Javna rasprava br. 3/2020 - od 30.04.2020. do 29.06.2020.

U skladu sa regulativom i Planom i programom rada, Institut za standardizaciju objavljuje javnu raspravu za nacrte crnogorskih standarda/srodnih dokumenata (br. 3/2020), koja je počela 30.04.2020. i trajaće do 29.06.2020.

Ostavi komentar
Tabelarni pregled standarda na javnoj raspravi Javna rasprava br. 3/2020:
  • Ostaviti komentar za neki od unosa klikom na   .
  • Sortirati kolone klikom na zaglavlje kolone (prvobitno sortiranje je izvršeno po referentnoj oznaci).
  • Pretražiti svaku od kolona ukucavanjem ključnih riječi u polje za pretragu.
  • Podešavati broj prikazanih elemenata po stranici klikom na padajući meni.
Ostale aktivne javne rasprave:

Javna rasprava br. 3/2020

Od 30.04.2020. do 29.06.2020.:

Dokument Naziv Izvorni dokument Naziv (eng.) Stepen sagl. Metoda preuzimanja Jezik Autor ICS Direktiva
MEST EN 61400-11:2020
Vjetrogeneratori - Dio 11: Tehnike mjerenja buke EN 61400-11:2013 (IEC 61400-11:2012, IDT) Wind turbines - Part 11: Acoustic noise measurement techniques IDT preštampavanjem en ISME/TK E 004 27.180
MEST CEN/TR 16999:2020
Sistemi solarne energije za krovove - Zahtjevi za konstrukcijske priključke na solarne panele CEN/TR 16999:2019 Solar energy systems for roofs - Requirements for structural connections to solar panels IDT preštampavanjem en Stručni savjet za standarde 27.160-
MEST EN IEC 60077-3:2020
Električna oprema za vozna sredstva - Dio 3: Elektrotehničke komponente - Pravila za prekidače jednosmjerne struje EN IEC 60077-3:2019 (IEC 60077-3:2019, IDT) Railway applications - Electric equipment for rolling stock - Part 3: Electrotechnical components - Rules for DC circuit-breakers IDT preštampavanjem en Stručni savjet za standarde 45.060.01
MEST EN ISO 50001:2020
Sistemi upravljanja energijom - Zahtjevi sa uputstvom za upotrebu EN ISO 50001:2018 (ISO 50001:2018, IDT) Energy management systems - Requirements with guidance for use IDT preštampavanjem en ISME/TK E 004 03.100.70, 27.015
MEST EN 62446-1:2017/A1:2020
Fotonaponski (PV) sistemi - Zahtjevi za ispitivanje, dokumentaciju i održavanje - Dio 1: Sistemi konektovani u mrežu - Dokumentacija, ispitivanja prilikom puštanja u rad i provjeru EN 62446-1:2016/A1:2018 (IEC 62446-1:2016/A1:2018, IDT) Photovoltaic (PV) systems - Requirements for testing, documentation and maintenance - Part 1: Grid connected systems - Documentation, commissioning tests and inspection IDT preštampavanjem en ISME/TK E 004 27.160
MEST EN 14619:2020
Sportska oprema sa točkićima - Trotineti - Bezbjednosni zahtjevi i metode ispitivanja EN 14619:2019 Roller sports equipment - Kick scooters - Safety requirements and test methods IDT preštampavanjem en ISME/TK 011 97.220.40
MEST EN IEC 60077-5:2020
Primjene na željeznici — Elektrotehnička oprema za vozna sredstva — Dio 5: Elektrotehničke komponente — Pravila za visokonaponske osigurače EN IEC 60077-5:2019 (IEC 60077-5:2019, IDT) Railway applications - Electric equipment for rolling stock - Part 5: Electrotechnical components - Rules for HV fuses IDT preštampavanjem en Stručni savjet za standarde 45.060
MEST EN 893:2020
Planinarska oprema - Kramponi - Bezbjednosni zahtjevi i metode ispitivanja EN 893:2019 Mountaineering equipment - Crampons - Safety requirements and test methods IDT preštampavanjem en ISME/TK 011 97.220.40 89/686/EEC, 2016/425
MEST EN 1069-1:2020
Tobogani za vodu - Dio 1: Bezbjednosni zahtjevi i metode ispitivanja EN 1069-1:2017+A1:2019 Water slides - Part 1: Safety requirements and test methods IDT preštampavanjem en ISME/TK 011 97.220.40
MEST EN 16579:2020
Oprema za igrališta - Prenosni i fiksni golovi sa mrežom - Funkcionalni, bezbjednosni zahtjevi i metode ispitivanja EN 16579:2018+AC:2019 Playing field equipment - Portable and permanent socketed goals - Functional, safety requirements and test methods IDT preštampavanjem en ISME/TK 011 97.220.40
MEST EN 16889:2020
Higijena hrane – Proizvodnja i točenje toplih napitaka iz aparata za tople napitke - Higijenski zahtjevi, ispitivanje migracije EN 16889:2016 Food hygiene - Production and dispense of hot beverages from hot beverage appliances - Hygiene requirements, migration test IDT preštampavanjem en ISME/TK 003 67.020, 67.260, 97.040.50
MEST ENV 12140:2020
Sokovi od voća i povrća - Određivanje odnosa stabilnih izotopa ugljenika (13C/12C) u šećerima iz voćnih sokova - Metoda masene spektrometrije odnosa izotopa ENV 12140:1996 Fruit and vegetable juices - Determination of the stable carbon isotope ratio (13C/12C) of sugars from fruits juices - Method using isotope ratio mass spectrometry IDT preštampavanjem en ISME/TK 003 67.160.20
MEST ENV 12141:2020
Sokovi od voća i povrća - Određivanje odnosa stabilnih izotopa kiseonika (18O/16O) u vodi iz voćnih sokova - Metoda masene spektrometrije odnosa izotopa ENV 12141:1996 Fruit and vegetable juices - Determination of the stable oxygen isotope (18O/16O) of water from fruit juices - Method using isotope ratio mass spectrometry IDT preštampavanjem en ISME/TK 003 67.160.20
MEST ENV 12142:2020
Sokovi od voća i povrća - Određivanje odnosa stabilnih izotopa vodonika (2H/1H) u vodi iz voćnih sokova - Metoda masene spektrometrije odnosa izotopa ENV 12142:1996 Fruit and vegetable juices - Determination of the stable hydrogen isotope ratio (2H/1H) of water from fruit juices - Method using isotope ratio mass spectrometry IDT preštampavanjem en ISME/TK 003 67.160.20
MEST ENV 13070:2020
Sokovi od voća i povrća - Određivanje odnosa stabilnih izotopa ugljenika (13C/12C) u pulpi voćnih sokova - Metoda masene spektrometrije odnosa izotopa ENV 13070:1998 Fruit and vegetable juices - Determination of the stable carbon isotope ratio (13C/12C) in the pulp of fruit juices - Method using isotope ratio mass spectrometry IDT preštampavanjem en ISME/TK 003 67.160.20
MEST CR 13505:2020
Analiza hrane - Biotoksini - Kriterijumi za ocjenu analitičkih metoda za mikotoksine CR 13505:1999 Food analysis - Biotoxins - Criteria of analytical methods of mycotoxins IDT preštampavanjem en ISME/TK 003 67.050
MEST ENV 14194:2020
Prehrambeni proizvodi - Određivanje saksitoksina i dc-saksitoksina u školjkama - HPLC metoda sa postkolonskom derivatizacijom ENV 14194:2002 Foodstuffs - Determination of saxitoxin and dc-saxitoxin in mussels - HPLC method using post column derivatisation IDT preštampavanjem en ISME/TK 003 67.120.30
MEST EN 17203:2020
Prehrambeni proizvodi - Određivanje citrinina u prehrambenim proizvodima pomoću tečne hromatografije sa tandem masenom spektrometrijom (LC-MS/MS) EN 17203:2018 Foodstuffs - Determination of citrinin in food by liquid chromatography tandem mass spectrometry (LC-MS/MS) IDT preštampavanjem en ISME/TK 003 67.050 882/2004
MEST EN ISO 22117:2020
Mikrobiologija lanca hrane - Specifični zahtjevi i uputstvo za ispitivanje osposobljenosti međulaboratorijskim poređenjem EN ISO 22117:2019 (ISO 22117:2019, IDT) Microbiology of the food chain - Specific requirements and guidance for proficiency testing by interlaboratory comparison IDT preštampavanjem en ISME/TK 003 07.100.30
MEST EN ISO 6888-1:2008/A2:2020
Mikrobiologija prehrambenih proizvoda i hrane za životinje - Horizontalna metoda za određivanje broja koagulaza pozitivnih stafilokoka (Staphylococcus aureus i druge vrste) - Dio 1: Tehnika agara po Berd-Parkeru – Izmjena 2: Uključivanje alternativnog testa za potvrđivanje upotrebom RPFA metode ubodom EN ISO 6888-1:1999/A2:2018 (ISO 6888-1:1999/Amd 2:2018, IDT) Microbiology of food and animal feeding stuffs - Microbiology of food and animal feeding stuffs - Horizontal method for the enumeration of coagulase-positive staphylococci (Staphylococcus aureus and other species) - Part 1: Technique using Baird-Parker agar medium - Amendment 2: Inclusion of an alternative confirmation test using RPFA stab method IDT preštampavanjem en ISME/TK 003 07.100.30
MEST CEN/TS 17303:2020
Prehrambeni proizvodi - DNK bar-kodiranje riba i proizvoda od ribe koristeći određene segmente gena mitohondrijskog citohroma b i mitohondrijskog citohroma c oksidaze CEN/TS 17303:2019 Foodstuffs - DNA barcoding of fish and fish products using defined mitochondrial cytochrome b and cytochrome c oxidase I gene segments IDT preštampavanjem en ISME/TK 003 67.120.30 882/2004
MEST EN ISO 9233-1:2020
Sir, kora sira i topljeni sir - Određivanje sadržaja natamicina - Dio 1: Metoda molekularne apsorpcione spektrometrije za koru sira EN ISO 9233-1:2018 (ISO 9233-1:2018, IDT) Cheese, cheese rind and processed cheese - Determination of natamycin content - Part 1: Molecular absorption spectrometric method for cheese rind IDT preštampavanjem en ISME/TK 003 67.100.30
MEST EN ISO 9233-2:2020
Sir, kora sira i topljeni sir – Određivanje sadržaja natamicina - Dio 2: Metoda tečne hromatografije visoke performanse za sir, koru sira i topljeni sir EN ISO 9233-2:2018 (ISO 9233-2:2018, IDT) Cheese, cheese rind and processed cheese - Determination of natamycin content - Part 2: High-performance liquid chromatographic method for cheese, cheese rind and processed cheese IDT preštampavanjem en ISME/TK 003 67.100.30
MEST EN ISO 3961:2020
Ulja i masti biljnog i životinjskog porijekla - Određivanje jodnog broja EN ISO 3961:2018 (ISO 3961:2018, IDT) Animal and vegetable fats and oils - Determination of iodine value IDT preštampavanjem en ISME/TK 003 67.200.10
MEST EN ISO 18363-2:2020
Ulja i masti biljnog i životinjskog porijekla - Određivanje hloropropandiola (MCPD) vezanih za masne kisjeline i glicidola pomoću GC/MS - Dio 2: Metoda spore alkalne transesterifikacije i mjerenje 2-MCPD, 3-MCPD i glicidola EN ISO 18363-2:2018 (ISO 18363-2:2018, IDT) Animal and vegetable fats and oils - Determination of fatty-acid-bound chloropropanediols (MCPDs) and glycidol by GC/MS - Part 2: Method using slow alkaline transesterification and measurement for 2-MCPD, 3-MCPD and glycidol IDT preštampavanjem en ISME/TK 003 67.200.10
MEST CEN/TS 17287:2020
Zahtjevi i metode ispitivanja za uređaje za elektronske cigarete CEN/TS 17287:2019 Requirements and test methods for electronic cigarette devices IDT preštampavanjem en ISME/TK 003 65.160
MEST EN ISO 7971-2:2020
Žita - Određivanje zapreminske gustine, poznate kao hektolitarska masa - Dio 2: Metoda sledljivosti za mjerne instrumente u odnosu na međunarodni standardni instrument (etalon) EN ISO 7971-2:2019 (ISO 7971-2:2019, IDT) Cereals - Determination of bulk density, called mass per hectolitre - Part 2: Method of traceability for measuring instruments through reference to the international standard instrument IDT preštampavanjem en ISME/TK 003 67.060
MEST EN ISO 7971-3:2020
Žita - Određivanje zapreminske gustine, poznate kao hektolitarska masa - Dio 3: Rutinska metoda EN ISO 7971-3:2019 (ISO 7971-3:2019, IDT) Cereals - Determination of bulk density, called mass per hectolitre - Part 3: Routine method IDT preštampavanjem en ISME/TK 003 67.060
MEST CEN/TR 17236:2020
Elektronske cigarete i e-tečnosti - Sastojci čiji sadržaj treba mjeriti u aerosolu CEN/TR 17236:2018 Electronic cigarettes and e-liquids - Constituents to be measured in the aerosol of vaping products IDT preštampavanjem en ISME/TK 003 65.160
MEST EN 22206:2020
Ambalaža - Kompletna, napunjena transportna pakovanja - Identifikacija dijelova pri ispitivanju EN 22206:1992 (ISO 2206:1987, IDT) Packaging - Complete, filled transport packages - Identification of parts when testing IDT preštampavanjem en ISME/TK 003 55.180.40 80/232/EEC, 87/356/EEC
MEST EN 22248:2020
Ambalaža - Kompletna, napunjena transportna pakovanja - Ispitivanje udarom pri slobodnom padu EN 22248:1992 (ISO 2248:1985, IDT) Packaging - Complete, filled transport packages - Vertical impact test by dropping IDT preštampavanjem en ISME/TK 003 55.180.40 80/232/EEC, 87/356/EEC
MEST EN IEC 62892:2020
Produženo termičko ciklusiranje PV modula - Postupak ispitivanja EN IEC 62892:2019(IEC 62892:2019, IDT) Extended thermal cycling of PV modules - Test procedure IDT preštampavanjem en ISME/TK E 004 27.160
MEST EN 22876:2020
Ambalaža - Kompletna, napunjena transportna pakovanja - Ispitivanje valjanjem EN 22876:1992 (ISO 2876:1985, IDT) Packaging - Complete, filled transport packages - Rolling test IDT preštampavanjem en ISME/TK 003 55.180.40 80/232/EEC, 87/356/EEC
MEST EN 27023:2020
Ambalaža - Vreće - Metoda uzorkovanja praznih vreća za ispitivanje EN 27023:1992 (7023:1983, IDT) Packaging - Sacks - Method of sampling empty sacks for testing IDT preštampavanjem en ISME/TK 003 55.080 80/232/EEC, 87/356/EEC
MEST EN 27965-1:2020
Ambalaža - Vreće - Ispitivanje slobodnim padom - Dio 1: Papirne vreće EN 27965-1:1992 (ISO 7965-1:1984, IDT) Packaging - Sacks - Drop test - Part 1: Paper sacks IDT preštampavanjem en ISME/TK 003 55.080 80/232/EEC, 87/356/EEC
MEST EN 28474:2020
Ambalaža - Kompletna, napunjena transportna pakovanja - Ispitivanje potapanjem u vodu EN 28474:1992 (ISO 8474:1986, IDT) Packaging - Complete, filled transport packages - Water immersion test IDT preštampavanjem en ISME/TK 003 55.180.40 80/232/EEC, 87/356/EEC
MEST EN 26591-1:2020
Ambalaža - Vreće - Opis i metoda mjerenja - Prazne papirne vreće EN 26591-1:1992 (ISO 6591-1:1984, IDT) Packaging - Sacks - Description and method of measurement - Part 1: Empty paper sacks IDT preštampavanjem en ISME/TK 003 55.080 80/232/EEC, 87/356/EEC
MEST EN 26591-2:2020
Ambalaža - Vreće - Opis i metoda mjerenja - Prazne vreće napravljene od termoplastičnog savitljivog filma EN 26591-2:1992 (ISO 6591-2:1985, IDT) Packaging - Sacks - Description and method of measurement - Part 2: Empty sacks made from thermoplastic flexible film IDT preštampavanjem en ISME/TK 003 55.080 80/232/EEC, 87/356/EEC
MEST EN 26590-1:2020
Ambalaža - Vreće - Rječnik i tipovi - Dio 1: Papirne vreće EN 26590-1:1992 (ISO 6590-1:1983, IDT) Packaging - Sacks - Vocabulary and types - Part 1: Paper sacks IDT preštampavanjem en ISME/TK 003 01.040.55, 55.080 80/232/EEC, 87/356/EEC
MEST EN 26590-2:2020
Ambalaža - Vreće - Rječnik i tipovi - Dio 2: Vreće napravljene od termoplastičnog savitljivog filma EN 26590-2:1992 (ISO 6590-2:1986, IDT) Packaging - Sacks - Vocabulary and types - Part 2: Sacks made from thermoplastic flexible film IDT preštampavanjem en ISME/TK 003 01.040.55, 55.080 80/232/EEC, 87/356/EEC
MEST EN 28768:2020
Ambalaža - Kompletna, napunjena transportna pakovanja - Ispitivanje otpornosti pri prevrtanju EN 28768:1992 (ISO 8768:1986, IDT) Packaging - Complete, filled transport packages - Toppling test IDT preštampavanjem en ISME/TK 003 55.180.40 80/232/EEC, 87/356/EEC
MEST EN 24178:2020
Kompletna, napunjena transportna pakovanja - Distributivne probe - Informacije koje se evidentiraju EN 24178:1992 (ISO 4178:1980, IDT) Complete, filled transport packages - Distribution trials - Information to be recorded IDT preštampavanjem en ISME/TK 003 55.180.40 80/232/EEC, 87/356/EEC
MEST EN 26599-1:2020
Ambalaža - Vreće - Uređaj za ispitivanje - Dio 1: Papirne vreće EN 26599-1:1992 (ISO 6599-1:1983, IDT) Packaging - Sacks - Conditioning for testing - Part 1: Paper sacks IDT preštampavanjem en ISME/TK 003 55.080 80/232/EEC, 87/356/EEC
MEST EN 14182:2020
Ambalaža - Terminologija - Osnovni termini i definicije EN 14182:2002 Packaging - Terminology - Basic terms and definitions IDT preštampavanjem en ISME/TK 003 01.040.55, 55.020 80/232/EEC, 87/356/EEC
MEST EN 29008:2020
Staklene boce - Vertikalnost - Ispitna metoda EN 29008:1994 Glass bottles - Verticality - Test method IDT preštampavanjem en ISME/TK 003 01.040.55, 55.020 80/232/EEC, 87/356/EEC
MEST EN 29009:2020
Staklene posude - Visina i nepodudarnost otvora i dna kontejnera - Ispitne metode EN 29009:1994 (ISO 9009:1991, IDT) Glass containers - Height and non-parallelism of finish with reference to container base - Test methods IDT preštampavanjem en ISME/TK 003 55.100 80/232/EEC, 87/356/EEC
MEST EN 29885:2020
Staklene posude širokog grla - Odstupanje od ravnine gornje površine grla - Ispitne metode EN 29885:1994 (ISO 9885:1991, IDT) Wide-mouth glass containers - Deviation from flatness of top sealing surface - Test methods IDT preštampavanjem en ISME/TK 003 55.100 80/232/EEC, 87/356/EEC
MEST EN 13246:2020
Ambalaža - Specifikacija čeličnih traka za zatezanje EN 13246:2001 Packaging - Specification for tensional steel strapping IDT preštampavanjem en ISME/TK 003 55.040
MEST EN 13247:2020
Ambalaža - Specifikacija čeličnih traka za zatezanje namijenjenih za podizanje, vezivanje i osiguravanje tereta EN 13247:2001 Packaging - Specification for tensional strapping for lifting, lashing and securing of loads IDT preštampavanjem en ISME/TK 003 55.040
MEST EN 13393:2020
Ambalaža - Specifikacija štitnika za uglove EN 13393:2001 Packaging - Specification for Edge protectors IDT preštampavanjem en ISME/TK 003 55.040 80/232/EEC, 87/356/EEC
MEST EN 13394:2020
Ambalaža - Specifikacija nemetalnih traka za zatezanje EN 13394:2001 Packaging - Specification for non-metallic tensional strapping IDT preštampavanjem en ISME/TK 003 55.040
MEST CR 14311:2020
Ambalaža - Obilježavanje i sistem identifikacije materijala CR 14311:2002 Packaging - Marking and material identification system IDT preštampavanjem en ISME/TK 003 55.020 94/62/EC
MEST CR 12340:2020
Ambalaža - Preporuke za praćenje analize životnog ciklusa sistema pakovanja CR 12340:1996 Packaging - Recommendations for conducting life-cycle inventory analysis of packaging systems IDT preštampavanjem en ISME/TK 003 55.020 80/232/EEC, 87/356/EEC, 94/62/EC
MEST CR 1460:2020
Ambalaža - Ponovna upotreba ambalaže u energetske svrhe CR 1460:1994 Packaging - Energy recovery from used packaging IDT preštampavanjem en ISME/TK 003 55.040 80/232/EEC, 87/356/EEC, 94/62/EC
MEST EN 14046:2020
Ambalaža - Vrednovanje potpune aerobne biorazgradljivosti materijala ambalaže pod kontrolisanim uslovima kompostiranja - Metoda analize oslobođenog ugljen dioksida EN 14046:2003 Packaging - Evaluation of the ultimate aerobic biodegradability of packaging materials under controlled composting conditions - Method by analysis of released carbon dioxide IDT preštampavanjem en ISME/TK 003 13.030.99, 55.040 94/62/EC
MEST EN 14847:2020
Aerosol boce - Boce od bijelog lima - Dimenzije sa otvorom 25,4 mm EN 14847:2005 Aerosol containers - Tinplate containers - Dimensions of the 25,4 mm aperture IDT preštampavanjem en ISME/TK 003 55.130 80/232/EEC, 87/356/EEC
MEST EN 14848:2020
Aerosol boce - Metalne boce sa otvorom 25,4 mm - Dimenzije tanjira ventila EN 14848:2005 Aerosol containers - Metal containers with 25,4 mm aperture - Dimensions of valve cups IDT preštampavanjem en ISME/TK 003 55.130 80/232/EEC, 87/356/EEC
MEST EN 14848:2020/Cor.1:2020
Aerosol boce - Metalne boce sa otvorom 25,4 mm - Dimenzije tanjira ventila EN 14848:2005/AC:2007 Aerosol containers - Metal containers with 25,4 mm aperture - Dimensions of valve cups IDT preštampavanjem en ISME/TK 003 55.130 80/232/EEC, 87/356/EEC
MEST EN 15006:2020
Metalne aerosol boce - Boce od aluminijuma - Dimenzije otvora od 25,4 mm EN 15006:2006 Metal aerosol containers - Aluminium containers - Dimensions of the 25,4 mm aperture IDT preštampavanjem en ISME/TK 003 55.130 80/232/EEC, 87/356/EEC
MEST EN 14849:2020
Aerosol boce - Staklene boce - Dimenzije kapice ventila za aerosol EN 14849:2005 Aerosol containers - Glass containers - Dimensions of aerosol valve ferrules IDT preštampavanjem en ISME/TK 003 55.130 80/232/EEC, 87/356/EEC
MEST EN 14850:2020
Aerosol boce - Metalne boce sa otvorom 25,4 mm - Mjerenje kontaktne visine EN 14850:2005 Aerosol containers - Metal containers with 25,4 mm aperture - Measurement of contact height IDT preštampavanjem en ISME/TK 003 55.130 80/232/EEC, 87/356/EEC
MEST EN 14053:2020
Ambalaža - Ambalaža izrađena od talasastog kartona ili lepenke - Vrste i konstrukcije EN 14053:2003 Packaging - Packagings manufactured from corrugated or solid fibreboard - Types and construction IDT preštampavanjem en ISME/TK 003 55.160 80/232/EEC, 87/356/EEC
MEST EN 14054:2020
Ambalaža - Kartonska i papirna ambalaža - Vrste kartona EN 14054:2003 Packaging - Paper and paperboard packaging - Design of cartons IDT preštampavanjem en ISME/TK 003 55.160 80/232/EEC, 87/356/EEC
MEST EN 13382:2020
Ravne palete za rukovanje materijalima - Osnovne mjere EN 13382:2002 Flat pallets for materials handling - Principal dimensions IDT preštampavanjem en ISME/TK 003 55.180.20
MEST EN ISO 15867:2020
Srednji kontejneri za prevoz neopasne robe u rasutom stanju - Terminologija EN ISO 15867:2003 (ISO 15867:2003, IDT) Intermediate bulk containers (IBCs) for non-dangerous goods - Terminology IDT preštampavanjem en ISME/TK 003 01.040.55, 55.020 80/232/EEC, 87/356/EEC
MEST EN 14479:2020
Ambalaža - Fleksibilni ambalažni materijal - Određivanje zaostalog rastvarača dinamičkom headspace gasnom hromatografijom - Apsolutna metoda EN 14479:2004 Packaging - Flexible packaging material - Determination of residual solvents by dynamic headspace gas chromatography - Absolute method IDT preštampavanjem en ISME/TK 003 55.040 80/232/EEC, 87/356/EEC
MEST CR 13504:2020
Ambalaža - Ponovno iskorišćenje materijala - Kriterijum za minimalni sadržaj recikliranog materijala CR 13504:2000 Packaging - Material recovery - Criteria for a minimum content of recycled material IDT preštampavanjem en ISME/TK 003 13.030.50, 55.020 94/62/EC
MEST EN 15543:2020
Staklena ambalaža - Grla za boce - Navojna grla za boce za negazirane tečnosti EN 15543:2008 Glass packaging - Finishes for bottles - Screw thread finishes for bottles for non-carbonated liquids IDT preštampavanjem en ISME/TK 003 55.100
MEST EN 15543:2020/Cor.1:2020
Staklena ambalaža - Grla za boce - Navojna grla za boce za negazirane tečnosti EN 15543:2008/AC:2008 Glass packaging - Finishes for bottles - Screw thread finishes for bottles for non-carbonated liquids IDT preštampavanjem en ISME/TK 003 55.100
MEST EN 15552:2020
Ambalaža - Kompletna, napunjena transportna pakovanja i teretne jedinice - Rasporedi ispitivanja performansi za tipične distributivne lance EN 15552:2008 Packaging - Complete, filled transport packages and unit loads - Performance testing schedules for common distribution chains IDT preštampavanjem en ISME/TK 003 55.180.40
MEST EN 14854:2020
Aerosol boce - Staklene boce - Dimenzije grla EN 14854:2005 Aerosol containers - Glass containers - Dimensions of the neck finish IDT preštampavanjem en ISME/TK 003 55.130 80/232/EEC, 87/356/EEC
MEST EN ISO 15119:2020
Ambalaža - Vreće - Određivanje trenja napunjenih vreća EN ISO 15119:2004 (ISO 15119:2000, IDT) Packaging - Sacks - Determination of the friction of filled sacks IDT preštampavanjem en ISME/TK 003 55.080 80/232/EEC, 87/356/EEC
MEST EN 14048:2020
Ambalaža - Određivanje potpune aerobne biorazgradljivosti ambalažnih materijala u vodenoj sredini - Metoda mjerenja potrošnje kiseonika u zatvorenom respirometru EN 14048:2002 Packaging - Determination of the ultimate aerobic biodegradability of packaging materials in an aqueous medium - Method by measuring the oxygen demand in a closed respirometer IDT preštampavanjem en ISME/TK 003 55.020 94/62/EC
MEST EN 14047:2020
Ambalaža - Određivanje potpune aerobne biorazgradljivosti ambalažnih materijala u vodenoj sredini - Metoda analize nastalog ugljen dioksida EN 14047:2002 Packaging - Determination of the ultimate aerobic biodegradability of packaging materials in an aqueous medium - Method by analysis of evolved carbon dioxide IDT preštampavanjem en ISME/TK 003 55.020 94/62/EC
MEST EN 14149:2020
Ambalaža - Kompletna, napunjena transportna pakovanja i teretne jedinice - Ispitivanje udarom pri padu EN 14149:2003 Packaging - Complete, filled transport packages and unit loads - Impact test by rotational drop IDT preštampavanjem en ISME/TK 003 55.180.40 80/232/EEC, 87/356/EEC
MEST EN 15009:2020
Aerosol boce - Aerosol boce sa uloškom EN 15009:2006 Aerosol containers - Compartmented aerosol containers IDT preštampavanjem en ISME/TK 003 55.130 80/232/EEC, 87/356/EEC
MEST CR 13686:2020
Ambalaža - Optimizacija dobijanja energije iz ambalažnog otpada CR 13686:2001 Packaging - Optimization of energy recovery from packaging waste IDT preštampavanjem en ISME/TK 003 13.030.99, 55.020 94/62/EC
MEST CR 13695-1:2020
Ambalaža - Zahtjevi za mjerenje i verifikaciju prisustva četiri teška metala i ostalih opasnih materija u ambalaži i njihovo ispuštanje u životnu sredinu - Dio 1: Zahtjevi za mjerenje i verifikaciju prisustva četiri teška metala u ambalaži CR 13695-1:2000 Packaging - Requirements for measuring and verifying the four heavy metals and other dangerous substances present in packaging and their release into the environment - Part 1: Requirements for measuring and verifying the four heavy metals present in packaging IDT preštampavanjem en ISME/TK 003 13.020.30, 55.020 94/62/EC
MEST EN 14477:2020
Ambalaža - Fleksibilni ambalažni materijal - Određivanje otpornosti prema probijanju - Metode ispitivanja EN 14477:2004 Packaging - Flexible packaging material - Determination of puncture resistance - Test methods IDT preštampavanjem en ISME/TK 003 55.040
MEST EN ISO 16103:2020
Ambalaža - Transportna ambalaža za opasnu robu - Reciklirani plastični materijali EN ISO 16103:2005 (ISO 16103:2005, IDT) Packaging - Transport packages for dangerous goods - Recycled plastics material IDT preštampavanjem en ISME/TK 003 13.300, 55.020 94/55/EC, 96/49/EC, 96/86/EC, 96/87/EC
MEST EN 14798:2020
Staklena ambalaža - Ručni otvarači za boce sa krunskim zatvaračem - Mjere EN 14798:2005 Glass packaging - Hand-held crown bottle openers - Dimensions IDT preštampavanjem en ISME/TK 003 55.100, 97.180 80/232/EEC, 87/356/EEC
MEST EN 14401:2020
Čvrste plastične posude - Metode ispitivanja efektivnosti zatvaranja EN 14401:2004 Rigid plastics containers - Methods to test the effectiveness of closures IDT preštampavanjem en ISME/TK 003 55.120
MEST EN 14391:2020
Ambalaža - Aluminijumske tube koje se sklapaju - Taktilni simboli upozorenja na opasnost EN 14391:2004 Packaging - Collapsible aluminium tubes - Tactile warnings of danger IDT preštampavanjem en ISME/TK 003 55.120
MEST EN 14768:2020
Kartonska burad - Burad sa odvojivim poklopcem (neučvršćenim) i steznim prstenom, nazivnog kapaciteta od 5 l do 600 l EN 14768:2005 Fibreboard drums - Removable head (open head) drums with slip on lids with a nominal capacity of 5 l to 600 l IDT preštampavanjem en ISME/TK 003 55.140
MEST EN 14867:2020
Ambalaža - Plastične kese za zamrznute prehrambene proizvode - Specifikacije i metode ispitivanja EN 14867:2005 Packaging - Plastic freezer bags - Specifications and test methods IDT preštampavanjem en ISME/TK 003 55.080
MEST EN 14887:2020
Staklena ambalaža - Uređaji za vađenje plutanog čepa - Opšti zahtjevi EN 14887:2005 Glass packaging - Cork removal devices - General requirements IDT preštampavanjem en ISME/TK 003 55.100, 97.180
MEST EN 14979:2020
Ambalaža - Fleksibilne plastične/metalne laminirane tube - Dimenzije i tolerancije otvora S 13 EN 14979:2006 Packaging - Flexible plastic/metal laminate tubes - Dimensions and tolerances of nozzle S 13 IDT preštampavanjem en ISME/TK 003 55.120
MEST EN 15010:2020
Aerosol boce - Boce od aluminijuma - Dozvoljena odstupanja osnovnih mjera koje se odnose na kontaktne površine sa tanjirom ventila EN 15010:2006 Aerosol containers - Aluminium containers - Tolerances of the fundamental dimensions in connection with the clinch IDT preštampavanjem en ISME/TK 003 55.130
MEST CEN/TR 14520:2020
Ambalaža - Ponovna upotreba - Metode ocjenjivanja performansi sistema ponovne upotrebe CEN/TR 14520:2007 Packaging - Reuse - Methods for assessing the performance of a reuse system IDT preštampavanjem en ISME/TK 003 13.030.50, 55.180.40
MEST CEN/TR 13688:2020
Ambalaža - Reciklaža materijala - Izvještaj o zahtjevima za supstance i materijale radi sprječavanja ometanja reciklaže CEN/TR 13688:2008 Packaging - Material recycling - Report on requirements for substances and materials to prevent a sustained impediment to recycling IDT preštampavanjem en ISME/TK 003 13.030.50, 55.120
MEST EN 15766:2020
Ambalaža - Fleksibilne aluminijumske tube - Metode ispitivanja za određivanje polimerizacije unutrašnje prevlake korišćenjem acetona EN 15766:2009 Packaging - Flexible aluminium tubes - Test methods to determine the polymerization of the internal coating with acetone IDT preštampavanjem en ISME/TK 003 55.120
MEST CEN/TR 15753:2020
Ambalaža - Uputstva za upotrebu medicinskih proizvoda - Brajevi simboli i ostali simboli za slijepe i slabovide osobe CEN/TR 15753:2008 Packaging - Package leaflets for medicinal products - Braille and other formats for visually impaired people IDT preštampavanjem en ISME/TK 003 11.120.99, 11.180.30
MEST CEN/TR 13910:2020
Ambalaža - Izvještaj o kriterijumu i metodologijama za analizu životnog ciklusa ambalaže CEN/TR 13910:2010 Packaging - Report on criteria and methodologies for life cycle analysis of packaging IDT preštampavanjem en ISME/TK 003 13.020.60, 55.020 94/62/EC
MEST EN 14635:2020
Staklena ambalaža - Krunsko grlo (nisko) 26 H 126 - Dimenzije EN 14635:2010 Glass packaging - 26 H 126 crown finish - Dimensions IDT preštampavanjem en ISME/TK 003 55.100
MEST CEN/TR 16353:2020
Ambalaža - Smjernice za bezbjednost fleksibilne ambalaže od plastičnih masa u cilju smanjenja rizika od davljenja kod djece CEN/TR 16353:2012 Packaging - Safety guidelines for flexible plastic packaging to minimize the risk of suffocation to children IDT preštampavanjem en ISME/TK 003 55.040
MEST EN ISO 13355:2020
Ambalaža - Kompletni, napunjeni transportni paketi i jedinice tereta - Ispitivanje vertikalnih slučajnih vibracija EN ISO 13355:2016 (ISO 13355:2016, IDT) Packaging - Complete, filled transport packages and unit loads - Vertical random vibration test IDT preštampavanjem en ISME/TK 003 55.180.40 80/232/EEC, 87/356/EEC
MEST EN ISO 8611-2:2014/A1:2020
Palete za rukovanje materijalima - Ravne palete - Dio 2: Zahtjevi za performanse i izbor ispitivanja EN ISO 8611-2:2012/A1:2016 (ISO 8611-2:2011/Amd 1:2016, IDT) Pallets for materials handling - Flat pallets - Part 2: Performance requirements and selection of tests IDT preštampavanjem en ISME/TK 003 55.180.20
MEST EN 17177:2020
Staklena ambalaža - Krunski zatvarač - Krunski zatvarač prečnika 26 mm, visine 6 mm EN 17177:2019 Glass packaging - Crown cap - 26 mm diameter, 6 mm height crown cap IDT preštampavanjem en ISME/TK 003 55.100
MEST EN 15507:2020
Ambalaža - Transportna ambalaža za opasnu robu - Uporedna ispitivanja različitih vrsta polietilenskih materijala EN 15507:2017 Packaging - Transport packaging for dangerous goods - Comparative material testing of polyethylene grades IDT preštampavanjem en ISME/TK 003 13.300, 55.040
MEST EN 13592:2020
Plastične vreće za sakupljanje otpada u domaćinstvu - Vrste, zahtjevi i metode ispitivanja EN 13592:2017 Plastics sacks for household waste collection - Types, requirements and test methods IDT preštampavanjem en ISME/TK 003 55.080
MEST EN 14375:2020
Ambalaža za farmaceutske proizvode namijenjena za jednokratno otvaranje i bezbjedna za djecu - Zahtjevi i ispitivanja EN 14375:2016 Child-resistant non-reclosable packaging for pharmaceutical products - Requirements and testing IDT preštampavanjem en ISME/TK 003 11.120.99, 55.020, 97.190
MEST EN 15008:2020
Aerosol boce - Boce od aluminijuma - Mjere jednodjelnih boca sa otvorom od 25,4 mm EN 15008:2017 Aerosol containers - Aluminium containers - Dimensions of one-piece cans with 25,4 mm aperture IDT preštampavanjem en ISME/TK 003 55.130 80/232/EEC, 87/356/EEC
MEST EN 15007:2020
Aerosol boce - Boce od bijelog lima - Mjere dvodjelnih i trodjelnih boca EN 15007:2017 Aerosol containers - Tinplate containers - Dimensions of two and three-piece cans IDT preštampavanjem en ISME/TK 003 55.130 80/232/EEC, 87/356/EEC
MEST EN 15384-1:2020
Ambalaža - Metoda ispitivanja za određivanje poroznosti unutrašnje prevlake fleksibilnih aluminijumskih tuba - Dio 1: Ispitivanje natrijum hloridom EN 15384-1:2017 Packaging - Test method to determine the porosity of the internal coating of flexible aluminium tubes - Part 1: Sodium chloride test IDT preštampavanjem en ISME/TK 003 55.120
MEST EN 15384-2:2020
Ambalaža - Metoda ispitivanja za određivanje poroznosti unutrašnje prevlake fleksibilnih aluminijumskih tuba - Dio 2: Ispitivanje bakar sulfatom EN 15384-2:2017 Packaging - Test method to determine the porosity of the internal coating of flexible aluminium tubes - Part 2: Copper sulphate test IDT preštampavanjem en ISME/TK 003 55.120
MEST EN ISO 20848-3:2020
Ambalaža - Plastična burad - Dio 3: Sistemi zatvaranja plastične buradi utiskivanjem zatvarača, nazivnog kapaciteta od 113,6 l do 220 l EN ISO 20848-3:2018 (ISO 20848-3:2018, IDT) Packaging - Plastics drums - Part 3: Plug bung closure systems for plastics drums with a nominal capacity of 113,6 l to 220 l IDT preštampavanjem en ISME/TK 003 55.140
MEST EN ISO 17480:2020
Ambalaža - Pristupačni dizajn - Lakoća otvaranja EN ISO 17480:2018 (ISO 17480:2015, IDT) Packaging - Accessible design - Ease of opening IDT preštampavanjem en ISME/TK 003 55.020
MEST CEN/TR 13695-2:2020
Ambalaža - Zahtjevi za mjerenje i verifikaciju prisustva četiri teška metala i ostalih opasnih materija u ambalaži i njihovo ispuštanje u životnu sredinu - Dio 2: Zahtjevi za mjerenje i verifikaciju prisustva opasnih materija u ambalaži i njihovo ispuštanje u životnu sredinu CEN/TR 13695-2:2019 Packaging - Requirements for measuring and verifying the four heavy metals and other dangerous substances present in packaging, and their release into the environment - Part 2: Requirements for measuring and verifying dangerous substances present in packaging, and their release into the environment IDT preštampavanjem en ISME/TK 003 13.020.30, 55.020 94/62/EC
MEST EN 12726:2020
Ambalaža - Grlo unutrašnjeg prečnika 18,5 mm za plutane čepove i kapice za zaštitu od neovlašćenog otvaranja EN 12726:2018 Packaging - Cork mouth finish with a bore diameter of 18,5 mm for corks and tamper evident capsules IDT preštampavanjem en ISME/TK 003 55.100
MEST ISO 2917:2020
Meso i proizvodi od mesa - Mjerenje pH - Referentna metoda ISO 2917:1999 Meat and meat products - Measurement of pH - Reference method IDT preštampavanjem en ISME/TK 003 67.120.10
MEST EN IEC 60904-4:2020
Fotonaponski uređaji – Dio 4: Referentni solarni uređaji – Procedure za uspostavljanje sljedljivosti kalibracije EN IEC 60904-4:2019 (IEC 60904-4:2019, IDT) Photovoltaic devices - Part 4: Reference solar devices - Procedures for establishing calibration traceability IDT preštampavanjem en ISME/TK E 004 27.160
MEST EN IEC 61400-1:2020
Vjetrogeneratori - Dio 1: Zahtjevi za projektovanje EN IEC 61400-1:2019 (IEC 61400-1:2019, IDT) Wind energy generation systems - Part 1: Design requirements IDT preštampavanjem en ISME/TK E 004 27.180
MEST EN ISO 7345:2020
Toplotne performanse zgrada i komponente zgrada – Fizičke veličine i definicije EN ISO 7345:2018 (ISO 7345:2018, IDT) Thermal performance of buildings and building components - Physical quantities and definitions (ISO 7345:2018) IDT preštampavanjem en ISME/TK E 004 01.060, 27.220
MEST EN 12977-2:2020
Toplotni solarni sistemi i sastavni djelovi - Sistemi proizvedeni za specifične namjene - Dio 2: Metode ispitivanja solarnih grijača vode i kombinovanih sistema EN 12977-2:2018 Thermal solar systems and components - Custom built systems - Part 2: Test methods for solar water heaters and combisystems IDT preštampavanjem en ISME/TK E 004 27.160, 91.140.10, 91.140.65
MEST EN 12977-3:2020
Toplotni solarni sistemi i sastavni djelovi - Sistemi proizvedeni za specifične namjene - Dio 3: Metode ispitivanja performansi prostorija za smještaj instalacija sistema solarnog grijanja EN 12977-3:2018 Thermal solar systems and components - Custom built systems - Part 3: Performance test methods for solar water heater stores IDT preštampavanjem en ISME/TK E 004 27.160, 91.140.10, 91.140.65
MEST EN 12976-2:2020
Toplotni solarni sistemi i sastavni djelovi - Fabrički proizvedeni sistemi - Dio 2: Metode ispitivanja EN 12976-2:2019 Thermal solar systems and components - Factory made systems - Part 2: Test methods IDT preštampavanjem en ISME/TK E 004 27.160
MEST EN IEC 61400-3-1:2020
Vjetrogeneratori - Dio 3-1: Zahtjevi za projektovanje priobalnih vjetrogeneratora EN IEC 61400-3-1:2019 (IEC 61400-3-1:2019, IDT) Wind energy generation systems - Part 3-1: Design requirements for fixed offshore wind turbines IDT preštampavanjem en ISME/TK E 004 27.180
MEST EN 17192:2020
Ventilacija u zgradama - Razvodni kanali – Nemetalni razvodni kanali – Zahtjevi i metode ispitivanja EN 17192:2018 Ventilation for buildings - Ductwork - Non-metallic ductwork - Requirements and test methods IDT preštampavanjem en ISME/TK E 004 91.140.30
MEST CEN/TS 16244:2020
Ventilacija za bolnice – Koherentna hijerarhijska struktura i uobičajeni termini i definicije za standarde koji se odnose na ventilaciju za bolnice CEN/TS 16244:2018 Ventilation in hospitals - Coherent hierarchic structure and common terms and definitions for a standard related to ventilation in hospitals IDT preštampavanjem en ISME/TK E 004 91.040.10, 91.140.30
MEST CEN/TS 17153:2020
Ventilacija u zgradama – Korekcija protoka vazduha u odnosu na uslove okoline CEN/TS 17153:2018 Ventilation for buildings - Correction of air flow rate according to ambient conditions IDT preštampavanjem en ISME/TK E 004 91.140.30
MEST EN 16798-1:2020
Energetske performanse zgrada – Ventilacija u zgradama – Dio 1:Ulazni parametri unutrašnje sredine za projektovanje i ocjenjivanje energetskih karakteristika zgrada u odnosu na kvalitet vazduha, toplotu sredine, osvjetljenje i akustiku - Modul M1-6 EN 16798-1:2019 Energy performance of buildings - Ventilation for buildings - Part 1: Indoor environmental input parameters for design and assessment of energy performance of buildings addressing indoor air quality, thermal environment, lighting and acoustics - Module M1-6 IDT preštampavanjem en ISME/TK E 004 91.120.10, 91.140.01
MEST EN 14134:2020
Ventilacija u zgradama - Ispitivanje karakteristika i provjera instalacije za sisteme stambene ventilacije EN 14134:2019 Ventilation for buildings - Performance measurement and checks for residential ventilation systems IDT preštampavanjem en ISME/TK E 004 91.140.30
MEST EN 13141-1:2020
Ventilacija u zgradama – Ispitivanje karakteristika komponenti/proizvoda za stambenu ventilaciju – Dio 1: Spoljašnji i unutrašnji uređaji za prenos vazduha EN 13141-1:2019 Ventilation for buildings - Performance testing of components/products for residential ventilation - Part 1: Externally and internally mounted air transfer devices IDT preštampavanjem en ISME/TK E 004 91.140.30
MEST EN 17166:2020
Ventilatori - Postupci i metode za određivanje energetske efikasnosti za opseg električne snage od 125 V do 500 kV EN 17166:2019 Fans - Procedures and methods to determine the energy efficiency for the electrical input power range of 125 W up to 500 kW IDT preštampavanjem en ISME/TK E 004 23.120
MEST EN 16855-2:2020
Hladnjače – Definicija, performanse toplotne izolacije i metode ispitivanja – Dio 2: Prilagođene hlađene prostorije EN 16855-2:2018 Walk-in cold rooms - Definition, thermal insulation performance and test methods - Part 2: Customized cold rooms IDT preštampavanjem en ISME/TK E 004 97.130.20
MEST EN 17032:2020
Hladnjaci za brzo zamrzavanje i rashladne vitrine za profesionalnu upotrebu – Klasifikacija, zahtjevi i uslovi ispitivanja EN 17032:2018 Blast chillers and freezers cabinets for professional use - Classification, requirements and test conditions IDT preštampavanjem en ISME/TK E 004 97.130.20
MEST EN 16825:2016/A1:2020
Rashladni ormari i vitrine za skladištenje hrane za profesionalnu upotrebu - Klasifikacija, zahtjevi i metodi ispitivanja EN 16825:2016/A1:2019 Refrigerated storage cabinets and counters for professional use - Classification, requirements and test conditions IDT preštampavanjem en ISME/TK E 004 27.010, 27.015, 97.130.20
MEST EN 17032:2018/A1:2020
Hladnjaci za brzo zamrzavanje i rashladne vitrine za profesionalnu upotrebu – Klasifikacija, zahtjevi i uslovi ispitivanja EN 17032:2018/A1:2019 Blast chillers and freezers cabinets for professional use - Classification, requirements and test conditions IDT preštampavanjem en ISME/TK E 004 97.130.20
MEST EN 16838:2020
Rashladne vitrine sa vidljivom unutrašnjošću za sladolede koji se vade lopaticom – Klasifikacija, zahtjevi, performanse i ispitivanje potrošnje energije EN 16838:2019 Refrigerated display scooping cabinets and pozzetto for gelato - Classification, requirements, performance and energy consumption testing IDT preštampavanjem en ISME/TK E 004 97.130.20
MEST EN ISO 52000-1:2020
Energetske performanse zgrada – Sveobuhvatno ocjenjivanje EPB-a – Dio 1: Opšti okvir i procedure (ISO 52000-1:2017) EN ISO 52000-1:2017(ISO 52000-1:2017, IDT) Energy performance of buildings - Overarching EPB assessment - Part 1: General framework and procedures (ISO 52000-1:2017) IDT preštampavanjem en ISME/TK E 004 91.120.10
MEST CEN ISO/TR 52000-2:2020
Energetske performanse zgrada – Sveobuhvatno ocjenjivanje EPB-a – Dio 2: Objašnjenje i obrazloženje za ISO 52000-1(ISO/TR 52000-2:2017) CEN ISO/TR 52000-2:2017 (ISO/TR 52000-2:2017, IDT) Energy performance of buildings - Overarching EPB assessment - Part 2: Explanation and justification of ISO 52000-1 (ISO/TR 52000-2:2017) IDT preštampavanjem en ISME/TK E 004 91.120.10
MEST EN 862:2020
Ambalaža - Ambalaža bezbjedna za djecu - Zahtjevi i metode ispitivanja jednokratne ambalaže namijenjene za nefarmaceutske proizvode EN 862:2016 Packaging - Child-resistant packaging - Requirements and testing procedures for non-reclosable packages for non-pharmaceutical products IDT preštampavanjem en ISME/TK 003 55.020, 97.190
MEST EN 60898-1:2020
Električni pribori - Prekidači strujnog kola za zaštitu od prekomjerne struje za domaćinstvo i slične instalacije - Dio 1: Prekidači strujnog kola za naizmjeničnu struju (a.c) EN 60898-1:2019 (IEC 60898-1:2015, MOD) Electrical accessories - Circuit breakers for overcurrent protection for household and similar installations - Part 1: Circuit-breakers for a.c. operation en Stručni savjet za standarde 29.120.50 2014/35/EU
MEST EN 1094-6:2020
Izolacioni vatrostalni proizvodi - Dio 6: Određivanje trajnih promjena dimenzija oblikovanih proizvoda pri zagrijavanju EN 1094-6:1998 (ISO 2477:1987 modified, IDT) Insulating refractory products - Part 6: Determination of permanent change in dimensions of shaped products on heating IDT preštampavanjem en Stručni savjet za standarde 81.080
MEST EN 62274:2020
Elektromedicinski uređaji - Bezbjednost sistema zapisa i verifikacije radioterapije EN 62274:2005 (IEC 62274:2005, IDT) Medical electrical equipment - Safety of radiotherapy record and verify systems IDT preštampavanjem en Stručni savjet za standarde 11.040.60
MEST CEN/TS 15418:2020
Metode ispitivanja gusto oblikovanih vatrostalnih proizvoda - Uputstva za ispitivanje korozije vatrostalnih materijala pod dejstvom tečnosti CEN/TS 15418:2006 Methods of test for dense refractory products - Guidelines for testing the corrosion of refractories caused by liquids IDT preštampavanjem en Stručni savjet za standarde 81.080
MEST EN 60598-2-4:2020
Svjetiljke - Dio 2-4: Posebni zahtjevi - Prenosne svjetiljke za opštu namjenu EN 60598-2-4:2018 (IEC 60598-2-4:2017, MOD) Luminaires - Part 2-4: Particular requirements - Portable general purpose luminaires IDT preštampavanjem en Stručni savjet za standarde 29.140.40 2014/35/EU
MEST EN 3875:2020
Vazduhoplovstvo – Metalni materijali, metal za ispunu za lemljenje – Tehnička specifikacija EN 3875:2017 Aerospace series - Metallic materials, Filler metal for brazing - Technical specification IDT preštampavanjem en Stručni savjet za standarde 49.025.05
MEST EN 2034:2020
Vazduhoplovstvo – Čelične šipke kružnog poprečnog presjeka, vučene i/ili oljuštene – Mjere – Tolerancija h 11 EN 2034:2017 Aerospace series - Round steel bars drawn and/or descaled - Dimensions - Tolerance h 11 IDT preštampavanjem en Stručni savjet za standarde 49.025.10
MEST EN 2036:2020
Vazduhoplovstvo – Brušene čelične šipke kružnog poprečnog presjeka – Mjere – Tolerancija h 8 EN 2036:2017 Aerospace series - Round steel bars ground - Dimensions - Tolerance h 8 IDT preštampavanjem en Stručni savjet za standarde 49.025.10
MEST EN 2040:2020
Vazduhoplovstvo – Valjane čelične šipke pravougaonog poprečnog presjeka – Mjere – Tolerancija js 16 EN 2040:2017 Aerospace series - Rectangular steel bars rolled - Dimensions - Tolerance js 16 IDT preštampavanjem en Stručni savjet za standarde 49.025.10
MEST EN 2053:2020
Vazduhoplovstvo – U-nosači od savijenih profila legura aluminijuma – Mjere EN 2053:2017 Aerospace series - U-section aluminium alloy folded profiles - Dimensions IDT preštampavanjem en Stručni savjet za standarde 49.025.20
MEST EN 2997-001:2020
Vazduhoplovstvo - Konektori, električni, kružni, spojeni navojnim prstenom, otporni ili neotporni na vatru, radne temperature od –65 °C do 175 °C neprekidno, 200 °C neprekidno, 260 °C vršno - Dio 001: Tehnička specifikacija EN 2997-001:2017 Aerospace series - Connectors, electrical, circular, coupled by threaded ring, fire-resistant or non fire-resistant, operating temperatures - 65 °C to 175 °C continuous, 200 °C continuous, 260 °C peak - Part 001: Technical specification IDT preštampavanjem en Stručni savjet za standarde 49.060
MEST EN 4804:2020
Vazduhoplovstvo - Obodne spojnice - Zakretna prirubnica sa četiri otvora za pričvršćivanje, od legure nikla - Serije veličina izraženih u inčima EN 4804:2017 Aerospace series - Flange couplings - Swivel flange with 4 fastening holes, in nickel alloy - Inch series IDT preštampavanjem en Stručni savjet za standarde 49.080
MEST EN 4805:2020
Vazduhoplovstvo - Obodne spojnice - Zavarena spojnica, prava, od čelika otpornog na toplotu - Serije veličina izraženih u inčima EN 4805:2017 Aerospace series - Flange couplings - Weld coupling, straight, in heat resisting steel - Inch series IDT preštampavanjem en Stručni savjet za standarde 49.080
MEST EN 4809:2020
Vazduhoplovstvo - Obodne spojnice - Zaptivni umjetak sa fluorougljeničnom zaptivkom na aluminijumskoj ploči sa tri otvora za pričvršćivanje - Serije veličina izraženih u inčima EN 4809:2017 Aerospace series - Flange couplings - Gasket seal with fluorocarbon seal on aluminium plate with 3 fastening holes - Inch series IDT preštampavanjem en Stručni savjet za standarde 49.080
MEST EN 2714-013:2020
Vazduhoplovstvo - Električni kablovi, jednožilni i višežilni za opštu namjenu - Radne temperature između – 55 °C i 260 °C - Dio 013: DR familija, oklopljeni (spiralni) i obloženi, štampanje pomoću štampača sa UV laserom - Standard za proizvod EN 2714-013:2017 Aerospace series - Cables, electrical, single and multicore for general purpose - Operating temperatures between -55 °C and 260 °C - Part 013: DR family, screened (spiral) and jacketed, UV laser printable - Product standard IDT preštampavanjem en Stručni savjet za standarde 49.060
MEST EN 4811:2020
Vazduhoplovstvo - Obodne spojnice - Zaptivni umjetak sa fluorougljeničnom zaptivkom na aluminijumskoj ploči sa četiri otvora za pričvršćivanje - Serije veličina izraženih u inčima EN 4811:2017 Aerospace series - Flange couplings - Gasket seal with fluorocarbon seal on aluminium plate with 4 fastening holes - Inch series IDT preštampavanjem en Stručni savjet za standarde 49.080
MEST EN 4812:2020
Vazduhoplovstvo - Obodne spojnice - Zaptivni umjetak sa zaptivkom od legure nikla C na čeličnoj ploči sa četiri otvora za pričvršćivanje - Serije veličina izraženih u inčima EN 4812:2017 Aerospace series - Flange couplings - Gasket seal with nickel alloy C seal on heat resisting steel plate with 4 fastening holes - Inch series IDT preštampavanjem en Stručni savjet za standarde 49.080
MEST EN 4813:2020
Vazduhoplovstvo - Obodne spojnice - Poklopac od čelika otpornog na toplotu - Serije veličina izraženih u inčima EN 4813:2017 Aerospace series - Flange couplings - Cap, in heat resisting steel - Inch series IDT preštampavanjem en Stručni savjet za standarde 49.080
MEST EN 4814:2020
Vazduhoplovstvo - Obodne spojnice do 21 000 kPa - Tehnička specifikacija - Serije veličina izraženih u inčima EN 4814:2017 Aerospace series - Flange couplings up to 21 000 kPa - Technical specification - Inch series IDT preštampavanjem en Stručni savjet za standarde 49.080
MEST EN 4816:2020
Vazduhoplovstvo - Obodne spojnice - Zaptivni umjetak sa zaptivkom od legure nikla C - Tehnička specifikacija - Serije veličina izraženih u inčima EN 4816:2017 Aerospace series - Flange couplings - Gasket seal with nickel alloy C seal - Technical specification - Inch series IDT preštampavanjem en Stručni savjet za standarde 49.080
MEST EN 4807:2020
Vazduhoplovstvo - Obodne spojnice - Zavarena spojnica, luk od 90°, od čelika otpornog na toplotu - Serije veličina izraženih u inčima EN 4807:2017 Aerospace series - Flange couplings - Weld coupling, 90° elbow, in heat resisting steel - Inch series IDT preštampavanjem en Stručni savjet za standarde 49.080
MEST EN 4808:2020
Vazduhoplovstvo - Obodne spojnice - Zavarena spojnica, luk od 90°, od legure nikla - Serije veličina izraženih u inčima EN 4808:2017 Aerospace series - Flange couplings - Weld coupling, 90° elbow, in nickel alloy - Inch series IDT preštampavanjem en Stručni savjet za standarde 49.080
MEST EN 4801:2020
Vazduhoplovstvo - Obodne spojnice - Zakretna prirubnica sa tri otvora za pričvršćivanje, od čelika otpornog na toplotu - Serije veličina izraženih u inčima EN 4801:2017 Aerospace series - Flange couplings - Swivel flange with 3 fastening holes, in heat resisting steel - Inch series IDT preštampavanjem en Stručni savjet za standarde 49.080
MEST EN 4802:2020
Vazduhoplovstvo - Obodne spojnice - Zakretna prirubnica sa tri otvora za pričvršćivanje, od legure nikla - Serije veličina izraženih u inčima EN 4802:2017 Aerospace series - Flange couplings - Swivel flange with 3 fastening holes, in nickel alloy - Inch series IDT preštampavanjem en Stručni savjet za standarde 49.080
MEST EN 4803:2020
Vazduhoplovstvo – Obodne spojnice – Zakretna prirubnica sa četiri otvora za pričvršćivanje, od čelika otpornog na toplotu – Serije veličina izraženih u inčima EN 4803:2017 Aerospace series - Flange couplings - Swivel flange with 4 fastening holes, in heat resisting steel - Inch series IDT preštampavanjem en Stručni savjet za standarde 49.080
MEST EN 6075:2020
Vazduhoplovstvo – Elementi statične zaptivke, O-prsten od etilen-propilena, liven, otporan na fosfatni estar (od –55 °C do 107 °C) – Serije veličina izraženih u inčima EN 6075:2017 Aerospace series - Static seal elements O-Ring ethylene-propylene, moulded, phosphate ester resistant (- 55 °C to 107 °C) - Inch series IDT preštampavanjem en Stručni savjet za standarde 49.035
MEST EN 6076:2020
Vazduhoplovstvo – Elementi statične zaptivke, O-prsten sa ravnim navojnim cijevnim priključkom od etilen-propilena, liven, otporan na fosfatni estar (od –55 °C do 107 °C) – Serije veličina izraženih u inčima EN 6076:2017 Aerospace series - Static seal elements O-Ring for straight thread tube fitting boss, ethylene-propylene, moulded, phosphate ester resistant (-55 °C to 107 °C) - Inch series IDT preštampavanjem en Stručni savjet za standarde 49.035
MEST EN 993-1:2020
Metode ispitivanja gustih oblikovanih vatrostalnih proizvoda - Dio 1: Određivanje zapreminske mase, prividne i ukupne poroznosti EN 993-1:2018 Methods of test for dense shaped refractory products - Part 1: Determination of bulk density, apparent porosity and true porosity IDT preštampavanjem en Stručni savjet za standarde 81.080
MEST EN 13374:2020
Privremene ograde - Specifikacije proizvoda - Metode ispitivanja EN 13374:2013+A1:2018 Temporary edge protection systems - Product specification - Test methods IDT preštampavanjem en Stručni savjet za standarde 13.340.99, 91.220
MEST EN 993-5:2020
Metode ispitivanja gustih oblikovanih vatrostalnih proizvoda - Dio 5: Određivanje pritisne čvrstoće na hladno EN 993-5:2018 Methods of test for dense shaped refractory products - Part 5: Determination of cold crushing strength IDT preštampavanjem en Stručni savjet za standarde 81.080
MEST EN 993-6:2020
Metode ispitivanja gustih oblikovanih vatrostalnih proizvoda - Dio 6: Određivanje savojne čvrstoće na sobnoj temperaturi EN 993-6:2018 Methods of test for (dense) shaped refractory products - Part 6: Determination of modulus of rupture at ambient temperature IDT preštampavanjem en Stručni savjet za standarde 81.080
MEST EN ISO 20456:2020
Mjerenje protoka fluida u zatvorenim cjevovodima - Uputstvo za upotrebu elektromagnetnih uređaja za mjerenje protoka tečnosti EN ISO 20456:2019 (ISO 20456:2017, IDT) Measurement of fluid flow in closed conduits - Guidance for the use of electromagnetic flowmeters for conductive liquids IDT preštampavanjem en Stručni savjet za standarde 17.120.10
MEST EN ISO 11494:2020
Nakit i plemeniti metali - Određivanje platine u legurama platine - Metoda ICP-OES sa upotrebom internog standardnog elementa EN ISO 11494:2019 (ISO 11494:2019, IDT) Jewellery and precious metals - Determination of platinum in platinum alloys - ICP-OES method using an internal standard element IDT preštampavanjem en Stručni savjet za standarde 39.060
MEST EN ISO 11495:2020
Nakit i plemeniti metali - Određivanje paladijuma u legurama paladijuma - Metoda ICP-OES sa upotrebom internog standardnog elementa EN ISO 11495:2019 (ISO 11495:2019, IDT) Jewellery and precious metals - Determination of palladium in palladium alloys - ICP-OES method using an internal standard element IDT preštampavanjem en Stručni savjet za standarde 39.060
MEST EN ISO 8654:2019/A1:2020
Nakit - Boje legura zlata - Definicija, spektar boja i označavanje - Izmjena 1 EN ISO 8654:2018/A1:2019 (ISO 8654:2018/Amd 1:2019, IDT) Jewellery - Colours of gold alloys - Definition, range of colours and designation - Amendment 1 IDT preštampavanjem en Stručni savjet za standarde 39.060
MEST EN ISO 27065:2018/A1:2020
Zaštitna odjeća - Zahtjevi za performanse zaštitne odjeće za osobe koje primjenjuju tečne pesticide i radnike koji dolaze u kontakt sa prethodno tretiranim područjem - Izmjena 1: Zamjenske ispitne hemikalije EN ISO 27065:2017/A1:2019 (ISO 27065:2017/Amd 1:2019, IDT) Protective clothing - Performance requirements for protective clothing worn by operators applying pesticides and for re-entry workers - Amendment 1: Surrogate test chemical IDT preštampavanjem en Stručni savjet za standarde 13.340.10 2016/425
MEST EN 510:2020
Specifikacija za zaštitnu odjeću koja se upotrebljava tamo gdje postoji rizik da odjeća bude zahvaćena pokretnim djelovima EN 510:2019 Specification for protective clothing for use where there is a risk of entanglement with moving parts IDT preštampavanjem en Stručni savjet za standarde 13.340.10 2016/425
MEST EN ISO 18640-1:2019/A1:2020
Zaštitna odjeća za vatrogasce - Fiziološki uticaj - Dio 1: Mjerenje nagomilane toplote i prenosa vlage metodom znojenja torza - Izmjena 1 EN ISO 18640-1:2018/A1:2019 (ISO 18640-1:2018/Amd 1:2019, IDT) Protective clothing for firefighters - Physiological impact - Part 1: Measurement of coupled heat and moisture transfer with the sweating torso - Amendment 1 IDT preštampavanjem en Stručni savjet za standarde 13.340.10
MEST EN ISO 18640-2:2019/A1:2020
Zaštitna odjeća za vatrogasce - Fiziološki uticaj - Dio 2: Određivanje nagomilavanja fiziološke toplote prouzrokovanog zaštitnom odjećom koju nose vatrogasci - Izmjena 1 EN ISO 18640-2:2018/A1:2019 (ISO 18640-2:2018/Amd 1:2019, IDT) Protective clothing for firefighters - Physiological impact - Part 2: Determination of physiological heat load caused by protective clothing worn by firefighters - Amendment 1 IDT preštampavanjem en Stručni savjet za standarde 13.340.10
MEST EN 60069-1:2020
Sklopke za domaćinstvo i slične električne instalacije - Dio 1: Opšti zahtjevi EN 60069-1:2018(IEC 60669-1:2017, MOD) Switches for household and similar fixed-electrical installations - Part 1: General requirements IDT preštampavanjem en Stručni savjet za standarde 29.120.40
MEST EN 60669-1:2020
Sklopke za domaćinstvo i slične fiksne električne instalacije - Dio 1: Opšti zahtjevi EN 60669-1:2018 (IEC 60669-1:2017 IDT) Switches for household and similar fixed-electrical installations - Part 1: General requirements IDT preštampavanjem en Stručni savjet za standarde 29.120.40 2014/35/EU
MEST EN 50121-5:2020
Primjene na željeznici - Elektromagnetna kompatibilnost - Dio 5: Emisija i otpornost fiksne opreme za napajanje električnom energijom EN 50121-5:2017 Railway applications - Electromagnetic compatibility - Part 5: Emission and immunity of fixed power supply installations and apparatus IDT preštampavanjem en Stručni savjet za standarde 29.280, 33.100.01, 45.020 2040/30/EU
MEST EN 50124-2:2020
Primjene na željeznici - Koordinacija izolacije - Dio 2: Prenaponska i srodna zaštita EN 50124-2:2017 Railway applications - Insulation coordination - Part 2: Overvoltages and related protection IDT preštampavanjem en Stručni savjet za standarde 29.080.01, 29.280 2008/57/EC
MEST CEN/TR 14922:2020
Prenosni aparati za gašenje požara - Laboratorijski model - Izvještaj o usaglašenosti sa standardom EN 3-7 CEN/TR 14922:2004 Portable fire extinguishers - Model laboratory - Report in compliance with EN 3-7 IDT preštampavanjem en Stručni savjet za standarde 13.220.10
MEST CEN/TR 15642:2020
Jedinstveni postupci ispitivanja po standardu EN 3-7:2004+A1:2007 CEN/TR 15642:2011 Unified tests procedures for the tests of EN 3-7:2004+A1:2007 IDT preštampavanjem en Stručni savjet za standarde 13.220.10
MEST EN 1869:2020
Vatrogasni prekrivači EN 1869:2019 Fire blankets IDT preštampavanjem en Stručni savjet za standarde 13.220.10
MEST CEN/TR 14568:2020
EN 54 - Sistemi za detekciju požara i požarni alarmni sistemi - Tumačenje specifičnih tačaka standarda EN 54-2:1997 CEN/TR 14568:2003 EN 54 - Fire detection and fire alarm systems - Interpretation of specific clauses of EN 54-2:1997 IDT preštampavanjem en Stručni savjet za standarde 13.220.20
MEST CEN/TS 54-14:2020
Sistemi za detekciju požara i protivpožarni alarmi - Dio 14: Smjernice za planiranje, projektovanje, ugradnju, tehnički prijem, korišćenje i održavanje CEN/TS 54-14:2018 Fire detection and fire alarm systems - Part 14: Guidelines for planning, design, installation, commissioning, use and maintenance IDT preštampavanjem en Stručni savjet za standarde 13.220.20
MEST EN 60706-2:2020
Pogodnost održavanja uređaja – Dio 2: Zahtjevi i studije pogodnosti održavanja u fazi projektovanja i razvoja EN 60706-2:2006 Maintainability of equipment - Part 2: Maintainability requirements and studies during the design and development phase IDT preštampavanjem en Stručni savjet za standarde 03.120.01, 21.020
MEST EN 60706-3:2020
Pogodnost održavanja uređaja – Dio 3: Verifikacija i prikupljanje, analiza i prikazivanje podataka EN 60706-3:2006 (IEC 60706-3:2006, IDT) Maintainability of equipment - Part 3: Verification and collection, analysis and presentation of data IDT preštampavanjem en Stručni savjet za standarde 03.120.01, 21.020
MEST EN 61754-22:2020
Interfejsi konektora za optička vlakna - Dio 22: Familija konektora tipa F-SMA EN 61754-22:2005 (IEC 61754-22:2005, IDT) Fibre optic connector interfaces - Part 22: Type F-SMA connector family IDT preštampavanjem en Stručni savjet za standarde 33.180.20
MEST EN 60512-12-3:2020
Konektori za elektronske uređaje — Ispitivanja i mjerenja — Dio 12-3: Ispitivanja lemljenja — Postupak 12c: Lemljivost, povlačenje lema EN 60512-12-3:2006 (IEC 60512-12-3:2006, IDT) Connectors for electronic equipment - Tests and measurements - Part 12-3: Soldering tests - Test 12c: Solderability, de-wetting IDT preštampavanjem en Stručni savjet za standarde 31.220.10
MEST EN 60512-12-5:2020
Konektori za elektronske uređaje — Ispitivanja i mjerenja — Dio 12-5: Ispitivanja lemljenja — Postupak 12e: Otpornost na toplotu lemljenja, metoda lemilice EN 60512-12-5:2006 (IEC 60512-12-5:2006, IDT) Connectors for electronic equipment - Tests and measurements - Part 12-5: Soldering tests - Test 12e: Resistance to soldering heat, soldering iron method IDT preštampavanjem en Stručni savjet za standarde 31.220.10
MEST EN 60684-3-233:2020
Savitljiva izolaciona navlaka - Dio 3: Specifikacije za pojedine vrste navlaka - List 233: Termoskupljajuća fluoroelastomerna navlaka, otporna prema plamenu, postojana na fluide, sa odnosom skupljanja 2:1 EN 60684-3-233:2006 (IEC 60684-3-233:2006, IDT) Flexible insulating sleeving - Part 3: Specifications for individual types of sleeving - Sheet 233: Heat-shrinkable fluoroelastomer sleeving, flame retarded, fluid resistant, shrink ratio 2:1 IDT preštampavanjem en Stručni savjet za standarde 29.035.20
MEST EN 60336:2020
Elektromedicinski uređaji - Zračnici za medicinsku dijagnostiku - Karakteristike fokusa EN 60336:2005 (IEC 60336:2005, IDT) Medical electrical equipment - X-ray tube assemblies for medical diagnosis - Characteristics of focal spots IDT preštampavanjem en Stručni savjet za standarde 11.040.50
MEST EN 60526:2020
Spojevi utikača i utičnica visokonaponskih kablova za medicinske rendgen aparate EN 60526:2004 (IEC 60526:1978, IDT) High-voltage cable plug and socket connections for medical X-ray equipment IDT preštampavanjem en Stručni savjet za standarde 11.040.50, 29.120.30
MEST EN 60939-2:2020
Pasivne filtarske jedinice za potiskivanje elektromagnetskih smetnji - Dio 2: Specifikacija podvrste - Pasivne filtarske jedinice na koje se primjenjuju ispitivanja bezbjednosti - Metode ispitivanja i opšti zahtjevi EN 60939-2:2005 (IEC 60939-2:2005, IDT) Passive filter units for electromagnetic interference suppression - Part 2: Sectional specification: Passive filter units for which safety tests are appropriate - Test methods and general requirements IDT preštampavanjem en Stručni savjet za standarde 31.160
MEST EN 61754-21:2020
Interfejsi konektora za optička vlakna - Dio 21: Familija konektora tipa SMI za plastična optička vlakna EN 61754-21:2005 (IEC 61754-21:2005, IDT) Fibre optic connector interfaces - Part 21: Type SMI connector family for plastic optical fibre IDT preštampavanjem en Stručni savjet za standarde 33.180.20
MEST EN 60371-3-2:2020
Izolacioni materijali na bazi liskuna - Dio 3: Specifikacije za pojedinačne materijale - List 2: Papir sa liskunom EN 60371-3-2:2006 (IEC 60371-3-2:2005, IDT) Insulating materials based on mica - Part 3: Specifications for individual materials - Sheet 2: Mica paper IDT preštampavanjem en Stručni savjet za standarde 29.035.10, 29.035.50
MEST EN 60371-3-5:2020
Izolacioni materijali na bazi liskuna - Dio 3: Specifikacije za pojedinačne materijale - List 5: Papir sa liskunom i staklenom podlogom vezan epoksidnom smolom za dodatnu impregnaciju (VPI) EN 60371-3-5:2006 Insulating materials based on mica - Part 3: Specifications for individual materials - Sheet 5: Glass-backed mica paper with an epoxy resin binder for post-impregnation (VPI) IDT preštampavanjem en Stručni savjet za standarde 29.035.10, 29.035.50
MEST EN ISO 80000-12:2020
Veličine i jedinice - Dio 12: Fizika kondenzovane materije EN ISO 80000-12:2019 (ISO 80000-12:2019, IDT) Quantities and units - Part 12: Condensed matter physics IDT preštampavanjem en Stručni savjet za standarde 01.060
MEST EN ISO 80000-2:2020
Veličine i jedinice - Dio 2: Matematika EN ISO 80000-2:2019 (ISO 80000-2:2019, IDT) Quantities and units - Part 2: Mathematics IDT preštampavanjem en Stručni savjet za standarde 01.060, 01.075
MEST EN ISO 80000-4:2020
Veličine i jedinice - Dio 4: Mehanika EN ISO 80000-4:2019 (ISO 80000-4:2019, IDT) Quantities and units - Part 4: Mechanics IDT preštampavanjem en Stručni savjet za standarde 01.060
MEST EN ISO 80000-5:2020
Veličine i jedinice - Dio 5: Termodinamika EN ISO 80000-5:2019 (ISO 80000-5:2019, IDT) Quantities and units - Part 5: Thermodynamics IDT preštampavanjem en Stručni savjet za standarde 01.060, 17.200.01
MEST EN ISO 80000-9:2020
Veličine i jedinice - Dio 9: Fizička hemija i molekularna fizika EN ISO 80000-9:2019 (ISO 80000-9:2019, IDT) Quantities and units - Part 9: Physical chemistry and molecular physics IDT preštampavanjem en Stručni savjet za standarde 01.060
MEST EN 60079-29-1:2020
Eksplozivne atmosfere - Dio 29-1: Detektori gasa - Zahtjevi za performanse detektora zapaljivih gasova EN 60079-29-1:2016 (IEC 60079-29-1:2016, MOD) Explosive atmospheres - Part 29-1: Gas detectors - Performance requirements of detectors for flammable gases IDT preštampavanjem en Stručni savjet za standarde 29.260.20 2014/34/EU
MEST EN ISO 80000-10:2020
Veličine i jedinice – Dio 10: Atomska i nuklearna fizika EN ISO 80000-10:2019 (ISO 80000-10:2019) Quantities and units - Part 10: Atomic and nuclear physics IDT preštampavanjem en Stručni savjet za standarde 01.060
MEST EN 50388:2012/Cor.1:2020
Primjene na željeznici - Napajanje i vozna sredstva - Tehnički kriterijumi za koordinaciju između napajanja (podstanica) i voznog sredstva radi postizanja interoperabilnosti EN 50388:2012/AC:2013 Railway Applications - Power supply and rolling stock - Technical criteria for the coordination between power supply (substation) and rolling stock to achieve interoperability IDT preštampavanjem en Stručni savjet za standarde 29.280, 45.060.01 2008/57/EC
MEST EN 50367:2012/Cor.1:2020
Primjene na željeznici - Vod za napajanje strujom - Tehnički kriterijumi za interakciju između pantografa i kontaktnog voda (omogućiti slobodni pristup) EN 50367:2012/AC:2013 Railway applications - Current collection systems - Technical criteria for the interaction between pantograph and overhead line (to achieve free access) IDT preštampavanjem en Stručni savjet za standarde 29.280 2008/57/EC
MEST EN ISO 5167-6:2020
Mjerenje protoka fluida pomoću uređaja sa diferencijalnim pritiskom, ugrađenih u cjevovode kružnog poprečnog presjeka – Dio 6: Klinasta mjerila EN ISO 5167-6:2019 (ISO 5167-6:2019, IDT) Measurement of fluid flow by means of pressure differential devices inserted in circular cross-section conduits running full - Part 6: Wedge meters IDT preštampavanjem en Stručni savjet za standarde 17.120.10
MEST EN 62552:2020
Frižideri za domaćinstvo — Karakteristike i metode ispitivanja EN 62552:2013 (IEC 62552:2007, IDT) Household refrigerating appliances - Characteristics and test methods IDT preštampavanjem en Stručni savjet za standarde 97.030 1060/2010, 2010/30/EU, 643/2009
MEST EN 50163:2011/Cor.1:2020
Primjene na željeznici - Naponi napajanja vučnih sistema EN 50163:2004/AC:2013 Railway applications - Supply voltages of traction systems IDT preštampavanjem en Stručni savjet za standarde 29.280 2008/57/EC
MEST EN 60384-23-1:2020
Nepromjenljivi kondenzatori za elektronske uređaje - Dio 23-1: Obrazac za pojedinačnu specifikaciju - Nepromjenljivi metalizovani polietilen-naftalatni kondenzatori za jednosmjernu struju za površinsku ugradnju - Nivo ocjenjivanja EZ EN 60384-23-1:2005 1 (IEC 60384-23-1:2005, IDT) Fixed capacitors for use in electronic equipment - Part 23-1: Blank detail specification - Fixed surface mount metallized polyethylene naphthalate film dielectric DC capacitors - Assessment level EZ IDT preštampavanjem en Stručni savjet za standarde 31.060.10
MEST EN 62044-2:2020
Jezgra od mekih magnetskih materijala - Metode mjerenja - Dio 2: Magnetska svojstva na niskom nivou pobude EN 62044-2:2005 (IEC 62044-2:2005, IDT) Cores made of soft magnetic materials - Measuring methods - Part 2: Magnetic properties at low excitation level IDT preštampavanjem en Stručni savjet za standarde 29.100.10
MEST EN 175301-801:2020
Pojedinačna specifikacija: Pravougaoni konektori velike gustine, zaobljeni uklonjivi kontakti za stiskanje EN 175301-801:2006 Detail Specification: High density rectangular connectors, round removable crimp contacts IDT preštampavanjem en Stručni savjet za standarde 31.220.10
MEST EN 175301-803:2020
Pojedinačna specifikacija: Pravougaoni konektori - Pljosnati kontakti, 0,8 mm debljine, sa neodvojivim vijkom za blokiranje EN 175301-803:2006 Detail Specification: Rectangular connectors - Flat contacts, 0,8 mm thickness, locking screw not detachable IDT preštampavanjem en Stručni savjet za standarde 31.220.10
MEST EN 61267:2020
Medicinski dijagnostički rendgen-aparati - Radijacioni uslovi za primjenu kod određivanja karakteristika EN 61267:2006 (IEC 61267:2005, IDT) Medical diagnostic X-ray equipment - Radiation conditions for use in the determination of characteristics IDT preštampavanjem en Stručni savjet za standarde 11.040.50
MEST CEN/TS 54-32:2020
Sistemi za detekciju požara i protivpožarni alarmi - Dio 32: Planiranje, projektovanje, ugradnja, tehnički prijem, korišćenje i održavanje sistema za glasovno upozorenje CEN/TS 54-32:2015 Fire detection and fire alarm systems - Part 32: Planning, design, installation, commissioning, use and maintenance of voice alarm systems IDT preštampavanjem en Stručni savjet za standarde 13.220.20, 13.320
MEST EN 2285:2020
Vazduhoplovstvo - Čaure izrađene od legura aluminijuma sa samopodmazujućom površinom - Mjere i opterećenja EN 2285:2017 Aerospace series - Bushes, plain, aluminium alloy, with self-lubricating liner - Dimensions and loads IDT preštampavanjem en Stručni savjet za standarde 49.030.99
MEST EN 2286:2020
Vazduhoplovstvo – Čaure sa prirubnicom izrađene od legura aluminijuma sa samopodmazujućom površinom – Mjere i opterećenja EN 2286:2017 Aerospace series - Bushes, flanged aluminium alloy, with self-lubricating liner - Dimensions and loads IDT preštampavanjem en Stručni savjet za standarde 49.030.99
MEST EN 4810:2020
Vazduhoplovstvo – Obodne spojnice – Zaptivni umjetak sa zaptivkom od legure nikla C na ploči od čelika otpornog na toplotu sa tri otvora za pričvršćivanje – Serije veličina izraženih u inčima EN 4810:2017 Aerospace series - Flange couplings - Gasket seal with nickel alloy C seal on heat resisting steel plate with 3 fastening holes - Inch series IDT preštampavanjem en Stručni savjet za standarde 49.080
MEST EN 6138:2020
Vazduhoplovstvo - Poklopac, zaštitni, nemetalni za krajeve fitinga ≤ 3 000 PSI hidrauličnih sistema EN 6138:2017 Aerospace series - Cap, protective, non-metallic for fitting ends ≤ 3 000 PSI hydraulic systems IDT preštampavanjem en Stručni savjet za standarde 49.080
MEST EN 2311:2020
Vazduhoplovstvo - Čaure sa prstenom sa samopodmazujućom površinom - Tehnička specifikacija EN 2311:2017 Aerospace series - Bushes with self-lubricating liner - Technical specification IDT preštampavanjem en Stručni savjet za standarde 49.035
MEST EN 6059-304:2020
Vazduhoplovstvo – Električni kablovi, instalacija – Zaštitne navlake – Metode ispitivanja – Dio 304: Zapaljivost EN 6059-304:2017 Aerospace series - Electrical cables, installation - Protection sleeves - Test methods - Part 304: Flammability IDT preštampavanjem en Stručni savjet za standarde 49.060
MEST EN 6059-301:2020
Vazduhoplovstvo - Električni kablovi, instalacija - Zaštitne navlake - Metode ispitivanja - Dio 301: Izlaganje sunčevoj svjetlosti EN 6059-301:2017 Aerospace series - Electrical cables, installation - Protection sleeves - Test methods - Part 301: Sun light exposure IDT preštampavanjem en Stručni savjet za standarde 49.060
MEST EN 6059-302:2020
Vazduhoplovstvo – Električni kablovi, instalacija – Zaštitne navlake – Metode ispitivanja – Dio 302: Izlaganje visokoj temperaturi EN 6059-302:2017 Aerospace series - Electrical cables, installation - Protection sleeves - Test methods - Part 302: High temperature exposure IDT preštampavanjem en Stručni savjet za standarde 49.060
MEST EN 54-28:2020
Sistemi za detekciju požara i protivpožarni alarmi - Dio 28: Linijski detektori toplote koji ne mogu da se resetuju EN 54-28:2016 Fire detection and fire alarm system - Part 28: Non-resettable line-type heat detectors IDT preštampavanjem en Stručni savjet za standarde 13.220.20 305/2011
MEST CEN/TS 14014:2020
Poštanske usluge - Hibridna pošta - XML definisanje enkapsulacije pisama za automatsko poštansko rukovanje CEN/TS 14014:2015 Postal services - Hybrid mail - XML definition of encapsulation of letters for automated postal handling IDT preštampavanjem en Stručni savjet za standarde 03.240, 35.240.69
MEST CEN/TS 15472:2020
Poštanske usluge - Metoda za mjerenje tranzitnog vremena za pakete u međunarodnom saobraćaju u okviru Evropske unije i EFTA korišćenjem „track and trace” sistema CEN/TS 15472:2016 Postal services - Method for measurement of parcel transit time for cross-border parcels within the European Union and EFTA using Tracking and Tracing IDT preštampavanjem en Stručni savjet za standarde 03.240 97/67/EC
MEST CEN/TS 17073:2020
Poštanske usluge - Interfejsi za pakete u međunarodnom saobraćaju CEN/TS 17073:2020 Postal services - Interfaces for cross border parcels IDT preštampavanjem en Stručni savjet za standarde 03.240, 35.240.69 97/67/EC
MEST CEN/TR 17386:2020
Poštanske usluge - Mjerenje tranzitnog vremena za pošiljke u međunarodnom saobraćaju korišćenjem studije izvodljivosti za stvarne pošiljke CEN/TR 17386:2019 Postal services - Transit time measurement for cross border postal items using real mail feasibility study IDT preštampavanjem en Stručni savjet za standarde 03.240 97/67/EC
MEST EN 14534:2020/Cor.1:2020
Poštanske usluge - Kvalitet usluge - Mjerenje tranzitnog vremena od početka do kraja usluge za velike pošiljke EN 14534:2016/AC:2017 Postal services - Quality of service - Measurement of the transit time of end-to-end services for bulk mail IDT preštampavanjem en Stručni savjet za standarde 03.240 97/67/EC
MEST EN 50317:2013/Cor.1:2020
Primjene na željeznici - Sistemi za oduzimanje struje - Zahtjevi za mjerenje i validaciju mjerenja dinamičkog uzajamnog dejstva pantografa i nadzemnog voznog voda EN 50317:2012/AC:2012 Railway applications - Current collection systems - Requirements for and validation of measurements of the dynamic interaction between pantograph and overhead contact line IDT preštampavanjem en Stručni savjet za standarde 29.280, 45.060.10 2008/57/EC
MEST EN 60335-2-68:2020
Aparati za domaćinstvo i slični električni aparati - Bezbjednost - Dio 2-68: Posebni zahtjevi za komercijalne mašine za čišćenje raspršivanjem EN 60335-2-68:2012 (IEC 60335-2-68:2012, MOD) Household and similar electrical appliances - Safety - Part 2-68: Particular requirements for spray extraction machines, for commercial use IDT preštampavanjem en Stručni savjet za standarde 97.020 2006/42/EC
MEST EN 60335-2-79:2020
Aparati za domaćinstvo i slični električni aparati - Bezbjednost - Dio 2-79: Posebni zahtjevi za aparate za čišćenje pod visokim pritiskom i aparate za čišćenje parom EN 60335-2-79:2012 (IEC 60335-2-79:2012, MOD) Household and similar electrical appliances - Safety - Part 2-79: Particular requirements for high pressure cleaners and steam cleaners IDT preštampavanjem en Stručni savjet za standarde 97.080 2006/42/EC
MEST EN 61029-2-4:2020
Bezbjednost prenosnih alata na elektromotorni pogon - Dio 2-4: Posebni zahtjevi za brusilice za radioničke stolove EN 61029-2-4:2011 (IEC 61029-2-4:1993, MOD) Safety of transportable motor-operated electric tools - Part 2-4: Particular requirements for bench grinders IDT preštampavanjem en Stručni savjet za standarde 25.080.50, 25.140.20 2006/42/EC
MEST EN 60079-29-4:2020
Eksplozivne atmosfere - Dio 29-4: Gasni detektori - Zahtjevi za karakteristikama detektora za zapaljive gasove EN 60079-29-4:2010 (IEC 60079-29-4:2009, IDT) Explosive atmospheres - Part 29-4: Gas detectors - Performance requirements of open path detectors for flammable gases IDT preštampavanjem en Stručni savjet za standarde 29.260.20 2014/34/EU, 94/9/EC
MEST EN 54-31:2020
Sistemi za detekciju požara i protivpožarni alarmi - Dio 31: Multisenzorski detektori požara - Tačkasti detektori koji koriste kombinaciju senzora dima, ugljen dioksida i opcione toplote EN 54-31:2014+A1:2016 Fire detection and fire alarm systems - Part 31: Multi-sensor fire detectors - Point detectors using a combination of smoke, carbon monoxide and optionally heat sensors IDT preštampavanjem en Stručni savjet za standarde 13.220.20
MEST EN 54-13:2020
Sistemi za detekciju požara i protivpožarni alarmi - Dio 13: Ocjenjivanje kompatibilnosti i pogodnosti za priključivanje komponenata sistema EN 54-13:2017+A1:2019 Fire detection and fire alarm systems - Part 13: Compatibility and connectability assessment of system components IDT preštampavanjem en Stručni savjet za standarde 13.220.20
MEST EN ISO 4064-1:2020
Vodomjeri za hladnu vodu za piće i toplu vodu - Dio 1: Metrološki i tehnički uslovi EN ISO 4064-1:2017 (ISO 4064-1:2014, IDT) Water meters for cold potable water and hot water - Part 1: Metrological and technical requirements IDT preštampavanjem en Stručni savjet za standarde 91.140.60 2014/32/EU
MEST EN IEC 61238-1-3:2020
Stezni i mehanički konektori za energetske kablove – Dio 1-3: Metode ispitivanja i zahtjevi za stezne i mehaničke konektore za energetske kablove za naznačene napone iznad 1 kV (Um = 1,2 kV) do 36 kV (Um = 42 kV), ispitivane na neizolovanim provodnicima EN IEC 61238-1-3:2019 (IEC 61238-1-3:2018, IDT) Compression and mechanical connectors for power cables - Part 1-3: Test methods and requirements for compression and mechanical connectors for power cables for rated voltages above 1 kV (Um = 1,2 kV) up to 36 kV (Um = 42 kV) tested on non-insulated conductors IDT preštampavanjem en Stručni savjet za standarde 29.060.20
MEST EN IEC 61238-1-2:2020
Stezni i mehanički konektori za energetske kablove – Dio 1-2: Metode ispitivanja i zahtjevi za konektore sa perforacijom izolacije za energetske kablove naznačenih napona do 1 kV (Um = 1,2 kV), ispitivane na izolovanim provodnicima EN IEC 61238-1-2:2019 (IEC 61238-1-2:2018, IDT) Compression and mechanical connectors for power cables - Part 1-2: Test methods and requirements for insulation piercing connectors for power cables for rated voltages up to 1 kV (Um = 1,2 kV) tested on insulated conductors IDT preštampavanjem en Stručni savjet za standarde 29.060.20
MEST EN IEC 61238-1-1:2020
Stezni i mehanički konektori za energetske kablove – Dio 1-1: Metode ispitivanja i zahtjevi za stezne i mehaničke konektore za energetske kablove za naznačeni napon do 1 kV (Um = 1,2 kV), ispitivane na neizolovanim provodnicima EN IEC 61238-1-1:2019 Compression and mechanical connectors for power cables - Part 1-1: Test methods and requirements for compression and mechanical connectors for power cables for rated voltages up to 1 kV (Um = 1,2 kV) tested on non-insulated conductors IDT preštampavanjem en Stručni savjet za standarde 29.060.20
MEST EN IEC 61169-24:2020
Radiofrekventni konektori - Dio 24: Specifikacija po sekcijama - Radiofrekventni koaksijalni konektori sa navojnim spajanjem, tipično za upotrebu u 75 omskim kablovskim mrežama (tip F) EN IEC 61169-24:2019 (IEC 61169-24:2019, IDT) Radio-frequency connectors - Part 24: Sectional specification - Radio frequency coaxial connectors with screw coupling, typically for use in 75 Ω cable networks (type F) IDT preštampavanjem en Stručni savjet za standarde 31.220.10
MEST EN IEC 60539-2:2020
Direktno zagrijavani termistori sa negativnim temperaturnim koeficijentom - Dio 2: Specifikacija po sekcijama – SMD termistori sa negativnim temperaturnim koeficijentom EN IEC 60539-2:2019 (IEC 60539-2:2019, IDT) Directly heated negative temperature coefficient thermistors - Part 2: Sectional specification - Surface mount negative temperature coefficient thermistors IDT preštampavanjem en Stručni savjet za standarde 31.040.30
MEST EN ISO 4064-5:2020
Vodomjeri za hladnu vodu za piće i toplu vodu - Dio 5: Zahtjevi za ugradnju EN ISO 4064-5:2017 (ISO 4064-5:2014, IDT) Water meters for cold potable water and hot water - Part 5: Installation requirements IDT preštampavanjem en Stručni savjet za standarde 91.140.60 2014/32/EU
MEST EN 233:2020
Zidne obloge u rolnama - Specifikacija za gotove zidne obloge od papira, vinila i plastike EN 233:2016 Wallcoverings in roll form - Specification for finished wallpapers, wall vinyls and plastics wallcoverings IDT preštampavanjem en Stručni savjet za standarde 91.180
MEST EN 234:2020
Zidne obloge u rolnama - Specifikacija za zidne obloge za naknadnu dekoraciju EN 234:2019 Wallcoverings in roll form - Specification for wallcoverings for subsequent decoration IDT preštampavanjem en Stručni savjet za standarde 91.180
MEST EN 62680-1-5:2020
Interfejski univerzalne serijske magistrale (USB) za podatke i napajanje - Dio 1-5: Zajedničke komponente - Definicija USB audio uređaja klase 3 EN 62680-1-5:2019 (IEC 62680-1-5:2019, IDT) Universal se rial bus interfaces for data and power - Part 1-5: Common components - USB audio 3.0 device class definition IDT preštampavanjem en Stručni savjet za standarde 29.200, 33.120.20, 35.200
MEST EN ISO 17072-1:2020
Koža – Hemijsko određivanje sadržaja metala – Dio 1: Ekstrahovani metali EN ISO 17072-1:2019 (ISO 17072-1:2019, IDT) Leather - Chemical determination of metal content - Part 1: Extractable metals IDT preštampavanjem en Stručni savjet za standarde 59.140.30
MEST EN ISO 17072-2:2020
Koža – Hemijsko određivanje sadržaja metala – Dio 2: Ukupni sadržaj metala EN ISO 17072-2:2019 (ISO 17072-2:2019, IDT) Leather - Chemical determination of metal content - Part 2: Total metal content IDT preštampavanjem en Stručni savjet za standarde 59.140.30
MEST EN ISO 23910:2020
Koža – Fizička i mehanička ispitivanja – Mjerenje otpornosti na cijepanje klinom EN ISO 23910:2019 (ISO 23910:2019, IDT) Leather - Physical and mechanical tests - Measurement of stitch tear resistance IDT preštampavanjem en Stručni savjet za standarde 59.140.30
MEST EN ISO 22700:2020
Koža – Mjerenje boje i razlike u boji završno obrađene kože EN ISO 22700:2019 (ISO 22700:2019, IDT) Leather - Measuring the colour and colour difference of finished leather IDT preštampavanjem en Stručni savjet za standarde 59.140.30
MEST EN IEC 62680-1-8:2020
Interfejsi univerzalne serijske magistrale (USB) za podatke i napajanje – Dio 1-8: Zajedničke komponente – Definicija tipova terminala USB audio-uređaja klase 3 EN IEC 62680-1-8:2019 (IEC 62680-1-8:2019, IDT) Universal serial bus interfaces for data and power - Part 1-8: Common components - USB Audio 3.0 device class definition terminal types IDT preštampavanjem en Stručni savjet za standarde 33.120.20, 33.120.30, 35.200
MEST EN IEC 60276:2020
Ugljene četkice, držači četkica, komutatori i klizni kolutovi - Definicije i nomenklatura EN IEC 60276:2019 (IEC 60276:2018, IDT) Carbon brushes, brush holders, commutators and slip-rings - Definitions and nomenclature IDT preštampavanjem en Stručni savjet za standarde 01.040.29, 29.100.20
MEST EN IEC 61810-10:2020
Elektromehanički osnovni releji - Dio 10: Dodatni funkcionalni aspekti i sigurnosni zahtjevi za releje visokog kapaciteta EN IEC 61810-10:2019 (IEC 61810-10:2019, IDT) Electromechanical elementary relays - Part 10: Additional functional aspects and safety requirements for high-capacity relays IDT preštampavanjem en Stručni savjet za standarde 29.120.70
MEST EN 17229:2020
Fitnes centri - Zahtjevi za opremu i poslovanje centra - Zahtjevi za upravljanje i rad EN 17229:2019 Fitness centres - Requirements for centre amenities and operation - Operational and managerial requirements IDT preštampavanjem en ISME/TK 011 03.080.30, 97.220. 01
MEST EN IEC 62680-1-7:2020
Interfejsi univerzalne serijske magistrale (USB) za podatke i napajanje – Dio 1-7: Zajedničke komponente – Definicija formata podataka USB audio-uređaja klase 3 EN IEC 62680-1-7:2019 Universal serial bus interfaces for data and power - Part 1-7: Common components - USB Audio 3.0 device class definition data formats IDT preštampavanjem en Stručni savjet za standarde 33.160, 35.100.20
MEST EN IEC 63009:2020
Ultrazvuk – Sistemi fizioterapije – Specifikacije i metode mjerenja u opsegu frekvencija od 20 kHz do 500 kHz EN IEC 63009:2019 (IEC 63009:2019, IDT) Ultrasonics - Physiotherapy systems - Field specifications and methods of measurement in the frequency range 20 kHz to 500 kHz IDT preštampavanjem en Stručni savjet za standarde 11.040.60, 17.140.50
MEST CR 833:2020
Opšti zahtjevi za preklopno polaganje krovnog pokrivača CR 833:1992 General requirements for a discontinuously laid roofing covering IDT preštampavanjem en Stručni savjet za standarde 91.060.20 305/2011, 89/106/EEC
MEST EN 490:2020
Betonski crijepovi i spojni djelovi za pokrivanje krovova i oblaganje zidova - Specifikacije proizvoda EN 490:2011+A1:2017 Concrete roofing tiles and fittings for roof covering and wall cladding - Product specifications IDT preštampavanjem en Stručni savjet za standarde 91.100.30 305/2011
MEST EN 507:2020
Proizvodi od lima za pokrivanje krovova i oblaganje – Specifikacija za potpuno oslonjene proizvode od aluminijumskog lima EN 507:2019 Roofing and cladding products from metal sheet - Specification for fully supported products of aluminium sheet IDT preštampavanjem en Stručni savjet za standarde 91.060.20, 77.150.10
MEST HD 549 S1:2020
Konferencijski sistemi - Električni i akustični zahtjevi HD 549 S1:1989 Conference systems - Electrical and audio requirements IDT preštampavanjem en Stručni savjet za standarde
MEST HD 368 S1:2020
Neposredni registrujući električni mjerni instrumenti i njihov pribor HD 368 S1:1978 Direct acting recording electrical measuring instruments and their accessories IDT preštampavanjem en Stručni savjet za standarde 2006/95/EC, 2014/35/EU
MEST EN 50614:2020
Zahtjevi za pripremu za ponovnu upotrebu otpadne električne i elektronske opreme EN 50614:2020 Requirements for the preparing for re-use of waste electrical and electronic equipment IDT preštampavanjem en Stručni savjet za standarde 13.030.50,29.020, 31.020 2012/19/EU
MEST EN 60947-2:2018/A1:2020
Niskonaponska razvodna i upravljačka postrojenja - Dio 2: Prekidači strujnog kola EN 60947-2:2017/A1:2020 (IEC 60947-2:2016/A1:2019, IDT) Low-voltage switchgear and controlgear - Part 2: Circuit-breakers IDT preštampavanjem en Stručni savjet za standarde 29.130.20 2014/30/EU, 2014/35/EU
MEST EN 62026-3:2015/A11:2020
Niskonaponske rasklopne aparature - Interfejsi za kontrolere (CDI) - Dio 3: Mrežni uređaj EN 62026-3:2015/A11:2020 Low-voltage switchgear and controlgear - Controller-device interfaces (CDIs) - Part 3: DeviceNet IDT preštampavanjem en Stručni savjet za standarde 29.130.20 2014/30/EU, 2014/35/EU
MEST EN 50310:2016/A1:2020
Telekomunikacione mreže za vezivanje za zgrade i druge strukture EN 50310:2016/A1:2020 Telecommunications bonding networks for buildings and other structures IDT preštampavanjem en Stručni savjet za standarde 29.120.50, 91.140.50
MEST EN 50128:2017/A1:2020
Primjene na željeznici - Komunikacioni sistemi i sistemi za signalizaciju i obradu podataka - Softver za željezničku kontrolu i sisteme za zaštitu EN 50128:2011/A1:2020 Railway applications - Communication, signalling and processing systems - Software for railway control and protection systems IDT preštampavanjem en Stručni savjet za standarde 35.240.60, 45.020, 93.100 2016/797/EU
MEST EN ISO 11393-4:2020
Zaštitna odjeća za korisnike ručne lančane pile - Dio 4: Zahtjevi za performanse i metode ispitivanja zaštitnih rukavica EN ISO 11393-4:2019 (ISO 11393-4:2018, IDT) Protective clothing for users of hand-held chainsaws - Part 4: Performance requirements and test methods for protective gloves IDT preštampavanjem en Stručni savjet za standarde 13.340.40 89/686/EEC, 2016/425
MEST EN 50159:2017/A1:2020
Primjene na željeznici — Sistemi za komunikaciju, signalizaciju i obradu — Bezbjednost komunikacije u prenosnim sistemima EN 50159:2010/A1:2020 Railway applications - Communication, signalling and processing systems - Safety-related communication in transmission systems IDT preštampavanjem en Stručni savjet za standarde 35.240.60, 45.020 2016/797/EU
MEST EN 50163:2011/A2:2020
Primjene na željeznici - Naponi napajanja vučnih sistema EN 50163:2004/A2:2020 Railway applications - Supply voltages of traction systems IDT preštampavanjem en Stručni savjet za standarde 29.280 2016/797/EU
MEST EN ISO 374-4:2020
Zaštitne rukavice protiv opasnih hemikalija i mikroorganizama - Dio 4: Određivanje otpornosti na degradaciju hemikalijama EN ISO 374-4:2019 (ISO 374-4:2019, IDT) Protective gloves against dangerous chemicals and micro-organisms - Part 4: Determination of resistance to degradation by chemicals IDT preštampavanjem en Stručni savjet za standarde 13.340.40 2016/425
MEST EN ISO 374-2:2020
Zaštitne rukavice protiv opasnih hemikalija i mikroorganizama - Dio 2: Određivanje otpornosti na penetraciju EN ISO 374-2:2019 (ISO 374-2:2019, IDT) Protective gloves against dangerous chemicals and micro-organisms - Part 2: Determination of resistance to penetration IDT preštampavanjem en Stručni savjet za standarde 13.340.40 2016/425
MEST ISO 9277:2020
Određivanje specifične površine čvrstih materija metodom gasne adsorpcije - BET metoda ISO 9277:2010 Determination of the specific surface area of solids by gas adsorption — BET method IDT preštampavanjem en Stručni savjet za standarde 19.120
MEST EN 2713-012:2020
Vazduhoplovstvo - Električni kablovi, jednožilni i višežilni za opštu namjenu - Radne temperature između – 55 °C i 200 °C - Dio 012: MNA (jednožilni), MNB (par), MNC (trožilni), MND (četvorožilni), skup kablova - Posrebreni bakarni, oklopljeni (spiralni) i obloženi, štampanje pomoću štampača sa UV laserom - Standard za proizvod EN 2713-012:2017 Aerospace series - Cables, electrical, single and multicore for general purpose - Operating temperatures between - 55 °C and 200 °C - Part 012: MNA (1 core), MNB (pair), MNC (3 cores), MND (4 cores), cables family - Silver plated copper screened (spiral) and jacketed, UV laser printable - Product standard IDT preštampavanjem en Stručni savjet za standarde 49.060
MEST EN 3903:2020
Vazduhoplovstvo - Podloške, višeslojne, od čelika otpornog na koroziju EN 3903:2017 Aerospace series - Washers, laminated, in corrosion resisting steel IDT preštampavanjem en Stručni savjet za standarde 49.030.50
MEST EN 4008-003:2020
Vazduhoplovstvo - Elementi za električno i optičko povezivanje - Alati za krimpovanje i prateća oprema - Dio 003: Pozicioner za alate za krimpovanje M22520/2-01 - Standard za proizvod EN 4008-003:2017 Aerospace series - Elements of electrical and optical connection - Crimping tools and associated accessories - Part 003: Positioner for crimping tool M22520/2-01 - Product standard IDT preštampavanjem en Stručni savjet za standarde 49.060
MEST EN 2823:2020
Vazduhoplovstvo – Plastika ojačana vlaknima – Određivanje uticaja izloženosti vlažnoj atmosferi na fizičke i mehaničke karakteristike EN 2823:2017 Aerospace series - Fibre reinforced plastics - Determination of the effect of exposure to humid atmosphere on physical and mechanical characteristics IDT preštampavanjem en Stručni savjet za standarde 49.025.40
MEST EN 4708-101:2020
Vazduhoplovstvo – Termoskupljajuća navlaka za vezivanje, izolaciju i identifikaciju – Dio 101: Poliolefinska navlaka – Radna temperatura od –55 °C do 135 °C – Standard za proizvod EN 4708-101:2017 Aerospace series - Sleeving, heat-shrinkable, for binding, insulation and identification - Part 101: Polyolefin sleeving - Operating temperatures -55 °C to 135 °C - Product standard IDT preštampavanjem en Stručni savjet za standarde 49.060
MEST EN 2033:2020
Vazduhoplovstvo – Hladnovaljane čelične trake – Debljina 0,1 mm ≤ a ≤ 2,5 mm – Mjere EN 2033:2017 Aerospace series - Strips, cold rolled in steel, Thickness 0,1 mm ≤ a ≤ 2,5 mm - Dimensions IDT preštampavanjem en Stručni savjet za standarde 49.025.10
MEST EN 2589:2020
Vazduhoplovstvo – Čelik – Hladnovaljane ploča i traka – Debljina 0,1 mm ≤ a ≤ 3 mm – Mjere EN 2589:2017 Aerospace series - Steel - Sheet and strip, cold rolled - Thickness 0,1 mm ≤ a ≤ 3 mm - Dimensions IDT preštampavanjem en Stručni savjet za standarde 49.025.10
MEST EN 15340:2020
Termičko raspršivanje - Određivanje otpornosti prema naprezanju pri smicanju prevlaka nanijetih termičkim raspršivanjem EN 15340:2007 Thermal spraying - Determination of shear load resistance of thermally sprayed coatings IDT preštampavanjem en Stručni savjet za standarde 25.220.20
MEST EN ISO 2063-1:2020
Termičko raspršivanje - Cink, aluminijum i njihove legure - Dio 1: Projektovanje i zahtjevi za kvalitet sistema za zaštitu od korozije EN ISO 2063-1:2019 (ISO 2063-1:2019, IDT) Thermal spraying - Zinc, aluminium and and their alloys - Part 1: Design considerations and quality requirements for corrosion protection systems IDT preštampavanjem en Stručni savjet za standarde 25.220.20, 25.220.40
MEST EN 2590:2020
Vazduhoplovstvo – Čelik – Toplovaljane ploče i trake – Mjere EN 2590:2017 Aerospace series - Steel - Sheets and plates, hot rolled - Dimensions IDT preštampavanjem en Stručni savjet za standarde 49.025.10
MEST EN 9132:2020
Vazduhoplovstvo – Sistemi menadžmenta kvalitetom – Zahtjevi za kvalitet matrice podataka za označavanje djelova EN 9132:2017 Aerospace series - Quality management systems - Data Matrix Quality Requirements for Parts Marking IDT preštampavanjem en Stručni savjet za standarde 49.020, 03.100.70
MEST ISO 9286:2020
Brusno sredstvo i sirovina - Hemijska analiza silicijum-karbida ISO 9286:1997 Abrasive grains and crude — Chemical analysis of silicon carbide IDT preštampavanjem en Stručni savjet za standarde 25.100.70
MEST EN 3908:2020
Vazduhoplovstvo - Navrtke, podmazane, aksijalne, od čelika otpornog na koroziju, pasivizirane EN 3908:2017 Aerospace series - Nipples, lubricating, axial type, in corrosion resisting steel, passivated IDT preštampavanjem en Stručni savjet za standarde 49.035
MEST EN 4178:2020
Vazduhoplovstvo - Zavrtnji, sa ravnom glavom, sa šestostranim žljebom, normalnog stabla grube tolerancije, srednje dužine navoja, od legure titanijuma, anodizirani, presvučeni sa MoS2 - 1 100 MPa (na temperaturi okoline)/315 °C EN 4178:2017 Aerospace series - Screws, pan head, six lobe recess, coarse tolerance normal shank, medium length thread, in titanium alloy, anodized, MoS2 lubricated - Classification: 1 100 MPa (at ambient temperature) / 315 °C IDT preštampavanjem en Stručni savjet za standarde 49.030.10
MEST EN 2879:2020
Vazduhoplovstvo - Samozabravljujuće ankerovane navrtke, otporne na vazduh, za plombiranje, pokretne, sa dve papučice, sa upustom, od čelika otpornog na koroziju, pasivizirane, podmazane sa MoS2 - Klasifikacija: 900 MPa (na temperaturi okoline)/235 °C EN 2879:2017 Aerospace series - Nuts, anchor, self-locking, air resistant, sealing, floating, two lug, with counterbore, in corrosion resisting steel, passivated, MoS2 lubricated - Classification: 900 MPa (at ambient temperature) / 235 °C IDT preštampavanjem en Stručni savjet za standarde 49.030.30
MEST EN 4297:2020
Vazduhoplovstvo - Navrtke, šestostrane, samozabravljujuće sa plastičnim prstenom, normalne visine, normalne poprečne ravni, od čelika otpornog na koroziju, pasivizirane - Klasifikacija: 900 MPa (na temperaturi okoline)/120 °C EN 4297:2017 Aerospace series - Nuts, hexagon, self-locking by plastic ring, normal height, normal across flats, in corrosion resisting steel, passivated - Classification: 900 MPa (at ambient temperature) / 120 °C IDT preštampavanjem en Stručni savjet za standarde 49.030.30
MEST EN 4531-001:2020
Vazduhoplovstvo - Konektori, optički, okruglog poprečnog presjeka, jednostruki i sa više čivija, upareni pomoću trostrukog navojnog prstena - Ravni kontakti - Dio 001: Tehnička specifikacija EN 4531-001:2017 Aerospace series - Connectors, optical, circular, single and multipin, coupled by triple start threaded ring - Flush contacts - Part 001: Technical specification IDT preštampavanjem en Stručni savjet za standarde 49.090
MEST EN 4008-004:2020
Vazduhoplovstvo – Elementi za električno i optičko povezivanje – Alati za krimpovanje i prateća oprema – Dio 004: Matrica za alate za krimpovanje M22520/5-01 – Standard za proizvod EN 4008-004:2017 Aerospace series - Elements of electrical and optical connection - Crimping tools and associated accessories - Part 004: Die for crimping tool M22520/5-01 - Product standard IDT preštampavanjem en Stručni savjet za standarde 49.060
MEST ISO 10694:2020
Kvalitet tla - Određivanje organskog i ukupnog ugljenika poslije suvog spaljivanja (elementarne analize) ISO 10694:1995 Soil quality - Determination of organic and total carbon after dry combustion (elementary analysis) IDT preštampavanjem en Stručni savjet za standarde 13.080.10
MEST ISO 4866:2020
Mehaničke vibracije i udari - Vibracije fiksnih konstrukcija - Smjernice za mjerenje vibracija i procjenu njihovog uticaja na konstrukcije ISO 4866:2010 Mechanical vibration and shock - Vibration of fixed structures - Guidelines for the measurement of vibrations and evaluation of their effects on structures IDT preštampavanjem en Stručni savjet za standarde 17.160, 91.120.25
MEST EN 15567-1:2020
Objekti za sport i rekreaciju - Sprave od konopa za penjanje - Dio 1: Konstrukcija i bezbjednosni zahtjevi EN 15567-1:2015+A1:2020 Sports and recreational facilities - Ropes courses - Part 1: Construction and safety requirements IDT preštampavanjem en ISME/TK 011 97.220.10
MEST EN 1176-5:2020
Oprema i površina za dječja igrališta - Dio 5: Dodatni posebni bezbjednosni zahtjevi i metode ispitivanja za vrteške EN 1176-5:2019 Playground equipment and surfacing - Part 5: Additional specific safety requirements and test methods for carousels IDT preštampavanjem en ISME/TK 011 97.200.40
MEST EN 14960-2:2020
Oprema za sredstva za igru na naduvavanje – Dio 2: Dodatni bezbjednosni zahtjevi za naduvane jastuke za skakanje namijenjene za trajnu ugradnju EN 14960-2:2019 Inflatable play equipment - Part 2: Additional safety requirements for inflatable bouncing pillows intended for permanent installation IDT preštampavanjem en ISME/TK 011 97.190, 97.200.50
MEST EN 17109:2020
Planinarska oprema - Pojedinačni bezbjednosni sistemi za konope - Bezbjednosni zahtjevi i metode ispitivanja EN 17109:2020 Mountaineering equipment - Individual safety systems for rope courses - Safety requirements and test methods IDT preštampavanjem en ISME/TK 011 97.220.40 89/686/EEC, 2016/425
MEST EN ISO 5912:2020
Šatori za kampovanje - Zahtjevi i metode ispitivanja EN ISO 5912:2020 (ISO 5912:2020, IDT) Camping tents - Requirements and test methods IDT preštampavanjem en ISME/TK 011 97.200.30
MEST EN 1176-7:2020
Oprema i površina za dječja igrališta - Dio 7: Uputstvo za ugradnju, kontrolu, održavanje i korišćenje EN 1176-7:2020 Playground equipment and surfacing - Part 7: Guidance on installation, inspection, maintenance and operation IDT preštampavanjem en ISME/TK 011 97.200.40
MEST EN 15869-1:2020
Plovni objekti za unutrašnju plovidbu - Električni priključak s kopna, trofazne struje 400 V, 50 Hz, do 125 A - Dio 1: Opšti zahtjevi EN 15869-1:2019 Inland navigation vessels - Electrical shore connection, three phase current 400 V, 50 Hz, up to 125 A - Part 1: General requirements IDT preštampavanjem en ISME/TK 011 47.020.60, 47.060
MEST EN 15869-2:2020
Plovni objekti za unutrašnju plovidbu - Električni priključak s kopna, trofazne struje 400 V, 50 Hz, do 125 A - Dio 2: Uređaj na kopnu, sigurnosni zahtjevi EN 15869-2:2019 Inland navigation vessels - Electrical shore connection, three phase current 400 V, 50 Hz, up to 125 A - Part 2: On-shore unit, additional requirements IDT preštampavanjem en ISME/TK 011 29.120.30, 47.020.60, 47.060, 93.140 2014/94/EU
MEST EN 15869-3:2020
Plovni objekti za unutrašnju plovidbu - Električni priključak s kopna, trofazne struje 400 V, 50 Hz, 125 A - Dio 3: Uređaj na plovnom objektu, sigurnosni zahtjevi EN 15869-3:2019 Inland navigation vessels - Electrical shore connection, three phase current 400 V, 50 Hz, up to 125 A - Part 3: On-board unit, additional requirements IDT preštampavanjem en ISME/TK 011 47.020.60, 47.060
MEST EN ISO 6218:2020
Plovni objekti za unutrašnju plovidbu - Ručno i mehanički pokretni vučni uređaji za gurače i spojena plovila - Bezbjednosni zahtjevi i glavne mjere EN ISO 6218:2019 (ISO 6218:2019, IDT) Inland navigation vessels - Manually- and power-operated coupling devices for rope connections of pushing units and coupled vessels - Safety requirements and main dimensions IDT preštampavanjem en ISME/TK 011 47.060
MEST EN 50553:2014/A2:2020
Primjene na željeznici - Zahtjevi za sposobnost vožnje u slučaju požara na voznim sredstvima EN 50553:2014/A2:2020 Railway applications - Requirements for running capability in case of fire on board of rolling stock IDT preštampavanjem en Stručni savjet za standarde 13.220.50, 45.060.01 2016/797/EU
MEST EN 50153:2015/A1:2020
Primjene na željeznici - Vozna sredstva - Mjere zaštite od električnih opasnosti EN 50153:2014/A2:2020 Railway applications - Rolling stock - Protective provisions relating to electrical hazards IDT preštampavanjem en Stručni savjet za standarde 13.220.50, 45.060.01 2016/797/EU
MEST EN 60335-2-105:2011/A2:2020
Uređaji za domaćinstvo i slični električni uređaji - Bezbjednost - Dio 2-105: Posebni zahtjevi za višenamjenske tuš kabine EN 50153:2014/A2:2020 Household and similar electrical appliances - Safety - Part 2-105: Particular requirements for multifunctional shower cabinets IDT preštampavanjem en Stručni savjet za standarde 13.120, 97.170 2014/35/EU
MEST EN IEC 62311:2020
Ocjenjivanje elektronskih i električnih uređaja u odnosu na ograničenja izlaganja ljudi elektromagnetnim poljima (0 Hz - 300 GHz) EN IEC 62311:2020 (IEC 62311:2019, IDT) Assessment of electronic and electrical equipment related to human exposure restrictions for electromagnetic fields (0 Hz to 300 GHz) IDT preštampavanjem en Stručni savjet za standarde 97.030
MEST 50641:2020
Primjene na željeznici - Fiksne instalacije - Zahtjevi za validaciju simulacionih alata koji se koriste za projektovanje elektroenergetskih sistema za napajanje električnom energijom EN 50641:2020 Railway applications - Fixed installations - Requirements for the validation of simulation tools used for the design of electric traction power supply systems IDT preštampavanjem en Stručni savjet za standarde 29.280 2016/797/EU
MEST EN 508-2:2020
Proizvodi od lima za pokrivanje krovova i oblaganje - Specifikacija za samonoseće limove od čelika, aluminijuma ili nerđajućeg čelika - Dio 2: Aluminijum EN 508-2:2019 Roofing and cladding products from metal sheet - Specification for self-supporting products of steel, aluminium or stainless steel sheet - Part 2: Aluminium IDT preštampavanjem en Stručni savjet za standarde 91.060.20
MEST EN 12488:2020
Građevinsko staklo - Preporuke za zastakljivanje - Principi montaže za vertikalno i koso zastakljivanje EN 12488:2016 Glass in building - Glazing recommendations - Assembly principles for vertical and sloping glazing IDT preštampavanjem en Stručni savjet za standarde 81.040.20 88/609/EEC
MEST EN 15998:2020
Građevinsko staklo – Bezbjednost u slučaju požara, otpornost na požar – Metodologija ispitivanja stakla u svrhu klasifikacije EN 15998:2010 Glass in building - Safety in case of fire, fire resistance - Glass testing methodology for the purpose of classification IDT preštampavanjem en Stručni savjet za standarde 13.220.50, 81.040.20 305/2011, 89/106/EEC
MEST EN ISO 17076-1:2020
Koža - Određivanje otpornosti prema habanju - Dio 1: Taber® metoda EN ISO 17076-1:2020 (ISO 17076-1:2020, IDT) Leather - Determination of abrasion resistance - Part 1: Taber® method IDT preštampavanjem en Stručni savjet za standarde 59.140.30
MEST EN 14179-1:2020
Građevinsko staklo - Toplo kaljeno natrijum-kalcijumovo silikatno bezbjednosno staklo ispitano na upijanje toplote - Dio 1: Definicija i opis EN 14179-1:2016 Glass in building - Heat soaked thermally toughened soda lime silicate safety glass - Part 1: Definition and description IDT preštampavanjem en Stručni savjet za standarde 81.040.20 88/379/EEC
MEST EN ISO 26082-1:2020
Koža - Fizička i mehanička ispitivanja za određivanje zaprljanosti - Dio 1: Metoda trljanjem po Martindelu EN ISO 26082-1:2019 (ISO 26082-1:2019, IDT) Leather - Physical and mechanical test methods for the determination of soiling - Part 1: Rubbing (Martindale) method IDT preštampavanjem en Stručni savjet za standarde 59.140.30
MEST EN ISO 24444:2020
Kozmetika - Metode ispitivanja zaštite od sunca - In vivo određivanje faktora zaštite od sunca (SPF) EN ISO 24444:2020 (ISO 24444:2019, IDT) Cosmetics - Sun protection test methods - In vivo determination of the sun protection factor (SPF) IDT preštampavanjem en Stručni savjet za standarde 71.100.70
MEST EN ISO 180:2020
Plastika - Određivanje udarne žilavosti po Izodu EN ISO 180:2019 (ISO 180:2019, IDT) Plastics - Determination of Izod impact strength IDT preštampavanjem en Stručni savjet za standarde 83.080.01
MEST EN ISO 16929:2020
Plastika - Određivanje stepena dezintegracije plastičnih materijala u definisanim uslovima kompostiranja u pilot testu EN ISO 16929:2019 (ISO 16929:2019, IDT) Plastics - Determination of the degree of disintegration of plastic materials under defined composting conditions in a pilot-scale test IDT preštampavanjem en Stručni savjet za standarde 83.080.01
MEST CEN/TR 16411:2020
Proizvodi za djecu - Kompilacija tumačenja standarda CEN/TC 252 CEN/TR 16411:2019 Child care articles - Compiled interpretations of CEN/TC 252 standards IDT preštampavanjem en Stručni savjet za standarde 97.190
MEST EN 50636-2-107:2015/A2:2020
Aparati za domaćinstvo i slični električni aparati – Dio 2-107: Posebni zahtjevi za električne akumulatorske robot-kosilice EN 50636-2-107:2015/A2:2020 Safety of household and similar appliances - Part 2-107: Particular requirements for robotic battery powered electrical lawnmowers IDT preštampavanjem en Stručni savjet za standarde 65.060.70 2006/42/EC
MEST EN ISO 13997:2016/Cor.1:2020
Zaštitna odjeća - Mehanička svojstva - Određivanje otpornosti prema sječenju oštrim predmetom EN ISO 13997:1999/AC:2000 (ISO 13997:1999, IDT) Protective clothing - Mechanical properties - Determination of resistance to cutting by sharp objects IDT preštampavanjem en Stručni savjet za standarde 13.340 89/686/EEC
MEST EN 60335-2-35:2016/A1:2020
Aparati za domaćinstvo i slični električni aparati - Bezbjednost - Dio 2-35: Posebni zahtjevi za protočne grijače vode EN 60335-2-35:2016/A1:2019 (IEC 60335-2-35:2012/A1:2016, IDT) Household and similar electrical appliances - Safety - Part 2-35: Particular requirements for instantaneous water heaters IDT preštampavanjem en Stručni savjet za standarde 13.120, 97.040.50 2014/35/EU
MEST EN 15494:2020
Svijeće - Oznake o bezbjednosti proizvoda EN 15494:2019 Candles - Product safety labels IDT preštampavanjem en Stručni savjet za standarde 71.100.99
MEST EN 15493:2020
Svijeće - Specifikacija za bezbjednost od požara EN 15493:2019 Candles - Specification for fire safety IDT preštampavanjem en Stručni savjet za standarde 71.100.99
MEST EN 60335-2-47:2010/A2:2020
Aparati za domaćinstvo i slični električni aparati - Bezbjednost - Dio 2-47: Posebni zahtjevi za komercijalne električne kotlove za kuvanje EN 60335-2-47:2003/A2:2019 (IEC 60335-2-47:2002/A2:2017, IDT) Household and similar electrical appliances - Safety - Part 2-47: Particular requirements for commercial electric boiling pans IDT preštampavanjem en Stručni savjet za standarde 97.040.20 2014/35/EU
MEST EN 16343:2020
Kozmetika - Analiza kozmetičkih proizvoda - Određivanje 3-jod-2-propinilbutil-karbamata (IPBC) u kozmetičkim preparatima LC-MS metodom EN 16343:2013 Cosmetics - Analysis of cosmetic products - Determination of 3-iodo-2-propynyl butylcarbamate (IPBC) in cosmetic preparations, LC-MS methods IDT preštampavanjem en Stručni savjet za standarde 71.100.70
MEST EN 60335-2-48:2010/A2:2020
Aparati za domaćinstvo i slični električni aparati - Bezbjednost - Dio 2-48: Posebni zahtjevi za komercijalne električne roštilje i tostere EN 60335-2-48:2003/A2:2019 (IEC 60335-2-48:2002/A2:2017, IDT) Household and similar electrical appliances - Safety - Part 2-48: Particular requirements for commercial electric grillers and toasters IDT preštampavanjem en Stručni savjet za standarde 97.040.50 2014/35/EU
MEST EN 60335-2-49:2010/A2:2020
Aparati za domaćinstvo i slični električni aparati - Bezbjednost - Dio 2-49: Posebni zahtjevi za komercijalne električne aparate za održavanje toplote hrane i posuda sa hranom EN 60335-2-49:2003/A2:2019 (IEC 60335-2-49:2002/A2:2017, IDT) Household and similar electrical appliances - Safety - Part 2-49: Particular requirements for commercial electric appliances for keeping food and crockery warm IDT preštampavanjem en Stručni savjet za standarde 97.030 2014/35/EU
MEST EN 1279-6:2020
Građevinsko staklo - Izolaciono staklo - Dio 6: Kontrola fabričke proizvodnje i periodična ispitivanja EN 1279-6:2018 Glass in building - Insulating glass units - Part 6: Factory production control and periodic tests IDT preštampavanjem en Stručni savjet za standarde 81.040.20 305/2011
MEST EN 1279-3:2020
Građevinsko staklo - Izolaciono staklo - Dio 3: Metoda dugotrajnog ispitivanja i zahtjevi za brzinu propuštanja gasa i dozvoljena odstupanja koncentracije gasa EN 1279-3:2018 Glass in building - Insulating glass units - Part 3: Long term test method and requirements for gas leakage rate and for gas concentration tolerances IDT preštampavanjem en Stručni savjet za standarde 81.040.20
MEST EN 1279-4:2020
Građevinsko staklo - Izolaciono staklo - Dio 4: Metode ispitivanja fizičkih osobina komponenata ivičnih zaptivača i umetaka EN 1279-4:2018 Glass in Building - Insulating Glass Units - Part 4: Methods of test for the physical attributes of edge seal components and inserts IDT preštampavanjem en Stručni savjet za standarde 81.040.2 305/2011
MEST EN 1279-1:2020
Građevinsko staklo - Izolaciono staklo - Dio 1: Opšta načela, opis sistema, pravila za zamjenu, tolerancije i vizuelni kvalitet EN 1279-1:2018 Glass in Building - Insulating glass units - Part 1: Generalities, system description, rules for substitution, tolerances and visual quality IDT preštampavanjem en Stručni savjet za standarde 81.040.20 305/2011
MEST EN 3660-032:2020
Vazduhoplovstvo – Pribor za kablovski izlaz za kružne i pravougaone električne i optičke konektore – Dio 032: Kablovski izlaz, tip K, prav, za termoskupljajuće komponente, zaštićen, zaptiven prema EN 2997 – Standard za proizvod EN 3660-032:2017 Aerospace series - Cable outlet accessories for circular and rectangular electrical and optical connectors - Part 032: Cable outlet, style K, straight, for heat shrinkable boot, shielded, sealed - Product standard IDT preštampavanjem en Stručni savjet za standarde 49.060
MEST EN 3660-035:2020
Vazduhoplovstvo – Pribor za kablovski izlaz za kružne i pravougaone električne i optičke konektore – Dio 035: Kablovski izlaz, tip K, 90°, za termoskupljajuće komponente, zaštićen, zaptiven prema EN 3645 – Standard za proizvod EN 3660-035:2017 Aerospace series - Cable outlet accessories for circular and rectangular electrical and optical connectors - Part 035: Cable outlet, style K, 90°, for heat shrinkable boot, shielded, sealed - Product standard IDT preštampavanjem en Stručni savjet za standarde 49.060
MEST EN 3660-031:2020
Vazduhoplovstvo – Pribor za kablovski izlaz za kružne i pravougaone električne i optičke konektore – Dio 031: Kablovski izlaz, tip K, prav, za termoskupljajuće komponente, zaštićen, zaptiven prema EN 3645 – Standard za proizvod EN 3660-031:2017 Aerospace series - Cable outlet accessories for circular and rectangular electrical and optical connectors - Part 031: Cable outlet, style K, straight, for heat shrinkable boot, shielded, sealed - Product standard IDT preštampavanjem en Stručni savjet za standarde 49.060
MEST EN 3660-034:2020
Vazduhoplovstvo – Pribor za kablovski izlaz za kružne i pravougaone električne i optičke konektore – Dio 034: Memorijski metalni prstenovi za pričvršćivanje ekrana – Standard za proizvod EN 3660-034:2017 Aerospace series - Cable outlet accessories for circular and rectangular electrical and optical connectors - Part 034: Memory metal rings, style Z, for the attachment of screens - Product standard IDT preštampavanjem en Stručni savjet za standarde 49.060
MEST EN 3660-066:2020
Vazduhoplovstvo – Pribor za kablovski izlaz za kružne i pravougaone električne i optičke konektore – Dio 066: Kablovski izlaz, tip K, 90°, za termoskupljajuće komponente, zaštićen, zaptiven prema EN 2997 i EN 3646 – Standard za proizvod EN 3660-066:2017 Aerospace series - Cable outlet accessories for circular and rectangular electrical and optical connectors - Part 066: Cable outlet, style K, 90°, for heat shrinkable boot, shielded, sealed - Product standard IDT preštampavanjem en Stručni savjet za standarde 49.060
MEST EN 4729:2020
Vazduhoplovstvo – Hemijske konverzione prevlake na bazi trovalentnog hroma za aluminijum i legure aluminijuma EN 4729:2017 Aerospace series - Trivalent chromium based chemical conversion coatings for aluminium and aluminium alloys IDT preštampavanjem en Stručni savjet za standarde 25.220.99
MEST EN 2287:2020
Vazduhoplovstvo – Čaure sa samopodmazujućom površinom izrađene od običnog čelika otpornog na koroziju – Mjere i opterećenja EN 2287:2017 Aerospace series - Bush, plain, in corrosion resisting steel with self-lubricating liner - Dimensions and loads IDT preštampavanjem en Stručni savjet za standarde 49.030.99
MEST EN 6059-503:2020
Vazduhoplovstvo – Električni kablovi, instalacija – Zaštitne navlake – Metode ispitivanja – Dio 503: Porast temperature usled nazivne struje unijete u navlaku EN 6059-503:2017 Aerospace series - Electrical cables, installation - Protection sleeves - Test methods - Part 503: Temperature rise due to rated current injected on the sleeve IDT preštampavanjem en Stručni savjet za standarde 49.060
MEST EN 2267-009:2020
Vazduhoplovstvo - Električni kablovi za opštu namjenu - Radne temperature između – 55 ºC i 260 ºC - Dio 009: DRA porodica, jednožilni i višežilni sklop - Standard za proizvod EN 2267-009:2017 Aerospace series - Cables, electrical, for general purpose - Operating temperatures between -55 °C and 260 °C - Part 009: DRA family, single and multicore assembly - Product standard IDT preštampavanjem en Stručni savjet za standarde 49.060
MEST CEN/TS 17385:2020
Metoda za ocjenjivanje uslova nepokretne izgrađene imovine CEN/TS 17385:2019 Method for condition assessment of immobile constructed assets IDT preštampavanjem en Stručni savjet za standarde 03.100.01
MEST EN 50676:2020
Električna oprema koja se koristi za otkrivanje i mjerenje koncentracije gasova sa rashladnim sredstvom - Zahtjevi za performanse i metode ispitivanja EN 50676:2019 Electrical equipment used for detection and concentration measurement of refrigerant gases - Performance requirements and test methods IDT preštampavanjem en Stručni savjet za standarde 13.320, 27.200 517/2014
MEST CEN/TS 16011:2020
Plastika – Reciklirana plastika – Priprema uzoraka CEN/TS 16011:2013 Plastics - Recycled plastics - Sample preparation IDT preštampavanjem en Stručni savjet za standarde 13.030.50, 83.080.01
MEST EN IEC 62430:2020
Projektovanje ekološke svijesti za električne i elektronske proizvode EN IEC 62430:2019 (IEC 62430:2019, IDT) Environmentally conscious design (ECD) - Principles, requirements and guidance IDT preštampavanjem en Stručni savjet za standarde 13.020.01
MEST EN 17271:2020
Plastika – Profili od polivinil-hlorida (PVC) – Određivanje čvrstoće pri raslojavanju profila lameliranih folijama EN 17271:2019 Plastics - Poly(vinyl chloride) (PVC) based profiles - Determination of the peel strength of profiles laminated with foils IDT preštampavanjem en Stručni savjet za standarde 83.080.20, 83.140.99
MEST EN 14728:2020
Nepravilnosti u termoplastičnim varovima – Klasifikacija EN 14728:2019 Imperfections in thermoplastic welds - Classification IDT preštampavanjem en Stručni savjet za standarde 25.160.40
MEST EN IEC 60512-28-100:2020
Konektori za elektronske uređaje - Ispitivanja i mjerenja - Dio 28-100: Ispitivanja cjelovitosti signala do 1 000 MHz na serijama konektora IEC 60603-7 i IEC 61076-3 - Ispitivanja 28a do 28g EN IEC 60512-28-100:2019 (IEC 60512-28-100:2019, IDT) Connectors for electrical and electronic equipment - Tests and measurements - Part 28-100: Signal integrity tests up to 2 000 MHz - Tests 28a to 28g IDT preštampavanjem en Stručni savjet za standarde 31.220.10
MEST CR 1472:2020
Opšte uputstvo za obilježavanje gasnih aparata CR 1472:1997 General guidance for the marking of gas appliances IDT preštampavanjem en Stručni savjet za standarde 27.060.20 90/396/EEC
MEST EN IEC 61535:2020
Instalacione spojnice predviđene za trajno povezivanje u fiksnim instalacijama EN IEC 61535:2019 (IEC 61535:2019, IDT) Installation couplers intended for permanent connection in fixed installations IDT preštampavanjem en Stručni savjet za standarde 29.100.99 2014/35/EU
MEST EN 1502:2020
Plovni objekti za unutrašnju plovidbu – Stepenice za ukrcavanje EN 1502:2020 Inland navigation vessels - Boarding stairs IDT preštampavanjem en ISME/TK 011 47.020.10, 47.060
MEST EN 15898:2020
Očuvanje kulturne baštine - Glavni opšti termini i definicije EN 15898:2019 Conservation of cultural heritage - Main general terms and definitions IDT preštampavanjem en ISME/TK 011 01.040.97, 97.195
MEST EN 17360:2020
Plovni objekti za unutrašnju plovidbu - Podupirači i držači za zakretne i rastavljive ograde EN 17360:2020 Inland navigation vessels - Stanchions and holders for tiltable and detachable railings IDT preštampavanjem en ISME/TK 011 47.020.10, 47.060
MEST EN 17361:2020
Plovni objekti za unutrašnju plovidbu - Vanbrodske merdevine EN 17361:2020 Inland navigation vessels - Outboard ladders IDT preštampavanjem en ISME/TK 011 47.020.10, 47.060
MEST EN 17121:2020
Očuvanje kulturne baštine – Tradicionalne drvene konstrukcije – Uputstvo za procjenu stanja nosećih drvenih konstrukcija na terenu EN 17121:2019 Conservation of cultural heritage - Historic timber structures - Guidelines for the on-site assessment of load-bearing timber structures IDT preštampavanjem en ISME/TK 011 91.080.20, 97.195
MEST EN IEC 61333:2020
Označavanje feritnih jezgara EN IEC 61333:2019 (IEC 61333:2019, IDT) Marking on ferrite cores IDT preštampavanjem en Stručni savjet za standarde 29.035, 29.100.10
MEST EN IEC 60071-1:2020
Koordinacija izolacije - Dio 1: Definicije, principi i pravila EN IEC 60071-1:2019 (IEC 60071-1:2019, IDT) Insulation co-ordination - Part 1: Definitions, principles and rules IDT preštampavanjem en Stručni savjet za standarde 29.080.30
MEST EN IEC 63137-1:2020
Standardni radiofrekvencijski konektori za ispitivanje – Dio 1: Generička specifikacija – Opšti zahtjevi i metode ispitivanja EN IEC 63137-1:2019 (IEC 63137-1:2019, IDT) Standard test radio-frequency connectors - Part 1: Generic specification - General requirements and test methods IDT preštampavanjem en Stručni savjet za standarde 33.120.30
MEST EN IEC 60601-2-75:2020
Elektromedicinski uređaji – Dio 2-75: Posebni zahtjevi za osnovnu bezbjednost i bitne performanse uređaja za fotodinamičku terapiju i dijagnozu EN IEC 60601-2-75:2019 (IEC 60601-2-75:2017, IDT) Medical Electrical Equipment - Part 2-75: Particular requirements for the basic safety and essential performance of photodynamic therapy and photodynamic diagnosis equipment IDT preštampavanjem en Stručni savjet za standarde 11.040.60
MEST EN IEC 80601-2-49:2020
Medicinska električna oprema – Dio 2-49: Posebni zahtjevi za osnovnu bezbjednost i bitne performanse višefunkcijskih uređaja za monitoring pacijenta EN IEC 80601-2-49:2019 Medical electrical equipment - Part 2-49: Particular requirements for the basic safety and essential performance of multifunction patient monitoring equipment IDT preštampavanjem en Stručni savjet za standarde 11.040.55
MEST EN ISO 11554:2020
Optika i fotonika - Laseri i laserska oprema - Metode ispitivanja snage laserskog snopa, energetskih i vremenskih karakteristika EN ISO 11554:2017 (ISO 11554:2017, IDT) Optics and photonics - Lasers and laser-related equipment - Test methods for laser beam power, energy and temporal characteristics IDT preštampavanjem en Stručni savjet za standarde 31.260 2006/42/EC
MEST EN ISO 11990:2020
Laseri i laserska oprema - Određivanje otpornosti tijela trahealnog tubusa i balona trahealnog tubusa na lasersko zračenje EN ISO 11990:2018 (ISO 11990:2018, IDT) Lasers and laser-related equipment - Determination of laser resistance of tracheal tube shaft and tracheal cuffs IDT preštampavanjem en Stručni savjet za standarde 11.040.10, 31.260 93/42/EEC
MEST EN ISO 11551:2020
Optika i fotonika - Laseri i laserska oprema - Metoda ispitivanja apsorpcije optičkih laserskih komponenti EN ISO 11551:2019 (ISO 11551:2019, Corrected version 2020-01, IDT) Optics and photonics - Lasers and laser-related equipment - Test method for absorptance of optical laser components IDT preštampavanjem en Stručni savjet za standarde 31.260
MEST EN ISO 11145:2020
Optika i fotonika - Laseri i laserska oprema - Rječnik i simboli EN ISO 11145:2018 (ISO 11145:2018, IDT) Optics and photonics - Lasers and laser-related equipment - Vocabulary and symbols IDT preštampavanjem en Stručni savjet za standarde 01.040.31, 01.080.40, 31.260 2006/42/EC
MEST EN ISO 15902:2020
Optika i fotonika - Difraktivna optika - Rječnik EN ISO 15902:2020 (ISO 15902:2019, IDT) Optics and photonics - Diffractive optics - Vocabulary IDT preštampavanjem en Stručni savjet za standarde 31.260, 01.040.31
MEST EN 60077-4:2020
Primjene na željeznici — Električna oprema za vozna sredstva — Dio 4: Elektrotehničke komponente — Pravila za prekidače naizmjenične struje EN IEC 60077-4:2019 (IEC 60077-4:2019, IDT) Railway applications - Electric equipment for rolling stock - Part 4: Electrotechnical components - Rules for AC circuit-breakers IDT preštampavanjem en Stručni savjet za standarde 45.060.01
MEST EN 60793-2:2020
Optička vlakna - Dio 2: Specifikacija proizvoda - Opšte EN IEC 60793-2:2019 (EN IEC 60793-2:2019, IDT) Optical fibres - Part 2: Product specifications - General IDT preštampavanjem en Stručni savjet za standarde 33.180.10

Ostavite komentar:


Komentari: