Javna rasprava br. 2/2020 - od 06.04.2020. do 05.06.2020.

U skladu sa regulativom i Planom i programom rada, Institut za standardizaciju objavljuje javnu raspravu za nacrte crnogorskih standarda/srodnih dokumenata (br. 2/2020), koja je počela 06.04.2020. i trajaće do 05.06.2020.

Ostavi komentar
Tabelarni pregled standarda na javnoj raspravi Javna rasprava br. 2/2020:
  • Ostaviti komentar za neki od unosa klikom na   .
  • Sortirati kolone klikom na zaglavlje kolone (prvobitno sortiranje je izvršeno po referentnoj oznaci).
  • Pretražiti svaku od kolona ukucavanjem ključnih riječi u polje za pretragu.
  • Podešavati broj prikazanih elemenata po stranici klikom na padajući meni.
Ostale aktivne javne rasprave:

Javna rasprava br. 2/2020

Od 06.04.2020. do 05.06.2020.:

Dokument Naziv Izvorni dokument Naziv (eng.) Stepen sagl. Metoda preuzimanja Jezik Autor ICS Direktiva
MEST EN ISO/IEC 17021-3:2020
Ocjenjivanje usaglašenosti – Zahtjevi za tijela koja obavljaju provjeru i sertifikaciju sistema menadžmenta – Dio 3: Zahtjevi za kompetentnost za provjeravanje i sertifikaciju sistema menadžmenta kvalitetom EN ISO/IEC 17021-3:2018 (ISO/IEC 17021-3:2017, IDT) Conformity assessment - Requirements for bodies providing audit and certification of management systems - Part 3: Competence requirements for auditing and certification of quality management systems IDT preštampavanjem en Stručni savjet za standarde 03.120.20
MEST EN ISO/IEC 25063:2020
Sistemski i softverski inženjering – Zahtjevi za kvalitet i vrednovanje sistema i softvera (SQuaRE) - Zajednički industrijski format (CIF) za upotrebljivost: Kontekst opisa upotrebe EN ISO/IEC 25063:2017 (ISO/IEC 25063:2014, IDT) Systems and software engineering - Systems and software product Quality Requirements and Evaluation (SQuaRE) - Common Industry Format (CIF) for usability: Context of use description IDT preštampavanjem en Stručni savjet za standarde 35.080
MEST EN IEC 60317-27-3:2020
Specifikacije za posebne tipove žica za namotaje – Dio 27-3: Pravougaona bakarna žica prekrivena papirnom trakom EN IEC 60317-27-3:2019 (IEC 60317-27-3:2019, IDT) Specifications for particular types of winding wires - Part 27-3: Paper tape covered rectangular copper wire IDT preštampavanjem en Stručni savjet za standarde 29.060.10
MEST EN 50083-2-4:2020
Kablovske mreže za televizijske signale, signale zvuka i interaktivne usluge - Dio 2-4: Filteri za ublažavanje smetnji koji rade u opsezima 700 MHz i 800 MHz za DTT prijem EN 50083-2-4:2019 Cable networks for television signals, sound signals and interactive services - Part 2-4: Interference Mitigation Filters operating in the 700 MHz and 800 MHz bands for DTT reception IDT preštampavanjem en Stručni savjet za standarde 33.060.40
MEST EN 50325-1:2020
Podsistemi industrijskih komunikacija koji se zasnivaju na ISO 11898 (CAN) za interfejse za upravljačke uređaje - Dio 1: Opšti zahtjevi EN 50325-1:2019 Industrial communications subsystem based on ISO 11898 (CAN) for controller-device interfaces - Part 1: General requirements IDT preštampavanjem en Stručni savjet za standarde 43.180
MEST EN 50411-3-4:2020
Sistemi za upravljanje vlaknima i zaštitna kućišta koja će se koristiti u komunikacionim sistemima optičkih vlakana - Specifikacije proizvoda - Dio 3-4: Zidna kutija za spajanje na kablove, za kategorije C i A EN 50411-3-4:2019 Fibre management systems and protective housings to be used in optical fibre communication systems - Product specifications - Part 3-4: Wall box for splice to patchcord connections, for category C and A IDT preštampavanjem en Stručni savjet za standarde 33.180.20
MEST EN 50411-4-1:2020
Sistemi za upravljanje vlaknima i zaštitna kućišta koja će se koristiti u komunikacionim sistemima optičkih vlakana - Specifikacije proizvoda - Dio 4-1: Pasivni optički ulični kabinet za kategoriju A EN 50411-4-1:2019 Fibre management systems and protective housings to be used in optical fibre communication systems - Product specifications - Part 4-1: Passive optical street cabinet for category A IDT preštampavanjem en Stručni savjet za standarde 33.180.20, 33.180.99
MEST EN 50516-1-1:2020
Industrijski kompleti konektora i komponente za povezivanje koji se koriste u optičkim kontrolnim i komunikacionim sistemima - Specifikacije proizvoda — Dio 1-1: Tip SC-RJ PC industrijski, kojim se završava multimodno vlakno kategorije A1a i A1b prema IEC 60793-2-10, koji zadovoljava zahtjeve kategorije I (industrijski uslovi okoline), kao što je specificirano u IEC 61753-1-3 EN 50516-1-1:2011 Industrial connector sets and interconnect components to be used in optical fibre control and communication systems - Product specifications - Part 1-1: Type SC-RJ PC industrial terminated on EN 60793-2-10 category A1a and A1b multimode fibre to meet the requirements of category I (industrial environments) as specified in IEC/PAS 61753-1-3 IDT preštampavanjem en Stručni savjet za standarde 33.180.20
MEST CLC/TS 50539-22:2020
Prenaponski zaštitni uređaji niskog napona - Prenaponski zaštitni uređaji za specifične primjene, uključujući jednosmjernu struju - Dio 22: Principi za izbor i primjenu - Primjena na vjetrogeneratorima CLC/TS 50539-22:2010 Low-voltage surge protective devices - Surge protective devices for specific application including d.c. - Part 22: Selection and application principles - Wind turbine applications IDT preštampavanjem en Stručni savjet za standarde 29.120.50
MEST EN 62852:2016/Cor.1:2020
Konektori za jednosmjerne aplikacije u fotonaponskim sistemima - Bezbjednosni zahtjevi i ispitivanja EN 62852:2015/AC:2019 Connectors for DC-application in photovoltaic systems - Safety requirements and tests IDT preštampavanjem en Stručni savjet za standarde 27.160
MEST EN 12977-4:2020
Toplotni solarni sistemi i sastavni djelovi - Prilagođeni sistemi - Dio 4: Metode ispitivanja performansi kombinovanih prostorija za smještaj instalacija sistema solarnog grijanja EN 12977-4:2018 Thermal solar systems and components - Custom built systems - Part 4: Performance test methods for solar combistores IDT preštampavanjem en Stručni savjet za standarde 27.160, 91.140.10, 91.140.65
MEST EN 12977-5:2020
Toplotni solarni sistemi i sastavni djelovi - Sistemi proizvedeni za specifične namjene - Dio 5: Metode ispitivanja performansi kontrolnih uređaja EN 12977-5:2018 Thermal solar systems and components - Custom built systems - Part 5: Performance test methods for control equipment IDT preštampavanjem en Stručni savjet za standarde 27.160
MEST EN 12977-1:2020
Toplotni solarni sistemi i sastavni djelovi - Sistemi proizvedeni za specifične namjene - Dio 1: Opšti zahtjevi za solarne grijače vode i kombinovane sisteme EN 12977-1:2018 Thermal solar systems and components - Custom built systems - Part 1: General requirements for solar water heaters and combisystems IDT preštampavanjem en Stručni savjet za standarde 27.160, 91.140.10, 91.140.65
MEST EN ISO 10545-2:2020
Keramičke pločice - Dio 2: Određivanje dimenzija i kvaliteta površine EN ISO 10545-2:2018 (ISO 10545-2:2018, IDT) Ceramic tiles - Part 2: Determination of dimensions and surface quality IDT preštampavanjem en Stručni savjet za standarde 91.100.23 305/2011
MEST EN ISO 10545-3:2020
Keramičke pločice - Dio 3: Određivanje apsorpcije vode, prividne poroznosti, prividne relativne gustine i zapreminske gustine EN ISO 10545-3:2018 (ISO 10545-3:2018, IDT) Ceramic tiles - Part 3: Determination of water absorption, apparent porosity, apparent relative density and bulk density IDT preštampavanjem en Stručni savjet za standarde 91.100.23
MEST EN ISO 10545-4:2020
Keramičke pločice - Dio 4: Određivanje modula loma pri savijanju i čvrstoće pri lomu EN ISO 10545-4:2019 (ISO 10545-4:2019, IDT) Ceramic tiles - Part 4: Determination of modulus of rupture and breaking strength IDT preštampavanjem en Stručni savjet za standarde 91.100.23
MEST EN 17160:2020
Pravila za kategorizaciju proizvoda za keramičke pločice EN 17160:2019 Product category rules for ceramic tiles IDT preštampavanjem en Stručni savjet za standarde 91.100.23
MEST CEN/TR 16988:2020
Procjena nepreciznosti pri ispitivanju sa jednim gorućim izvorom CEN/TR 16988:2016 Estimation of uncertainty in the single burning item test IDT preštampavanjem en Stručni savjet za standarde 17.200.01 305/2011
MEST EN 1366-10:2020
Ispitivanja otpornosti na požar servisnih instalacija - Dio 10: Prigušivači za kontrolu dima EN 1366-10:2011+A1:2017 Fire resistance tests for service installations - Part 10: Smoke control dampers IDT preštampavanjem en Stručni savjet za standarde 13.220.50, 91.140.30 305/2011
MEST EN 2591-100:2020
Vazduhoplovstvo – Elementi za električno i optičko povezivanje – Metode ispitivanja – Dio 100: Opšte EN 2591-100:2018 Aerospace series - Elements of electrical and optical connection - Test methods - Part 100: General IDT preštampavanjem en Stručni savjet za standarde 49.090, 49.060
MEST EN 15269-5:2020
Proširena primjena rezultata ispitivanja otpornosti na požar i/ili dimopropusnosti vrata, kapaka i prozora koji se mogu otvarati, uključujući pripadajući okov – Dio 5: Otpornost na požar zastakljenih metalnih okretnih vrata i prozora koji se mogu otvarati EN 15269-5:2014+A1:2016 Extended application of test results for fire resistance and/or smoke control for door, shutter and openable window assemblies, including their elements of building hardware - Part 5: Fire resistance of hinged and pivoted metal framed glazed doorsets and openable windows IDT preštampavanjem en Stručni savjet za standarde 13.220.50, 91.060.50 305/2011
MEST EN 15254-7:2020
Proširena primjena rezultata ispitivanja otpornosti na požar - Nenoseće tavanice - Dio 7: Konstrukcije od metalnih sendvič panela EN 15254-7:2018 Extended application of results from fire resistance tests - Non-loadbearing ceilings - Part 7: Metal sandwich panel construction IDT preštampavanjem en Stručni savjet za standarde 13.220.50, 91.060.30 305/2011
MEST EN 15254-4:2020
Proširena primjena rezultata ispitivanja otpornosti na požar - Ne noseći zidovi - Dio 4: Zastakljene konstrukcije EN 15254-4:2018 Extended application of results from fire resistance tests - Non-loadbearing walls - Part 4: Glazed constructions IDT preštampavanjem en Stručni savjet za standarde 13.220.50, 91.060.10 305/2011
MEST EN ISO 1716:2020
Ispitivanje reakcije na požar građevinskih proizvoda - Određivanje ukupne toplote sagorijevanja (toplotna vrijednost) EN ISO 1716:2018 (ISO 1716:2018, IDT) Reaction to fire tests for products - Determination of the gross heat of combustion (calorific value) IDT preštampavanjem en Stručni savjet za standarde 13.220.50, 91.100.01 305/2011
MEST EN 13501-6:2020
Požarna klasifikacija građevinskih proizvoda i građevinskih elemenata - Dio 6: Klasifikacija na osnovu podataka dobijenih ispitivanjem reakcije na požar energetskih, upravljačkih i komunikacionih kablova EN 13501-6:2018 Fire classification of construction products and building elements - Part 6: Classification using data from reaction to fire tests on power, control and communication cables IDT preštampavanjem en Stručni savjet za standarde 13.220.50, 29.060.20 305/2011
MEST EN 17199-1:2020
Izloženost na radnom mjestu – Mjerenje prašnjavosti rasutih materijala koji sadrže ili oslobađaju respiratorne NOAA ili druge respiratorne čestice – Dio 1: Zahtjevi i izbor metoda ispitivanja EN 17199-1:2019 Workplace exposure - Measurement of dustiness of bulk materials that contain or release respirable NOAA and other respirable particles - Part 1: Requirements and choice of test methods IDT preštampavanjem en Stručni savjet za standarde 13.040.30
MEST EN 17199-2:2020
Izloženost na radnom mjestu – Mjerenje prašnjavosti rasutih materijala koji sadrže ili oslobađaju respiratorne NOAA ili druge respiratorne čestice – Dio 2: Metoda sa rotirajućim valjkom EN 17199-2:2019 Workplace exposure - Measurement of dustiness of bulk materials that contain or release respirable NOAA or other respirable particles - Part 2: Rotating drum method IDT preštampavanjem en Stručni savjet za standarde 13.040.30
MEST EN 17199-3:2020
Izloženost na radnom mjestu – Mjerenje prašnjavosti rasutih materijala koji sadrže ili oslobađaju respiratorne NOAA ili druge respiratorne čestice – Dio 3: Metoda kontinualnog pada EN 17199-3:2019 Workplace exposure - Measurement of dustiness of bulk materials that contain or release respirable NOAA or other respirable particles - Part 3: Continuous drop method IDT preštampavanjem en Stručni savjet za standarde 13.040.30
MEST EN 17199-5:2020
Izloženost na radnom mjestu – Mjerenje prašnjavosti rasutih materijala koji sadrže ili oslobađaju respiratorne NOAA ili druge respiratorne čestice – Dio 5: Metoda vrtložne mješalice EN 17199-5:2019 Workplace exposure - Measurement of dustiness of bulk materials that contain or release respirable NOAA or other respirable particles - Part 5: Vortex shaker method IDT preštampavanjem en Stručni savjet za standarde 13.040.30
MEST EN 17199-4:2020
Izloženost na radnom mjestu – Mjerenje prašnjavosti rasutih materijala koji sadrže ili oslobađaju respiratorne NOAA ili druge respiratorne čestice – Dio 4: Metoda sa malim rotirajućim bubnjem EN 17199-4:2019 Workplace exposure - Measurement of dustiness of bulk materials that contain or release respirable NOAA or other respirable particles - Part 4: Small rotating drum method IDT preštampavanjem en Stručni savjet za standarde 13.040.30
MEST EN 61076-4-113:2020
Konektori za elektronske uređaje - Konektori za štampane ploče - Dio 4-113: Pojedinačna specifikacija za indirektne konektore koji imaju 5 redova sa rasterom 2,54 mm za štampane ploče i zadnje ploče na aplikacijama magistrala EN 61076-4-113:2003 (IEC 61076-4-113:2002, IDT) Connectors for electronic equipment - Printed board connectors - Part 4-113: Detail specification for two-part connectors having 5 rows with a grid of 2,54 mm for printed boards and backplanes in bus applications IDT preštampavanjem en Stručni savjet za standarde 31.220.10
MEST EN 61190-1-1:2020
Materijali za pričvršćenje za elektronski sklop - Dio 1-1: Zahtjevi za fluks lemljenja za visokokvalitetne spojeve na elektronskim sklopovima EN 61190-1-1:2002 (IEC 61190-1-1:2002, IDT) Attachment materials for electronic assembly - Part 1-1: Requirements for soldering fluxes for high-quality interconnections in electronics assembly IDT preštampavanjem en Stručni savjet za standarde 31.190
MEST CEN ISO/TR 16178:2020
Obuća – Štetne supstance potencijalno prisutne u obući i djelovima obuće CEN ISO/TR 16178:2012 (ISO/TR 16178:2012, IDT) Footwear - Critical substances potentially present in footwear and footwear components IDT preštampavanjem en Stručni savjet za standarde 61.060
MEST EN ISO 16187:2020
Obuća i djelovi obuće - Metoda ispitivanja kojom se ocjenjuje antibakterijska aktivnost EN ISO 16187:2013 (ISO 16187:2013, IDT) Footwear and footwear components - Test method to assess antibacterial activity IDT preštampavanjem en Stručni savjet za standarde 61.060
MEST CEN ISO/TS 16190:2020
Obuća - Štetne supstance potencijalno prisutne u obući i djelovima obuće - Metoda ispitivanja za kvantitativno određivanje policikličnog aromatičnog ugljovodonika (PAH) u materijalima za obuću CEN ISO/TS 16190:2013 (ISO/TS 16190:2013, IDT) Footwear - Critical substances potentially present in footwear and footwear components - Test method to quantitatively determine polycyclic aromatic hydrocarbons (PAH) in footwear materials IDT preštampavanjem en Stručni savjet za standarde 61.060
MEST CEN ISO/TS 16189:2020
Obuća - Štetne supstance potencijalno prisutne u obući i djelovima obuće - Metoda ispitivanja za kvantitativno određivanje dimetilformamida u materijalima za obuću CEN ISO/TS 16189:2013 (ISO/TS 16189:2013, IDT) Footwear - Critical substances potentially present in footwear and footwear components - Test method to quantitatively determine dimethylformamide in footwear materials IDT preštampavanjem en Stručni savjet za standarde 61.060
MEST EN 62121:2020
Metode mjerenja na uređajima za snimanje na minidiskove i reprodukciju sa minidiskova EN 62121:2001 (IEC 62121:2001, IDT) Methods of measurement for minidisc recorders/players IDT preštampavanjem en Stručni savjet za standarde 33.160.30
MEST EN 61076-2-102:2020
Konektori za elektronske uređaje - Dio 2-102: Okrugli konektori sa ocjenjenim kvalitetom - Pojedinačna specifikacija za utikače i priključke za spoljno napajanje niskim naponom EN 61076-2-102:2002 (IEC 61076-2-102:2002, IDT) Connectors for electronic equipment - Part 2-102: Circular connectors with assessed quality - Detail specification for plugs and jacks for external low voltage power supply IDT preštampavanjem en Stručni savjet za standarde 31.220.10
MEST EN 60352-7:2020
Nelemljeni spojevi – Dio 7: Spojevi sa opružnom stezaljkom – Opšti zahtjevi, metode ispitivanja i praktično uputstvo EN 60352-7:2002 (IEC 60352-7:2002, IDT) Solderless connections - Part 7: Spring clamp connections - General requirements, test methods and practical guidance IDT preštampavanjem en Stručni savjet za standarde 31.220.10
MEST EN 60512-4-3:2020
Konektori za elektronske uređaje – Ispitivanja i mjerenja – Dio 4-3: Ispitivanja naponskim naprezanjima – Postupak 4c: Dielektrična čvrstoća prethodno izolovanih ležišta za spajanje stiskanjem EN 60512-4-3:2002 (IEC 60512-4-3:2002, IDT) Connectors for electronic equipment - Tests and measurements - Part 4-3: Voltage stress tests - Test 4c: Voltage proof of pre-insulated crimp barrels IDT preštampavanjem en Stručni savjet za standarde 31.220.10
MEST EN 60139:2020
Priprema mjernih skica za katodne cijevi, njihove komponente, veze i granična mjerila EN 60139:2001 (IEC 60139:2000, IDT) Preparation of outline drawings for cathode-ray tubes, their components, connections and gauges IDT preštampavanjem en Stručni savjet za standarde 31.100
MEST EN 60749-10:2020
Poluprovodničke komponente - Metode mehaničkih i klimatskih ispitivanja - Dio 10: Mehanički udar EN 60749-10:2002 (IEC 60749-10:2002, IDT) Semiconductor devices - Mechanical and climatic test methods - Part 10: Mechanical shock IDT preštampavanjem en Stručni savjet za standarde 31.080.01
MEST EN 60749-11:2020
Poluprovodničke komponente - Metode mehaničkih i klimatskih ispitivanja - Dio 11: Nagla promjena temperature - Metoda dva kupatila EN 60749-11:2002 (IEC 60749-11:2002, IDT) Semiconductor devices - Mechanical and climatic test methods - Part 11: Rapid change of temperature - Two-fluid-bath method IDT preštampavanjem en Stručni savjet za standarde 31.080.01
MEST EN 60512-25-2:2020
Konektori za elektronske uređaje - Ispitivanja i mjerenja - Dio 25-2: Postupak 25b: Slabljenje (uneseni gubici) EN 60512-25-2:2002 (IEC 60512-25-2:2002, IDT) Connectors for electronic equipment - Tests and measurements - Part 25-2: Test 25b: Attenuation (insertion loss) IDT preštampavanjem en Stručni savjet za standarde 31.220.10
MEST EN 60749-2:2020
Poluprovodničke komponente - Metode mehaničkih i klimatskih ispitivanja - Dio 2: Niski atmosferski pritisak EN 60749-2:2002 (IEC 60749-2:2002, IDT) Semiconductor devices - Mechanical and climatic test methods - Part 2: Low air pressure IDT preštampavanjem en Stručni savjet za standarde 31.080.01
MEST EN 60512-11-2:2020
Konektori za elektronske uređaje - Ispitivanja i mjerenja - Dio 11-2: Klimatska ispitivanja - Postupak 11b: Kombinovano/redosledno ispitivanje, snižena temperatura, niski atmosferski pritisak i povišena temperatura sa vlagom EN 60512-11-2:2002 (IEC 60512-11-2:2002, IDT) Connectors for electronic equipment - Tests and measurements - Part 11-2: Climatic tests - Test 11b: Combined/sequential cold, low air pressure and damp heat IDT preštampavanjem en Stručni savjet za standarde 31.220.10
MEST EN 60512-11-3:2020
Konektori za elektronske uređaje - Ispitivanja i mjerenja - Dio 11-3: Klimatska ispitivanja - Postupak 11c: Povišena temperatura sa vlagom, nepromjenljiva EN 60512-11-3:2002 (IEC 60512-11-3:2002, IDT) Connectors for electronic equipment - Tests and measurements - Part 11-3: Climatic tests - Test 11c: Damp heat, steady state IDT proglašavanjem en Stručni savjet za standarde 31.220.10
MEST EN 60512-11-4:2020
Konektori za elektronske uređaje - Ispitivanja i mjerenja - Dio 11-4: Klimatska ispitivanja - Postupak 11d: Brze promjene temperature EN 60512-11-4:2002 (IEC 60512-11-4:2002, IDT) Connectors for electronic equipment - Tests and measurements - Part 11-4: Climatic tests - Test 11d: Rapid change of temperature IDT preštampavanjem en Stručni savjet za standarde 31.220.10
MEST EN 60512-11-9:2020
Konektori za elektronske uređaje - Ispitivanja i mjerenja - Dio 11-9: Klimatska ispitivanja - Postupak 11i: Povišena temperatura bez vlage EN 60512-11-9:2002 (IEC 60512-11-9:2002, IDT) Connectors for electronic equipment - Tests and measurements - Part 11-9: Climatic tests - Test 11i: Dry heat IDT preštampavanjem en Stručni savjet za standarde 31.220.10
MEST EN 13098:2020
Izloženost na radnom mjestu – Mjerenje mikroorganizama suspendovanih u vazduhu – Opšti zahtjevi EN 13098:2019 Workplace exposure - Measurement of airborne microorganisms and microbial compounds - General requirements IDT preštampavanjem en Stručni savjet za standarde 07.100.99, 13.040.30
MEST EN ISO 22065:2020
Vazduh na radnom mjestu – Gasovi i para – Zahtjevi za vrednovanje procedura mjerenja korišćenjem pumpi za uzorkovanje EN ISO 22065:2019 (ISO 22065:2019, IDT) Workplace air - Gases and vapours - Requirements for evaluation of measuring procedures using pumped samplers IDT preštampavanjem en Stručni savjet za standarde 13.040.30
MEST EN 689:2020
Izloženost na radnom mjestu - Mjerenje izloženosti hemijskim agensima inhalacijom – Strategija usaglašenosti ispitivanja sa graničnim vrijednostima izloženosti na radnom mjestu EN 689:2018+AC:2019 Workplace exposure - Measurement of exposure by inhalation to chemical agents - Strategy for testing compliance with occupational exposure limit values IDT preštampavanjem en Stručni savjet za standarde 13.040.30
MEST EN 12873-3:2020
Uticaj materijala na vodu namijenjenu za ljudsku upotrebu - Uticaj usljed migracije - Dio 3: Metoda ispitivanja za jonsku izmjenu i adsorpcione smole EN 12873-3:2019 Influence of materials on water intended for human consumption - Influence due to migration - Part 3: Test method for ion exchange and adsorbent resins IDT preštampavanjem en Stručni savjet za standarde 13.060.20, 67.250
MEST EN 17215:2020
Hemikalije koje se koriste za prečišćavanje vode namijenjene za ljudsku upotrebu – Koagulanti na bazi gvožđa – Analitičke metode EN 17215:2019 Chemicals used for treatment of water intended for human consumption - Iron-based coagulants - Analytical methods IDT preštampavanjem en Stručni savjet za standarde 71.100.80
MEST EN 60512-11-10:2020
Konektori za elektronske uređaje - Ispitivanja i mjerenja - Dio 11-10: Klimatska ispitivanja - Postupak 11j: Snižena temperatura EN 60512-11-10:2002 (IEC 60512-11-10:2002, IDT) Connectors for electronic equipment - Tests and measurements - Part 11-10: Climatic tests - Test 11j: Cold IDT preštampavanjem en Stručni savjet za standarde 31.220.10
MEST EN 60512-11-5:2020
Konektori za elektronske uređaje - Ispitivanja i mjerenja - Dio 11-5: Klimatska ispitivanja - Postupak 11e: Rast plijesni EN 60512-11-5:2002 (IEC 60512-11-5:2002, IDT) Connectors for electronic equipment - Tests and measurements - Part 11-5: Climatic tests - Test 11e: Mould growth IDT preštampavanjem en Stručni savjet za standarde 31.220.10
MEST EN 60512-11-12:2020
Konektori za elektronske uređaje - Ispitivanja i mjerenja - Dio 11-12: Klimatska ispitivanja - Postupak 11m: Povišena temperatura sa vlagom, ciklično promjenljiva EN 60512-11-12:2002 (IEC 60512-11-12:2002, IDT) Connectors for electronic equipment - Tests and measurements - Part 11-12: Climatic tests - Test 11m: Damp heat, cyclic IDT preštampavanjem en Stručni savjet za standarde 31.220.10
MEST EN 60512-11-6:2020
Konektori za elektronske uređaje - Ispitivanja i mjerenja - Dio 11-6: Klimatska ispitivanja - Postupak 11f: Korozija, slana magla EN 60512-11-6:2002 (IEC 60512-11-6:2002, IDT) Connectors for electronic equipment - Tests and measurements - Part 11-6: Climatic tests - Test 11f: Corrosion, salt mist IDT preštampavanjem en Stručni savjet za standarde 31.220.10
MEST EN 60512-11-13:2020
Konektori za elektronske uređaje - Ispitivanja i mjerenja - Dio 11-13: Klimatska ispitivanja - Postupak 11n: Nelemljeni obavijeni spojevi, zaptiveni na gas EN 60512-11-13:2002 (IEC 60512-11-13:2002, IDT) Connectors for electronic equipment - Tests and measurement - Part 11-13: Climatic tests - Test 11n: Gas tightness, solderless wrapped connections IDT preštampavanjem en Stručni savjet za standarde 31.220.10
MEST EN 60512-11-11:2020
Konektori za elektronske uređaje - Ispitivanja i mjerenja - Dio 11-11: Klimatska ispitivanja - Postupak 11k: Niski atmosferski pritisak EN 60512-11-11:2002 (IEC 60512-11-11:2002, IDT) Connectors for electronic equipment - Tests and measurements - Part 11-11: Climatic tests - Test 11k: Low air pressure IDT preštampavanjem en Stručni savjet za standarde 31.220.10
MEST EN 61754-19:2020
Interfejsi optičkih konektora - Dio 19: Familija konektora tipa SG EN 61754-19:2002 (IEC 61754-19:2001, IDT) Fibre optic connector interfaces - Part 19: Type SG connector family IDT preštampavanjem en Stručni savjet za standarde 33.180.20
MEST EN 62219:2020
Provodnici za nadzemne vodove - Profilisana žica, koncentrično postavljena, použeni provodnici EN 62219:2002 (IEC 62219:2002, IDT) Overhead electrical conductors - Formed wire, concentric lay, stranded conductors IDT preštampavanjem en Stručni savjet za standarde 29.060, 29.240.20
MEST CEN ISO/TR 20879:2020
Obuća - Zahtijevane performanse za djelove obuće - Gornji djelovi (lice) CEN ISO/TR 20879:2007 (ISO/TR 20879:2007, IDT) Footwear - Performance requirements for components for footwear - Uppers IDT preštampavanjem en Stručni savjet za standarde 61.060
MEST CEN ISO/TR 20880:2020
Obuća - Zahtijevane performanse za djelove obuće - Đonovi CEN ISO/TR 20880:2007 (ISO/TR 20880:2007, IDT) Footwear - Performance requirements for components for footwear - Outsoles IDT preštampavanjem en Stručni savjet za standarde 61.060
MEST EN 50289-3-2:2020
Komunikacioni kablovi - Specifikacije za metode ispitivanja - Dio 3-2: Metode mehaničkih ispitivanja -Zatezna čvrstoća i prekidno izduženje provodnika EN 50289-3-2:2001 Communication cables - Specifications for test methods - Part 3-2: Mechanical test methods - Tensile strength and elongation for conductor IDT preštampavanjem en Stručni savjet za standarde 33.120.10
MEST EN 60684-1:2020
Savitljiva izolaciona navlaka - Dio 1: Definicije i opšti zahtjevi EN 60684-1:2003 (IEC 60684-1:2003, IDT) Flexible insulating sleeving - Part 1: Definitions and general requirements IDT preštampavanjem en Stručni savjet za standarde 29.035.20
MEST CR 13455:2020
Poboljšivači zemljišta i sredina rasta - Smjernice za bezbjednost korisnika, životne sredine i biljaka CR 13455:1999 Soil improvers and growing media - Guidelines for the safety of users, the environment and plants IDT preštampavanjem en Stručni savjet za standarde 65.080
MEST EN 60454-3-19:2020
Trake ljepljive pod pritiskom za električne svrhe - Dio 3: Specifikacije za pojedinačne materijale - List 19: Trake od različitih pratećih materijala ljepljive pod pritiskom sa obje strane EN 60454-3-19:2003 (IEC 60454-3-19:2003, IDT) Pressure-sensitive adhesive tapes for electrical purposes - Part 3: Specifications for individual materials - Sheet 19: Tapes made from various backing materials with pressure-sensitive adhesive on both sides IDT preštampavanjem en Stručni savjet za standarde 29.035.20
MEST CR 13456:2020
Poboljšivači zemljišta i sredina rasta - Obilježavanje, specifikacije i liste proizvoda CR 13456:1999 Soil improvers and growing media - Labelling, specifications and product schedules IDT preštampavanjem en Stručni savjet za standarde 65.080
MEST EN 61523-1:2020
Standardi za izračunavanje kašnjenja i snage - Dio 1: Sistemi za izračunavanje kašnjenja integrisanog kola i snage EN 61523-1:2002 (IEC 61523-1:2001, IDT) Delay and power calculation standards - Part 1: Integrated circuit delay and power calculation systems IDT preštampavanjem en Stručni savjet za standarde 35.240.50
MEST EN 16087-1:2020
Oplemenjivači zemljišta i sredina rada - Određivanje aerobne biološke aktivnosti - Dio 1: Stepen usvojenog kiseonika (OUR) EN 16087-1:2020 Soil improvers and growing media - Determination of the aerobic biological activity - Part 1: Oxygen uptake rate (OUR) IDT preštampavanjem en Stručni savjet za standarde 65.080
MEST EN 12897:2020
Snabdijevanje vodom - Specifikacija za posredno zagrijevane neventilirane (zatvorene) bojlere EN 12897:2016+A1:2020 Water supply - Specification for indirectly heated unvented (closed) storage water heaters IDT preštampavanjem en Stručni savjet za standarde 91.140.65 812/2013, 814/2013
MEST CR 14376:2020
Ljepila - Ljepila za papir, karton, ambalažu i higijenske proizvode za jednokratnu upotrebu - Opis i ocjenjivanje procesa otvrdnjavanja CR 14376:2002 Adhesives - Adhesives for paper and board, packaging and disposable sanitary products - Description and assessment of the setting process IDT preštampavanjem en Stručni savjet za standarde 83.180
MEST EN 205:2020
Ljepila - Ljepila za drvo koji se ne primjenjuju za konstrukcije - Određivanje smicajne čvrstoće zatezanjem preklopnih spojeva EN 205:2016 Adhesives - Wood adhesives for non-structural applications - Determination of tensile shear strength of lap joints IDT preštampavanjem en Stručni savjet za standarde 83.180
MEST EN 17224:2020
Određivanje kompresione smicajne čvrstoće ljepila za drvo na povišenim temperaturama EN 17224:2019 Determination of compressive shear strength of wood adhesives at elevated temperatures IDT preštampavanjem en Stručni savjet za standarde 83.180
MEST EN ISO 22637:2020
Ljepila – Ispitivanje ljepila za podne obloge – Određivanje električne otpornosti ljepljivih filmova i kompozita EN ISO 22637:2019 (ISO 22637:2019, IDT) Adhesives - Test of adhesive for floor covering - Determination of the electrical resistance of adhesive films and composites IDT preštampavanjem en Stručni savjet za standarde 83.180
MEST EN ISO 22635:2020
Ljepila – Metode ispitivanja ljepila za podne ili zidne obloge od plastične mase ili gume – Određivanje promjena dimenzija poslije ubrzanog starenja EN ISO 22635:2019 (ISO 22635:2019, IDT) Adhesives - Test methods for adhesives for plastic or rubber floor coverings or wall coverings - Determination of dimensional changes after accelerated ageing IDT preštampavanjem en Stručni savjet za standarde 83.180
MEST EN ISO 22631:2020
Adhezivi – Metoda ispitivanja adheziva za podne i zidne obloge – Ispitivanje ljuštenjem EN ISO 22631:2019 (ISO 22631:2019, IDT) Adhesives - Test method for adhesives for floor and wall coverings - Peel test IDT preštampavanjem en Stručni savjet za standarde 83.180
MEST EN ISO 22632:2020
Ljepila – Metoda ispitivanja ljepila za podne i zidne obloge – Ispitivanje smicanjem EN ISO 22632:2019 (ISO 22632:2019, IDT) Adhesives - Test method for adhesives for floor and wall coverings - Shear test IDT preštampavanjem en Stručni savjet za standarde 83.180
MEST EN 2591-318:2020
Vazduhoplovstvo – Elementi za električno i optičko povezivanje – Metode ispitivanja – Dio 318: Otpornost na požar EN 2591-318:2018 Aerospace series - Elements of electrical and optical connection - Test methods - Part 318: Fire-resistance IDT preštampavanjem en Stručni savjet za standarde 49.060
MEST EN 3646-003:2020
Vazduhoplovstvo – Električni kružni konektori sa bajonet-spojnicom, sa stalnom radnom temperaturom od 175 °C ili 200 °C – Dio 003: Utičnica sa kvadratnom prirubnicom za montažu – Standard za proizvod EN 3646-003:2018 Aerospace series - Connectors, electrical, circular, bayonet coupling, operating temperature 175 °C or 200 °C continuous - Part 003: Receptacle, square flange mounting - Product standard IDT preštampavanjem en Stručni savjet za standarde 49.060
MEST EN 9278:2020
Vazduhoplovstvo – Opšti principi zastarjelosti upravljanja hemikalijama, materijalima i procesima EN 9278:2018 Aerospace series - General Principles of Obsolescence Management of chemicals, materials and processes IDT preštampavanjem en Stručni savjet za standarde 49.020, 21.020
MEST EN 6126:2020
Vazduhoplovstvo – Završetak spojnog dijela, sa unutrašnjim konusom od 24°, spoljašnjeg navoja, tip bez proširenja, veličine cijevi -32, prečnika D = 2 inča (D = 50,8 mm) sa ekstra finim navojem – Serije veličina izraženih u inčima – Standard za projektovanje EN 6126:2018 Aerospace series - Fitting end, 24° internal cone, external thread, flareless type, size -32 tube diameter D=2 inches (D=50,8 mm) extra fine thread pitch inch series - Inch series - Design standard IDT preštampavanjem en Stručni savjet za standarde 49.080
MEST EN 2591-326:2020
Vazduhoplovstvo – Elementi za električno i optičko povezivanje – Metode ispitivanja – Dio 326: Ispitivanje požara EN 2591-326:2018 Aerospace series - Elements of electrical and optical connection - Test methods - Part 326: Fire immersion test IDT preštampavanjem en Stručni savjet za standarde 49.060
MEST EN 6109:2020
Vazduhoplovstvo – Elementi statičkog zaptivnog elastomera, otporni na fosfatni ester – Tehnička specifikacija EN 6109:2018 Aerospace series - Static seal elements elastomer, moulded, phosphate ester resistant - Technical specification IDT preštampavanjem en Stručni savjet za standarde 49.080
MEST EN 62053-23:2009/A1:2018/Cor.1:2020
Oprema za mjerenje električne energije (naizmjenična struja) - Posebni zahtjevi - Dio 23: Statička brojila reaktivne energije (klase 2 i 3) EN 62053-23:2003/A1:2017/AC:2018 (IEC 62053-23:2003/A1:2016/COR1:2018, IDT) Electricity metering equipment (a.c.) - Particular requirements - Part 23: Static meters for reactive energy (classes 2 and 3) IDT preštampavanjem en Stručni savjet za standarde 17.220.20 2014/30/EU
MEST EN 50377-4-4:2020
Kompleti konektora i komponente za povezivanje koji se koriste u optičkim komunikacionim sistemima - Specifikacije proizvoda - Dio 4-4: Tip SC-PC simpleks kojim se završava monomodno vlakno kategorija B1.1 i B1.3 prema IEC 60793-2-50, sa punom ferulom od cirkona kategorije U EN 50377-4-4:2011 Connector sets and interconnect components to be used in optical fibre communication systems - Product specifications - Part 4-4: Type SC-PC simplex terminated on IEC 60793-2-50 category B1.1 and B1.3 singlemode fibre, with full zirconia ferrule category U IDT preštampavanjem en Stručni savjet za standarde 33.180.20
MEST EN 62070:2020
Radiodifuzni digitalni video uređaji za snimanje sa trakom - Metoda identifikovanja stanja sa greškom prilikom snimanja i/ili reprodukcije EN 62070:2001 (IEC 62070:2001, IDT) Broadcast digital video tape recorders - Indentification method for recording and/or reproduction error status IDT preštampavanjem en Stručni savjet za standarde 33.160.40
MEST EN 190000:2020
Generička specifikacija: Monolitna integrisana kola EN 190000:1995 Generic Specification: Monolithic integrated circuits IDT preštampavanjem en Stručni savjet za standarde 31.200
MEST EN 62005-3:2020
Pouzdanost optičkih sklopova za međusobno povezivanje i pasivnih komponenata - Dio 3: Odgovarajuća ispitivanja za ocjenjivanje stanja i mehanizama otkaza za pasivne komponente EN 62005-3:2001 (IEC 62005-3:2001, IDT) Reliability of fibre optic interconnecting devices and passive components - Part 3: Relevant tests for evaluating failure modes and failure mechanisms for passive components IDT preštampavanjem en Stručni savjet za standarde 33.180.20
MEST EN 60684-3-320:2020
Savitljiva izolaciona navlaka - Dio 3: Specifikacije za pojedinačne vrste navlaka - List 320: Navlaka od polietilentereftalatne tkanine, lako impregnisana EN 60684-3-320:2002 (IEC 60684-3-320:2002, IDT) Flexible insulating sleeving - Part 3: Specifications for individual types of sleeving - Sheet 320: Polyethylene terephthalate textile sleeving, lightly impregnated IDT preštampavanjem en Stručni savjet za standarde 29.035.20
MEST EN 4838-001:2020
Vazduhoplovstvo – Lučni automatski prekidači, tropolni, temperaturno kompenzovani, nazivne struje od 3 A do 25 A, razvodnog kapaciteta 65 In – Dio 001: Tehnička specifikacija EN 4838-001:2018 Aerospace series - Arc Fault Circuit breakers, single-pole, temperature compensated, rated current 3 A to 25 A - 115 V a.c. 400 Hz Constant Frequency - Part 001: Technical specification IDT preštampavanjem en Stručni savjet za standarde 49.060
MEST EN 3719:2020
Vazduhoplovstvo – Provodnici od aluminijuma ili legure aluminijuma za električne kablove – Standard za proizvod EN 3719:2018 Aerospace series - Aluminium or aluminium alloy conductors for electrical cables - Product standard IDT preštampavanjem en Stručni savjet za standarde 49.060
MEST EN 4840-101:2020
Vazduhoplovstvo – Termoskupljajući izliveni profili – Dio 101: Poliolefin, polukrut, ograničene opasnosti od požara – Temperaturni opseg – Od 30 °C do 105 °C – Standard za proizvod EN 4840-101:2018 Aerospace series - Heat shrinkable moulded shapes - Part 101: Polyolefin, semi-rigid, limited fire hazard - Temperature range - 30 °C to 105 °C - Product standard IDT preštampavanjem en Stručni savjet za standarde 49.060
MEST EN 2540:2020
Vazduhoplovstvo – Čelik X7CrNiAl17-7 (1.4568) – Topljen vazduhom – Termički rastvoren i termički taložen – Lim i traka – a ≤ 6 mm – 1 240 MPa ≤ Rm ≤ 1 450 MPa EN 2540:2018 Aerospace series - Steel X7CrNiAl17-7 (1.4568) - Air melted - Solution treated and precipitation hardened - Sheet and strip - a ≤ 6 mm - 1 240 MPa ≤ Rm ≤ 1 450 MPa IDT preštampavanjem en Stručni savjet za standarde 49.025.10
MEST EN 2541:2020
Vazduhoplovstvo – Čelik FE-PA18 – Kaljen i hladnovučen – Žica za opruge – D ≤ 4,0 mm EN 2541:2018 Aerospace series - Steel FE-PA18 - Quenched and cold drawn - Wire for spring - D ≤ 4,0 mm IDT preštampavanjem en Stručni savjet za standarde 49.025.10
MEST EN 2796:2020
Vazduhoplovstvo – Fluorougljenična guma (FKM) – Set za nisku kompresiju – Tvrdoća 60 IRHD EN 2796:2018 Aerospace series - Fluorocarbon rubber (FKM) - Low compressions set - Hardness 60 IRHD IDT preštampavanjem en Stručni savjet za standarde 49.025.40
MEST EN 4834:2020
Vazduhoplovstvo – Adapter, cijevni priključak od 24°, konusni do 35 000 kPa (5 080 psi), otvor za prstenasto zaključanu spojnicu – Serije veličina izraženih u inčima – Geometrijski raspored (konfiguracija) EN 4834:2018 Aerospace series - Adaptor, Pipe coupling 24° Cone up to 35 000 kPa (5 080 psi) Port for Ring locked fitting - Inch Series - Geometric configuration IDT preštampavanjem en Stručni savjet za standarde 49.080
MEST EN ISO 13938-2:2020
Tekstil - Svojstva pucanja tekstilnih površina - Dio 2: Pneumatska metoda za određivanje jačine pri pucanju i visine ispupčenja pri pucanju EN ISO 13938-2:2019 (ISO 13938-2:2019, IDT) Textiles - Bursting properties of fabrics - Part 2: Pneumatic method for determination of bursting strength and bursting distension IDT preštampavanjem en Stručni savjet za standarde 59.080.30
MEST EN 61834-10:2020
Snimanje - Digitalni sistem video-kasete za snimanje helikoidnim prebrisavanjem za široku upotrebu koji koristi magnetnu traku širine 6,35 mm (sistemi 525-60, 625-50, 1125-60 i 1250-50) - Dio 10: Format DTV EN 61834-10:2001 (IEC 61834-10:2001, IDT) Recording - Helical-scan digital video cassette recording system using 6,35 mm magnetic tape for consumer use (525-60, 625-50, 1125-60 and 1250-50 systems) - Part 10: DTV format IDT preštampavanjem en Stručni savjet za standarde 33.160.40
MEST EN 61834-9:2020
Snimanje - Digitalni sistem video-kasete za snimanje helikoidnim prebrisavanjem za široku upotrebu koji koristi magnetnu traku širine 6,35 mm (sistemi 525-60, 625-50, 1125-60 i 1250-50) - Dio 9: Format DVB EN 61834-9:2001 (IEC 61834-9:2001, IDT) Recording - Helical-scan digital video cassette recording system using 6,35 mm magnetic tape for consumer use (525-60, 625-50, 1125-60 and 1250-50 systems) - Part 9: DVB format IDT preštampavanjem en Stručni savjet za standarde 33.160.40
MEST EN 61834-7:2020
Snimanje - Digitalni sistem video-kasete za snimanje helikoidnim prebrisavanjem za široku upotrebu koji koristi magnetnu traku širine 6,35 mm (sistemi 525-60, 625-50, 1125-60 i 1250-50) - Dio 7: Format EDTV2 EN 61834-7:2001 (IEC 61834-7:2001, IDT) Recording - Helical-scan digital video cassette recording system using 6,35 mm magnetic tape for consumer use (525-60, 625-50, 1125-60 and 1250-50 systems) - Part 7: EDTV2 format IDT preštampavanjem en Stručni savjet za standarde 33.160.40
MEST EN 60317-0-6:2020
Specifikacije pojedinih vrsta žica za namotaje - Dio 0-6: Opšti zahtjevi - Nelakirana ili lakirana pravougaona bakarna žica omotana staklenim vlaknima i impregnirana smolom ili lakom EN 60317-0-6:2001 (IEC 60191-0-6:2001, IDT) Specifications for particular types of winding wires - Part 0-6: General requirements - Glass-fibre wound resin or varnish impregnated, bare or enamelled round copper wire IDT preštampavanjem en Stručni savjet za standarde 29.060.10
MEST EN 4835:2020
Vazduhoplovstvo – Zahtjevi za ugradnju i skidanje za prstenasto zaključanu spojnicu i reduktor, 24°, konusni do 35 000 kPa (5 080 psi) – Serije veličina izraženih u inčima EN 4835:2018 Aerospace series - Installation and removal requirements for Ring locked fitting and reducer, 24° Cone up to 35 000 kPa (5 080 psi) - Inch Series IDT preštampavanjem en Stručni savjet za standarde 49.080
MEST EN 60684-3-300:2020
Savitljiva izolaciona navlaka - Dio 3: Specifikacije za pojedinačne vrste navlaka - List 300: Navlaka od vlakana staklene tkanine, pletena, neprekrivena EN 60684-3-300:2002 (IEC 60684-3-300:2002, IDT) Flexible insulating sleeving - Part 3: Specifications for individual types of sleeving - Sheet 300: Glass textile fibre sleeving, braided, uncoated IDT preštampavanjem en Stručni savjet za standarde 29.035.20
MEST EN 60191-6-6:2020
Mehanička standardizacija poluprovodničkih komponenata - Dio 6-6: Opšta pravila za pripremu tehničkih crteža za kućišta poluprovodničkih komponenata za površinsku ugradnju - Uputstvo za izradu finog rastera mreže u ravni (FLGA) EN 60191-6-6:2001 (IEC 60191-6-6:2001, IDT) Mechanical standardization of semiconductor devices - Part 6-6: General rules for the preparation of outline drawings of surface mounted semiconductor device packages - Design guide for fine pitch land grid array (FLGA) IDT preštampavanjem en Stručni savjet za standarde 31.080.01
MEST EN 4836:2020
Vazduhoplovstvo – Cijevni priključak 24° konusni do 35 000 kPa (5 080 psi) – Prstenasto zaključana spojnica – Reduktor – Sa raširenim krajem – Serije veličina izraženih u inčima – Sa dodatno finim navojem EN 4836:2018 Aerospace series - Adaptor, Pipe coupling 24° Cone up to 35 000 kPa (5 080 psi) Ring-locked fitting - Reducer - Flareless End - Inch Series - Extra Fine Thread Pitch IDT preštampavanjem en Stručni savjet za standarde 49.080
MEST EN 2279:2020
Vazduhoplovstvo – Čelik FE-PM37 – 900 MPa ≤ Rm ≤ 1100 MPa – Otkovci – De ≤ 150 mm EN 2279:2018 Aerospace series - Steel FE-PM37 - 900 MPa ≤ Rm ≤ 1 100 MPa - Forgings - De ≤ 150 mm IDT preštampavanjem en Stručni savjet za standarde 49.025.10
MEST EN 2319:2020
Vazduhoplovstvo – Legura aluminijuma 2024 – T3510 – Vučena šipka – a ≤ 75 mm EN 2319:2018 Aerospace series - Aluminium alloy 2024- - T3510 - Drawn bar - a ≤ 75 mm IDT preštampavanjem en Stručni savjet za standarde 49.025.20
MEST EN 2387:2020
Vazduhoplovstvo – Legura aluminijuma 2014A- – T6 – Cijevi za konstrukcije – 0,6 mm ≤ a ≤ 12,5 mm EN 2387:2018 Aerospace series - Aluminium alloy 2014A- - T6 - Tubes for structures - 0,6 mm ≤ a ≤ 12,5 mm IDT preštampavanjem en Stručni savjet za standarde 49.025.20
MEST EN 4510:2020
Vazduhoplovstvo – Cijevni priključci, 60°, sferični, od legure titanijuma TI P64001, adapteri, pravi, dvostrani, sa prstenom za osiguranje EN 4510:2018 Aerospace series - Pipe couplings, 60°, spherical, in titanium alloy TI-P64001, adapters, straight, double end, with locking ring IDT preštampavanjem en Stručni savjet za standarde 49.080
MEST EN 61850-6:2020
Komunikacione mreže i sistemi u podstanicama - Dio 6: Jezik za opis konfiguracije za komunikaciju u električnim podstanicama koje se odnose na IED EN 61850-6:2010 (IEC 61850-6:2009, IDT) Communication networks and systems for power utility automation - Part 6: Configuration description language for communication in electrical substations related to IEDs IDT preštampavanjem en Stručni savjet za standarde 33.200
MEST EN ISO 22633:2020
Ljepila – Metode ispitivanja ljepila za podne i zidne obloge – Određivanje promjena dimenzija podnih obloga od linoleuma u dodiru sa ljepilom EN ISO 22633:2019 (ISO 22633:2019, IDT) Adhesives - Test methods for adhesives for floor coverings and wall coverings - Determination of dimensional changes of a linoleum floor covering in contact with an adhesive IDT preštampavanjem en Stručni savjet za standarde 83.180
MEST EN 14257:2020
Ljepila - Ljepila za drvo - Određivanje zatezne čvrstoće preklopnih spojeva na povišenoj temperaturi (WATT ’91) EN 14257:2019 Adhesives - Wood adhesives - Determination of tensile strength of lap joints at elevated temperature (WATT '91) IDT preštampavanjem en Stručni savjet za standarde 83.180
MEST EN 4641-001:2020
Vazduhoplovstvo – Optički kablovi, prečnika omotača 125 µm – Dio 001: Tehnička specifikacija EN 4641-001:2018 Aerospace series - Cables, optical, 125 µm diameter cladding - Part 001: Technical specification IDT preštampavanjem en Stručni savjet za standarde 49.060
MEST EN ISO 10123:2020
Ljepila - Određivanje smicajne čvrstoće anaerobnih ljepila korišćenjem uzoraka tipa osovina-prsten EN ISO 10123:2019 (ISO 10123:2013, IDT) Adhesives - Determination of shear strength of anaerobic adhesives using pin-and-collar specimens IDT preštampavanjem en Stručni savjet za standarde 83.180
MEST EN 4832:2020
Vazduhoplovstvo – Adapter, cijevni priključak od 24°, konusni do 35 000 kPa (5 080 psi), prstenasto zaključana spojnica i prstenasto zaključana spojnica-reduktor – Serije veličina izraženih u inčima – Tehnička specifikacija EN 4832:2018 Aerospace series - Adaptor, Pipe coupling 24° Cone up to 35 000 kPa (5 080 psi) Ring-locked fitting and Ring-locked fitting-reducer - Inch Series - Technical specification IDT preštampavanjem en Stručni savjet za standarde 49.080
MEST EN ISO 11343:2020
Ljepila - Određivanje dinamičke otpornosti na cijepanje adhezivnih veza velike čvrstoće pod uslovima udara - Metoda udara klinom EN ISO 11343:2019 (ISO 11343:2019, IDT) Adhesives - Determination of dynamic resistance to cleavage of high-strength adhesive bonds under impact wedge conditions - Wedge impact method IDT preštampavanjem en Stručni savjet za standarde 83.180
MEST EN 4833:2020
Vazduhoplovstvo – Cijevni priključak od 24°, konusni do 35 000 kPa (5 080 psi), prstenasto zaključana spojnica – Sa raširenim krajem – Serije veličina izraženih u inčima – Sa ekstra finim navojem EN 4833:2018 Aerospace series - Pipe coupling 24° Cone up to 35 000 kPa (5 080 psi) Ring-locked fitting - Flareless End - Inch Series - Extra Fine Thread Pitch IDT preštampavanjem en Stručni savjet za standarde 49.080
MEST EN 2799:2020
Fluorougljenična guma (FKM) – Pribor za nisku kompresiju – Tvrdoća 90 IRHD EN 2799:2018 Aerospace series - Fluorocarbon rubber (FKM) - Low compressions set - Hardness 90 IRHD IDT preštampavanjem en Stručni savjet za standarde 49.025.40
MEST EN ISO 29864:2020
Samoljepljive trake - Mjerenje čvrstoće na kidanje i izduženja pri kidanju EN ISO 29864:2019 (ISO 29864:2018, IDT) Self adhesive tapes - Measurement of breaking strength and elongation at break IDT preštampavanjem en Stručni savjet za standarde 83.180
MEST EN 3745-505:2020
Vazduhoplovstvo – Optička vlakna i kablovi za upotrebu u vazduhoplovu – Metode ispitivanja – Dio 505: Zatezna čvrstoća kabla EN 3745-505:2018 Aerospace series - Fibres and cables, optical, aircraft use - Test methods - Part 505: Cable tensile strength IDT preštampavanjem en Stručni savjet za standarde 49.090
MEST EN 4838-004:2020
Vazduhoplovstvo – Lučni automatski prekidači, jednopolni, temperaturno kompenzovani, nazivne struje od 3 A do 25 A – 115 V a.c. 400 Hz konstantne frekvencije – Dio 004: Sa signalnim kontaktom – Standard za proizvod EN 4838-004:2018 Aerospace series - Arc fault circuit breakers, single-pole, temperature compensated, rated current 3 A to 25 A - 115 V a.c. 400 Hz constant frequency - Part 004: With signal contact - Product standard IDT preštampavanjem en Stručni savjet za standarde 49.060
MEST EN 2280:2020
Vazduhoplovstvo – Čelik FE-PM37 – 900 MPa ≤ Rm ≤ 1 100 MPa – Lim – a ≤ 6 mm EN 2280:2018 Aerospace series - Steel FE-PM37 - 900 MPa ≤ Rm ≤ 1 100 MPa - Sheet - a ≤ 6 mm IDT preštampavanjem en Stručni savjet za standarde 49.025.10
MEST EN 9300-115:2020
Vazduhoplovstvo – LOTAR – Dugoročno arhiviranje i pretraživanje digitalne tehničke dokumentacije proizvoda, kao što su 3D, CAD i PDM podaci – Dio 115: Eksplicitna CAD struktura sklopa EN 9300-115:2018 Aerospace series - LOTAR - LOng Term Archiving and Retrieval of digital technical product documentation such as 3D, CAD and PDM data - Part 115: Explicit CAD assembly structure IDT preštampavanjem en Stručni savjet za standarde 49.020, 35.240.30, 35.240.10, 01.110
MEST EN ISO 29862:2020
Samoljepljive trake - Određivanje svojstava ljepljivosti ljuštenjem EN ISO 29862:2019 (ISO 29862:2018, IDT) Self adhesive tapes - Measurement of breaking strength and elongation at break IDT preštampavanjem en Stručni savjet za standarde 83.180
MEST EN ISO 29863:2020
Samoljepljive trake - Mjerenje statičke smicajne ljepljivosti EN ISO 29863:2019 (ISO 29863:2019, IDT) Self adhesive tapes - Measurement of static shear adhesion IDT preštampavanjem en Stručni savjet za standarde 83.180
MEST EN 15416-3:2020
Ljepila za noseće drvene konstrukcije, osim fenolnih i aminoplastičnih ljepila - Metode ispitivanja - Dio 3: Ispitivanje deformacije puzanjem u cikličnim klimatskim uslovima, sa uzorcima opterećenim smicanjem pri savijanju EN 15416-3:2017+A1:2019 Adhesives for load bearing timber structures other than phenolic and aminoplastic - Test methods - Part 3: Creep deformation test at cyclic climate conditions with specimens loaded in bending shear IDT preštampavanjem en Stručni savjet za standarde 83.180
MEST EN 9300-100:2020
Vazduhoplovstvo – LOTAR – Dugoročno arhiviranje i pretraživanje digitalne tehničke dokumentacije proizvoda, kao što su 3D, CAD i PDM podaci – Dio 100: Zajednički koncepti za dugoročno arhiviranje i pretraživanje CAD 3D mehaničkih informacija EN 9300-100:2018 Aerospace series - LOTAR - Long Term Archiving and Retrieval of digital technical product documentation such as 3D, CAD and PDM data - Part 100: Common concepts for Long term archiving and retrieval of CAD 3D mechanical information IDT preštampavanjem en Stručni savjet za standarde 49.020, 35.240.10, 35.240.30, 01.110
MEST EN 61188-5-2:2020
Štampane ploče i sklopovi štampanih ploča - Izrada i upotreba - Dio 5-2: Razmatranje pričvršćenja (površina/spoj) - Diskretne komponente EN 61188-5-2:2003 (IEC 61188-5-2:2003, IDT) Printed boards and printed board assemblies - Design and use - Part 5-2: Attachment (land/joint) considerations - Discrete components IDT preštampavanjem en Stručni savjet za standarde 31.180, 31.190
MEST EN 60191-6-10:2020
Mehanička standardizacija poluprovodničkih komponenata - Dio 6-10: Opšta pravila za pripremu tehničkih crteža za kućišta poluprovodničkih komponenata za površinsku ugradnju - Mjere veoma malih kućišta bez priključaka (P-VSON) EN 60191-6-10:2003 (IEC 60191-6-10:2003, IDT) Mechanical standardization of semiconductor devices - Part 6-10: General rules for the preparation of outline drawings of surface mounted semiconductor device packages - Dimensions of P-VSON IDT preštampavanjem en Stručni savjet za standarde 31.080.01
MEST EN 9115:2020
Sistem menadžmenta kvalitetom – Zahtjevi za vazduhoplovne, kosmičke i odbrambene organizacije – Softver za isporuku (dopuna za EN 9100) EN 9115:2018 Quality Management Systems - Requirements for Aviation, Space and Defense Organizations - Deliverable Software (Supplement to EN 9100) IDT preštampavanjem en Stručni savjet za standarde 49.020, 03.120.10, 03.100.70, 35.080
MEST EN 61691-2:2020
Jezici funkcionisanja - Dio 2: VHDL multilogički sistem za modelsku interoperabilnost EN 61691-2:2001 (IEC 61691-2:2001, IDT) Behavioural languages - Part 2: VHDL multilogic system for model interoperability IDT preštampavanjem en Stručni savjet za standarde 35.240.50
MEST EN 9300-110:2020
Vazduhoplovstvo – LOTAR – Dugoročno arhiviranje i pretraživanje digitalne tehničke dokumentacije proizvoda, kao što su 3D, CAD i PDM podaci – Dio 110: Informacije o CAD mehaničkoj 3D eksplicitnoj geometriji EN 9300-110:2018 Aerospace series - LOTAR -LOng Term Archiving and Retrieval of digital technical product documentation such as 3D, CAD and PDM data - Part 110: CAD mechanical 3D Explicit geometry information IDT preštampavanjem en Stručni savjet za standarde 49.020, 35.240.30, 01.110
MEST EN 61691-3-3:2020
Jezici funkcionisanja - Dio 3-3: Sinteza u VHDL-u EN 61691-3-3:2001 (IEC 61691-3-3:2001, IDT) Behavioural languages - Part 3-3: Synthesis in VHDL IDT preštampavanjem en Stručni savjet za standarde 35.240.50
MEST EN 60512-25-5:2020
Konektori za elektronske uređaje - Ispitivanja i mjerenja - Dio 25-5: Postupak 25e - Povratni gubici EN 60512-25-5:2004 (IEC 60512-25-5:2004, IDT) Connectors for electronic equipment - Tests and measurements - Part 25-5: Test 25e - Return loss IDT preštampavanjem en Stručni savjet za standarde 31.220.10
MEST EN 61834-8:2020
Snimanje - Digitalni sistem video-kasete za snimanje helikoidnim prebrisavanjem za široku upotrebu koji koristi magnetnu traku širine 6,35 mm (sistemi 525-60, 625-50, 1125-60 i 1250-50) - Dio 8: Format PALplus za sistem 625-50 EN 61834-8:2001 (IEC 61834-8:2001, IDT) Recording - Helical-scan digital video cassette recording system using 6,35 mm magnetic tape for consumer use (525-60, 625-50, 1125-60 and 1250-50 systems) - Part 8: PALplus format for the 625-50 system IDT preštampavanjem en Stručni savjet za standarde 33.160.40
MEST EN 50384:2020
Standard za proizvod za pokazivanje usaglašenosti radio-stanica i fiksnih priključnih stanica za bežične telekomunikacione sisteme sa osnovnim ograničenjima ili referentnim nivoima koji se odnose na izlaganje ljudi radiofrekvencijskim elektromagnetskim poljima (od 110 MHz do 40 GHz) - Profesionalna upotreba EN 50384:2002 Product standard to demonstrate the compliance of radio base stations and fixed terminal stations for wireless telecommunication systems with the basic restrictions or the reference levels related to human exposure to radio frequency electromagnetic fields (110 MHz - 40 GHz) - Occupational IDT preštampavanjem en Stručni savjet za standarde 17.220.20, 33.070.01
MEST EN 60464-3-1:2020
Lakovi za električnu izolaciju - Dio 3: Specifikacije za pojedinačne materijale - List 1: Lakovi koji otvrdnjavaju u ambijentalnim uslovima EN 60464-3-1:2001 (IEC 60464-3-1:2001, IDT) Varnishes used for electrical insulation - Part 3: Specifications for individual materials - Sheet 1: Ambient curing finishing varnishes IDT preštampavanjem en Stručni savjet za standarde 29.035.01
MEST EN 60464-3-2:2020
Lakovi za električnu izolaciju - Dio 3: Specifikacije za pojedinačne materijale - List 2: Lakovi za impregnaciju koji otvrdnjavaju pri zagrijavanju EN 60464-3-2:2001 (IEC 60464-3-2:2001, IDT) Varnishes used for electrical insulation - Part 3: Specifications for individual materials - Sheet 2: Hot curing impregnating varnishes IDT preštampavanjem en Stručni savjet za standarde 29.035.01
MEST EN 50446:2020
Ravni termoparovi sa zaštitnom cijevi od metala ili keramike i pratećim priborom EN 50446:2006 Straight thermocouple assembly with metal or ceramic protection tube and accessories IDT preštampavanjem en Stručni savjet za standarde 17.200.20
MEST EN 62044-1:2020
Jezgra od mekih magnetskih materijala - Metode mjerenja - Dio 1: Opšta specifikacija EN 62044-1:2002 (IEC 62044-1:2002, IDT) Cores made of soft magnetic materials - Measuring methods - Part 1: Generic specification IDT preštampavanjem en Stručni savjet za standarde 29.100.10
MEST EN 9300-002:2020
Vazduhoplovstvo – LOTAR – Dugoročno arhiviranje i pretraživanje digitalne tehničke dokumentacije proizvoda, kao što su 3D, CAD i PDM podaci – Dio 002: Zahtjevi EN 9300-002:2018 Aerospace series - LOTAR -LOng Term Archiving and Retrieval of digital technical product documentation such as 3D, CAD and PDM data - Part 002: Requirements IDT preštampavanjem en Stručni savjet za standarde 49.020, 35.240.30, 35.240.60,01.110
MEST EN 60464-2:2020
Lakovi za električnu izolaciju - Dio 2: Metode ispitivanja EN 60464-2:2001 (IEC 60464-2:2001, IDT) Varnishes used for electrical insulation - Part 2: Methods of test IDT preštampavanjem en Stručni savjet za standarde 17.220.99, 29.035.01
MEST EN 60749-1:2020
Poluprovodničke komponente - Metode mehaničkih i klimatskih ispitivanja - Dio 1: Opšte EN 60749-1:2003 (IEC 60749-1:2002, IDT) Semiconductor devices - Mechanical and climatic test methods - Part 1: General IDT preštampavanjem en Stručni savjet za standarde 31.080.01
MEST EN 61076-4-115:2020
Konektori za elektronske uređaje - Dio 4-115: Konektori za štampane ploče - Konektor zadnje ploče za InfiniBand opremu EN 61076-4-115:2003 (IEC 61076-4-115:2003, IDT) Connectors for electronic equipment - Part 4-115: Printed board connectors - Backplane connector for InfiniBand equipment IDT preštampavanjem en Stručni savjet za standarde 31.220.10
MEST EN 3264:2020
Vazduhoplovstvo – Cijevni priključak 8°30' od legure titanijuma – Navrtke sa potisnom žicom EN 3264:2018 Aerospace series - Pipe coupling 8°30' in titanium alloy - Thrust wire nuts IDT preštampavanjem en Stručni savjet za standarde 49.080
MEST EN 50325-4:2020
Podsistemi industrijskih komunikacija koji se zasnivaju na ISO 11898 (CAN) za interfejse za upravljačke uređaje - Dio 4: Otvoreni CAN EN 50325-4:2002 Industrial communications subsystem based on ISO 11898 (CAN) for controller-device interfaces - Part 4: CANopen IDT preštampavanjem en Stručni savjet za standarde 43.180
MEST EN 61076-4-107:2020
Konektori za elektronske uređaje - Dio 4-107: Konektori za štampane ploče sa ocjenjenim kvalitetom - Pojedinačna specifikacija za indirektne konektore sa elektromagnetskom zaštitom koji imaju osnovni raster 2,0 mm, sa dijelom učvršćenim lemljenjem i završnim utiskivanjem u štampane ploče i slobodnim dijelom za nepristupačne završetke, bez skidanje izolacije i krimpovanje EN 61076-4-107:2001 (IEC 61076-4-107:2001, IDT) Connectors for electronic equipment - Part 4-107: Printed board connectors with assessed quality - Detail specification for shielded two-part connectors having a basic grid of 2,0 mm, fixed part with solder and press-in terminations for printed boards, free part with non-accessible insulation displacement and crimp terminations IDT preštampavanjem en Stručni savjet za standarde 31.220.10
MEST EN 9300-010:2020
Vazduhoplovstvo – LOTAR – Dugoročno arhiviranje i pretraživanje digitalne tehničke dokumentacije proizvoda, kao što su 3D, CAD i PDM podaci – Dio 010: Pregled protoka podataka EN 9300-010:2018 Aerospace series - LOTAR - LOng Term Archiving and Retrieval of digital technical product documentation such as 3D, CAD and PDM data - Part 010: Overview Data Flow IDT preštampavanjem en Stručni savjet za standarde 49.020, 01.110, 35.240.10, 35.240.30
MEST EN 60191-6-5:2020
Mehanička standardizacija poluprovodničkih komponenata - Dio 6-5: Opšta pravila za pripremu tehničkih crteža za kućišta poluprovodničkih komponenata za površinsku ugradnju - Uputstvo za izradu finog kugličnog rastera mreže (FBGA) EN 60191-6-5:2001 (IEC 60191-6-5:2001, IDT) Mechanical standardization of semiconductor devices - Part 6-5: General rules for the preparation of outline drawings of surface mounted semiconductor device packages - Design guide for fine-pitch ball grid array (FBGA) IDT preštampavanjem en Stručni savjet za standarde 31.080.01
MEST EN 60191-6-8:2020
Mehanička standardizacija poluprovodničkih komponenata - Dio 6-8: Opšta pravila za pripremu tehničkih crteža za kućišta poluprovodničkih komponenata za površinsku ugradnju - Uputstvo za izradu četvorougaonog pljosnatog keramičkog kućišta zatvorenog staklom (G-QFP) EN 60191-6-8:2001 (IEC 60191-6-8:2001, IDT) Mechanical standardization of semiconductor devices - Part 6-8: General rules for the preparation of outline drawings of surface mounted semiconductor device packages - Design guide for glass sealed ceramic quad flatpack (G-QFP) IDT preštampavanjem en Stručni savjet za standarde 31.080.01
MEST EN 9133:2020
Vazduhoplovstvo – Sistemi menadžmenta kvalitetom – Procedure kvalifikacije za standardne proizvode u vazduhoplovstvu EN 9133:2018 Aerospace series - Quality Management Systems - Qualification Procedure for Aerospace Standard Products IDT preštampavanjem en Stručni savjet za standarde 49.020, 03.100.70, 03.120.10
MEST EN ISO 1833-20:2020
Tekstil - Kvantitativna hemijska analiza - Dio 20: Mješavine elastinskih i određenih drugih vlakana (metoda upotrebom dimetilacetamida) EN ISO 1833-20:2019 (ISO 1833-20:2018, IDT) Textiles - Quantitative chemical analysis - Part 20: Mixtures of elastane with certain other fibres (method using dimethylacetamide) IDT preštampavanjem en Stručni savjet za standarde 59.060.01
MEST CEN/TR 17376:2020
Tekstil – Bezbjednost dječije odjeće – Uputstvo za upotrebu EN 14682:2014, Gajtani i vrpce za dječiju odjeću – Specifikacije CEN/TR 17376:2019 Textiles - Safety of children''s clothing - Guidance on the use of EN 14682:2014 Cords and drawstrings on children''s clothing - Specifications IDT preštampavanjem en Stručni savjet za standarde 61.020, 97.190
MEST EN 16711-3:2020
Tekstil – Određivanje sadržaja metala – Dio 3: Određivanje otpuštanja olova uz pomoć rastvora vještačke sluzi EN 16711-3:2019 Textiles - Determination of metal content - Part 3: Determination of lead release by artificial saliva solution IDT preštampavanjem en Stručni savjet za standarde 59.060.01
MEST CEN/TR 17222:2020
Tekstilni proizvodi i nanotehnologije – Smjernice za ispitivanja za simulaciju otpuštanja nanočestica – Izloženost kože CEN/TR 17222:2019 Textile products and nanotechnologies - Guidance on tests to simulate nanoparticle release - Skin exposure IDT preštampavanjem en Stručni savjet za standarde 59.080.01, 07.120
MEST EN ISO 5470-2:2020
Tekstilne površine sa prevlakom od gume ili plastičnih masa - Dio 2: Habalica po Martindalu EN ISO 5470-2:2003 (ISO 5470-2:2003, IDT) Rubber- or plastics-coated fabrics - Determination of abrasion resistance - Part 2: Martindale abrader IDT preštampavanjem en Stručni savjet za standarde 59.080.40
MEST EN ISO 1833-6:2020
Tekstil – Kvantitativna hemijska analiza – Dio 6: Mješavina viskoze, nekih tipova kupro, modalnih ili liocel vlakana sa nekim drugim vlaknima (metoda sa mravljom kisjelinom i cink-hloridom) EN ISO 1833-6:2019 (ISO 1833-6:2018, IDT) Textiles - Quantitative chemical analysis - Part 6: Mixtures of viscose, certain types of cupro, modal or lyocell with certain other fibres (method using formic acid and zinc chloride) IDT preštampavanjem en Stručni savjet za standarde 59.060.01 1007/2011
MEST EN 61000-2-2:2009/A2:2020
Elektromagnetna kompatibilnost (EMC) - Dio 2-2: Okolina - Nivoi kompatibilnosti za niskofrekvencijske provodne smetnje i signaliziranje u javnim niskonaponskim energetskim sistemima EN 61000-2-2:2002/A2:2019 (IEC 61000-2-2:2002/A2:2018, IDT) Electromagnetic compatibility (EMC) - Environment - Compatibility levels for low-frequency conducted disturbances and signalling in public low-voltage power supply systems IDT preštampavanjem en Stručni savjet za standarde 33.100.01 2014/30/EU
MEST EN ISO 9092:2020
Netkani tekstil – Rječnik EN ISO 9092:2019 (ISO 9092:2019, IDT) Nonwovens - Vocabulary IDT preštampavanjem en Stručni savjet za standarde 01.040.59, 59.080.30
MEST EN ISO 2307:2020
Vlaknasta užad - Određivanje određenih fizičkih i mehaničkih svojstava EN ISO 2307:2019 (ISO 2307:2019, IDT) Fibre ropes - Determination of certain physical and mechanical properties IDT preštampavanjem en Stručni savjet za standarde 59.080.50
MEST EN 62309:2020
Sigurnost funkcionisanja proizvoda koji sadrže djelove koji se ponovo koriste - Zahtjevi za funkcionalnost i ispitivanja EN 62309:2004 (IEC 62309:2004, IDT) Dependability of products containing reused parts - Requirements for functionality and tests IDT preštampavanjem en Stručni savjet za standarde 03.120.30, 21.020
MEST EN 60512-25-7:2020
Konektori za elektronske uređaje - Ispitivanja i mjerenja - Dio 25-7: Postupak 25g - Impedansa, koeficijent refleksije i stepen stojećih talasa napona (VSWR) EN 60512-25-7:2005 (IEC 60512-25-7:2004, IDT) Connectors for electronic equipment - Tests and measurements - Part 25-7: Test 25g - Impedance, reflection coefficient and voltage standing wave ratio (VSWR) IDT preštampavanjem en Stručni savjet za standarde 31.220.10
MEST EN 50411-2-5:2020
Elementi za vođenje vlakana i spojnice koji se koriste u optičkim komunikacionim sistemima - Specifikacije proizvoda - Dio 2-5: Zaptivene spojnice cjevčice za uvlačenje vlakna uduvavanjem vazduha, tip 1, za kategorije S i A EN 50411-2-5:2009 Fibre organisers and closures to be used in optical fibre communication systems - Product specifications - Part 2-5: Sealed closures for air blown fibre microduct, type 1, for category S & A IDT preštampavanjem en Stručni savjet za standarde 33.180.20
MEST EN 60444-7:2020
Mjerenje parametara jedinke kristala kvarca - Dio 7: Mjerenje kratkotrajnog smanjenja aktivnosti i frekvencije jedinki kristala kvarca EN 60444-7:2004 (IEC 60444-7:2004, IDT) Measurement of quartz crystal unit parameters - Part 7: Measurement of activity and frequency dips of quartz crystal units IDT preštampavanjem en Stručni savjet za standarde 31.140
MEST EN 60300-3-14:2020
Menadžment sigurnošću funkcionisanja - Dio 3-14: Uputstvo za primjenu - Održavanje i podrška održavanju EN 60300-3-14:2004 (IEC 60300-3-14:2004, IDT) Dependability management - Part 3-14: Application guide - Maintenance and maintenance support IDT preštampavanjem en Stručni savjet za standarde 03.100.40, 03.120.01
MEST EN ISO 17130:2020
Tekstil i tekstilni proizvodi – Određivanje dimetilfumarata (DMFu) korišćenjem metode gasne hromatografije EN 17130:2019 Textiles and textile products - Determination of dimethylfumarate (DMFu), method using gas chromatography IDT preštampavanjem en Stručni savjet za standarde 59.080.01
MEST EN IEC 61223-3-5:2020
Vrednovanje i redovna ispitivanja u medicinskim odjeljenjima za imidžing – Dio 3-5: Prijemna ispitivanja i ispitivanja konstantnosti – Performanse imidžinga rendgen-aparata za kompjuterizovanu tomografiju EN IEC 61223-3-5:2019 (IEC 61223-3-5:2019, IDT) Evaluation and routine testing in medical imaging departments - Part 3-5: Acceptance and constancy tests - Imaging performance of computed tomography X-ray equipment IDT preštampavanjem en Stručni savjet za standarde 11.040.50 93/42/EEC
MEST EN ISO 1107:2020
Ribarske mreže - Mreža - Osnovni termini i definicije EN ISO 1107:2017 (ISO 1107:2017, IDT) Fishing nets - Netting - Basic terms and definitions IDT preštampavanjem en Stručni savjet za standarde 65.150, 01.040.65
MEST EN ISO 9554:2020
Vlaknasta užad - Opšte specifikacije EN ISO 9554:2019 (ISO 9554:2019, IDT) Fibre ropes - General specifications IDT preštampavanjem en Stručni savjet za standarde 59.080.50
MEST EN 17131:2020
Tekstil i tekstilni proizvodi – Određivanje dimetilformamida (DMF) korišćenjem metode gasne hromatografije EN 17131:2019 Textiles and textile products - Determination of dimethylformamide (DMF), method using gas chromatography IDT preštampavanjem en Stručni savjet za standarde 59.080.01
MEST EN 17132:2020
Tekstil i tekstilni proizvodi – Određivanje policikličnih aromatičnih ugljovodonika (PAH) korišćenjem metode gasne hromatografije EN 17132:2019 Textiles and textile products - Determination of Polycyclic Aromatic Hydrocarbons (PAH), method using gas chromatography IDT preštampavanjem en Stručni savjet za standarde 59.080.01
MEST EN 17134:2020
Tekstil i tekstilni proizvodi – Određivanje određenih sredstava za prezervaciju korišćenjem metode tečne hromatografije EN 17134:2019 Textiles and textile products - Determination of certain preservatives, method using liquid chromatography IDT preštampavanjem en Stručni savjet za standarde 59.080.01
MEST EN ISO 21084:2020
Tekstil - Metoda za određivanje alkilfenola (AP) EN ISO 21084:2019 (ISO 21084:2019, IDT) Textiles - Method for determination of alkylphenols (AP) IDT preštampavanjem en Stručni savjet za standarde 59.060.01
MEST EN ISO 18254-2:2020
Tekstil - Metoda za detektovanje i određivanje alkilfenol-etoksilata (APEO) – Dio 2: Metoda pomoću NPLC EN ISO 18254-2:2019 (ISO 18254-2:2018, IDT) Textiles - Method for the detection and determination of alkylphenol ethoxylates (APEO) - Part 2: Method using NPLC IDT preštampavanjem en Stručni savjet za standarde 59.080.01
MEST EN 9162:2020
Vazduhoplovstvo – Programi za samoverifikaciju izvršilaca u vazduhoplovstvu EN 9162:2018 Aerospace series - Aerospace Operator Self-Verification Programs IDT preštampavanjem en Stručni savjet za standarde 49.020
MEST EN 9100:2020
Sistemi menadžmenta kvalitetom – Zahtjevi za vazduhoplovstvo, svemirske i odbrambene organizacije EN 9100:2018 Quality Management Systems - Requirements for Aviation, Space and Defence Organizations IDT preštampavanjem en Stručni savjet za standarde 49.020
MEST EN 9120:2020
Sistemi menadžmenta kvalitetom – Zahtjevi za distributere u oblasti vazduhoplovstva, svemirske i odbrambene tehnologije EN 9120:2010 Quality Management Systems - Requirements for Aviation, Space and Defence Distributors IDT preštampavanjem en Stručni savjet za standarde 49.020
MEST EN 2234:2020
Vazduhoplovstvo – Električni kablovi otporni na požar – Tehnička specifikacija EN 2234:2018 Aerospace series - Cable, electrical, fire resistant - Technical specification IDT preštampavanjem en Stručni savjet za standarde 49.060
MEST EN 9101:2020
Sistemi menadžmenta kvalitetom – Zahtjevi za provjeru koji se odnose na vazduhoplovstvo, svemirske i odbrambene organizacije EN 9101:2018 Quality Management Systems - Audit Requirements for Aviation, Space, and Defence Organisations IDT preštampavanjem en Stručni savjet za standarde 49.020
MEST CEN ISO/TR 22411:2020
Ergonomski podaci i smjernice za primjenu ISO/IEC Uputstva 71 za proizvode i usluge potrebne starijim osobama i osobama sa invaliditetom CEN ISO/TR 22411:2011 (ISO/TR 22411:2008, IDT) Ergonomics data and guidelines for the application of ISO/IEC Guide 71 to products and services to address the needs of older persons and persons with disabilities IDT preštampavanjem en Stručni savjet za standarde 01.120, 11.180.01
MEST EN 9136:2020
Vazduhoplovstvo – Korjenska analiza uzroka i rješavanje problema (9S metodologija) EN 9136:2018 Aerospace series - Root cause analysis and problem solving (9S Methodology) IDT preštampavanjem en Stručni savjet za standarde 49.020, 03.120.10
MEST CEN ISO/TR 9241-308:2020
Ergonomija interakcije čovjeka i sistema - Dio 308: Površinski provodljivi displeji sa elektronskim emiterima (SED) CEN ISO/TR 9241-308:2015 (ISO/TR 9241-308:2008, IDT) Ergonomics of human-system interaction - Part 308: Surface-conduction electron-emitter displays (SED) IDT preštampavanjem en Stručni savjet za standarde 13.180, 35.180
MEST EN 4122:2020
Vazduhoplovstvo – Samozabravljujuće navrtke sa stablom, od čelika otpornog na toplotu FE-PA2601 (A286), posrebrene po navoju – Klasifikacija: 1 100 MPa na temperaturi okoline)/650 °C EN 4122:2018 Aerospace series - Shank nuts, self-locking, in heat resisting steel FE-PA2601 (A286), silver plated on thread - Classification: 1 100 MPa (at ambient temperature) / 650 °C IDT preštampavanjem en Stručni savjet za standarde 49.030.30
MEST EN 4123:2020
Vazduhoplovstvo – Samozabravljujuće navrtke sa stablom, od legure na bazi nikla otporne na toplotu NI-PH2601 (Inconel 718), posrebrene po navoju – Klasifikacija: 1 550 MPa (na temperaturi okoline)/600 °C EN 4123:2018 Aerospace series - Shank nuts, self-locking, in heat resisting nickel base alloy NI-PH2601 (Inconel 718), silver plated on thread - Classification: 1 550 MPa (at ambient temperature) / 600 °C IDT preštampavanjem en Stručni savjet za standarde 49.030.30
MEST EN ISO 20705:2020
Tekstil - Kvantitativna mikroskopska analiza - Opšti principi testiranja EN ISO 20705:2020 (ISO 20705:2019, IDT) Textiles - Quantitative microscopical analysis - General principles of testing IDT preštampavanjem en Stručni savjet za standarde 59.060.01
MEST EN ISO 105-B03:2020
Tekstil - Ispitivanje postojanosti boje - Dio B03: Postojanost boje prema vremenskim uslovima: Izlaganje na otvorenom EN ISO 105-B03:2017 (ISO 105-B03:2017, IDT) Textiles - Tests for colour fastness - Part B03: Colour fastness to weathering: Outdoor exposure IDT preštampavanjem en Stručni savjet za standarde 59.080.01
MEST EN ISO 1833-12:2020
Tekstil – Kvantitativna hemijska analiza – Dio 12: Mješavina akrilnih, određenih modakrilnih, određenih hlornih vlakana i određenih elastinskih vlakana sa nekim drugim vlaknima (metoda sa dimetilformamidom) EN ISO 1833-12:2019 (ISO 1833-12:2019, IDT) Textiles - Quantitative chemical analysis - Part 12: Mixtures of acrylic, certain modacrylics, certain chlorofibres, certain elastane fibres with certain other fibres (method using dimethylformamide) IDT preštampavanjem en Stručni savjet za standarde 59.060.01 1007/2011
MEST EN 4124:2020
Vazduhoplovstvo – Samozabravljujuće navrtke sa stablom, od legure na bazi nikla otporne na toplotu NI-PH1302 (legura Waspaloy), posrebrene po navoju, za kalup od 60º – Klasifikacija: 1 210 MPa (na temperaturi okoline)/730 °C EN 4124:2018 Aerospace series - Shank nuts, self-locking, in heat resisting nickel base alloy NI-PH1302 (Waspaloy), silver plated on thread, for 60° swage - Classification: 1 210 MPa (at ambient temperature) / 730 °C IDT preštampavanjem en Stručni savjet za standarde 49.030.30
MEST EN ISO 1833-16:2020
Tekstil – Kvantitativna hemijska analiza – Dio 16: Mješavina polipropilenskih vlakana sa nekim drugim vlaknima (metoda sa ksilenom) EN ISO 1833-16:2019 (ISO 1833-16:2019, IDT) Textiles - Quantitative chemical analysis - Part 16: Mixtures of polypropylene fibres with certain other fibres (method using xylene) IDT preštampavanjem en Stručni savjet za standarde 59.060.01 1007/2011
MEST EN 4731:2020
Vazduhoplovstvo – Spektralni kvalitet LED svetiljki koje se koriste sa fotoluminiscentnim sistemima za označavanje EN 4731:2018 Aerospace series - Spectral quality of LED luminaires used with photoluminescent marking systems IDT preštampavanjem en Stručni savjet za standarde 49.095, 29.140.99
MEST EN 2899:2020
Vazduhoplovstvo – Vulkanizirane gume – Ispitivanje osjetljivosti na koroziju u vlažnoj atmosferi metala u kontaktu sa vulkaniziranim gumama EN 2899:2018 Aerospace series - Vulcanized rubbers - Test on the susceptibility to corrosion in a damp atmosphere of metals in contact with vulcanized rubbers IDT preštampavanjem en Stručni savjet za standarde 49.025.40
MEST EN 4708-301:2020
Vazduhoplovstvo – Termoskupljajuća navlaka za vezivanje, izolaciju i identifikaciju – Dio 301: Poliolefinske navlake iznutra obložene lepkom – Radna temperatura od –55 °C do 175 °C – Standard za proizvod EN 4708-301:2018 Aerospace series - Sleeving, heat-shrinkable, for binding, insulation and identification - Part 301: Adhesive lined polyolefin sleevings - Operating temperature - 55 °C to 105 °C - Product Standard IDT preštampavanjem en Stručni savjet za standarde 49.060
MEST EN ISO 18369-1:2020
Oftalmološka optika - Kontaktna sočiva - Dio 1: Rječnik, sistemi klasifikacije i preporuke za označavanje specifikacija EN ISO 18369-1:2017 (ISO 18369-1:2017, Corrected version 2017-10-01, IDT) Ophthalmic optics - Contact lenses - Part 1: Vocabulary, classification system and recommendations for labelling specifications IDT preštampavanjem en Stručni savjet za standarde 11.040.70
MEST EN ISO 8596:2019/A1:2020
Oftalmološka optika - Ispitivanje oštrine vida - Standardni i klinički optotipovi i njihova prezentacija - Izmjena 1 EN ISO 8596:2018/A1:2020 (ISO 8596:2017/Amd1:2019, IDT) Ophthalmic optics - Visual acuity testing - Standard and clinical optotypes and their presentation - Amendment 1 IDT preštampavanjem en Stručni savjet za standarde 11.040.70
MEST EN 3542:2020
Vazduhoplovstvo – Spiralni navojni umeci, samozabravljujući, od legure na bazi nikla NI-PH2801 (Inconel X750) otpornog na toplotu EN 3542:2018 Aerospace series - Inserts, screw thread, helical coil, self-locking, in heat resisting nickel base alloy NI-PH2801 (Inconel X750) IDT preštampavanjem en Stručni savjet za standarde 49.030.30
MEST EN 9300-200:2020
Vazduhoplovstvo – LOTAR – Dugoročno arhiviranje i pretraživanje digitalne tehničke dokumentacije proizvoda, kao što su 3D, CAD i PDM podaci – Dio 200: Zajednički koncepti za dugoročno arhiviranje i pretraživanje informacija o strukturi proizvoda EN 9300-200:2018 Aerospace series - LOTAR - LOng Term Archiving and Retrieval of digital technical product documentation such as 3D, CAD and PDM data - Part 200: Common Concepts for LOng Term Archiving and Retrieval of Product Structure Information IDT preštampavanjem en Stručni savjet za standarde 49.020, 01.110, 35.240.30
MEST EN 2795:2020
Fluorougljenična guma (FKM) – Pribor za nisku kompresiju – Tvrdoća 50 IRHD EN 2795:2018 Aerospace series - Fluorocarbon rubber (FKM) - Low compressions set - Hardness 50 IRHD IDT preštampavanjem en Stručni savjet za standarde 49.025.40
MEST EN ISO 1833-18:2020
Tekstil - Kvantitativna hemijska analiza - Dio 18: Mješavine svile sa drugim proteinskim vlaknima (metoda sa sumpornom kisjelinom) EN ISO 1833-18:2019 (ISO 1833-18:2019, IDT) Textiles - Quantitative chemical analysis - Part 18: Mixtures of silk with other protein fibres (method using sulfuric acid) IDT preštampavanjem en Stručni savjet za standarde 59.060.01
MEST EN ISO 1833-10:2020
Tekstil – Kvantitativna hemijska analiza – Dio 10: Mješavina triacetatnih ili polilaktidnih vlakana sa nekim drugim vlaknima (metoda sa dihlormetanom) EN ISO 1833-10:2019 (ISO 1833-10:2019, IDT) Textiles - Quantitative chemical analysis - Part 10: Mixtures of triacetate or polylactide with certain other fibres (method using dichloromethane) IDT preštampavanjem en Stručni savjet za standarde 59.060.01 1007/2011
MEST EN ISO 1833-21:2020
Tekstil – Kvantitativna hemijska analiza – Dio 21: Mješavina hlornih vlakana, nekih modakrilnih, nekih elastana, acetatnih, triacetatnih i nekih drugih vlakana (metoda sa cikloheksanonom) EN ISO 1833-21:2019 (ISO 1833-21:2019, IDT) Textiles - Quantitative chemical analysis - Part 21: Mixtures of chlorofibres, certain modacrylics, certain elastanes, acetates, triacetates with certain other fibres (method using cyclohexanone) IDT preštampavanjem en Stručni savjet za standarde 59.060.01 1007/2011
MEST EN 9223-100:2020
Upravljanje programom – Upravljanje konfiguracijom – Dio 100: Uputstvo za primjenu principa upravljanja konfiguracijom EN 9223-100:2018 Programme Management - Configuration Management - Part 100: A guide for the application of the principles of configuration management IDT preštampavanjem en Stručni savjet za standarde 49.020
MEST EN 9223-101:2020
Upravljanje programom – Upravljanje konfiguracijom – Dio 101: Identifikacija konfiguracije EN 9223-101:2018 Programme Management - Configuration Management - Part 101: Configuration identification IDT preštampavanjem en Stručni savjet za standarde 49.020, 35.080
MEST EN 9223-102:2020
Upravljanje programom – Upravljanje konfiguracijom – Dio 102: Konfiguracija računovodstva EN 9223-102:2018 Programme Management - Configuration Management - Part 102: Configuration status accounting IDT preštampavanjem en Stručni savjet za standarde 49.020, 35.080
MEST EN 9223-103:2020
Upravljanje programom – Upravljanje konfiguracijom – Dio 103: Verifikacije, preispitivanja i provjere konfiguracije EN 9223-103:2018 Programme Management - Configuration Management - Part 103: Configuration Verifications, Reviews and Audits IDT preštampavanjem en Stručni savjet za standarde 49.020, 35.080
MEST EN ISO 20706-1:2020
Tekstil – Kvalitativna i kvantitativna analiza nekih stabljičnih vlakana (lan, konoplja, ramija) i njihovih mješavina – Dio 1: Identifikacija vlakna pomoću mikroskopskih metoda EN ISO 20706-1:2019 (ISO 20706-1:2019, IDT) Textiles - Qualitative and quantitative analysis of some bast fibres (flax, hemp, ramie) and their blends - Part 1: Fibre identification using microscopy methods IDT preštampavanjem en Stručni savjet za standarde 59.060.01
MEST EN ISO 1833-3:2020
Tekstil – Kvantitativna hemijska analiza – Dio 3: Mješavine acetatnih vlakana sa nekim drugim vlaknima (metoda sa acetonom) EN ISO 1833-3:2019 (ISO 1833-3:2019, IDT) Textiles - Quantitative chemical analysis - Part 3: Mixtures of acetate with certain other fibres (method using acetone) IDT preštampavanjem en Stručni savjet za standarde 59.060.01 1007/2011
MEST EN ISO 1833-9:2020
Kvantitativna hemijska analiza – Dio 9: Mješavine acetatnih vlakana sa nekim drugim vlaknima (metoda sa benzilalkoholom) EN ISO 1833-9:2019 (ISO 1833-9:2019, IDT) Textiles - Quantitative chemical analysis - Part 9: Mixtures of acetate with certain other fibres (method using benzyl alcohol) IDT preštampavanjem en Stručni savjet za standarde 59.060.01 1007/2011
MEST EN 9223-104:2020
Upravljanje programom – Upravljanje konfiguracijom – Dio 104: Kontrola konfiguracije EN 9223-104:2018 Programme Management - Configuration Management - Part 104: Configuration Control IDT preštampavanjem en Stručni savjet za standarde 49.020, 35.080
MEST EN ISO 1833-13:2020
Tekstil – Kvantitativna hemijska analiza – Dio 13: Mješavine nekih hlornih vlakana sa nekim drugim vlaknima (metoda sa ugljen-disulfidom/acetonom) EN ISO 1833-13:2019 (ISO 1833-13:2019 , IDT) Textiles - Quantitative chemical analysis - Part 13: Mixtures of certain chlorofibres with certain other fibres (method using carbon disulfide/acetone) IDT preštampavanjem en Stručni savjet za standarde 59.060.01 1007/2011
MEST EN 9223-105:2020
Upravljanje programom – Upravljanje konfiguracijom – Dio 105: Rječnik EN 9223-105:2018 Programme Management - Configuration Management - Part 105: Glossary IDT preštampavanjem en Stručni savjet za standarde 49.020, 35.080
MEST EN ISO 1833-14:2020
Tekstil – Kvantitativna hemijska analiza – Dio 14: Mješavine acetatnih vlakana sa nekim drugim vlaknima (metoda sa glacijalnom sirćetnom kisjelinom) EN ISO 1833-14:2019 (ISO 1833-14:2019, IDT) Textiles - Quantitative chemical analysis - Part 14: Mixtures of acetate with certain other fibres (method using glacial acetic acid) IDT preštampavanjem en Stručni savjet za standarde 59.060.01 1007/2011
MEST EN ISO 1833-15:2020
Tekstil – Kvantitativna hemijska analiza – Dio 15: Mješavine jute sa nekim životinjskim vlaknima (metoda određivanja sadržaja azota) EN ISO 1833-15:2019 (ISO 1833-15:2019, IDT) Textiles - Quantitative chemical analysis - Part 15: Mixtures of jute with certain animal fibres (method by determining nitrogen content) IDT preštampavanjem en Stručni savjet za standarde 59.060.01 1007/2011
MEST EN 2667-2:2020
Vazduhoplovstvo – Nemetalni materijali – Pjenasti strukturalni adhezivi – Metode ispitivanja – Dio 2: Smicanje pritiskom cijevi EN 2667-2:2018 Aerospace series - Non-metallic materials - Foaming structural adhesives - Test methods - Part 2: Compressive tube shear IDT preštampavanjem en Stručni savjet za standarde 49.025.50
MEST EN ISO 13938-1:2020
Tekstil - Svojstva pucanja tekstilnih površina - Dio 1: Hidraulična metoda za određivanje jačine pri pucanju i visine ispupčenja pri pucanju EN ISO 13938-1:2019 (ISO 13938-1:2019, IDT) Textiles - Bursting properties of fabrics - Part 1: Hydraulic method for determination of bursting strength and bursting distension IDT preštampavanjem en Stručni savjet za standarde 59.080.30
MEST EN 6041:2020
Vazduhoplovstvo – Nemetalni materijali – Metoda ispitivanja – Analiza nemetalnih materijala (neočvrslih) diferencijalnom skenirajućom kalorimetrijom (DSC) EN 6041:2018 Aerospace series - Non-metallic materials - Test method - Analysis of non-metallic materials (uncured) by Differential Scanning Calorimetry (DSC) IDT preštampavanjem en Stručni savjet za standarde 49.025.01
MEST EN 4533-004:2020
Vazduhoplovstvo – Sistemi optičkih vlakana – Priručnik – Dio 004: Popravka, održavanje, čišćenje i inspekcija EN 4533-004:2018 Aerospace series - Fibre optic systems - Handbook - Part 004: Repair, maintenance, cleaning and inspection IDT preštampavanjem en Stručni savjet za standarde 49.060
MEST EN 4691-2:2020
Vazduhoplovstvo – Spona sa integrisanim vijcima – Dio 2: Pregled kompletne konstrukcije EN 4691-2:2018 Aerospace series - Tie rod with integrated bolts - Part 2: Overview construction kit IDT preštampavanjem en Stručni savjet za standarde 49.035
MEST EN ISO 105-A03:2020
Tekstil – Ispitivanje postojanosti boje – Dio A03: Siva skala za ocjenjivanje prelaska boje EN ISO 105-A03:2019 (ISO 105-A03:2019, IDT) Textiles - Tests for colour fastness - Part A03: Grey scale for assessing staining IDT preštampavanjem en Stručni savjet za standarde 59.080.01
MEST CEN ISO/TR 20881:2020
Obuća - Zahtijevane performanse za djelove obuće - Ulošci CEN ISO/TR 20881:2007 (ISO/TR 20881:2007, IDT) Footwear - Performance requirements for components for footwear - Insoles IDT preštampavanjem en Stručni savjet za standarde 61.060
MEST EN ISO 3175-6:2020
Tekstil – Profesionalno održavanje, hemijsko i mokro čišćenje tekstilnih površina i odjevnih predmeta – Dio 6: Procedura za ispitivanje performansi kada se za čišćenje i finalnu obradu koristi dekametil-pentaciklosiloksan EN ISO 3175-6:2019 (ISO 3175-6:2019, IDT) Textiles - Professional care, drycleaning and wetcleaning of fabrics and garments - Part 6: Procedure for testing performance when cleaning and finishing using decamethylpentacyclosiloxane IDT preštampavanjem en Stručni savjet za standarde 59.080.01
MEST CEN ISO/TR 20882:2020
Obuća - Zahtijevane performanse za djelove obuće - Postava i ulošci CEN ISO/TR 20882:2007 (ISO/TR 20882:2007, IDT) Footwear - Performance requirements for components for footwear - Lining and insocks IDT preštampavanjem en Stručni savjet za standarde 61.060
MEST EN ISO 3175-5:2020
Tekstil – Profesionalno održavanje, hemijsko i mokro čišćenje tekstilnih površina i odjevnih predmeta – Dio 5: Procedura za ispitivanje performansi kada se za čišćenje i finalnu obradu koristi dibutoksimetan EN ISO 3175-5:2019 (ISO 3175-5:2019, IDT) Textiles - Professional care, drycleaning and wetcleaning of fabrics and garments - Part 5: Procedure for testing performance when cleaning and finishing using dibutoxymethane IDT preštampavanjem en Stručni savjet za standarde 59.080.01
MEST EN ISO 1833-27:2020
Tekstil – Kvantitativna hemijska analiza – Dio 27: Mješavine celuloznih vlakana sa nekim drugim vlaknima (metoda sa aluminijum-sulfatom) EN ISO 1833-27:2019 (ISO 1833-27:2019, IDT) Textiles - Quantitative chemical analysis - Part 27: Mixtures of cellulose fibres with certain other fibres (method using aluminium sulfate) IDT preštampavanjem en Stručni savjet za standarde 59.060.01
MEST CEN ISO/TR 20883:2020
Obuća - Zahtijevane performanse za djelove obuće - Držači (glenkovi) CEN ISO/TR 20883:2007 (ISO/TR 20883:2007, IDT) Footwear - Performance requirements for components for footwear - Shanks IDT preštampavanjem en Stručni savjet za standarde 61.060
MEST EN ISO 16177:2020
Obuća - Otpornost na stvaranje i širenje naprslina - Metoda savijanjem na traci EN ISO 16177:2012 (ISO 16177:2012, IDT) Footwear - Resistance to crack initiation and growth - Belt flex method IDT preštampavanjem en Stručni savjet za standarde 61.060
MEST CEN ISO/TR 20573:2020
Obuća - Zahtijevane performanse za djelove obuće - Potpetice i vrh potpetice CEN ISO/TR 20573:2008 (ISO/TR 20573:2006, IDT) Footwear - Performance requirements for components for footwear - Heels and top pieces IDT preštampavanjem en Stručni savjet za standarde 61.060
MEST CEN ISO/TS 16181:2020
Obuća - Štetne supstance potencijalno prisutne u obući i djelovima obuće - Određivanje ftalata u materijalima za obuću CEN ISO/TS 16181:2011 (ISO/TS 16181:2011, IDT) Footwear - Critical substances potentially present in footwear and footwear components - Determination of phthalates in footwear materials IDT preštampavanjem en Stručni savjet za standarde 61.060
MEST CEN ISO/TS 16186:2020
Obuća - Štetne supstance potencijalno prisutne u obući i djelovima obuće - Metoda za kvantitativno određivanje dimetilfumarata (DMFU) u materijalu za obuću CEN ISO/TS 16186:2012 (ISO/TS 16186:2012, IDT) Footwear - Critical substances potentially present in footwear and footwear components - Test method to quantitatively determine dimethyl fumarate (DMFU) in footwear materials IDT preštampavanjem en Stručni savjet za standarde 61.060
MEST CEN ISO/TR 20572:2020
Obuća - Zahtijevane performanse za djelove obuće - Dodaci CEN ISO/TR 20572:2007 (ISO/TR 20572:2007, IDT) Footwear - Performance requirements for components for footwear - Accessories IDT preštampavanjem en Stručni savjet za standarde 61.060
MEST CEN ISO/TR 22648:2020
Obuća - Zahtijevane performanse za djelove obuće - Lubovi i kapne CEN ISO/TR 22648:2007 (ISO/TR 22648:2007, IDT) Footwear - Performance requirements for components for footwear - Stiffeners and toepuffs IDT preštampavanjem en Stručni savjet za standarde 61.060
MEST EN 12959:2020
Obuća - Metode ispitivanja držača (glenka)- Uzdužna krutost EN 12959:2000 Footwear - Test methods for shanks - Longitudinal stiffness IDT preštampavanjem en Stručni savjet za standarde 61.060
MEST EN ISO/IEC 25064:2020
Sistemski i softverski inženjering – Zahtjevi za kvalitet i vrednovanje sistema i softvera (SQuaRE) – Zajednički industrijski format (CIF) za upotrebljivost: Izvještaj o korisničkim potrebama EN ISO/IEC 25064:2017 (ISO/IEC 25064:2013, IDT) Systems and software engineering - Software product Quality Requirements and Evaluation (SQuaRE) - Common Industry Format (CIF) for usability: User needs report IDT preštampavanjem en Stručni savjet za standarde 35.080
MEST CEN ISO/IEC TR 25060:2020
Sistemski i softverski inženjering – Zahtjevi za kvalitet i vrednovanje sistema i softvera (SQuaRE) – Zajednički industrijski format (CIF) za upotrebljivost – Opšti okvir za informacije koje se odnose na upotrebljivost CEN ISO/IEC TR 25060:2017 (ISO/IEC TR 25060:2010, IDT) Systems and software engineering - Systems and software product Quality Requirements and Evaluation (SQuaRE) - Common Industry Format (CIF) for usability: General framework for usability-related information IDT preštampavanjem en Stručni savjet za standarde 35.080
MEST CEN ISO/TS 16179:2020
Obuća - Štetne supstance potencijalno prisutne u obući i djelovima obuće - Određivanje organokalajnih jedinjenja u materijalima za obuću CEN ISO/TS 16179:2012 (ISO/TS 16179:2012, IDT) Footwear - Critical substances potentially present in footwear and footwear components - Determination of organotin compounds in footwear materials IDT preštampavanjem en Stručni savjet za standarde 61.060
MEST EN 15269-1:2020
Proširena primjena rezultata ispitivanja otpornosti na požar i/ili dimopropusnosti vrata, kapaka i prozora koji se mogu otvarati, uključujući pripadajući okov – Dio 1: Opšti zahtjevi EN 15269-1:2019 Extended application of test results for fire resistance and/or smoke control for door, shutter and openable window assemblies, including their elements of building hardware - Part 1: General requirements IDT preštampavanjem en Stručni savjet za standarde 13.220.50, 91.060.50 305/2011
MEST EN 1366-12:2020
Ispitivanja otpornosti na požar servisnih instalacija - Dio 12: Nemehanička požarna barijera za sistem ventilacionih kanala EN 1366-12:2014+A1:2019 Fire resistance tests for service installations - Part 12: Non-mechanical fire barrier for ventilation ductwork IDT preštampavanjem en Stručni savjet za standarde 13.220.50, 91.140.30 305/2011
MEST EN 1366-13:2020
Ispitivanja otpornosti na požar servisnih instalacija - Dio 13: Dimnjaci EN 1366-13:2019 Fire resistance tests for service installations - Part 13: Chimneys IDT preštampavanjem en Stručni savjet za standarde 13.220.50, 91.060.40 305/2011
MEST CEN/TS 16459:2020
Izlaganje krovova i krovnih pokrivača dejstvu požara spolja - Proširena primjena rezultata ispitivanja iz CEN/TS 1187 CEN/TS 16459:2019 External fire exposure of roofs and roof coverings - Extended application of test results from CEN/TS 1187 IDT preštampavanjem en Stručni savjet za standarde 13.220.50, 91.060.20 305/2011
MEST EN 13501-1:2020
Požarna klasifikacija građevinskih proizvoda i građevinskih elemenata - Dio 1: Klasifikacija na osnovu podataka dobijenih ispitivanjem reakcije na požar EN 13501-1:2018 Fire classification of construction products and building elements - Part 1: Classification using data from reaction to fire tests IDT preštampavanjem en Stručni savjet za standarde 13.220.50 305/2011
MEST EN 15254-3:2020
Proširena primjena rezultata ispitivanja otpornosti na požar - Ne noseći zidovi - Dio 3: Lake pregrade EN 15254-3:2019 Extended application of results from fire resistance tests - Non-loadbearing walls - Part 3: Lightweight partitions IDT preštampavanjem en Stručni savjet za standarde 13.220.50, 91.060.10 305/2011
MEST EN 15269-11:2020
Proširena primjena rezultata ispitivanja otpornosti na požar i/ili dimopropusnosti vrata, kapaka i prozora koji se mogu otvarati, uključujući pripadajući okov – Dio 11: Otpornost na požar za sklopove za zatvaranje od tkanih materijala EN 15269-11:2018+AC:2019 Extended application of test results for fire resistance and/or smoke control for door, shutter and openable window assemblies, including their elements of building hardware - Part 11: Fire resistance for operable fabric curtains IDT preštampavanjem en Stručni savjet za standarde 13.220.50, 91.060.50 305/2011
MEST CEN/TR 13548:2020
Opšta pravila za projektovanje i ugradnju keramičkih pločica CEN/TR 13548:2004 General rules for the design and installation of ceramic tiling IDT preštampavanjem en Stručni savjet za standarde 91.100.25 89/106/EEC, 305/2011
MEST EN ISO 10545-7:2020
Keramičke pločice - Dio 7: Određivanje otpornosti glaziranih pločica na površinsko habanje EN ISO 10545-7:1998 (ISO 10545-7:1996, IDT) Ceramic tiles - Part 7: Determination of resistance to surface abrasion for glazed tiles IDT preštampavanjem en Stručni savjet za standarde 91.100.25 89/106/EEC, 305/2011
MEST EN ISO 10545-12:2020
Keramičke pločice - Dio 12: Određivanje otpornosti na mraz EN ISO 10545-12:1997 (ISO 10545-12:1995, IDT) Ceramic tiles - Part 12: Determination of frost resistance IDT preštampavanjem en Stručni savjet za standarde 91.100.25 89/106/EEC, 305/2011
MEST EN ISO 10545-13:2020
Keramičke pločice – Dio 13: Određivanje otpornosti na hemikalije EN ISO 10545-13:2016 (ISO 10545-13:2016, IDT) Ceramic tiles - Part 13: Determination of chemical resistance IDT preštampavanjem en Stručni savjet za standarde 91.100.23
MEST EN 3475-603:2020
Vazduhoplovstvo – Električni kablovi za upotrebu u vazduhoplovu – Metode ispitivanja – Dio 603: Otpornost na varničenje u vlažnoj sredini EN 3475-603:2018 Aerospace series - Cables, electrical, aircraft use - Test methods - Part 603: Resistance to wet arc tracking IDT preštampavanjem en Stručni savjet za standarde 49.060
MEST EN 3475-604:2020
Vazduhoplovstvo – Električni kablovi za upotrebu u vazduhoplovu – Metode ispitivanja – Dio 604: Otpornost na varničenje u suvoj sredini EN 3475-604:2018 Aerospace series - Cables, electrical, aircraft use - Test methods - Part 604: Resistance to dry arc propagation IDT preštampavanjem en Stručni savjet za standarde 49.060
MEST EN 3475-605:2020
Vazduhoplovstvo – Električni kablovi za upotrebu u vazduhoplovu – Metode ispitivanja – Dio 605: Ispitivanje kratkog spoja u vlažnoj sredini EN 3475-605:2018 Aerospace series - Cables, electrical, aircraft use - Test methods - Part 605: Wet short circuit test IDT preštampavanjem en Stručni savjet za standarde 49.060
MEST EN 4533-002:2020
Vazduhoplovstvo – Sistemi optičkih vlakana – Priručnik – Dio 002: Ispitivanje i mjerenje EN 4533-002:2017 Aerospace series - Fibre optic systems - Handbook - Part 002: Test and measurement IDT preštampavanjem en Stručni savjet za standarde 49.060
MEST EN 4533-003:2020
Vazduhoplovstvo – Sistemi optičkih vlakana – Priručnik – Dio 003: Postavljanje osnove i simulacija instaliranja EN 4533-003:2017 Aerospace series - Fibre optic systems - Handbook - Part 003: Looming and installation practices IDT preštampavanjem en Stručni savjet za standarde 49.060
MEST EN 6064:2020
Vazduhoplovstvo – Analiza nemetalnih materijala (očvrslih) za određivanje stepena očvršćavanja diferencijalnom skenirajućom kalorimetrijom (DSC) EN 6064:2017 Aerospace series - Analysis of non-metallic materials (cured) for the determination of the extent of cure by Differential Scanning Calorimetry (DSC) IDT preštampavanjem en Stručni savjet za standarde 49.025.01
MEST EN 2119:2020
Vazduhoplovstvo – Legura otporna na toplotu FE-PA2601 (X6NiCrTiMoV26-15) – Termički rastvorena i termički taložena – Žica za zakovice – 2 mm ≤ D ≤ 10 mm – Rm ≥ 960 MPa EN 2119:2017 Aerospace series - Heat resisting alloy FE-PA2601 (X6NiCrTiMoV26-15) - Solution treated and precipitation treated - Wires for rivets - 2 mm ≤ D ≤ 10 mm - Rm ≥ 960 MPa IDT preštampavanjem en Stručni savjet za standarde 49.025.05
MEST EN 2135:2020
Vazduhoplovstvo – Čelik FE-PL61 – Cementiran, kaljen i otpušten – Šipka – De ≤ 40 mm EN 2135:2017 Aerospace series - Steel FE-PL61 - Carburized, hardened and tempered - Bar - De ≤ 40 mm IDT preštampavanjem en Stručni savjet za standarde 49.025.10
MEST EN 2137:2020
Vazduhoplovstvo – Čelik FE-PL75 – 1 100 MPa ≤ Rm ≤ 1 250 MPa – Šipke – De ≤ 100 mm EN 2137:2017 Aerospace series - Steel FE-PL75 - 1 100 MPa ≤ Rm ≤ 1 250 MPa - Bars - De ≤ 100 mm IDT preštampavanjem en Stručni savjet za standarde 49.025.10
MEST EN 2174:2020
Vazduhoplovstvo – Legura otporna na toplotu FE-PA2602 (X4NiCrTiMoV26-15) – Termički rastvorena i termički taložena – Otkovci – De ≤ 100 mm – Rm ≥ 850 MPa EN 2174:2017 Aerospace series - Heat resisting alloy FE-PA2602 (X4NiCrTiMoV26-15) - Solution treated and precipitation treated - Forgings - De ≤ 100 mm - Rm ≥ 850 MPa IDT preštampavanjem en Stručni savjet za standarde 49.025.10
MEST EN 2221:2020
Vazduhoplovstvo – Čelik FE-PL31 – Kaljen i otpušten – Šuplje šipke – 3,5 mm ≤ a ≤ 55 mm EN 2221:2017 Aerospace series - Steel FE-PL31 - Hardened and tempered - Hollow bars - 3,5 mm ≤ a ≤ 55 mm IDT preštampavanjem en Stručni savjet za standarde 49.025.10
MEST EN 2222:2020
Vazduhoplovstvo – Čelik FE-PL31 – Kaljen i otpušten – Otkovci ručno kovani i kovani u kalupu EN 2222:2017 Aerospace series - Steel FE-PL31 - Hardened and tempered - Hand and die forgings IDT preštampavanjem en Stručni savjet za standarde 49.025.10
MEST EN 4708-104:2020
Vazduhoplovstvo – Termoskupljajuća navlaka za vezivanje, izolaciju i identifikaciju – Dio 104: Polukruti polivinilfluorid (PDVF) – Radna temperatura od –55 °C do 175 °C – Standard za proizvod EN 4708-104:2017 Aerospace series - Sleeving, heat-shrinkable, for binding, insulation and identification - Part 104: Semi-rigid polyvinylidene fluoride (PDVF) - Operating temperature - 55 °C to 175 °C - Product Standard IDT preštampavanjem en Stručni savjet za standarde 49.060
MEST EN 3904:2020
Vazduhoplovstvo – Podloške sa osiguravajućom žicom od legure aluminijuma, anodno oksidisane EN 3904:2017 Aerospace series - Washers, wire locking in aluminium alloy, anodized IDT preštampavanjem en Stručni savjet za standarde 49.030.50
MEST EN 6018:2020
Vazduhoplovstvo – Metode ispitivanja metalnih materijala – Određivanje gustine u skladu sa metodom istiskivanja EN 6018:2017 Aerospace series - Test methods for metallic materials - Determination of density according to displacement method IDT preštampavanjem en Stručni savjet za standarde 49.025.01, 49.025.05
MEST EN 2997-006:2020
Vazduhoplovstvo – Konektori, električni, kružni, spojeni navojnim prstenom, otporni ili neotporni na vatru, radne temperature od – 65 °C do 175 °C neprekidno, 200 °C neprekidno, 260 °C vršno – Dio 006: Hermetičke utičnice sa kontranavrtkom – Standard za proizvod EN 2997-006:2017 Aerospace series - Connectors, electrical, circular, coupled by threaded ring, fire-resistant or non fire-resistant, operating temperatures - 65 °C to 175 °C continuous, 200 °C continuous, 260 °C peak - Part 006: Hermetic jam-nut mounted receptacle - Product standard IDT preštampavanjem en Stručni savjet za standarde 49.060
MEST EN 3475-707:2020
Vazduhoplovstvo – Električni kablovi za upotrebu u vazduhoplovu – Metode ispitivanja – Dio 707: Stabilizacija sklopa EN 3475-707:2017 Aerospace series - Cables, electrical, aircraft use - Test methods - Part 707: Stabilization of assembly IDT preštampavanjem en Stručni savjet za standarde 49.060
MEST EN 6059-303:2020
Vazduhoplovstvo – Električni kablovi, instalacija – Zaštitne navlake – Metode ispitivanja – Dio 303: Otpornost na fluide EN 6059-303:2017 Aerospace series - Electrical cables, installation - Protection sleeves - Test methods - Part 303: Resistance to fluids IDT preštampavanjem en Stručni savjet za standarde 49.060
MEST EN 4652-221:2020
Vazduhoplovstvo – Koaksijalni konektori, radio-frekvencija – Dio 221: Tip 2, interfejs TNC – Verzija krimpovanja – Pravougaoni utikač – Standard za proizvod EN 4652-221:2017 Aerospace series - Connectors, coaxial, radio frequency - Part 221: Type 2, TNC interface - Crimp version - Right angle plug - Product standard IDT preštampavanjem en Stručni savjet za standarde 49.060
MEST EN 4652-221:2020/Cor.1:2020
Vazduhoplovstvo – Koaksijalni konektori, radio-frekvencija – Dio 221: Tip 2, interfejs TNC – Verzija krimpovanja – Pravougaoni utikač – Standard za proizvod EN 4652-221:2017/AC:2018 Aerospace series - Connectors, coaxial, radio frequency - Part 221: Type 2, TNC interface - Crimp version - Right angle plug - Product standard IDT preštampavanjem en Stručni savjet za standarde 49.060
MEST EN 4652-322:2020
Vazduhoplovstvo – Koaksijalni konektori, radio-frekvencija – Dio 322: Tip 3, interfejs N – Verzija krimpovanja – Utičnica sa kvadratnom prirubnicom – Standard za proizvod EN 4652-322:2017 Aerospace series - Connectors, coaxial, radio frequency - Part 322: Type 3, N interface - Crimp version - Square flange receptacle - Product standard IDT preštampavanjem en Stručni savjet za standarde 49.060
MEST EN 4652-320:2020
Vazduhoplovstvo – Koaksijalni konektori, radio-frekvencija – Dio 320: Tip 3, N interfejs – Verzija krimpovanja – Ravni utikač – Standard za proizvod EN 4652-320:2017 Aerospace series - Connectors, coaxial, radio frequency - Part 320: Type 3, N interface - Crimp version - Straight plug - Product standard IDT preštampavanjem en Stručni savjet za standarde 49.060
MEST EN 4652-222:2020
Vazduhoplovstvo – Konektori, koaksijalni kabl, radio-frekvencija – Dio 222: Tip 2, TNC interfejs – Verzija krimpovanja – Utičnica sa kvadratnom prirubnicom – Standard za proizvod EN 4652-222:2017 Aerospace series - Connectors, coaxial, radio frequency - Part 222: Type 2, TNC interface - Crimp version - Square flange receptacle - Product standard IDT preštampavanjem en Stručni savjet za standarde 49.060
MEST EN 6049-008:2020
Vazduhoplovstvo – Električni kablovi, instalacija – Zaštitna navlaka od metaaramidnih vlakana – Dio 008: Samoupletena oklopljena (EMI) zaštitna navlaka sa nikl-bakarnim širmom, fleksibilna posle instalacije čija je radna temperatura od –55 °C do 200 °C – Standard za proizvod EN 6049-008:2017 Aerospace series - Electrical cables, installation - Protection sleeve in meta-aramid fibres - Part 008: Self-wrapping shielded (EMI) protective sleeve with nickel copper braid, flexible post installation operating temperature from -55 °C to 200 °C - Product standard IDT preštampavanjem en Stručni savjet za standarde 49.060
MEST EN 4652-321:2020
Vazduhoplovstvo – Koaksijalni konektori, radio-frekvencija – Dio 321: Tip 3, interfejs N – Verzija krimpovanja – Pravougaoni utikač – Standard za proizvod EN 4652-321:2017 Aerospace series - Connectors, coaxial, radio frequency - Part 321: Type 3, N interface - Crimp assembly version - Right angle plug - Product standard IDT preštampavanjem en Stručni savjet za standarde 49.060
MEST EN 4652-002:2020
Vazduhoplovstvo – Konektori, koaksijalni kabl, radio-frekvencija – Dio 002: Specifikacija performansi EN 4652-002:2017 Aerospace series - Connectors, coaxial, radiofrequency - Part 002: Specification of performances IDT preštampavanjem en Stručni savjet za standarde 49.060
MEST EN 2306:2020
Vazduhoplovstvo – Otpornost na toplotu – Legura na bazi nikla Ni-Cr20Co3Fe3 – Žarena – Šipke EN 2306:2017 Aerospace series - Heat resisting - Nickel base alloy Ni-Cr20Co3Fe3 - Annealed - Bars IDT preštampavanjem en Stručni savjet za standarde 49.025.15
MEST EN 2037:2020
Vazduhoplovstvo – Vučene čelične šipke šestougaonog poprečnog presjeka – Mjere – Tolerancije h 11 i h 12 EN 2037:2017 Aerospace series - Hexagonal steel bars drawn - Dimensions - Tolerances h 11 and h 12 IDT preštampavanjem en Stručni savjet za standarde 49.025.10
MEST EN 3094:2020
Vazduhoplovstvo – Zaptivači – Metoda ispitivanja – Određivanje vremena nanošenja EN 3094:2017 Aerospace series - Sealants - Test method - Determination of the application time IDT preštampavanjem en Stručni savjet za standarde 49.025.99
MEST EN 12896-4:2020
Javni transport – Referentni model podataka – Dio 4: Praćenje i upravljanje EN 12896-4:2019 Public transport - Reference data model - Part 4: Operations monitoring and control IDT preštampavanjem en Stručni savjet za standarde 35.240.60
MEST EN 4644-001:2020
Vazduhoplovstvo – Konektori, električni i optički, pravougaoni, modularni sa pravougaonim umecima, radne temperature od 175 °C (ili 125 °C), neprekidno – Dio 001: Tehnička specifikacija EN 4644-001:2017 Aerospace series - Connector, electrical and optical, rectangular, modular, rectangular inserts, operating temperature 175 °C (or 125 °C) continuous - Part 001: Technical specification IDT preštampavanjem en Stručni savjet za standarde 49.060, 49.090
MEST EN 4652-420:2020
Vazduhoplovstvo – Konektori, koaksijalni kabl, radio-frekvencija – Dio 420: Tip 4, interfejs C – Verzija krimpovanja – Ravan utikač – Standard za proizvod EN 4652-420:2017 Aerospace series - Connectors, coaxial, radio frequency - Part 420: Type 4, C interface - Crimp assembly version - Straight plug - Product standard IDT preštampavanjem en Stručni savjet za standarde 49.060
MEST EN 4652-421:2020
Vazduhoplovstvo – Konektori, koaksijalni kabl, radio-frekvencija – Dio 421: Tip 4, interfejs C – Verzija krimpovanja – Pravougaoni utikač – Standard za proizvod EN 4652-421:2017 Aerospace series - Connectors, coaxial, radio frequency - Part 421: Type 4, C interface - Crimp assembly version - Right angle plug - Product standard IDT preštampavanjem en Stručni savjet za standarde 49.060
MEST EN 2850:2020
Vazduhoplovstvo – Ugljenična vlakna/termoaktivna smola jednosmjernih laminata – Ispitivanje pritiskom paralelno sa pravcem vlakana EN 2850:2017 Aerospace series - Carbon fibre thermosetting resin - Unidirectional laminates - Compression test parallel to fibre direction IDT preštampavanjem en Stručni savjet za standarde 49.025.40
MEST EN 3820:2020
Vazduhoplovstvo – Metrički zavrtnji sa normalnom šestougaonom glavom, normalnog stabla grube tolerancije, od legure titanijuma, anodizirani, podmazani sa MoS2 – Klasifikacija: 1 100 MPa (na temperaturi okoline)/315 °C EN 3820:2017 Aerospace series - Metric bolts, normal hexagon head, coarse tolerance normal shank, short thread, in titanium alloy, anodized, MoS2 lubricated - Classification: 1 100 MPa (at ambient temperature)/315 °C IDT preštampavanjem en Stručni savjet za standarde 49.030.20
MEST EN 4691-1:2020
Vazduhoplovstvo – Spona sa integrisanim vijcima – Dio 1: Tehnička specifikacija EN 4691-1:2017 Aerospace series - Tie rod with integrated bolts - Part 1: Technical specification IDT preštampavanjem en Stručni savjet za standarde 49.035
MEST EN 4693:2020
Vazduhoplovstvo – Spona sa integrisanim vijcima – Sklopovi kodova A, B i C EN 4693:2017 Aerospace series - Tie rod with integrated bolts - Assembly code A, B and C IDT preštampavanjem en Stručni savjet za standarde 49.035

Ostavite komentar:


Komentari: