT preštampavanjem en Stručni savjet za standarde 97.200.50
MEST EN 16602-70-30:2019
Obezbjeđenje svemirskih proizvoda – Žičano omotavanje električnih veza visoke pouzdanosti EN 16602-70-30:2014 Space product assurance - Wire wrapping of high-reliability electrical connections IDT preštampavanjem en Stručni savjet za standarde 49.140
MEST CEN/TR 15371-1:2019
Bezbjednost dječjih igračaka - Tumačenja - Dio 1: Odgovori na zahtjeve za tumačenje standarda EN 71-1, EN71-2, EN 71-8 i EN 71-14 CEN/TR 15371-1:2017 Safety of toys - Interpretations - Part 1: Replies to requests for interpretation of EN 71-1, EN 71-2, EN 71-8 and EN 71-14 IDT preštampavanjem en Stručni savjet za standarde 97.200.50
MEST EN IEC 61788-25:2019
Superprovodnost – Dio 25: Mjerenje mehaničkih svojstava – Ispitivanje zatezanjem REBCO žica na sobnoj temperaturi EN IEC 61788-25:2018 (IEC 61788-25:2018, IDT) Superconductivity - Part 25: Mechanical properties measurement - Room temperature tensile test on REBCO wires IDT preštampavanjem en Stručni savjet za standarde 29.050, 77.040.10
MEST EN 16602-70-31:2019
Obezbjeđenje svemirskih proizvoda – Nanošenje boja i prevlaka na svemirsku opremu EN 16602-70-31:2014 Space product assurance - Application of paints and coatings on space hardware IDT preštampavanjem en Stručni savjet za standarde 49.140
MEST CEN/TR 15371-2:2019
Bezbjednost dječjih igračaka - Tumačenja - Dio 2: Odgovori na zahtjeve za tumačenje hemijskih svojstava prema standardima serije EN 71 CEN/TR 15371-2:2018 Safety of toys - Interpretations - Part 2: Replies to requests for interpretation of the chemical standards in the EN 71-series IDT preštampavanjem en Stručni savjet za standarde 97.200.50
MEST EN 16602-70-28:2019
Obezbjeđenje svemirskih proizvoda – Popravka i modifikacija sklopova štampanih ploča za korišćenje u svemiru EN 16602-70-28:2014 Space product assurance - Repair and modification of printed circuit board assemblies for space use IDT preštampavanjem en Stručni savjet za standarde 49.140
MEST EN ISO 41012:2019
Upravljanje kapacitetima - Dio 2: Uputstvo o strateškim nabavkama i pripremi ugovora EN ISO 41012:2018 (ISO 41012:2017, IDT) Facility management - Guidance on strategic sourcing and the development of agreements IDT preštampavanjem en ISME/TK 009 03.080.10
MEST EN 16602-70-53:2019
Obezbjeđenje svemirskih proizvoda – Ispitivanje materijala i kompatibilnosti opreme za procese sterilizacije EN 16602-70-53:2015 Space product assurance - Materials and hardware compatibility tests for sterilization processes IDT preštampavanjem en Stručni savjet za standarde 49.140
MEST CEN ISO/TR 8124-8:2019
Bezbjednost dječjih igračaka - Dio 8: Smjernice za određivanje uzrasta CEN ISO/TR 8124-8:2016 (ISO/TR 8124-8:2016, IDT) Safety of toys - Part 8: Age determination guidelines IDT preštampavanjem en Stručni savjet za standarde 97.200.50
MEST EN 16602-70-45:2019
Obezbjeđenje svemirskih proizvoda – Mehaničko ispitivanje materijala od metala EN 16602-70-45:2014 Space product assurance - Mechanical testing of metallic materials IDT preštampavanjem en Stručni savjet za standarde 49.140, 49.025.01
MEST EN IEC 61784-5-21:2019
Industrijske komunikacione mreže – Profili – Dio 5-21: Instalisanje sabirnica – Profili instalisanja za CPF 21 EN IEC 61784-5-21:2018 (IEC 61784-5-21:2018, IDT) Industrial communication networks - Profiles - Part 5-21: Installation of fieldbuses - Installation profiles for CPF 21 IDT preštampavanjem en Stručni savjet za standarde 25.040.40, 35.100.40
MEST EN 16602-70-46:2019
Obezbjeđenje svemirskih proizvoda – Zahtjevi za proizvodnju i nabavku spojnih pričvršćivača sa navojem EN 16602-70-46:2014 Space product assurance - Requirements for manufacturing and procurement of threaded fasteners IDT preštampavanjem en Stručni savjet za standarde 49.140, 49.030.01
MEST EN 16602-70-37:2019
Obezbjeđenje svemirskih proizvoda – Određivanje osjetljivosti metala na pojavu prslina usled naponske korozije EN 16602-70-37:2014 Space product assurance - Determination of the susceptibility of metals to stress-corrosion cracking IDT preštampavanjem en Stručni savjet za standarde 49.140, 49.025.01
MEST EN IEC 61784-5-3:2019
Industrijske komunikacione mreže - Profili - Dio 5-3: Instaliranje industrijskih sabirnica - Profili instaliranja za CPF 3 EN IEC 61784-5-3:2018 (IEC 61784-5-3:2018, IDT) Industrial communication networks - Profiles - Part 5-3: Installation of fieldbuses - Installation profiles for CPF 3 IDT preštampavanjem en Stručni savjet za standarde 25.040.40, 35.100.40
MEST EN 16602-70-50:2019
Obezbjeđenje svemirskih proizvoda – Praćenje kontaminacije česticama sistema i čistih soba svemirske letjelice EN 16602-70-50:2015 Space product assurance - Particles contamination monitoring for spacecraft systems and cleanrooms IDT preštampavanjem en Stručni savjet za standarde 49.140
MEST EN 16602-70-58:2019
Obezbjeđenje svemirskih proizvoda – Kontrola biozagađenja čistih soba EN 16602-70-58:2015 Space product assurance - Bioburden control of cleanrooms IDT preštampavanjem en Stručni savjet za standarde 49.140
MEST EN 10164:2019
Čelični proizvodi sa poboljšanim deformacionim svojstvima u pravcu upravnom na površinu proizvoda - Tehnički uslovi isporuke EN 10164:2018 Steel products with improved deformation properties perpendicular to the surface of the product - Technical delivery conditions IDT preštampavanjem en ISME/TK 009 77.140.50, 77.140.70
MEST EN 16602-70-55:2019
Obezbjeđenje svemirskih proizvoda – Mikrobiološko ispitivanje letačke opreme i čistih soba EN 16602-70-55:2015 Space product assurance - Microbiological examination of flight hardware and cleanrooms IDT preštampavanjem en Stručni savjet za standarde 49.140
MEST EN IEC 61784-5-6:2019
Industrijske komunikacione mreže - Profili - Dio 5-6: Instaliranje industrijskih sabirnica - Profili instaliranja za CPF 6 EN IEC 61784-5-6:2018 (IEC 61784-5-6:2018, IDT) Industrial communication networks - Profiles - Part 5-6: Installation of fieldbuses - Installation profiles for CPF 6 IDT preštampavanjem en Stručni savjet za standarde 25.040.40, 35.100.40
MEST EN 10058:2019
Toplo valjane pljosnate čelične šipke i široke trake za opštu upotrebu - Dimenzije i dozvoljena odstupanja oblika i dimenzija EN 10058:2018 Hot rolled flat steel bars and steel wide flats for general purposes - Dimensions and tolerances on shape and dimensions IDT preštampavanjem en ISME/TK 009 77.140.60
MEST EN 16803-1:2019
Svemir – Pozicioniranje pomoću GNSS-a za inteligentne transportne sisteme (ITS) u drumskom saobraćaju – Dio 1: Definicije i procedure sistemskog inženjeringa za određivanje i ocjenjivanje performansi EN 16803-1:2016 Space - Use of GNSS-based positioning for road Intelligent Transport Systems (ITS) - Part 1: Definitions and system engineering procedures for the establishment and assessment of performances IDT preštampavanjem en Stručni savjet za standarde 03.220.20, 33.060.30, 35.240.60
MEST EN 17030:2019
Svemir – Opservacija zemlje – Nivoi obrade slike EN 17030:2018 Space - Earth observation - Image processing levels IDT preštampavanjem en Stručni savjet za standarde 35.040.30, 35.240.70
MEST EN 17125:2019
Vrtložne i tople banje za kućnu upotrebu - Zahtjevi za bezbjednost i metode ispitivanja EN 17125:2018 Domestic spas/whirlpool spas/hot tubs - Safety requirements and test methods IDT preštampavanjem en Stručni savjet za standarde 91.140.70
MEST EN IEC 61784-5-20:2019
Industrijske komunikacione mreže - Profili - Dio 5-20: Instaliranje industrijskih sabirnica - Profili instaliranja za CPF 20 EN IEC 61784-5-20:2018 (IEC 61784-5-20:2018, IDT) Industrial communication networks - Profiles - Part 5-20: Installation of fieldbuses - Installation profiles for CPF 20 IDT preštampavanjem en Stručni savjet za standarde 25.040.40, 35.100.40
MEST EN 16602-70-13:2019
Obezbjeđenje svemirskih proizvoda – Mjerenja čvrstoće omotača i završnih slojeva prema guljenju i kidanju korišćenjem traka osjetljivih na pritisak EN 16602-70-13:2015 Space product assurance - Measurements of the peel and pull-off strength of coatings and finishes using pressure-sensitive tapes IDT preštampavanjem en Stručni savjet za standarde 49.140, 49.040
MEST EN 16602-70-02:2019
Obezbjeđenje svemirskih proizvoda – Toplotno vakuumsko ispitivanje ispuštanja gasa za pregled svemirskih materijala EN 16602-70-02:2014 Space product assurance - Thermal vacuum outgassing test for the screening of space materials IDT preštampavanjem en Stručni savjet za standarde 49.140
MEST EN 16602-70-04:2019
Obezbjeđenje svemirskih proizvoda – Toplotno ispitivanje za ocjenu svemirskih materijala, procesa, mehaničkih djelova i sklopova EN 16602-70-04:2014 Space product assurance - Thermal testing for the evaluation of space materials, processes, mechanical parts and assemblies IDT preštampavanjem en Stručni savjet za standarde 49.140
MEST EN IEC 61784-5-2:2019
Industrijske komunikacione mreže - Profili - Dio 5-2: Instaliranje industrijskih sabirnica - Profili instaliranja za CPF 2 EN IEC 61784-5-2:2018 (IEC 61784-5-2:2018, IDT) Industrial communication networks - Profiles - Part 5-2: Installation of fieldbuses - Installation profiles for CPF 2 IDT preštampavanjem en Stručni savjet za standarde 25.040.40, 35.100.40
MEST EN ISO 21043-1:2019
Forenzičke nauke - Dio 1: Termini i definicije EN ISO 21043-1:2018 (ISO 21043-1:2018) Forensic Sciences - Part 1: Terms and definitions IDT preštampavanjem en Stručni savjet za standarde 07.140
MEST EN 10348-2:2019
Čelik za armiranje betona - Pocinkovani čelik za armiranje - Dio 2: Pocinkovani čelični proizvodi za armiranje EN 10348-2:2018 Steel for the reinforcement of concrete - Galvanized reinforcing steel - Part 2: Galvanized reinforcing steel products IDT preštampavanjem en ISME/TK 009 77.140.15
MEST EN 16602-70-07:2019
Obezbjeđenje svemirskih proizvoda – Verifikacija i odobrenje za automatsko mašinsko talasno lemljenje EN 16602-70-07:2014 Space product assurance - Verification and approval of automatic machine wave soldering IDT preštampavanjem en Stručni savjet za standarde 49.140
MEST EN 3475-514:2019
Vazduhoplovstvo — Električni kablovi za upotrebu u vazduhoplovima — Metode ispitivanja — Dio 514: Poroznost bakarnih obloga na aluminijumskim vlaknima EN 3475-514:2014 Aerospace series - Cables, electrical, aircraft use - Test methods - Part 514: Porosity of copper cladding on aluminium strands IDT preštampavanjem en Stručni savjet za standarde 49.060
MEST EN 16602-70-29:2019
Obezbjeđenje svemirskih proizvoda – Određivanje proizvoda isparenja iz materijala i sastavnih djelova za korišćenje u odeljku svemirske letjelice namijenjenom posadi EN 16602-70-29:2014 Space product assurance - Determination of offgassing products from materials and assembled articles to be used in a manned space vehicle crew compartment IDT preštampavanjem en Stručni savjet za standarde 49.140
MEST EN 3773-001:2019
Vazduhoplovstvo — Jednopolni automatski osigurači, temperaturno kompenzovani, nazivne struje od 1 A do 25 A — Dio 001: Tehnička specifikacija EN 3773-001:2014 Aerospace series - Circuit breakers, single-pole, temperature compensated, rated currents 1 A to 25 A - Part 001: Technical specification IDT preštampavanjem en Stručni savjet za standarde 49.060
MEST EN 16602-70-36:2019
Obezbjeđenje svemirskih proizvoda – Izbor materijala za kontrolu pojave prslina usled naponske korozije EN 16602-70-36:2014 Space product assurance - Material selection for controlling stress-corrosion cracking IDT preštampavanjem en Stručni savjet za standarde 49.140, 49.025.01
MEST EN 16602-70-21:2019
Obezbjeđenje svemirskih proizvoda – Provjera svemirskog materijala ispitivanjem zapaljivosti EN 16602-70-21:2014 Space product assurance - Flammability testing for the screening of space materials IDT preštampavanjem en Stručni savjet za standarde 49.140, 49.025.01, 13.220.40
MEST EN 16602-40-02:2019
Obezbjeđenje svemirskih proizvoda – Analiza opasnosti EN 16602-40-02:2014 Space product assurance - Hazard analysis IDT preštampavanjem en Stručni savjet za standarde 49.140
MEST EN ISO 11979-1:2019
Oftalmološki implantati - Intraokularna sočiva - Dio 1: Rječnik EN ISO 11979-1:2018 (ISO 11979-1:2018, IDT) Ophthalmic implants - Intraocular lenses - Part 1: Vocabulary IDT preštampavanjem en Stručni savjet za standarde 01.040.11, 11.040.70
MEST EN 301 549 V2.1.2:2019
Zahtjevi za dostupnost proizvoda i usluga informacionih i komunikacionih tehnologija (ICT) ETSI EN 301 549 V2.1.2:2018 Accessibility requirements for ICT products and services IDT proglašavanjem en Stručni savjet za standarde 33.020 2016/2102
MEST EN 16603-70:2019
Svemirsko inženjerstvo - Zemaljski sistemi i operacije EN 16603-70:2015 Space engineering - Ground systems and operations IDT preštampavanjem en Stručni savjet za standarde 49.140
MEST EN 2009:2019
Ležaji, kruti ležaji za konstrukcije aviona, kuglični jednoredni ležaji izrađeni od čelika, serije prečnika 8 i 9 - Mjere i opterećenja - Vazduhoplovstvo EN 2009:1984 Bearings, airframe rolling, rigid, single row ball bearings in steel, diameter series 8 and 9 - Dimensions and loads - Aerospace series IDT preštampavanjem en Stručni savjet za standarde 49.035
MEST EN 61784-5-18:2019
Industrijske komunikacione mreže — Profili - Dio 5-18: Instalisanje sabirnica - Profili instalisanja za CPF 18 EN 61784-5-18:2013 (IEC 61784-5-18:2013, IDT) Industrial communication networks - Profiles - Part 5-18: Installation of fieldbuses - Installation profiles for CPF 18 IDT preštampavanjem en Stručni savjet za standarde 25.040.40, 35.100.40
MEST EN ISO 8596:2019
Oftalmološka optika - Ispitivanje oštrine vida - Standardni i klinički optotipovi i njihova prezentacija EN ISO 8596:2018 Ophthalmic optics - Visual acuity testing - Standard and clinical optotypes and their presentation IDT preštampavanjem en Stručni savjet za standarde 11.040.70
MEST EN IEC 61784-5-12:2019
Industrijske komunikacione mreže - Profili - Dio 5-12: Instaliranje industrijskih sabirnica - Profili instaliranja za CPF 12 EN IEC 61784-5-12:2018 (IEC 61784-5-12:2018, IDT) Industrial communication networks - Profiles - Part 5-12: Installation of fieldbuses - Installation profiles for CPF 12 IDT preštampavanjem en Stručni savjet za standarde 25.040.4, 35.100.40
MEST EN 2346-005:2019
Vazduhoplovstvo – Električni kablovi otporni na vatru – Radne temperature između –65 ºC i 260 ºC – Dio 005: DW familija, jednožilni sklop za štampanje pomoću štampača sa UV laserom i višežilni sklop – Mala težina – Standard za proizvod EN 2346-005:2017 Aerospace series - Cable, electrical, fire resistant - Operating temperatures between -65 °C and 260 °C - Part 005: DW family, single UV laser printable and multicore assembly - Light weight - Product standard IDT preštampavanjem en Stručni savjet za standarde 49.060
MEST EN 2794-001:2019
Vazduhoplovstvo — Automatski osigurači, jednopolni, temperaturno kompenzovani, nazivne struje od 20 A do 50 A — Dio 001: Tehnička specifikacija EN 2794-001:2014 Aerospace series - Circuit breakers, single-pole, temperature compensated, rated current 20 A to 50 A - Part 001: Technical specification IDT preštampavanjem en Stručni savjet za standarde 49.060
MEST EN 2794-004:2019
Vazduhoplovstvo — Automatski osigurači, jednopolni, temperaturno kompenzovani, nazivne struje od 20 A do 50 A — Dio 004: Završeci sa UNC navojem — Standard za proizvod EN 2794-004:2014 Aerospace series - Circuit breakers, single-pole, temperature compensated, rated currents 20 A to 50 A - Part 004: UNC thread terminals - Product standard IDT preštampavanjem en Stručni savjet za standarde 49.060
MEST EN 3773-006:2019
Vazduhoplovstvo — Jednopolni automatski osigurači, temperaturno kompenzovani, nazivne struje od 1 A do 25 A — Dio 006: Priključni pribor 6,3 mm — Standard za proizvod EN 3773-006:2017 Aerospace series - Circuit breakers, single-pole, temperature compensated, rated currents 1 A to 25 A - Part 006: 6,3 mm blade terminal - Product standard IDT preštampavanjem en Stručni savjet za standarde 49.060
MEST EN IEC 61757:2019
Fiber opticki senzori - Opšta specifikacija EN IEC 61757:2018 (IEC 61757:2018, IDT) Fibre optic sensors - Generic specification IDT preštampavanjem en Stručni savjet za standarde 33.180.99
MEST EN 131-3:2019
Merdevine - Dio 3: Označavanje i uputstvo za upotrebu EN 131-3:2018 Ladders - Part 3: Marking and user instructions IDT preštampavanjem en Stručni savjet za standarde 97.145 2001/95/EC
MEST EN 131-2:2019
Merdevine - Dio 2: Zahtjevi, ispitivanje, označavanje EN 131-2:2010+A2:2017 Ladders - Part 2: Requirements, testing, marking IDT preštampavanjem en Stručni savjet za standarde 97.145 2001/95/EC
MEST EN IEC 61755-6-2:2019
Optički sklopovi za međusobno povezivanje i pasivne komponente – Optički interfejsi konektora – Dio 6-2: Povezivanje multimodnih vlakana prečnika jezgra od 50 μm koja se fizički dodiruju – Primjena kod nezakošenih referentnih konektora, na talasnoj dužini od 850 nm, korišćenjem isključivo izabranih A1a optičkih vlakana EN IEC 61755-6-2:2018 (IEC 61755-6-2:2018, IDT) Fibre optic interconnecting devices and passive components - Connector optical interfaces - Part 6-2: Connection of 50 μm core diameter multimode physically contacting fibres - Non-angled for reference connector application, at wavelength of 850 nm using selected A1a fibre only IDT preštampavanjem en Stručni savjet za standarde 33.180.20
MEST EN 2011:2019
Ležaji, kruti ležaji za konstrukcije aviona, kuglični jednoredni ležaji izrađeni od čelika otpornog na koroziju, serije prečnika 8 i 9 - Mjere i opterećenja - Vazduhoplovstvo EN 2011:1984 Bearings, airframe rolling, rigid, single row ball bearings in corrosion resisting steel, diameter series 8 and 9 - Dimensions and loads - Aerospace series IDT preštampavanjem en Stručni savjet za standarde 49.035
MEST EN 2665-001:2019
Vazduhoplovstvo - Automatski osigurači, tropolni, temperaturno kompenzovani, nazivne struje od 20 A do 50 A - Dio 001: Tehnička specifikacija EN 2665-001:2013 Aerospace series - Circuit breakers, three-pole, temperature compensated, rated current 20 A to 50 A - Part 001: Technical specification IDT preštampavanjem en Stručni savjet za standarde 49.060
MEST EN IEC 61754-7-2:2019
Optički sklopovi za međusobno povezivanje i pasivne komponente – Interfejsi optičkih konektora – Dio 7-2: Familija konektora tipa MPO – Dva reda vlakana EN IEC 61754-7-2:2018 (IEC 61754-7-2:2017, IDT) Fibre optic interconnecting devices and passive components - Fibre optic connector interfaces - Part 7-2: Type MPO connector family - Two fibre rows IDT preštampavanjem en Stručni savjet za standarde 33.180.20
MEST EN 2012:2019
Ležaji, kruti ležaji za konstrukcije aviona, kuglični jednoredni ležaji izrađeni od čelika, serije prečnika 0 i 2 - Mjere i opterećenja - Vazduhoplovstvo EN 2012:1984 Bearings, airframe rolling, rigid, single row ball bearings in steel, diameter series 0 and 2 - Dimensions and loads - Aerospace series IDT preštampavanjem en Stručni savjet za standarde 49.035
MEST EN 2014:2019
Ležaji, kruti ležaji za konstrukcije aviona, kuglični jednoredni ležaji izrađeni od čelika otpornog na koroziju, serije prečnika 0 i 2 - Mjere i opterećenja - Vazduhoplovstvo EN 2014:1984 Bearings, airframe rolling, rigid, single row ball bearings in corrosion resisting steel, diameter series 0 and 2 - Dimensions and loads - Aerospace series IDT preštampavanjem en Stručni savjet za standarde 49.035
MEST EN 2015:2019
Ležaji, ležaji za konstrukcije aviona, kuglični dvoredni ležaji, samopodesivi, izrađeni od čelika, serije prečnika 2 - Mjere i opterećenja - Vazduhoplovstvo EN 2015:1984 Bearings, airframe rolling, double row, self aligning ball bearings in steel, diameter series 2 - Dimensions and loads - Aerospace series IDT preštampavanjem en Stručni savjet za standarde 49.035
MEST EN ISO 17694:2019
Obuća - Metode ispitivanja gornjih djelova obuće (lica) i postave - Otpornost na savijanje EN ISO 17694:2016 (ISO 17694:2016, IDT) Footwear - Test methods for uppers and lining - Flex resistance IDT preštampavanjem en Stručni savjet za standarde 61.060
MEST EN 3375-012:2019
Vazduhoplovstvo — Električni kabl za prenos digitalnih podataka — Dio 012: Jednostruko širmovan — Četiri upletena provodnika od 100 oma — 260 °C — Tip KH — Standard za proizvod EN 3375-012:2013 Aerospace series - Cable, electrical, for digital data transmission - Part 012: Single braid - Star Quad 100 ohms - 260 °C - Type KH - Product standard IDT preštampavanjem en Stručni savjet za standarde 49.090
MEST EN IEC 61753-1:2019
Fiber optički sprežni uređaji i pasivne komponente - Standard za performanse - Dio 1: Opšte i uputstvo EN IEC 61753-1:2018 (IEC 61753-1:2018, IDT) Fibre optic interconnecting devices and passive components - Performance standard - Part 1: General and guidance IDT preštampavanjem en Stručni savjet za standarde 33.180.20
MEST EN 2017:2019
Ležaji, ležaji za konstrukcije aviona, kuglični dvoredni ležaji, samopodesivi, izrađeni od čelika otpornog na koroziju, serije prečnika 2 - Mjere i opterećenja - Vazduhoplovstvo EN 2017:1984 Bearings, airframe rolling, double row, self aligning ball bearings, in corrosion resisting steel, diameter series 2 - Dimensions and loads - Aerospace series IDT preštampavanjem en Stručni savjet za standarde 49.035
MEST EN 2665-004:2019
Vazduhoplovstvo - Automatski osigurači, tropolni, temperaturno kompenzovani, nazivne struje od 20 A do 50 A - Dio 004: Završeci sa UNC navojem - Standard za proizvod EN 2665-004:2013 Aerospace series - Circuit breakers, three-pole, temperature compensated, rated current 20 A to 50 A - Part 004: UNC thread terminals - Product standard IDT preštampavanjem en Stručni savjet za standarde 49.060
MEST EN 2714-002:2019
Vazduhoplovstvo – Električni kablovi, jednožilni i višežilni za opštu namjenu – Radne temperature između –55 °C i 260 °C – Dio 002: Ekranizovani i obavijeni – Opšte EN 2714-002:2016 Aerospace series - Cables, electrical, single and multicore for general purpose - Operating temperatures between - 55 °C and 260 °C - Part 002: Screened and jacketed - General IDT preštampavanjem en Stručni savjet za standarde 49.060
MEST EN ISO 17697:2019
Obuća - Metode ispitivanja gornjih djelova obuće (lica), postave i uložaka – Čvrstoća šava EN ISO 17697:2016 (ISO 17697:2016, IDT) Footwear - Test methods for uppers, lining and insocks - Seam strength IDT preštampavanjem en Stručni savjet za standarde 61.060
MEST EN ISO 10734:2019
Obuća – Metoda ispitivanja patent-zatvarača – Jačina potezača patent-zatvarača EN ISO 10734:2016 (ISO 10734:2016, IDT) Footwear - Test method for slide fasteners - Strength of slide fastener pullers IDT preštampavanjem en Stručni savjet za standarde 61.060
MEST EN IEC 61730-2:2019
Određivanje bezbjednosnih karakteristika fotonaponskih modula - Dio 2: Zahtjevi za ispitivanje EN IEC 61730-2:2018 (IEC 61730-2:2016, IDT) Photovoltaic (PV) module safety qualification - Part 2: Requirements for testing IDT preštampavanjem en ISME/TK E 004 27.160
MEST EN 16602-70-22:2019
Obezbjeđenje svemirskih proizvoda – Kontrola materijala ograničenog vijeka trajanja EN 16602-70-22:2014 Space product assurance - Control of limited shelf-life materials IDT preštampavanjem en Stručni savjet za standarde 49.140, 49.025.01
MEST EN ISO 10751:2019
Obuća - Metode ispitivanja patent-zatvarača - Otpornost na ponavljano otvaranje i zatvaranje EN ISO 10751:2016 (ISO 10751:2016, IDT) Footwear - Test methods for slide fasteners - Resistance to repeated opening and closing IDT preštampavanjem en Stručni savjet za standarde 61.060
MEST EN 16602-20:2019
Obezbjeđenje svemirskih proizvoda – Obezbjeđenje kvaliteta EN 16602-20:2014 Space product assurance - Quality assurance IDT preštampavanjem en Stručni savjet za standarde 49.140
MEST EN 16602-70-39:2019
Obezbjeđenje svemirskih proizvoda – Zavarivanje metalnih materijala za letačku opremu EN 16602-70-39:2018 Space product assurance - Welding of metallic materials for flight hardware IDT preštampavanjem en Stručni savjet za standarde 49.140, 25.160.10
MEST EN 16603-20-20:2019
Svemirsko inženjerstvo – Zahtjevi interfejsa za električnu energiju EN 16603-20-20:2018 Space engineering - Electrical design and interface requirements for power supply IDT preštampavanjem en Stručni savjet za standarde 49.140
MEST EN IEC 61730-1:2019
Određivanje bezbjednosnih karakteristika fotonaponskih modula - Dio 1: Konstrukcioni zahtjevi EN IEC 61730-1:2018 (IEC 61730-1:2016, IDT) Photovoltaic (PV) module safety qualification - Part 1: Requirements for construction IDT preštampavanjem en ISME/TK E 004 27.160 2014/35/EU
MEST EN 2018:2019
Ležaji, ležaji za konstrukcije aviona, valjčani jednoredni ležaji, samopodesivi, izrađeni od čelika, serije prečnika 3 i 4 - Mjere i opterećenja - Vazduhoplovstvo EN 2018:1984 Bearings, airframe rolling, single row, self aligning roller bearings in steel, diameter series 3 and 4 - Dimensions and loads - Aerospace series IDT preštampavanjem en Stručni savjet za standarde 49.035
MEST EN ISO 22649:2019
Obuća - Metode ispitivanja za pričvršćene i dodatne uloške - Upijanje i otpuštanje vode EN ISO 22649:2016 (ISO 22649:2016, IDT) Footwear - Test methods for insoles and insocks - Water absorption and desorption IDT preštampavanjem en Stručni savjet za standarde 61.060
MEST EN ISO 17698:2019
Obuća - Metode ispitivanja gornje površine obuće (lica) - Otpornost na raslojavanje EN ISO 17698:2016 (ISO 17698:2016, IDT) Footwear - Test methods for uppers - Delamination resistance IDT preštampavanjem en Stručni savjet za standarde 61.060
MEST EN 16602-70-56:2019
Obezbjeđenje svemirskih proizvoda – Smanjenje biozagađenja letačke opreme korišćenjem pare EN 16602-70-56:2015 Space product assurance - Vapour Phase Bioburden Reduction for Flight Hardware IDT preštampavanjem en Stručni savjet za standarde 49.140
MEST EN ISO 17701:2019
Obuća - Metode ispitivanja lica, postave i uložaka - Migracija boje EN ISO 17701:2016 (ISO 17701:2016, IDT) Footwear - Test methods for uppers, lining and insocks - Colour migration IDT preštampavanjem en Stručni savjet za standarde 61.060
MEST EN 2020:2019
Ležaji, ležaji za konstrukcije aviona, valjčani jednoredni ležaji, samopodesivi, izrađeni od čelika otpornog na koroziju, serije prečnika 3 i 4 - Mjere i opterećenja - Vazduhoplovstvo EN 2020:1984 Bearings, airframe rolling, single row, self aligning roller bearings in corrosion resisting steel, diameter series 3 and 4 - Dimensions and loads - Aerospace series IDT preštampavanjem en Stručni savjet za standarde 49.035
MEST EN IEC 61643-331:2019
Komponente za niskonaponske zaštitne uređaje od prenapona - Dio 331: Specifikacija za metal-oksidne varistore (MOV) EN IEC 61643-331:2018 (IEC 61643-331:2017, IDT) Components for low-voltage surge protection - Part 331: Performance requirements and test methods for metal oxide varistors (MOV) IDT preštampavanjem en Stručni savjet za standarde 31.040
MEST EN 2574:2019
Vazduhoplovstvo - Zavareni spojevi - Informacije na crtežima EN 2574:1990 Aerospace series - Welds - Information on drawings IDT preštampavanjem en Stručni savjet za standarde 25.160.40
MEST EN 2569:2019
Vazduhoplovstvo - Spojnice upravljačkih kablova i "turnbareli" - Tehnička specifikacija EN 2569:1991 Aerospace series - Control cable fittings and turnbarrels - Technical specification IDT preštampavanjem en Stručni savjet za standarde 49.030.99
MEST EN 2591-214:2019
Vazduhoplovstvo — Elementi za električno i optičko povezivanje — Metode ispitivanja — Dio 214: Udar groma, strujni i naponski impuls EN 2591-214:2012 Aerospace series - Elements of electrical and optical connection - Test methods - Part 214: Lightning strike, current and voltage pulse IDT preštampavanjem en Stručni savjet za standarde 49.060, 49.090
MEST EN 16603-60-30:2019
Svemirsko inženjerstvo - Zahtjevi za sisteme za kontrolu položaja i putanje (AOCS) satelita EN 16603-60-30:2015 Space engineering - Satellite AOCS requirements IDT preštampavanjem en Stručni savjet za standarde 49.140
MEST EN 4817:2019
Vazduhoplovstvo — Pasivne UHF RFID oznake predviđene za upotrebu u vazduhoplovstvu EN 4817:2012 Aerospace series - Passive UHF RFID tags intended for aircraft use IDT preštampavanjem en Stručni savjet za standarde 35.240.60, 49.035
MEST EN IEC 61643-352:2019
Komponente za zaštitu od prenapona niskog napona - Dio 352: Principi odabira i primjene za telekomunikacijske i signalne transformatore za prenaponsku mrežu (SIT) EN IEC 61643-352:2018 (IEC 61643-352:2018, IDT) Components for low-voltage surge protection - Part 352: Selection and application principles for telecommunications and signalling network surge isolation transformers (SITs) IDT preštampavanjem en Stručni savjet za standarde 31.040.20
MEST EN 4818:2019
Vazduhoplovstvo - Pasivne HF RFID oznake predviđene za upotrebu u vazduhoplovstvu EN 4818:2012 Aerospace series - Passive HF RFID tags intended for aircraft use IDT preštampavanjem en Stručni savjet za standarde 35.240.60, 49.035
MEST EN 16602-60:2019
Obezbjeđenje svemirskih proizvoda – Električne, elektronske i elektromehaničke (EEE) komponente EN 16602-60:2015 Space product assurance - Electrical, electronic and electromechanical (EEE) components IDT preštampavanjem en Stručni savjet za standarde 49.140
MEST EN 16602-60-13:2019
Obezbjeđenje svemirskih proizvoda – Zahtjevi za korišćenje COTS komponenata EN 16602-60-13:2015 Space product assurance - Requirements for the use of COTS components IDT preštampavanjem en Stručni savjet za standarde 49.140
MEST EN 4819:2019
Vazduhoplovstvo — Oznake za kontakt dugme memorije (CMB) predviđene za upotrebu u vazduhoplovstvu EN 4819:2012 Aerospace series - Contact Memory Button (CMB) tags intended for aircraft use IDT preštampavanjem en Stručni savjet za standarde 35.240.60, 49.035
MEST EN 3375-011:2019
Vazduhoplovstvo – Električni kabl za prenos digitalnih podataka – Dio 011: Jednostruko obložen – Četiri upletena provodnika od 100 oma – Laki – Tip KL – Standard za proizvod EN 3375-011:2017 Aerospace series - Cable, electrical for digital data transmission - Part 011: Single braid - Star Quad 100 ohms - Light weight - Type KL - Product standard IDT preštampavanjem en Stručni savjet za standarde 49.060, 49.090
MEST EN 16602-70-57:2019
Obezbjeđenje svemirskih proizvoda – Smanjenje biozagađenja letačke opreme korišćenjem suve toplote EN 16602-70-57:2015 Space product assurance - Dry Heat Bioburden Reduction for Flight Hardware IDT preštampavanjem en Stručni savjet za standarde 49.140
MEST EN 16602-40:2019
Obezbjeđenje svemirskih proizvoda – Bezbjednost EN 16602-40:2018 Space product assurance - Safety IDT preštampavanjem en Stručni savjet za standarde 49.140
MEST EN ISO 18403:2019
Obuća - Metode ispitivanja patent-zatvarača - Otpornost na oštećenje tokom zatvaranja pod uticajem bočne sile EN ISO 18403:2016 (ISO 18403:2016, IDT) Footwear - Test methods for slide fasteners - Resistance to damage during closure under a lateral force IDT preštampavanjem en Stručni savjet za standarde 61.040, 61.060
MEST EN ISO 10750:2019
Obuća - Metoda ispitivanja patent-zatvarača - Jačina dodatka koji čini završetak zuba patent-zatvarača EN ISO 10750:2018 (ISO 10750:2015, IDT) Footwear - Test method for slide fasteners - Attachment strength of end stops IDT preštampavanjem en Stručni savjet za standarde 61.060
MEST EN IEC 61375-2-6:2019
Elektronska oprema na željeznici - Telekomunikaciona mreža vozova (TCN) - Dio 2-6: Komunikacija na brodu i zemlji EN IEC 61375-2-6:2018 (IEC 61375-2-6:2018, IDT) Electronic railway equipment - Train communication network (TCN) - Part 2-6: On-board to ground communication IDT preštampavanjem en Stručni savjet za standarde 45.060.01
MEST EN IEC 61340-6-1:2019
Elektrostatika – Dio 6-1: Elektrostatička kontrola za zdravstvenu zaštitu - Opšti zahtjevi za objekte - Opšti uslovi za objekte EN IEC 61340-6-1:2018 (IEC 61340-6-1:2018, IDT) Electrostatics - Part 6-1: Electrostatic control for healthcare - General requirements for facilities IDT preštampavanjem en Stručni savjet za standarde 11.020.99, 17.220.99, 29.020
MEST EN ISO 10764:2019
Obuća - Metoda ispitivanja patent-zatvarača - Bočna jačina EN ISO 10764:2016 (ISO 10764:2016, IDT) Footwear - Test methods for slide fasteners - Lateral strength IDT preštampavanjem en Stručni savjet za standarde 61.060
MEST EN ISO 20863:2019
Obuća - Metode ispitivanja lubova i kapni - Sposobnost spajanja EN ISO 20863:2018 (ISO 20863:2018, IDT) Footwear - Test methods for stiffeners and toepuffs - Bondability IDT preštampavanjem en Stručni savjet za standarde 61.060
MEST EN IEC 61347-2-14:2019
Upravljački uređaj za sijalice – Dio 2-14: Posebni zahtjevi za elektronski upravljački uređaj, napajan jednosmjernom strujom i/ili naizmjeničnom strujom, za fluorescentne indukcione sijalice EN IEC 61347-2-14:2018 ( IEC 61347-2-14:2018, IDT) Lamp controlgear - Part 2-14: Particular requirements for DC and/or AC supplied electronic controlgear for fluorescent induction lamps IDT preštampavanjem en Stručni savjet za standarde 29.140.99
MEST EN 2064:2019
Vazduhoplovstvo - Ležaji, klizni ležaji sa sfernim, samopodmazujućim dodirnim površinama, izrađeni od čelika otpornog na koroziju - Tehnička specifikacija EN 2064:1992 Aerospace series - Bearings, spherical plain in corrosion resisting steel with self-lubricating liner - Technical specification IDT preštampavanjem en Stručni savjet za standarde 49.035
MEST EN 13454-2:2019
Veziva za podne obloge (estrihe) na bazi kalcijum-sulfata - Dio 2: Metode ispitivanja EN 13454-2:2019 Binders for floor screeds based on calcium sulphate - Part 2: Test methods IDT preštampavanjem en ISME/TK 009 91.100.10, 91.100.50
MEST EN 2851:2019
Vazduhoplovstvo - Obilježavanje dijelova i sklopova, izuzev dijelova i sklopova motora - Naznake i crteži EN 2851:1992 Aerospace series - Marking of parts and assemblies other than engines - Indications on drawings IDT preštampavanjem en Stručni savjet za standarde 01.100.20, 49.045
MEST EN 3541:2019
Vazduhoplovstvo - Podesivi krajevi šipki sa samopodešavajućim kotrljajućim ležajem sa navojnim stablom - Mjere, momenti, zazori i opterećenja EN 3541:1992 Aerospace series - Rod ends, adjustable, self-aligning ball bearing with threaded shank - Dimensions, torques, clearances and loads IDT preštampavanjem en Stručni savjet za standarde 49.035
MEST EN 3745-405:2019
Vaduhoplovstvo - Optička vlakna i kablovi za primjenu u vazduhoplovima - Metode ispitivanja - Dio 405: Ispitivanje savijanjem na niskoj/visokoj temperaturi EN 3745-405:2012 Aerospace series - Fibres and cables, optical, aircraft use - Test methods - Part 405: Low/High temperature bend test IDT preštampavanjem en Stručni savjet za standarde 49.090
MEST EN IEC 61340-4-5:2019
Elektrostatika - Dio 4-5: Standardne ispitne metode posebne namjene - Metode za karakterizaciju elektrostatičke zaštite obuće kod čovjeka u odnosu na podne prostirke EN IEC 61340-4-5:2018 (IEC 61340-4-5:2018, IDT) Electrostatics - Part 4-5: Standard test methods for specific applications - Methods for characterizing the electrostatic protection of footwear and flooring in combination with a person IDT preštampavanjem en Stručni savjet za standarde 17.220.99, 59.080.60
MEST EN 3745-510:2019
Vaduhoplovstvo — Optička vlakna i kablovi za primjenu u vazduhoplovima — Metode ispitivanja — Dio 510: Ispitivanje savijanjem EN 3745-510:2017 Aerospace series - Fibres and cables, optical, aircraft use - Test methods - Part 510: Bending test IDT preštampavanjem en Stručni savjet za standarde 49.090
MEST EN 3745-515:2019
Vaduhoplovstvo — Optička vlakna i kablovi za primjenu u vazduhoplovima — Metode ispitivanja — Dio 515: Ublaživač umetnute sile EN 3745-515:2012 Aerospace series - Fibres and cables, optical, aircraft use - Test methods - Part 515: Buffer insertion force IDT preštampavanjem en Stručni savjet za standarde 49.090
MEST EN 3745-516:2019
Vaduhoplovstvo — Optička vlakna i kablovi za primjenu u vazduhoplovima — Metode ispitivanja — Dio 516: Ispitivanje kablova oštrim savijanjem EN 3745-516:2017 Aerospace series - Fibres and cables, optical, aircraft use - Test methods - Part 516: Severe cable bend test IDT preštampavanjem en Stručni savjet za standarde 49.090
MEST EN 3745-517:2019
Vaduhoplovstvo — Optička vlakna i kablovi za primjenu u vazduhoplovima — Metode ispitivanja — Dio 517: Ispitivanje stezanja pričvršćivača kabla EN 3745-517:2017 Aerospace series - Fibres and cables, optical, aircraft use - Test methods - Part 517: Cable tie clamping test IDT preštampavanjem en Stručni savjet za standarde 49.090
MEST EN ISO 17708:2019
Obuća - Metode ispitivanja cipele u cjelini - Prionljivost lica na đon EN ISO 17708:2018 (ISO 17708:2018, IDT) Footwear - Test methods for whole shoe - Upper sole adhesion IDT preštampavanjem en Stručni savjet za standarde 61.060
MEST EN ISO 20536:2019
Obuća - Štetne supstance koje potencijalno mogu biti prisutne u obući ili komponentama obuće - Određivanje fenola u materijalima za obuću EN ISO 20536:2017 (ISO 20536:2017, IDT) Footwear - Critical substances potentially present in footwear and footwear components - Determination of phenol in footwear materials IDT preštampavanjem en Stručni savjet za standarde 61.060
MEST EN ISO 17702:2019
Obuća – Metode ispitivanja gornjih djelova obuće (lica) – Vodootpornost EN ISO 17702:2018 (ISO 17702:2003, IDT) Footwear - Test methods for uppers - Water resistance IDT preštampavanjem en Stručni savjet za standarde 61.060
MEST EN IEC 61340-4-4:2019
Elektrostatika - Dio 4-4: Standardne metode ispitivanja za specifične primjene - Elektrostatička klasifikacija vreća za skladištenje i prenošenje rasutih materijala (FIBC) EN IEC 61340-4-4:2018 (IEC 61340-4-4:2018, IDT) Electrostatics - Part 4-4: Standard test methods for specific applications - Electrostatic classification of flexible intermediate bulk containers (FIBC) IDT preštampavanjem en Stručni savjet za standarde 17.220.99, 29.020, 55.080
MEST EN 16603-32-08:2019
Svemirsko inženjerstvo – Materijali EN 16603-32-08:2016 Space engineering - Materials IDT preštampavanjem en Stručni savjet za standarde 49.140
MEST EN IEC 61340-4-3:2019
Elektrostatika - Dio 4-3: Standardne ispitne metode posebne namjene - Obuća EN IEC 61340-4-3:2018(IEC 61340-4-3:2017, IDT) Electrostatics - Part 4-3: Standard test methods for specific applications - Footwear IDT preštampavanjem en Stručni savjet za standarde 17.220.99, 29.020, 61.060
MEST EN 16603-10-24:2019
Svemirsko inženjerstvo – Upravljanje interfejsom EN 16603-10-24:2017 Space engineering - Interface management IDT preštampavanjem en Stručni savjet za standarde 49.140
MEST EN 16603-50-15:2019
Svemirsko inženjerstvo – CANbus prošireni protokol EN 16603-50-15:2017 Space engineering - CANbus extention protocol IDT preštampavanjem en Stručni savjet za standarde 49.140
MEST EN 16602-30:2019
Obezbjeđenje svemirskih proizvoda - Pouzdanost EN 16602-30:2018 Space product assurance - Dependability IDT preštampavanjem en Stručni savjet za standarde 49.140
MEST EN ISO 17703:2019
Obuća - Metode ispitivanja lica - Ponašanje na visokim temperaturama EN ISO 17703:2018 (ISO 17703:2003, IDT) Footwear - Test methods for uppers - High temperature behaviour IDT preštampavanjem en Stručni savjet za standarde 61.060
MEST EN ISO 17705:2019
Obuća - Metode ispitivanja lica, postave i uložaka - Termoizolacija EN ISO 17705:2018 (ISO 17705:2003, IDT) Footwear - Test methods for uppers, lining and insocks - Thermal insulation IDT preštampavanjem en Stručni savjet za standarde 61.060
MEST EN 16602-70:2019
Obezbjeđenje svemirskih proizvoda – Materijali, mehanički djelovi i procesi EN 16602-70:2016 Space product assurance - Materials, mechanical parts and processes IDT preštampavanjem en Stručni savjet za standarde 49.140
MEST EN IEC 61326-3-2:2019
Električna oprema za mjerenje, upravljanje i laboratorijsku upotrebu - Zahtjevi za EMC - Dio 3-2: Zahtjevi za imunost bezbjednosnih sistema i za opremu namijenjenu da obavlja funkcije koje se odnose na bezbjednost (sigurnost funkcionisanja) - Industrijske primjene sa specificiranim elektromagnetnim okruženjem EN IEC 61326-3-2:2018 (IEC 61326-3-2:2017 , IDT) Electrical equipment for measurement, control and laboratory use - EMC requirements - Part 3-2: Immunity requirements for safety-related systems and for equipment intended to perform safety-related functions (functional safety) - Industrial applications with specified electromagnetic environment IDT preštampavanjem en Stručni savjet za standarde 25.040.40, 33.100.20 2004/108/EC
MEST EN 4500-001:2019
Vazduhoplovstvo — Metalni materijali — Pravila za izradu nacrta i prezentaciju standarda za materijal — Dio 001: Opšta pravila EN 4500-001:2012 Aerospace series - Metallic materials - Rules for drafting and presentation of material standards - Part 001: General rules IDT preštampavanjem en Stručni savjet za standarde 49.025.05, 49.025.15
MEST EN 4500-003:2019
Vazduhoplovstvo — Metalni materijali — Pravila za izradu nacrta i prezentaciju standarda za materijal — Dio 003: Posebna pravila za legure otporne na toplotu EN 4500-003:2012 Aerospace series - Metallic materials - Rules for drafting and presentation of material standards - Part 003: Specific rules for heat resisting alloys IDT preštampavanjem en Stručni savjet za standarde 49.025.05, 49.025.15
MEST EN 4500-004:2019
Vazduhoplovstvo - Metalni materijali - Pravila za izradu nacrta i prezentaciju standarda za materijal - Dio 004: Posebna pravila za titanijum i legure titanijuma EN 4500-004:2012 Aerospace series - Metallic materials - Rules for drafting and presentation of material standards - Part 004: Specific rules for titanium and titanium alloys IDT preštampavanjem en Stručni savjet za standarde 49.025.30
MEST EN IEC 61291-1:2019
Optički pojačavači - Dio 1: Opšta specifikacija EN IEC 61291-1:2018 (IEC 61291-1:2018, IDT) Optical amplifiers - Part 1: Generic specification IDT preštampavanjem en Stručni savjet za standarde 33.180.30
MEST EN 3716-004:2019
Vazduhoplovstvo — Jednostrani konektori sa troosnim interfejsom za digitalni prenos podataka — Dio 004: Lemljeni utikač i terminalni priključak — Standard za proizvod EN 3716-004:2014 Aerospace series - Connectors, single-way with triaxial interface for transmission of digital data - Part 004: Solder plug and terminator - Product standard IDT preštampavanjem en Stručni savjet za standarde 49.060, 49.090
MEST EN 16602-70-12:2019
Obezbjeđenje svemirskih proizvoda – Pravila za projektovanje štampanih ploča EN 16602-70-12:2016 Space product assurance - Design rules for printed circuit boards IDT preštampavanjem en Stručni savjet za standarde 49.140, 31.180
MEST EN 16602-20-07:2019
Obezbjeđenje svemirskih proizvoda – Obezbjeđenje kvaliteta i bezbjednosti za svemirske ispitne centre EN 16602-20-07:2016 Space product assurance - Quality and safety assurance for space test centres IDT preštampavanjem en Stručni savjet za standarde 49.140
MEST EN IEC 61290-4-4:2019
Optički pojačavači – Metode ispitivanja – Dio 4-4: Parametri dobitka u prelaznom stanju – Jednokanalni optički pojačavači sa upravljanjem pojačanjem EN IEC 61290-4-4:2018 (IEC 61290-4-4:2018, IDT) Optical amplifiers - Test methods - Part 4-4: Gain transient parameters - Single channel optical amplifiers with gain control IDT preštampavanjem en Stručni savjet za standarde 33.180.30
MEST EN 16602-80:2019
Obezbjeđenje svemirskih proizvoda – Obezbjeđenje softverskih proizvoda EN 16602-80:2018 Space product assurance - Software product assurance IDT preštampavanjem en Stručni savjet za standarde 49.140, 35.080
MEST EN 16602-20-08:2019
Obezbjeđenje svemirskih proizvoda – Skladištenje, rukovanje i transport opreme za svemirske letjelice EN 16602-20-08:2016 Space product assurance - Storage, handling and transportation of spacecraft hardware IDT preštampavanjem en Stručni savjet za standarde 49.140
MEST EN ISO 17709:2019
Obuća - Mjesto uzorkovanja, priprema i trajanje kondicioniranja uzoraka i ispitnih komada EN ISO 17709:2018 (ISO 17709:2004, IDT) Footwear - Sampling location, preparation and duration of conditioning of samples and test pieces IDT preštampavanjem en Stručni savjet za standarde 61.060
MEST EN ISO 18895:2019
Obuća – Metode ispitivanja glenka – Otpornost na zamor EN ISO 18895:2018 (ISO 18895:2006, IDT) Footwear - Test methods for shanks - Fatigue resistance IDT preštampavanjem en Stručni savjet za standarde 61.060
MEST EN ISO 27587:2019
Koža - Hemijska ispitivanja - Određivanje slobodnog formaldehida u pomoćnim sredstvima za obradu EN ISO 27587:2009 (ISO 27587:2009, IDT) Leather - Chemical tests - Determination of the free formaldehyde in process auxiliaries IDT preštampavanjem en Stručni savjet za standarde 59.140.30
MEST EN 13336:2019
Koža - Svojstva kože za presvlačenje namještaja – Smjernice za izbor kože za namještaj EN 13336:2012 Leather - Upholstery leather characteristics - Guide for selection of leather for furniture IDT preštampavanjem en Stručni savjet za standarde 59.140.30
MEST EN IEC 61290-4-3:2019
Optički pojačavači - Metode ispitivanja - Dio 4-3: Prelazni parametri snage - Optički pojačavači sa jednim kanalom u kontroli izlazne snage EN IEC 61290-4-3:2018 (IEC 61290-4-3:2018, IDT) Optical amplifiers - Test methods - Part 4-3: Power transient parameters - Single channel optical amplifiers in output power control IDT preštampavanjem en Stručni savjet za standarde 33.180.30
MEST EN 16887:2019
Koža - Ekološki otisak - Pravila kategorizacije proizvoda (PCR) - Ugljenični otisak EN 16887:2017 Leather - Environmental footprint - Product Category Rules (PCR) - Carbon footprints IDT preštampavanjem en Stručni savjet za standarde 59.140.30
MEST EN ISO 22653:2019
Obuća - Metode ispitivanja postave i uložaka - Statičko trenje EN ISO 22653:2018 (ISO 22653:2003, IDT) Footwear - Test methods for lining and insocks - Static friction IDT preštampavanjem en Stručni savjet za standarde 61.060
MEST EN ISO 17696:2019
Obuća - Metode ispitivanja lica, postave i uložaka - Otpornost na paranje EN ISO 17696:2018 (ISO 17696:2004, IDT) Footwear - Test methods for uppers, linings and insocks - Tear strength IDT preštampavanjem en Stručni savjet za standarde 61.060
MEST EN ISO 23910:2019
Koža - Fizička i mehanička ispitivanja - Mjerenje otpornosti na cijepanje klinom EN ISO 23910:2017 (ISO 23910:2017, IDT) Leather - Physical and mechanical tests - Measurement of stitch tear resistance IDT preštampavanjem en Stručni savjet za standarde 59.140.30
MEST EN ISO 17235:2019
Koža - Fizička i mehanička ispitivanja - Određivanje mekoće EN ISO 17235:2015 (ISO 17235:2015, IDT) Leather - Physical and mechanical tests - Determination of softness IDT preštampavanjem en Stručni savjet za standarde 59.140.30
MEST EN IEC 61281-1:2019
Fiber optički komunikacioni podsistemi - Dio 1: Opšta specifikacija EN IEC 61281-1:2018 (IEC 61281-1:2017, IDT) Fibre optic communication subsystems - Part 1: Generic specification IDT preštampavanjem en Stručni savjet za standarde 33.180.01
MEST ISO 55000:2019
Menadžment imovinom – Opšti pregled, principi i terminologija ISO 55000:2014 Asset management - Overview, principles and terminology IDT preštampavanjem en Stručni savjet za standarde 01.040.03, 03.100.01
MEST EN IEC 61265:2019
Elektroakustika – Instrumenti za mjerenje buke vazduhoplova – Zahtjevi za performanse sistema za mjerenje nivoa zvučnog pritiska prilikom sertifikacije buke vazduhoplova EN IEC 61265:2018 (IEC 61265:2018, IDT) Electroacoustics - Instruments for measurement of aircraft noise - Performance requirements for systems to measure sound pressure levels in noise certification of aircraft IDT preštampavanjem en Stručni savjet za standarde 17.140.50, 49.020
MEST ISO 55001:2019
Menadžment imovinom – Sistemi menadžmenta – Zahtjevi ISO 55001:2014 Asset management - Management systems - Requirements IDT preštampavanjem en Stručni savjet za standarde 01.040.03, 03.100.01
MEST ISO 55002:2019
Menadžment imovinom – Sistemi menadžmenta – Smjernice za primjenu ISO 55001 ISO 55002:2018 Asset management - Management systems - Guidelines for the application of ISO 55001 IDT preštampavanjem en Stručni savjet za standarde 01.040.03, 03.100.01
MEST EN 2828:2019
Vazduhoplovstvo - Ispitivanje lijepljenja metalnih prevlaka glačanjem EN 2828:1993 Aerospace series - Adhesion test for metallic coatings by burnishing IDT preštampavanjem en Stručni savjet za standarde 49.040
MEST EN 2830:2019
Vazduhoplovstvo - Ispitivanje lijepljenja metalnih prevlaka postupkom smicanja EN 2830:1993 Aerospace series - Adhesion test for metallic coatings by shearing action IDT preštampavanjem en Stručni savjet za standarde 49.040
MEST EN 2831:2019
Vazduhoplovstvo - Povećanje krutosti čelika pod dejstvom vodonika - Ispitivanje usporenim savijanjem EN 2831:1993 Aerospace series - Hydrogen embrittlement of steels - Test by slow bending IDT preštampavanjem en Stručni savjet za standarde 49.025.10
MEST EN IEC 61249-2-47:2019
Materijali za štampane ploče i ostale strukture međusobnog povezivanja – Dio 2-47: Ojačani osnovni materijali, obloženi i neobloženi – Laminirane ploče ojačane nehalogenizovanim epoksidnim netkanim/tkanim E-staklom, termičke provodnosti (2,0 W/m · K) definisane zapaljivosti (ispitivanje vertikalnog gorenja), obložene bakarnom folijom za montažu bez olova EN IEC 61249-2-47:2018 (IEC 61249-2-47:2018, IDT) Materials for printed boards and other interconnecting structures – Part 2-47: Reinforced base materials clad and unclad – Non-halogenated epoxide non-woven/woven E-glass reinforced laminate sheets of thermal conductivity 2.0 W/(m•K) and defined flammability (vertical burning test), copper-clad for lead-free assembly IDT preštampavanjem en Stručni savjet za standarde 31.180
MEST EN 16603-70-41:2019
Svemirsko inženjerstvo – Korišćenje telemetrijskog i telekomandnog kosmičkog paketa EN 16603-70-41:2017 Space engineering - Telemetry and telecommand packet utilization IDT preštampavanjem en Stručni savjet za standarde 49.140
MEST EN 16603-31-02:2019
Svemirsko inženjerstvo – Oprema za dvofazni prenos toplote EN 16603-31-02:2018 Space engineering - Two-phase heat transport equipment IDT preštampavanjem en Stručni savjet za standarde 49.140
MEST EN 2832:2019
Vazduhoplovstvo - Gubljenje žilavosti čelika pod dejstvom vodonika - Ispitivanje nazubljenog uzorka EN 2832:1993 Aerospace series - Hydrogen embrittlement of steels - Notched specimen test IDT preštampavanjem en Stručni savjet za standarde 49.025.10
MEST EN IEC 61249-2-46:2019
Materijali za štampane ploče i ostale strukture međusobnog povezivanja – Dio 2-46: Ojačani osnovni materijali, obloženi i neobloženi – Laminirane ploče ojačane nehalogenizovanim epoksidnim netkanim/tkanim E-staklom, termičke provodnosti (1,5 W/m · K) definisane zapaljivosti (ispitivanje vertikalnog gorenja), obložene bakarnom folijom za montažu bez olova EN IEC 61249-2-46:2018 (IEC 61249-2-46:2018, IDT) Materials for printed boards and other interconnecting structures – Part 2-46: Reinforced base materials clad and unclad – Non-halogenated epoxide non-woven/woven E-glass reinforced laminate sheets of thermal conductivity 1,5 W/(m•K) and defined flammability (vertical burning test), copper-clad for lead-free assembly IDT preštampavanjem en Stručni savjet za standarde 31.180
MEST EN 6059-502:2019
Vazduhoplovstvo — Električni kablovi, instalacija — Zaštitne navlake — Metode ispitivanja — Dio 502: Otpornost na električne lukove EN 6059-502:2014 Aerospace series - Electrical cables, installation - Protection sleeves - Test methods - Part 502: Resistance to electrical arcs IDT preštampavanjem en Stručni savjet za standarde 49.060
MEST EN ISO 17706:2019
Obuća - Metode ispitivanja lica - Zatezna čvrstoća i izduženje EN ISO 17706:2018 (ISO 17706:2003, IDT) Footwear - Test methods for uppers - Tensile strength and elongation IDT preštampavanjem en Stručni savjet za standarde 61.060
MEST EN 16603-60-21:2019
Svemirsko inženjerstvo – Terminologija i specifikacija performansi žiro senzora EN 16603-60-21:2018 Space engineering - Gyros terminology and performance specification IDT preštampavanjem en Stručni savjet za standarde 49.140, 49.090, 01.040.49
MEST EN 2067:2019
Vazduhoplovstvo - Krajevi šipki sa kugličnim samopodesivim ležajima - Tehnička specifikacija EN 2067:1996 Aerospace series - Rod ends with self-aligning ball bearings - Technical specification IDT preštampavanjem en Stručni savjet za standarde 49.035
MEST EN 6059-504:2019
Vazduhoplovstvo — Električni kablovi, instalacija - Zaštitne navlake — Metode ispitivanja — Dio 504: Porast temperature tkanine kada je zaštićena navlakom zbog samozagrijevanja EN 6059-504:2014 Aerospace series - Electrical cables, installation - Protection sleeves - Test methods - Part 504: Temperature rise within a loom due to self-heating when protected by a sleeve IDT preštampavanjem en Stručni savjet za standarde 49.060
MEST EN IEC 61249-2-45:2019
Materijali za štampane ploče i ostale strukture međusobnog povezivanja – Dio 2-45: Ojačani osnovni materijali, obloženi i neobloženi – Laminirane ploče ojačane nehalogenizovanim epoksidnim netkanim/tkanim E-staklom, termičke provodnosti (1,0 W/m · K) definisane zapaljivosti (ispitivanje vertikalnog gorenja), obložene bakarnom folijom za montažu bez olova EN IEC 61249-2-45:2018 (IEC 61249-2-45:2018, IDT) Materials for printed boards and other interconnecting structures – Part 2-45: Reinforced base materials clad and unclad – Non-halogenated epoxide non-woven/woven E-glass reinforced laminate sheets of thermal conductivity 1,0 W/(m•K) and defined flammability (vertical burning test), copper-clad for lead-free assembly IDT preštampavanjem en Stručni savjet za standarde 31.180
MEST CEN/TR 16417:2019
Obuća - Uputstvo za industriju obuće koje se odnosi na supstance od veoma velikog značaja (REACH Direktiva, Prilog XIV) CEN/TR 16417:2016 Footwear - Footwear industry guideline for substances of very high concern (Annex XIV of REACH) IDT preštampavanjem en Stručni savjet za standarde 61.060
MEST EN IEC 61204-7:2019
Niskonaponski napajači sa jednosmjernim izlazom – Dio 7: Bezbjednosni zahtjevi EN IEC 61204-7:2018 (IEC 61204-7:2016, IDT) Low-voltage switch mode power supplies - Part 7: Safety requirements IDT preštampavanjem en ISME/TK E 006 29.200 2014/35/EU
MEST EN IEC 61204-3:2019
Niskonaponsko napajanje sa jednosmjernim izlazom - Dio 3: Elektromagnetska kompatibilnost (EMC) EN IEC 61204-3:2018 (IEC 61204-3:2016, IDT) Low-voltage switch mode power supplies - Part 3: Electromagnetic compatibility (EMC) IDT preštampavanjem en Stručni savjet za standarde 29.200, 33.100 2014/30/EU
MEST EN 2067:2019/Cor 1:2019
Vazduhoplovstvo - Krajevi šipki sa kugličnim samopodesivim ležajima - Tehnička specifikacija EN 2067:1996/AC:1996 Aerospace series - Rod ends with self-aligning ball bearings - Technical specification IDT preštampavanjem en Stručni savjet za standarde 49.035
MEST EN 2100:2019
Vazduhoplovstvo - Legure aluminijuma AL-P2014A T4511 - Presovane šipke i profili a ili D ≤ 200 mm EN 2100:1992 Aerospace series - Aluminium alloy AL-P2014A T4511 - Extruded bars and sections a or D ≤ 200 mm IDT preštampavanjem en Stručni savjet za standarde 49.025.20
MEST EN IEC 61191-1:2019
Sklopovi štampanih ploča - Dio 1: Generička specifikacija - Zahtjevi za lemljene električne i elektronske sklopove za površinsku ugradnju i primjene odgovarajućih tehnika sklapanja EN IEC 61191-1:2018 (IEC 61191-1:2018, IDT) Printed board assemblies - Part 1: Generic specification - Requirements for soldered electrical and electronic assemblies using surface mount and related assembly technologies IDT preštampavanjem en Stručni savjet za standarde 31.190, 31.240
MEST EN 2402:2019
Vazduhoplovstvo – Legura na bazi nikla otporna na toplotu NiCr20Co3Fe3 – Kaljena – Žica – D ≤ 10 mm EN 2402:2014 Aerospace series - Heat resisting nickel base alloy NiCr20Co3Fe3 - Annealed - Wire - D ≤ 10 mm IDT preštampavanjem en Stručni savjet za standarde 49.025.15
MEST EN 2130:2019
Vazduhoplovstvo – Precizni kuglični ležaji za instrumente i opremu, izrađeni od čelika otpornog prema koroziji - Tehnička specifikacija EN 2130:2001 Aerospace series - Bearings, precision ball in corrosion resisting steel for instruments and equipment - Technical specification IDT preštampavanjem en Stručni savjet za standarde 49.035
MEST EN 4627:2019
Vazduhoplovstvo – Čelik X4CrNiMo16-5-1 (1.4418) – Topljen na vazduhu – Kaljen i termički obrađen – Otkivci – De 200 mm – 1 150 MPa ≤ Rm ≤ 1 300 MPa EN 4627:2014 Aerospace series - Steel X4CrNiMo16-5-1 (1.4418) - Air melted - Hardened and tempered - Forgings - De ≤ 200 mm - 1 150 MPa ≤ Rm ≤ 1 300 MPa IDT preštampavanjem en Stručni savjet za standarde 49.025.10
MEST EN 4630:2019
Vazduhoplovstvo — Čelik X4CrNiMo16-5-1 (1.4418) — Topljen na vazduhu — Kaljen i termički obrađen — Otkivci — De ≤ 200 mm — 900 MPa ≤ Rm ≤ 1 050 MPa EN 4630:2014 Aerospace series - Steel X4CrNiMo16-5-1 (1.4418) - Air melted - Hardened and tempered - Forgings - De ≤ 200 mm - 900 MPa ≤ Rm ≤ 1 050 MPa IDT preštampavanjem en Stručni savjet za standarde 49.025.10
MEST EN ISO 9241-333:2019
Ergonomija interakcije čovjeka i sistema – Dio 333: Stereoskopski displeji za koje se koriste naočare EN ISO 9241-333:2017 (ISO 9241-333:2017, IDT) Ergonomics of human-system interaction - Part 333: Stereoscopic displays using glasses IDT preštampavanjem en Stručni savjet za standarde 13.180, 35.180
MEST EN 2240-001:2019
Vazduhoplovstvo - Sijalice sa užarenim vlaknom - Dio 001: Tehnička specifikacija EN 2240-001:2009 Aerospace series - Lamps, incandescent - Part 001: Technical specification IDT preštampavanjem en Stručni savjet za standarde 49.060
MEST EN 3682-003:2019
Vazduhoplovstvo — Konektori, utikači i utičnice, električni, pravougaoni, tip sa zamjenljivim umetkom, sa nosačem na tabli, radne temperature 150 °C neprekidno — Dio 003: Umeci — Standard za proizvod EN 3682-003:2012 Aerospace series - Connectors, plug and receptacle, electrical, rectangular, interchangeable insert type, rack to panel, operating temperature 150 °C continuous - Part 003: Inserts - Product standard IDT preštampavanjem en Stručni savjet za standarde 49.060
MEST EN 2259:2019
Vazduhoplovstvo - Silikonska guma (VMQ) - Tvrdoća 50 IRHD EN 2259:1995 Aerospace series - Silicone rubber (VMQ) - Hardness 50 IRHD IDT preštampavanjem en Stručni savjet za standarde 49.025.40
MEST EN IEC 61189-2-630:2019
Metode ispitivanja za električne materijale, štampane ploče i ostale strukture međusobnog povezivanja i sklopove - Dio 2-630: Metode ispitivanja materijala za strukture međusobnog povezivanja - apsorpcija vlage nakon kondicioniranja posude pod pritiskom EN IEC 61189-2-630:2018 (IEC 61189-2-630:2018, IDT) Test methods for electrical materials, printed board and other interconnection structures and assemblies - Part 2-630: Test methods for materials for interconnection structures - Moisture absorption after pressure vessel conditioning IDT preštampavanjem en Stručni savjet za standarde 31.180
MEST EN ISO 5402-1:2019
Koža - Određivanje otpornosti na savijanje - Dio 1: Metoda sa fleksometrom EN ISO 5402-1:2017 (ISO 5402-1:2017, IDT) Leather - Determination of flex resistance - Part 1: Flexometer method IDT preštampavanjem en Stručni savjet za standarde 59.140.30
MEST EN IEC 61162-460:2019
Pomorski navigacioni i radiokomunikacioni uređaji i sistemi - Digitalni interfejsi - Dio 460: Više govornika i više slušalaca - Ethernet međukonekcija - Bezbjednost i sigurnost EN IEC 61162-460:2018 (IEC 61162-460:2018, IDT) Maritime navigation and radiocommunication equipment and systems - Digital interfaces - Part 460: Multiple talkers and multiple listeners - Ethernet interconnection - Safety and security IDT preštampavanjem en Stručni savjet za standarde 47.020.70
MEST EN ISO 4098:2019
Koža - Hemijska ispitivanja - Određivanje neorganskih i organskih materija rastvorljivih u vodi EN ISO 4098:2018 (ISO 4098:2018, IDT) Leather - Chemical tests - Determination of water-soluble matter, water-soluble inorganic matter and water-soluble organic matter IDT preštampavanjem en Stručni savjet za standarde 59.140.30
MEST EN ISO 20701:2019
Koža – Ispitivanja postojanosti obojenja – Ispitivanje postojanosti obojenja na sluz EN ISO 20701:2018 (ISO 20701:2017, IDT) Leather - Tests for colour fastness - Colour fastness to saliva IDT preštampavanjem en Stručni savjet za standarde 59.140.30
MEST EN ISO 9241-112:2019
Ergonomija interakcije čovjeka i sistema – Dio 112: Principi predstavljanja informacija EN ISO 9241-112:2017 (ISO 9241-112:2017, IDT) Ergonomics of human-system interaction - Part 112: Principles for the presentation of information IDT preštampavanjem en Stručni savjet za standarde 13.180, 35.080, 35.240.01
MEST EN ISO 11640:2019
Koža – Ispitivanja postojanosti obojenja - Postojanost obojenja na cikluse trljanja napred-nazad EN ISO 11640:2018 (ISO 11640:2018, IDT) Leather - Tests for colour fastness - Colour fastness to cycles of to-and-fro rubbing IDT preštampavanjem en Stručni savjet za standarde 59.140.30
MEST EN ISO 4045:2019
Koža - Hemijska ispitivanja - Određivanje pH i iznosa razlike EN ISO 4045:2018 (ISO 4045:2018, IDT) Leather - Chemical tests - Determination of pH and difference figure IDT preštampavanjem en Stručni savjet za standarde 59.140.30
MEST EN ISO 4048:2019
Koža – Hemijska ispitivanja – Određivanje rastvorljivih materija u dihlormetanu i sadržaj slobodnih masnih kisjelina EN ISO 4048:2018 (ISO 4048:2018, IDT) Leather - Chemical tests - Determination of matter soluble in dichloromethane and free fatty acid content IDT preštampavanjem en Stručni savjet za standarde 59.140.30
MEST EN ISO 5398-1:2019
Koža - Hemijsko određivanje sadržaja hrom-oksida - Dio 1: Kvantitativno određivanje titracijom EN ISO 5398-1:2018 (ISO 5398-1:2018, IDT) Leather - Chemical determination of chromic oxide content - Part 1: Quantification by titration IDT preštampavanjem en Stručni savjet za standarde 59.140.30
MEST EN ISO 5398-3:2019
Koža - Hemijsko određivanje sadržaja hrom-oksida - Dio 3: Kvantitativno određivanje atomskom apsorpcionom spektrometrijom EN ISO 5398-3:2018 (ISO 5398-3:2018, IDT) Leather - Chemical determination of chromic oxide content - Part 3: Quantification by atomic absorption spectrometry IDT preštampavanjem en Stručni savjet za standarde 59.140.30
MEST EN ISO 23702-1:2019
Koža - Organski fluor - Dio 1: Određivanje sadržaja neisparljivih jedinjenja metodom ekstrakcije uz primjenu tečne hromatografije sa tandem masenim detektorom (LC-MS/MS) EN ISO 23702-1:2018 (ISO 23702-1:2018, IDT) Leather - Organic fluorine - Part 1: Determination of non-volatile compounds by extraction method using liquid chromatography/tandem mass spectrometry detector (LC-MS/MS) IDT preštampavanjem en Stručni savjet za standarde 59.140.30
MEST EN IEC 61162-450:2019
Pomorski navigacioni i radiokomunikacioni uređaji i sistemi - Digitalni interfejsi - Dio 450: Više govornika i više slušalaca - Ethernet interkonekcija EN IEC 61162-450:2018 ( IEC 61162-450:2018, IDT) Maritime navigation and radiocommunication equipment and systems - Digital interfaces - Part 450: Multiple talkers and multiple listeners - Ethernet interconnection IDT preštampavanjem en Stručni savjet za standarde 47.020.70
MEST EN 2260:2019
Vazduhoplovstvo - Silikonska guma (VMQ) - Tvrdoća 60 IRHD EN 2260:1995 Aerospace series - Silicone rubber (VMQ) - Hardness 60 IRHD IDT preštampavanjem en Stručni savjet za standarde 49.025.40
MEST EN 2261:2019
Vazduhoplovstvo - Silikonska guma (VMQ) - Tvrdoća 70 IRHD EN 2261:1995 Aerospace series - Silicone rubber (VMQ) - Hardness 70 IRHD IDT preštampavanjem en Stručni savjet za standarde 49.025.40
MEST EN ISO 9241-125:2019
Ergonomija interakcije čovjeka i sistema – Dio 125: Uputstvo o vizuelnom predstavljanju informacija EN ISO 9241-125:2017 (ISO 9241-125:2017, IDT) Ergonomics of human-system interaction - Part 125: Guidance on visual presentation of information IDT preštampavanjem en Stručni savjet za standarde 13.180, 35.180
MEST EN 2262:2019
Vazduhoplovstvo - Silikonska guma (VMQ/PVMQ) sa velikom čvrstoćom na kidanje - Tvrdoća 50 IRHD EN 2262:1995 Aerospace series - Silicone rubber (VMQ/PVMQ) with high tear strength - Hardness 50 IRHD IDT preštampavanjem en Stručni savjet za standarde 49.025.40
MEST EN IEC 61125:2019
Nekorišćene izolacione tečnosti na bazi ugljovodonika - Metode ispitivanja za procjenu oksidacione stabilnosti EN IEC 61125:2018 (IEC 61125:2018, IDT) Insulating liquids - Test methods for oxidation stability - Test method for evaluating the oxidation stability of insulating liquids in the delivered state IDT preštampavanjem en Stručni savjet za standarde 29.040.10
MEST EN ISO 9241-960:2019
Ergonomija interakcije čovjeka i sistema – Dio 960: Okvir i uputstvo za interakcije pokreta EN ISO 9241-960:2017 (ISO 9241-960:2017, IDT) Ergonomics of human-system interaction - Part 960: Framework and guidance for gesture interactions IDT preštampavanjem en Stručni savjet za standarde 13.180, 35.180
MEST EN 2264:2019
Vazduhoplovstvo - Ankerske navrtke, samoosiguravajuće, pokretne, sa dvije uške, sa dodatim kontraotvorom, od legure čelika , prevučene kadmijumom, podamazane sa MoS2 - Klasifikacija: 900MPa (na sobnoj temperaturi)/235 °C EN 2264:1996 Aerospace series - Nuts, anchor, self-locking, floating, two lug, incremental counterbore, in alloy steel, cadmium plated, MoS2 lubricated - Classification: 900 MPa (at ambient temperature)/235 °C IDT preštampavanjem en Stručni savjet za standarde 49.030.30
MEST EN ISO 7243:2019
Ergonomija toplotne sredine - Ocjenjivanje toplotnog opterećenja prema pokazateljima WBGT (temperatura vlažnog kuglastog termometra) EN ISO 7243:2017 (ISO 7243:2017, IDT) Ergonomics of the thermal environment - Assessment of heat stress using the WBGT (wet bulb globe temperature) index IDT preštampavanjem en Stručni savjet za standarde 13.180
MEST EN IEC 61076-3-119:2019
Konektori za elektronsku opremu – Zahtjevi za proizvod – Dio 3-119: Pravougaoni konektori – Pojedinačna specifikacija za slobodne i učvršćene desetopinske konektore, sa elektromagnetskom zaštitom i zabravljivanjem kopčom, za industrijsku upotrebu na frekvencijama do 100 MHz EN IEC 61076-3-119:2018 (IEC 61076-3-119:2017, IDT) Connectors for electrical and electronic equipment - Product requirements - Part 3-119: Rectangular connectors - Detail specification for shielded and unshielded, free and fixed 10-way connectors with push-pull coupling for industrial environments for data transmission with frequencies up to 100 MHz IDT preštampavanjem en Stručni savjet za standarde 31.220.10
MEST EN ISO 7250-1:2019
Osnovne mjere ljudskog tijela za tehnološko projektovanje - Dio 1: Definicije i reperi za mjere ljudskog tijela EN ISO 7250-1:2017 (ISO 7250-1:2017, IDT) Basic human body measurements for technological design - Part 1: Body measurement definitions and landmarks IDT preštampavanjem en Stručni savjet za standarde 13.180
MEST EN 2289:2019
Vazduhoplovstvo - Tijela šipki izrađena od legure aluminijuma za komande leta - Tehnička specifikacija EN 2289:1996 Aerospace series - Rod bodies in aluminium alloy for flight controls - Technical specification IDT preštampavanjem en Stručni savjet za standarde 49.035
MEST HD 620 S2:2019
Distributivni kablovi sa ekstrudovanom izolacijom za naznačeni napon od 3,6/6 (7,2) kV do i uključujući 20,8/36 (42) kV HD 620 S2:2010 Distribution cables with extruded insulation for rated voltages from 3,6/6 (7,2) kV up to and including 20,8/36 (42) kV IDT preštampavanjem en Stručni savjet za standarde 29.060.20
MEST EN IEC 61058-1:2019
Sklopke za aparate - Dio 1: Opšti zahtjevi EN IEC 61058-1:2018 (IEC 61058-1:2016, IDT) Switches for appliances - Part 1: General requirements IDT preštampavanjem en Stručni savjet za standarde 29.120.40 2014/30/EU, 2014/35/EU
MEST EN 2122:2019
Vazduhoplovstvo - Ravne podloške izrađene od legura aluminijuma, anodizirane ili hromirane EN 2122:1996 Aerospace series - Washers, flat, in aluminium alloy, anodized or chromated IDT preštampavanjem en Stručni savjet za standarde 49.030.99
MEST CEN/TS 14689:2019
Koža - Fizička i mehanička ispitivanja - Određivanje obješenosti, puzanja i oporavka CEN/TS 14689:2006 Leather - Physical and mechanical tests - Determination of bagginess, creep and relaxation IDT preštampavanjem en Stručni savjet za standarde 59.140.30
MEST EN ISO 9241-11:2019
Ergonomija interakcije čovjeka i sistema – Dio 11: Upotrebljivost: Definicije i pojmovi EN ISO 9241-11:2018 (ISO 9241-11:2018, IDT) Ergonomics of human-system interaction - Part 11: Usability: Definitions and concepts IDT preštampavanjem en Stručni savjet za standarde 13.180, 35.080
MEST EN 4069:2019
Vazduhoplovstvo - Ravne šestougaone navrtke, smanjene visine, smanjene preko ravni, od čelika otpornog na toplotu, pasivizirane - Klasifikacija: 600 MPa (na temperaturi okoline)/650 ºC EN 4069:1996 Aerospace series - Nuts, hexagon, plain, reduced height, reduced across flats, in heat resisting steel, passivated - Classification: 600 MPa (at ambient temperature)/650°C IDT preštampavanjem en Stručni savjet za standarde 49.030.30
MEST EN 3475-411:2019
Vazduhoplovstvo – Električni kablovi za upotrebu u vazduhoplovu – Metode ispitivanja – Dio 411: Otpornost na fluide EN 3475-411:2018 Aerospace series - Cables, electrical, aircraft use - Test methods - Part 411: Resistance to fluids IDT preštampavanjem en Stručni savjet za standarde 49.060
MEST EN 4056-004:2019
Vazduhoplovstvo - Obujmice za kablovske snopove - Dio 004: Plastične kablovske obujmice - Za radne temperature od –55 °C do 105 °C i od –55 °C do 150 °C - Standard za proizvod EN 4056-004:2014 Aerospace series - Cable ties for harnesses - Part 004: Plastic cable ties - For operating temperatures - 55 °C to 105 °C and - 55 °C to 150 °C - Product standard IDT preštampavanjem en Stručni savjet za standarde 49.060
MEST EN ISO 10075-1:2019
Ergonomski principi koji se odnose na mentalno radno opterećenje - Dio 1: Opšti pojmovi, termini i definicije EN ISO 10075-1:2017 (ISO 10075-1:2017, IDT) Ergonomic principles related to mental workload - Part 1: General issues and concepts, terms and definitions IDT preštampavanjem en Stručni savjet za standarde 01.040.13, 13.180
MEST EN IEC 61051-1:2019
Varistori za elektronske uređaje - Dio 1: Opšta specifikacija EN IEC 61051-1:2018 (IEC 61051-1:2016, IDT) Varistors for use in electronic equipment - Part 1: Generic specification IDT preštampavanjem en Stručni savjet za standarde 31.040.99
MEST EN 4199-001:2019
Vazduhoplovstvo - Traka za vezivanje za vazduhoplov - Dio 001: Tehnička specifikacija EN 4199-001:2013 Aerospace series - Bonding straps for aircraft - Part 001: Technical specification IDT preštampavanjem en Stručni savjet za standarde 49.060
MEST EN ISO 9241-306:2019
Ergonomija interakcije čovjeka i sistema – Dio 306: Metode ocjenjivanja elektronskih vizuelnih displeja na mjestu upotrebe EN ISO 9241-306:2018 (ISO 9241-306:2018, IDT) Ergonomics of human-system interaction - Part 306: Field assessment methods for electronic visual displays IDT preštampavanjem en Stručni savjet za standarde 13.180, 35.180
MEST EN IEC 61010-2-201:2019
Zahtjevi za bezbjednost električnih uređaja i opreme za mjerenje, upravljanje i laboratorijsku upotrebu - Dio 2-201: Posebni zahtjevi za uređaje i opremu za upravljanje EN IEC 61010-2-201:2018 (IEC 61010-2-201:2017, IDT) Safety requirements for electrical equipment for measurement, control, and laboratory use - Part 2-201: Particular requirements for control equipment IDT preštampavanjem en Stručni savjet za standarde 17.020, 19.020, 25.040.40 2014/35/EU
MEST EN 2149:2019
Vazduhoplovstvo - Čvrste zakovice sa univerzalnom glavom izrađene od legura aluminijuma 5056A, anodizirane ili hromirane, colovne serije EN 2149:1996 Aerospace series - Rivets, solid, universal head, in aluminium alloy 5056A, anodized or chromated, inch based series IDT preštampavanjem en Stručni savjet za standarde 49.030.99
MEST EN IEC 61010-2-120:2019
Zahtjevi za bezbjednost električnih uređaja i opreme za mjerenje, upravljanje i laboratorijsko korišćenje – Dio 2-120: Posebni zahtjevi bezbjednosti za mehaničke aspekte opreme EN IEC 61010-2-120:2018 (IEC 61010-2-120:2016, IDT) Safety requirements for electrical equipment for measurement, control, and laboratory use - Part 2-120: Particular safety requirements for machinery aspects of equipment IDT preštampavanjem en Stručni savjet za standarde 19.080
MEST EN 4199-004:2019
Vazduhoplovstvo — Traka za lepljenje za vazduhoplov — Dio 004: Okrugle trake za lepljenje od bakra, presvučene kalajem od –65 °C do 150 °C i presvučene niklom od –65 °C do 260 °C — Standard za proizvod EN 4199-004:2014 Aerospace series - Bonding straps for aircraft - Part 004: Round bonding straps, copper, tin plated -65 °C up to 150 °C and nickel plated -65 °C up to 260 °C - Product Standard IDT preštampavanjem en Stručni savjet za standarde 49.060
MEST CEN ISO/TR 9241-310:2019
Ergonomija interakcije čovjeka i sistema – Dio 310: Vidljivost, estetika i ergonomija grešaka piksela CEN ISO/TR 9241-310:2015 (ISO/TR 9241-310:2010, IDT) Ergonomics of human-system interaction - Part 310: Visibility, aesthetics and ergonomics of pixel defects IDT preštampavanjem en Stručni savjet za standarde 13.180, 35.180
MEST EN 6059-406:2019
Vazduhoplovstvo - Električni kablovi, ugradnja -Zaštitna navlaka - Metode ispitivanja – Dio 406: Vibracije EN 6059-406:2014 Aerospace series - Electrical cables, installation - Protection sleeves - Test methods - Part 406: Vibration IDT preštampavanjem en Stručni savjet za standarde 49.060
MEST EN IEC 60974-9:2019
Oprema za elektrolučno zavarivanje - Dio 9: Instalacija i upotreba EN IEC 60974-9:2018 (IEC 60974-9:2018, IDT) Arc welding equipment - Part 9: Installation and use IDT preštampavanjem en Stručni savjet za standarde 25.160.30
MEST EN 2665-003:2019
Vazduhoplovstvo - Tropolni automatski osigurači, temperaturno kompenzovani, nazivne struje od 20 A do 50 A - Dio 003: Metrički terminali sa navojima - Standard za proizvod EN 2665-003:1999 Aerospace series - Circuit breakers, three-pole, temperature compensated, rated currents 20 A to 50 A - Part 003: Metric thread terminals - Product standard IDT preštampavanjem en Stručni savjet za standarde 49.060
MEST EN IEC 60974-14:2019
Oprema za elektrolučno zavarivanje - Dio 14: Kalibracija, validacija i ispitivanje konzistencije EN IEC 60974-14:2018 (IEC 60974-14:2018, IDT) Arc welding equipment - Part 14: Calibration, validation and consistency testing IDT preštampavanjem en Stručni savjet za standarde 25.160.30
MEST EN 1883:2019
Perje i paperje - Uzorkovanje za ispitivanja EN 1883:2018 Feather and down - Sampling in view of tests IDT preštampavanjem en Stručni savjet za standarde 59.040
MEST EN 4826:2019
Vazduhoplovstvo — Cink-nikl (12 % – 16 % Ni) prevlake za čelik sa utvrđenom zateznom čvrstoćom ≤ 1 450 MPa, legure bakra, legure nikla i legure aluminijuma za delove i vijke EN 4826:2014 Aerospace series - Zinc-Nickel (12 %-16 % Ni) plating of steels with specified tensile strength ≤ 1 450 MPa, copper alloys, nickel alloys and aluminium alloys for parts and fasteners IDT preštampavanjem en Stručni savjet za standarde 49.040
MEST CEN/TR 16710-1:2019
Ergonomske metode - Dio 1: Povratna metoda - Metoda kojom se objašnjava kako krajnji korisnici izvršavaju poslove pomoću mašina CEN/TR 16710-1:2015 Ergonomics methods - Part 1: Feedback method - A method to understand how end users perform their work with machines IDT preštampavanjem en Stručni savjet za standarde 13.110, 13.180
MEST EN 4651:2019
Vazduhoplovstvo — Provodnici za električne kablove od legura aluminijuma, obloženi bakrom — Standard za proizvod EN 4651:2014 Aerospace series - Copper-clad aluminium alloy conductors for electrical cables - Product standard IDT preštampavanjem en Stručni savjet za standarde 49.060
MEST EN 4628:2019
Vazduhoplovstvo - Čelik X4CrNiMo16-5-1 (1.4418) - Topljen na vazduhu - Kaljen i termički obrađen - Šipka - De ≤ 200 mm - 1 150 MPa ≤ Rm ≤ 1 300 MPa EN 4628:2013 Aerospace series - Steel X4CrNiMo16-5-1 (1.4418) - Air melted - Hardened and tempered - Bar - De ≤ 200 mm - 1 150 MPa ≤ Rm ≤ 1 300 MPa IDT preštampavanjem en Stručni savjet za standarde 49.025.10
MEST CEN ISO/TR 9241-309:2019
Ergonomija interakcije čovjeka i sistema - Dio 309: Displeji sa organskim svijetlećim diodama (OLED) CEN ISO/TR 9241-309:2015 (ISO/TR 9241-309:2008, IDT) Ergonomics of human-system interaction - Part 309: Organic light-emitting diode (OLED) displays IDT preštampavanjem en Stručni savjet za standarde 13.180, 35.180
MEST EN 4629:2019
Vazduhoplovstvo — Čelik X4CrNiMo16-5-1 (1.4418) — Topljen na vazduhu — Omekšan — Alat za kovanje — De ≤ 300 mm EN 4629:2013 Aerospace series - Steel X4CrNiMo16-5-1 (1.4418) - Air melted - Softened - Forging stock - De ≤ 300 mm IDT preštampavanjem en Stručni savjet za standarde 49.025.10
MEST EN IEC 60974-1:2019
Oprema za elektrolučno zavarivanje - Dio 1: Izvori struje za zavarivanje EN IEC 60974-1:2018 (IEC 60974-1:2017, IDT) Arc welding equipment - Part 1: Welding power sources IDT preštampavanjem en Stručni savjet za standarde 25.160
MEST EN 2794-003:2019
Vazduhoplovstvo - Jednopolni automatski osigurači, temperaturno kompenzovani, nazivne struje od 20 A do 50 A - Dio 003: Terminali sa metričkim navojima - Standard za proizvod EN 2794-003:1999 Aerospace series - Circuit breakers, single-pole, temperature compensated, rated currents 20 A to 50 A - Part 003: Metric thread terminals - Product standard IDT preštampavanjem en Stručni savjet za standarde 49.060
MEST EN 4071:2019
Vazduhoplovstvo - Zavrtnji, sa normalnom šestougaonom glavom, normalnog stabla precizne tolerancije, kratkog navoja, od legure aluminijuma, presvučeni sa IVD aluminijumom - Klasifikacija: 1 100 MPa (na temperaturi okoline)/425 ºC EN 4071:2009 Aerospace series - Bolts, normal hexagonal head, close tolerance normal shank, short thread, in titanium alloy, aluminium IVD coated - Classification: 1 100 MPa (at ambient temperature) / 425 °C IDT preštampavanjem en Stručni savjet za standarde 49.030.20
MEST EN 4631:2019
Vazduhoplovstvo - Čelik X4CrNiMo16-5-1 (1.4418) - Topljen na vazduhu - Kaljen i termički obrađen - Šipka - De ≤ 200 mm - 900 MPa ≤ Rm ≤ 1 050 MPa EN 4631:2013 Aerospace series - Steel X4CrNiMo16-5-1 (1.4418) - Air melted - Hardened and tempered - Bar - De ≤ 200 mm - 900 MPa ≤ Rm ≤ 1 050 MPa IDT preštampavanjem en Stručni savjet za standarde 49.025.10
MEST EN 60974-8:2019
Oprema za lučno zavarivanje - Dio 8: Gasne konzole za zavarivanje i siječenje plazmom EN 60974-8:2009 (IEC 60974-8:2009, IDT) Arc welding equipment - Part 8: Gas consoles for welding and plasma cutting systems IDT preštampavanjem en Stručni savjet za standarde 25.160 2006/95/EC, 2014/35/EU
MEST EN 4072:2019
Vazduhoplovstvo - Zavrtnji, sa normalnom 100° upuštenom glavom, sa krstastim upuštenim žljebom, normalnog stabla precizne tolerancije, kratkog navoja, od legure titanijuma, prevučeni IVD aluminijumom - Klasifikacija: 1 100 MPa (na temperaturi okoline)/425 °C EN 4072:2016 Aerospace series - Screws, 100° countersunk normal head, offset cruciform recess, close tolerance shank, short thread in titanium alloy, aluminium IVD coated - Classification: 1 100 MPa (at ambient temperature) / 425 °C IDT preštampavanjem en Stručni savjet za standarde 49.030.20
MEST EN 4072:2019/Cor.1:2019
Vazduhoplovstvo - Zavrtnji, sa normalnom 100° upuštenom glavom, sa krstastim upuštenim žljebom, normalnog stabla precizne tolerancije, kratkog navoja, od legure titanijuma, prevučeni IVD aluminijumom - Klasifikacija: 1 100 MPa (na temperaturi okoline)/425 °C EN 4072:2016/AC:2017 Aerospace series - Screws, 100° countersunk normal head, offset cruciform recess, close tolerance shank, short thread in titanium alloy, aluminium IVD coated - Classification: 1 100 MPa (at ambient temperature) / 425 °C IDT preštampavanjem en Stručni savjet za standarde 49.030.20
MEST EN IEC 60900:2019
Rad pod naponom - Ručni alati za rad pod naponom do 1000 V naizmjenične struje i 1500 V jednosmjerne struje EN IEC 60900:2018 (IEC 60900:2018, IDT) Live working - Hand tools for use up to 1 000 V AC and 1 500 V DC IDT preštampavanjem en Stručni savjet za standarde 13.260, 29.240.20, 29.260.99
MEST CEN ISO/TR 9241-100:2019
Ergonomija interakcije čovjeka i sistema - Dio 100: Uvod u standarde koji se odnose na ergonomiju softvera CEN ISO/TR 9241-100:2011 (ISO/TR 9241-100:2010, IDT) Ergonomics of human-system interaction - Part 100: Introduction to standards related to software ergonomics IDT preštampavanjem en Stručni savjet za standarde 13.180, 35.180
MEST EN 4073:2019
Vazduhoplovstvo – Zavrtnji, sa ravnom glavom, sa šestostranim žljebom, normalnog stabla grube tolerancije, srednje dužine navoja, od legure čelika sa kadmijumskom prevlakom – Klasifikacija: 1 100 MPa (na temperaturi okoline)/235 °C EN 4073:2016 Aerospace series - Screws, pan head, hexalobular recess, coarse tolerance shank, medium length thread, in alloy steel, cadmium plated - Classification: 1 100 MPa (at ambient temperature) / 235 °C IDT preštampavanjem en Stručni savjet za standarde 49.030.20
MEST CEN ISO/TR 9241-331:2019
Ergonomija interakcije čovjeka i sistema - Dio 331: Optičke karakteristike autostereoskopskih displeja CEN ISO/TR 9241-331:2013 (ISO/TR 9241-331:2012) Ergonomics of human-system interaction - Part 331: Optical characteristics of autostereoscopic displays IDT preštampavanjem en Stručni savjet za standarde 13.180, 35.180
MEST EN IEC 60893-3-6:2013/A2:2019
Izolacioni materijali - Industrijski kruti laminirani listovi na bazi termootpornih smola za električne svrhe - Dio 3-6: Specifikacije za pojedinačne materijale - Zahtjevi za krute laminirane listove na bazi silikonskih smola EN IEC 60893-3-6:2004/A2:2018 (IEC 60893-3-6:2003/A2:2017, IDT) Insulating materials - Industrial rigid laminated sheets based on thermosetting resins for electrical purposes - Part 3-6: Specifications for individual materials - Requirements for rigid laminated sheets based on silicone resins IDT preštampavanjem en Stručni savjet za standarde 29.035.01
MEST CEN/TR 614-3:2019
Bezbjednost mašina - Dio 3: Ergonomski principi pri projektovanju pokretnih mašina CEN/TR 614-3:2010 Safety of machinery - Part 3: Ergonomic principles for the design of mobile machinery IDT preštampavanjem en Stručni savjet za standarde 13.110
MEST EN IEC 60869-1:2019
Fiber optički sprežni uređaji i pasivne komponente - Fiber optički uređaji za kontrolu pasivne snage - Dio 1: Opšta specifikacija EN IEC 60869-1:2018 (IEC 60869-1:2018, IDT) Fibre optic interconnecting devices and passive components - Fibre optic passive power control devices - Part 1: Generic specification IDT preštampavanjem en Stručni savjet za standarde 33.180.20
MEST CEN/TS 16555-1:2019
Menadžment inovacijama - Dio 1: Sistem menadžmenta inovacijama CEN/TS 16555-1:2013 Innovation Management - Part 1: Innovation Management System IDT preštampavanjem en Stručni savjet za standarde 03.100.40, 03.100.50 , 03.100.70
MEST CEN/TS 16555-2:2019
Menadžment inovacijama - Dio 2: Menadžment strateškim informacijama CEN/TS 16555-2:2014 Innovation management - Part 2: Strategic intelligence management IDT preštampavanjem en Stručni savjet za standarde 03.100.40, 03.100.50
MEST CEN ISO/TR 7250-2:2019
Osnovne mjere ljudskog tijela za tehnološko projektovanje - Dio 2: Zbirna statistika mjera ljudskog tijela individualne ISO populacije CEN ISO/TR 7250-2:2011 (ISO/TR 7250-2:2010, IDT) Basic human body measurements for technological design - Part 2: Statistical summaries of body measurements from individual ISO populations IDT preštampavanjem en Stručni savjet za standarde 13.180
MEST CEN/TS 16555-3:2019
Menadžment inovacijama - Dio 3: Inovativno razmišljanje CEN/TS 16555-3:2014 Innovation management - Part 3: Innovation thinking IDT preštampavanjem en Stručni savjet za standarde 03.100.40, 03.100.50
MEST CEN/TS 16555-4:2019
Menadžment inovacijama - Dio 4: Menadžment intelektualnom svojinom CEN/TS 16555-4:2014 Innovation management - Part 4: Intellectual property management IDT preštampavanjem en Stručni savjet za standarde 03.100.40, 03.100.50, 03.140
MEST CEN ISO/TR 7250-2:2019/A1:2019
Osnovne mjere ljudskog tijela za tehnološko projektovanje - Dio 2: Zbirna statistika mjera ljudskog tijela individualne ISO populacije CEN ISO/TR 7250-2:2011/A1:2013 (ISO/TR 7250-2:2010/Amd 1:2013, IDT) Basic human body measurements for technological design - Part 2: Statistical summaries of body measurements from national populations IDT preštampavanjem en Stručni savjet za standarde 13.180
MEST CEN/TS 16555-5:2019
Menadžment inovacijama - Dio 5: Menadžment saradnjom CEN/TS 16555-5:2014 Innovation management - Part 5: Collaboration management IDT preštampavanjem en Stručni savjet za standarde 03.100.40, 03.100.50
MEST CEN/TS 16555-6:2019
Menadžment inovacijama - Dio 6: Menadžment kreativnošću CEN/TS 16555-6:2014 Innovation management - Part 6: Creativity management IDT preštampavanjem en Stručni savjet za standarde 03.100.40, 03.100.50
MEST CEN/TS 16555-7:2019
Menadžment inovacijama - Dio 7: Ocjenjivanje menadžmenta inovacijama CEN/TS 16555-7:2015 Innovation management - Part 7: Innovation Management Assessment IDT preštampavanjem en Stručni savjet za standarde 03.100.40, 03.100.50
MEST EN 16602-70-14:2019
Obezbjeđenje svemirskih proizvoda - Korozija EN 16602-70-14:2018 Space product assurance - Corrosion IDT preštampavanjem en Stručni savjet za standarde 49.140, 49.040
MEST EN IEC 60812:2019
Analize vrsta otkaza i njihovih efekata (FMEA i FMECA) EN IEC 60812:2018 (IEC 60812:2018, IDT ) Failure modes and effects analysis (FMEA and FMECA) IDT preštampavanjem en Stručni savjet za standarde 03.120.01, 03.120.30, 21.020
MEST EN 2562:2019
Vazduhoplovstvo - Plastika ojačana vlaknima ugljenika - Jednosmjerni laminat - Ispitivanje savijanja paralelno sa smjerom vlakana EN 2562:1997 Aerospace series - Carbon fibre reinforced plastics - Unidirectional laminates - Flexural test parallel to the fibre direction IDT preštampavanjem en Stručni savjet za standarde 49.025.40
MEST EN IEC 60809:2015/A2:2019
Sijalice za drumska vozila — Dimenzionalni, električni i svjetlosni zahtjevi EN IEC 60809:2015/A2:2018 (IEC 60809:2014/A2:2017, IDT) Lamps for road vehicles - Dimensional, electrical and luminous requirements IDT preštampavanjem en Stručni savjet za standarde 29.140.20, 43.040.20
MEST EN 16603-50-05:2017/Cor.1:2019
Svemirsko inženjerstvo – Radio-frekvencija i modulacija – Ispravka EN 16603-50-05:2014/AC:2017 Space engineering - Radio frequency and modulation IDT preštampavanjem en Stručni savjet za standarde 49.140
MEST EN 2597:2019
Vazduhoplovstvo - Plastika ojačana vlaknima ugljenika - Jednosmjerni laminati - Ispitivanje zatezne čvrstoće upravno na smjer vlakana EN 2597:1998 Aerospace series - Carbon fibre reinforced plastics - Unidirectional laminates - Tensile test perpendicular to the fibre direction IDT preštampavanjem en Stručni savjet za standarde 49.025.40
MEST EN 2601:2019
Vazduhoplovstvo - Podesivi viljuškasti završeci - Tehnička specifikacija EN 2601:1996 Aerospace series - Fork ends, adjustable - Technical specification IDT preštampavanjem en Stručni savjet za standarde 49.030.99
MEST EN IEC 60794-4:2019
Fiber-optički kablovi - Dio 4: Specifikacija po sekcijama - Nadzemni optički kablovi duž elektroenergetskih vodova EN IEC 60794-4:2018 (IEC 60794-4:2018, IDT) Optical fibre cables - Part 4: Sectional specification - Aerial optical cables along electrical power lines IDT preštampavanjem en Stručni savjet za standarde 33.180.10
MEST EN 2644:2019
Vazduhoplovstvo - Sklopovi šipki za komande leta -Tehnička specifikacija EN 2644:1998 Aerospace series - Rod assemblies for flight controls - Technical specification IDT preštampavanjem en Stručni savjet za standarde 49.035
MEST EN IEC 60794-4-20:2019
Kablovi sa optičkim vlaknima – Dio 4-20: Vazdušni optički kablovi postavljeni duž elektroenergetskih vodova – Specifikacija familije ADSS (dielektričnih samonosivih) optičkih kablova EN IEC 60794-4-20:2018 (IEC 60794-4-20:2018, IDT) Optical fibre cables - Part 4-20: Sectional specification - Aerial optical cables along electrical power lines - Family specification for ADSS (all dielectric self-supported) optical cables IDT preštampavanjem en Stručni savjet za standarde 33.180.10
MEST CEN ISO/TR 12296:2019
Ergonomija - Ručno prenošenje pacijenata u zdravstvenom sektoru CEN ISO/TR 12296:2013 (ISO/TR 12296:2012, IDT) Ergonomics - Manual handling of people in the healthcare sector IDT preštampavanjem en Stručni savjet za standarde 13.180
MEST CEN ISO/TS 9241-411:2019
Ergonomija interakcije čovjeka i sistema - Dio 411: Metode vrednovanja za projektovanje fizičkih ulaznih uređaja CEN ISO/TS 9241-411:2014 (ISO/TS 9241-411:2012, IDT) Ergonomics of human-system interaction - Part 411: Evaluation methods for the design of physical input devices IDT preštampavanjem en Stručni savjet za standarde 13.180, 35.180
MEST EN 2650:2019
Vazduhoplovstvo - Vijci sa cilindričnom glavom i urezom, sa navojem po cijeloj dužini stabla, od čelika otpornog na koroziju - Klasifikacija: 600 MPa (na temperaturi okoline)/425 °C EN 2650:1996 Aerospace series - Screws, pan head, slotted, threaded to head, in corrosion resisting steel, passivated - Classification: 600 MPa (at ambient temperature)/425 °C IDT preštampavanjem en Stručni savjet za standarde 49.030.20
MEST EN ISO 18369-4:2019
Oftalmološka optika - Kontaktna sočiva - Dio 4: Fizičko-hemijska svojstva materijala za kontaktna sočiva EN ISO 18369-4:2017 (ISO 18369-4:2017, IDT) Ophthalmic optics - Contact lenses - Part 4: Physicochemical properties of contact lens materials IDT preštampavanjem en Stručni savjet za standarde 11.040.70
MEST EN IEC 60794-1-31:2019
Kablovi sa optičkim vlaknima – Dio 1-31: Opšta specifikacija - Optički kablovski elementi - Trake sa optičkim vlaknima EN IEC 60794-1-31:2018 (IEC 60794-1-31:2018, IDT) Optical fibre cables - Part 1-31: Generic specification - Optical cable elements - Optical fibre ribbon IDT preštampavanjem en Stručni savjet za standarde 33.180.10, 33.180.99
MEST EN 3826:2019
Vazduhoplovstvo — Fluorosilikonska guma (FVMQ) — Tvrdoća od 70 IRHD EN 3826:2014 Aerospace series - Fluorosilicone rubber (FVMQ) - Hardness 70 IRHD IDT preštampavanjem en Stručni savjet za standarde 49.025.40
MEST EN 1860-1:2018/Cor.1:2019
Aparati, čvrsta goriva i upaljači za roštilj - Dio 1: Roštilji na čvrsta goriva - Zahtjevi i metode ispitivanja EN 1860-1:2013+A1:2017/AC:2017 Appliances, solid fuels and firelighters for barbecueing - Part 1: Barbecues burning solid fuels - Requirements and test methods IDT preštampavanjem en Stručni savjet za standarde 75.160.10, 97.040.20 2001/95/EC
MEST EN 17115:2019
Scenska tehnologija - Specifikacije za projektovanje i proizvodnju aluminijumskih i čeličnih nosača EN 17115:2018 Entertainment technology - Specifications for design and manufacture of aluminium and steel trusses IDT preštampavanjem en Stručni savjet za standarde 97.200.10
MEST EN 3827:2019
Vazduhoplovstvo — Fluorosilikonska guma (FVMQ) — Tvrdoća od 80 IRHD EN 3827:2014 Aerospace series - Fluorosilicone rubber (FVMQ) - Hardness 80 IRHD IDT preštampavanjem en Stručni savjet za standarde 49.025.40
MEST EN ISO 9994:2019
Upaljači - Bezbjednosna specifikacija EN ISO 9994:2019 (ISO 9994:2018, IDT) Lighters - Safety specification IDT preštampavanjem en Stručni savjet za standarde 97.180 2001/95/EC
MEST EN ISO 18369-3:2019
Oftalmološka optika - Kontaktna sočiva - Dio 3: Metode mjerenja EN ISO 18369-3:2017 (ISO 18369-3:2017, IDT) Ophthalmic optics - Contact lenses - Part 3: Measurement methods IDT preštampavanjem en Stručni savjet za standarde 11.040.70
MEST CEN/TS 17188:2019
Materijali dobijeni od pneumatika nakon završetka životnog ciklusa - Metoda uzimanja uzoraka iz granulata ili praha koji se čuvaju u velikim vrećama CEN/TS 17188:2018 Materials obtained from end of life tyres (ELT) - Sampling method for granulates and powders stored in big-bags IDT preštampavanjem en Stručni savjet za standarde 13.030.50, 83.160.01
MEST EN IEC 60794-1-22:2019
Kablovi sa optičkim vlaknima – Dio 1-22: Generička specifikacija – Osnovni postupci ispitivanja optičkih kablova – Metode ispitivanja otpornosti na uticaje okoline EN IEC 60794-1-22:2018 (IEC 60794-1-22:2017, IDT) Optical fibre cables - Part 1-22: Generic specification - Basic optical cable test procedures - Environmental test methods IDT preštampavanjem en Stručni savjet za standarde 33.180.10
MEST EN 4549:2019
Vazduhoplovstvo — Cijevni priključak od čelika otpornog na toplotu ili od legure nikla otporne na toplotu — Zavareni kraj priključka — Projektantska konfiguracija — Serije veličina izraženih u inčima EN 4549:2014 Aerospace series - Pipe coupling, in heat resisting steel or in heat resisting nickel alloy - Coupling end, welded - Design configuration - Inch series IDT preštampavanjem en Stručni savjet za standarde 49.080
MEST EN 4550-1:2019
Vazduhoplovstvo — Cijevni priključak, 37° — Projektantska konfiguracija — Serije veličina izraženih u inčima — Dio 1: Sferni muški krajevi zaptivanja EN 4550-1:2014 Aerospace series - Pipe coupling, 37° - Design configuration - Inch series - Part 1: Male sealing ends, spherical IDT preštampavanjem en Stručni savjet za standarde 49.080
MEST EN IEC 60793-1-54:2019
Optička vlakna – Dio 1-54: Metode mjerenja i postupci ispitivanja – Gama zračenje EN IEC 60793-1-54:2018 (IEC 60793-1-54:2018, IDT) Optical fibres - Part 1-54: Measurement methods and test procedures - Gamma irradiation IDT preštampavanjem en Stručni savjet za standarde 33.180.10
MEST EN ISO 21987:2019
Oftalmološka optika - Ugrađena sočiva za naočare EN ISO 21987:2017 (ISO 21987:2017, IDT) Ophthalmic optics - Mounted spectacle lenses IDT preštampavanjem en Stručni savjet za standarde 11.040.70 2007/47/EC, 93/42/EEC
MEST EN 2651:2019
Vazduhoplovstvo - Vijci sa cilindričnom glavom i urezom, sa navojem po cijeloj dužini stabla, od mesinga sa kalajnom prevlakom - Klasifikacija: 380 MPa (na temperaturi okoline)/80 °C EN 2651:1996 Aerospace series - Screws, pan head, slotted, threaded to head, in brass, tin plated - Classification: 380 MPa (at ambient temperature)/80 °C IDT preštampavanjem en Stručni savjet za standarde 49.030.20
MEST CEN/TS 17189:2019
Materijali dobijeni od pneumatika nakon završetka životnog ciklusa - Određivanje stvarne gustine granulata - Metoda pomoću piknometra sa vodom CEN/TS 17189:2018 Materials obtained from end of life tyres (ELT) - Determination of the true density of granulates - Method based on water pycnometry IDT preštampavanjem en Stručni savjet za standarde 13.030.50, 83.160.01
MEST EN 2653:2019
Vazduhoplovstvo - Vijci sa upuštenom normalnom glavom od 100° i urezom, sa navojem po cijeloj dužini stabla, od čelika otpornog na koroziju, pasivizirani - Klasifikacija: 600 MPa (na sobnoj temperaturi)/425 °C EN 2653:1996 Aerospace series - Screws, 100° countersunk normal head, threaded to head, in corrosion resisting steel, passivated - Classification: 600 MPa (at ambient temperature)/425 °C IDT preštampavanjem en Stručni savjet za standarde 49.030.20
MEST EN 2656:2019
Vazduhoplovstvo - Priključak cijevi - Zavareni kraj priključka - Geometrijski raspored (konfiguracija) EN 2656:2001 Aerospace series - Pipe coupling - Coupling end, welded - Geometric configuration IDT preštampavanjem en Stručni savjet za standarde 49.080
MEST EN 2667-6:2019
Vazduhoplovstvo - Nemetalni materijali - Pjenasti strukturalni adhezivi - Metode ispitivanja - Dio 6: Određivanje apsorpcije vode EN 2667-6:2001 Aerospace series - Non-metallic materials - Foaming structural adhesives - Test methods - Part 6: Determination of water absorption IDT preštampavanjem en Stručni savjet za standarde 49.025.50
MEST EN 2591-201:2019
Vazduhoplovstvo - Elementi za električno i optičko povezivanje - Metode ispitivanja - Dio 201: Otpornost kontakta - Nizak nivo EN 2591-201:1996 Aerospace series - Elements of electrical and optical connection - Test methods - Part 201: Contact resistance - Low level IDT preštampavanjem en Stručni savjet za standarde 49.060
MEST EN ISO 8980-2:2019
Oftalmološka optika - Neoblikovana gotova sočiva za naočare - Dio 2: Specifikacije za sočiva sa progresivnom jačinom EN ISO 8980-2:2017 (ISO 8980-2:2017, IDT) Ophthalmic optics - Uncut finished spectacle lenses - Part 2: Specifications for power-variation lenses IDT preštampavanjem en Stručni savjet za standarde 11.040.70
MEST EN ISO 8980-1:2019
Oftalmološka optika - Neoblikovana gotova sočiva za naočare - Dio 1: Specifikacije za monofokalna i multifokalna sočiva EN ISO 8980-1:2017 (ISO 8980-1:2017, IDT) Ophthalmic optics - Uncut finished spectacle lenses - Part 1: Specifications for single-vision and multifocal lenses IDT preštampavanjem en Stručni savjet za standarde 11.040.70
MEST EN IEC 60793-1-49:2019
Optička vlakna – Dio 1-49: Mjetode mjerenja i postupci ispitivanja – Kašnjenje diferencijalnog moda EN IEC 60793-1-49:2018 (IEC 60793-1-49:2018, IDT) Optical fibres - Part 1-49: Measurement methods and test procedures - Differential mode delay IDT preštampavanjem en Stručni savjet za standarde 33.180.10
MEST EN ISO 11986:2019
Oftalmološka optika - Kontaktna sočiva i proizvodi za održavanje kontaktnih sočiva - Određivanje upijanja i otpuštanja sredstava zaštite EN ISO 11986:2017 (ISO 11986:2017, IDT) Ophthalmic optics - Contact lenses and contact lens care products - Determination of preservative uptake and release IDT preštampavanjem en Stručni savjet za standarde 11.040.70
MEST EN ISO 2603:2019
Simultano prevođenje - Stalne kabine - Zahtjevi EN ISO 2603:2016 (ISO 2603:2016, IDT) Simultaneous interpreting - Permanent booths - Requirements IDT preštampavanjem en Stručni savjet za standarde 91.040.10
MEST EN ISO 10939:2019
Oftalmološki instrumenti - Biomikroskopi slit-lampe EN ISO 10939:2017 (ISO 10939:2017, IDT) Ophthalmic instruments - Slit-lamp microscopes IDT preštampavanjem en Stručni savjet za standarde 11.040.70
MEST EN ISO 4043:2019
Simultano prevođenje - Pokretne kabine - Zahtjevi EN ISO 4043:2016 (ISO 4043:2016, IDT) Simultaneous interpreting - Mobile booths - Requirements IDT preštampavanjem en Stručni savjet za standarde 91.040.10
MEST EN ISO 20108:2019
Simultano prevođenje - Kvalitet i prenos zvuka i unosa slike - Zahtjevi EN ISO 20108:2017 (ISO 20108:2017, IDT) Simultaneous interpreting - Quality and transmission of sound and image input - Requirements IDT preštampavanjem en Stručni savjet za standarde 91.040.10
MEST EN ISO 20109:2019
Simultano prevođenje - Oprema - Zahtjevi EN ISO 20109:2016 (ISO 20109:2016, IDT) Simultaneous interpreting - Equipment - Requirements IDT preštampavanjem en Stručni savjet za standarde 91.040.10
MEST EN ISO 17100:2016/A1:2019
Usluge prevođenja - Zahtjevi za usluge prevođenja - Izmjena 1 EN ISO 17100:2015/A1:2017 (ISO 17100:2015/Amd 1:2017, IDT) Translation services - Requirements for translation services - Amendment 1 IDT preštampavanjem en Stručni savjet za standarde 01.020
MEST EN IEC 60793-1-32:2019
Optička vlakna - Dio 1-32: Metode mjerenja i postupci ispitivanja - Mogućnost uklanjanja zaštite vlakna EN IEC 60793-1-32:2018 (IEC 60793-1-32:2018, IDT) Optical fibres - Part 1-32: Measurement methods and test procedures - Coating strippability IDT preštampavanjem en Stručni savjet za standarde 33.180.10
MEST EN 4550-4:2019
Vazduhoplovstvo - Cijevni priključak, 37° - Projektantska konfiguracija - Serije veličina izraženih u inčima - Dio 4: Ženski krajevi zaptivanja EN 4550-4:2014 Aerospace series - Pipe coupling, 37° - Design configuration - Inch series - Part 4: Female sealing ends IDT preštampavanjem en Stručni savjet za standarde 49.080
MEST EN IEC 60749-26:2019
Poluprovodničke komponente - Metode mehaničkih i klimatskih ispitivanja - Dio 26: Ispitivanje osjetljivosti na elektrostatičko pražnjenje (ESD) - Model ljudskog tijela (HBM) EN IEC 60749-26:2018 (IEC 60749-26:2018, IDT) Semiconductor devices - Mechanical and climatic test methods - Part 26: Electrostatic discharge (ESD) sensitivity testing - Human body model (HBM) IDT preštampavanjem en Stručni savjet za standarde 31.080.01
MEST EN 4551:2019
Vazduhoplovstvo - Cijevni priključak, 37°, od čelika otpornog na toplotu - Obrtne navrtke - Serije veličina izraženih u inčima EN 4551:2014 Aerospace series - Pipe coupling, 37°, in heat resisting steel - Swivel nuts - Inch series IDT preštampavanjem en Stručni savjet za standarde 49.080
MEST EN 3660-025:2019
Vazduhoplovstvo - Pribor za kablovski izlaz za kružne i pravougaone električne i optičke konektore - Dio 025: Kablovski izlaz, tipa A, prav, nezaptiven, sa kablovskom vezom za rasterećenje prema EN 3646 - Standard za proizvod EN 3660-025:2013 Aerospace series - Cable outlet accessories for circular and rectangular electrical and optical connectors - Part 025: Cable outlet, style A, straight, unsealed, with cable tie strain relief for EN 3646 - Product standard IDT preštampavanjem en Stručni savjet za standarde 49.060
MEST EN 2753:2019
Vazduhoplovstvo - Upuštene ankerske navrtke, samozabravljujuće, fiksne, sa jednom uškom, od legure čelika, sa kadmijumskom prevlakom, podmazane sa MoS2 - Klasifikacija: 1 100 MPa (na temperaturi okoline)/235 °C EN 2753:1996 Aerospace series - Nuts, anchor, self-locking, fixed, single lug, with counterbore, in alloy steel, cadmium plated, MoS2 lubricated - Classification: 1 100 MPa (at ambient temperature)/235 °C IDT preštampavanjem en Stručni savjet za standarde 49.030.30
MEST EN 2591-401:2019
Vazduhoplovstvo - Elementi za električno i optičko povezivanje - Metode ispitivanja - Dio 401: Konstantno ubrzanje EN 2591-401:1996 Aerospace series - Elements of electrical and optical connection - Test methods - Part 401: Acceleration, steady state IDT preštampavanjem en Stručni savjet za standarde 49.060
MEST EN ISO 11981:2019
Oftalmološka optika - Kontaktna sočiva i proizvodi za održavanje kontaktnih sočiva - Određivanje fizičke kompatibilnosti proizvoda za održavanje kontaktnih sočiva sa kontaktnim sočivima EN ISO 11981:2017 (ISO 11981:2017, IDT) Ophthalmic optics - Contact lenses and contact lens care products -Determination of physical compatibility of contact lens care products with contact lenses IDT preštampavanjem en Stručni savjet za standarde 11.040.70
MEST EN 2591-301:2019
Vazduhoplovstvo – Elementi za električno i optičko povezivanje – Metode ispitivanja – Dio 301: Temperaturna izdržljivost EN 2591-301:1996 Aerospace series - Elements of electrical and optical connection - Test methods - Part 301: Endurance at temperature IDT preštampavanjem en Stručni savjet za standarde 49.060
MEST EN ISO 14889:2018/A1:2019
Oftalmološka optika - Stakla za naočare - Osnovni zahtjevi za neobrađena gotova stakla - Izmjena 1 EN ISO 14889:2013/A1:2017 (ISO 14889:2013/Amd 1:2017, IDT) Ophthalmic optics - Spectacle lenses - Fundamental requirements for uncut finished lenses - Amendment 1 IDT preštampavanjem en Stručni savjet za standarde 11.040.70 93/42/EEC, 2007/47/EC
MEST EN IEC 60749-13:2019
Poluprovodničke komponente – Metode mehaničkih i klimatskih ispitivanja – Dio 13: Slana magla EN IEC 60749-13:2018 (IEC 60749-13:2018, IDT) Semiconductor devices - Mechanical and climatic test methods - Part 13: Salt atmosphere IDT preštampavanjem en Stručni savjet za standarde 31.080.01
MEST EN IEC 60730-2-13:2019
Automatski električni regulatori – Dio 2-13: Posebni zahtjevi za regulatore osjetljive na vlagu EN IEC 60730-2-13:2018 (IEC 60730-2-13:2017, IDT) Automatic electrical controls - Part 2-13: Particular requirements for humidity sensing controls IDT preštampavanjem en Stručni savjet za standarde 97.120 2014/35/EU
MEST EN 2781:2019
Vazduhoplovstvo - Nemetalni materijali - Adhezivi za konstrukcije - Metode ispitivanja - Određivanje debljine osnovnog premaza EN 2781:1998 Aerospace series - Non-metallic materials - Structural adhesives - Test methods - Determination of the primer thickness IDT preštampavanjem en Stručni savjet za standarde 49.025.50
MEST EN 2829:2019
Vazduhoplovstvo - Ispitivanje adhezije metalnih prevlaka pomoću "shot peening"-a (udarnog zakucavanja) EN 2829:1994 Aerospace series - Adhesion test for metallic coatings by shot peening IDT preštampavanjem en Stručni savjet za standarde 49.040
MEST EN 3660-027:2019
Vazduhoplovstvo — Pribor za kablovski izlaz za kružne i pravougaone električne i optičke konektore — Dio 027: Kablovski izlaz, tipa A, 45°, nezaptiven, sa kablovskom vezom za rasterećenje prema EN 3646 — Standard za proizvod EN 3660-027:2013 Aerospace series - Cable outlet accessories for circular and rectangular electrical and optical connectors - Part 027: Cable outlet, style A, 45°, unsealed, with cable tie strain relief for EN 3646 - Product standard IDT preštampavanjem en Stručni savjet za standarde 49.060
MEST EN IEC 60730-2-13:2019/Cor.1:2019
Automatski električni regulatori – Dio 2-13: Posebni zahtjevi za regulatore osjetljive na vlagu EN IEC 60730-2-13:2018/AC:2018 (IEC 60730-2-13:2017/COR1:2018, IDT) Automatic electrical controls - Part 2-13: Particular requirements for humidity sensing controls IDT preštampavanjem en Stručni savjet za standarde 97.120 2014/35/EU
MEST EN 3682-005:2019
Vazduhoplovstvo — Konektori, utikači i utičnice, električni, pravougaoni, tip sa zamjenljivim umetkom, sa nosačem na tabli, radne temperature 150 °C neprekidno — Dio 005: Utikač veličine 2 — Standard za proizvod EN 3682-005:2013 Aerospace series - Connectors, plug and receptacle, electrical, rectangular, interchangeable insert type, rack to panel, operating temperature 150 °C continuous - Part 005: Size 2 plug - Product standard IDT preštampavanjem en Stručni savjet za standarde 49.060
MEST EN 3682-006:2019
Vazduhoplovstvo - Konektori, utikači i utičnice, električni, pravougaoni, tip sa zamjenljivim umetkom, sa nosačem na tabli, radne temperature 150 °C neprekidno - Dio 006: Utičnica veličine 3 - Standard za proizvod EN 3682-006:2013 Aerospace series - Connectors, plug and receptacle, electrical, rectangular, interchangeable insert type, rack to panel, operating temperature 150 °C continuous - Part 006: Size 3 receptacle - Product standard IDT preštampavanjem en Stručni savjet za standarde 49.060
MEST EN 3682-007:2019
Vazduhoplovstvo - Konektori, utikači i utičnice, električni, pravougaoni, tip sa zamjenljivim umetkom, sa nosačem na tabli, radne temperature 150 °C neprekidno - Dio 007: Utikač veličine 3 - Standard za proizvod EN 3682-007:2013 Aerospace series - Connectors, plug and receptacle, electrical, rectangular, interchangeable insert type, rack to panel, operating temperature 150 °C continuous - Part 007: Size 3 plug - Product standard IDT preštampavanjem en Stručni savjet za standarde 49.060
MEST EN IEC 60728-113:2019
Kablovske mreže za televizijske signale, signale zvuka i interaktivne usluge - Dio 113: Optički sistemi za emitovanje emitovanog signala samo sa digitalnim kanalima EN IEC 60728-113:2018 ( IEC 60728-113:2018, IDT) Cable networks for television signals, sound signals and interactive services - Part 113: Optical systems for broadcast signal transmissions loaded with digital channels only IDT preštampavanjem en Stručni savjet za standarde 33.060.40
MEST EN 2909:2019
Vazduhoplovstvo - Samozabravljujuće duple šestougaone navrtke, sa dubokim upustom, od čelika otpornog na toplotu FE-PA92HT (A286), posrebrene - Klasifikacija: 1 100 MPa (na temperaturi okoline)/650 ºC EN 2909:1995 Aerospace series - Nuts, bihexagonal, self-locking, deep counterbored, in heat resisting steel FE-PA92HT (A286), silver plated - Classification: 1 100 MPa (at ambient temperature) / 650 °C IDT preštampavanjem en Stručni savjet za standarde 49.030.30
MEST EN IEC 60728-113:2019/Cor.1:2019
Kablovske mreže za televizijske signale, signale zvuka i interaktivne usluge - Dio 113: Optički sistemi za emitovanje emitovanog signala samo sa digitalnim kanalima EN IEC 60728-113:2018/AC:2018 (IEC 60728-113:2018/COR1:2018, IDT) Cable networks for television signals, sound signals and interactive services - Part 113: Optical systems for broadcast signal transmissions loaded with digital channels only IDT preštampavanjem en Stručni savjet za standarde 33.060.40
MEST EN 2910:2019
Vazduhoplovstvo - Samozabravljujuće navrtke sa stablom, od čelika otpornog na toplotu FE-PA92HT (A286) - Klasifikacija: 1 100 MPa (na temperaturi okoline)/650 ºC EN 2910:1994 Aerospace series - Shank nuts, self-locking, in heat resisting steel FE - PA92HT (A286) - Classification: 1 100 MPa (at ambient temperature) /650 °C IDT preštampavanjem en Stručni savjet za standarde 49.030.30
MEST EN 2911:2019
Vazduhoplovstvo - Samozabravljujuće navrtke sa stablom, od čelika otpornog na toplotu FE-PA92HT (A286), posrebrene - Klasifikacija: 1 100 MPa (na temperaturi okoline)/650 ºC EN 2911:1995 Aerospace series - Shank nuts, self-locking, in heat resisting steel FE-PA92HT (A286), silver plated - Classification: 1 100 MPa (at ambient temperature)/650 °C IDT preštampavanjem en Stručni savjet za standarde 49.030.30
MEST EN 2925:2019
Vazduhoplovstvo - Zavrtnji, sa duplom šestougaonom glavom, sa oslabljenim stablom, dužeg navoja, od čelika otpornog na toplotu FE-PA92HT (A286) - Klasifikacija: 900 MPa (na temperaturi okoline)/650 ºC EN 2925:1994 Aerospace series - Bolts, double hexagon head, relieved shank, long thread, in heat resisting steel FE-PA92HT (A286) - Classification: 900 MPa (at ambient temperature)/650 °C IDT preštampavanjem en Stručni savjet za standarde 49.030.20
MEST EN IEC 60721-3-1:2019
Klasifikacija uslova okoline - Dio 3-1: Klasifikacija grupa parametara okoline i njihovih strogosti – Skladištenje EN IEC 60721-3-1:2018 (IEC 60721-3-1:2018, IDT) Classification of environmental conditions - Part 3-1: Classification of groups of environmental parameters and their severities - Storage IDT preštampavanjem en Stručni savjet za standarde 19.040
MEST EN ISO 8598-1:2019
Optika i optički instrumenti - Fokometri - Dio 1: Instrumenti opšte namjene EN ISO 8598-1:2014 (ISO 8598-1:2014, IDT) Optics and optical instruments - Focimeters - Part 1: General purpose instruments IDT preštampavanjem en Stručni savjet za standarde 11.040.70
MEST EN 2926:2019
Vazduhoplovstvo - Zavrtnji, sa duplom šestougaonom glavom, sa oslabljenim stablom, dužeg navoja, od čelika otpornog na toplotu FE-PA92HT (A286), posrebreni - Klasifikacija: 900 MPa (na temperaturi okoline)/650 ºC EN 2926:1996 Aerospace series - Bolts, double hexagon head, relieved shank, long thread, in heat resisting steel FE-PA92HT (A286), silver plated - Classification: 900 MPa (at ambient temperature)/650 °C IDT preštampavanjem en Stručni savjet za standarde 49.030.20
MEST EN ISO 18323:2019
Nakit - Povjerenje potrošača u industriju dijamanata EN ISO 18323:2015 (ISO 18323:2015, IDT) Jewellery - Consumer confidence in the diamond industry IDT preštampavanjem en Stručni savjet za standarde 39.060
MEST EN 3682-008:2019
Vazduhoplovstvo - Konektori, utikač i utičnica, električni, pravougaoni, tip sa zamjenljivim umetkom, sa nosačem na tabli, radne temperature 150 °C neprekidno - Dio 008: Utičnica veličine 4 - Standard za proizvod EN 3682-008:2013 Aerospace series - Connectors, plug and receptacle, electrical, rectangular, interchangeable insert type, rack to panel, operating temperature 150 °C continuous - Part 008: Size 4 receptacle - Product standard IDT preštampavanjem en Stručni savjet za standarde 49.060
MEST EN 3682-009:2019
Vazduhoplovstvo - Konektori, utikač i utičnica, električni, pravougaoni, tip sa zamjenljivim umetkom, sa nosačem na tabli, radne temperature 150 °C neprekidno - Dio 009: Utikač veličine 4 - Standard za proizvod EN 3682-009:2013 Aerospace series - Connectors, plug and receptacle, electrical, rectangular, interchangeable insert type, rack to panel, operating temperature 150 °C continuous - Part 009: Size 4 plug - Product standard IDT preštampavanjem en Stručni savjet za standarde 49.060
MEST EN IEC 60721-3-2:2019
Klasifikacija uslova okoline – Dio 3-2: Klasifikacija grupa parametara okoline i njihovih strogosti – Transport i rukovanje EN IEC 60721-3-2:2018 (IEC 60721-3-2:2018, IDT) Classification of environmental conditions - Part 3-2: Classification of groups of environmental parameters and their severities - Transportation and Handling IDT preštampavanjem en Stručni savjet za standarde 19.040
MEST EN IEC 60721-3-2:2019/Cor.1:2019
Klasifikacija uslova okoline – Dio 3-2: Klasifikacija grupa parametara okoline i njihovih strogosti – Transport i rukovanje EN IEC 60721-3-2:2018/AC:2018 (IEC 60721-3-2:2018/COR1:2018, IDT) Classification of environmental conditions - Part 3-2: Classification of groups of environmental parameters and their severities - Transportation and Handling IDT preštampavanjem en Stručni savjet za standarde 19.040
MEST EN 2927:2019
Vazduhoplovstvo - Vijci sa dvanaestostranom glavom, sa stanjenim stablom, dugačkog navoja, od legure na bazi nikla NI-P100HT (Inconel 718), otporni na toplotu - Klasifikacija: 1 275 MPa (na sobnoj temperaturi)/650 °C EN 2927:1996 Aerospace series - Bolts, double hexagon head, relieved shank, long thread, in heat resisting nickel base alloy NI-P100HT (Inconel 718) - Classification: 1 275 MPa (at ambient temperature)/650 °C IDT preštampavanjem en Stručni savjet za standarde 49.030.20
MEST EN 2928:2019
Vazduhoplovstvo - Zavrtnji, sa duplom šestougaonom glavom, sa oslabljenim stablom, dužeg navoja, od legure na bazi nikla otporne na toplotu NI-P100HT (Inconel 718), posrebreni - Klasifikacija: 1 275 MPa (na temperaturi okoline)/650 ºC EN 2928:1996 Aerospace series - Bolts, double hexagon head, relieved shank, long thread, in heat resisting nickel base alloy NI-P100HT (Inconel 718), silver plated - Classification: 1 275 MPa (at ambient temperature)/650 °C IDT preštampavanjem en Stručni savjet za standarde 49.030.20
MEST EN 2929:2019
Vazduhoplovstvo – Zavrtnji, sa duplom šestougaonom glavom, sa oslabljenim stablom, dužeg navoja, od legure na bazi nikla otporne na toplotu NI-P101HT (legura Waspaloy) – Klasifikacija: 1 210 MPa (na temperaturi okoline)/730 ºC EN 2929:1996 Aerospace series - Bolts, double hexagon head, relieved shank, long thread, in heat resisting nickel base alloy NI-P101HT (Waspaloy) - Classification: 1 210 MPa (at ambient temperature)/730 °C IDT preštampavanjem en Stručni savjet za standarde 49.030.20
MEST EN 9300-012:2019
Vazduhoplovstvo - LOTAR - Dugoročno arhiviranje i pretraživanje digitalne tehničke dokumentacije proizvoda, kao što su 3D, CAD i PDM podaci - Dio 012: Opis referentnog procesa „Ostatak” EN 9300-012:2013 Aerospace series - LOTAR Long Term Archiving and Retrieval of digital technical product documentation such as 3D, CAD and PDM data - Part 012: Reference process description ''Ingest'' IDT preštampavanjem en Stručni savjet za standarde 01.110, 35.240.30, 35.240.60, 49.020
MEST EN 9300-004:2019
Vazduhoplovstvo - LOTAR - Dugoročno arhiviranje i pretraživanje digitalne tehničke dokumentacije proizvoda, kao što su 3D, CAD i PDM podaci — Dio 004: Metode za opisivanje EN 9300-004:2013 Aerospace series - LOTAR - Long Term Archiving and Retrieval of digital technical product documentation such as 3D, CAD and PDM data - Part 004: Description methods IDT preštampavanjem en Stručni savjet za standarde 01.110, 35.240.30, 35.240.60, 49.020
MEST EN 9300-011:2019
Vazduhoplovstvo — LOTAR — Dugoročno arhiviranje i pretraživanje digitalne tehničke dokumentacije proizvoda, kao što su 3D, CAD i PDM podaci — Dio 011: Opis referentnog procesa „Priprema podataka” EN 9300-011:2013 Aerospace series - LOTAR Long Term Archiving and Retrieval of digital technical product documentation such as 3D, CAD and PDM data - Part 011: Reference process description "Data preparation" IDT preštampavanjem en Stručni savjet za standarde 01.110, 35.240.30, 35.240.60, 49.020
MEST EN 9300-013:2019
Vazduhoplovstvo — LOTAR — Dugoročno arhiviranje i pretraživanje digitalne tehničke dokumentacije proizvoda, kao što su 3D, CAD i PDM podaci — Dio 013: Opis referentnog procesa „Arhivsko skladištenje” EN 9300-013:2013 Aerospace series - LOTAR LOng Term Archiving and Retrieval of digital technical product documentation such as 3D, CAD and PDM data - Part 013: Reference process description ''Archival Storage'' IDT preštampavanjem en Stručni savjet za standarde 01.110, 35.240.30, 35.240.60, 49.020
MEST EN 12098-1:2019
Energetske performanse zgrada - Upravljanje u sistemima grijanja - Dio 1: Oprema za upravljanje u sistemima grijanja toplom vodom - Moduli M3-5, 6, 7, 8 EN 12098-1:2017 Energy Performance of Buildings - Controls for heating systems - Part 1: Control equipment for hot water heating systems - Modules M3-5, 6, 7, 8 IDT preštampavanjem en Stručni savjet za standarde 91.140.10, 97.120 2010/31/EU
MEST EN IEC 60721-2-7:2019
Klasifikacija uslova okoline – Dio 2-7: Uslovi okoline koji se pojavljuju u prirodi – Fauna i flora EN IEC 60721-2-7:2018 (IEC 60721-2-7:2018, IDT) Classification of environmental conditions - Part 2: Environmental conditions appearing in nature - Fauna and flora IDT preštampavanjem en Stručni savjet za standarde 19.040
MEST EN 9300-014:2019
Vazduhoplovstvo — LOTAR — Dugoročno arhiviranje i pretraživanje digitalne tehničke dokumentacije proizvoda, kao što su 3D, CAD i PDM podaci — Dio 014: Opis referentnog procesa „Povraćaj” EN 9300-014:2013 Aerospace series - LOTAR - LOng Term Archiving and Retrieval of digital technical product documentation such as 3D, CAD and PDM data - Part 014: Reference process description ''Retrieval'' IDT preštampavanjem en Stručni savjet za standarde 01.110, 35.240.30, 35.240.60, 49.020
MEST CEN/TR 14383-2:2019
Zaštita od kriminala - Urbano planiranje i projektovanje zgrada - Dio 2: Urbano planiranje CEN/TR 14383-2:2007 Prevention of crime - Urban planning and building design - Part 2: Urban planning IDT preštampavanjem en Stručni savjet za standarde 13.310, 91.020
MEST EN IEC 60695-6-2:2019
Ispitivanje opasnosti od požara – Dio 6-2: Pomračenje izazvano dimom - Pregled i značaj metoda ispitivanja EN IEC 60695-6-2:2018 (IEC 60695-6-2:2018, IDT) Fire hazard testing - Part 6-2: Smoke obscuration - Summary and relevance of test methods IDT preštampavanjem en Stručni savjet za standarde 13.220.99, 29.020
MEST CEN/TR 14383-5:2019
Zaštita od kriminala - Urbano planiranje i projektovanje zgrada - Dio 5: Benzinske pumpe CEN/TR 14383-5:2010 Prevention of crime - Urban planning and building design - Part 5: Petrol stations IDT preštampavanjem en Stručni savjet za standarde 13.310, 91.020
MEST EN ISO 18295-1:2019
Korisnički kontakt-centri - Dio 1: Zahtjevi za korisničke kontakt-centre EN ISO 18295-1:2017 (ISO 18295-1:2017, IDT) Customer contact centres - Part 1: Requirements for customer contact centres IDT preštampavanjem en Stručni savjet za standarde 03.080.30
MEST EN ISO 18295-2:2019
Korisnički kontakt-centri - Dio 2: Zahtjevi za klijente koji koriste usluge korisničkih kontakt-centara EN ISO 18295-2:2017 (ISO 18295-2:2017, IDT) Customer contact centres - Part 2: Requirements for clients using the services of customer contact centres IDT preštampavanjem en Stručni savjet za standarde 03.080.30
MEST EN ISO 5167-5:2019
Mjerenje protoka fluida pomoću uređaja sa diferencijalnim pritiskom ugrađenih u cjevovode kružnog poprečnog presjeka - Dio 5: Konusna mjerila EN ISO 5167-5:2016 (ISO 5167-5:2016, IDT) Measurement of fluid flow by means of pressure differential devices inserted in circular cross-section conduits running full - Part 5: Cone meters IDT preštampavanjem en Stručni savjet za standarde 17.120.10
MEST EN ISO 3166-1:2019
Kodovi za označavanje imena država i njihovih područnih jedinica - Dio 1: Kodovi država EN ISO 3166-1:2014 (ISO 3166-1:2013, IDT) Codes for the representation of names of countries and their subdivisions - Part 1: Country codes IDT preštampavanjem en Stručni savjet za standarde 01.140.30
MEST EN IEC 60721-2-7:2019/Cor.1:2019
Klasifikacija uslova okoline – Dio 2-7: Uslovi okoline koji se pojavljuju u prirodi – Fauna i flora EN IEC 60721-2-7:2018/AC:2018 Classification of environmental conditions - Part 2: Environmental conditions appearing in nature - Fauna and flora IDT preštampavanjem en Stručni savjet za standarde 19.040
MEST EN ISO 11494:2019
Nakit - Određivanje platine u legurama platine za nakit - Metoda ICP-OES sa upotrebom itrijuma kao elementa za interni standard EN ISO 11494:2016 (ISO 11494:2014, IDT) Jewellery - Determination of platinum in platinum jewellery alloys - ICP-OES method using yttrium as internal standard element IDT preštampavanjem en Stručni savjet za standarde 39.060
MEST EN ISO 11495:2019
Nakit - Određivanje paladijuma u legurama paladijuma za nakit - Metoda ICP-OES sa upotrebom itrijuma kao elementa za interni standard EN ISO 11495:2016 (ISO 11495:2014, IDT) Jewellery - Determination of palladium in palladium jewellery alloys - ICP-OES method using yttrium as internal standard element IDT preštampavanjem en Stručni savjet za standarde 39.060
MEST EN 9300-015:2019
Vazduhoplovstvo - LOTAR - Dugoročno arhiviranje i pretraživanje digitalne tehničke dokumentacije proizvoda, kao što su 3D, CAD i PDM podaci - Dio 015: Opis referentnog procesa „Brisanje” EN 9300-015:2013 Aerospace series - LOTAR - LOng Term Archiving and Retrieval of digital technical product documentation such as 3D, CAD and PDM data - Part 015: Reference process description ''Removal'' IDT preštampavanjem en Stručni savjet za standarde 01.110, 35.240.30, 35.240.60, 49.020
MEST EN 9104-001:2019
Vazduhoplovstvo — Sistemi menadžmenta kvalitetom — Dio 001: Zahtjevi za vazduhoplovstvo, kosmički i odbrambeni program sertifikacije sistema menadžmenta kvalitetom EN 9104-001:2013 Aerospace series - Quality management systems - Part 001: Requirements for Aviation, Space, and Defence Quality Management System Certification Programs IDT preštampavanjem en Stručni savjet za standarde 03.100.70, 03.120.10, 03.120.20, 49.020
MEST CEN/TR 14383-7:2019
Zaštita od kriminala - Urbano planiranje i projektovanje zgrada - Dio 7: Projektovanje i upravljanje sredstvima javnog prevoza CEN/TR 14383-7:2009 Prevention of crime - Urban planning and building design - Part 7: Design and management of public transport facilities IDT preštampavanjem en Stručni savjet za standarde 03.220.01, 13.310, 91.040.20
MEST EN 2930:2019
Vazduhoplovstvo - Zavrtnji, sa duplom šestougaonom glavom, sa oslabljenim stablom, dužeg navoja, od legure na bazi nikla otporne na toplotu NI-P101HT (legura Waspaloy), posrebreni - Klasifikacija: 1 210 MPa (na temperaturi okoline)/730 ºC EN 2930:1996 Aerospace series - Bolts, double hexagon head, relieved shank, long thread, in heat resisting nickel base alloy NI-P101HT (Waspaloy), silver plated - Classification: 1 210 MPa (at ambient temperature)/730°C IDT preštampavanjem en Stručni savjet za standarde 49.030.20
MEST EN IEC 60721-2-4:2019
Klasifikacija uticaja okoline – Dio 2-4: Uticaji okoline koji se pojavljuju u prirodi – Sunčevo zračenje i temperatura EN IEC 60721-2-4:2018 (IEC 60721-2-4:2018, IDT) Classification of environmental conditions - Part 2-4: Environmental conditions appearing in nature - Solar radiation and temperature IDT preštampavanjem en Stručni savjet za standarde 19.040
MEST EN 2931:2019
Vazduhoplovstvo - Zavrtnji, sa T-glavom, sa oslabljenim stablom, dužeg navoja, od čelika otpornog na toplotu FE-PA92HT (A286) - Klasifikacija: 900 MPa (na temperaturi okoline)/650 ºC EN 2931:1994 Aerospace series - Bolts, T-head, relieved shank, long thread, in heat resisting steel FE-PA92HT (A286) - Classification: 900 MPa (at ambient temperature)/650 °C IDT preštampavanjem en Stručni savjet za standarde 49.030.20
MEST EN 2932:2019
Vazduhoplovstvo - Zavrtnji, sa T-glavom, sa oslabljenim stablom, dužeg navoja, od čelika otpornog na toplotu FE-PA92HT (A286), posrebreni - Klasifikacija: 900 MPa (na temperaturi okoline)/650 ºC EN 2932:1996 Aerospace series - Bolts, T-head, relieved shank, long thread, in heat resisting steel FE-PA92HT (A286), silver plated - Classification: 900 MPa (at ambient temperature)/650°C IDT preštampavanjem en Stručni savjet za standarde 49.030.20
MEST CEN/TR 14383-8:2019
Zaštita od kriminala - Urbano planiranje i projektovanje zgrada - Dio 8: Zaštita objekata i lokacija od kriminalnog napada vozilima CEN/TR 14383-8:2009 Prevention of crime - Urban planning and building design - Part 8: Protection of buildings and sites against criminal attacks with vehicles IDT preštampavanjem en Stručni savjet za standarde 13.310
MEST EN IEC 60721-2-4:2019/Cor.1:2019
Klasifikacija uticaja okoline – Dio 2-4: Uticaji okoline koji se pojavljuju u prirodi – Sunčevo zračenje i temperatura EN IEC 60721-2-4:2018/AC:2018 Classification of environmental conditions - Part 2-4: Environmental conditions appearing in nature - Solar radiation and temperature IDT preštampavanjem en Stručni savjet za standarde 19.040
MEST EN 4526:2019
Vazduhoplovstvo — Metalni materijali — Metode ispitivanja — Ispitivanje zatezanjem žlijeba oštrih ivica za tablu i traku EN 4526:2013 Aerospace series - Metallic materials - Test methods - Sharp edge-notch tensile testing for sheet and strip IDT preštampavanjem en Stručni savjet za standarde 49.025.05, 49.025.15
MEST EN 2933:2019
Vazduhoplovstvo - Zavrtnji, sa T-glavom, sa oslabljenim stablom, dužeg navoja, od legure nikla otporne na toplotu NI-P100HT (Inconel 718) - Klasifikacija: 1 275 MPa (na temperaturi okoline)/650 ºC EN 2933:1996 Aerospace series - Bolts, T-head, relieved shank, long thread, in heat resisting nickel base alloy NI-P100HT (Inconel 718) - Classification: 1 275 MPa (at ambient temperature)/650°C IDT preštampavanjem en Stručni savjet za standarde 49.030.20
MEST EN 3861:2019
Vazduhoplovstvo - Nemetalni materijali - Providnost stakla - Standard za materijal - Termički ojačano natrijum-kalcijum flot staklo EN 3861:2013 Aerospace series - Non-metallic materials - Glass transparencies - Material standard - Thermally tempered soda lime float glass IDT preštampavanjem en Stručni savjet za standarde 49.025.99
MEST EN IEC 60601-2-2:2019
Medicinska električna oprema - Dio 2-2: Posebni zahtjevi za osnovnu bezbjednost i osnovne performanse visokofrekventnih hirurških uređaja i visokofrekventnog hirurškog pribora EN IEC 60601-2-2:2018 (IEC 60601-2-2:2017, IDT) Medical electrical equipment - Part 2-2: Particular requirements for the basic safety and essential performance of high frequency surgical equipment and high frequency surgical accessories IDT preštampavanjem en Stručni savjet za standarde 11.040.30
MEST EN 2934:2019
Vazduhoplovstvo - Zavrtnji, sa T-glavom, sa oslabljenim stablom, dužeg navoja, od legure nikla otporne na toplotu NI-P100HT (Inconel 718), posrebreni - Klasifikacija: 1 275 MPa (na temperaturi okoline)/650 ºC EN 2934:1996 Aerospace series - Bolts, T-head, relieved shank, long thread, in heat resisting nickel base alloy NI-P100HT (Inconel 718), silver plated - Classification: 1 275 MPa (at ambient temperature)/650°C IDT preštampavanjem en Stručni savjet za standarde 49.030.20
MEST EN 3862:2019
Vazduhoplovstvo - Nemetalni materijali - Providnost stakla - Standard za materijal - Hemijski ojačano natrijum-kalcijum flot staklo EN 3862:2013 Aerospace series - Non-metallic materials - Glass transparencies - Material standard - Chemically tempered soda lime float glass IDT preštampavanjem en Stručni savjet za standarde 49.025.99
MEST EN 12691:2019
Savitljive trake za hidroizolaciju - Bitumenske, plastične i gumene trake za hidroizolaciju krova - Određivanje otpornosti na udar EN 12691:2018 Flexible sheets for waterproofing - Bitumen, plastic and rubber sheets for roof waterproofing - Determination of resistance to impact IDT preštampavanjem en Stručni savjet za standarde 91.100.50
MEST EN 12039:2019
Savitljive trake za hidroizolaciju - Bitumenske trake za hidroizolaciju krova - Određivanje prijanjanja granula EN 12039:2016 Flexible sheets for waterproofing - Bitumen sheets for roof waterproofing - Determination of adhesion of granules IDT preštampavanjem en Stručni savjet za standarde 91.100.50 305/2011
MEST EN 12039:2019/Cor.1:2019
Savitljive trake za hidroizolaciju - Bitumenske trake za hidroizolaciju krova - Određivanje prijanjanja granula EN 12039:2016/AC:2017 Flexible sheets for waterproofing - Bitumen sheets for roof waterproofing - Determination of adhesion of granules IDT preštampavanjem en Stručni savjet za standarde 91.100.50 305/2011
MEST EN 12310-2:2019
Savitljive trake za hidroizolaciju - Određivanje otpornosti na cijepanje - Dio 2: Plastične i gumene trake za hidroizolaciju krova EN 12310-2:2018 Flexible sheets for waterproofing - Determination of resistance to tearing - Part 2: Plastic and rubber sheets for roof waterproofing IDT preštampavanjem en Stručni savjet za standarde 91.100.50
MEST EN 13653:2019
Savitljive trake za hidroizolaciju - Hidroizolacija betonskih ploča mostova i drugih betonskih voznih površina - Određivanje čvrstoće na smicanje EN 13653:2017 Flexible sheets for waterproofing - Waterproofing of concrete bridge decks and other concrete surfaces trafficable by vehicles - Determination of shear strength IDT preštampavanjem en Stručni savjet za standarde 91.100.50 305/2011
MEST EN IEC 60598-2-17:2019
Svjetiljke - Dio 2:Posebni zahtjevi - Odjeljak 17: Svjetiljke za osvjetljenje pozornica, televizijskih, filmskih i fotografskih studija (otvorenih i zatvorenih) EN IEC 60598-2-17:2018 (IEC 60598-2-17:2017, IDT) Luminaires - Part 2-17: Particular requirements - Luminaires for stage lighting, television and film studios (outdoor and indoor) IDT preštampavanjem en Stručni savjet za standarde 29.140.40, 97.200.10 2014/35/EU
MEST EN 1568-1:2019
Sredstva za gašenje požara - Koncentrati za pjenu - Dio 1: Specifikacije koncentrata za pjenu srednje ekspanzije za površinsku primjenu na tečnostima koje se ne miješaju sa vodom EN 1568-1:2018 Fire extinguishing media - Foam concentrates - Part 1: Specification for medium expansion foam concentrates for surface application to water-immiscible liquids IDT preštampavanjem en Stručni savjet za standarde 13.220.10
MEST EN 1568-2:2019
Sredstva za gašenje požara - Koncentrati za pjenu - Dio 2: Specifikacije koncentrata za pjenu srednje ekspanzije za površinsku primjenu na tečnostima koje se ne miješaju sa vodom EN 1568-2:2018 Fire extinguishing media - Foam concentrates - Part 2: Specification for high expansion foam concentrates for surface application to water-immiscible liquids IDT preštampavanjem en Stručni savjet za standarde 13.220.10
MEST EN IEC 60519-12:2019
Bezbjednost u elektrotermičkim postrojenjima - Dio 12: Posebni zahtjevi za instalacije sa infracrvenim električnim grijanjem EN IEC 60519-12:2018 (IEC 60519-12:2016, IDT) Safety in installations for electroheating and electromagnetic processing - Part 12: Particular requirements for infrared electroheating IDT preštampavanjem en Stručni savjet za standarde 25.180.10 2006/42/EC, 2014/35/EU
MEST EN 2937:2019
Vazduhoplovstvo - Zavrtnji, sa šestougaonom glavom, sa navojem po cijeloj dužini stabla, od čelika otpornog na toplotu FE-PA92HT (A286) - Klasifikacija: 900 MPa (na temperaturi okoline)/650 ºC EN 2937:1994 Aerospace series - Screws, hexagon head, threaded to head, in heat resisting steel FE-PA92HT (A286) - Classification: 900 MPa (at ambient temperature)/650 °C IDT preštampavanjem en Stručni savjet za standarde 49.030.20
MEST EN 3863:2019
Vazduhoplovstvo — Nemetalni materijali — Providnost stakla — Metode ispitivanja — Određivanje ravnosti EN 3863:2013 Aerospace series - Non-metallic materials - Glass transparencies - Test methods - Determination of flatness IDT preštampavanjem en Stručni savjet za standarde 49.025.99
MEST EN IEC 60512-8-3:2019
Konektori za elektronske uređaje - Ispitivanja i mjerenja - Dio 8-3: Ispitivanja statičkim opterećenjem (učvršćeni konektori) – Postupak 8c: Mehanička izdržljivost pregibne ručice EN IEC 60512-8-3:2018 (IEC 60512-8-3:2018, IDT) Connectors for electrical and electronic equipment - Tests and measurements - Part 8-3: Static load tests (fixed connectors) - Test 8c: Robustness of actuating lever IDT preštampavanjem en Stručni savjet za standarde 31.220.01
MEST EN 3866:2019
Vazduhoplovstvo — Nemetalni materijali — Providnost stakla — Metode ispitivanja — Određivanje izbočina i namreškanosti površine EN 3866:2013 Aerospace series - Non-metallic materials - Glass tranparencies - Test methods - Determination of ream and surface ripple IDT preštampavanjem en Stručni savjet za standarde 49.025.99
MEST EN 2936:2019
Vazduhoplovstvo - Zavrtnji, sa T-glavom, sa oslabljenim stablom, dužeg navoja, od legure nikla otporne na toplotu NI-P101HT (legura Waspaloy), posrebreni - Klasifikacija: 1 210 MPa (na temperaturi okoline)/730 ºC EN 2936:1996 Aerospace series - Bolts, T-head, relieved shank, long thread, in heat resisting nickel base alloy NI-P101HT (Waspaloy), silver plated - Classification: 1 210 MPa (at ambient temperature)/730°C IDT preštampavanjem en Stručni savjet za standarde 49.030.20
MEST EN 2935:2019
Vazduhoplovstvo - Zavrtnji, sa T-glavom, sa oslabljenim stablom, dužeg navoja, od legure nikla otporne na toplotu NI-P101HT (legura Waspaloy) - Klasifikacija: 1 210 MPa (na temperaturi okoline)/730 ºC EN 2935:1996 Aerospace series - Bolts, T-head, relieved shank, long thread, in heat resisting nickel base alloy NI-P101HT (Waspaloy) - Classification: 1 210 MPa (at ambient temperature)/730°C IDT preštampavanjem en Stručni savjet za standarde 49.030.20
MEST EN IEC 60512-15-2:2019
Konektori za elektronske uređaje - Ispitivanja i mjerenja - Dio 15-2: Mehanička ispitivanja konektora - Postupak 15b: Zadržavanje izolacionog umetka u kućištu (aksijalno) EN IEC 60512-15-2:2018 (IEC 60512-15-2:2018, IDT) Connectors for electrical and electronic equipment - Tests and measurements - Part 15-2: Connector tests (mechanical) - Test 15b: Insert retention in housing (axial) IDT preštampavanjem en Stručni savjet za standarde 31.220.10
MEST EN 1568-3:2019
Sredstva za gašenje požara - Koncentrati za pjenu - Dio 3: Specifikacije koncentrata za pjenu niske ekspanzije za površinsku primjenu na tečnostima koje se ne miješaju sa vodom EN 1568-3:2018 Fire extinguishing media - Foam concentrates - Part 3: Specification for low expansion foam concentrates for surface application to water-immiscible liquids IDT preštampavanjem en Stručni savjet za standarde 13.220.10
MEST EN 1568-4:2019
Sredstva za gašenje požara - Koncentrati za pjenu - Dio 4: Specifikacije koncentrata za pjenu niske ekspanzije za površinsku primjenu na tečnostima koje se miješaju sa vodom EN 1568-4:2018 Fire extinguishing media - Foam concentrates - Part 4: Specification for low expansion foam concentrates for surface application to water-miscible liquids IDT preštampavanjem en Stručni savjet za standarde 13.220.10
MEST EN 4106:2019
Vazduhoplovstvo - Nemetalni materijali - Sistemi adheziva za konstrukcije - Paste za lijepljenje - Tehnička specifikacija EN 4106:2013 Aerospace series - Non-metallic materials - Structural adhesive systems - Paste adhesive - Technical specification IDT preštampavanjem en Stručni savjet za standarde 49.025.50
MEST EN 4488:2019
Vazduhoplovstvo - Nemetalni materijali - Anaerobna polimerizujuća jedinjenja - Osiguranje navoja - Obrtni moment jačine 2 Nm EN 4488:2013 Aerospace series - Non-metallic materials - Anaerobic polymerisable compounds - Threadlocking - Torque strength 2 Nm IDT preštampavanjem en Stručni savjet za standarde 49.025.50
MEST EN IEC 60512-1:2019
Konektori za elektronske uređaje - Ispitivanja i mjerenja - Dio 1: Opšta specifikacija EN IEC 60512-1:2018 (IEC 60512-1:2018, IDT) Connectors for electrical and electronic equipment - Tests and measurements - Part 1: Generic specification IDT preštampavanjem en Stručni savjet za standarde 31.220.10
MEST EN 15004-10:2019
Instalacije za gašenje požara - Sistemi za gašenje gasom - Dio 10: Fizičke osobine i projektovanje sistema za gašenje gasom za sredstvo IG-541 EN 15004-10:2017 Fixed firefighting systems - Gas extinguishing systems - Part 10: Physical properties and system design of gas extinguishing systems for IG-541 IDT preštampavanjem en Stručni savjet za standarde 13.220.20 305/2011
MEST EN 14223:2019
Savitljive trake za hidroizolaciju - Hidroizolacija betonskih ploča mostova i drugih betonskih voznih površina - Određivanje upijanja vode EN 14223:2017 Flexible sheets for waterproofing - Waterproofing of concrete bridge decks and other concrete surfaces trafficable by vehicles - Determination of water absorption IDT preštampavanjem en Stručni savjet za standarde 91.100.50 305/2011
MEST EN IEC 60404-8-11:2019
Magnetni materijali – Dio 8-11: Specifikacije za pojedinačne materijale – Amorfna traka bazirana na Fe, isporučena u poluprerađenom stanju EN IEC 60404-8-11:2018 (IEC 60404-8-11:2018, IDT) Magnetic materials - Part 8-11: Specifications for individual materials - Fe-based amorphous strip delivered in the semi-processed state IDT preštampavanjem en Stručni savjet za standarde 17.220.20, 29.030
MEST EN 14691:2019
Savitljive trake za hidroizolaciju - Hidroizolacija betonskih ploča mostova i drugih betonskih voznih površina - Kompatibilnost pri zagrijavanju EN 14691:2017 Flexible sheets for waterproofing - Waterproofing of concrete bridge decks and other concrete surfaces trafficable by vehicles - Compatibility by heat conditioning IDT preštampavanjem en Stručni savjet za standarde 91.100.50 305/2011
MEST EN 14692:2019
Savitljive trake za hidroizolaciju - Hidroizolacija betonskih ploča mostova i drugih betonskih voznih površina - Određivanje otpornosti prema zbijanju asfaltnog sloja EN 14692:2017 Flexible sheets for waterproofing - Waterproofing of concrete bridge decks and other concrete surfaces trafficable by vehicles - Determination of the resistance to compaction of an asphalt layer IDT preštampavanjem en Stručni savjet za standarde 91.100.50 305/2011
MEST EN 12101-2:2019
Sistemi za kontrolu dima i toplote - Dio 2: Specifikacije uređaja za prirodno odvođenje dima i toplote EN 12101-2:2017 Smoke and heat control systems - Part 2: Natural smoke and heat exhaust ventilators IDT preštampavanjem en Stručni savjet za standarde 13.220.99 305/2011
MEST EN 14693:2019
Savitljive trake za hidroizolaciju - Hidroizolacija betonskih ploča mostova i drugih betonskih voznih površina - Određivanje ponašanja bitumenskih traka pri ugradnji mastiks asfalta EN 14693:2017 Flexible sheets for waterproofing - Waterproofing of concrete bridge decks and other concrete surfaces trafficable by vehicles - Determination of the behaviour of waterproofing sheets during application of mastic asphalt IDT preštampavanjem en Stručni savjet za standarde 91.100.50 305/2011
MEST EN 14694:2019
Savitljive trake za hidroizolaciju - Hidroizolacija betonskih ploča mostova i drugih betonskih voznih površina - Određivanje otpornosti prema dinamičkom pritisku vode nakon prethodnog oštećenja EN 14694:2017 Flexible sheets for waterproofing - Waterproofing of concrete bridge decks and other concrete surfaces trafficable by vehicles - Determination of resistance to dynamic water pressure after damage by pre-treatment IDT preštampavanjem en Stručni savjet za standarde 91.100.50
MEST EN 16925:2019
Instalacije za gašenje požara - Automatski sistemi za prskanje (sprinkler sistemi) u stambenom prostoru - Projektovanje, ugradnja i održavanje EN 16925:2018 Fixed firefighting systems - Automatic residential sprinkler systems - Design, installation and maintenance IDT preštampavanjem en Stručni savjet za standarde 13.220.20
MEST EN IEC 60404-6:2019
Magnetni materijali - Dio 6: Metode mjerenja magnetnih svojstava magnetno mekih metalnih ili praškastih materijala na frekvencijama u opsegu od 20 Hz do 100 kHz upotrebom uzorka u obliku prstena EN IEC 60404-6:2018 (IEC 60404-6:2018, IDT) Magnetic materials - Part 6: Methods of measurement of the magnetic properties of magnetically soft metallic and powder materials at frequencies in the range 20 Hz to 100 kHz by the use of ring specimens IDT preštampavanjem en Stručni savjet za standarde 17.220.20,29.030
MEST CEN/TR 12101-4:2019
Sistemi za kontrolu dima i toplote - Dio 4: Ugrađeni sistemi za odvođenje dima i toplote (SHEVS) CEN/TR 12101-4:2009 Smoke and heat control systems - Part 4: Installed SHEVS systems for smoke and heat ventilation IDT preštampavanjem en Stručni savjet za standarde 13.220.99
MEST CEN/TR 12101-5:2019
Sistemi za kontrolu dima i toplote - Dio 5: Smjernice za preporuke za rad i metode proračuna sistema za odvođenje dima i toplote CEN/TR 12101-5:2005 Smoke and heat control systems - Part 5: Guidelines on functional recommendations and calculation methods for smoke and heat exhaust ventilation systems IDT preštampavanjem en Stručni savjet za standarde 13.220.99, 23.120
MEST EN IEC 60404-6:2019/Cor.1:2019
Magnetni materijali - Dio 6: Metode mjerenja magnetnih svojstava magnetno mekih metalnih ili praškastih materijala na frekvencijama u opsegu od 20 Hz do 100 kHz upotrebom uzorka u obliku prstena EN IEC 60404-6:2018/AC:2018 (IEC 60404-6:2018/COR1:2018, IDT) Magnetic materials - Part 6: Methods of measurement of the magnetic properties of magnetically soft metallic and powder materials at frequencies in the range 20 Hz to 100 kHz by the use of ring specimens IDT preštampavanjem en Stručni savjet za standarde 17.220.20, 29.030
MEST EN IEC 60404-16:2019
Magnetni materijali – Dio 16: Metode mjerenja magnetnih svojstava amorfnih traka baziranih na Fe ispitivanjem pojedinačnih listova EN IEC 60404-16:2018 (IEC 60404-16:2018, IDT) Magnetic materials - Part 16: Methods of measurement of the magnetic properties of Fe-based amorphous strip by means of a single sheet tester IDT preštampavanjem en Stručni savjet za standarde 17.220.20,29.030
MEST CEN/TR 16625:2019
Fleksibilne trake za hidroizolaciju - Statističko definisanje graničnih i deklarisanih vrijednosti proizvođača (MLV i MDV) - 95-postotna satistika CEN/TR 16625:2013 Flexible sheets for waterproofing - Statistical definition of manufacturer's limiting value and declared value (MLV and MDV) - 95 % Statistic IDT preštampavanjem en Stručni savjet za standarde 91.100.50
MEST EN IEC 60404-16:2019/Cor.1:2019
Magnetni materijali – Dio 16: Metode mjerenja magnetnih svojstava amorfnih traka baziranih na Fe ispitivanjem pojedinačnih listova EN IEC 60404-16:2018/AC:2018 (IEC 60404-16:2018/COR1:2018, IDT) Magnetic materials - Part 16: Methods of measurement of the magnetic properties of Fe-based amorphous strip by means of a single sheet tester IDT preštampavanjem en Stručni savjet za standarde 17.220.20, 29.030
MEST EN 17190:2019
Fleksibilne trake za hidroizolaciju – Indeks solarne refleksije EN 17190:2018 Flexible sheets for waterproofing - Solar Reflectance Index IDT preštampavanjem en Stručni savjet za standarde 91.100.50
MEST EN ISO 24342:2019
Elastične i tekstilne podne obloge - Određivanje bočne dužine, ravnosti ivica i pravouglosti ploča EN ISO 24342:2018 (ISO 24342:2018, IDT) Resilient and textile floor-coverings - Determination of side length, edge straightness and squareness of tiles IDT preštampavanjem en Stručni savjet za standarde 97.150
MEST EN ISO 23999:2019
Elastične podne obloge - Određivanje dimenzionalne stabilnosti i uvijanja nakon izlaganja toploti EN ISO 23999:2018 (ISO 23999:2018, IDT) Resilient floor coverings - Determination of dimensional stability and curling after exposure to heat IDT preštampavanjem en Stručni savjet za standarde 97.150
MEST EN 1081:2019
Elastične, laminatne i modularne višeslojne podne obloge - Određivanje električne otpornosti EN 1081:2018 Resilient, laminate and modular multilayer floor coverings - Determination of the electrical resistance IDT preštampavanjem en Stručni savjet za standarde 97.150
MEST EN IEC 60404-13:2019
Magnetni materijali - Dio 13: Metode mjerenja električne gustine, otpornosti i faktora popunjenosti kod čeličnih limova i traka EN IEC 60404-13:2018 (IEC 60404-13:2018, IDT) Magnetic materials - Part 13: Methods of measurement of resistivity, density and stacking factor of electrical steel strip and sheet IDT preštampavanjem en Stručni savjet za standarde 17.220.20, 29.030
MEST EN 1307:2019
Tekstilne podne obloge - Klasifikacija EN 1307:2014+A3:2018 Textile floor coverings - Classification IDT preštampavanjem en Stručni savjet za standarde 97.150
MEST EN 1815:2019
Elastične i tekstilne podne obloge - Ocjenjivanje sklonosti prema statičkom elektricitetu EN 1815:2016 Resilient and laminate floor coverings - Assessment of static electrical propensity IDT preštampavanjem en Stručni savjet za standarde 97.150
MEST EN ISO 10582:2019
Elastične podne obloge - Heterogene poli(vinil-hlorid) podne obloge - Specifikacije EN ISO 10582:2018 (ISO 10582:2017, IDT) Resilient floor coverings - Heterogeneous poly(vinyl chloride) floor covering - Specifications IDT preštampavanjem en Stručni savjet za standarde 97.150
MEST EN 15004-8:2019
Instalacije za gašenje požara - Sistemi za gašenje gasom - Dio 8: Fizičke osobine i projektovanje sistema za gašenje gasom za sredstvo IG-100 EN 15004-8:2017 Fixed firefighting systems - Gas extinguishing systems - Part 8: Physical properties and system design of gas extinguishing systems for IG-100 extinguishant IDT preštampavanjem en Stručni savjet za standarde 13.220.20 305/2011
MEST EN 2938:2019
Vazduhoplovstvo - Zavrtnji, sa šestougaonom glavom, sa navojem po cijeloj dužini stabla, od čelika otpornog na toplotu FE-PA92HT (A286), posrebreni - Klasifikacija: 900 MPa (na temperaturi okoline)/650 ºC EN 2938:1995 Aerospace series - Screws, hexagon head, threaded to head, in heat resisting steel FE-PA92HT (A286), silver plated - Classification: 900 MPa (at ambient temperature)/650 °C IDT preštampavanjem en Stručni savjet za standarde 49.030.20
MEST EN IEC 60384-26:2019
Nepromjenljivi kondenzatori za elektronske uređaje - Dio 26: Specifikacija podvrste - Nepromjenljivi aluminijumski elektrolitski kondenzatori sa konduktivnim polimerski čvrstim elektrolitom EN IEC 60384-26:2018 (IEC 60384-26:2018, IDT) Fixed capacitors for use in electronic equipment - Part 26: Sectional specification - Fixed aluminium electrolytic capacitors with conductive polymer solid electrolyte IDT preštampavanjem en Stručni savjet za standarde 31.060.50
MEST EN 15004-9:2019
Instalacije za gašenje požara - Sistemi za gašenje gasom - Dio 9: Fizičke osobine i projektovanje sistema za gašenje gasom za sredstvo IG-55 EN 15004-9:2017 Fixed firefighting system - Gas extinguishing systems - Part 9: Physical properties and system design of gas extinguishing systems for IG-55 extinguishant IDT preštampavanjem en Stručni savjet za standarde 13.220.20 305/2011
MEST EN 15004-7:2019
Instalacije za gašenje požara - Sistemi za gašenje gasom - Dio 7: Fizičke osobine i projektovanje sistema za gašenje gasom za sredstvo IG-01 EN 15004-7:2017 Fixed firefighting systems - Gas extinguishing systems - Part 7: Physical properties and system design of gas extinguishing systems for IG-01 extinguishant IDT preštampavanjem en Stručni savjet za standarde 13.220.20 305/2011
MEST EN 2939:2019
Vazduhoplovstvo - Zavrtnji, sa 100º upuštenom glavom, sa krstastim upuštenim žljebom, sa navojem po cijeloj dužini stabla, od čelika otpornog na toplotu FE-PA92HT (A286) - Klasifikacija: 900 MPa (na temperaturi okoline)/650 ºC EN 2939:1994 Aerospace series - Screws, 100° countersunk head, offset cruciform recess, threaded to head, in heat resisting steel FE-PA92HT (A286) - Classification: 900 MPa (at ambient temperature)/650 °C IDT preštampavanjem en Stručni savjet za standarde 49.030.20
MEST EN 16750:2019
Instalacije za gašenje požara - Sistemi za redukciju kiseonika - Projektovanje, ugradnja, planiranje i održavanje EN 16750:2017 Fixed firefighting systems - Oxygen reduction systems - Design, installation, planning and maintenance IDT preštampavanjem en Stručni savjet za standarde 13.220.20
MEST EN 4491:2019
Vazduhoplovstvo - Nemetalni materijali - Anaerobna polimerizujuća jedinjenja - Osiguranje navoja - Obrtni moment jačine 16 Nm EN 4491:2013 Aerospace series - Non-metallic materials - Anaerobic polymerisable compounds - Threadlocking - Torque strength 16 Nm IDT preštampavanjem en Stručni savjet za standarde 49.025.50
MEST EN 4492:2019
Vazduhoplovstvo — Nemetalni materijali — Anaerobna polimerizujuća jedinjenja — Osiguranje navoja — Obrtni moment jačine 19 Nm EN 4492:2013 Aerospace series - Non-metallic materials - Anaerobic polymerisable compounds - Threadlocking - Torque strength 19 Nm IDT preštampavanjem en Stručni savjet za standarde 49.025.50
MEST EN IEC 60376:2019
Specifikacija tehničke klase sumpor heksafluorida (SF6) za upotrebu u električnoj opremi EN IEC 60376:2018 (IEC 60376:2018, IDT) Specification of technical grade sulphur hexafluoride (SF6) and complementary gases to be used in its mixtures for use in electrical equipment IDT preštampavanjem en Stručni savjet za standarde 29.040.20
MEST EN 2940:2019
Vazduhoplovstvo - Zavrtnji, sa 100º upuštenom glavom, sa krstastim upuštenim žljebom, sa navojem po cijeloj dužini stabla, od čelika otpornog na toplotu FE-PA92HT (A286), posrebreni - Klasifikacija: 900 MPa (na temperaturi okoline)/650 ºC EN 2940:1995 Aerospace series - Screws, 100° countersunk head, offset cruciform recess, threaded to head, in heat resisting steel FE-PA92HT (A286), silver plated - Classification: 900 MPa (at ambient temperature)/650 °C IDT preštampavanjem en Stručni savjet za standarde 49.030.20
MEST EN 4507:2019
Vazduhoplovstvo - Nemetalni materijali - Tekstil - Metoda ispitivanja - Određivanje vodom estrahovanih materija EN 4507:2013 Aerospace series - Non-metallic materials - Textiles - Test method - Determination of water extractable matter IDT preštampavanjem en Stručni savjet za standarde 49.025.60
MEST EN 2942:2019
Vazduhoplovstvo - Umeci sa navojima zavrtnja, sa spiralnim kalemom, samozabravljujući, od legure nikla otporne na toplotu NI-PH2801 (Inconel X750), posrebreni EN 2942:1998 Aerospace series - Inserts, screw thread, helical coil, self-locking, in heat resisting nickel base alloy NI-PH2801 (Inconel X750), silver plated IDT preštampavanjem en Stručni savjet za standarde 49.030.30
MEST EN 2943:2019
Vazduhoplovstvo - Umeci sa navojima zavrtnja, sa spiralnim kalemom, samozabravljujući - Tehnička specifikacija EN 2943:1998 Aerospace series - Inserts, screw thread, helical coil, self-locking - Technical specification IDT preštampavanjem en Stručni savjet za standarde 49.030.30
MEST EN 4505:2019
Vazduhoplovstvo — Nemetalni materijali — Tekstil — Metoda ispitivanja — Određivanje dimenzionalne stabilnosti EN 4505:2013 Aerospace series - Non-metallic materials - Textiles - Test method - Determination of dimensional stability IDT preštampavanjem en Stručni savjet za standarde 49.025.60
MEST EN IEC 60375:2019
Pravila koja se odnose na električna i magnetna kola EN IEC 60375:2018 (IEC 60375:2018, IDT) Conventions concerning electric circuits IDT preštampavanjem en Stručni savjet za standarde 01.060, 01.080.40
MEST EN 4503:2019
Vazduhoplovstvo — Nemetalni materijali — Tekstil — Metoda ispitivanja — Određivanje vodom rastvorljivih hlorida i sulfata vodenih ekstrakata EN 4503:2013 Aerospace series - Non-metallic materials - Textiles - Test method - Determination of water soluble chloride and sulfate of aqueous extracts IDT preštampavanjem en Stručni savjet za standarde 49.025.60
MEST EN IEC 60358-4:2019
Sprežni kondenzatori i kapacitivni djelitelji - Dio 4: Kapacitivni djelitelji naizmjenične i jednosmjerne struje EN IEC 60358-4:2018 (IEC 60358-4:2018, IDT) Coupling capacitors and capacitor dividers - Part 4: DC and AC single-phase capacitor dividers IDT preštampavanjem en Stručni savjet za standarde 29.120.99, 29.240.99, 31.060.70
MEST EN ISO 9405:2019
Tekstilne podne obloge - Ocjenjivanje promjene izgleda EN ISO 9405:2017 (ISO 9405:2015, IDT) Textile floor coverings - Assessment of changes in appearance IDT preštampavanjem en Stručni savjet za standarde 97.150
MEST EN 12104:2019
Elastične podne obloge - Podne ploče od plute - Specifikacija EN 12104:2018 Resilient floor coverings - Cork floor tiles - Specification IDT preštampavanjem en Stručni savjet za standarde 79.100, 97.150
MEST EN 13553:2019
Elastične podne obloge - Podne obloge od polivinil hlorida koje se upotrebljavaju u posebno vlažnim sredinama - Specifikacije EN 13553:2017 Resilient floor coverings - Polyvinyl chloride floor coverings for use in special wet areas - Specification IDT preštampavanjem en Stručni savjet za standarde 97.150
MEST EN 13845:2019
Elastične podne obloge - Podne obloge od polivinil hlorida sa elementima koji utiču na povećanje otpornosti prema klizanju - Specifikacije EN 13845:2017 Resilient floor coverings - Polyvinyl chloride floor coverings with particle based enhanced slip resistance - Specification IDT preštampavanjem en Stručni savjet za standarde 97.150
MEST EN 14041:2019
Elastične, tekstilne i laminatne podne obloge - Osnovne karakteristike EN 14041:2018 Resilient, textile, laminate and modular multilayer floor coverings - Essential characteristics MOD preštampavanjem en Stručni savjet za standarde 97.150 305/2011
MEST EN ISO 20326:2019
Elastične podne obloge - Specifikacija za podne panele/sklop za plivajuću ugradnju EN ISO 20326:2018 (ISO 20326:2016, IDT) Resilient floor coverings - Specification for floor panels/assembly for loose laying IDT preštampavanjem en Stručni savjet za standarde 97.150
MEST EN 12098-3:2019
Energetske performanse zgrada - Kontrole sistema za grijanje - Dio 3: Kontrolna oprema za električne sisteme grijanja - Moduli M3-5, 6, 7, 8 EN 12098-3:2017 Energy Performance of Buildings - Controls for heating systems - Part 3: Control equipment for electrical heating systems - Modules M3-5,6,7,8 IDT preštampavanjem en Stručni savjet za standarde 97.100.10, 97.120 2010/31/EU
MEST EN 12098-5:2019
Energetske performanse zgrada - Kontrole sistema za grijanje - Dio 5: Start - stop programator za sisteme za grijanje - Moduli M3-5,6,7,8 EN 12098-5:2017 Energy Performance of Buildings - Controls for heating systems - Part 5: Start-stop schedulers for heating systems - Modules M3-5,6,7,8 IDT preštampavanjem en Stručni savjet za standarde 91.140.10, 97.120 2010/31/EU
MEST EN IEC 60332-3-23:2019
Ispitivanja električnih i optičkih kablova na gorenje - Dio 3-23: Ispitivanje vertikalno postavljenog snopa žica ili kablova na vertikalno širenje plamena – Kategorija B EN IEC 60332-3-23:2018 (IEC 60332-3-23:2018, IDT) Tests on electric and optical fibre cables under fire conditions - Part 3-23: Test for vertical flame spread of vertically-mounted bunched wires or cables - Category B IDT preštampavanjem en Stručni savjet za standarde 13.220.40, 29.020, 29.060.20 2014/35/EU
MEST EN 15232-1:2019
Energetske performanse zgrada - Dio 1: Uticaj sistema automatskog upravljanja i nadzora u zgradama - Moduli M10-4, 5, 6, 7 , 8, 9, 10 EN 15232-1:2017 Energy performance of buildings - Part 1: Impact of Building Automation, Controls and Building Management - Modules M10-4,5,6,7,8,9,10 IDT preštampavanjem en Stručni savjet za standarde 91.120.10, 97.120 2010/31/EU
MEST EN 15500-1:2019
Energetske performanse zgrada - Upravljanje uređajima za grijanje, ventilaciju i klimatizaciju – Dio 1: Elektronska oprema za upravljanje pojedinačnim zonama - Moduli M3-5, M4-5, M5-5 EN 15500-1:2017 Energy Performance of Buildings - Control for heating, ventilating and air conditioning applications - Part 1: Electronic individual zone control equipment - Modules M3-5, M4-5, M5-5 IDT preštampavanjem en Stručni savjet za standarde 91.140.30, 97.120 2010/31/EU
MEST EN 2944:2019
Vazduhoplovstvo – Umeci sa navojima zavrtnja, sa spiralnim kalemom, samozabravljujući, od čelika otpornog na koroziju FE-PA3004 EN 2944:2018 Aerospace series - Inserts, screw thread, helical coil, self-locking, in corrosion resisting steel FE-PA3004 IDT preštampavanjem en Stručni savjet za standarde 49.030.30
MEST EN 2945:2019
Vazduhoplovstvo - Umeci sa navojima zavrtnja, sa spiralnim kalemom, samozabravljujući - Procedura sklapanja EN 2945:1998 Aerospace series - Inserts, screw thread, helical coil, self-locking - Assembly procedure IDT preštampavanjem en Stručni savjet za standarde 49.030.30
MEST EN IEC 60332-3-24:2019
Ispitivanja električnih i optičkih kablova na gorenje - Dio 3-24: Ispitivanje vertikalno postavljenog snopa žica ili kablova na vertikalno širenje plamena – Kategorija C EN IEC 60332-3-24:2018 (IEC 60332-3-24:2018, IDT) Tests on electric and optical fibre cables under fire conditions - Part 3-24: Test for vertical flame spread of vertically-mounted bunched wires or cables - Category C IDT preštampavanjem en Stručni savjet za standarde 13.220.40, 29.020, 29.060.20 2014/35/EU
MEST CEN/TR 15500-2:2019
Energetske performanse zgrada - Upravljanje uređajima za grijanje, ventilaciju i klimatizaciju – Dio 2: Propratni tehnički izvještaj uz prEN 15500-1:2015 – Moduli M3-5, M4-5, M5-5 CEN/TR 15500-2:2016 Energy Performance of Buildings - Control for heating, ventilating and air-conditioning applications — Part 2: Accompanying TR prEN 15500-1:2015 - Modules M3-5,M4-5,M5-5 IDT preštampavanjem en Stručni savjet za standarde 91.140.30, 97.120 2010/31/EU
MEST EN 3006:2019
Vazduhoplovstvo - Zavrtnji, sa šestougaonom glavom, sa oslabljenim stablom, dugačkog navoja, od čelika otpornog na toplotu FE-PA92HT (A286) - Klasifikacija: 900 MPa (na temperaturi okoline)/650 ºC EN 3006:1994 Aerospace series - Bolts, hexagon head, relieved shank, long thread, in heat resisting steel FE-PA92HT (A286) - Classification: 900 MPa (at ambient temperature)/650 °C IDT preštampavanjem en Stručni savjet za standarde 49.030.20
MEST EN 3007:2019
Vazduhoplovstvo - Zavrtnji, sa šestougaonom glavom, sa oslabljenim stablom, dugačkog navoja, od čelika otpornog na toplotu FE-PA92HT (A286), posrebreni - Klasifikacija: 900 MPa (na temperaturi okoline)/650 ºC EN 3007:1996 Aerospace series - Bolts, hexagon head, relieved shank, long thread, in heat resisting steel FE-PA92HT (A286), silver plated - Classification: 900 MPa (at ambient temperature)/650°C IDT preštampavanjem en Stručni savjet za standarde 49.030.20
MEST EN IEC 60335-2-76:2019
Aparati za domaćinstvo i slični električni aparati - Bezbjednost - Dio 2-76: Posebni zahtjevi za generatore impulsa za električne ograde EN IEC 60335-2-76:2018 (IEC 60335-2-76:2018, IDT) Household and similar electrical appliances - Safety - Part 2-76: Particular requirements for electric fence energizers IDT preštampavanjem en Stručni savjet za standarde 65.040.99
MEST EN 4262:2019
Vazduhoplovstvo - Legura otporna na toplotu FE-PA4901 (X12CrNiCoMoW21-20) - Kao kovana - Materijal za kovanje - a ili D ≤ 200 mm - 690 MPa ≤ Rm ≤ 880 MPa EN 4262:2013 Aerospace series - Heat resisting alloy FE-PA4901 (X12CrNiCoMoW21-20) - As forged - Forging stock - a or D ≤ 200 mm - 690 MPa ≤ Rm ≤ 880MPa IDT preštampavanjem en Stručni savjet za standarde 49.025.01
MEST EN 3008:2019
Vazduhoplovstvo - Zavrtnji, sa šestougaonom glavom, sa oslabljenim stablom, dugačkog navoja, od legure na bazi nikla otporne na toplotu NI-P100HT (Inconel 718) - Klasifikacija: 1 275 MPa (na temperaturi okoline)/650 ºC EN 3008:1998 Aerospace series - Bolts, hexagon head, relieved shank, long thread, in heat resisting base alloy NI-P100HT (Inconel 718) - Classification: 1 275 MPa (at ambient temperature)/650 °C IDT preštampavanjem en Stručni savjet za standarde 49.030.20
MEST EN 4263:2019
Vazduhoplovstvo - Legura otporna na toplotu FE-PA4901 (X12CrNiCoMoW21-20) - Kao kovana - Materijal za kovanje - a ili D ≤ 200 mm - 690 MPa ≤ Rm ≤ 960 MPa EN 4263:2013 Aerospace series - Heat resisting alloy FE-PA4901 (X12CrNiCoMoW21-20) - As forged - Forging stock - a or D ≤ 200 mm - 690 MPa ≤ Rm ≤ 960MPa IDT preštampavanjem en Stručni savjet za standarde 49.025.01
MEST EN 4504:2019
Vazduhoplovstvo - Nemetalni materijali, tekstili - Metoda ispitivanja - Određivanje elastičnosti uskih tkanina EN 4504:2013 Aerospace series - Non-metallic materials, Textiles - Test method - Determination of flexibility of narrow fabrics IDT preštampavanjem en Stručni savjet za standarde 49.025.60
MEST EN IEC 60335-2-76:2019/Cor.1:2019
Aparati za domaćinstvo i slični električni aparati - Bezbjednost - Dio 2-76: Posebni zahtjevi za generatore impulsa za električne ograde EN IEC 60335-2-76:2018/AC:2018 (IEC 60335-2-76:2018/COR1:2018, IDT) Household and similar electrical appliances - Safety - Part 2-76: Particular requirements for electric fence energizers IDT preštampavanjem en Stručni savjet za standarde 65.040.99
MEST EN 4725:2019
Vazduhoplovstvo - Legure aluminijuma AL-P2024- Al Cu4Mg1 - T351 - Ploča - 6 mm < a ≤ 150 mm EN 4725:2014 Aerospace series - Aluminium alloy AL-P2024- Al Cu4Mg1 - T351 - Plate - 6 mm < a ≤ 150 mm IDT preštampavanjem en Stručni savjet za standarde 49.025.20
MEST EN 2648:2019
Vazduhoplovstvo - Podloške, konkavne, od legiranog čelika sa kadmijumskom prevlakom EN 2648:2013 Aerospace series - Washers, concave, in alloy steel, cadmium plated IDT preštampavanjem en Stručni savjet za standarde 49.030.50
MEST EN 14215:2019
Tekstilne podne obloge - Klasifikacija mašinski izrađenih tepiha i staza EN 14215:2018 Textile floor coverings - Classification of machine-made rugs and runners IDT preštampavanjem en Stručni savjet za standarde 97.150
MEST EN 14978:2019
Laminatne podne obloge - Elementi sa površinskim slojem na bazi akrila, očvršćenih elektronskim zracima - Specifikacije, zahtjevi i metode ispitivanja EN 14978:2016 Laminate floor coverings - Elements with acrylic based surface layer, electron beam cured - Specifications, requirements and test methods IDT preštampavanjem en Stručni savjet za standarde 97.150
MEST EN 15468:2019
Laminatne podne obloge - Elementi sa direktno nanijetom štampom i smolom u površinskom sloju - Specifikacije, zahtjevi i metode ispitivanja EN 15468:2016 Laminate floor coverings - Elements with directly applied printing and resin surface layer - Specifications, requirements and test methods IDT preštampavanjem en Stručni savjet za standarde 97.150
MEST EN 16354:2019
Laminatne podne obloge - Podloge - Specifikacije, zahtjevi i metode ispitivanja EN 16354:2018 Laminate floor coverings - Underlays - Specification, requirements and test methods IDT preštampavanjem en Stručni savjet za standarde 97.150
MEST EN 16776:2019
Elastične podne obloge - Heterogene podne obloge od poliuretana - Specifikacija EN 16776:2016 Resilient floor coverings - Heterogeneous polyurethane floor coverings - Specification IDT preštampavanjem en Stručni savjet za standarde 97.150
MEST EN IEC 60332-3-22:2019
Ispitivanja električnih i optičkih kablova na gorenje - Dio 3-22: Ispitivanje vertikalno postavljenog snopa žica ili kablova na vertikalno širenje plamena – Kategorija A EN IEC 60332-3-22:2018 (IEC 60332-3-22:2018, IDT) Tests on electric and optical fibre cables under fire conditions - Part 3-22: Test for vertical flame spread of vertically-mounted bunched wires or cables - Category A IDT preštampavanjem en Stručni savjet za standarde 13.220.40, 29.020, 29.060.20 2014/35/EU
MEST EN IEC 60332-3-21:2019
Ispitivanja električnih i optičkih kablova na gorenje - Dio 3-21: Ispitivanje vertikalno postavljenog snopa žica ili kablova na vertikalno širenje plamena – Kategorija A F/R EN IEC 60332-3-21:2018 (IEC 60332-3-21:2018, IDT) Tests on electric and optical fibre cables under fire conditions - Part 3-21: Test for vertical flame spread of vertically-mounted bunched wires or cables - Category A F/R IDT preštampavanjem en Stručni savjet za standarde 13.220.40, 29.020, 29.060.20 2014/35/EU
MEST EN 3009:2019
Vazduhoplovstvo - Zavrtnji, sa šestougaonom glavom, sa oslabljenim stablom, dugačkog navoja, od legure na bazi nikla otporne na toplotu NI-P100HT (Inconel 718), posrebreni - Klasifikacija: 1 275 MPa (na temperaturi okoline)/650 ºC EN 3009:1998 Aerospace series - Bolts, hexagon head, relieved shank, long thread, in heat resisting nickel base alloy NI-P100HT (Inconel 718), silver plated - Classification: 1 275 MPa (at ambient temperature)/650 °C IDT preštampavanjem en Stručni savjet za standarde 49.030.20
MEST EN 3010:2019
Vazduhoplovstvo - Zavrtnji, sa šestougaonom glavom, sa oslabljenim stablom, dugačkog navoja, od legure na bazi nikla otporne na toplotu NI-P101HT (legura Waspaloy) - Klasifikacija: 1 210 MPa (na temperaturi okoline)/730 ºC EN 3010:1998 Aerospace series - Bolts, hexagon head, relieved shank, long thread, in heat resisting nickel base alloy NI-P101HT (Waspaloy) - Classification: 1 210 MPa (at ambient temperature)/730 °C IDT preštampavanjem en Stručni savjet za standarde 49.030.20
MEST EN 3011:2019
Vazduhoplovstvo - Zavrtnji, sa šestougaonom glavom, sa oslabljenim stablom, dugačkog navoja, od legure na bazi nikla otporne na toplotu NI-P101HT (legura Waspaloy), posrebreni - Klasifikacija: 1 210 MPa (na temperaturi okoline)/730 ºC EN 3011:1998 Aerospace series - Bolts, hexagon head, relieved shank, long thread, in heat resisting nickel base alloy NI-P101HT (Waspaloy), silver plated - Classification: 1 210 MPa (at ambient temperature)/730 °C IDT preštampavanjem en Stručni savjet za standarde 49.030.20
MEST EN IEC 60332-3-10:2019
Ispitivanja električnih i optičkih kablova na gorenje - Dio 3-10: Ispitivanje vertikalno postavljenog snopa žica ili kablova na vertikalno širenje plamena - Aparatura EN IEC 60332-3-10:2018 (IEC 60332-3-10:2018, IDT) Tests on electric and optical fibre cables under fire conditions - Part 3-10: Test for vertical flame spread of vertically-mounted bunched wires or cables - Apparatus IDT preštampavanjem en Stručni savjet za standarde 13.220.40, 29.020,29.060.20 2014/35/EU
MEST EN 3012:2019
Vazduhoplovstvo - Samozabravljujuće duple šestougaone navrtke, od legure na bazi nikla otporne na toplotu NI-P101HT (legura Waspaloy) - Klasifikacija: 1 210 MPa (na temperaturi okoline)/730 ºC EN 3012:1995 Aerospace series - Nuts, bihexagonal, self-locking, in heat resisting nickel base alloy NI-P101HT (Waspaloy) - Classification: 1 210 MPa (at ambient temperature)/730 °C IDT preštampavanjem en Stručni savjet za standarde 49.030.30
MEST EN 3864:2019
Vazduhoplovstvo — Nemetalni materijali — Providnost stakla — Metode ispitivanja — Određivanje modula loma EN 3864:2013 Aerospace series - Non-metallic materials - Glass transparencies - Test methods - Determination of modulus of rupture IDT preštampavanjem en Stručni savjet za standarde 49.025.99
MEST EN 4632-006:2019
Vazduhoplovstvo - Zavarljivost i lemljivost materijala u konstrukcijama vazduhoplova - Dio 006: Homogeni sklopovi od legura titanijuma EN 4632-006:2013 Aerospace series - Weldability and brazeability of materials in aerospace constructions - Part 006: Homogeneous assemblies of titanium alloys IDT preštampavanjem en Stručni savjet za standarde 49.025.01
MEST EN IEC 60332-3-10:2019/Cor.1:2019
Ispitivanja električnih i optičkih kablova na gorenje - Dio 3-10: Ispitivanje vertikalno postavljenog snopa žica ili kablova na vertikalno širenje plamena - Aparatura EN IEC 60332-3-10:2018/AC:2018 (IEC 60332-3-10:2018/COR1:2018, IDT) Tests on electric and optical fibre cables under fire conditions - Part 3-10: Test for vertical flame spread of vertically-mounted bunched wires or cables - Apparatus IDT preštampavanjem en Stručni savjet za standarde 13.220.40, 29.020, 29.060.20 2014/35/EU
MEST EN 4701-003:2019
Vazduhoplovstvo - Optički konektori pravougaoni, modularni, radne temperature 125 °C, za EN 4531-101 kontakte - Dio 003: Modul serije 2 - Standard za proizvod EN 4701-003:2013 Aerospace series - Connectors, optical, rectangular, modular, operating temperature 125 °C, for EN 4531-101 contacts - Part 003: Module series 2 - Product standard IDT preštampavanjem en Stručni savjet za standarde 49.090
MEST EN 3013:2019
Vazduhoplovstvo - Samozabravljujuće duple šestougaone navrtke, od legure na bazi nikla otporne na toplotu NI-P101HT (legura Waspaloy), posrebrene - Klasifikacija: 1 210 MPa (na temperaturi okoline)/730 ºC EN 3013:1995 Aerospace series - Nuts, bihexagonal, self-locking, in heat resisting nickel base alloy NI-P101HT (Waspaloy), silver plated - Classification: 1 210 MPa (at ambient temperature)/730 °C IDT preštampavanjem en Stručni savjet za standarde 49.030.30
MEST EN 3983:2019
Vazduhoplovstvo — Legura aluminijuma AL-P7050-T7651 — Ploča — 6 mm < a ≤ 160 mm EN 3983:2013 Aerospace series - Aluminium alloy AL-P7050- - T7651 - Plate - 6 mm < a ≤ 160 mm IDT preštampavanjem en Stručni savjet za standarde 49.025.20
MEST EN IEC 60317-74:2019
Specifikacije za posebne tipove žica za namotaje – Dio 74: Aluminijumska žica pravougaonog poprečnog presjeka, lakirana poliesterimidom, klase 180 EN IEC 60317-74:2018 (IEC 60317-74:2018, IDT) Specifications for particular types of winding wires - Part 74: Polyesterimide enamelled rectangular aluminium wire, class 180 IDT preštampavanjem en Stručni savjet za standarde 29.060.10
MEST EN 3044:2019
Vazduhoplovstvo - Instalacioni otvori za samozabravljujuće umetke, sa spiralnim kalemom, sa navojem zavrtnja - Standard za projektovanje EN 3044:1998 Aerospace series - Installation holes for inserts, screw thread, helical coil, self-locking - Design standard IDT preštampavanjem en Stručni savjet za standarde 49.030.30
MEST EN 3049:2019
Vazduhoplovstvo - O-prstenovi od fluorougljenične gume (FKM), set za nisku kompresiju - Tvrdoća 80 IRH EN 3049:1998 Aerospace series - O-rings, in fluorocarbon rubber (FKM), low compression set - Hardness 80 IRHD IDT preštampavanjem en Stručni savjet za standarde 49.080
MEST EN 3050:2019
Vazduhoplovstvo – O-prsten, u fluorokarbon gumi (FKM), nisko kompresioni set – Tehnička specifikacija EN 3050:1998 Aerospace series - O-rings, in fluorocarbon rubber (FKM), low compression set - Technical specification IDT preštampavanjem en Stručni savjet za standarde 49.080
MEST EN 3063:2019
Vazduhoplovstvo – Zavrtnji, dupla šestougaona glava, zatvorena tolerancija držač , navoj srednje dužine, na visoke temperature otporna legura na bazi nikla NI-P101HT (Waspaloy) - Klasifikacija: 1 210 MPa (na temperaturi okoline)/730 °C EN 3063:1994 Aerospace series - Bolts, double hexagon head, close tolerance shank, medium length thread, in heat resisting nickel base alloy NI-P101HT (Waspaloy) - Classification: 1 210 MPa (at ambient temperature)/730 °C IDT preštampavanjem en Stručni savjet za standarde 49.030.20