Javna rasprava br. 1/2020 - od 10.03.2020. do 09.05.2020.

U skladu sa regulativom i Planom i programom rada, Institut za standardizaciju objavljuje javnu raspravu za nacrte crnogorskih standarda/srodnih dokumenata (br. 1/2020), koja je počela 10.03.2020. i trajaće do 09.05.2020.

Ostavi komentar
Tabelarni pregled standarda na javnoj raspravi Javna rasprava br. 1/2020:
  • Ostaviti komentar za neki od unosa klikom na   .
  • Sortirati kolone klikom na zaglavlje kolone (prvobitno sortiranje je izvršeno po referentnoj oznaci).
  • Pretražiti svaku od kolona ukucavanjem ključnih riječi u polje za pretragu.
  • Podešavati broj prikazanih elemenata po stranici klikom na padajući meni.

Javna rasprava br. 1/2020

Od 10.03.2020. do 09.05.2020.:

Dokument Naziv Izvorni dokument Naziv (eng.) Stepen sagl. Metoda preuzimanja Jezik Autor ICS Direktiva
MEST CR 10313:2020
Klasifikacija vrsta čelika - Primjeri klasifikacije koji se odnose na evropske standarde CR 10313:2000 Classification of grades of steel - Examples of classification related to European Standards IDT preštampavanjem en Stručni savjet za standarde 77.140.01
MEST CEN/TR 17426:2020
Sanitarni uređaji - Drenažni sistemi za primjenu sanitarnih uređaja CEN/TR 17426:2019 Sanitary appliances - Drainage systems for the application of sanitary appliances IDT preštampavanjem en Stručni savjet za standarde 91.140.70, 91.140.80
MEST CR 10320:2020
Optička emisiona analiza niskolegiranih čelika (rutinska metoda) - Metoda određivanja C, Si, S, P, Mn, Cr, Ni i Cu CR 10320:2004 Optical emission analysis of low alloy steels (routine method) - Method for determination of C, Si, S, P, Mn, Cr, Ni and Cu IDT preštampavanjem en Stručni savjet za standarde 77.040.30, 77.140.20
MEST EN ISO 6506-2:2020
Metalni materijali - Ispitivanje tvrdoće po Brinelu - Dio 2: Verifikacija i kalibracija aparata za ispitivanje EN ISO 6506-2:2018 (ISO 6506-2:2017, IDT) Metallic materials - Brinell hardness test - Part 2: Verification and calibration of testing machines IDT preštampavanjem en Stručni savjet za standarde 77.040.10
MEST EN ISO 4945:2020
Čelik - Određivanje azota - Spektrofotometrijska metoda EN ISO 4945:2018 (ISO 4945:2018, IDT) Steel - Determination of nitrogen - Spectrophotometric method IDT preštampavanjem en Stručni savjet za standarde 77.080.20
MEST EN 10181:2020
Čelik – Određivanje sadržaja olova – Metoda plamene atomske apsorpcione spektrometrije (FAAS) EN 10181:2019 Steels - Determination of lead content - Flame atomic absorption spectrometric method (FAAS) IDT preštampavanjem en Stručni savjet za standarde 77.040.30
MEST EN 10136:2020
Čelik i liveno gvožđe - Određivanje sadržaja nikla - Metoda plamene atomske apsorpcione spektrometrije (FAAS) EN 10136:2019 Steels and cast irons - Determination of nickel content - Flame atomic absorption spectrometric method (FAAS) IDT preštampavanjem en Stručni savjet za standarde 77.040.30
MEST EN 10177:2020
Čelik – Određivanje sadržaja kalcijuma – Metoda plamene atomske apsorpcione spektrometrije (FAAS) EN 10177:2019 Steels - Determination of calcium content - Flame atomic absorption spectrometric method (FAAS) IDT preštampavanjem en Stručni savjet za standarde 77.040.30
MEST EN 10200:2020
Hemijska analiza gvožđa i čelika - Određivanje bora u čeliku - Spektrofotometrijska metoda EN 10200:2012 Chemical analysis of ferrous materials - Determination of boron in steels - Spectrophotometric method IDT preštampavanjem en Stručni savjet za standarde 77.040.30
MEST EN ISO 5171:2020
Oprema za gasno zavarivanje - Mjerači pritiska koji se koriste kod zavarivanja, rezanja i srodnih postupaka EN ISO 5171:2019 (ISO 5171:2019, IDT) Gas welding equipment - Pressure gauges used in welding, cutting and allied processes IDT preštampavanjem en Stručni savjet za standarde 25.160.30
MEST EN ISO 14731:2020
Koordinacija zavarivanja - Zadaci i odgovornosti EN ISO 14731:2019 (ISO 14731:2019, IDT) Welding coordination - Tasks and responsibilities IDT preštampavanjem en Stručni savjet za standarde 25.160.01
MEST EN ISO 17677-1:2020
Elektrootporno zavarivanje - Rječnik - Dio 1: Tačkasto, bardavičasto i šavno zavarivanje EN ISO 17677-1:2019 (ISO 17677-1:2019, IDT) Resistance welding - Vocabulary - Part 1: Spot, projection and seam welding IDT preštampavanjem en Stručni savjet za standarde 01.040.25, 25.160.10
MEST EN ISO 15620:2020
Zavarivanje - Zavarivanje metalnih materijala trenjem EN ISO 15620:2019 (ISO 15620:2019, IDT) Welding - Friction welding of metallic materials IDT preštampavanjem en Stručni savjet za standarde 25.160.10 2014/68/EU
MEST EN ISO 2553:2020
Zavarivanje i srodni postupci - Prikazivanje na crtežima pomoću simbola - Zavareni spojevi EN ISO 2553:2019 (ISO 2553:2019, IDT) Welding and allied processes - Symbolic representation on drawings - Welded joints IDT preštampavanjem en Stručni savjet za standarde 01.100.20, 25.160.40
MEST EN ISO 13588:2020
Ispitivanje zavarenih spojeva metodama bez razaranja - Ultrazvučno ispitivanje - Primjena automatske fazne multivibracione tehnike EN ISO 13588:2019 (ISO 13588:2019, IDT) Non-destructive testing of welds - Ultrasonic testing - Use of automated phased array technology IDT preštampavanjem en Stručni savjet za standarde 25.160.40
MEST EN ISO 18592:2020
Elektrootporno zavarivanje - Ispitivanje sa razaranjem zavarenih spojeva - Metoda ispitivanja zamorom epruveta sa više tačkastih zavarenih spojeva EN ISO 18592:2019 (ISO 18592:2019, IDT) Resistance welding - Destructive testing of welds - Method for the fatigue testing of multi-spot-welded specimens IDT preštampavanjem en Stručni savjet za standarde 25.160.40
MEST EN ISO 14174:2020
Potrošni materijali za zavarivanje - Topitelji za elektrolučno zavarivanje pod praškom i pod troskom -Klasifikacija EN ISO 14174:2019 (ISO 14174:2019, IDT) Welding consumables - Fluxes for submerged arc welding and electroslag welding - Classification IDT preštampavanjem en Stručni savjet za standarde 25.160.20
MEST EN ISO 3821:2020
Oprema za gasno zavarivanje - Gumena crijeva koja se koriste za zavarivanje, rezanje i srodne postupke EN ISO 3821:2019 (ISO 3821:2019, IDT) Gas welding equipment - Rubber hoses for welding, cutting and allied processes IDT preštampavanjem en Stručni savjet za standarde 25.160.30, 83.140.40
MEST EN ISO 5178:2020
Ispitivanje sa razaranjem zavarenih spojeva metalnih materijala - Ispitivanje zatezanjem u podužnom pravcu metala šava spojeva zavarenih topljenjem EN ISO 5178:2019 (ISO 5178:2019, IDT) Destructive tests on welds in metallic materials - Longitudinal tensile test on weld metal in fusion welded joints IDT preštampavanjem en Stručni savjet za standarde 25.160.40
MEST EN 10217-1:2020
Šavne čelične cijevi za rad pod pritiskom - Tehnički uslovi isporuke - Dio 1: Cijevi od nelegiranog čelika zavarene postupkom elektrozavarivanja i elektrolučnog zavarivanja pod zaštitnim slojem, sa osobinama utvrđenim za sobnu temperaturu EN 10217-1:2019 Welded steel tubes for pressure purposes - Technical delivery conditions - Part 1: Electric welded and submerged arc welded non-alloy steel tubes with specified room temperature properties IDT preštampavanjem en Stručni savjet za standarde 23.040.10, 77.140.75 2014/68/EU
MEST EN 10217-2:2020
Šavne čelične cijevi za rad pod pritiskom - Tehnički uslovi isporuke - Dio 2: Elektrolučno zavarene nelegirane i legirane čelične cijevi sa utvrđenim svojstvima na povišenoj temperaturi EN 10217-2:2019 Welded steel tubes for pressure purposes - Technical delivery conditions - Part 2: Electric welded non-alloy and alloy steel tubes with specified elevated temperature properties IDT preštampavanjem en Stručni savjet za standarde 23.040.10, 77.140.75 2014/68/EU
MEST EN 10217-3:2020
Šavne čelične cijevi za rad pod pritiskom - Tehnički uslovi isporuke - Dio 3: Cijevi od legiranog finozrnog čelika zavarene postupkom elektrozavarivanja i elektrolučnog zavarivanja pod zaštitnim slojem, sa osobinama utvrđenim za sobnu, povišenu i nisku temperaturu EN 10217-3:2019 Welded steel tubes for pressure purposes - Technical delivery conditions - Part 3: Electric welded and submerged arc welded alloy fine grain steel tubes with specified room, elevated and low temperature properties IDT preštampavanjem en Stručni savjet za standarde 23.040.10, 77.140.75 2014/68/EU
MEST EN 10217-4:2020
Šavne čelične cijevi za rad pod pritiskom - Tehnički uslovi isporuke - Dio 4: Elektrolučno zavarene nelegirane čelične cijevi sa utvrđenim svojstvima na sniženoj temperaturi EN 10217-4:2019 Welded steel tubes for pressure purposes - Technical delivery conditions - Part 4: Electric welded non-alloy steel tubes with specified low temperature properties IDT preštampavanjem en Stručni savjet za standarde 23.040.10, 77.140.75 2014/68/EU
MEST EN 10217-5:2020
Šavne čelične cijevi za rad pod pritiskom - Tehnički uslovi isporuke - Dio 5: Nelegirane i legirane čelične cijevi sa šavom zavarenim pod zaštitnim slojem sa utvrđenim svojstvima na povišenoj temperaturi EN 10217-5:2019 Welded steel tubes for pressure purposes - Technical delivery conditions - Part 5: Submerged arc welded non-alloy and alloy steel tubes with specified elevated temperature properties IDT preštampavanjem en Stručni savjet za standarde 23.040.10, 77.140.75 2014/68/EU
MEST EN 10217-6:2020
Šavne čelične cijevi za rad pod pritiskom - Tehnički uslovi isporuke - Dio 6: Nelegirane čelične cijevi sa šavom zavarenim pod zaštitnim slojem sa utvrđenim svojstvima na sniženoj temperaturi EN 10217-6:2019 Welded steel tubes for pressure purposes - Technical delivery conditions - Part 6: Submerged arc welded non-alloy steel tubes with specified low temperature properties IDT preštampavanjem en Stručni savjet za standarde 23.040.10, 77.140.75 2014/68/EU
MEST EN ISO 9443:2020
Klase kvaliteta površine toplovaljanih šipki i valjane žice EN ISO 9443:2018 (ISO 9443:2018, IDT) Surface quality classes for hot-rolled bars and wire rod IDT preštampavanjem en Stručni savjet za standarde 77.140.10, 77.140.20, 77.140.60
MEST EN ISO 683-1:2020
Termički obrađeni čelici, legirani čelici i čelici za obradu na automatima - Dio 1: Nelegirani čelici za kaljenje i otpuštanje EN ISO 683-1:2018 (ISO 683-1:2016, IDT) Heat-treatable steels, alloy steels and free-cutting steels - Part 1: Non-alloy steels for quenching and tempering IDT preštampavanjem en Stručni savjet za standarde 77.140.10, 77.140.20, 77.140.45
MEST EN ISO 683-2:2020
Termički obrađeni čelici, legirani čelici i čelici za obradu na automatima - Dio 2: Legirani čelici za kaljenje i otpuštanje EN ISO 683-2:2018 (ISO 683-2:2016, IDT) Heat-treatable steels, alloy steels and free-cutting steels - Part 2: Alloy steels for quenching and tempering IDT preštampavanjem en Stručni savjet za standarde 77.140.10, 77.140.20, 77.140.45
MEST EN ISO 683-3:2020
Termički obrađeni čelici, legirani čelici i čelici za obradu na automatima - Dio 3: Čelici za cementaciju EN ISO 683-3:2019 (ISO 683-3:2019, IDT) Heat-treatable steels, alloy steels and free-cutting steels - Part 3: Case-hardening steels IDT preštampavanjem en Stručni savjet za standarde 77.140.10, 77.140.20
MEST EN ISO 683-4:2020
Termički obrađeni čelici, legirani čelici i čelici za obradu na automatima - Dio 4: Čelici za obradu na automatima EN ISO 683-4:2018 (ISO 683-4:2016, IDT) Heat-treatable steels, alloy steels and free-cutting steels - Part 4: Free-cutting steels IDT preštampavanjem en Stručni savjet za standarde 77.140.10, 77.140.20
MEST EN 10277:2020
Svijetli čelični proizvodi - Tehnički uslovi isporuke EN 10277:2018 Bright steel products - Technical delivery conditions IDT preštampavanjem en Stručni savjet za standarde 77.140.10, 77.140.60
MEST EN ISO 3183:2020
Industrija nafte i prirodnog gasa - Čelične cijevi za cjevovodne transportne sisteme EN ISO 3183:2012 (ISO 3183:2012, IDT) Petroleum and natural gas industries - Steel pipe for pipeline transportation systems IDT preštampavanjem en Stručni savjet za standarde 75.200, 77.140.75
MEST EN ISO 8434-1:2020
Metalni cijevni priključci za upotrebu u tehnologiji fluida pod pritiskom i opštu namjenu – Dio 1: Konektori sa konusom od 24° EN ISO 8434-1:2018 (ISO 8434-1:2018, Corrected version 2018-10, IDT) Metallic tube connections for fluid power and general use - Part 1: 24° cone connectors IDT preštampavanjem en Stručni savjet za standarde 23.100.40
MEST EN ISO 21809-1:2020
Industrija nafte i prirodnog gasa - Spoljašnje prevlake za podzemne ili podmorske cjevovode za upotrebu u transportnim sistemima cjevovoda – Dio 1: Poliolefinske prevlake (3 sloja PE i 3 sloja PP) EN ISO 21809-1:2018 (ISO 21809-1:2018, IDT) Petroleum and natural gas industries - External coatings for buried or submerged pipelines used in pipeline transportation systems - Part 1: Polyolefin coatings (3-layer PE and 3-layer PP) IDT preštampavanjem en Stručni savjet za standarde 75.200
MEST EN ISO 10893-6:2020
Ispitivanje bez razaranja čeličnih cijevi – Dio 6: Radiografsko ispitivanje zavarenih spojeva zavarenih čeličnih cijevi radi otkrivanja nepravilnosti EN ISO 10893-6:2019 (ISO 10893-6:2019, IDT) Non-destructive testing of steel tubes - Part 6: Radiographic testing of the weld seam of welded steel tubes for the detection of imperfections IDT preštampavanjem en Stručni savjet za standarde 23.040.10, 77.040.20 , 77.140.75
MEST EN ISO 10893-7:2020
Ispitivanje bez razaranja čeličnih cijevi – Dio 7: Digitalno radiografsko ispitivanje zavarenih spojeva zavarenih čeličnih cijevi radi otkrivanja nepravilnosti EN ISO 10893-7:2019 (ISO 10893-7:2019, IDT) Non-destructive testing of steel tubes - Part 7: Digital radiographic testing of the weld seam of welded steel tubes for the detection of imperfections IDT preštampavanjem en Stručni savjet za standarde 23.040.10, 77.040.20, 77.140.75
MEST EN ISO 6149-1:2020
Priključci za hidraulične fluide za prenos snage i opštu namjenu - Navojni otvori i čepovi sa ISO 261 metričkim navojima i zaptivanjem pomoću O-prstena - Dio 1: Navojni otvori sa skraćenim ležištem za O-prsten EN ISO 6149-1:2019 (ISO 6149-1:2019, IDT) Connections for hydraulic fluid power and general use - Ports and stud ends with ISO 261 metric threads and O-ring sealing - Part 1: Ports with truncated housing for O-ring seal IDT preštampavanjem en Stručni savjet za standarde 23.100.40
MEST EN ISO 3183:2020/A1:2020
Industrija nafte i prirodnog gasa - Čelične cijevi za cjevovodne transportne sisteme - Izmjena 1 EN ISO 3183:2012/A1:2018 (ISO 3183:2012/Amd 1:2017, IDT) Petroleum and natural gas industries - Steel pipe for pipeline transportation systems - Amendment 1 IDT preštampavanjem en Stručni savjet za standarde 23.040.10
MEST EN 10213:2020
Čelični odlivci namijenjeni za rad pod pritiskom EN 10213:2007+A1:2016 Steel castings for pressure purposes IDT preštampavanjem en Stručni savjet za standarde 77.140.30 2014/68/EU
MEST EN 10283:2020
Čelični odlivci otporni na koroziju EN 10283:2019 Corrosion resistant steel castings IDT preštampavanjem en Stručni savjet za standarde 77.140.20, 77.140.80
MEST EN 10264-2:2020
Čelična žica i proizvodi od žice - Čelična žica za užad - Dio 2: Hladnovučena žica od nelegiranog čelika za užad za opštu namjenu EN 10264-2:2012 Steel wire and wire products - Steel wire for ropes - Part 2: Cold drawn non alloy steel wire for ropes for general applications IDT preštampavanjem en Stručni savjet za standarde 77.140.65
MEST EN 10263-4:2020
Čelične šipke i žice za hladno gnječenje i hladno istiskivanje - Dio 4: Tehnički uslovi isporuke za čelike za poboljšavanje EN 10263-4:2017 Steel rod, bars and wire for cold heading and cold extrusion - Part 4: Technical delivery conditions for steels for quenching and tempering IDT preštampavanjem en Stručni savjet za standarde 77.140.60, 77.140.65
MEST EN 10263-5:2020
Čelične šipke i žice za hladno gnječenje i hladno istiskivanje - Dio 5: Tehnički uslovi isporuke za nerđajuće čelike EN 10263-5:2017 Steel rod, bars and wire for cold heading and cold extrusion - Part 5: Technical delivery conditions for stainless steels IDT preštampavanjem en Stručni savjet za standarde 77.140.60, 77.140.65
MEST EN 10270-1:2020
Čelična žica za opruge - Dio 1: Patentirana hladnovučena čelična žica od nelegiranog čelika za opruge EN 10270-1:2011+A1:2017 Steel wire for mechanical springs - Part 1: Patented cold drawn unalloyed spring steel wire IDT preštampavanjem en Stručni savjet za standarde 77.140.25
MEST EN 10334:2020
Čelik za pakovanje - Pljosnati čelični proizvodi predviđeni za upotrebu u kontaktu sa prehrambenim proizvodima, proizvodima i napicima za ljudsku i životinjsku upotrebu - Čelik bez prevlake (fini lim) EN 10334:2005 Steel for packaging - Flat steel products intended for use in contact with foodstuffs, products and beverages for human and animal consumption - Non-coated steel (blackplate) IDT preštampavanjem en Stručni savjet za standarde 67.250 89/109/EEC
MEST EN 10335:2020
Čelik za pakovanje - Pljosnati čelični proizvodi predviđeni za upotrebu u kontaktu sa prehrambenim proizvodima, proizvodima i napicima za ljudsku i životinjsku upotrebu - Nelegirani čelik sa prevlakom od hroma ili hrom-oksida nanesenom elektrolitičkim postupkom EN 10335:2005 Steel for packaging - Flat steel products intended for use in contact with foodstuffs, products or beverages for human and animal consumption - Non alloyed electrolytic chromium/chromium oxide coated steel IDT preštampavanjem en Stručni savjet za standarde 67.250 89/109/EEC
MEST EN ISO 204:2020
Metalni materijali - Jednoosno ispitivanje puzanjem sa naprezanjem na zatezanje - Metoda ispitivanja EN ISO 204:2018 (ISO 204:2018, IDT) Metallic materials - Uniaxial creep testing in tension - Method of test IDT preštampavanjem en Stručni savjet za standarde 77.040.10
MEST CEN/TR 10353:2020
Hemijska analiza gvožđa i čelika - Analiza ferosilicijuma - Određivanje Al, Ti i P optičkom emisionom spektrometrijskom analizom sa indukovano spregnutom plazmom CEN/TR 10353:2011 Chemical analysis of ferrous materials - Analysis of ferro-silicon - Determination of Al, Ti and P by inductively coupled plasma optical emission spectrometry IDT preštampavanjem en Stručni savjet za standarde 77.080.10
MEST CEN/TR 10354:2020
Hemijska analiza gvožđa i čelika - Analiza ferosilicijuma - Određivanje Si i Al rendgenskom fluorescentnom spektrometrijom CEN/TR 10354:2011 Chemical analysis of ferrous materials - Analysis of ferro-silicon - Determination of Si and Al by X-ray fluorescence spectrometry IDT preštampavanjem en Stručni savjet za standarde 77.080.10
MEST CEN/TR 10350:2020
Analiza gvožđa i čelika - Interni laboratorijski postupak za provjeru tačnosti analitičkih metoda korišćenjem sertifikovanih referentnih materijala CEN/TR 10350:2013 Analysis of steels and irons - Internal laboratory procedure for checking the accuracy of an analytical method by using Certified Reference Materials IDT preštampavanjem en Stručni savjet za standarde 77.040.30
MEST CEN/TR 10345:2020
Uputstvo za statističku obradu podataka međulaboratorijskih ispitivanja za validaciju analitičkih metoda CEN/TR 10345:2013 Guideline for statistical data treatment of inter laboratory tests for validation of analytical methods IDT preštampavanjem en Stručni savjet za standarde 03.120.30, 17.020
MEST CEN/TR 10362:2020
Hemijska analiza gvožđa i čelika - Određivanje selena u čeliku - Metoda elektrotermičke atomske apsorpcione spektrometrije CEN/TR 10362:2014 Chemical analysis of ferrous materials - Determination of selenium in steels - Electrothermal atomic absorption spectrometric method IDT preštampavanjem en Stručni savjet za standarde 77.040.30, 77.080.20
MEST CEN/TR 10317:2020
Evropski sertifikovani referentni materijali (EURONORM-CRM) za određivanje hemijskog sastava proizvoda od gvožđa i čelika, pripremljeni pod pokroviteljstvom Evropskog komiteta za standardizaciju gvožđa i čelika (ECISS) CEN/TR 10317:2014 European certified reference materials (EURONORM-CRMs) for the determination of the chemical composition of iron and steel products prepared under the auspices of the European Committee for Iron and Steel Standardization (ECISS) IDT preštampavanjem en Stručni savjet za standarde 71.040.30, 77.150.10
MEST CR 10299:2020
Smjernice za pripremu standardnih rutinskih metoda kod talasno disperzione rendgenske fluorescentne spektrometrije CR 10299:1998 Guidelines for the preparation of standard routine methods with wavelength-dispersive X-ray fluorescence spectrometry IDT preštampavanjem en Stručni savjet za standarde 71.040.50
MEST CR 10316:2020
Optička emisiona analiza niskolegiranih čelika (rutinska metoda) - Smjernice za pripremu standardne rutinske metode za optičku emisionu spektrometriju CR 10316:2001 Optical emission analysis of low alloy steels (routine method) - Guidelines for the preparation of standard routine method for optical emission spectrometry IDT preštampavanjem en Stručni savjet za standarde 77.040.30
MEST CR 10321:2020
Hemijska analiza gvožđa i čelika - Preporuke za izradu standardnih metoda analize gvožđa i čelika primjenom plamene atomske apsorpcione spektrometrije CR 10321:2003 Chemical analysis of ferrous materials - Recommendations for the drafting of standard methods of analysis employing flame atomic absorption spectrometry for the chemical analysis of iron and steel IDT preštampavanjem en Stručni savjet za standarde 77.040.30
MEST CR 10322:2020
Hemijska analiza gvožđa i čelika - Radne smjernice za primjenu atomske apsorpcione spektrometrije u standardnim metodama hemijske analize gvožđa i čelika CR 10322:2003 Chemical analysis of ferrous materials - Operational guidelines for the application of flame atomic absorption spectrometry in standard methods for the chemical analysis of iron and steel IDT preštampavanjem en Stručni savjet za standarde 77.040.30
MEST CEN/TR 10367:2020
Legirani čelici - Određivanje sadržaja hroma - Optička emisiona spektrometrijska metoda sa induktivno spregnutom plazmom CEN/TR 10367:2019 Alloyed steels - Determination of chromium content - Inductively coupled plasma optical emission spectrometric method IDT preštampavanjem en Stručni savjet za standarde 77.080.20
MEST CEN/TR 10261:2020
Gvožđe i čelik - Evropski standardi za određivanje hemijskog sastava CEN/TR 10261:2018 Iron and steel - European standards for the determination of chemical composition IDT preštampavanjem en Stručni savjet za standarde 77.040.30
MEST CEN/TR 10364:2020
Čelik i liveno gvožđe - Određivanje supstanci navedenih u direktivama 2011/65/EU (RoHS) i 2000/53/EC (ELV) - Granične vrijednosti CEN/TR 10364:2018 Steels and cast irons - Determination of substances listed in the directives 2011/65/EU (RoHS) and 2000/53/EC (ELV) - Limitations IDT preštampavanjem en Stručni savjet za standarde 77.040.30, 77.080.01
MEST EN 10338:2020
Toplovaljani i hladnovaljani neprevučeni proizvodi od višefaznih čelika za hladno oblikovanje - Tehnički uslovi isporuke EN 10338:2015 Hot rolled and cold rolled non-coated products of multiphase steels for cold forming - Technical delivery conditions IDT preštampavanjem en Stručni savjet za standarde 77.140.50
MEST EN 10242:2020/A1:2020
Cijevni priključci od temperovanog liva sa navojem - Izmjena 1 EN 10242:1994/A1:1999 Threaded pipe fitting in malleable cast iron IDT preštampavanjem en Stručni savjet za standarde 23.040.40
MEST EN 10242:2020
Cijevni priključci od temperovanog liva sa navojem EN 10242:1994 Threaded pipe fitting in malleable cast iron IDT preštampavanjem en Stručni savjet za standarde 23.040.40
MEST EN 10253-3:2020
Cijevne spojnice za sučeono zavarivanje - Dio 3: Plastično prerađeni austenitni i austenitno-feritni (dupleks) nerđajući čelici bez posebnih zahtjeva za ispitivanje EN 10253-3:2008 Butt-welding pipe fittings - Part 3: Wrought austenitic and austenitic-ferritic (duplex) stainless steels without specific inspection requirements IDT preštampavanjem en Stručni savjet za standarde 23.040.40, 77.140.20
MEST EN 17263:2020
Bakar i legure bakra – Ispitivanje vrtložnim strujama na spoljašnjoj površini šipki, šina, šupljih šipki i žica za otkrivanje grešaka primenom spiralnog namotaja EN 17263:2019 Copper and copper alloys - Eddy current testing on the outer surface of rods, bars, hollow rods and wires for the detection of defects by encircling test coil IDT preštampavanjem en Stručni savjet za standarde 77.150.30
MEST EN 1562:2020
Livarstvo - Temperovano liveno gvožđe (temperovani liv) EN 1562:2019 Founding - Malleable cast irons IDT preštampavanjem en Stručni savjet za standarde 77.080.10 2014/68/EU
MEST EN 12954:2020
Opšti principi katodne zaštite ukopanih ili potopljenih metalnih konstrukcija u priobalnoj zoni EN 12954:2019 General principles of cathodic protection of buried or immersed onshore metallic structures IDT preštampavanjem en Stručni savjet za standarde 23.040.99, 77.060
MEST EN 1774:2020
Cink i legure cinka - Legure za livenje - Cink u ingotima i tečni cink EN 1774:1997 Zinc and zinc alloys - Alloys for foundry purposes - Ingot and liquid IDT preštampavanjem en Stručni savjet za standarde 77.120.60, 77.150.60
MEST EN 988:2020
Cink i legure cinka - Specifikacije za valjane pljosnate proizvode za građevinarstvo EN 988:1996 Zinc and zinc alloys - Specifications for rolled flat products for building IDT preštampavanjem en Stručni savjet za standarde 77.150.60
MEST EN ISO 3738-1:2020
Tvrdi metali - Ispitivanje tvrdoće po Rokvelu (skala A) - Dio 1: Metoda ispitivanja EN ISO 3738-1:2010 (ISO 3738-1:1982, IDT) Hardmetals - Rockwell hardness test (scale A) - Part 1: Test method IDT preštampavanjem en Stručni savjet za standarde 77.040.10, 77.160
MEST EN ISO 3738-2:2020
Tvrdi metali - Ispitivanje tvrdoće po Rokvelu (skala A) - Dio 2: Priprema i etaloniranje referentnih ispitnih pločica EN ISO 3738-2:2006 (ISO 3738-2:1988, IDT) Hardmetals - Rockwell hardness test (scale A) - Part 2: Preparation and calibration of standard test blocks IDT preštampavanjem en Stručni savjet za standarde 77.040.10, 77.160
MEST EN ISO 4491-3:2020
Metalni prahovi - Određivanje sadržaja kiseonika redukcionim metodama - Dio 3: Kiseonik koji se može redukovati vodonikom EN ISO 4491-3:2006 (ISO 4491-3:1997, IDT) Metallic powders - Determination of oxygen content by reduction methods - Part 3: Hydrogen-reducible oxygen IDT preštampavanjem en Stručni savjet za standarde 77.160
MEST EN ISO 13944:2020
Smješe metalnih prahova i sredstava za podmazivanje - Određivanje sadržaja maziva - Metoda ekstrakcije po Soksletu EN ISO 13944:2012 (ISO 13944:2012, IDT) Lubricated metal-powder mixes - Determination of lubricant content - Soxhlet extraction method IDT preštampavanjem en Stručni savjet za standarde 77.160
MEST EN ISO 3252:2020
Metalurgija praha - Rječnik EN ISO 3252:2019 (ISO 3252:2019, IDT) Powder metallurgy - Vocabulary IDT preštampavanjem en Stručni savjet za standarde 01.040.77, 77.160
MEST EN ISO 4022:2020
Propustljivi sinterovani metalni materijali - Određivanje propustljivosti fluida EN ISO 4022:2018 (ISO 4022:2018, IDT) Permeable sintered metal materials - Determination of fluid permeability IDT preštampavanjem en Stručni savjet za standarde 77.160
MEST EN ISO 4491-4:2020
Metalni prahovi - Određivanje sadržaja kiseonika redukcionim metodama - Dio 4: Određivanje ukupnog sadržaja kiseonika metodom redukcije ekstrakcijom EN ISO 4491-4:2019 (ISO 4491-4:2019, IDT) Metallic powders - Determination of oxygen content by reduction methods - Part 4: Total oxygen by reduction-extraction IDT preštampavanjem en Stručni savjet za standarde 77.160
MEST EN ISO 8049:2020
Feronikl u granulama - Uzimanje uzoraka za analizu EN ISO 8049:2016 (ISO 8049:2016, IDT) Ferronickel shot - Sampling for analysis IDT preštampavanjem en Stručni savjet za standarde 77.100
MEST EN 26501:2020
Feronikl – Specifikacija i uslovi isporuke EN 26501:1992 Ferronickel - Specification and delivery requirements (ISO 6501:1988) IDT preštampavanjem en Stručni savjet za standarde 77.100
MEST EN 28050:2020
Feronikl u ingotima ili komadima – Uzimanje uzoraka za analizu EN 28050:1992 Ferronickel ingots or pieces - Sampling for analysis (ISO 8050:1988) IDT preštampavanjem en Stručni savjet za standarde 77.100
MEST EN 26352:2020
Feronikl - Određivanje sadržaja nikla - Dimetilglioksim gravimetrijska metoda EN 26352:1991 Ferronickel - Determination of nickel content - Dimenthylglyoxime gravimetric method (ISO 6352:1985) IDT preštampavanjem en Stručni savjet za standarde 77.100
MEST EN ISO 11393-5:2020
Zaštitna odjeća za korisnike ručne lančane pile - Dio 5: Zahtjevi za performanse i metode ispitivanja štitnika za noge do koljena EN ISO 11393-5:2019 (ISO 11393-5:2018, IDT) Protective clothing for users of hand-held chainsaws - Part 5: Performance requirements and test methods for protective gaiters IDT preštampavanjem en Stručni savjet za standarde 13.340.10 2016/425, 89/686/EEC
MEST EN ISO 11393-6:2020
Zaštitna odjeća za korisnike ručne lančane pile - Dio 6: Zahtjevi za performanse i metode ispitivanja štitnika za gornji dio tijela EN ISO 11393-6:2019 (ISO 11393-6:2018, Corrected version 2019-11, IDT) Protective clothing for users of hand-held chainsaws - Part 6: Performance requirements and test methods for upper body protectors IDT preštampavanjem en Stručni savjet za standarde 13.340.10 2016/425, 89/686/EEC
MEST EN ISO 9202:2020
Nakit i plemeniti metali - Finoća legura plemenitih metala EN ISO 9202:2019 (ISO 9202:2019, IDT) Jewellery and precious metals - Fineness of precious metal alloys IDT preštampavanjem en Stručni savjet za standarde 39.060
MEST EN ISO 10563:2020
Građevinske konstrukcije - Zaptivne mase - Određivanje promjena u masi i zapremini EN ISO 10563:2017 (ISO 10563:2017, IDT) Buildings and civil engineering works - Sealants - Determination of change in mass and volume IDT preštampavanjem en Stručni savjet za standarde 91.100.50
MEST EN 943-2:2020
Zaštitna odjeća protiv opasnih čvrstih, tečnih i gasovitih hemikalija, uključujući tečne i čvrste aerosole - Dio 2: Zahtjevi za performanse odijela tipa 1 (gasnonepropusna) koja štite od hemikalija za timove (ekipe) za hitne intervencije EN 943-2:2019 Protective clothing against dangerous solid, liquid and gaseous chemicals, including liquid and solid aerosols - Part 2: Performance requirements for Type 1 (gas-tight) chemical protective suits for emergency teams (ET) IDT preštampavanjem en Stručni savjet za standarde 13.340.10 2016/425, 89/686/EEC
MEST EN 343:2020
Zaštitna odjeća - Zaštita od kiše EN 343:2019 Protective clothing - Protection against rain IDT preštampavanjem en Stručni savjet za standarde 13.340.10 2016/425, 89/686/EEC
MEST EN 943-1:2020
Zaštitna odjeća koja štiti od opasnih čvrstih, tečnih i gasovitih hemikalija, uključujući tečne i čvrste aerosole - Dio 1: Zahtjevi za performanse zaštitnih odijela tipa 1 (gasnonepropusna), koja štite od hemikalija EN 943-1:2015+A1:2019 Protective clothing against dangerous solid, liquid and gaseous chemicals, including liquid and solid aerosols - Part 1: Performance requirements for Type 1 (gas-tight) chemical protective suits IDT preštampavanjem en Stručni savjet za standarde 13.340.10 89/686/EEC, 2016/425
MEST EN 14450:2020
Jedinice za bezbjedno čuvanje - Zahtjevi, klasifikacija i metode ispitivanja otpornosti prema provali - Ormari za bezbjedno čuvanje podataka EN 14450:2017 Secure storage units - Requirements, classification and methods of test for resistance to burglary - Secure safe cabinets IDT preštampavanjem en Stručni savjet za standarde 13.310
MEST EN 1300:2020
Jedinice za bezbjedno čuvanje - Klasifikacija brava visoke bezbjednosti prema njihovoj otpornosti na neautorizovano otvaranje EN 1300:2018 Secure storage units - Classification for high security locks according to their resistance to unauthorized opening IDT preštampavanjem en Stručni savjet za standarde 13.310
MEST EN 1047-1:2020
Jedinice za bezbjedno čuvanje - Klasifikacija i metode ispitivanja otpornosti na požar - Dio 1: Ormari za čuvanje podataka i ulošci za diskete EN 1047-1:2019 Secure storage units - Classification and methods of test for resistance to fire - Part 1: Data cabinets and data inserts IDT preštampavanjem en Stručni savjet za standarde 13.310
MEST EN 1047-2:2020
Jedinice za bezbjedno čuvanje - Klasifikacija i metode ispitivanja otpornosti na požar - Dio 2: Prostorije i ormari za čuvanje podataka EN 1047-2:2019 Secure storage units - Classification and methods of test for resistance to fire - Part 2: Data rooms and data container IDT preštampavanjem en Stručni savjet za standarde 13.220.40, 13.310, 35.020
MEST EN 1143-1:2020
Jedinice za bezbjedno čuvanje - Zahtjevi, klasifikacija i metode ispitivanja otpornosti prema provali - Dio 1: Sefovi, sefovi bankomata, vrata trezorskih prostorija i trezorske prostorije EN 1143-1:2019 Secure storage units - Requirements, classification and methods of test for resistance to burglary - Part 1: Safes, ATM safes, strongroom doors and strongrooms IDT preštampavanjem en Stručni savjet za standarde 13.310
MEST EN 15659:2020
Jedinice za sigurno čuvanje - Klasifikacija i metode ispitivanja otpornosti na vatru - Jedinice za čuvanje od slabijih požara EN 15659:2019 Secure storage units - Classification and methods of test for resistance to fire - Light fire storage units IDT preštampavanjem en Stručni savjet za standarde 13.220.40, 13.310
MEST EN 15341:2020
Održavanje - Osnovni indikatori učinka održavanja EN 15341:2019 Maintenance - Maintenance Key Performance Indicators IDT preštampavanjem en Stručni savjet za standarde 03.100.99
MEST EN 13306:2020
Održavanje - Terminologija u održavanju EN 13306:2017 Maintenance - Maintenance terminology IDT preštampavanjem en Stručni savjet za standarde 01.040.03, 03.080.10
MEST EN 14534:2020
Poštanske usluge - Kvalitet usluge - Mjerenje tranzitnog vremena od početka do kraja usluge za velike pošiljke EN 14534:2016 Postal services - Quality of service - Measurement of the transit time of end-to-end services for bulk mail IDT preštampavanjem en Stručni savjet za standarde 03.240 97/67/EC
MEST EN 16991:2020
Okvir za kontrolisanje zasnovano na riziku EN 16991:2018 Risk-based inspection framework IDT preštampavanjem en Stručni savjet za standarde 03.100.01
MEST EN 17007:2020
Proces održavanja i prateći pokazatelji EN 17007:2017 Maintenance process and associated indicators IDT preštampavanjem en Stručni savjet za standarde 03.080.10
MEST EN ISO 19160-4:2020
Adresiranje - Dio 4: Komponente i šablonski jezici međunarodnih poštanskih adresa EN ISO 19160-4:2017 (ISO 19160-4:2017, IDT) Addressing - Part 4: International postal address components and template language IDT preštampavanjem en Stručni savjet za standarde 35.240.70 97/67/EC
MEST EN 14615:2020
Poštanske usluge - Digitalne poštanske marke - Primjena, bezbjednost i projektovanje EN 14615:2017 Postal services - Digital postage marks - Applications, security and design IDT preštampavanjem en Stručni savjet za standarde 03.240 97/67/EC
MEST EN 14012:2020
Poštanske usluge - Kvalitet usluge - Principi za rješavanje žalbi EN 14012:2019 Postal services - Quality of service - Complaints handling principles IDT preštampavanjem en Stručni savjet za standarde 03.240 97/67/EC
MEST EN 15426:2020
Svijeće - Specifikacija za karakteristike čađenja EN 15426:2018 Candles - Specification for sooting behaviour IDT preštampavanjem en Stručni savjet za standarde 71.100.99
MEST EN 16948:2020
Proizvodi za zaštitu djeteta – Uređaji sa zabravljivanjem ormara i fioka radi zaštite djece, koje postavlja korisnik – Zahtjevi za bezbjednost i metode ispitivanja EN 16948:2017 Child protective products - Consumer fitted child resistant locking devices for cupboards and drawers - Safety requirements and test methods IDT preštampavanjem en Stručni savjet za standarde 97.140
MEST EN ISO 12006-3:2020
Građevinske konstrukcije – Organizovanje informacija o građevinskim objektima - Dio 3: Okvirna struktura za informacije o objektu EN ISO 12006-3:2016 (ISO 12006-3:2007, IDT) Building construction - Organization of information about construction works - Part 3: Framework for object-oriented information IDT preštampavanjem en Stručni savjet za standarde 35.240.67, 91.040.01
MEST EN ISO 19650-1:2020
Organizovanje i digitalizacija informacija o zgradama i inženjersko-građevinskim objektima, uključujući informaciono modelovanje objekata (BIM) - Menadžment informacijama korišćenjem informacionog modelovanja objekata – Dio 1: Koncepti i principi EN ISO 19650-1:2018 (ISO 19650-1:2018, IDT) Organization and digitization of information about buildings and civil engineering works, including building information modelling (BIM) - Information management using building information modelling - Part 1: Concepts and principles IDT preštampavanjem en Stručni savjet za standarde 35.240.67, 91.010.01
MEST EN ISO 19650-2:2020
Organizovanje i digitalizacija informacija o zgradama i inženjersko-građevinskim objektima, uključujući informaciono modelovanje objekata (BIM) – Menadžment informacijama korišćenjem informacionog modelovanja objekata – Dio 2: Faza primopredaje objekta EN ISO 19650-2:2018 (ISO 19650-2:2018, IDT) Organization and digitization of information about buildings and civil engineering works, including building information modelling (BIM) - Information management using building information modelling - Part 2: Delivery phase of the assets IDT preštampavanjem en Stručni savjet za standarde 35.240.67, 91.010.01
MEST EN ISO 16757-1:2020
Struktura podataka za elektronske kataloge proizvoda za servisne sisteme u zgradi - Dio 1: Koncept, struktura i model EN ISO 16757-1:2019 (ISO 16757-1:2015, IDT) Data structures for electronic product catalogues for building services - Part 1: Concepts, architecture and model IDT preštampavanjem en Stručni savjet za standarde 91.010.01
MEST EN ISO 16757-2:2020
Struktura podataka za elektronske kataloge proizvoda za servisne sisteme u zgradi – Dio 2: Geometrija EN ISO 16757-2:2019 (ISO 16757-2:2016, IDT) Data structures for electronic product catalogues for building services - Part 2: Geometry IDT preštampavanjem en Stručni savjet za standarde 91.010.01
MEST EN ISO 6927:2020
Zgrade i inženjersko-građevinski objekti - Zaptivne mase – Rječnik EN ISO 6927:2012 (ISO 6927:2012, IDT) Buildings and civil engineering works - Sealants - Vocabulary IDT preštampavanjem en Stručni savjet za standarde 01.040.91, 91.100.50
MEST EN 15017:2020
Pogrebne usluge - Zahtjevi EN 15017:2019 Funeral Services - Requirements IDT preštampavanjem en Stručni savjet za standarde 03.080.30
MEST CEN/TS 17217:2020
Poštanske usluge - Naličje koverte - Zahtjevi za dizajn i štampanje CEN/TS 17217:2018 Postal services - Reverse envelope - Design and printing requirements IDT preštampavanjem en Stručni savjet za standarde 85.080.10
MEST CEN/TR 16915:2020
Poštanske usluge – Kvalitet usluga – Oštećenje poštanskih pošiljaka CEN/TR 16915:2015 Postal Services - Quality of service - Damage to postal items IDT preštampavanjem en Stručni savjet za standarde 03.240
MEST EN 10219-2:2020
Hladno oblikovani zavareni šuplji čelični profili - Dio 2: Dozvoljena odstupanja, dimenzije i svojstva presjeka EN 10219-2:2019 Cold formed welded steel structural hollow sections - Part 2: Tolerances, dimensions and sectional properties IDT preštampavanjem en ISME/TK 009 77.140.75
MEST EN 1090-2:2020
Izvođenje čeličnih i aluminijskih konstrukcija - Dio 2: Tehnički zahtjevi za čelične konstrukcije EN 1090-2:2018 Execution of steel structures and aluminium structures - Part 2: Technical requirements for steel structures IDT preštampavanjem en Stručni savjet za standarde 91.080.13
MEST ISO 2394:2020
Opšti principi pouzdanosti za konstrukcije ISO 2394:2015 General principles on reliability for structures IDT preštampavanjem en Stručni savjet za standarde 91.080.01
MEST CEN/TS 14631:2020
Poštanske usluge - Automatizovana identifikacija posuda i kontejnera - Sredstvo za numeraciju posuda CEN/TS 14631:2005 Postal services - Automatic identification of receptacles and containers - Receptacle asset numbering IDT preštampavanjem en Stručni savjet za standarde 03.240 97/67/EC
MEST CEN/TS 15511:2020
Poštanske usluge - Kvalitet usluge - Dostupne informacije o poštanskim uslugama CEN/TS 15511:2008 Postal services - Quality of service - Information available on postal services IDT preštampavanjem en Stručni savjet za standarde 03.240
MEST CEN/TS 15844-5:2020
Poštanske usluge - ID tagovanje pismonosnih pošiljaka - Dio 5: Specifikacija 4 državnog kodiranja za mala pisma CEN/TS 15844-5:2010 Postal services - ID-tagging of letter mail items - Part 5: 4-state encoding specification for small letters IDT preštampavanjem en Stručni savjet za standarde 03.240
MEST CEN/TR 15735:2020
Poštanske usluge - Kvalitet usluga - Udaljenost do pristupnih tačaka CEN/TR 15735:2008 Postal services - Quality of service - Distance to access points IDT preštampavanjem en Stručni savjet za standarde 03.240
MEST CEN/TR 16706:2020
Poštanske usluge - Kvalitet usluge - Mjerenje pogrešnih uručenja - Studija izvodljivosti CEN/TR 16706:2014 Postal Services - Quality of Service - Measurement of incorrect delivery - Feasibility Report IDT preštampavanjem en Stručni savjet za standarde 03.240 97/67/EC
MEST CEN/TR 16894:2020
Poštanske usluge - Kvalitet isporuke: Ponovno proslijeđivanje CEN/TR 16894:2015 Postal services - Quality of delivery: Reforwarding IDT preštampavanjem en Stručni savjet za standarde 03.240 97/67/EC
MEST CEN/TS 16919:2020
Poštanske usluge - Interfejs i format prenosa podataka za snimanje poštanskih automatizovanih događaja IDT-PAE CEN/TS 16919:2016 Postal services - Interface and data transfer format for capturing postal automation events IDT-PAE IDT preštampavanjem en Stručni savjet za standarde 03.240, 35.240.69
MEST EN 61005:2020
Instrumentacija za zaštitu od zračenja - Mjerila ekvivalentne doze neutrona ambijenta EN 61005:2017 Radiation protection instrumentation - Neutron ambient dose equivalent (rate) meters IDT preštampavanjem en Stručni savjet za standarde 13.280
MEST EN 61300-1:2020
Fiber optički sprežni uređaji i pasivne komponente - Osnovni postupci ispitivanja i mjerenja - Dio 1: Opšte i smjernice EN 61300-1:2016 (IEC 61300-1:2016, IDT) Fibre optic interconnecting devices and passive components - Basic test and measurement procedures - Part 1: General and guidance IDT preštampavanjem en Stručni savjet za standarde 33.180.20
MEST EN 61146-1:2020
Video-kamere za PAL/SECAM/NTSC - Metode mjerenja - Dio 1: Kamere sa jednim senzorom koje nisu za radio difuziju EN 61146-1:1996 (IEC 61146-1:1994, IDT) Video cameras (PAL/SECAM/NTSC) - Methods of measurement - Part 1: Non-broadcast single-sensor cameras IDT preštampavanjem en Stručni savjet za standarde 33.160.40
MEST EN 50131-2-8:2020
Alarmni sistemi – Protivprovalni i protivprepadni sistemi - Dio 2-8: Protivprovalni detektori - Detektori udarca EN 50131-2-8:2016 Alarm systems - Intrusion and hold-up systems - Part 2-8: Intrusion detectors - Shock detectors IDT preštampavanjem en Stručni savjet za standarde 13.320
MEST EN 60835-2-6:2020
Metode mjerenja na uređajima i opremi koji se koriste u digitalnim mikrotalasnim sistemima za radio-prenos - Dio 2: Mjerenja na zemaljskim radio-relejnim sistemima - Odjeljak 6: Zaštitna komutacija EN 60835-2-6:1995 (IEC 60835-2-6:1995, IDT) Methods of measurement for equipment used in digital microwave radio transmission systems - Part 2: Measurements on terrestrial radio-relay systems - Section 6: Protection switching IDT preštampavanjem en Stručni savjet za standarde 33.060.30
MEST EN 50693:2020
Pravila definisanja kategorije proizvoda za procjenu životnog ciklusa električnih i elektronskih proizvoda i sistema EN 50693:2019 Product category rules for life cycle assessments of electronic and electrical products and systems IDT preštampavanjem en Stručni savjet za standarde 13.020.20, 29.020
MEST EN 61010-2-012:2020
Zahtjevi za bezbjednost električnih uređaja i opreme za mjerenje, upravljanje i laboratorijsko korišćenje – Dio 2-012: Posebni zahtjevi za ispitivanje klimatskih uslova i uslova okoline i ostalu opremu za klimatizaciju EN 61010-2-012:2016 (IEC 61010-2-012:2016, IDT) Safety requirements for electrical equipment for measurement, control and laboratory use - Part 2-012: Particular requirements for climatic and environmental testing and other temperature conditioning equipment IDT preštampavanjem en Stručni savjet za standarde 19.080 2014/35/EU
MEST EN 61010-2-011:2020
Zahtjevi za bezbjednost električnih uređaja i opreme za mjerenje, upravljanje i laboratorijsko korišćenje - Dio 2-011: Posebni zahtjevi za rashladne uređaje EN 61010-2-011:2017 (IEC 61010-2-011:2016, IDT) Safety requirements for electrical equipment for measurement, control, and laboratory use - Part 2-011: Particular requirements for refrigerating equipment IDT preštampavanjem en Stručni savjet za standarde 19.080
MEST EN 50117-9-2:2020
Koaksijalni kablovi - Dio 9-2: Specifikacija sekcije za koaksijalne kablove za analogni i digitalni prenos signala - Zatvoreni kablovi za sisteme koji rade na 5 MHz - 3 000 MHz EN 50117-9-2:2019 Coaxial cables - Part 9-2: Sectional specification for coaxial cables for analogue and digital signal transmission - Indoor drop cables for systems operating at 5 MHz - 3 000 MHz IDT preštampavanjem en Stručni savjet za standarde 33.120.10 2014/35/EU
MEST EN 50117-9-1:2020
Koaksijalni kablovi - Dio 9-1: Specifikacija sekcije za koaksijalne kablove za analogni i digitalni prenos signala - Zatvoreni kablovi za sisteme koji rade na 5 MHz - 1 000 MHz EN 50117-9-1:2019 Coaxial cables - Part 9-1: Sectional specification for coaxial cables for analogue and digital signal transmission - Indoor drop cables for systems operating at 5 MHz - 1 000 MHz IDT preštampavanjem en Stručni savjet za standarde 33.120.10 2014/35/EU
MEST EN 50117-9-3:2020
Koaksijalni kablovi - Dio 9-3: Specifikacija sekcije za koaksijalne kablove za analogni i digitalni prenos signala - Zatvoreni kablovi za sisteme koji rade na 5 MHz - 6 000 MHz EN 50117-9-3:2019 Coaxial cables - Part 9-3: Sectional specification for coaxial cables for analogue and digital signal transmission - Indoor drop cables for systems operating at 5 MHz - 6 000 MHz IDT preštampavanjem en Stručni savjet za standarde 33.120.10 2014/35/EU
MEST EN 50117-10-1:2020
Koaksijalni kablovi - Dio 10-1: Specifikacija sekcije za koaksijalne kablove za analogni i digitalni prenos signala - Spoljni kablovi za sisteme koji rade na 5 MHz - 1 000 MHz EN 50117-10-1:2019 Coaxial cables - Part 10-1: Sectional specification for coaxial cables for analogue and digital signal transmission - Outdoor drop cables for systems operating at 5 MHz - 1 000 MHz IDT preštampavanjem en Stručni savjet za standarde 33.120.10 2014/35/EU
MEST EN 50117-10-2:2020
Koaksijalni kablovi - Dio 10-2: Specifikacija sekcije za koaksijalne kablove za analogni i digitalni prenos signala - Spoljni kablovi za sisteme koji rade na 5 MHz - 3 000 MHz EN 50117-10-2:2019 Coaxial cables - Part 10-2: Sectional specification for coaxial cables for analogue and digital signal transmission - Outdoor drop cables for systems operating at 5 MHz - 3 000 MHz IDT preštampavanjem en Stručni savjet za standarde 33.120.10 2014/35/EU
MEST EN 50117-11-1:2020
Koaksijalni kablovi - Dio 11-1: Specifikacija sekcije za koaksijalne kablove za analogni i digitalni prenos signala - Distribucioni i spojni kablovi za sisteme koji rade u opsegu 5 MHz - 1 000 MHz EN 50117-11-1:2019 Coaxial cables - Part 11-1: Sectional specification for coaxial cables for analogue and digital signal transmission - Distribution and trunk cables for systems operating at 5 MHz - 1 000 MHz IDT preštampavanjem en Stručni savjet za standarde 33.120.10 2014/35/EU
MEST EN 50117-11-2:2020
Koaksijalni kablovi - Dio 11-2: Specifikacija sekcije za koaksijalne kablove za analogni i digitalni prenos signala - Distribucioni i spojni kablovi za sisteme koji rade u opsegu 5 MHz - 2 000 MHz EN 50117-11-2:2019 Coaxial cables - Part 11-2: Sectional specification for coaxial cables for analogue and digital signal transmission - Distribution and trunk cables for systems operating at 5 MHz - 2 000 MHz IDT preštampavanjem en Stručni savjet za standarde 33.120.10 2014/35/EU
MEST EN 61754-32:2020
Optički sklopovi za međusobno povezivanje i pasivne komponente - Interfejsi optičkih konektora – Dio 32: Familija konektora tipa „DiaLink” EN 61754-32:2016 (IEC 61754-32:2016, IDT) Fibre optic interconnecting devices and passive components - Fibre optic connector interfaces - Part 32: Type DiaLink connector family IDT preštampavanjem en Stručni savjet za standarde 33.180.20
MEST EN 61325:2020
Izolatori za nadzemne vodove nazivnog napona iznad 1 kV - Keramičke ili staklene izolatorske jedinice za mreže jednosmerne struje - Definicije, ispitne metode i kriterijumi za prijem EN 61325:1995 (IEC 61325:1995, IDT) Insulators for overhead lines with a nominal voltage above 1 kV - Ceramic or glass insulator units for d.c. systems - Definitions, test methods and acceptance criteria IDT preštampavanjem en Stručni savjet za standarde 29.080.10
MEST EN 50632-3-3:2020
Električni alati sa motorom - Procedura za mjerenje prašine – Dio 3-3: Posebni zahtjevi za prenosne rendisaljke i rendisaljke tanjilice EN 50632-3-3:2017 Electric motor-operated tools - Dust measurement procedure - Part 3-3: Particular requirements for transportable planers and thicknessers IDT preštampavanjem en Stručni savjet za standarde 13.040.40, 79.120.10
MEST EN 61995-1:2010/A1:2020
Uređaji za priključenje svjetiljki za domaćinstvo i slične svrhe - Dio 1: Opšti zahtjevi EN 61995-1:2008/A1:2017 (IEC 61995-1:2005/A1:2016, IDT) Devices for the connection of luminaires for household and similar purposes - Part 1: General requirements IDT preštampavanjem en Stručni savjet za standarde 29.120.20, 29.140.40 2014/35/EU
MEST EN 61995-2:2010/A1:2020
Uređaji za priključenje svjetiljki za domaćinstvo i slične svrhe - Dio 2: Standardni listovi za DCL EN 61995-2:2009/A1:2017 Devices for the connection of luminaires for household and similar purposes - Part 2: Standard sheets for DCL IDT preštampavanjem en Stručni savjet za standarde 29.120.20, 29.140.40 2006/95/EC, 2014/35/EU
MEST EN 61770:2011/A1:2020
Električni aparati priključeni na vodovodnu mrežu - Izbjegavanje vraćanja vode iz sifona i otkaza cijevnog priključka EN 61770:2009/A1:2019 (IEC 61770:2008/A1:2015, IDT) Electric appliances connected to the water mains - Avoidance of backsiphonage and failure of hose-sets IDT preštampavanjem en Stručni savjet za standarde 91.140.60, 97.030
MEST EN 61287-1:2020/Cor 1:2020
Primjene na željeznici - Energetski pretvarači instalirani u voznim sredstvima - Dio 1: Karakteristike i metode ispitivanja EN 61287-1:2014/AC:2014 Railway applications - Power converters installed on board rolling stock - Part 1: Characteristics and test methods IDT preštampavanjem en Stručni savjet za standarde 45.060
MEST EN 60335-2-7:2012/A2:2020
Aparati za domaćinstvo i slični električni aparati - Bezbjednost - Dio 2-7: Posebni zahtjevi za mašine za pranje rublja EN 60335-2-7:2010/A2:2019 (IEC 60335-2-7:2008/A2:2016, IDT) Household and similar electrical appliances - Safety - Part 2-7: Particular requirements for washing machines IDT preštampavanjem en Stručni savjet za standarde 13.120, 97.060 2014/35/EU
MEST EN 60335-2-13:2010/A1:2020
Aparati za domaćinstvo i slični električni aparati - Bezbjednost - Dio 2-13: Posebni zahtjevi za friteze, tiganje i slične aparate EN 60335-2-13:2010/A1:2019 (IEC 60335-2-13:2009/A1:2016, IDT) Household and similar electrical appliances - Safety - Part 2-13: Particular requirements for deep fat fryers, frying pans and similar appliances IDT preštampavanjem en Stručni savjet za standarde 13.120, 97.040.50 2014/35/EU
MEST EN 60730-1:2017/A1:2020
Automatski električni regulatori - Dio 1: Opšti zahtjevi EN 60730-1:2016/A1:2019 (IEC 60730-1:2013/A1:2015, IDT) Automatic electrical controls - Part 1: General requirements IDT preštampavanjem en Stručni savjet za standarde 97.120 2014/35/EU, 2014/30/EU
MEST EN 61243-3:2015/Cor 1:2020
Rad pod naponom - Detektori napona - Dio 3: Niskonaponski dvopolnik EN 61243-3:2014/AC:2015 (IEC 61243-3:2014/COR2:2015, IDT) Live working - Voltage detectors - Part 3: Two-pole low-voltage type IDT preštampavanjem en Stručni savjet za standarde 13.260, 29.240.20, 29.260.99 2014/35/EU, 2006/95/EC
MEST EN 60335-2-52:2010/A12:2020
Aparati za domaćinstvo i slični električni aparati - Bezbjednost - Dio 2-52: Posebni zahtjevi za aparate za oralnu higijenu EN 60335-2-52:2003/A12:2019 Household and similar electrical appliances - Safety - Part 2-52: Particular requirements for oral hygiene appliances IDT preštampavanjem en Stručni savjet za standarde 13.120, 97.170 2014/35/EU
MEST EN 416:2020
Viseće gasne tamnozračuće grijalice sa jednim ili više gorionika koje se ne koriste u domaćinstvu - Bezbjednost i energetska efikasnost EN 416:2019 Gas-fired overhead radiant tube heaters and radiant tube heater systems for non-domestic use - Safety and energy efficiency IDT preštampavanjem en Stručni savjet za standarde 97.100.20 2015/1188
MEST EN 419:2020
Viseće gasne svijetlozračeće grijalice koje se ne koriste u domaćinstvu - Bezbjednost i energetska efikasnost EN 419:2019 Gas-fired overhead luminous radiant heaters for non-domestic use - Safety and energy efficiency IDT preštampavanjem en Stručni savjet za standarde 97.100.20 2015/1188
MEST EN 165000-5:2020
Slojna i hibridna integrisana kola - Dio 5: Procedura za potvrdu kvaliteta EN 165000-5:1997 Film and hybrid integrated circuits - Part 5: Procedure for qualification approval IDT preštampavanjem en Stručni savjet za standarde 31.200
MEST EN 60264-5-1:2020
Pakovanje žice za namotaje - Dio 5-1: Valjkasti kolutovi za isporuku sa konusnim prirubnicama - Osnovne dimenzije EN 60264-5-1:1997 (IEC 60264-5-1:1997, IDT) Packaging of winding wires - Part 5-1: Cylindrical barrelled delivery spools with conical flanges - Basic dimensions IDT preštampavanjem en Stručni savjet za standarde 55.060
MEST EN 60335-2-11:2012/A2:2020
Aparati za domaćinstvo i slični električni aparati - Bezbjednost - Dio 2-11: Posebni zahtjevi za mašine za sušenje rublja sa bubnjem EN 60335-2-11:2010/A2:2018 (IEC 60335-2-11:2008/A2:2015, IDT) Household and similar electrical appliances - Safety - Part 2-11: Particular requirements for tumble dryers IDT preštampavanjem en Stručni savjet za standarde 13.120, 97.060 2014/35/EU
MEST EN 61300-3-50:2015/Cor 1:2020
Optički sklopovi za međusobno povezivanje i pasivne komponente - Osnovni postupci ispitivanja i mjerenja - Dio 3-50: Ispitivanja i mjerenja - Preslušavanje za prostorne optičke prekidače EN 61300-3-50:2013/AC:2015 (IEC 61300-3-50:2013/COR1:2015, IDT) Fibre optic interconnecting devices and passive components - Basic test and measurement procedures - Part 3-50: Examinations and measurements - Crosstalk for optical spatial switches IDT preštampavanjem en Stručni savjet za standarde 33.180.20
MEST EN 60835-1-2:2020
Metode mjerenja na uređajima i opremi koji se koriste u digitalnim mikrotalasnim sistemima za radio-prenos - Dio 1: Mjerenja zajednička za zemaljske radio-relejne sisteme i satelitske zemaljske stanice - Odjeljak 2: Osnovne karakteristike EN 60835-1-2:1993 (IEC 60835-1-2:1992, IDT) Methods of measurement for equipment used in digital microwave radio transmission systems - Part 1: Measurements common to terrestrial radio-relay systems and satellite earth stations - Section 2: Basic characteristics IDT preštampavanjem en Stručni savjet za standarde 33.060.30
MEST EN 61300-2-50:2020
Optički sklopovi za međusobno povezivanje i pasivne komponente - Osnovni postupci ispitivanja i mjerenja - Dio 2-50: Ispitivanja - Ispitivanje izdržljivosti optičkog konektora sa statičkim opterećenjem - Monomodni i multimodni EN 61300-2-50:2007 (IEC 61300-2-50:2007, IDT) Fibre optic interconnecting devices and passive components - Basic test and measurement procedures - Part 2-50: Tests - Fibre optic connector proof test with static load - Singlemode and multimode IDT preštampavanjem en Stručni savjet za standarde 33.180.20
MEST EN 61300-2-50:2020/Cor 1:2020
Optički sklopovi za međusobno povezivanje i pasivne komponente - Osnovni postupci ispitivanja i mjerenja - Dio 2-50: Ispitivanja - Ispitivanje izdržljivosti optičkog konektora sa statičkim opterećenjem - Monomodni i multimodni EN 61300-2-50:2007/AC:2015 (IEC 61300-2-50:2007/COR1:2015, IDT) Fibre optic interconnecting devices and passive components - Basic test and measurement procedures - Part 2-50: Tests - Fibre optic connector proof test with static load - Singlemode and multimode IDT preštampavanjem en Stručni savjet za standarde 33.180.20
MEST EN 61300-2-51:2020
Optički sklopovi za međusobno povezivanje i pasivne komponente - Osnovni postupci ispitivanja i mjerenja - Dio 2-51: Ispitivanja - Ispitivanje optičkih konektora za prenos sa zateznim opterećenjem - Monomodni i multimodni EN 61300-2-51:2007 (IEC 61300-2-51:2007, IDT) Fibre optic interconnecting devices and passive components - Basic test and measurement procedures - Part 2-51: Tests - Fibre optic connector test for transmission with applied tensile load - Singlemode and multimode IDT preštampavanjem en Stručni savjet za standarde 33.180.20
MEST EN 61300-2-51:2020/Cor 1:2020
Optički sklopovi za međusobno povezivanje i pasivne komponente - Osnovni postupci ispitivanja i mjerenja – Dio 2-51: Ispitivanja – Ispitivanje optičkih konektora za prenos sa zateznim opterećenjem – Monomodni i multimodni EN 61300-2-51:2007/AC:2015 (IEC 61300-2-51:2007/COR 1:2015, IDT) Fibre optic interconnecting devices and passive components - Basic test and measurement procedures - Part 2-51: Tests - Fibre optic connector test for transmission with applied tensile load - Singlemode and multimode IDT preštampavanjem en Stručni savjet za standarde 33.180.20
MEST EN 50574-1:2020
Zahtjevi za sakupljanje, logistiku i postupanje sa uređajima za domaćinstvo na kraju njihovog životnog vijeka, koji sadrže nestabilne ugljovodonike ili nestabilne fluorokarbonate EN 50574-1:2012 Collection, logistics & treatment requirements for end-of-life household appliances containing volatile fluorocarbons or volatile hydrocarbons IDT preštampavanjem en Stručni savjet za standarde 13.030.30, 13.030.40, 97.030 2012/19/EU
MEST EN 50574-1:2020/Cor 1:2020
Zahtjevi za sakupljanje, logistiku i postupanje sa uređajima za domaćinstvo na kraju njihovog životnog vijeka, koji sadrže nestabilne ugljovodonike ili nestabilne fluorokarbonate EN 50574-1:2012/AC:2014 Collection, logistics & treatment requirements for end-of-life household appliances containing volatile fluorocarbons or volatile hydrocarbons IDT preštampavanjem en Stručni savjet za standarde 13.030.30, 13.030.40 , 97.030 2012/19/EU
MEST EN 60835-1-2:2020/A1:2020
Metode mjerenja na uređajima i opremi koji se koriste u digitalnim mikrotalasnim sistemima za radio-prenos - Dio 1: Mjerenja zajednička za zemaljske radio-relejne sisteme i satelitske zemaljske stanice - Odjeljak 2: Osnovne karakteristike EN 60835-1-2:1993/A1:1995 (IEC 60835-1-2:1992/A1:1995, IDT) Methods of measurement for equipment used in digital microwave radio transmission systems - Part 1: Measurements common to terrestrial radio-relay systems and satellite earth stations - Section 2: Basic characteristics IDT preštampavanjem en Stručni savjet za standarde 33.060.30
MEST EN 60335-2-54:2011/A11:2014/Cor 1:2020
Aparati za domaćinstvo i slični električni aparati - Bezbjednost - Dio 2-54: Posebni zahtjevi za aparate za čišćenje površina u domaćinstvu na bazi tečnosti ili pare EN 60335-2-54:2008/A11:2012/AC:2015 Household and similar electrical appliances - Safety - Part 2-54: Particular requirements for surface-cleaning appliances for household use employing liquids or steam IDT preštampavanjem en Stručni savjet za standarde 13.120, 97.180 2006/95/EC, 2014/35/EU
MEST EN 61595-1:2020
Višekanalni digitalni uređaj za snimanje zvuka sa trakom (DATR), za profesionalno korišćenje, sistem sa jednim koturom - Dio 1: Format A EN 61595-1:1997 (IEC 61595-1:1997, IDT) Multichannel digital audio tape recorder (DATR), reel-to-reel system, for professional use - Part 1: Format A IDT preštampavanjem en Stručni savjet za standarde 33.160.30
MEST EN 60512-11-1:2020
Elektromehanički sastavni djelovi za elektronske uređaje - Osnovni postupci ispitivanja i metode mjerenja - Dio 11: Klimatska ispitivanja - Odjeljak 1: Postupak 11a - Klimatski niz EN 60512-11-1:1999 (IEC 60512-11-1:1995, IDT) Electromechanical components for electronic equipment - Basic testing procedures and measuring methods - Part 11: Climatic tests - Section 1: Test 11a - Climatic sequence IDT preštampavanjem en Stručni savjet za standarde 31.220.01
MEST EN 60512-11-8:2020
Elektromehanički sastavni djelovi za elektronske uređaje - Osnovni postupci ispitivanja i metode mjerenja - Dio 11: Klimatska ispitivanja - Odjeljak 8: Postupak 11h - Pjesak i prašina EN 60512-11-8:1999 (IEC 60512-11-8:1995, IDT) Electromechanical components for electronic equipment - Basic testing procedures and measuring methods - Part 11: Climatic tests - Section 8: Test 11h - Sand and dust IDT preštampavanjem en Stručni savjet za standarde 19.080, 31.220.01
MEST EN 61041-4:2020
Neemisioni video-uređaji za snimanje sa trakom - Metode mjerenja - Dio 4: Traka za kalibrisanje (NTSC/PAL/SECAM) EN 61041-4:1997 (IEC 61041-4:1997, IDT) Non-broadcast video tape recorders - Methods of measurement - Part 4: Calibration tape (NTSC/PAL/SECAM) IDT preštampavanjem en Stručni savjet za standarde 33.160.40
MEST EN 61041-5:2020
Neemisioni video-uređaji za snimanje sa trakom - Metode mjerenja - Dio 5: Video-uređaji sa trakom za snimanje u gornjem opsegu, uključujući i one koji imaju video-priključke Y/C (NTSC/PAL) EN 61041-5:1997 (IEC 61041-5:1997, IDT) Non-broadcast video tape recorders - Methods of measurement - Part 5: High-band video tape recorders, including those equipped with Y/C video connectors (NTSC/PAL) IDT preštampavanjem en Stručni savjet za standarde 33.160.40
MEST EN 125000:2020
Specifikacija vrste: Jezgra od feritnih materijala EN 125000:1997 Generic Specification: Cores made of ferrite materials IDT preštampavanjem en Stručni savjet za standarde 29.100.10
MEST EN 61595-2:2020
Višekanalni digitalni uređaj za snimanje zvuka sa trakom (DATR), za profesionalno korišćenje, sistem sa jednim koturom - Dio 2: Format B EN 61595-2:1998 (IEC 61595-2:1997, IDT) Multichannel digital audio tape recorder (DATR), reel-to-reel system, for professional use - Part 2: Format B IDT preštampavanjem en Stručni savjet za standarde 33.160.30
MEST CEN/TR 17330:2020
Uputstvo za izbor, korišćenje, čuvanje i održavanje zaštitne odjeće koja štiti od loših vremenskih uslova, vjetra i hladnoće CEN/TR 17330:2019 Guidelines for selection, use, care and maintenance of protective clothing against foul weather, wind and cold IDT preštampavanjem en Stručni savjet za standarde 13.340.10
MEST EN 61249-8-8:2020
Materijali za strukture međusobnog povezivanja - Dio 8: Skup specifikacija podvrste za neprovodne filmove i prevlake - Odjeljak 8: Privremene prevlake od polimera EN 61249-8-8:1997 (IEC 61249-8-8:1997, IDT) Materials for interconnection structures - Part 8: Sectional specification set for non-conductive films and coatings - Section 8: Temporary polymer coatings IDT preštampavanjem en Stručni savjet za standarde 31.180
MEST EN 60856:2020
Sistem optičkog video-diska sa refleksijom i inicijalnim zapisom \\\"Laser vision\\\" 50 Hz/625 linija — PAL EN 60856:1993 (IEC 60856:1986, IDT) Pre-recorded optical reflective videodisk system \\\"Laser vision\\\" 50 Hz/625 lines - PAL IDT preštampavanjem en Stručni savjet za standarde 33.160.40
MEST EN 60856:2020/A2:2020
Sistem optičkog video-diska sa refleksijom i inicijalnim zapisom \"Laser vision\" 50 Hz/625 linija - PAL EN 60856:1993/A2:1997 (IEC 60856:1986/A2:1997, IDT) Pre-recorded optical reflective videodisk system \"Laser vision\" 50 Hz/625 lines - PAL IDT preštampavanjem en Stručni savjet za standarde 33.160.40
MEST EN 60901:2020
Fluorescentne sijalice sa jednim podnoškom - Specifikacija za performansu EN 60901:1996 (IEC 60901:1996, IDT) Single-capped fluorescent lamps - Performance specifications IDT preštampavanjem en Stručni savjet za standarde 29.140.30 245/2009, 874/2012
MEST EN 60901:2020/A1:2020
Fluorescentne sijalice sa jednim podnoškom - Specifikacije za performansu - Izmjena 1 EN 60901:1996/A1:1997 (IEC 60901:1996/A1:1997, IDT) Single-capped fluorescent lamps - Performance specifications IDT preštampavanjem en Stručni savjet za standarde 29.140.30
MEST EN 60168:2020
Ispitivanja na unutrašnjim i spoljašnjim potpornim izolatorima od keramičkih materijala ili stakla za sisteme sa nazivnim naponima većim od 1 kV EN 60168:1994 (IEC 60168:1994, IDT) Tests on indoor and outdoor post insulators of ceramic material or glass for systems with nominal voltages greater than 1 kV IDT preštampavanjem en Stručni savjet za standarde 29.080.10
MEST EN 60168:2020/A1:2020
Ispitivanja na unutrašnjim i spoljašnjim potpornim izolatorima od keramičkih materijala ili stakla za sisteme sa nazivnim naponima većim od 1 kV - Izmjena 1 EN 60168:1994/A1:1997 (IEC 60168:1994/A1:1997, IDT) Tests on indoor and outdoor post insulators of ceramic material or glass for systems with nominal voltages greater than 1 kV IDT preštampavanjem en Stručni savjet za standarde 29.080.10
MEST EN 60317-29:2020
Specifikacije pojedinih vrsta žica za namotaje - Dio 29: Poliesterom ili poliesterimidom lakirana pravougaona bakarna žica, prekrivena poliamid-imidom, klase 200 EN 60317-29:1996 (IEC 60317-29:1990, IDT) Specifications for particular types of winding wires - Part 29: Polyester or polyesterimide overcoated with polyamide-imide enamelled rectangular copper wire, class 200 IDT preštampavanjem en Stručni savjet za standarde 29.060.10
MEST EN 60317-29:2020/A1:2020
Specifikacije pojedinih vrsta žica za namotaje - Dio 29: Poliesterom ili poliesterimidom lakirana pravougaona bakarna žica, prekrivena poliamid-imidom, klase 200 - Izmjena 1 EN 60317-29:1996/A1:1998 (IEC 60317-29:1990/A1:1997, IDT) Specifications for particular types of winding wires - Part 29: Polyester or polyesterimide overcoated with polyamide-imide enamelled rectangular copper wire, class 200 IDT preštampavanjem en Stručni savjet za standarde 29.060.10
MEST EN ISO 25066:2020
Sistemski i softverski inženjering – Zahtjevi za kvalitet i vrednovanje sistema i softvera (SQuaRE) – Zajednički industrijski format (CIF) za upotrebljivost – Izvještaj procjene EN ISO 25066:2019 (ISO/IEC 25066:2016, IDT) Systems and software engineering - Systems and software Quality Requirements and Evaluation (SQuaRE) - Common Industry Format (CIF) for Usability - Evaluation Report IDT preštampavanjem en Stručni savjet za standarde 35.080
MEST EN 61076-3-101:2020
Konektori sa ocjenjenim kvalitetom, za rad sa jednosmjernom strujom, niskofrekventnim analognim i digitalnim aplikacijama za prenos podataka velikom brzinom - Dio 3: Pravougaoni konektori - Odjeljak 101: Pojedinačna specifikacija za niz konektora sa elektromagnetskom zaštitom sa trapezoidno oblikovanim oklopom i neodvojivim pravougaonim osnosimetričnim kontaktima od 1,27 mm x 2,54 mm EN 61076-3-101:1997 (IEC 61076-3-101:1997, IDT) Connectors with assessed quality, for use in d.c. low-frequency analogue and in digital high-speed data applications - Part 3: Rectangular connectors - Section 101: Detail specification for a range of shielded connectors with trapezoidal shaped shells and non-removable rectangular contacts on a 1,27 mm x 2,54 mm centre-line IDT preštampavanjem en Stručni savjet za standarde 31.220.10
MEST EN 61188-1-1:2020
Štampane ploče i sklopovi štampanih ploča - Izrada i upotreba - Dio 1-1: Generički zahtjevi - Razmatranje ravnosti za elektronske sklopove EN 61188-1-1:1997 (IEC 61188-1-1:1997, IDT) Printed boards and printed board assemblies - Design and use - Part 1-1: Generic requirements - Flatness considerations for electronic assemblies IDT preštampavanjem en Stručni savjet za standarde 31.180
MEST EN 61146-2:2020
Video-kamere za PAL/SECAM/NTSC - Metode mjerenja - Dio 2: Profesionalne kamere sa dva i tri senzora EN 61146-2:1997 (IEC 61146-2:1997, IDT) Video cameras (PAL/SECAM/NTSC) - Methods of measurement - Part 2: Two- and three-sensor professional cameras IDT preštampavanjem en Stručni savjet za standarde 33.160.40
MEST EN 60534-6-1:2020
Regulacioni ventili za industrijske procese - Dio 6: Montažni detalji za vezivanje pozicionera na regulacione ventile - Odjeljak 1: Montiranje pozicionera na linearne izvršne mehanizme EN 60534-6-1:1997 (IEC 60534-6-1:1997, IDT) Industrial-process control valves - Part 6: Mounting details for attachment of positioners to control valves - Section 1: Positioner mounting on linear actuators IDT preštampavanjem en Stručni savjet za standarde 23.060.40, 25.040.40
MEST EN 60512-1-3:2020
Elektromehanički sastavni djelovi za elektronske uređaje - Osnovni postupci ispitivanja i metode mjerenja - Dio 1: Opšta ispitivanja - Odjeljak 3: Postupak 1c: Dužina kontaktnog puta EN 60512-1-3:1997 (IEC 60512-1-3:1997, IDT) Electromechanical components for electronic equipment - Basic testing procedures and measuring methods - Part 1: General examination - Section 3: Test 1c - Electrical engagement length IDT preštampavanjem en Stručni savjet za standarde 31.220.01
MEST EN 60352-1:2020
Nelemljeni spojevi – Dio 1: Obavijeni spojevi – Opšti zahtjevi, metode ispitivanja i praktično uputstvo EN 60352-1:1997 (IEC 60352-1:1997, IDT) Solderless connections - Part 1: Wrapped connections - General requirements, test methods and practical guidance IDT preštampavanjem en Stručni savjet za standarde 29.120.20
MEST EN ISO 24551:2020
Ergonomija - Pristupačan dizajn - Govorna uputstva za potrošačke proizvode EN ISO 24551:2019 (ISO 24551:2019, IDT) Ergonomics - Accessible design - Spoken instructions of consumer products IDT preštampavanjem en Stručni savjet za standarde 11.180.15, 13.180
MEST EN 60512-19-3:2020
Elektromehanički sastavni djelovi za elektronske uređaje - Osnovni postupci ispitivanja i metode mjerenja - Dio 19: Ispitivanja otpornosti prema hemikalijama - Odjeljak 3: Postupak 19c - Otpornost prema tečnostima EN 60512-19-3:1997 (IEC 60512-19-3:1997, IDT) Electromechanical components for electronic equipment - Basic testing procedures and measuring methods - Part 19: Chemical resistance tests - Section 3: Test 19c - Fluid resistance IDT preštampavanjem en Stručni savjet za standarde 31.220.01
MEST EN 60352-6:2020
Nelemljeni spojevi - Dio 6: Spajevi sa probijanjem izolacije – Opšti zahtjevi, metode ispitivanja i praktično uputstvo EN 60352-6:1997 (IEC 60352-6:1997, IDT) Solderless connections - Part 6: Insulation piercing connections - General requirements, test methods and practical guidance IDT preštampavanjem en Stručni savjet za standarde 29.120.20
MEST EN 61866:2020
Audiovizuelni sistemi - Sistemi za prenošenje interaktivnog teksta (ITTS) EN 61866:1997 (IEC 61866:1997, IDT) Audiovisual systems - Interactive text transmission system (ITTS) IDT preštampavanjem en Stručni savjet za standarde 33.160.99
MEST EN ISO 24550:2020
Ergonomija - Pristupačan dizajn - Indikatorska svijetla na potrošačkim proizvodima EN ISO 24550:2019 (ISO 24550:2019, IDT) Ergonomics - Accessible design - Indicator lights on consumer products IDT preštampavanjem en Stručni savjet za standarde 11.180.15, 13.180
MEST EN 60512-1-4:2020
Elektromehanički sastavni djelovi za elektronske uređaje - Osnovni postupci ispitivanja i metode mjerenja - Dio 1: Opšta ispitivanja - Odjeljak 4: Postupak 1d: Efekat zaštite kontakata (zaštita od dodira) EN 60512-1-4:1997 (IEC 60512-1-4:1997, IDT) Electromechanical components for electronic equipment - Basic testing procedures and measuring methods - Part 1: General - Section 4: Test 1d: Contact protection effectiveness (scoop-proof) IDT preštampavanjem en Stručni savjet za standarde 31.220.01
MEST EN 61146-3:2020
Video-kamere za PAL/SECAM/NTSC - Metode mjerenja - Dio 3: Kamkorderi koji nisu za radio-difuziju EN 61146-3:1997 (IEC 61146-3:1997, IDT) Video cameras (PAL/SECAM/NTSC) - Methods of measurement - Part 3: Non-broadcast camera-recorders IDT preštampavanjem en Stručni savjet za standarde 33.160.40
MEST EN 50374:2020
Kolica za provodnike EN 50374:2004 Conductor cars IDT preštampavanjem en Stručni savjet za standarde 43.120
MEST EN 60512-6-5:2020
Elektromehanički sastavni djelovi za elektronske uređaje - Osnovni postupci ispitivanja i metode mjerenja - Dio 6: Ispitivanja na dinamička naprezanja - Odjeljak 5: Postupak 6e: Slučajne vibracije EN 60512-6-5:1999 (IEC 60512-6-5:1997, IDT) Electromechanical components for electronic equipment - Basic testing procedures and measuring methods - Part 6: Dynamic stress tests - Section 5: Test 6e: Random vibration IDT preštampavanjem en Stručni savjet za standarde 31.220
MEST EN 13819-3:2020
Štitnici za uši - Ispitivanje - Dio 3: Dodatne akustičke metode ispitivanja EN 13819-3:2019 Hearing protectors - Testing - Part 3: Supplementary acoustic test methods IDT preštampavanjem en Stručni savjet za standarde 13.340.20 2016/425, 89/686/EEC
MEST EN ISO 11393-2:2020
Zaštitna odjeća za korisnike ručne lančane pile - Dio 2: Zahtjevi za performanse i metode ispitivanja štitnika za noge EN ISO 11393-2:2019 (ISO 11393-2:2018, IDT) Protective clothing for users of hand-held chainsaws - Part 2: Performance requirements and test methods for leg protectors IDT preštampavanjem en Stručni savjet za standarde 13.340.10 89/686/EEC, 2016/425
MEST EN 60672-3:2020
Keramički i stakleni izolacioni materijali - Dio 3: Specifikacije za pojedinačne materijale EN 60672-3:1997 (IEC 60672-3:1997, IDT) Ceramic and glass-insulating materials - Part 3: Specifications for individual materials IDT preštampavanjem en Stručni savjet za standarde 29.035.30
MEST EN 116300:2020
Specifikacija podvrste - Elektromehanički releji nenormirane pobude većeg opterećenja, utvrđenog kvaliteta (naznačene struje od 5 A i veće) EN 116300:1993 Sectional Specification: Electromechanical all-or-nothing heavy load relays of assessed quality (rated from 5A and above) IDT preštampavanjem en Stručni savjet za standarde 29.120.70
MEST EN 61196-3-3:2020
Kablovi za radio-frekvencije - Dio 3-3: Koaksijalni kablovi za digitalne komunikacije u horizontalnim ožičenjima u podovima - Pojedinačna specifikacija za koaksijalne kablove sa penastim dielektrikom za lokalne računarske mreže dometa 185 m i brzine do 10 Mb/s EN 61196-3-3:1997 (IEC 61196-3-3:1997, IDT) Radio frequency cables - Part 3-3: Coaxial cables for digital communication in horizontal floor wiring - Detail specification for coaxial cables with foamed dielectric for local area networks of 185 m reach and up to 10 Mb/s IDT preštampavanjem en Stručni savjet za standarde 33.120.10
MEST EN 60315-4:2020
Metode mjerenja na radio-prijemnicima za različite klase emisije - Dio 4: Prijemnici za radiodifuzne emisije frekvencijski modulisanog zvuka EN 60315-4:1998 (IEC 60315-4:1997, IDT) Methods of measurement on radio receivers for various classes of emission - Part 4: Receivers for frequency-modulated sound broadcasting emissions IDT preštampavanjem en Stručni savjet za standarde 33.160.20
MEST EN 61830:2020
Mikrotalasne feritne komponente - Metode mjerenja glavnih svojstava EN 61830:1998 (IEC 61830:1997, IDT) Microwave ferrite components - Measuring methods for major properties IDT preštampavanjem en Stručni savjet za standarde 29.100.10
MEST EN 60684-3-136:2020
Savitljiva izolaciona navlaka - Dio 3: Specifikacije za pojedinačne vrste navlaka - List 136: Ekstrudovana fluorosilikonska navlaka - Opšte namjene EN 60684-3-136:1998 (IEC 60684-3-136:1997, IDT) Flexible insulating sleeving - Part 3: Specification for individual types of sleeving - Sheet 136: Extruded fluorosilicone sleeving - General purpose IDT preštampavanjem en Stručni savjet za standarde 29.035.20
MEST EN 60835-2-4:2020
Metode mjerenja na uređajima i opremi koji se koriste u digitalnim mikrotalasnim sistemima za radio-prenos - Dio 2: Mjerenja na zemaljskim radio-relejnim sistemima - Odjeljak 4: Predajnik/prijemnik sa modulatorom/demodulatorom EN 60835-2-4:1995 (IEC 60835-2-4:1993, IDT) Methods of measurement for equipment used in digital microwave radio transmission systems - Part 2: Measurements on terrestrial radio-relay systems - Section 4: Transmitter/receiver including modulator/demodulator IDT preštampavanjem en Stručni savjet za standarde 33.060.30
MEST EN 60835-2-4:2020/A1:2020
Metode mjerenja na uređajima i opremi koji se koriste u digitalnim mikrotalasnim sistemima za radio-prenos - Dio 2: Mjerenja na zemaljskim radio-relejnim sistemima - Odjeljak 4: Predajnik/prijemnik sa modulatorom/demodulatorom EN 60835-2-4:1995/A1:1997 (IEC 60835-2-4:1993/A1:1997, IDT) Methods of measurement for equipment used in digital microwave radio transmission systems - Part 2: Measurements on terrestrial radio-relay systems - Section 4: Transmitter/receiver including modulator/demodulator IDT preštampavanjem en Stručni savjet za standarde 33.060.30
MEST EN 60679-4:2020
Oscilatori kontrolisani kristalom kvarca ocjenjenog kvaliteta - Dio 4: Specifikacija podvrste - Potvrda sposobnosti EN 60679-4:1998 (IEC 60679-4-1:1998, IDT) Quartz crystal controlled oscillators of assessed quality - Part 4: Sectional specification - Capability approval IDT preštampavanjem en Stručni savjet za standarde 31.140
MEST EN 60503:2020
Koturovi za emisione video-uređaje za snimanje sa trakom EN 60503:1998 (IEC 60503:1998, IDT) Spools for broadcast videotape recorders (VTRS) IDT preštampavanjem en Stručni savjet za standarde 33.160.40
MEST EN 61300-3-40:2020
Optički sklopovi za međusobno povezivanje i pasivne komponente - Osnovni postupci ispitivanja i mjerenja - Dio 3-40: Ispitivanja i mjerenja - Koeficijent prigušenja konektora priključnog vlakna sa održavanjem polarizacije (pm) EN 61300-3-40:1998 (IEC 61300-3-40:1998, IDT) Fibre optic interconnecting devices and passive components - Basic test and measurement procedures - Part 3-40: Examinations and measurements - Extinction ratio of a polarization maintaining (pm) fibre pigtailed connector IDT preštampavanjem en Stručni savjet za standarde 33.180.20
MEST EN 61300-2-41:2020
Optički sklopovi za međusobno povezivanje i pasivne komponente - Osnovni postupci ispitivanja i mjerenja - Dio 2-41: Ispitivanja - Selekciono ispitivanje slabljenja monomodnih nezakošeno podešenih optičkih konektora EN 61300-2-41:1998 (IEC 61300-2-41:1998, IDT) Fibre optic interconnecting devices and passive components - Basic test and measurement procedures - Part 2-41: Tests - Screen testing of attenuation of single-mode tuned non-angled optical fibre connectors IDT preštampavanjem en Stručni savjet za standarde 33.180.20
MEST EN 61690-1:2020
Format za razmjenu podataka za elektronsko projektovanje (EDIF) - Dio 1: Verzija 3.0.0 EN 61690-1:2000 (IEC 61690-1:2000, IDT) Electronic Design Interchange Format (EDIF) - Part 1: Version 3 0 0 IDT preštampavanjem en Stručni savjet za standarde 35.240.50
MEST EN 60679-4-1:2020
Oscilatori kontrolisani kristalom kvarca ocjenjenog kvaliteta - Dio 4-1: Obrazac za pojedinačnu specifikaciju - Potvrda sposobnosti EN 60679-4-1:1998 (IEC 60679-4-1:1998, IDT) Quartz crystal controlled oscillators of assessed quality - Part 4-1: Blank detail specification - Capability approval IDT preštampavanjem en Stručni savjet za standarde 31.140
MEST EN 61690-2:2020
Format za razmjenu podataka za elektronsko projektovanje (EDIF) - Dio 2: Verzija 4.0.0 EN 61690-2:2000 (IEC 61690-2:2000, IDT) Electronic Design Interchange Format (EDIF) - Part 2: Version 4 0 0 IDT preštampavanjem en Stručni savjet za standarde 35.240.50
MEST EN 61603-6:2020
Prenošenje audio i/ili video signala i srodnih signala korišćenjem infracrvenog zračenja - Dio 6: Video i audiovizuelni signali EN 61603-6:2002 (IEC 61603-6:2001, IDT) Transmission of audio and/or video and related signals using infra-red radiation - Part 6: Video and audio-visual signals IDT preštampavanjem en Stručni savjet za standarde 33.040.40, 33.160.01
MEST EN 60454-3-1:2020
Trake ljepljive pod pritiskom za električne svrhe - Dio 3-1: Specifikacije za pojedinačne materijale - Trake ljepljive pod pritiskom od PVC folije EN 60454-3-1:1998 (IEC 60454-3-1:1998, IDT) Pressure-sensitive adhesive tapes for electrical purposes - Part 3-1: Specifications for individual materials - PVC film tapes with pressure-sensitive adhesive IDT preštampavanjem en Stručni savjet za standarde 29.035.20
MEST EN 60454-3-7:2020
Trake ljepljive pod pritiskom za električne svrhe - Dio 3: Specifikacije za pojedinačne materijale - List 7: Trake ljepljive pod pritiskom od polimidne folije EN 60454-3-7:1998 (IEC 60454-3-7:1998, IDT) Pressure-sensitive adhesive tapes for electrical purposes - Part 3: Specifications for individual materials - Sheet 7: Polyimide film tapes with pressure-sensitive adhesive IDT preštampavanjem en Stručni savjet za standarde 29.035.20
MEST EN 60454-3-6:2020
Trake ljepljive pod pritiskom za električne svrhe - Dio 3: Specifikacije za pojedinačne materijale - List 6: Ljepljive trake od polikarbonatne termoplastične akrilne folije EN 60454-3-6:1998 (IEC 60454-3-6:1998, IDT) Pressure-sensitive adhesive tapes for electrical purposes - Part 3: Specifications for individual materials - Sheet 6: Polycarbonate film tapes with acrylic thermoplastic adhesive IDT preštampavanjem en Stručni savjet za standarde 29.035.20
MEST EN 60674-3-1:2020
Plastične folije za električne svrhe - Dio 3: Specifikacije za pojedinačne materijale - List 1: Biaksijalno orjentisana polipropilenska (PP) folija za kondenzatore EN 60674-3-1:1998 (IEC 60674-3-1:1998, IDT) Plastic films for electrical purposes - Part 3: Specifications for individual materials - Sheet 1: Biaxially oriented polypropylene (PP) film for capacitors IDT preštampavanjem en Stručni savjet za standarde 29.035.20
MEST EN 122110:2020
Specifikacija podvrste: Koaksijalni konektori za radio-frekvencije – Serija SMA EN 122110:1993 Sectional Specification: Radio frequency coaxial connectors - Series SMA IDT preštampavanjem en Stručni savjet za standarde 33.120.30
MEST EN 122160:2020
Specifikacija podvrste: Koaksijalni konektori za radio-frekvencije - Serija SSMA EN 122160:1993 Sectional Specification: Radio frequency coaxial connectors - Series SSMA IDT preštampavanjem en Stručni savjet za standarde 33.120.30
MEST EN 61249-2-19:2020
Materijali za štampane ploče i ostale strukture međusobnog povezivanja - Dio 2-19: Ojačani osnovni materijali, obloženi i neobloženi - Laminirane ploče ojačane epoksidnim linearnim staklenim vlaknima definisane zapaljivosti (ispitivanje vertikalne zapaljivosti), obložene bakarnom folijom EN 61249-2-19:2002 (IEC 61249-2-19:2001, IDT) Materials for printed boards and other interconnecting structures - Part 2-19: Reinforced base materials, clad and unclad - Epoxide cross-plied linear fibreglass-reinforced laminated sheets of defined flammability (vertical burning test) copper clad IDT preštampavanjem en Stručni savjet za standarde 31.180
MEST EN 61300-3-23:2020
Optički sklopovi za međusobno povezivanje i pasivne komponente - Osnovni postupci ispitivanja i mjerenja - Dio 3-23: Ispitivanja i mjerenja - Položaj vlakna u odnosu na čeoni kraj ferule EN 61300-3-23:1998 (IEC 61300-3-23:1998, IDT) Fibre optic interconnecting devices and passive components - Basic test and measurement procedures - Part 3-23: Examination and measuremnts - Fibre position relative to ferrule endfacee IDT preštampavanjem en Stručni savjet za standarde 33.180.20
MEST EN 60679-5:2020
Oscilatori kontrolisani kristalom kvarca ocjenjenog kvaliteta - Dio 5: Specifikacija podvrste - Kvalifikaciona potvrda EN 60679-5:1998 (IEC 60679-5:1998, IDT) Quartz crystal controlled oscillators of assessed quality - Part 5: Sectional specification - Qualification approval IDT preštampavanjem en Stručni savjet za standarde 31.140
MEST EN 60454-3-14:2020
Trake ljepljive pod pritiskom za električne svrhe - Dio 3: Specifikacije za pojedinačne materijale - List 14: Trake ljepljive pod pritiskom od politetrafluoretilenske folije EN 60454-3-14:2001 (IEC 60454-3-14:2001, IDT) Pressure-sensitive adhesive tapes for electrical purposes - Part 3: Specifications for individual materials - Sheet 14: Polytetrafluoroethylene film tapes with pressure-sensitive adhesive IDT preštampavanjem en Stručni savjet za standarde 29.035.20
MEST EN 61595-3:2020
Višekanalni digitalni uređaj za snimanje zvuka sa trakom (DATR), za profesionalno korišćenje, sistem sa jednim koturom - Dio 3: Rad na 24 bita za 16-bitne medijume EN 61595-3:1999 (IEC 61595-3:1999, IDT) Multichannel digital audio tape recorder (DATR), reel-to-reel system, for professional use - Part 3: 24-bit operation for 16-bit media IDT preštampavanjem en Stručni savjet za standarde 33.160.30
MEST EN 60679-5-1:2020
Oscilatori kontrolisani kristalom kvarca ocjenjenog kvaliteta - Dio 5-1: Obrazac za pojedinačnu specifikaciju - Kvalifikaciona potvrda EN 60679-5-1:1998 (IEC 60679-5-1:1998, IDT) Quartz crystal controlled oscillators of assessed quality - Part 5-1: Blank detail specification - Qualification approval IDT preštampavanjem en Stručni savjet za standarde 31.140
MEST EN 61290-6-1:2020
Optički pojačavači - Osnovna specifikacija - Dio 6-1: Metode ispitivanja parametara isticanja iz pumpe - Optički demultiplekser EN 61290-6-1:1998 (IEC 61290-6-1:1998, IDT) Optical fibre amplifiers - Basic specification - Part 6-1: Test methods for pump leakage parameters - Optical demultiplexer IDT preštampavanjem en Stručni savjet za standarde 33.180.30
MEST EN 61146-4:2020
Video-kamere za PAL/SECAM/NTSC - Metode mjerenja - Dio 4: Automatske funkcije video-kamera i kamkordera EN 61146-4:1998 (IEC 61146-4:1998, IDT) Video cameras (PAL/SECAM/NTSC) - Methods of measurement - Part 4: Automatic functions of video cameras and camera-recorders IDT preštampavanjem en Stručni savjet za standarde 33.160.40
MEST EN 33:2020
WC šolje i WC garniture - Dimenzije za povezivanje EN 33:2019 WC pans and WC suites - Connecting dimensions IDT preštampavanjem en Stručni savjet za standarde 91.140.70
MEST EN 60603-8:2020
Konektori za frekvencije ispod 3 MHz za upotrebu sa štampanim pločama - Dio 8: Indirektni konektori za štampane ploče, za osnovni raster od 2,54 mm(0,1 in), sa kvadratnim muškim kontaktima od 0,63 mm x 0,63 mm EN 60603-8:1998 Connectors for frequencies below 3 MHz for use with printed boards - Part 8: Two-part connectors for printed boards, for basic grid of 2,54 mm (0,1 in), with square male contacts of 0,63 mm x 0,63 mm IDT preštampavanjem en Stručni savjet za standarde 31.220.10
MEST EN 60603-9:2020
Konektori za frekvencije ispod 3 MHz za upotrebu sa štampanim pločama - Dio 9: Indirektni konektori za štampane ploče, konektori zadnje ploče i kablovski konektori, osnovnog rastera od 2,54 mm (0,1 in) EN 60603-9:1998 Connectors for frequencies below 3 MHz for use with printed boards - Part 9: Two-part connectors for printed boards, backpanels and cable connectors, basic grid of 2,54 mm (0,1 in) IDT preštampavanjem en Stručni savjet za standarde 31.220.10
MEST EN 17226:2020
Usluge kozmetičkog salona – Zahtjevi i preporuke za pružanje usluga EN 17226:2019 Beauty Salon Services - Requirements and recommendations for the provision of service IDT preštampavanjem en Stručni savjet za standarde 03.080.30
MEST EN 60603-10:2020
Konektori za frekvencije ispod 3 MHz za upotrebu sa štampanim pločama - Dio 10: Indirektni konektori za štampane ploče za osnovni raster od 2,54 mm (0.1 in),obrnuti tip EN 60603-10:1998 Connectors for frequencies below 3 MHz for use with printed boards - Part 10: Two-part connectors for printed boards for basic grid of 2,54 mm (0,1 in), inverted type IDT preštampavanjem en Stručni savjet za standarde 31.220.10
MEST EN 60603-12:2020
Konektori za frekvencije ispod 3 MHz za upotrebu sa štampanim pločama - Dio 12: Pojedinačna specifikacija za dimenzije, opšte zahtjeve i ispitivanja za niz podnožja namijenjenih za upotrebu sa integrisanim kolima EN 60603-12:1998 Connectors for frequencies below 3 MHz for use with printed boards - Part 12: Detail specification for dimensions, general requirements and tests for a range of sockets designed for use with integrated circuits IDT preštampavanjem en Stručni savjet za standarde 31.220.10
MEST EN ISO 17700:2020
Obuća - Metode ispitivanja gornjih djelova obuće (lica) i uložaka - Postojanost obojenja na trljanje i spiranje EN ISO 17700:2019 (ISO 17700:2019, IDT) Footwear - Test methods for upper components and insocks - Colour fastness to rubbing and bleeding IDT preštampavanjem en Stručni savjet za standarde 61.060
MEST CEN/TR 15371-2:2020
Bezbjednost dječjih igračaka - Tumačenja - Dio 2: Odgovori na zahtjeve za tumačenje hemijskih svojstava prema standardima serije EN 71 CEN/TR 15371-2:2019 Safety of toys - Interpretations - Part 2: Replies to requests for interpretation of the chemical standards in the EN 71-series IDT preštampavanjem en Stručni savjet za standarde 97.200.50
MEST EN 61076-4-105:2020
Konektori sa ocjenjenim kvalitetom, za rad sa jednosmjernom strujom, niskofrekventnim analognim i digitalnim aplikacijama za prenos podataka velikom brzinom - Dio 4: Konektori za štampane ploče - Odjeljak 105: Pojedinačna specifikacija za okrugle konektore 9 mm sa 3 do 8 kontakata za upotrebu u širokom spektru aplikacija, uključujući telekomunikacionu i audio industriju EN 61076-4-105:1998 Connectors with assessed quality, for use in d.c., low frequency analogue and in digital high-speed data applications - Part 4: Printed board connectors - Section 105: Detail specification for 9 mm circular connector with 3 to 8 contacts for use in a wide range of applications including the telecommunication and audio industry IDT preštampavanjem en Stručni savjet za standarde 31.220.10
MEST EN 131-6:2020
Merdevine - Dio 6: Teleskopske merdevine EN 131-6:2019 Ladders - Part 6: Telescopic ladders IDT preštampavanjem en Stručni savjet za standarde 97.145 2001/95/EC
MEST EN 62326-4:2020
Štampane ploče - Dio 4: Nesavitljive višeslojne štampane ploče sa međuslojnim vezama - Specifikacija podvrste EN 62326-4:1997 Printed boards - Part 4: Rigid multilayer printed boards with interlayer connections - Sectional specification IDT preštampavanjem en Stručni savjet za standarde 31.180
MEST EN 131-1:2020
Merdevine - Dio 1: Termini, tipovi, funkcionalne veličine EN 131-1:2015+A1:2019 Ladders - Part 1: Terms, types, functional sizes IDT preštampavanjem en Stručni savjet za standarde 01.040.97, 97.145 2001/95/EC
MEST EN 61754-2:2020
Interfejsi optičkih konektora - Dio 2: Familija konektora tipa BFOC/2,5 EN 61754-2:1997 Fibre optic connector interfaces - Part 2: Type BFOC/2,5 connector family IDT preštampavanjem en Stručni savjet za standarde 33.180.20
MEST EN ISO 20150:2020
Obuća i djelovi obuće – Kvantitativna metoda ispitivanja za ocjenu antigljivične aktivnosti EN ISO 20150:2019 (ISO 20150:2019, IDT) Footwear and footwear components - Quantitative challenge test method to assess antifungal activity IDT preštampavanjem en Stručni savjet za standarde 61.060
MEST EN 61754-1:2020
Interfejsi optičkih konektora - Dio 1: Opšte i smjernice EN 61754-1:1997 Fibre optic connector interfaces - Part 1: General and guidance IDT preštampavanjem en Stručni savjet za standarde 33.180.20
MEST EN ISO 19577:2020
Obuća – Štetne supstance potencijalno prisutne u obući i djelovima obuće – Određivanje nitrozoamina EN ISO 19577:2019 (ISO 19577:2019,IDT) Footwear - Critical substances potentially present in footwear and footwear components - Determination of Nitrosamines IDT preštampavanjem en Stručni savjet za standarde 61.060
MEST EN 13757-4:2020
Komunikacioni sistemi za mjerila - Dio 4: Bežična M-Bus komunikacija EN 13757-4:2019 Communication systems for meters - Part 4: Wireless M-Bus communication IDT preštampavanjem en Stručni savjet za standarde 33.200, 35.100.10, 35.100.20
MEST EN 60107-1:2020
Metode mjerenja na prijemnicima emitovanih televizijskih programa - Dio 1: Opšta razmatranja - Mjerenja na radio i video frekvencijama EN 60107-1:1997 Methods of measurement on receivers for television broadcast transmissions - Part 1: General considerations - Measurements at radio and video frequencies IDT preštampavanjem en Stručni savjet za standarde 33.160.20
MEST EN 60107-2:2020
Metode mjerenja na prijemnicima emitovanih televizijskih programa - Dio 2: Audio kanali - Opšte metode i metode za monofonske kanale EN 60107-2:1997 Methods of measurement on receivers for television broadcast transmissions - Part 2: Audio channels - General methods and methods for monophonic channels IDT preštampavanjem en Stručni savjet za standarde 33.160.20
MEST EN 17082:2020
Gasni grijači vazduha sa prinudnom konvencijom koji se koriste u domaćinstvu i van njega za zagrijavanje prostora čija neto vrijednost toplotnog opterećenja ne prelazi 300kW EN 17082:2019 Domestic and non-domestic gas-fired forced convection air heaters for space heating not exceeding a net heat input of 300 kW IDT preštampavanjem en Stručni savjet za standarde 97.100.20 2016/2281
MEST EN 60406:2020
Kasete za medicinsku rendgensku dijagnostiku - Radiografske kasete i kasete za mamografiju EN 60406:1997 Assettes for medical X-ray diagnosis - Radiographic cassettes and mammographic cassettes IDT preštampavanjem en Stručni savjet za standarde 37.040.99
MEST EN 17175:2020
Viseće gasne tamnozračuće grijalice sa trakastim grijačima i sistemi za grijanje sa više gorionika koji se ne upotrebljavaju u domaćinstvu – Bezbjednost i energetska efikasnost EN 17175:2019 Gas-fired overhead radiant strip heaters and multi-burner continuous radiant tube heater systems for non-domestic use - Safety and energy efficiency IDT preštampavanjem en Stručni savjet za standarde 97.100.20 2015/1188
MEST EN 61189-1:2020
Metode ispitivanja za električne materijale, štampane ploče i ostale strukture međusobnog povezivanja i sklopove - Dio 1: Opšte metode ispitivanja i metodologija EN 61189-1:1997 Test methods for electrical materials, printed boards and other interconnection structures and assemblies - Part 1: General test methods and methodology IDT preštampavanjem en Stručni savjet za standarde 31.180
MEST EN 61189-1:2020/A1:2020
Metode ispitivanja za električne materijale, štampane ploče i ostale strukture međusobnog povezivanja i sklopove - Dio 1: Opšte metode ispitivanja i metodologija EN 61189-1:1997/A1:2001 Test methods for electrical materials, printed boards and other interconnection structures and assemblies - Part 1: General test methods and methodology IDT preštampavanjem en Stručni savjet za standarde 31.180
MEST EN ISO 2440:2020
Fleksibilni i kruti polimerni materijali sa ćelijama - Ispitivanje ubrzanim starenjem EN ISO 2440:2019 (ISO 2440:2019,IDT) Flexible and rigid cellular polymeric materials - Accelerated ageing tests IDT preštampavanjem en Stručni savjet za standarde 83.100
MEST EN 60107-7:2020
Metode mjerenja na prijemnicima emitovanih televizijskih programa - Dio 7: Ekrani HDTV-a EN 60107-7:1997 Methods of measurement on receivers for television - Part 7: HDTV displays IDT preštampavanjem en Stručni savjet za standarde 33.160.20
MEST EN ISO 20337:2020
Plastični kompozitni materijali ojačani vlaknima – Metoda ispitivanja smicanja korišćenjem okvira smicanja za određivanje ponašanja naprezanja/deformacije pri smicanju i modula smicanja u ravni EN ISO 20337:2019 (ISO 20337:2018, IDT) Fibre-reinforced plastic composites - Shear test method using a shear frame for the determination of the in-plane shear stress/shear strain response and shear modulus IDT preštampavanjem en Stručni savjet za standarde 83.120
MEST EN 60317-42:2020
Specifikacije pojedinih vrsta žica za namotaje - Dio 42: Poliester-amid-imidom lakirana okrugla bakarna žica klase 200 EN 60317-42:1997 Specifications for particular types of winding wires - Part 42: Polyester-amide-imide enamelled round copper wire, class 200 IDT preštampavanjem en Stručni savjet za standarde 29.060.10
MEST EN 61300-3-9:2020
Optički sklopovi za međusobno povezivanje i pasivne komponente – Osnovni postupci ispitivanja i mjerenja – Dio 3-9: Ispitivanja i mjerenja – Preslušavanje na daljem kraju EN 61300-3-9:1997 Fibre optic interconnecting devices and passive components - Basic test and measurement procedures - Part 3-9: Examinations and measurements - Far-end crosstalk IDT preštampavanjem en Stručni savjet za standarde 33.180.20
MEST EN ISO 29988-1:2020
Plastika - Poli(oksimetilenski) (POM) materijali za presovanje i ekstrudiranje - Dio 1: Sistem obilježavanja i osnova za specifikacije EN ISO 29988-1:2019 (ISO 29988-1:2019, IDT) Plastics - Polyoxymethylene (POM) moulding and extrusion materials - Part 1: Designation system and basis for specifications IDT preštampavanjem en Stručni savjet za standarde 83.080.20
MEST EN 61076-4-102:2020
Konektori sa ocjenjenim kvalitetom za rad sa jednosmjernom strujom, niskofrekventnim analognim i digitalnim aplikacijama za prenos podataka velikom brzinom - Dio 4: Konektori za štampane ploče - Odjeljak 102: Pojedinačna specifikacija za indirektni jednopolni konektor, za višestruku primjenu u utikačkoj jedinici, sa prethodnim centriranjem, kodiranjem i početnim uparivanjem karakteristika, koji ima metrički raster u skladu sa IEC 60917 EN 61076-4-102:1997 Connectors with assessed quality, for use in d.c., low-frequency analogue and in digital high speed data applications - Part 4: Printed board connectors - Section 102: Detail specification for two-part single-pole connectors, for multiple uses on plug-in units, with pre-centring, coding and early mating features, having a metric grid in accordance with IEC 60917 IDT preštampavanjem en Stručni savjet za standarde 31.220.10
MEST EN 61754-8:2020
Interfejsi optičkih konektora — Dio 8: Familija konektora tipa CF08 EN 61754-8:1997 Fibre optic connector interfaces - Part 8: Type CF08 connector family IDT preštampavanjem en Stručni savjet za standarde 33.180.20
MEST EN 17169:2020
Tetoviranje - Bezbjednosni i higijenski postupci EN 17169:2020 Tattooing - Safe and hygienic practice IDT preštampavanjem en Stručni savjet za standarde 03.080.30
MEST EN 60317-43:2020
Specifikacije pojedinih vrsta žica za namotaje - Dio 43: Okrugla bakarna lakirana žica, omotana trakama od aromatičnog poliimida, klase 240 EN 60317-43:1997 Specifications for particular types of winding wires - Part 43: Aromatic polyimide tape wrapped round copper wire, class 240 IDT preštampavanjem en Stručni savjet za standarde 29.060.10
MEST EN 12973:2020
Menadžment vrijednostima EN 12973:2020 Value Management IDT preštampavanjem en Stručni savjet za standarde 03.100.40
MEST EN 60317-43:2020/A1:2020
Specifikacije pojedinih vrsta žica za namotaje - Dio 43: Okrugla bakarna lakirana žica, omotana trakama od aromatičnog poliimida, klase 240 EN 60317-43:1997/A1:2010 Specifications for particular types of winding wires - Part 43: Aromatic polyimide tape wrapped round copper wire, class 240 IDT preštampavanjem en Stručni savjet za standarde 29.060.10
MEST EN 60317-44:2020
Specifikacije pojedinih vrsta žica za namotaje - Dio 44: Pravougaona bakarna lakirana žica, omotana trakama od aromatičnog poliimida, klase 240 EN 60317-44:1997 Specifications for particular types of winding wires - Part 44: Aromatic polyimide tape wrapped rectangular copper wire, class 240 IDT preštampavanjem en Stručni savjet za standarde 29.060.10
MEST EN 60317-44:2020/A1:2020
Specifikacije pojedinih vrsta žica za namotaje - Dio 44: Pravougaona bakarna lakirana žica, omotana trakama od aromatičnog poliimida, klase 240 EN 60317-44:1997/A1:2010 Specifications for particular types of winding wires - Part 44: Aromatic polyimide tape wrapped rectangular copper wire, class 240 IDT preštampavanjem en Stručni savjet za standarde 29.060.10
MEST EN 61300-3-27:2020
Optički sklopovi za međusobno povezivanje i pasivne komponente - Osnovni postupci ispitivanja i mjerenja - Dio 3-27: Ispitivanja i mjerenja - Metoda mjerenja za određivanje mjesta otvora utikača konektora sa više prolaza EN 61300-3-27:1997 Fibre optic interconnecting devices and passive components - Basic test and measurement procedures - Part 3-27: Examinations and measurements - Measurement method for the hole location of a multiway connector plug IDT preštampavanjem en Stručni savjet za standarde 33.180.20
MEST EN 61843:2020
Metode mjerenja nivoa intermodulacionih proizvoda generisanih u žiromagnetskim uređajima EN 61843:1997 Measuring method for the level of intermodulation products generated in a gyromagnetic device IDT preštampavanjem en Stručni savjet za standarde 29.100.10
MEST EN 61248-7:2020
Transformatori i induktivni kalemovi za upotrebu u elektronskim i telekomunikacionim uređajima - Dio 7: Specifikacija podvrste za induktivne kalemove za visoke frekvencije i transformatore za srednje frekvencije na osnovu procedure za potvrdu sposobnosti EN 61248-7:1997 Transformers and inductors for use in electronic and telecommunication equipment - Part 7: Sectional specification for high-frequency inductors and intermediate frequency transformers on the basis of the capability approval procedure IDT preštampavanjem en Stručni savjet za standarde 29.180
MEST EN 60107-8:2020
Preporučene metode mjerenja na prijemnicima emitovanih televizijskih programa - Dio 8: Mjerenje na uređajima D2-MAC/paket EN 60107-8:1997 Recommended methods of measurement on receivers for television broadcast transmissions - Part 8: Measurement on D2-MAC/packet equipment IDT preštampavanjem en Stručni savjet za standarde 33.160.20
MEST EN 2516:2020
Vazduhoplovstvo - Pasivizacija čelika otpornih na koroziju i dekontaminiranih legura na bazi nikla EN 2516:2020 Aerospace series - Passivation of corrosion resisting steels and decontamination of nickel base alloys IDT preštampavanjem en Stručni savjet za standarde 49.040
MEST EN 61287-1:2020
Primjene na željeznici - Energetski pretvarači instalirani u voznim sredstvima - Dio 1: Karakteristike i metode ispitivanja EN 61287-1:2014 (IEC 61287-1:2014, IDT) Railway applications - Power converters installed on board rolling stock - Part 1: Characteristics and test methods IDT preštampavanjem en Stručni savjet za standarde 45.060
MEST EN 122140:2020
Specifikacija podvrste: Koaksijalni konektori za radio-frekvencije - Serija SMC EN 122140:1993 Sectional Specification: Radio frequency coaxial connectors - Series SMC IDT preštampavanjem en Stručni savjet za standarde 33.120.30
MEST EN 61188-1-2:2020
Štampane ploče i sklopovi štampanih ploča - Izrada i upotreba - Dio 1-2: Generički zahtjevi - Kontrolisana impedansa EN 61188-1-2:1998 (IEC 61188-1-2:1998, IDT) Printed boards and printed board assemblies - Design and use - Part 1-2: Generic requirements - Controlled impedance IDT preštampavanjem en Stručni savjet za standarde 31.180
MEST EN 122130:2020
Specifikacija podvrste: Koaksijalni konektori za radio-frekvencije - Serija SMB EN 122130:1993 Sectional Specification: Radio frequency coaxial connectors - Series SMB IDT preštampavanjem en Stručni savjet za standarde 33.120.30
MEST EN 61518:2020
Priključne mjere između mjernih instrumenata sa diferencijalnim pritiskom (vrsta) i zapornih uređaja sa prirubnicama do 413 bara (41,3 Mpa) EN 61518:2001 (IEC 61518:2001, IDT) Mating dimensions between differential pressure (type) measuring instruments and flanged-on shut-off devices up to 413 bar (41,3 MPa) IDT preštampavanjem en Stručni savjet za standarde 23.060
MEST EN 50102:2020
Stepeni zaštite električne opreme od spoljašnih mehaničkih udara pomoću kućišta (IK kod) EN 50102:1995 Degrees of protection provided by enclosures for electrical equipment against external mechanical impacts (IK code) IDT preštampavanjem en Stručni savjet za standarde 29.020
MEST EN 50102:2020/A1:2020
Stepeni zaštite električne opreme od spoljašnih mehaničkih udara pomoću kućišta (IK kod) EN 50102:1995/A1:1998 Degrees of protection provided by enclosures for electrical equipment against external mechanical impacts (IK code) IDT preštampavanjem en Stručni savjet za standarde 29.020
MEST EN 170100:2020
Specifikacija podvrste: Dielektrični rezonatori tipa talasovoda EN 170100:2001 Sectional Specification: Waveguide type dielectric resonators IDT preštampavanjem en Stručni savjet za standarde 31.140
MEST EN 60684-3-151:2020
Savitljiva izolaciona navlaka - Dio 3: Specifikacije za pojedinačne vrste navlaka - List 151: Ekstrudovana PVC/ nitrilna guma - Opšte namjene EN 60684-3-151:1998 (IEC 60684-3-151:1998, IDT) Flexible insulating sleeving - Part 3: Specifications for individual types of sleeving - Sheet 151: Extruded PVC/nitrile rubber - General purpose IDT preštampavanjem en Stručni savjet za standarde 29.035.01
MEST EN 60512-23-3:2020
Elektromehanički sastavni djelovi za elektronske uređaje - Osnovni postupci ispitivanja i metode mjerenja - Dio 23-3: Postupak 23c: Efektivnost elektromagnetne zaštite konektora i pomoćnog pribora EN 60512-23-3:2001 (IEC 60512-23-3:2000, IDT) Electromechanical components for electronic equipment - Basic testing procedures and measuring methods - Part 23-3: Test 23c: Shielding effectiveness of connectors and accessories IDT preštampavanjem en Stručni savjet za standarde 31.220.01
MEST EN 60130-17:2020
Konektori za frekvencije do 3 MHz – Pojedinačna specifikacija za uređaje za međusobno povezivanje koji dozvoljavaju spajanje više pravaca, za upotrebu sa punjivim baterijama EN 60130-17:1999 (IEC 60130-17:1998, IDT) Connectors for frequencies below 3 MHz - Part 17: Detail specification for interconnection devices which permit multi-directional mating, for use with rechargeable batteries IDT preštampavanjem en Stručni savjet za standarde 31.220.10
MEST EN 60603-14:2020
Konektori za frekvencije ispod 3 MHz za upotrebu sa štampanim pločama - Dio 14: Pojedinačna specifikacija za okrugle konektore za niskofrekventne audio i video aplikacije kao što su audio, video i audio-vizuelna oprema EN 60603-14:1999 (IEC 60603-14:1998, IDT) Connectors for frequencies below 3 MHz for use with printed boards - Part 14: Detail specification for circular connectors for low-frequency audio and video applications such as audio, video and audio-visual equipment IDT preštampavanjem en Stručni savjet za standarde 31.220.10
MEST EN 61338-1-3:2020
Dielektrični rezonatori tipa talasovoda - Dio 1-3: Opšti tehnički podaci i uslovi ispitivanja - Metoda mjerenja kompleksne relativne permitivnosti za materijale dielektričnog rezonatora na mikrotalasnoj frekvenciji EN 61338-1-3:2000 (IEC 61338-1-3:1999, IDT) Waveguide type dielectric resonators - Part 1-3: General information and test conditions - Measurement method of complex relative permittivity for dielectric resonator materials at microwave frequency IDT preštampavanjem en Stručni savjet za standarde 33.120.10
MEST EN 61834-4:2020
Snimanje - Digitalni sistem video-kasete za snimanje helikoidnim prebrisavanjem za široku upotrebu koji koristi magnetnu traku širine 6,35 mm (sistemi 525-60, 625-50, 1125-60 i 1250-50) - Dio 4: Tablica i sadržaj zaglavlja pakovanja EN 61834-4:1998 (IEC 61834-4:1998, IDT) Recording - Helical-scan digital video cassette recording system using 6,35 mm magnetic tape for consumer use (525-60, 625-50, 1125-60 and 1250-50 systems) - Part 4: Pack header table and contents IDT preštampavanjem en Stručni savjet za standarde 33.160.40
MEST EN 60660:2020
Ispitivanje potpornih izolatora od organskih materijala za unutrašnje prostorije, za mreže nazivnih napona viših od 1 000 V do, ali ne uključujući 300 kV EN 60660:1999 (IEC 60660:1999, IDT) Insulators - Tests on indoor post insulators of organic material for systems with nominal voltages greater than 1 kV up to but not including 300 kV IDT preštampavanjem en Stručni savjet za standarde 29.080.10
MEST EN 61834-1:2020
Snimanje - Digitalni sistem video-kasete za snimanje helikoidnim prebrisavanjem za široku upotrebu koji koristi magnetnu traku širine 6,35 mm (sistemi 525-60, 625-50, 1125-60 i 1250-50) - Dio 1: Opšte specifikacije EN 61834-1:1998 (IEC 61834-1:1998, IDT) Recording - Helical-scan digital video cassette recording system using 6,35 mm magnetic tape for consumer use (525-60, 625-50, 1125-60 and 1250-50 systems) - Part 1: General specifications IDT preštampavanjem en Stručni savjet za standarde 33.160.40
MEST EN 61835:2020
Digitalni sistem video-kasete za snimanje helikoidnim prebrisavanjem koji koristi magnetnu traku širine 12,65 mm (0,5 in) - Format D-5 EN 61835:1998 (IEC 61835:1998, IDT) Helical-scan digital component video cassette recording system using 12,65 mm (0,5 in) magnetic tape - Format D-5 IDT preštampavanjem en Stručni savjet za standarde 33.160.40
MEST EN 60455-1:2020
Smole na bazi reaktivnih jedinjenja za električnu izolaciju - Dio 1: Definicije i opšti zahtjevi EN 60455-1:1998 (IEC 60455-1:1998, IDT) Resin based reactive compounds used for electrical insulation - Part 1: Definitions and general requirements IDT preštampavanjem en Stručni savjet za standarde 29.035.01
MEST EN 61196-3:2020
Kablovi za radio-frekvencije - Dio 3: Specifikacija podvrste za koaksijalne kablove za lokalne računarske mreže EN 61196-3:1998 (IEC 61196-3:1998, IDT) Radio frequency cables - Part 3: Sectional specification for coaxial cables for local area networks IDT preštampavanjem en Stručni savjet za standarde 33.120.10
MEST EN 61834-2:2020
Snimanje - Digitalni sistem video-kasete za snimanje helikoidnim prebrisavanjem za široku upotrebu koji koristi magnetnu traku širine 6,35 mm (sistemi 525-60, 625-50, 1125-60 i 1250-50) - Dio 2: Format SD za sisteme 525-60 i 625-50 EN 61834-2:1998 (IEC 61834-2:1998, IDT) Recording - Helical-scan digital video cassette recording system using 6,35 mm magnetic tape for consumer use (525-60, 625-50, 1125-60 and 1250-50 systems) - Part 2: SD format for 525-60 and 625-50 systems IDT preštampavanjem en Stručni savjet za standarde 33.160.01
MEST EN 60534-3-3:2020
Regulacioni ventili za industrijske procese - Dio 3-3: Mjere - Ugradne mjere za dvosmjerne ravne ventile sa krajevima za čeono zavarivanje EN 60534-3-3:1998 (IEC 60534-3-3:1998, IDT) Industrial-process control valves - Part 3-3: Dimensions - End-to-end dimensions for buttweld, two-way, globe-type, straight pattern control valves IDT preštampavanjem en Stručni savjet za standarde 23.060.40, 25.040.40
MEST EN 61466-2:2020
Kompozitni lančani izolatori za nadzemne vodove nazivnog napona većeg od 1 kV - Dio 2: Dimenzionalne i električke karakteristike EN 61466-2:1998 (IEC 61466-2:1998, IDT) Composite string insulator units for overhead lines with a nominal voltage greater than 1 kV - Part 2: Dimensional and electrical characteristics IDT preštampavanjem en Stručni savjet za standarde 29.080.10
MEST EN 60938-1:2020
Nepromjenljivi induktivni kalemovi za potiskivanje elektromagnetskih smetnji - Dio 1: Opšta specifikacija EN 60938-1:1999 (IEC 60938-1:1999, IDT) Fixed inductors for electromagnetic interference suppression - Part 1: Generic specification IDT preštampavanjem en Stručni savjet za standarde 29.100.10, 31.020
MEST EN 60908:2020
Snimanje zvuka - Sistem kompakt-diska za digitalizovani zvuk EN 60908:1999 (IEC 60908:1999, IDT) Audio recording - Compact disc digital audio system IDT preštampavanjem en Stručni savjet za standarde 33.160.30
MEST EN 50289-3-11:2020
Komunikacioni kablovi - Specifikacije za metode ispitivanja - Dio 3-11: Metode mehaničkih ispitivanja - Otpornost kablova prema potpunom presjecanju EN 50289-3-11:2001 Communication cables - Specifications for test methods - Part 3-11: Mechanical test methods - Cable cut-through resistance IDT preštampavanjem en Stručni savjet za standarde 33.120.10
MEST EN 3155-019:2020
Vazduhoplovstvo - Električni kontakti koji se koriste u elementima veze - Dio 019: Električni kontakti, ženski, tipa A, za krimpovanje, klase S - Standard za proizvod 3155-019:2019 Aerospace series - Electrical contacts used in elements of connection - Part 019: Contacts, electrical, female, type A, crimp, class S - Product standard IDT preštampavanjem en Stručni savjet za standarde 49.060
MEST EN 3155-044:2020
Vazduhoplovstvo - Električni kontakti koji se koriste u elementima veze - Dio 044: Električni kontakti, muški 044, tipa A, za dvostruko krimpovanje, klase T - Standard za proizvod EN 3155-044:2019 Aerospace series - Electrical contacts used in elements of connection - Part 044: Contacts, electrical, male 044, type A, double crimping, class T - Product standard IDT preštampavanjem en Stručni savjet za standarde 49.060
MEST EN 50289-4-9:2020
Komunikacioni kablovi - Specifikacije za metode ispitivanja - Dio 4-9: Metode ispitivanja uticaja okoline - Pneumatska otpornost EN 50289-4-9:2001 Communication cables - Specifications for test methods - Part 4-9: Environmental test methods - Pneumatic resistance IDT preštampavanjem en Stručni savjet za standarde 33.120.10
MEST EN 60464-1:2020
Lakovi za električnu izolaciju - Dio 1: Termini, definicije i opšti zahtjevi EN 60464-1:1999 (IEC 60464-1:1998, IDT) Varnishes used for electrical insulation - Part 1: Definitions and general requirements IDT preštampavanjem en Stručni savjet za standarde 29.035.01
MEST EN 122150:2020
Specifikacija podvrste: Koaksijalni konektori za radio-frekvencije - Serija EIA sa prirubnicama EN 122150:1993 Sectional Specification: Radio frequency coaxial connectors - Series EIA flange IDT preštampavanjem en Stručni savjet za standarde 33.120.30
MEST EN 61904:2020
Video-snimanje - Format za snimanje helikoidnim prebrisavanjem sa digitalnom komponentom na video-kasetu koja koristi magnetnu traku širine 12,65 mm i obuhvata kompresiju podataka (digitalni L format) EN 61904:2000 (IEC 61904:2000, IDT) Video recording - Helical-scan digital component video cassette recording format using 12,65 mm magnetic tape and incorporating data compression (Format digital-L) IDT preštampavanjem en Stručni savjet za standarde 33.160.40
MEST EN 60774-2:2020
Sistem video-kasete za snimanje helikoidnim prebrisavanjem u VHS formatu koji koristi magnetnu traku širine 12,65 mm (0,5 in) - Dio 2: Snimanje FM audio-signala EN 60774-2:2000 (IEC 60774-2:1999, IDT) Helical-scan video tape cassette system using 12,65 mm (0,5 in) magnetic tape on type VHS - Part 2: FM audio recording IDT preštampavanjem en Stručni savjet za standarde 33.160.40
MEST EN 50377-2-1:2020
Kompleti konektora i komponente za povezivanje koji se koriste u optičkim komunikacionim sistemima - Specifikacije proizvoda - Dio 2-1: Tip FC-PC kojim se završava monomodno vlakno kategorije B1 prema IEC 60793-2 EN 50377-2-1:2001 Connector sets and interconnect components to be used in optical fibre communication systems - Product specifications - Part 2-1: Type FC-PC terminated on IEC 60793-2 category B1 singlemode fibre IDT preštampavanjem en Stručni savjet za standarde 33.180.20
MEST EN 3155-045:2020
Vazduhoplovstvo - Električni kontakti koji se koriste u elementima veze - Dio 045: Električni kontakti, ženski, tipa A, za dvostruko krimpovanje, klase T - Standard za proizvod EN 3155-045:2019 Aerospace series - Electrical contacts used in elements of connection - Part 045: Contacts, electrical, female, type A, double crimping, class T - Product standard IDT preštampavanjem en Stručni savjet za standarde 49.060
MEST EN 60531:2020
Električne termoakumulacione peći za domaćinstvo - Metode za mjerenje performanse EN 60531:2000 (IEC 60531:1999, IDT) Household electric thermal storage room heaters - Methods for measuring performance IDT preštampavanjem en Stručni savjet za standarde 97.100 2015/1188
MEST EN 61966-2-1:2020
Multimedijalni sistemi i uređaji - Mjerenje boja i upravljanje bojama - Dio 2-1: Upravljanje bojama - Unaprijed definisani prostor RGB boja - sRGB EN 61966-2-1:2000 (IEC 61966-2-1:1999, IDT) Multimedia systems and equipment - Colour measurement and management - Part 2-1: Colour management - Default RGB colour space - sRGB IDT preštampavanjem en Stručni savjet za standarde 33.160.60, 37.080
MEST EN 61076-4-103:2020
Konektori za rad sa jednosmjernom strujom, niskofrekventnim analognim i digitalnim aplikacijama za prenos podataka velikom brzinom - Dio 4-103: Konektori za štampane ploče sa ocjenjenim kvalitetom - Pojedinačna specifikacija za indirektne konektore sa elektromagnetskom zaštitom i osnovnim rasterom 2,5 mm EN 61076-4-103:1999 (IEC 61076-4-103:1999, IDT) Connectors for use in d.c. low-frequency analogue and digital high speed data applications - Part 4-103: Printed board connectors with assessed quality - Detail specification for two-part connectors with shielding and a basic grid of 2,5 mm IDT preštampavanjem en Stručni savjet za standarde 31.220.10
MEST EN 61249-3-4:2020
Materijali za štampane ploče i ostale strukture međusobnog povezivanja - Dio 3-4: Specifikacija podvrste za neojačane osnovne materijale, obložene i neobložene (namjenjene za savitljive štampane ploče) - Savitljiv film od poliamida prevučen adhezivnom materijom EN 61249-3-4:1999 (IEC 61249-3-4:1999, IDT) Materials for printed boards and other interconnecting structures - Part 3-4: Sectional specification set for unreinforced base materials, clad and unclad (intended for flexible printed boards) - Adhesive coated flexible polyimide film IDT preštampavanjem en Stručni savjet za standarde 31.180
MEST EN 61249-2-12:2020
Materijali za štampane ploče i ostale strukture međusobnog povezivanja - Dio 2-12: Skup specifikacija podvrste za ojačane osnovne materijale, obložene i neobložene - Laminat od epoksidnog netkanog aramida definisane zapaljivosti, obložen bakarnom folijom EN 61249-2-12:1999 (IEC 61249-2-12:1999, IDT) Materials for printed boards and other interconnecting structures - Part 2-12: Sectional specification set for reinforced base materials, clad and unclad - Epoxide non-woven aramid laminate of defined flammability, copper-clad IDT preštampavanjem en Stručni savjet za standarde 31.180
MEST EN 3155-016:2020
Vazduhoplovstvo - Električni kontakti koji se koriste u elementima veze - Dio 016: Električni kontakti, muški, tipa A, za krimpovanje, klase S - Standard za proizvod EN 3155-016:2019 Aerospace series - Electrical contacts used in elements of connection - Part 016: Contacts, electrical, male, type A, crimp, class S - Product standard IDT preštampavanjem en Stručni savjet za standarde 49.060
MEST EN 61249-3-3:2020
Materijali za štampane ploče i ostale strukture međusobnog povezivanja - Dio 3-3: Specifikacija podvrste za neojačane osnovne materijale, obložene i neobložene (namjenjene za savitljive štampane ploče) - Savitljiv film od poliestera prevučen adhezivnom materijom EN 61249-3-3:1999 (IEC 61249-3-3:1999, IDT) Materials for printed boards and other interconnecting structures - Part 3-3: Sectional specification set for unreinforced base materials, clad and unclad (intended for flexible printed boards) - Adhesive coated flexible polyester film IDT preštampavanjem en Stručni savjet za standarde 31.180
MEST EN 3155-076:2020
Vazduhoplovstvo - Električni kontakti koji se koriste u elementima veze - Dio 076: Električni kontakti, muški tipa A, krimpovani, klase R - Standard za proizvod EN 3155-076:2019 Aerospace series - Electrical contacts used in elements of connection - Part 076: Contacts, electrical, male, type A, crimp, class R - Product standard IDT preštampavanjem en Stručni savjet za standarde 49.060
MEST EN 3155-077:2020
Vazduhoplovstvo – Električni kontakti koji se koriste u elementima veze – Dio 077: Električni kontakti, ženski, tipa A, krimpovani, klase R – Standard za proizvod EN 3155-077:2019 Aerospace series - Electrical contacts used in elements of connection - Part 077: Contacts, electrical, female, type A, crimp, class R - Product standard IDT preštampavanjem en Stručni savjet za standarde 49.060
MEST EN 61249-3-5:2020
Materijali za štampane ploče i ostale strukture međusobnog povezivanja - Dio 3-5: Specifikacija podvrste za neojačane osnovne materijale, obložene i neobložene (namjenjene za savitljive štampane ploče) - Prenosni adhezivni filmovi EN 61249-3-5:1999 (IEC 61249-3-5:1999, IDT) Materials for printed boards and other interconnecting structures - Part 3-5: Sectional specification set for unreinforced base materials, clad and unclad (intended for flexible printed boards) - Transfer adhesive films IDT preštampavanjem en Stručni savjet za standarde 31.180
MEST EN 60730-1:2020
Automatski električni regulatori za domaćinstvo i sličnu upotrebu - Dio 1: Opšti zahtjevi EN 60730-1:2000 (IEC 60730-1:1993, IDT) Automatic electrical controls for household and similar use - Part 1: General requirements IDT preštampavanjem en Stručni savjet za standarde 33.160.20 2006/95/EC, 2004/108/EC, 2014/35/EU, 2014/30/EU
MEST EN 61114-1:2020
Prijemne antene za radiodifuzni prenos preko satelita u frekvencijskom opsegu 11/12 GHz - Dio 1: Električka mjerenja EN 61114-1:1999 (IEC 61114-1:1999, IDT) Receiving antennas for satellite broadcast transmissions in the 11/12 GHz band - Part 1: Electrical measurements IDT preštampavanjem en Stručni savjet za standarde 33.060.20
MEST EN 61249-2-13:2020
Materijali za štampane ploče i ostale strukture međusobnog povezivanja - Dio 2-13: Skup specifikacija podvrste za ojačane osnovne materijale, obložene i neobložene - Laminat od cijanid estra netkanog aramida definisane zapaljivosti, obložen bakarnom folijom EN 61249-2-13:1999 (IEC 61249-2-13:1999, IDT) Materials for printed boards and other interconnecting structures - Part 2-13: Sectional specification set for reinforced base materials, clad and unclad - Cyanate ester non-woven aramid laminate of defined flammability, copper clad IDT preštampavanjem en Stručni savjet za standarde 31.180
MEST EN 61966-3:2020
Multimedijalni sistemi i uređaji - Mjerenje boja i upravljanje bojama - Dio 3: Uređaji sa katodnim cijevima EN 61966-3:2000 (IEC 61966-3:2000, IDT) Multimedia systems and equipment - Colour measurement and management - Part 3: Equipment using cathode ray tubes IDT preštampavanjem en Stručni savjet za standarde 33.160.60, 37.080
MEST EN 61076-4-104:2020
Konektori za rad sa jednosmjernom strujom, niskofrekventnim analognim i digitalnim aplikacijama za prenos podataka velikom brzinom - Dio 4-104: Konektori za štampane ploče sa ocjenjenim kvalitetom - Pojedinačna specifikacija za indirektne modularne konektore, osnovnog rastera 2,0 mm, sa završnim višestrukim rasterom 0,5 mm EN 61076-4-104:1999 (IEC 61076-4-104:1999, IDT) Connectors for use in d.c. low-frequency analogue and digital high speed data applications - Part 4-104: Printed board connectors with assessed quality - Detail specification for two-part modular connectors, basic grid of 2,0 mm, with terminations on a multiple grid of 0,5 mm IDT preštampavanjem en Stručni savjet za standarde 31.220.10
MEST EN 60315-3:2020
Metode mjerenja na radio-prijemnicima za različite klase emisije - Dio 3: Prijemnici za radiodifuzne emisije amplitudski modulisanog zvuka EN 60315-3:1999 (IEC 60315-3:1989, IDT) Methods of measurement on radio receivers for various classes of emission - Part 3: Receivers for amplitude-modulated sound-broadcasting emissions IDT preštampavanjem en Stručni savjet za standarde 33.160.20
MEST EN 60966-1:2020
Sklop kabla za radio-frekvencije i koaksijalnog kabla - Dio 1: Specifikacija vrste - Opšti zahtjevi i metode ispitivanja EN 60966-1:1999 (IEC 60966-1:1999, IDT) Radio frequency and coaxial cable assemblies - Part 1: Generic specification - General requirements and test methods IDT preštampavanjem en Stručni savjet za standarde 33.120.10
MEST EN 4604-007:2020
Vazduhoplovstvo - Kabl, električni, za prenos signala - Dio 007: Kabl, koaksijalni 50 ?, 200 °C, tipa WN - Standard za proizvod EN 4604-007:2019 Aerospace series - Cable, electrical, for signal transmission - Part 007: Cable, coaxial, 50 ohms, 200 °C, type WN - Product standard IDT preštampavanjem en Stručni savjet za standarde 49.060
MEST EN 60843-4:2020
Sistem video-kasete za snimanje helikoidnim prebrisavanjem u VHS formatu koji koristi magnetnu traku širine 8 mm - Video od 8 mm - Dio 4: Video-supkod (VSC) EN 60843-4:2000 (IEC 60843-4:2000, IDT) Helical-scan video tape cassette system using 8 mm magnetic tape (8 mm video) - Part 4: Video subcode (VSC) IDT preštampavanjem en Stručni savjet za standarde 33.160.40
MEST EN 62326-1:2020
Štampane ploče - Dio 1: Opšta specifikacija EN 62326-1:2002 (IEC 62326-1:2002, IDT) Printed boards - Part 1: Generic specification IDT preštampavanjem en Stručni savjet za standarde 31.180
MEST EN 61966-4:2020
Multimedijalni sistemi i uređaji - Mjerenje boja i upravljanje bojama - Dio 4: Uređaji sa prikaznim površinama od tečnog kristala EN 61966-4:2000 (IEC 61966-4:2000, IDT) Multimedia systems and equipment - Colour measurement and management - Part 4: Equipment using liquid crystal display panels IDT preštampavanjem en Stručni savjet za standarde 33.120, 33.160.60
MEST EN 4681-001:2020
Vazduhoplovstvo - Električni kablovi za opštu namjenu sa provodnicima od aluminijuma ili bakra obloženog aluminijumom - Dio 001: Tehnička specifikacija EN 4681-001:2019 Aerospace series - Cables, electric, general purpose, with conductors in aluminium or copper-clad aluminium - Part 001: Technical specification IDT preštampavanjem en Stručni savjet za standarde 49.060
MEST EN 2997-011:2020
Vazduhoplovstvo – Konektori, električni, kružni, spojeni navojnim prstenom, otporni na vatru ili ne otporni na vatru, operativne temperature – 65 °C to 175 °C neprekidno, 200 °C neprekidno, 260 °C vršno - Dio 011: Prazne utičnice - Standard za proizvod EN 2997-011:2019 Aerospace series - Connectors, electrical, circular, coupled by threaded ring, fire resistant or non fire resistant, operating temperatures -65 °C to 175 °C continuous, 200 °C continuous, 260 °C peak - Part 011: Dummy receptacle - Product standard IDT preštampavanjem en Stručni savjet za standarde 49.060
MEST EN 61883-7:2020
Audio/video uređaji za široku upotrebu - Digitalni interfejs - Dio 7: Prenos ITU-R BO.1294 sistema B EN 61883-7:2003 (IEC 61883-7:2003, IDT) Consumer audio/video equipment - Digital interface - Part 7: Transmission of ITU-R BO.1294 System B IDT preštampavanjem en Stručni savjet za standarde 33.160.01, 35.200
MEST EN 62289:2020
Video-snimanje - Digitalni format za snimanje helikoidnim prebrisavanjem na video-kasetu koja koristi magnetnu traku širine 12,65 mm i obuhvata MPEG-2 kompresiju podataka - Format D-10 EN 62289:2003 (IEC 62289:2002, IDT) Video recording - Helical-scan digital video cassette recording format using 12,65 mm magnetic tape and incorporating MPEG-2 Compression - Format D-10 IDT preštampavanjem en Stručni savjet za standarde 33.160.40
MEST EN 2600:2020
Vazduhoplovstvo – Označavanje metalnih poluproizvoda – Pravila EN 2600:2018 Aerospace series - Designation of metallic semi-finished products - Rules IDT preštampavanjem en Stručni savjet za standarde 49.025.05, 49.025.15
MEST EN 60118-8:2020
Elektroakustika - Slušna pomagala - Dio 8: Metode mjerenja karakteristika kvaliteta rada slušnih pomagala u simuliranim uslovima rada in situ EN 60118-8:2005 (IEC 60118-8:2005, IDT) Electroacoustics - Hearing aids - Part 8: Methods of measurement of performance characteristics of hearing aids under simulated in situ working conditions IDT preštampavanjem en Stručni savjet za standarde 17.140.50
MEST EN 60191-6-4:2020
Mehanička standardizacija poluprovodničkih komponenata - Dio 6-4: Opšta pravila za pripremu tehničkih crteža kućišta poluprovodničkih komponenata za površinsku ugradnju - Metode mjerenja dimenzija rastera kuglične mreže kućišta (BGA) EN 60191-6-4:2003 (IEC 60191-6-4:2003, IDT) Mechanical standardization of semiconductor devices - Part 6-4: General rules for the preparation of outline drawings of surface mounted semiconductor device packages - Measuring methods for package dimensions of ball grid array (BGA) IDT preštampavanjem en Stručni savjet za standarde 31.080.01
MEST EN 60695-5-1:2020
Ispitivanje opasnosti od požara - Dio 5-1: Koroziono oštećenje prouzrokovano požarnim otpadom - Opšte smjernice EN 60695-5-1:2003 (IEC 60695-5-1:2002, IDT) Fire hazard testing - Part 5-1: Corrosion damage effects of fire effluent - General guidance IDT preštampavanjem en Stručni savjet za standarde 29.020
MEST EN 4611-003:2020
Vazduhoplovstvo – Električni kablovi za opštu namjenu, jednožilni i višežilni sklop – XLETFE familija – Dio 003: Bakar prevučen kalajem – Radne temperature između –65 °C i 135 °C – Jednostruki ekstrudirani zid za upotrebu u zatvorenom prostoru – Štampanje pomoću UV lasera – Standard za proizvod EN 4611-003:2018 Aerospace series - Cables, electrical, for general purpose, single and multicore assembly - XLETFE Family - Part 003: Tin plated copper - Operating temperatures, between -65 °C and 135 °C - Single extruded wall for enclosed applications - UV laser printable - Product standard IDT preštampavanjem en Stručni savjet za standarde 49.060
MEST EN 60774-4:2020
Sistem video-kasete za snimanje helikoidnim prebrisavanjem u VHS formatu koji koristi magnetnu traku širine 12,65 mm (0,5 in) - Dio 4: Sistem video-kasete formata S-VHS - Način snimanja ET EN 60774-4:2003 (IEC 60774-4:2002, IDT) Helical-scan video tape cassette system using 12,65 mm (0,5 in) magnetic tape on type VHS - Part 4: S-VHS video cassette system - ET-mode IDT preštampavanjem en Stručni savjet za standarde 33.160.40
MEST EN 9107:2020
Vazduhoplovstvo – Sistemi kvaliteta – Autorizacija direktne isporuke – Uputstvo za avio-kompanije EN 9107:2018 Aerospace series - Quality systems - Direct Delivery Authorization - Guidance for Aerospace Companies IDT preštampavanjem en Stručni savjet za standarde 49.020, 03.120.10
MEST EN 4856:2020
Helikopter – Sistemi za disanje u hitnim slučajevima (EBS) – Zahtjevi, ispitivanje i obilježavanje EN 4856:2018 Rotorcraft - Emergency Breathing Systems (EBS) - Requirements, testing and marking IDT preštampavanjem en Stručni savjet za standarde 49.095
MEST EN 2267-010:2020
Vazduhoplovstvo – Električni kablovi za opštu namjenu – Radne temperature između –55 ºC i 260 ºC – Dio 010: DR familija, jednožilni kablovi za štampanje pomoću štampača sa UV laserom – Standard za proizvod EN 2267-010:2018 Aerospace series - Cables, electrical, for general purpose - Operating temperatures between -55 °C and 260 °C - Part 010: DR family, single UV laser printable - Product standard IDT preštampavanjem en Stručni savjet za standarde 49.060
MEST EN 4165-026:2020
Vazduhoplovstvo – Modularni električni konektori pravougaonog poprečnog presjeka – Radna temperatura 175 °C, neprekidno – Dio 026: Oprema za jednostruke module konektora – Standard za proizvod EN 4165-026:2018 Aerospace series - Connector, electrical, rectangular, modular - Operating temperature 175 °C continuous - Part 026: Accessories for single module connector - Product standard IDT preštampavanjem en Stručni savjet za standarde 49.060
MEST EN 62155:2020
Šuplji izolatori pod pritiskom i bez pritiska od keramike i stakla za upotrebu u električnoj opremi nazivnog napona većeg od 1 000 V EN 62155:2003 (IEC 62155:2003, IDT) Hollow pressurized and unpressurized ceramic and glass insulators for use in electrical equipment with rated voltages greater than 1 000 V IDT preštampavanjem en Stručni savjet za standarde 29.080.10
MEST EN 60749-16:2020
Poluprovodničke komponente - Metode mehaničkih i klimatskih ispitivanja - Dio 16: Detektovanje šuma od udara čestica (PIND) EN 60749-16:2003 (IEC 60749-16:2003, IDT) Semiconductor devices - Mechanical and climatic test methods - Part 16: Particle impact noise detection (PIND) IDT preštampavanjem en Stručni savjet za standarde 31.080.01
MEST EN 60749-36:2020
Poluprovodničke komponente - Metode mehaničkih i klimatskih ispitivanja - Dio 36: Ujednačeno ubrzanje EN 60749-36:2003 (IEC 60749-36:2003, IDT) Semiconductor devices - Mechanical and climatic test methods - Part 36: Acceleration, steady state IDT preštampavanjem en Stručni savjet za standarde 31.080.01
MEST EN 60749-18:2020
Poluprovodničke komponente - Metode mehaničkih i klimatskih ispitivanja - Dio 18: Jonizujuće zračenje (ukupna doza) EN 60749-18:2003 (IEC 60749-18:2002, IDT) Semiconductor devices - Mechanical and climatic test methods - Part 18: Ionizing radiation (total dose) IDT preštampavanjem en Stručni savjet za standarde 31.080.01
MEST EN 60749-19:2020
Poluprovodničke komponente - Metode mehaničkih i klimatskih ispitivanja - Dio 19: Dielektrička čvrstoća EN 60749-19:2003 (IEC 60749-19:2003, IDT) Semiconductor devices - Mechanical and climatic test methods - Part 19: Die shear strength IDT preštampavanjem en Stručni savjet za standarde 31.080.01
MEST EN 175101-809:2020
Pojedinačna specifikacija: Indirektni konektori za štampane ploče sa rasterom 2,54 mm, kratka verzija u skladu sa CECC 75 101-801, sa utvrđenim kvalitetom EN 175101-809:2004 Detail specification: Two-part connectors for printed boards having a grid of 2,54 mm, short version in compliance with CECC 75 101-801, with assessed quality IDT preštampavanjem en Stručni savjet za standarde 31.220.10
MEST EN 60993:2020
Elektrolit za ventilisane nikl-kadmijumove ćelije EN 60993:2002 (IEC 60993:1989, IDT) Electrolyte for vented nickel-cadmium cells IDT preštampavanjem en Stručni savjet za standarde 29.220.30
MEST EN 61965:2020
Mehanička bezbjednost katodnih cijevi EN 61965:2003 (IEC 61965:2003, IDT) Mechanical safety of cathode ray tubes IDT preštampavanjem en Stručni savjet za standarde 31.100
MEST EN 61842:2020
Mikrofoni i ušne slušalice za govorne komunikacije EN 61842:2002 (IEC 61842:2002, IDT) Microphones and earphones for speech communications IDT preštampavanjem en Stručni savjet za standarde 17.140.50, 33.160.50
MEST EN 60371-1:2020
Specifikacije za izolacione materijale na bazi liskuna - Dio 1: Definicije i opšti zahtjevi EN 60371-1:2003 (IEC 60371-1:2003, IDT) Specification for insulating materials based on mica - Part 1: Definitions and general requirements IDT preštampavanjem en Stručni savjet za standarde 29.035.50
MEST EN 61300-3-31:2020
Optički sprežni uređaji i pasivne komponente - Osnovni postupci ispitivanja i mjerenja - Dio 3-31: Ispitivanja i mjerenja - Mjerenje odnosa spregnute snage za optičke izvore EN 61300-3-31:2003 (IEC 61300-3-30:2003, IDT) Fibre optic interconnecting devices and passive components - Basic test and measurement procedures - Part 3-31: Examinations and measurements - Coupled power ratio measurement for fibre optic sources IDT preštampavanjem en Stručni savjet za standarde 33.180.20
MEST EN 50420:2020
Osnovni standard za procjenu izlaganja ljudi elektromagnetskim poljima iz samostalnog radio predajnika (od 30 MHz do 40 GHz) EN 50420:2006 Basic standard for the evaluation of human exposure to electromagnetic fields from a stand alone broadcast transmitter (30 MHz - 40 GHz) IDT preštampavanjem en Stručni savjet za standarde 13.280
MEST EN 50475:2020
Osnovni standard za izračunavanje i mjerenje izlaganja ljudi elektromagnetskim poljima iz predajnika radiodifuznih službi u HF opsegu (3 MHz do 30 MHz) EN 50475:2008 Basic standard for the calculation and the measurement of human exposure to electromagnetic fields from broadcasting service transmitters in the HF bands (3 MHz - 30 MHz) IDT preštampavanjem en Stručni savjet za standarde 13.280
MEST EN 2450:2020
Vazduhoplovstvo – Čelik 31Ni10 – 1 230 MPa ≤ Rm ≤ 1 420 MPa – Šipke – De ≤ 40 mm EN 2450:2018 Aerospace series - Steel 31Ni10 - 1 230 MPa ≤ Rm ≤ 1 420 MPa - Bars - De ≤ 40 mm IDT preštampavanjem en Stručni savjet za standarde 49.025.10
MEST EN 2341:2020
Vazduhoplovstvo – Aluminijum i legure aluminijuma – Šipke presovane izvlačenjem kvadratnog i pravougaonog poprečnog presjeka – Mjere EN 2341:2018 Aerospace series - Aluminium and aluminium alloy - Square and rectangular extruded bars - Dimensions IDT preštampavanjem en Stručni savjet za standarde 49.025.20
MEST EN 50342-4:2020
Olovne starterske baterije - Dio 4: Mjere baterija za teška vozila EN 50342-4:2009 Lead-acid starter batteries - Part 4: Dimensions of batteries for heavy vehicles IDT preštampavanjem en Stručni savjet za standarde 29.220.20
MEST EN 62122:2020
Metode mjerenja na digitalnim VTR-ovima za široku upotrebu - Elektronske i mehaničke performanse EN 62122:2002 (IEC 62122:2002, IDT) Methods of measurement for consumer-use digital VTRs - Electronic and mechanical performances IDT preštampavanjem en Stručni savjet za standarde 33.160.40
MEST EN 2715:2020
Vazduhoplovstvo – Makroskopsko ispitivanje plastično prerađenih proizvoda od aluminijuma i legura aluminijuma, polazni proizvod za kovanje i otkovci EN 2715:2018 Aerospace series - Macrographic examination of aluminium and aluminium alloy wrought products, forging stock and forgings IDT preštampavanjem en Stručni savjet za standarde 49.025.20
MEST EN 2813:2020
Vazduhoplovstvo – Legura aluminijuma AL-P-6061 – T6 – Vučene cijevi za primjenu pod pritiskom – 0,6 mm ≤ a ≤ 12,5 mm EN 2813:2018 Aerospace series - Aluminium alloy AL-P-6061- - T6 - Drawn tube for pressure applications - 0,6 mm ≤ a ≤ 12,5 mm IDT preštampavanjem en Stručni savjet za standarde 49.025.20
MEST EN 3745-411:2020
Vazduhoplovstvo – Optička vlakna i kablovi za primjenu u vazduhoplovima – Metode ispitivanja – Dio 411: Otpornost na fluide EN 3745-411:2018 Aerospace series - Fibres and cables, optical, aircraft use - Test methods - Part 411: Resistance to fluids IDT preštampavanjem en Stručni savjet za standarde 49.090
MEST EN 50289-3-13:2020
Komunikacioni kablovi - Specifikacije za metode ispitivanja - Dio 3-13: Metode mehaničkih ispitivanja - Eolske vibracije EN 50289-3-13:2003 Communication cables - Specifications for test methods - Part 3-13: Mechanical test methods - Aeolian vibration IDT preštampavanjem en Stručni savjet za standarde 33.120.10
MEST EN 61603-7:2020
Sistemi za prenošenje audio i/ili video signala i srodnih signala korišćenjem infracrvenog zračenja - Dio 7: Digitalni audio signali za konferencijske i slične primjene EN 61603-7:2003 (IEC 61603-7:2003, IDT) Transmission systems for audio and/or video and related signals using infra-red radiation - Part 7: Digital audio signals for conference and similar applications IDT preštampavanjem en Stručni savjet za standarde 33.040.20, 33.160.99
MEST EN 4611-004:2020
Vazduhoplovstvo – Električni kablovi za opštu namjenu, jednožilni i višežilni sklop – XLETFE familija – Dio 004: Bakar presvučen kalajem – Radne temperature između –65 °C i 135 °C – Dvostruki ekstrudirani zid za upotrebu na otvorenom – Štampanje pomoću UV lasera – Standard za proizvod EN 4611-004:2018 Aerospace series - Cables, electrical, for general purpose, single and multicore assembly - XLETFE Family - Part 004: Tin plated copper - Operating temperatures, between - 65 °C and 135 °C - Dual extruded wall for open applications - UV laser printable - Product standard IDT preštampavanjem en Stručni savjet za standarde 49.060
MEST EN 60455-3-1:2020
Smole na bazi reaktivnih jedinjenja za električnu izolaciju - Dio 3: Specifikacije za pojedinačne materijale - List 1: Jedinjenja epoksidnih smola bez punioca EN 60455-3-1:2003 (IEC 60455-3-1:2003, IDT) Resin based reactive compounds used for electrical insulation - Part 3: Specifications for individual materials - Sheet 1: Unfilled epoxy resinous compounds IDT preštampavanjem en Stručni savjet za standarde 29.035.01
MEST EN 60455-3-2:2020
Smole na bazi reaktivnih jedinjenja za električnu izolaciju - Dio 3: Specifikacije za pojedinačne materijale - List 2: Jedinjenja epoksidnih smola sa kvarcnim pjeskom kao puniocem EN 60455-3-2:2003 (IEC 60455-3-2:2003, IDT) Resin based reactive compounds used for electrical insulation - Part 3: Specifications for individual materials - Sheet 2: Quartz filled epoxy resinous compounds IDT preštampavanjem en Stručni savjet za standarde 29.035.01
MEST EN 60862-3:2020
Filtri sa površinskim akustičnim talasima (SAW) ocjenjenog kvaliteta - Dio 3: Standard za spoljni oblik i mjere EN 60862-3:2003 (IEC 60862-3:2003, IDT) Surface acoustic wave (SAW) filters of assessed quality - Part 3: Standard outlines IDT preštampavanjem en Stručni savjet za standarde 31.140
MEST EN 60512-10-4:2020
Konektori za elektronske uređaje – Ispitivanja i mjerenja – Dio 10-4: Ispitivanja udarom (slobodni konektori), ispitivanja statičkim opterećenjem (učvršćeni konektori), ispitivanja izdržljivosti i ispitivanja preopterećenjem – Postupak 10d: Električno preopterećenje (konektori) EN 60512-10-4:2003 (IEC 60512-10-4:2003, IDT) Connectors for electronic equipment - Tests and measurements - Part 10-4: Impact tests (free components), static load tests (fixed components), endurance tests and overload tests - Test 10d: Electrical overload (connectors) IDT preštampavanjem en Stručni savjet za standarde 31.220.10
MEST EN 50390:2020
Obezbjeđenje kosmičkih proizvoda - Ručno lemljenje visoko pouzdanih električnih veza EN 50390:2004 Space product assurance - The manual soldering of high-reliability electrical connections IDT preštampavanjem en Stručni savjet za standarde 49.060
MEST EN 60115-9:2020
Nepromjenljivi otpornici za elektronske uređaje - Dio 9: Specifikacija podvrste - Mreže nepromjenljivih otpornika za površinsku ugradnju sa pojedinačno mjerljivim otpornicima EN 60115-9:2004 (IEC 60115-9:2003, IDT) Fixed resistors for use in electronic equipment - Part 9: Sectional specification - Fixed surface mount resistor networks with individually measurable resistors IDT preštampavanjem en Stručni savjet za standarde 31.040.10
MEST EN 3745-506:2020
Vaduhoplovstvo – Optička vlakna i kablovi za primjenu u vazduhoplovima – Metode ispitivanja – Dio 506: Otpornost na udar EN 3745-506:2018 Aerospace series - Fibres and cables, optical, aircraft use - Test methods - Part 506: Impact resistance IDT preštampavanjem en Stručni savjet za standarde 49.060, 49.090
MEST EN 4730:2020
Vazduhoplovstvo – Antropometrijsko dimenzioniranje sjedišta vazduhoplova EN 4730:2018 Aerospace series - Anthropometric dimensioning of aircraft seats IDT preštampavanjem en Stručni savjet za standarde 49.095
MEST EN 62226-2-1:2020
Izlaganje električnim ili magnetskim poljima u niskom i srednjem frekvencijskom opsegu - Metode za izračunavanje gustine struje i unutrašnjeg električnog polja indukovanog u ljudskom tijelu - Dio 2-1: Izlaganje magnetskim poljima - 2D modeli EN 62226-2-1:2005 (IEC 62226-2-1:2004, IDT) Exposure to electric or magnetic fields in the low and intermediate frequency range - Methods for calculating the current density and internal electric field induced in the human body - Part 2-1: Exposure to magnetic fields - 2D models IDT preštampavanjem en Stručni savjet za standarde 17.220.20
MEST EN 62005-7:2020
Pouzdanost optičkih sklopova za međusobno povezivanje i pasivnih komponenata - Dio 7: Modeliranje naprezanja tokom eksploatacije EN 62005-7:2004 (IEC 62005-7:2004, IDT) Reliability of fibre optic interconnecting devices and passive optical components - Part 7: Life stress modeling IDT preštampavanjem en Stručni savjet za standarde 33.180.20
MEST EN 4641-106:2020
Vazduhoplovstvo – Optički kablovi, prečnik omotača 125 µm – Dio 106: GI vlakna polučvrste konstrukcije 62,5/125 µm nazivnog spoljašnjeg poluprečnika 0,9 mm – Standard za proizvod EN 4641-106:2018 Aerospace series - Cables, optical, 125 µm diameter cladding - Part 106: Semi-loose structure 62,5/125 µm GI fibre nominal 0,9 mm outside diameter - Product standard IDT preštampavanjem en Stručni savjet za standarde 49.090
MEST EN 60512-23-7:2020
Konektori za elektronske uređaje - Ispitivanja i mjerenja - Dio 23-7: Ispitivanja zaštite i filtriranja - Postupak 23g: Efektivna prenosna impedansa konektora EN 60512-23-7:2005 (IEC 60512-23-7:2005, IDT) Connectors for electronic equipment - Tests and measurements - Part 23-7: Screening and filtering tests - Test 23g: Effective transfer impedance of connectors IDT preštampavanjem en Stručni savjet za standarde 31.220.10
MEST EN 4641-201:2020
Vazduhoplovstvo – Optički kablovi, prečnik omotača 125 µm – Dio 201: SM vlakna polučvrste konstrukcije 9/125 µm nazivnog spoljašnjeg poluprečnika 1,8 mm – Standard za proizvod EN 4641-201:2018 Aerospace series - Cables, optical, 125 µm diameter cladding - Part 201: Semi-loose structure 9/125 µm SM fibre nominal 1,8 mm outside diameter - Product standard IDT preštampavanjem en Stručni savjet za standarde 49.090
MEST EN 61076-3-103:2020
Konektori za elektronske uređaje - Dio 3-103: Pravougaoni konektori - Pojedinačna specifikacija za jednoredne konektore sa neodvojivim trakastim kablovskim kontaktima od 1,25 mm koji se koriste za serijski prenos podataka velikom brzinom (HSSDC) EN 61076-3-103:2004 (IEC 61076-3-103:2003, IDT) Connectors for electronic equipment - Part 3-103: Rectangular connectors - Detail specification for single row connectors with non-removable ribbon cable contacts on 1,25 mm pitch used for high speed serial data (HSSDC) IDT preštampavanjem en Stručni savjet za standarde 31.220.10
MEST EN 62153-4-2:2020
Metode ispitivanja metalnih komunikacionih kablova - Dio 4-2: Ispitivanje elektromagnetske kompatibilnosti (EMC) - Slabljenje usljed elektromagnetske zaštite i sprezanja - Metoda ubacivanjem stezaljki EN 62153-4-2:2004 (IEC 62153-4-2:2003, IDT) Metallic communication cables test methods - Part 4-2: Electromagnetic compatibility (EMC) - Screening and coupling attenuation - Injection clamp method IDT preštampavanjem en Stručni savjet za standarde 33.100, 33.120.10
MEST EN 140101:2020
Obrazac za pojedinačnu specifikaciju: Nepromjenljivi tankoslojni otpornici male snage EN 140101:2008 Blank Detail Specification: Fixed low power film resistors IDT preštampavanjem en Stručni savjet za standarde 31.040.10
MEST EN 4641-202:2020
Vazduhoplovstvo – Optički kablovi, prečnik omotača 125 µm – Dio 202: SM vlakna polučvrste konstrukcije ojačane jednostruko 9/125 µm nazivnog spoljašnjeg poluprečnika 2,74 mm – Standard za proizvod EN 4641-202:2018 Aerospace series - Cables, optical, 125 µm diameter cladding - Part 202: Semi-loose, ruggedized simplex construction 9/125 µm SM fibre nominal 2,74 mm outside diameter - Product standard IDT preštampavanjem en Stručni savjet za standarde 49.090
MEST EN 2709:2020
Vazduhoplovstvo – Legura aluminijuma 2024 – T3510 – Šipke i profili – 1,2 mm ≤ (a ili D) ≤ 150 mm – Sa kontrolom perifernog grubog zrna EN 2709:2018 Aerospace series - Aluminium alloy 2024- - T3510 - Bars and sections - 1,2 mm ≤ (a or D) ≤ 150 mm - With peripheral coarse grain control IDT preštampavanjem en Stručni savjet za standarde 49.025.20
MEST EN 2716:2020
Vazduhoplovstvo – Metoda ispitivanja – Određivanje osjetljivosti prema međukristalnoj koroziji – Proizvodi od aluminijuma i legura aluminijuma za plastičnu preradu AL-P2XXX serija, AL-P7XXX serija i legura aluminijuma sa litijumom EN 2716:2018 Aerospace series - Test method - Determination of susceptibility to intergranular corrosion - Wrought aluminium alloy products AL-P2XXX- series, AL-P7XXX- series and aluminium-lithium alloys IDT preštampavanjem en Stručni savjet za standarde 49.025.20
MEST EN 61300-3-32:2020
Optički sklopovi za međusobno povezivanje i pasivne komponente - Osnovni postupci ispitivanja i mjerenja - Dio 3-32: Ispitivanja i mjerenja - Mjerenje disperzije polarizacionog moda za pasivne optičke komponente EN 61300-3-32:2006 (IEC 61300-3-32:2006, IDT) Fibre optic interconnecting devices and passive components - Basic test and measurement procedures - Part 3-32: Examinations and measurements - Polarization mode dispersion measurement for passive optical components IDT preštampavanjem en Stručni savjet za standarde 33.180.20
MEST EN 50400:2020
Osnovni standard za pokazivanje usaglašenosti stacionarne opreme za radio-prenos (od 110 MHz do 40 GHz) predviđene za upotrebu u bežičnim telekomunikacionim mrežama sa osnovnim ograničenjima ili referentnim nivoima koji se odnose na opštu izloženost radiofrekvencijskim elektromagnetskim poljima kada se stavi u upotrebu EN 50400:2006 Basic standard to demonstrate the compliance of fixed equipment for radio transmission (110 MHz - 40 GHz) intended for use in wireless telecommunication networks with the basic restrictions or the reference levels related to general public exposure to radio frequency electromagnetic fields, when put into service IDT preštampavanjem en Stručni savjet za standarde 17.220.20, 33.070.01
MEST EN 61300-3-37:2020
Optički sklopovi za međusobno povezivanje i pasivne komponente - Osnovni postupci ispitivanja i mjerenja - Dio 3-37: Ispitivanja i mjerenja - Ugao čeonog kraja pod uglom poliranih optičkih vlakana EN 61300-3-37:2005 (IEC 61300-3-37:2005, IDT) Fibre optic interconnecting devices and passive components - Basic test and measurement procedures - Part 3-37: Examinations and measurements - Endface angle of angle-polished optical fibres IDT preštampavanjem en Stručni savjet za standarde 33.180.20
MEST EN 2726:2020
Vazduhoplovstvo – Legura aluminijuma Al-C42201 – T6 – Odlivci liveni u pijesku – a ≤ 20 mm EN 2726:2018 Aerospace series - Aluminium alloy Al-C42201 - T6 - Sand castings - a ≤ 20 mm IDT preštampavanjem en Stručni savjet za standarde 49.025.20
MEST EN 2728:2020
Vazduhoplovstvo – Legura aluminijuma AL-C42101 – T6 – Odlivak liven u pjesku – a ≤ 20 mm EN 2728:2018 Aerospace series - Aluminium alloy AL-C42101 - T6 - Sand casting - a ≤ 20 mm IDT preštampavanjem en Stručni savjet za standarde 49.025.20
MEST EN 62211:2020
Induktivne komponente – Upravljanje pouzdanošću EN 62211:2017 (IEC 62211:2017, IDT) Inductive components - Reliability management IDT preštampavanjem en Stručni savjet za standarde 29.100.10
MEST EN 2379:2020
Vazduhoplovstvo – Fluidi za ocjenu nemetalnih materijala EN 2379:2018 Aerospace series - Fluids for assessment of non-metallic materials IDT preštampavanjem en Stručni savjet za standarde 49.035
MEST EN 3315:2020
Vazduhoplovstvo – Legura titanijuma TI-P64001 – Termički rastvorena i podvrgnuta starenju – Otkovci – De ≤ 75 mm EN 3315:2018 Aerospace series - Titanium alloy TI-P64001 - Solution treated and aged - Forgings - De ≤ 75 mm IDT preštampavanjem en Stručni savjet za standarde 49.025.30
MEST EN 60300-3-3:2020
Menadžment sigurnošću funkcionisanja - Dio 3-3: Uputstvo za primjenu – Troškovi životnog ciklusa EN 60300-3-3:2017 (IEC 60300-3-3:2017, IDT) Dependability management - Part 3-3: Application guide - Life cycle costing IDT preštampavanjem en Stručni savjet za standarde 21.020
MEST EN 3660-003:2020
Vazduhoplovstvo – Pribor za kablovski izlaz za kružne i pravougaone električne i optičke konektore – Dio 003: Izolaciona navrtka, tipa A – Standard za proizvod EN 3660-003:2018 Aerospace series - Cable outlet accessories for circular and rectangular electrical and optical connectors - Part 003: Grommet nut, style A - Product standard IDT preštampavanjem en Stručni savjet za standarde 49.060
MEST EN 4641-200:2020
Vazduhoplovstvo – Optički kablovi, prečnik omotača 125 µm – Dio 200: GI vlakna polučvrste konstrukcije 9/125 µm nazivnog spoljašnjeg poluprečnika 0,9 mm – Standard za proizvod EN 4641-200:2018 Aerospace series - Cables, optical, 125 µm diameter cladding - Part 200: Semi-loose structure 9/125 µm GI fibre nominal 0,9 mm outside diameter - Product standard IDT preštampavanjem en Stručni savjet za standarde 49.090
MEST EN 2894:2020
Vazduhoplovstvo – Samozabravljujuće navrtke, duple šestougaone, od legure na bazi nikla otporne na toplotu, pasivizirane, podmazane sa MoS2 – Klasifikacija: 1 550 MPa (na temperaturi okoline)/315 °C EN 2894:2018 Aerospace series - Nuts, bihexagonal, self-locking, with counterbore, in heat resisting nickel base alloy, passivated, MoSâ‚‚ lubricated - Classification: 1 550 MPa (at ambient temperature) / 315 °C IDT preštampavanjem en Stručni savjet za standarde 49.030.30
MEST EN 9146:2020
Vazduhoplovstvo – Program prevencije oštećenja prouzrokovanih stranim predmetima (FOD) – Zahtjevi za vazduhoplovne, svemirske i odbrambene organizacije EN 9146:2018 Aerospace series - Foreign Object Damage (FOD) Prevention Program - Requirements for Aviation, Space, and Defence Organizations IDT preštampavanjem en Stručni savjet za standarde 49.020
MEST EN 4710-01:2020
Vazduhoplovstvo – Brzootpuštajući sistemi pričvršćivanja za nekonstrukcijske primjene – Dio 01: Tehnička specifikacija EN 4710-01:2018 Aerospace series - Quick release fastening systems for non-structural applications - Part 01: Technical specification IDT preštampavanjem en Stručni savjet za standarde 49.035
MEST EN 61788-9:2020
Superprovodnost - Dio 9: Mjerenja visokotemperaturnih masivnih superprovodnika - Gustina zaostalog fluksa oksidnih krupnozrnastih superprovodnika EN 61788-9:2005 (IEC 61788-9:2005, IDT) Superconductivity - Part 9: Measurements for bulk high temperature superconductors - Trapped flux density of large grain oxide superconductors IDT preštampavanjem en Stručni savjet za standarde 17.220, 29.050
MEST EN 61338-2:2020
Dielektrični rezonatori tipa talasovoda - Dio 2: Smjernice za primjene oscilatora i filtra EN 61338-2:2004 (IEC 61338-2:2004, IDT) Waveguide type dielectric resonators - Part 2: Guidelines for oscillator and filter applications IDT preštampavanjem en Stručni savjet za standarde 31.140
MEST EN 60645-5:2020
Elektroakustika - Audiometrijski uređaji i oprema - Dio 5: Instrumenti za mjerenje akustičke impedanse/admitanse uha EN 60645-5:2005 (IEC 60645-5:2004, IDT) Electroacoustics - Audiometric equipment - Part 5: Instruments for the measurement of aural acoustic impedance/admittance IDT preštampavanjem en Stručni savjet za standarde 17.140.50
MEST EN 4710-03:2020
Vazduhoplovstvo – Brzootpuštajući sistemi pričvršćivanja za nekonstrukcijske primjene – Dio 03: Opružna stezaljka EN 4710-03:2018 Aerospace series - Quick release fastening systems for non-structural applications - Part 03: Spring clamp IDT preštampavanjem en Stručni savjet za standarde 49.035
MEST EN 196403:2020
Naljepnica za specifikaciju sa detaljima: Taster sklopke - Ocjena nivoa Y EN 196403:1998 Blank Detail Specification: Push button switches - Assessment level Y IDT preštampavanjem en Stručni savjet za standarde 29.100
MEST EN 60512-25-6:2020
Konektori za elektronske uređaje - Ispitivanja i mjerenja - Dio 25-6: Postupak 25f: Dijagram oka i podrhtavanje EN 60512-25-6:2004 (IEC 60512-25-6:2004, IDT)) Connectors for electronic equipment - Tests and measurements - Part 25-6: Test 25f: Eye pattern and jitter IDT preštampavanjem en Stručni savjet za standarde 31.220.10
MEST EN 9145:2020
Vazduhoplovstvo – Zahtjevi za napredno planiranje kvaliteta proizvoda i proces odobravanja djelova iz proizvodnje EN 9145:2018 Aerospace series - Requirements for Advanced Product Quality Planning and Production Part Approval Process IDT preštampavanjem en Stručni savjet za standarde 49.020, 03.120.10
MEST EN 61076-7-001:2020
Konektori za elektronske uređaje - Dio 7-001: Kablovski pribor za izlaze – Obrazac za pojedinačnu specifikaciju EN 61076-7-001:2004 (IEC 61076-7-001:2004, IDT) Connectors for electronic equipment - Part 7-001: Cable outlet accessories - Blank detail specification IDT preštampavanjem en Stručni savjet za standarde 31.220.10
MEST EN 3745-202:2020
Vazduhoplovstvo – Optička vlakna i kablovi za primjenu u vazduhoplovima – Metode ispitivanja – Dio 202: Mjere vlakna EN 3745-202:2018 Aerospace series - Fibres and cables, optical, aircraft use - Test methods - Part 202: Fibre dimensions IDT preštampavanjem en Stručni savjet za standarde 49.060
MEST EN 61019-1:2020
Rezonatori sa površinskim akustičnim talasima (SAW) - Dio 1: Opšta specifikacija EN 61019-1:2005 (IEC 61019-1:2004, IDT) Surface acoustic wave (SAW) resonators - Part 1: Generic specification IDT preštampavanjem en Stručni savjet za standarde 31.140
MEST EN 62226-1:2020
Izlaganje električnim ili magnetskim poljima u niskom i srednjem frekvencijskom opsegu - Metode za izračunavanje gustine struje i unutrašnjeg električnog polja indukovanog u ljudskom tijelu - Dio 1: Opšte EN 62226-1:2005 (IEC 62226-1:2004, IDT) Exposure to electric or magnetic fields in the low and intermediate frequency range - Methods for calculating the current density and internal electric field induced in the human body - Part 1: General IDT preštampavanjem en Stručni savjet za standarde 17.220.20
MEST EN 2591-228:2020
Vazduhoplovstvo – Elementi za električno i optičko povezivanje – Metode ispitivanja – Dio 228: Sila za povlačenje ferule EN 2591-228:2018 Aerospace series - Elements of electrical and optical connection - Test methods - Part 228: Ferrule withdrawal force IDT preštampavanjem en Stručni savjet za standarde 49.060, 49.090
MEST EN 4708-106:2020
Vazduhoplovstvo – Termoskupljajuća navlaka za vezivanje, izolaciju i identifikaciju – Dio 106: Navlaka za opasnost od požara – Radna temperatura od –30 °C do 150 °C – Standard za proizvod EN 4708-106:2018 Aerospace series - Sleeving, heat-shrinkable, for binding, insulation and identification - Part 106: Limited fire hazard sleeving - Operating temperatures - 30 °C to 105 °C - Product standard IDT preštampavanjem en Stručni savjet za standarde 49.060
MEST EN 61094-6:2020
Mjerni mikrofoni - Dio 6: Elektrostatički aktuatori za određivanje frekvencijskog odziva EN 61094-6:2005 (IEC 61094-6:2004, IDT) Measurement microphones - Part 6: Electrostatic actuators for determination of frequency response IDT preštampavanjem en Stručni savjet za standarde 17.140.50
MEST EN 60684-3-165:2020
Savitljiva izolaciona navlaka - Dio 3: Specifikacije za pojedinačne vrste navlaka - List 165: Ekstrudovana poliolefinska navlaka, otporna na plamen, sa ograničenom otpornošću na požar EN 60684-3-165:2004 (IEC 60684-3-165:2004, IDT) Flexible insulating sleeving - Part 3: Specifications for individual types of sleeving - Sheet 165: Extruded polyolefin, flame retarded, limited fire hazard sleeving IDT preštampavanjem en Stručni savjet za standarde 29.035.20
MEST EN 61337-2:2020
Filtri koji koriste dielektrične rezonatore tipa talasovoda - Dio 2: Uputstvo za upotrebu EN 61337-2:2004 (IEC 61337-2:2004, IDT) Filters using waveguide type dielectric resonators - Part 2: Guidance for use IDT preštampavanjem en Stručni savjet za standarde 31.140
MEST EN 2369:2020
Vazduhoplovstvo – Žice, legure otporne na toplotu – Prečnik 0,2 mm ≤ D ≤ 8 mm – Dimenzije EN 2369:2018 Aerospace series - Wires, heat resisting alloys - Diameter 0,2 mm ≤ D ≤ 8 mm - Dimensions IDT preštampavanjem en Stručni savjet za standarde 49.025.01
MEST EN 4708-102:2020
Vazduhoplovstvo – Termoskupljajuća navlaka za vezivanje, izolaciju i identifikaciju – Dio 102: Veoma fleksibilan polimer – Radna temperatura od –75 °C do 150 °C – Standard za proizvod EN 4708-102:2018 Aerospace series - Sleeving, heat-shrinkable, for binding, insulation and identification - Part 102: Very flexible polymer - Operating temperature - 75 °C to 150 °C - Product standard IDT preštampavanjem en Stručni savjet za standarde 49.060
MEST EN 4611-005:2020
Vazduhoplovstvo – Električni kablovi za opštu namjenu, jednožilni i višežilni sklop – XLETFE familija – Dio 005: Posrebreni bakar – Radne temperature između –65 °C i 150 °C – Jednostruki ekstrudirani zid za upotrebu u zatvorenom prostoru – Štampanje pomoću UV lasera – Standard za proizvod EN 4611-005:2018 Aerospace series - Cables, electrical, for general purpose, single and multicore assembly - XLETFE Family - Part 005: Silver plated copper - Operating temperatures between - 65 °C and 150 °C - Single extruded wall for enclosed applications - UV laser printable - Product standard IDT preštampavanjem en Stručni savjet za standarde 49.060
MEST EN 4611-006:2020
Vazduhoplovstvo – Električni kablovi za opštu namjenu, jednožilni i višežilni sklop – XLETFE familija – Dio 006: Posrebreni bakar – Radne temperature između –65 °C i 150 °C – Dvostruki ekstrudirani zid za upotrebu na otvorenom – Štampanje pomoću UV lasera – Standard za proizvod EN 4611-006:2018 Aerospace series - Cables, electrical, for general purpose, single and multicore assembly - XLETFE Family - Part 006: Silver plated copper Operating temperatures, between - 65 °C and 150 °C - Dual extruded wall for open applications - UV laser printable - Product standard IDT preštampavanjem en Stručni savjet za standarde 49.060
MEST EN 4611-007:2018
Vazduhoplovstvo – Električni kablovi za opštu namjenu, jednožilni i višežilni sklop – XLETFE familija – Dio 007: Bakar presvučen niklom – Radne temperature između –65 °C i 150 °C – Dvostruki ekstrudirani zid za upotrebu na otvorenom – Štampanje pomoću UV lasera – Standard za proizvod EN 4611-007:2018 Aerospace series - Cables, electrical, for general purpose, single and multicore assembly - XLETFE Family - Part 007: Nickel plated copper - Operating temperatures, between - 65 °C and 150 °C - Dual extruded wall for open applications - UV laser printable - Product standard IDT preštampavanjem en Stručni savjet za standarde 49.060
MEST EN 2564:2020
Vazduhoplovstvo – Laminati sa vlaknima ugljenika – Određivanje sadržaja vlakana, smole i šupljina EN 2564:2018 Aerospace series - Carbon fibre laminates - Determination of the fibre, resin and void contents IDT preštampavanjem en Stručni savjet za standarde 49.025.40
MEST EN 4839-001:2020
Vazduhoplovstvo – Lučni automatski osigurači, tropolni, temperaturno kompenzovani, nazivne struje od 3 A do 25 A, 115 V a.c. 400 Hz konstantne frekvencije – Dio 001: Tehnička specifikacija EN 4839-001:2018 Aerospace series - Arc fault circuit breakers, three-poles, temperature compensated, rated current 3 A to 25 A - 115 V a.c. 400 Hz constant frequency - Part 001: Technical specification IDT preštampavanjem en Stručni savjet za standarde 49.060
MEST EN 4839-003:2020
Vazduhoplovstvo – Lučni automatski osigurači, tropolni, temperaturno kompenzovani, nazivne struje od 3 A do 25 A, 115/200 V a.c. 400 Hz konstantne frekvencije – Dio 003: Bez pomoćnih kontakata – Standard za proizvode EN 4839-003:2018 Aerospace series - Arc Fault Circuit breakers, three-pole, temperature compensated, rated currents 3 A to 25 A, 115/200 V a.c. 400 Hz constant frequency - Part 003: Without auxiliary contacts - Product standard IDT preštampavanjem en Stručni savjet za standarde 49.060
MEST EN 4840-001:2020
Vazduhoplovstvo – Termoskupljajući izliveni profili – Dio 001: Tehnička specifikacija EN 4840-001:2018 Aerospace series - Heat shrinkable moulded shapes - Part 001: Technical specification IDT preštampavanjem en Stručni savjet za standarde 49.060, 29.035.20
MEST EN 6049-003:2020
Vazduhoplovstvo – Električni kablovi, instalacija – Zaštitna navlaka od metaaramidnih vlakana – Dio 003: Opleten, cijevast, proširiv – Standard za proizvod EN 6049-003:2018 Aerospace series - Electrical cables, installation - Protection sleeve in meta-aramid fibres - Part 003: Braided, tubular, expandable - Product standard IDT preštampavanjem en Stručni savjet za standarde 49.060
MEST EN 6049-001:2020
Vazduhoplovstvo – Električni kablovi, instalacija – Zaštitna navlaka od metaaramidnih vlakana – Dio 001: Tehnička specifikacija EN 6049-001:2018 Aerospace series - Electrical cables, installation - Protection sleeve in meta-aramid fibres - Part 001: Technical specification IDT preštampavanjem en Stručni savjet za standarde 49.060
MEST EN 2475:2020
Vazduhoplovstvo – Čelik 30CrNiMo8 (1.6580) – Topljen vazduhom – Kaljen i otpušten – Šipka za mašinsku obradu – De ≤ 100 mm – 1 100 MPa ≤ Rm ≤ 1 300 MPa EN 2475:2018 Aerospace series - Steel 30CrNiMo8 (1.6580) - Air melted - Hardened and tempered - Bar for machining - De ≤ 100 mm - 1 100 MPa ≤ Rm ≤ 1 300 MPa IDT preštampavanjem en Stručni savjet za standarde 49.025.10
MEST EN 3646-006:2020
Vazduhoplovstvo – Električni kružni konektori sa bajonet-spojnicom, sa stalnom radnom temperaturom od 175 °C ili 200 °C – Dio 006: Hermetička utičnica sa kontranavrtkom – Standard za proizvod EN 3646-006:2018 Aerospace series - Connectors, electrical, circular, bayonet coupling, operating temperature 175 °C or 200 °C continuous - Part 006: Receptacle, hermetic, jam-nut mounting - Product standard IDT preštampavanjem en Stručni savjet za standarde 49.060
MEST EN 4611-002:2020
Vazduhoplovstvo – Električni kablovi za opštu namjenu, jednožilni i višežilni sklop – XLETFE familija – Dio 002: Opšte EN 4611-002:2018 This European Standard specifies the list of product standards and common characteristics of electrical cables for use in the on-board electrical systems of aircraft operating at temperatures between – 65 °C to 135 °C and 150 °C, dependent upon conductor type. The voltage rating is 600 V rms at sea level. This insulation system has been used in aerospace applications using 115 V ac (phase-to-neutral) 400 Hz and 28 V dc. Verification of the suitability of cables for use in other electrical systems is the responsibility of the user. IDT preštampavanjem en Stručni savjet za standarde 49.060
MEST EN 2084:2020
Vazduhoplovstvo – Električni kablovi za opštu namjenu, sa provodnicima od bakra ili legure bakra – Tehnička specifikacija EN 2084:2018 Aerospace series - Cables, electrical, general purpose, with conductors in copper or copper alloy - Technical specification IDT preštampavanjem en Stručni savjet za standarde 49.060
MEST EN 3375-001:2020
Vazduhoplovstvo – Električni kabl za prenos digitalnih podataka – Dio 001: Tehnička specifikacija EN 3375-001:2018 Aerospace series - Cable, electrical, for digital data transmission - Part 001: Technical specification IDT preštampavanjem en Stručni savjet za standarde 49.090
MEST EN 6059-309:2020
Vazduhoplovstvo – Električni kablovi, instalacija – Zaštitne navlake – Metode ispitivanja – Dio 309: Otpornost na požar kada su zaštitne navlake ugrađene na kablovskom snopu EN 6059-309:2018 Aerospace series - Electrical cables, installation - Protection sleeves - Test methods - Part 309: Fire resistance when fitted on a cable bundle IDT preštampavanjem en Stručni savjet za standarde 49.060, 13.220.40
MEST EN 2031:2020
Vazduhoplovstvo – Čelik 102Cr6 (1.2067) – Kaljen i otpušten – Šipke EN 2031:2018 Aerospace series - Steel 102Cr6 (1.2067) - Hardened and tempered - Bars IDT preštampavanjem en Stručni savjet za standarde 49.025.10
MEST EN 4604-010:2020
Vazduhoplovstvo – Električni kabl za prenos signala – Dio 010: Laki koaksijalni kabl, 50 oma, 200 °C, tip KX (laki WD) – Standard za proizvod EN 4604-010:2018 Aerospace series - Cable, electrical, for signal transmission - Part 010 : Cable, coaxial, light weight, 50 Ohms, 200 °C, type KX (light WD) - Product standard IDT preštampavanjem en Stručni savjet za standarde 49.060
MEST EN ISO/IEC 17065:2020
Ocjenjivanje usaglašenosti - Zahtjevi za tijela koja sertifikuju proizvode, procese i usluge EN ISO/IEC 17065:2012 (ISO/IEC 17065:2012, IDT) Conformity assessment - Requirements for bodies certifying products, processes and services IDT prevođenjem en Stručni savjet za standarde 03.120.20 765/2008
MEST EN 13242:2020
Agregati za nevezane i hidraulički vezane materijale za upotrebu u građevinarstvu i izgradnji puteva EN 13242:2002+A1:2007 Aggregates for unbound and hydraulically bound materials for use in civil engineering work and road construction IDT prevođenjem me Stručni savjet za standarde 91.100.15 305/2011, 89/106/EEC

Ostavite komentar:


Komentari: