Javna rasprava br. 6/2020 - od 02.10.2020. do 30.11.2020.

U skladu sa regulativom i Planom i programom rada, Institut za standardizaciju objavljuje javnu raspravu za nacrte crnogorskih standarda/srodnih dokumenata (br. 6/2020), koja je počela 02.10.2020. i trajaće do 30.11.2020.

Ostavi komentar
Tabelarni pregled standarda na javnoj raspravi Javna rasprava br. 6/2020:
  • Ostaviti komentar za neki od unosa klikom na   .
  • Sortirati kolone klikom na zaglavlje kolone (prvobitno sortiranje je izvršeno po referentnoj oznaci).
  • Pretražiti svaku od kolona ukucavanjem ključnih riječi u polje za pretragu.
  • Podešavati broj prikazanih elemenata po stranici klikom na padajući meni.

Javna rasprava br. 6/2020

Od 02.10.2020. do 30.11.2020.:

Dokument Naziv Izvorni dokument Naziv (eng.) Stepen sagl. Metoda preuzimanja Jezik Autor ICS Direktiva
nMEST ISO 5667-9:2020
Kvalitet vode - Uzimanje uzoraka - Dio 9: Uputstvo o uzorkovanju iz morskih voda ISO 5667-9:1992 Water quality - Sampling - Part 9: Guidance on sampling from marine waters IDT preštampavanjem en ISME/TK 010 13.060.10, 13.060.45
nMEST ISO/IEC 20000-2:2020
Informacione tehnologije - Upravljanje uslugama - Dio 2: Uputstvo za primjenu sistema upravljanja uslugama ISO/IEC 20000-2:2019 Information technology - Service management - Part 2: Guidance on the application of service management systems IDT preštampavanjem en ISME/TK E 013 35.020, 03.080.99
nMEST ISO/IEC TR 20000-7:2020
Informacione tehnologije - Upravljanje uslugama - Dio 7: Smjernice za integraciju i korelaciju ISO/IEC 20000-1: 2018 sa ISO 9001: 2015 i ISO/IEC 27001: 2013 ISO/IEC TR 20000-7:2019 Information technology - Service management - Part 7: Guidance on the integration and correlation of ISO/IEC 20000-1:2018 to ISO 9001:2015 and ISO/IEC 27001:2013 IDT preštampavanjem en ISME/TK E 013 03.080.99, 35.020
nMEST ISO 7002:2020
Poljoprivredni prehrambeni proizvodi - Plan za standardnu metodu uzimanja uzoraka iz partije ISO 7002:1986 Agricultural food products - Layout for a standard method of sampling from a lot IDT preštampavanjem en ISME/TK 003 67.040
nMEST EN ISO 15747:2020
Plastični kontejneri za intravenske injekcije EN ISO 15747:2019 (ISO 15747:2018, IDT) Plastic containers for intravenous injections IDT preštampavanjem en ISME/TK 014 11.040.20 2007/47/EC, 93/42/EEC
nMEST EN ISO 9873:2020
Stomatologija - Intraoralna ogledalca EN ISO 9873:2019 (ISO 9873:2019, IDT) Dentistry - Intra-oral mirrors IDT preštampavanjem en ISME/TK 014 11.060.20
nMEST EN ISO 11138-7:2020
Sterilizacija sredstava za zaštitu zdravlja – Biološki indikatori – Dio 7: Uputstvo za selekciju, upotrebu i tumačenje rezultata EN ISO 11138-7:2019 (ISO 11138-7:2019, IDT) Sterilization of health care products - Biological indicators - Part 7: Guidance for the selection, use and interpretation of results IDT preštampavanjem en ISME/TK 014 11.080.01 93/42/EEC
nMEST EN ISO 15195:2020
Medicinske laboratorije - Zahtjevi za kompetentnost laboratorija za etaloniranje u kojima se upotrebljavaju referentne procedure mjerenja EN ISO 15195:2019 (ISO 15195:2018, IDT) Laboratory medicine - Requirements for the competence of calibration laboratories using reference measurement procedures IDT preštampavanjem en ISME/TK 014 11.100.99 765/2008
nMEST EN ISO 20186-1:2020
Molekularna in vitro dijagnostička ispitivanja – Specifikacije za prethodne ispitne procese pune venske krvi – Dio 1: Izolovani ćelijski RNK EN ISO 20186-1:2019 (ISO 20186-1:2019, IDT) Molecular in vitro diagnostic examinations - Specifications for pre-examination processes for venous whole blood - Part 1: Isolated cellular RNA IDT preštampavanjem en ISME/TK 014 11.100.10
nMEST EN ISO 20166-3:2020
Molekularna in vitro dijagnostička ispitivanja – Specifikacije za prethodne ispitne procese za tkivo fiksirano u formalinu i ukalupljeno u parafinu (FFPE) – Dio 3: Izolovani DNK EN ISO 20166-3:2019 (ISO 20166-3:2018, IDT) Molecular in vitro diagnostic examinations - Specifications for pre-examination processes for formalin-fixed and paraffin-embedded (FFPE) tissue - Part 3: Isolated DNA IDT preštampavanjem en ISME/TK 014 11.100.10
nMEST EN ISO 23500-1:2020
Priprema i upravljanje kvalitetom tečnosti za hemodijalizu i srodne terapije - Dio 1: Opšti zahtjevi EN ISO 23500-1:2019 (ISO 23500-1:2019, IDT) Preparation and quality management of fluids for haemodialysis and related therapies - Part 1: General requirements IDT preštampavanjem en ISME/TK 014 11.040.40
nMEST EN ISO 23500-2:2020
Priprema i upravljanje kvalitetom tečnosti za hemodijalizu i srodne terapije - Dio 2: Uređaji za obradu vode za potrebe hemodijalize i srodnih terapija EN ISO 23500-2:2019 (ISO 23500-2:2019, IDT) Preparation and quality management of fluids for haemodialysis and related therapies - Part 2: Water treatment equipment for haemodialysis applications and related therapies IDT preštampavanjem en ISME/TK 014 11.040.40
nMEST EN ISO 23500-3:2020
Priprema i upravljanje kvalitetom tečnosti za hemodijalizu i srodne terapije - Dio 3: Voda za potrebe hemodijalize i srodnih terapija EN ISO 23500-3:2019 (ISO 23500-3:2019, IDT) Preparation and quality management of fluids for haemodialysis and related therapies - Part 3: Water for haemodialysis and related therapies IDT preštampavanjem en ISME/TK 014 11.040.40
nMEST EN ISO 23500-4:2020
Priprema i upravljanje kvalitetom tečnosti za hemodijalizu i srodne terapije - Dio 4: Koncentrati za hemodijalize i srodne terapije EN ISO 23500-4:2019 (ISO 23500-4:2019, IDT) Preparation and quality management of fluids for haemodialysis and related therapies - Part 4: Concentrates for haemodialysis and related therapies IDT preštampavanjem en ISME/TK 014 11.040.40
nMEST EN ISO 7886-4:2020
Sterilni potkožni špricevi za jednokratnu upotrebu - Dio 4: Špricevi koji imaju funkciju sprječavanja ponovne upotrebe EN ISO 7886-4:2019 (ISO 7886-4:2018, IDT) Sterile hypodermic syringes for single use - Part 4: Syringes with re-use prevention feature IDT preštampavanjem en ISME/TK 014 11.040.25 2007/47/EC
nMEST EN ISO 23500-5:2020
Priprema i upravljanje kvalitetom tečnosti za hemodijalizu i srodne terapije - Dio 5: Kvalitet tečnosti za hemodijalizu i srodne terapije EN ISO 23500-5:2019 (ISO 23500-5:2019, IDT) Preparation and quality management of fluids for haemodialysis and related therapies - Part 5: Quality of dialysis fluid for haemodialysis and related therapies IDT preštampavanjem en ISME/TK 014 11.040.40
nMEST EN 14175-3:2020
Digestori - Dio 3 : Tipovi metoda za ispitivanje EN 14175-3:2019 Fume cupboards - Part 3: Type test methods IDT preštampavanjem en ISME/TK 014 71.040.10
nMEST CEN/TS 17305:2020
Molekularna in vitro dijagnostička ispitivanja - Specifikacije za prethodne ispitne procese za pljuvačku - Izolovana ljudska DNK CEN/TS 17305:2019 Molecular in vitro diagnostic examinations - Specifications for pre-examination processes for saliva - Isolated human DNA IDT preštampavanjem en ISME/TK 014 11.100.10
nMEST EN 13795-1:2020
Hirurška odjeća i pokrivači - Zahtjevi i metode ispitivanja - Dio 1: Hirurški pokrivači i ogrtači EN 13795-1:2019 Surgical clothing and drapes - Requirements and test methods - Part 1: Surgical drapes and gowns IDT preštampavanjem en ISME/TK 014 11.140 2007/47/EC, 93/42/EEC
nMEST EN 13795-2:2020
Hirurška odjeća i pokrivači - Zahtjevi i metode ispitivanja - Dio 2: Čista odijela za sprečavanje kontaminacije vazduhom EN 13795-2:2019 Surgical clothing and drapes - Requirements and test methods - Part 2: Clean air suits IDT preštampavanjem en ISME/TK 014 11.140 2007/47/EC, 93/42/EEC
nMEST EN ISO 80601-2-61:2020
Medicinska električna oprema - Dio 2-61: Posebni zahtjevi za osnovnu bezbjednost i glavne performanse pulsnog oksimetra EN ISO 80601-2-61:2019 (ISO 80601-2-61:2017, Corrected version 2018-02, IDT) Medical electrical equipment - Part 2-61: Particular requirements for basic safety and essential performance of pulse oximeter equipment IDT preštampavanjem en ISME/TK 014 11.040.55
nMEST EN ISO 10524-1:2020
Regulatori pritiska koji se koriste pri upotrebi medicinskih gasova - Dio 1: Regulatori pritiska i regulatori pritiska sa uređajima za mjerenje protoka gasa EN ISO 10524-1:2019 (ISO 10524-1:2018, IDT) Pressure regulators for use with medical gases - Part 1: Pressure regulators and pressure regulators with flow-metering devices IDT preštampavanjem en ISME/TK 014 11.040.10
nMEST EN ISO 10524-2:2020
Regulatori pritiska koji se koriste pri upotrebi medicinskih gasova - Dio 2: Regulatori pritiska u razvodnicima i cijevima EN ISO 10524-2:2019 (ISO 10524-2:2018, IDT) Pressure regulators for use with medical gases - Part 2: Manifold and line pressure regulators IDT preštampavanjem en ISME/TK 014 11.040.10
nMEST EN ISO 10524-3:2020
Regulatori pritiska koji se koriste pri upotrebi medicinskih gasova - Dio 3: Regulatori pritiska integrisani sa ventilima boce (VIPRs) EN ISO 10524-3:2019 (ISO 10524-3:2019, IDT) Pressure regulators for use with medical gases - Part 3: Pressure regulators integrated with cylinder valves (VIPRs) IDT preštampavanjem en ISME/TK 014 11.040.10
nMEST EN ISO 11665-1:2020
Mjerenje radioaktivnosti u životnoj sredini - Vazduh: radon-222 - Dio 1: Porijeklo radona i kratkoživećih potomaka i odgovarajuće metode mjerenja MEST EN ISO 11665-1:2020 (ISO 11665-1:2019, IDT) Measurement of radioactivity in the environment - Air: radon-222 - Part 1: Origins of radon and its short-lived decay products and associated measurement methods IDT preštampavanjem en ISME/TK 010 13.040.01, 17.240
nMEST EN ISO 3630-1:2020
Stomatologija - Endodontski instrumenti - Dio 1: Opšti zahtjevi EN ISO 3630-1:2019 (ISO 3630-1:2019, IDT) Dentistry - Endodontic instruments - Part 1: General requirements IDT preštampavanjem en ISME/TK 014 11.060.20
nMEST EN ISO 4049:2020
Stomatologija - Restorativni materijali na bazi polimera EN ISO 4049:2019 (ISO 4049:2019, IDT) Dentistry - Polymer-based restorative materials IDT preštampavanjem en ISME/TK 014 11.060.10
nMEST EN ISO 27020:2020
Stomatologija - Bravice i tube za upotrebu u ortodonciji EN ISO 27020:2019 (ISO 27020:2019, IDT) Dentistry - Brackets and tubes for use in orthodontics IDT preštampavanjem en ISME/TK 014 11.060.20 93/42/EEC
nMEST ISO/IEC 27000:2020
Informacione tehnologije - Bezbjednosne tehnike - Sistemi menadžmenta bezbjednošću informacija - Pregled i vokabular ISO/IEC 27000:2018 Information technology - Security techniques - Information security management systems - Overview and vocabulary IDT preštampavanjem en ISME/TK E 013 01.040.35, 03.100.70 , 35.030
nMEST ISO/IEC 27005:2020
Informacione tehnologije - Bezbjednosne tehnike - Menadžment rizikom bezbjednošću informacija ISO/IEC 27005:2018 Information technology - Security techniques - Information security risk management IDT preštampavanjem en ISME/TK E 013 35.030
nMEST EN ISO/IEC 27002:2020
Informaciona tehnologija - Bezbjednosne tehnike – Kodeks ponašanja za kontrolu bezbjednosti informacija (ISO/IEC 27002:2013 including Cor 1:2014 and Cor 2:2015) EN ISO/IEC 27002:2017 (ISO/IEC 27002:2013, IDT) Information technology - Security techniques - Code of practice for information security controls (ISO/IEC 27002:2013 including Cor 1:2014 and Cor 2:2015) IDT preštampavanjem en ISME/TK E 013 03.100.70,35.030
nMEST EN ISO 11607-1:2020
Ambalaža za završno sterilisana medicinska sredstva - Dio 1: Zahtjevi za materijale, sisteme sterilnih barijera i sisteme pakovanja EN ISO 11607-1:2020 (ISO 11607-1:2019, IDT) Packaging for terminally sterilized medical devices - Part 1: Requirements for materials, sterile barrier systems and packaging systems IDT preštampavanjem en ISME/TK 014 11.080.30 93/42/EEC, 90/385/EEC, 2007/47/EC, 2017/746, 2017/745
nMEST EN ISO 11607-2:2020
Ambalaža za završno sterilisana medicinska sredstva - Dio 2: Zahtjevi za validaciju procesa oblikovanja, zatvaranja i sklapanja EN ISO 11607-2:2020 (ISO 11607-2:2019, IDT) Packaging for terminally sterilized medical devices - Part 2: Validation requirements for forming, sealing and assembly processes IDT preštampavanjem en ISME/TK 014 11.080.30 93/42/EEC, 2017/745
nMEST CEN/TS 17390-1:2020
Molekularna in vitro dijagnostička ispitivanja – Specifikacije za prethodne ispitne procese za cirkulišuće ćelije tumora (CTCs) u punoj venskoj krvi - Dio 1: Izolovani RNK CEN/TS 17390-1:2020 Molecular in vitro diagnostic examinations - Specifications for pre-examination processes for circulating tumor cells (CTCs) in venous whole blood - Part 1: Isolated RNA IDT preštampavanjem en ISME/TK 014 11.100.10
nMEST CEN/TS 17390-2:2020
Molekularna in vitro dijagnostička ispitivanja – Specifikacije za prethodne ispitne procese za cirkulišuće ćelije tumora (CTCs) u punoj venskoj krvi - Dio 2: Izolovani DNK CEN/TS 17390-2:2020 Molecular in vitro diagnostic examinations - Specifications for pre-examination processes for circulating tumor cells (CTCs) in venous whole blood - Part 2: Isolated DNA IDT preštampavanjem en ISME/TK 014 11.100.10
nMEST CEN/TS 17390-3:2020
Molekularna in vitro dijagnostička ispitivanja – Specifikacije za prethodne ispitne procese za cirkulišuće ćelije tumora (CTCs) u punoj venskoj krvi - Dio 3: Pripreme za analitičko CTC bojenje CEN/TS 17390-3:2020 Molecular in vitro diagnostic examinations - Specifications for pre-examination processes for circulating tumor cells (CTCs) in venous whole blood - Part 3: Preparations for analytical CTC staining IDT preštampavanjem en ISME/TK 014 11.100.10
nMEST EN ISO 11139:2020
Sterilizacija proizvoda za zaštitu zdravlja – Rječnik termina koji se koriste u sterilizaciji i odgovarajućim standardima za opremu i procese EN ISO 11139:2018 (ISO 11139:2018, IDT) Sterilization of health care products - Vocabulary of terms used in sterilization and related equipment and process standards IDT preštampavanjem en ISME/TK 014 11.080.01, 01.040.11
nMEST EN ISO 15883-4:2020
Uređaji za pranje i dezinfekciju - Dio 4: Zahtjevi i ispitivanja za uređaje za pranje i hemijsku dezinfekciju za termolabilne endoskope EN ISO 15883-4:2018 (ISO 15883-4:2018, IDT) Washer-disinfectors - Part 4: Requirements and tests for washer-disinfectors employing chemical disinfection for thermolabile endoscopes IDT preštampavanjem en ISME/TK 014 11.080.10 2007/47/EC, 93/42/EEC
nMEST EN 868-5:2020
Ambalaža za završno sterilisana medicinska sredstva - Dio 5: Zaptivene kese i rolne izrađene od poroznih materijala i plastične folije - Zahtjevi i metode ispitivanja EN 868-5:2018 Packaging for terminally sterilized medical devices - Part 5: Sealable pouches and reels of porous materials and plastic film construction - Requirements and test methods IDT preštampavanjem en ISME/TK 014 11.080.30
nMEST EN ISO 20166-2:2020
Molekularna in vitro dijagnostička ispitivanja – Specifikacije za prethodne ispitne procese za tkivo fiksirano u formalinu i ukalupljeno u parafinu (FFPE) – Dio 2: Izolovani proteini EN ISO 20166-2:2018 (ISO 20166-2:2018, IDT) Molecular in vitro diagnostic examinations - Specifications for pre-examinations processes for formalin-fixed and paraffin-embedded (FFPE) tissue - Part 2: Isolated proteins IDT preštampavanjem en ISME/TK 014 11.100.10
nMEST EN ISO 20184-1:2020
Molekularna in vitro dijagnostička ispitivanja – Specifikacije za prethodne ispitne procese za zamrznuto tkivo – Dio 1: Izolovani RNK EN ISO 20184-1:2018 (ISO 20184-1:2018, IDT) Molecular in vitro diagnostic examinations - Specifications for pre-examination processes for frozen tissue - Part 1: Isolated RNA IDT preštampavanjem en ISME/TK 014 11.100.10
nMEST EN ISO 20184-2:2020
Molekularna in vitro dijagnostička ispitivanja – Specifikacije za prethodne ispitne procese za zamrznuto tkivo – Dio 2: Izolovani proteini EN ISO 20184-2:2018 (ISO 20184-2:2018, IDT) Molecular in vitro diagnostic examinations - Specifications for pre-examination processes for frozen tissue - Part 2: Isolated proteins IDT preštampavanjem en ISME/TK 014 11.100.10
nMEST CEN/TS 16826-3:2020
Molekularna in vitro dijagnostička ispitivanja – Specifikacije za prethodne ispitne procese za zamrznuto tkivo – Dio 3: Izolovani DNK CEN/TS 16826-3:2018 Molecular in vitro diagnostic examinations - Specifications for pre-examination processes for snap frozen tissue - Part 3: Isolated DNA IDT preštampavanjem en ISME/TK 014 11.100.10
nMEST EN 17126:2020
Hemijska dezinfekciona sredstva i antiseptici - Kvantitativno ispitivanje u suspenziji za vrednovanje sporocidnog dejstva hemijskih dezinfekcionih sredstava u medicini – Metoda ispitivanja i zahtjevi (faza 2, korak 1) EN 17126:2018 Chemical disinfectants and antiseptics - Quantitative suspension test for the evaluation of sporicidal activity of chemical disinfectants in the medical area - Test method and requirements (phase 2, step 1) IDT preštampavanjem en ISME/TK 014 11.080.20 93/38/EEC
nMEST EN 17111:2020
Hemijska dezinfekciona sredstva i antiseptici - Kvantitativno ispitivanje na nosaču za vrednovanje virucidnog dejstva za instrumente koji se upotrebljavaju u medicini – Metoda ispitivanja i zahtjevi (faza 2, korak 2) EN 17111:2018 Chemical disinfectants and antiseptics - Quantitative carrier test for the evaluation of virucidal activity for instruments used in the medical area - Test method and requirements (phase 2, step 2) IDT preštampavanjem en ISME/TK 014 11.080.20 93/42/EEC
nMEST EN 16777:2020
Hemijska dezinfekciona sredstva i antiseptici - Kvantitativno ispitivanje na neporoznoj površini bez mehaničkog djelovanja za vrednovanje virucidnog dejstva hemijskih dezinfekcionih sredstava koja se upotrebljavaju u medicini – Metoda ispitivanja i zahtjevi (faza 2/korak 2) EN 16777:2018 Chemical disinfectants and antiseptics - Quantitative non-porous surface test without mechanical action for the evaluation of virucidal activity of chemical disinfectants used in the medical area - Test method and requirements (phase 2/step 2) IDT preštampavanjem en ISME/TK 014 11.080.20
nMEST EN 14885:2020
Hemijska dezinfekciona sredstva i antiseptici - Primjena evropskih standarda za hemijska dezinfekciona sredstva i antiseptike EN 14885:2018 Chemical disinfectants and antiseptics - Application of European Standards for chemical disinfectants and antiseptics IDT preštampavanjem en ISME/TK 014 11.080.20, 71.100.35
nMEST CEN/TR 17296:2020
Hemijska dezinfekciona sredstva i antiseptici - Diferencijacija aktivnih i neaktivnih supstanci CEN/TR 17296:2018 Chemical disinfectants and antiseptics - Differentiation of active and non-active substances IDT preštampavanjem en ISME/TK 014 11.080.20, 71.100.35
nMEST EN ISO 9693:2020
Stomatologija - Ispitivanje kompatibilnosti za metalno-keramičke i keramičko - keramičke sisteme EN ISO 9693:2019 (ISO 9693:2019, IDT) Dentistry - Compatibility testing for metal-ceramic and ceramic-ceramic systems IDT preštampavanjem en ISME/TK 014 11.060.10
nMEST EN ISO 20789:2020
Oprema za anesteziju i respiratorna oprema – Pasivni ovlaživači EN ISO 20789:2019 (ISO 20789:2018, IDT) Anaesthetic and respiratory equipment - Passive humidifiers IDT preštampavanjem en ISME/TK 014 11.040.10
nMEST EN ISO 25424:2020
Sterilizacija proizvoda za zaštitu zdravlja – Para niske temperature i formaldehid - Zahtjevi za razvoj, validaciju i rutinsku kontrolu procesa sterilizacije za medicinska sredstva EN ISO 25424:2019 (ISO 25424:2018, IDT) Sterilization of health care products - Low temperature steam and formaldehyde - Requirements for development, validation and routine control of a sterilization process for medical devices IDT preštampavanjem en ISME/TK 014 11.080.01 90/385/EEC, 98/79/EC, 2017/745, 93/42/EEC, 2017/746
nMEST EN ISO 11197:2020
Jedinice za snabdijevanje u medicinskim prostorijama EN ISO 11197:2019 (ISO 11197:2019, IDT) Medical supply units IDT preštampavanjem en ISME/TK 014 11.040.10
nMEST EN ISO 5362:2020
Anestetički baloni EN ISO 5362:2019 (ISO 5362:2006, IDT) Anaesthetic reservoir bags IDT preštampavanjem en ISME/TK 014 11.040.10
nMEST EN 1656:2020
Hemijska dezinfekciona sredstva i antiseptici - Kvantitativno ispitivanje suspenzije za vrednovanje baktericidnog dejstva hemijskih dezinfekcionih sredstava i antiseptika koji se upotrebljavaju u veterini - Metoda ispitivanja i zahtjevi (faza 2, korak 1) EN 1656:2019 Chemical disinfectants and antiseptics - Quantitative suspension test for the evaluation of bactericidal activity of chemical disinfectants and antiseptics used in the veterinary area - Test method and requirements (phase 2, step 1) IDT preštampavanjem en ISME/TK 014 71.100.35
nMEST EN ISO 14971:2020
Medicinska sredstva - Primjena menadžmenta rizikom na medicinska sredstva EN ISO 14971:2019 (ISO 14971:2019, IDT) Medical devices - Application of risk management to medical devices IDT preštampavanjem en ISME/TK 014 11.040.01
nMEST EN ISO 10555-6:2019/A1:2020
Intravaskularni kateteri - Sterilni kateteri za jednokratnu upotrebu - Dio 6: Šantovi za potkožnu implantaciju - Izmjena 1 EN ISO 10555-6:2017/A1:2019 (ISO 10555-6:2015/Amd 1:2019, IDT) Intravascular catheters - Sterile and single-use catheters - Part 6: Subcutaneous implanted ports - Amendment 1 IDT preštampavanjem en ISME/TK 014 11.040.25
nMEST EN ISO 27427:2020
Oprema za anesteziju i respiratorna oprema - Dio 1: Sistemi za raspršivanje i njihovi djelovi EN ISO 27427:2019 (ISO 27427:2013, IDT) Anaesthetic and respiratory equipment - Nebulizing systems and components IDT preštampavanjem en ISME/TK 014 11.040.10
nMEST EN 1276:2020
Hemijska dezinfekciona sredstva i antiseptici - Kvantitativno ispitivanje suspenzije za vrednovanje baktericidnog dejstva hemijskih dezinfekcionih sredstava i antiseptika koji se upotrebljavaju u ishrani, industriji, domaćinstvu i ustanovama - Metoda ispitivanja i zahtjevi (faza 2, korak 1) EN 1276:2019 Chemical disinfectants and antiseptics - Quantitative suspension test for the evaluation of bactericidal activity of chemical disinfectants and antiseptics used in food, industrial, domestic and institutional areas - Test method and requirements (phase 2, step 1) IDT preštampavanjem en ISME/TK 014 71.100.35
nMEST EN 1650:2020
Hemijska dezinfekciona sredstva i antiseptici - Kvantitativno ispitivanje suspenzije za vrednovanje fungicidnog dejstva ili dejstva na kvasce hemijskih dezinfekcionih sredstava i antiseptika koji se upotrebljavaju u ishrani, industriji, domaćinstvu i ustanovama - Metoda ispitivanja i zahtjevi (faza 2, korak 1) EN 1650:2019 Chemical disinfectants and antiseptics - Quantitative suspension test for the evaluation of fungicidal or yeasticidal activity of chemical disinfectants and antiseptics used in food, industrial, domestic and institutional areas - Test method and requirements (phase 2, step 1) IDT preštampavanjem en ISME/TK 014 71.100.35
nMEST EN ISO 20896-1:2020
Stomatologija - Digitalna sredstva za otiske – Dio 1: Metode ispitivanja za ocjenjivanje tačnosti EN ISO 20896-1:2019 (ISO 20896-1:2019, IDT) Dentistry - Digital impression devices - Part 1: Methods for assessing accuracy IDT preštampavanjem en ISME/TK 014 11.060.01 93/42/EEC
nMEST EN ISO 3964:2017/A1:2020
Stomatologija - Dimenzije spojnica za stomatološke nasadne nastavke - Izmjena 1: Dimenzije međuveze EN ISO 3964:2016/A1:2019 (ISO 3964:2016/Amd 1:2018, IDT) Dentistry - Coupling dimensions for handpiece connectors - Amendment 1: Interface dimensions IDT preštampavanjem en ISME/TK 014 11.060.25
nMEST EN 13274-7:2020
Sredstva za zaštitu organa za disanje - Metode ispitivanja - Dio 7: Određivanje propustljivosti filtera za čestice EN 13274-7:2019 Respiratory protective devices - Methods of test - Part 7: Determination of particle filter penetration IDT preštampavanjem en ISME/TK 014 13.340.30 89/686/EEC, 2016/425
nMEST EN 13274-2:2020
Sredstva za zaštitu organa za disanje - Metode ispitivanja - Dio 2: Ispitivanje praktičnih perfomansi EN 13274-2:2019 Respiratory protective devices - Methods of test - Part 2: Practical performance tests IDT preštampavanjem en ISME/TK 014 13.340.30
nMEST EN ISO 3826-1:2020
Plastični sklopivi kontejneri za ljudsku krv i komponente krvi - Dio 1: Standardni kontejneri EN ISO 3826-1:2019 (ISO 3826-1:2019, IDT) Plastics collapsible containers for human blood and blood components - Part 1: Conventional containers IDT preštampavanjem en ISME/TK 014 11.040.20
nMEST EN ISO 23907-1:2020
Zaštita od povreda oštrim predmetima - Zahtjevi i metode ispitivanja - Dio 1: Kontejneri za oštre predmete za jednokratnu upotrebu EN ISO 23907-1:2019 (ISO 23907-1:2019, IDT) Sharps injury protection - Requirements and test methods - Part 1: Single-use sharps containers IDT preštampavanjem en ISME/TK 014 11.040.99
nMEST EN ISO 81060-2:2020
Neinvazivni sfigmomanometri - Dio 2: Kliničko ispitivanje za tip automatizovanog mjerenja EN ISO 81060-2:2019 (ISO 81060-2:2018, IDT) Non-invasive sphygmomanometers - Part 2: Clinical investigation of intermittent automated measurement type IDT preštampavanjem en ISME/TK 014 11.040.10 93/42/EEC
nMEST EN ISO 11135:2016/A1:2020
Sterilizacija proizvoda za zaštitu zdravlja - Etilen-oksid - Zahtjevi za razvoj, validaciju i rutinsku kontrolu procesa sterilizacije medicinskih sredstava - Izmjena 1: Revizija Aneksa E, Odobravanje pojedine serije EN ISO 11135:2014/A1:2019 (ISO 11135:2014/Amd 1:2018, IDT) Sterilization of health-care products - Ethylene oxide - Requirements for the development, validation and routine control of a sterilization process for medical devices - Amendment 1: Revision of Annex E, Single batch release IDT preštampavanjem en ISME/TK 014 11.080.01 90/385/EEC, 98/79/EC, 2017/745, 93/42/EEC, 2017/746
nMEST EN ISO 11137-1:2017/A2:2020
Sterilizacija proizvoda za medicinsku upotrebu - Zračenje - Dio 1: Zahtjevi za razvoj, validaciju i rutinsku kontrolu procesa sterilizacije medicinskih sredstava - Izmjena 2: Revizija za 4.3.4 i 11.2 EN ISO 11137-1:2015/A2:2019 (ISO 11137-1:2006/Amd 2:2018, IDT) Sterilization of health care products - Radiation - Part 1: Requirements for development, validation and routine control of a sterilization process for medical devices - Amendment 2: Revision to 4.3.4 and 11.2 IDT preštampavanjem en ISME/TK 014 11.080.01 90/385/EEC, 98/79/EC, 93/42/EEC, 2017/745, 2017/746
nMEST EN ISO 20186-3:2020
Molekularna in vitro dijagnostička ispitivanja – Specifikacije za prethodne ispitne procese pune venske krvi – Dio 3: Cirkulišuće ćelije bez DNK izolovane iz plazme EN ISO 20186-3:2019 (ISO 20186-3:2019, IDT) Molecular in-vitro diagnostic examinations - Specifications for pre-examination processes for venous whole blood - Part 3: Isolated circulating cell free DNA from plasma IDT preštampavanjem en ISME/TK 014 11.100.10
nMEST EN ISO 20186-2:2020
Molekularna in vitro dijagnostička ispitivanja – Specifikacije za prethodne ispitne procese pune venske krvi – Dio 2: Izolovani DNK iz genoma EN ISO 20186-2:2019 (ISO 20186-2:2019, IDT) Molecular in vitro diagnostic examinations - Specifications for pre-examination processes for venous whole blood - Part 2: Isolated genomic DNA IDT preštampavanjem en ISME/TK 014 11.100.10
nMEST EN ISO 8871-3:2017/A1:2020
Djelovi od elastomera za parenteralnu upotrebu i za sredstva za farmaceutsku upotrebu - Dio 3: Određivanje broja oslobođenih čestica - Izmjena 1 EN ISO 8871-3:2004/A1:2019 (ISO 8871-3:2003/Amd 1:2018, IDT) Elastomeric parts for parenterals and for devices for pharmaceutical use - Part 3: Determination of released-particle count - Amendment 1 IDT preštampavanjem en ISME/TK 014 11.040.20
nMEST EN ISO 16054:2020
Hirurški implantati - Najmanji setovi podataka za hirurške implantate EN ISO 16054:2019 (ISO 16054:2019, IDT) Implants for surgery - Minimum data sets for surgical implants IDT preštampavanjem en ISME/TK 014 11.040.40 93/42/EEC
nMEST EN ISO 80601-2-79:2020
Medicinska električna oprema - Dio 2-79: Posebni zahtjevi za osnovnu bezbjednost i glavne performanse opreme za ventilatornu podršku u slučaju poremećaja disanja EN ISO 80601-2-79:2019 (ISO 80601-2-79:2018, IDT) Medical electrical equipment - Part 2-79: Particular requirements for basic safety and essential performance of ventilatory support equipment for ventilatory impairment IDT preštampavanjem en ISME/TK 014 11.040.10
nMEST EN ISO 80601-2-80:2020
Medicinska električna oprema – Dio 2-80: Posebni zahtjevi za osnovnu bezbjednost i glavne performanse opreme za ventilatornu podršku u slučaju ventilatorne insuficijencije EN ISO 80601-2-80:2019 (ISO 80601-2-80:2018, IDT) Medical electrical equipment - Part 2-80: Particular requirements for basic safety and essential performance of ventilatory support equipment for ventilatory insufficiency IDT preštampavanjem en ISME/TK 014 11.040.10
nMEST EN ISO 80601-2-13:2015/A2:2020
Medicinska električna oprema - Dio 2-13: Posebni zahtjevi za osnovnu bezbjednost i glavne performanse anesteziološke radne stanice - Izmjena 2 EN ISO 80601-2-13:2012/A2:2019 (ISO 80601-2-13:2011/Amd 2:2018, IDT) Medical electrical equipment - Part 2-13: Particular requirements for basic safety and essential performance of an anaesthetic workstation - Amendment 2 IDT preštampavanjem en ISME/TK 014 11.040.10
nMEST EN ISO 10079-1:2017/A1:2020
Medicinska usisna oprema - Dio 1: Usisna oprema na električni pogon - Bezbjednosni zahtjevi - Izmjena 1: Promjene u zahtjevima za rad na ekstremnim temperaturama EN ISO 10079-1:2015/A1:2019 (ISO 10079-1:2015/Amd 1:2018, IDT) Medical suction equipment - Part 1: Electrically powered suction equipment - Amendment 1: Changes to requirements for operating at extremes of temperature IDT preštampavanjem en ISME/TK 014 11.040.10
nMEST EN ISO 15002:2011/A1:2020
Uređaji za mjerenje protoka koji se povezuju na priključne jedinice cjevovoda za medicinski gas - Izmjena 1 EN ISO 15002:2008/A1:2019 (ISO 15002:2008/Amd 1:2018, IDT) Flow-metering devices for connection to terminal units of medical gas pipeline systems - Amendment 1 IDT preštampavanjem en ISME/TK 014 11.040.10
nMEST ISO 11929-2:2020
Određivanje karakterističnih granica (praga odlučivanja, granice detekcije i granice intervala pouzdanosti) za mjerenja jonizujućeg zračenja - Osnove i primjena - Dio 2: Napredne primjene ISO 11929-2:2019 Determination of the characteristic limits (decision threshold, detection limit and limits of the coverage interval) for measurements of ionizing radiation - Fundamentals and application - Part 2: Advanced applications IDT preštampavanjem en ISME/TK 010 17.240
nMEST EN ISO 7396-1:2017/A1:2020
Sistemi cjevovoda medicinskog gasa - Dio 1: Sistemi cjevovoda za komprimovani medicinski gas i vakuum - Izmjena 1 EN ISO 7396-1:2016/A1:2019 (ISO 7396-1:2016/Amd 1:2017, IDT) Medical gas pipeline systems - Part 1: Pipeline systems for compressed medical gases and vacuum - Amendment 1 IDT preštampavanjem en ISME/TK 014 11.040.10
nMEST EN ISO 5356-2:2015/A1:2020
Oprema za anesteziju i respiratorna oprema - Konusne spojnice - Dio 2: Nosive spojnice sa navojem - Izmjena 1 EN ISO 5356-2:2012/A1:2019 (ISO 5356-2:2012/Amd 1:2019, IDT) Anaesthetic and respiratory equipment - Conical connectors - Part 2: Screw-threaded weight-bearing connectors - Amendment 1 IDT preštampavanjem en ISME/TK 014 11.040.10
nMEST EN 16844:2020
Estetske medicinske usluge - Nehirurški medicinski postupci EN 16844:2017+A2:2019 Aesthetic medicine services - Non-surgical medical treatments IDT preštampavanjem en ISME/TK 014 11.020.10, 03.080.99
nMEST EN ISO 5832-1:2020
Implantati za hirurgiju - Metalni materijali - Dio 1: Kovani nerđajući čelik EN ISO 5832-1:2019 (ISO 5832-1:2016, IDT) Implants for surgery - Metallic materials - Part 1: Wrought stainless steel IDT preštampavanjem en ISME/TK 014 11.040.40
nMEST EN 14476:2020
Hemijska dezinfekciona sredstva i antiseptici - Kvantitativno ispitivanje suspenzije za vrednovanje virucidne aktivnosti u medicini - Metoda ispitivanja i zahtjevi (faza 2/korak 1) EN 14476:2013+A2:2019 Chemical disinfectants and antiseptics - Quantitative suspension test for the evaluation of virucidal activity in the medical area - Test method and requirements (Phase 2/Step 1) IDT preštampavanjem en ISME/TK 014 11.080.20
nMEST EN 15154-6:2020
Bezbjednosni tuševi u slučaju opasnosti – Dio 6: Tuševi za tijelo sa više mlaznica sa stalnim priključkom za vodovod na mjestima van laboratorije EN 15154-6:2019 Emergency safety showers - Part 6: Plumbed-in multiple nozzle body showers for sites other than laboratories IDT preštampavanjem en ISME/TK 014 71.040.10
nMEST EN 15154-5:2020
Bezbjednosni tuševi u slučaju opasnosti – Dio 5: Tuševi za tijelo za instalaciju na mjestima van laboratorije EN 15154-5:2019 Emergency safety showers - Part 5: Water overhead body showers for sites other than laboratories IDT preštampavanjem en ISME/TK 014 71.040.10
nMEST EN 13697:2020
Hemijska dezinfekciona sredstva i antiseptici - Kvantitativno ispitivanje na neporoznoj površini za vrednovanje baktericidnog i/ili fungicidnog dejstva hemijskih dezinfekcionih sredstava koja se upotrebljavaju u ishrani, industriji, domaćinstvu i ustanovama - Metoda ispitivanja i zahtjevi bez mehaničkog djelovanja (faza 2, korak 2) EN 13697:2015+A1:2019 Chemical disinfectants and antiseptics - Quantitative non-porous surface test for the evaluation of bactericidal and/or fungicidal activity of chemical disinfectants used in food, industrial, domestic and institutional areas - Test method and requirements without mechanical action (phase 2, step 2) IDT preštampavanjem en ISME/TK 014 11.080.20, 71.100.35
nMEST EN 16437:2020
Hemijska dezinfekciona sredstva i antiseptici - Kvantitativno ispitivanje površine za procjenu baktericidnog dejstva hemijskih dezinfekcionih sredstava i antiseptika koji se upotrebljavaju u veterini na poroznim površinama bez mehaničkog dejstva - Metoda ispitivanja i zahtjevi (faza 2, korak 2) EN 16437:2014+A1:2019 Chemical disinfectants and antiseptics - Quantitative surface test for the evaluation of bactericidal activity of chemical disinfectants and antiseptics used in veterinary area on porous surfaces without mechanical action - Test method and requirements (phase 2, step 2) IDT preštampavanjem en ISME/TK 014 71.100.35
nMEST EN ISO 5832-7:2020
Implantati za hirurgiju - Metalni materijali - Dio 7: Kovane i hladno formirane legure kobalta-hroma-nikla-molibdena-gvožđa EN ISO 5832-7:2019 (ISO 5832-7:2016, IDT) Implants for surgery - Metallic materials - Part 7: Forgeable and cold-formed cobalt-chromium-nickel-molybdenum-iron alloy IDT preštampavanjem en ISME/TK 014 11.040.40
nMEST EN ISO 5832-6:2020
Implantati za hirurgiju - Metalni materijali - Dio 6: Kovane legure kobalta-hroma-nikla-molibdena-gvožđa EN ISO 5832-6:2019 (ISO 5832-6:1997, IDT) Implants for surgery - Metallic materials - Part 6: Wrought cobalt-nickel-chromium-molybdenum alloy IDT preštampavanjem en ISME/TK 014 11.040.40
nMEST EN ISO 20342-1:2020
Pomoćni proizvodi koji sprečavaju povrede tkiva prilikom dugotrajnog ležanja – Dio 1: Opšti zahtjevi EN ISO 20342-1:2019 (ISO 20342-1:2019, IDT) Assistive products for tissue integrity when lying down - Part 1: General Requirements IDT preštampavanjem en ISME/TK 014 11.180.01
nMEST EN 17122:2020
Hemijska dezinfekciona sredstva i antiseptici - Kvantitativno ispitivanje na neporoznoj površini za vrednovanje virucidnog dejstva hemijskih dezinfekcionih sredstava i antiseptika koji se upotrebljavanju u veterini - Metoda ispitivanja i zahtjevi - Faza 2, korak 2 EN 17122:2019 Chemical disinfectants and antiseptics - Quantitative non-porous surface test for the evaluation of virucidal activity of chemical disinfectants and antiseptics used in the veterinary area - Test method and requirements - Phase2, step2 IDT preštampavanjem en ISME/TK 014 11.080.20
nMEST EN ISO 20166-1:2020
Molekularna in vitro dijagnostička ispitivanja - Specifikacije za prethodne ispitne procese za tkivo fiksirano u formalinu i ukalupljeno u parafinu (FFPE) – Dio 1: Izolovani RNK EN ISO 20166-1:2018 (ISO 20166-1:2018, IDT) Molecular in vitro diagnostic examinations - Specifications for pre-examination processes for formalin-fixed and paraffin-embedded (FFPE) tissue - Part 1: Isolated RNA IDT preštampavanjem en ISME/TK 014 11.100.10
nMEST EN ISO 8536-4:2020
Oprema za infuziju za medicinsku upotrebu - Dio 4: Infuzioni setovi za jednokratnu upotrebu, sa gravitacionim punjenjem EN ISO 8536-4:2020 (ISO 8536-4:2019, IDT) Infusion equipment for medical use - Part 4: Infusion sets for single use, gravity feed IDT preštampavanjem en ISME/TK 014 11.040.20 93/42/EEC
nMEST EN ISO 80601-2-13:2015/A1:2020
Medicinska električna oprema - Dio 2-13: Posebni zahtjevi za osnovnu bezbjednost i glavne performanse anesteziološke radne stanice - Izmjena 1 EN ISO 80601-2-13:2012/A1:2019 (ISO 80601-2-13:2011/Amd 1:2015, IDT) Medical electrical equipment - Part 2-13: Particular requirements for basic safety and essential performance of an anaesthetic workstation - Amendment 1 IDT preštampavanjem en ISME/TK 014 11.040.10
nMEST CR 213:2020
Ploče iverice - Određivanje emisije formaldehida pri utvrđenim uslovima - Metoda pod nazivom: metoda emisije formaldehida CR 213:1984 Particle boards - Determination of formaldehyde emission under specified conditions - Method called: formaldehyde emission method IDT preštampavanjem en ISME/TK 015 79.060.20 305/2011, 89/106/EEC
nMEST EN ISO 17427-1:2020
Inteligentni transportni sistemi – Kooperativni ITS – Dio 1: Uloge i odgovornosti u okviru kooperacije ITS zasnovane na arhitekturi EN ISO 17427-1:2018 (ISO 17427-1:2018, IDT) Intelligent transport systems - Cooperative ITS - Part 1: Roles and responsibilities in the context of co-operative ITS architecture(s) (ISO 17427-1:2018) IDT preštampavanjem en ISME/TK E 013 03.220.01, 35.240.60 2010/40/EU
nMEST EN 16157-3:2020
Inteligentni transportni sistemi- Specifikacije za razmjenu podataka DATEX II pri upravljanju saobraćajem i informacijama – Dio 3: Objavljivanje situacije EN 16157-3:2018 Intelligent transport systems - DATEX II data exchange specifications for traffic management and information - Part 3: Situation Publication IDT preštampavanjem en ISME/TK E 013 35.240.60 2010/40/EU
nMEST EN ISO 18750:2020
Inteligentni transportni sistemi - Kooperativni sistemi - Definicija globalnog koncepta za lokalne dinamicke mape EN ISO 18750:2018 (ISO 18750:2018, IDT) Intelligent transport systems - Co-operative ITS - Local dynamic map (ISO 18750:2018) IDT preštampavanjem en ISME/TK E 013 03.220.20, 35.240.60 2010/40/EU
nMEST EN ISO 16407-2:2020
Elektronski sistem za naplatu - Vrednovanje usaglašenosti opreme sa ISO/TS 17575-1 - Dio 2: Skup načelnih ispitivanja EN ISO 16407-2:2018 (ISO 16407-2:2018, IDT) Electronic fee collection - Evaluation of equipment for conformity to ISO 17575-1 - Part 2: Abstract test suite (ISO 16407-2:2018) IDT preštampavanjem en ISME/TK E 013 03.220.20, 35.240.60 2004/52/EC
nMEST EN 16157-1:2020
Inteligentni transportni sistemi - Specifikacije za razmjenu podataka DATEX II pri upravljanju saobraćajem i informacijama – Dio 1: Kontekst i okvir EN 16157-1:2018 Intelligent transport systems - DATEX II data exchange specifications for traffic management and information - Part 1: Context and framework IDT preštampavanjem en ISME/TK E 013 35.240.60 2010/40/EU
nMEST EN 16157-2:2020
Inteligentni transportni sistemi - Specifikacije za razmjenu podataka DATEX II pri upravljanju saobraćajem i informacijama – Dio 2: Određivanje lokacije EN 16157-2:2019 Intelligent transport systems - DATEX II data exchange specifications for traffic management and information - Part 2: Location referencing IDT preštampavanjem en ISME/TK E 013 35.240.60 2010/40/EU
nMEST EN ISO 14906:2020
Elektronski sistem za naplatu - Definicija aplikacionog interfejsa za namjensku komunikaciju kratkog dometa EN ISO 14906:2018 (ISO 14906:2018, IDT) Electronic fee collection - Application interface definition for dedicated short-range communication (ISO 14906:2018) IDT preštampavanjem en ISME/TK E 013 03.220.20, 35.240.60 2004/52/EC
nMEST CEN/TS 17184:2020
Inteligentni transportni sistemi – Aplikativni protokoli visokog nivoa (HLAP)sa elektronskim pozivom koji koriste IMS paketno preklopljene mreže CEN/TS 17184:2018 Intelligent transport systems - eSafety - eCall High level application Protocols (HLAP) using IMS packet switched networks IDT preštampavanjem en ISME/TK E 013 35.240.60 2010/40/EU
nMEST CEN/TS 17182:2020
Inteligentni transportni sistemi – E-bezbjednost – eCall preko ITS stanice CEN/TS 17182:2018 Intelligent transport systems - eSafety - eCall via an ITS-station IDT preštampavanjem en ISME/TK E 013 35.240.60 2010/40/EU
nMEST CEN ISO/TS 21719-1:2020
Elektronski sistem za naplatu – Personalizacija opreme u vozilu (OBE) – Dio 1: Okvir CEN ISO/TS 21719-1:2018 (ISO/TS 21719-1:2018, IDT) Electronic fee collection - Personalization of on-board equipment (OBE) - Part 1: Framework (ISO/TS 21719-1:2018) IDT preštampavanjem en ISME/TK E 013 03.220.20, 35.240.60
nMEST CEN ISO/TS 21719-2:2020
Elektronski sistem za naplatu – Personalizacija opreme u vozilu (OBE) – Dio 2: Korišćenje namjenske komunikacije kratkog dometa CEN ISO/TS 21719-2:2018 (ISO/TS 21719-2:2018, IDT) Electronic fee collection - Personalization of on-board equipment (OBE) - Part 2: Using dedicated short-range communication (ISO/TS 21719-2:2018) IDT preštampavanjem en ISME/TK E 013 03.220.20, 35.240.60
nMEST EN ISO 17423:2020
Inteligentni transportni sistemi - Kooperativni sistemi - ZahtJevi i ciljevi aplikacije EN ISO 17423:2018 (SO 17423:2018, IDT) Intelligent transport systems - Cooperative systems - Application requirements and objectives (ISO 17423:2018) IDT preštampavanjem en ISME/TK E 013 03.220.20, 35.240.60 2010/40/EU
nMEST CEN/TS 17240:2020
Inteligentni transportni sistemi – E-bezbjednost – Ispitivanje usaglašenosti „end to end” elektronskog pozova za sisteme zasnovane na povezanosti IMS paketa CEN/TS 17240:2018 Intelligent transport systems - ESafety - ECall end to end conformance testing for IMS packet switched based systems IDT preštampavanjem en ISME/TK E 013 35.240.60 2010/40/EU
nMEST CEN/TR 17249-1:2020
Inteligentni transportni sistemi – E-bezbjednost – Dio 1: Proširenje eCall na ostale kategorije vozila CEN/TR 17249-1:2018 Intelligent transport systems - eSafety - Part 1: Extending eCall to other categories of vehicle IDT preštampavanjem en ISME/TK E 013 03.220.20, 35.240.60
nMEST CEN/TS 17249-2:2020
Inteligentni transportni sistemi – E-bezbjednost – Dio 2: Elektronski poziv za teška teretna vozila i ostala komercijalna vozila CEN/TS 17249-2:2018 Intelligent transport systems - eSafety - Part 2 : eCall for HGVs and other commercial vehicles IDT preštampavanjem en ISME/TK E 013 03.220.20, 35.240.60
nMEST CEN/TS 17249-3:2020
Inteligentni transportni sistemi – E-bezbjednost – Dio 3: Elektronski poziv za autobuse CEN/TS 17249-3:2018 Intelligent transport systems - eSafety - Part 3: eCall for Coaches and buses IDT preštampavanjem en ISME/TK E 013 03.220.20, 35.240.60
nMEST CEN/TS 17249-4:2020
Inteligentni transportni sistemi – E-bezbjednost – Dio 4:Elektronski poziv za vozila za poljoprivredu/šumarstvo UNECE kategorije T, R, S CEN/TS 17249-4:2019 Intelligent transport systems - eSafety - Part 4: eCall for UNECE Category T, R, S agricultural/forestry vehicles IDT preštampavanjem en ISME/TK E 013 35.240.60
nMEST CEN/TS 17249-5:2020
Inteligentni transportni sistemi — E-bezbjednost — Dio 5: Elektronski poziv za vozila UNECE kategorije L1 i L3 sa pogonom na dva točka CEN/TS 17249-5:2019 Intelligent transport systems - eSafety - Part 5: eCall for UNECE Category L1 and L3 powered two-wheeled vehicles IDT preštampavanjem en ISME/TK E 013 35.240.60
nMEST CEN/TS 17249-6:2020
Inteligentni transportni sistemi — E-bezbjednost — Dio 6: Elektronski poziv za UNECE kategorije L2, L4, L5, L6 i L7 tricikle i kvadricikle CEN/TS 17249-6:2019 Intelligent transport systems - eSafety - Part 6: eCall for UNECE Category L2, L4, L5, L6 and L7 tricycles and quadricycles IDT preštampavanjem en ISME/TK E 013 35.240.60
nMEST CEN/TR 17297-1:2020
Inteligentni transportni sistemi - Usklađivanje određivanja lokacije za ITS u gradu - Dio 1: Trenutno stanje tehnike i smjernice CEN/TR 17297-1:2019 Intelligent transport systems - Location referencing harmonization for Urban ITS - Part 1: State of the art and guidelines IDT preštampavanjem en ISME/TK E 013 35.240.60 2010/40/EU
nMEST CEN/TS 17312:2020
Inteligentni transportni sistemi — E-bezbjednost — Elektronski poziv preko satelita CEN/TS 17312:2019 Intelligent transport systems - eSafety - eCall via satellite IDT preštampavanjem en ISME/TK E 013 35.240.60
nMEST CEN/TS 17241:2020
Inteligentni transportni sistemi — Upravljanje saobraćajnim sistemima — Status, greške i zahtjevi za kvalitet CEN/TS 17241:2019 Intelligent transport systems - Traffic management systems - Status, fault and quality requirements IDT preštampavanjem en ISME/TK E 013 35.240.60 2010/40/EU
nMEST CEN ISO/TS 21189:2020
Inteligentni transportni sistemi - Kooperativni ITS - Zahtjevi za ispitivanje i Izjava o usaglašenosti za primjenu protokola (PICS) pro forma za CEN ISO/TS 17426 CEN ISO/TS 21189:2019 (ISO/TS 21189:2019, IDT) Intelligent transport systems - Cooperative ITS - Test requirements and Protocol Implementation Conformance Statement (PICS) pro forma for CEN ISO/TS 17426 (ISO/TS 21189:2019) IDT preštampavanjem en ISME/TK E 013 35.240.60, 03.220.01 2010/40/EU
nMEST EN 12896-5:2020
Javni transport – Referentni model podataka – Dio 5: Upravljanje naplatom EN 12896-5:2019 Public transport - Reference data model - Part 5: Fare management IDT preštampavanjem en ISME/TK E 013 35.240.60
nMEST EN 12896-6:2020
Javni transport – Referentni model podataka – Dio 6: Informacije za putnike EN 12896-6:2019 Public transport - Reference data model - Part 6: Passenger information IDT preštampavanjem en ISME/TK E 013 35.240.60
nMEST EN 12896-7:2020
Javni transport – Referentni model podataka – Dio 7: Upravljanje vozačima EN 12896-7:2019 Public transport - Reference data model - Part 7: Driver management IDT preštampavanjem en ISME/TK E 013 35.240.60
nMEST EN 12896-8:2020
Javni transport – Referentni model podataka – Dio 8: Upravljanje informacijama i statistikom EN 12896-8:2019 Public transport - Reference data model - Part 8: Management information & statistics IDT preštampavanjem en ISME/TK E 013 35.240.60
nMEST EN ISO 11238:2020
Informatika u zdravstvu – Identifikacija medicinskih proizvoda – Elementi i strukture podataka za jedinstvenu identifikaciju i razmjenu regulisanih informacija o supstancama EN ISO 11238:2018 (ISO 11238:2018, IDT) Health informatics - Identification of medicinal products - Data elements and structures for the unique identification and exchange of regulated information on substances (ISO 11238:2018) IDT preštampavanjem en ISME/TK E 013 35.240.80
nMEST EN ISO 13120:2020
Informatika u zdravstvu - Sintaksa za predstavljanje sadržaja zdravstvene njege sistema za klasifikaciju - Jezik za klasifikaciju bruto-profita (ClaML) EN ISO 13120:2019 (ISO 13120:2019, IDT) Health informatics - Syntax to represent the content of healthcare classification systems - Classification Markup Language (ClaML) (ISO 13120:2019) IDT preštampavanjem en ISME/TK E 013 35.240.80
nMEST EN ISO 11073-10425:2020
Informatika u zdravstvu — Komunikacija medicinskih aparata za ličnu upotrebu - Dio 10425: Specijalizacija uređaja - Kontinualni monitor za glukozu(CGM) EN ISO 11073-10425:2019 ( (ISO/IEEE 11073-10425:2019, IDT)) Health informatics - Personal health device communication - Part 10425: Device specialization - Continuous glucose monitor (CGM) (ISO/IEEE 11073-10425:2019) IDT preštampavanjem en ISME/TK E 013 35.240.80
nMEST EN 419241-1:2020
Pouzdani sistemi koji podržavaju izradu elektronskog potpisa na strani servera – Dio 1: Opšti zahtjevi za bezbjednost sistema EN 419241-1:2018 Trustworthy Systems Supporting Server Signing - Part 1: General System Security Requirements IDT preštampavanjem en ISME/TK E 013 35.030 910/2014
nMEST EN 419212-5:2020
Aplikacioni interfejs za sigurnosne elemente za elektronsku identifikaciju, autentifikaciju i pouzdane servise – Dio 5: Pouzdani e-servisi EN 419212-5:2018 Application Interface for Secure Elements for Electronic Identification, Authentication and Trusted Services - Part 5: Trusted eService IDT preštampavanjem en ISME/TK E 013 35.240.15
nMEST ENV 807:2020
Sredstva za zaštitu drveta - Određivanje efektivnosti protiv mikrogljiva meke truleži i drugih mikroorganizama koji nastanjuju tlo ENV 807:2001 Wood preservatives - Determination of the effectiveness against soft rotting micro-fungi and other soil inhabiting micro-organisms IDT preštampavanjem en ISME/TK 015 71.100.50 305/2011, 89/106/EEC
nMEST CEN/TS 15119-1:2020
Trajnost drveta i proizvoda na bazi drveta - Određivanje emisija drveta tretiranog sredstvima za zaštitu u životnu sredinu - Dio 1: Drvo koje se drži u stovarištu poslije tretiranja i izloženi proizvodi od drveta klase upotrebe 3 (koji nijesu pokriveni niti su u dodiru sa zemljištem) - Laboratorijska metoda CEN/TS 15119-1:2018 Durability of wood and wood-based products - Determination of emissions from preservative treated wood to the environment - Part 1: Wood held in the storage yard after treatment and wooden commodities exposed in Use Class 3 (not covered, not in contact with the ground) - Laboratory method IDT preštampavanjem en ISME/TK 015 13.020.30, 71.100.50
nMEST EN 17054:2020
Višejezični rečnik biometrije zasnovan na engleskoj verziji ISO/IEC 2382-37:2012 EN 17054:2019 Biometrics multilingual vocabulary based upon the English version of ISO/IEC 2382-37:2012 IDT preštampavanjem en ISME/TK E 013 01.040.35, 35.240.15
nMEST CEN/TS 17261:2020
Biometrijska autentifikacija za kontrolu pristupa kritičnoj infrastrukturi – Zahtjevi i vrednovanje CEN/TS 17261:2018 Biometric authentication for critical infrastructure access control - Requirements and Evaluation IDT preštampavanjem en ISME/TK E 013 35.240.15
nMEST CEN/TS 17262:2020
Lična identifikacija – Otpornost prema napadima koji koriste biometrijske prikaze – Primjena na evropski sistem automatizovane kontrole granice CEN/TS 17262:2018 Personal identification - Robustness against biometric presentation attacks - Application to European Automated Border Control IDT preštampavanjem en ISME/TK E 013 35.240.20
nMEST EN ISO 29463-3:2020
Filteri visoke efikasnosti i filterski materijali za uklanjanje čestica iz vazduha - Dio 3: Ispitivanje sredstava za filtriranje sa ravnim pločama EN ISO 29463-3:2018 (ISO 29463-3:2011, IDT) High-efficiency filters and filter media for removing particles in air - Part 3: Testing flat sheet filter media IDT preštampavanjem en ISME/TK 010 91.140.30
nMEST EN 384:2020
Konstrukcijsko drvo – Određivanje karakterističnih vrijednosti mehaničkih svojstava i zapreminske mase EN 384:2016+A1:2018 Structural timber - Determination of characteristic values of mechanical properties and density IDT preštampavanjem en ISME/TK 015 79.040
nMEST EN 12498:2020
Papir i karton - Papir i karton namijenjeni da budu u kontaktu sa hranom - Određivanje kadmijuma, hroma i olova u vodenom ekstraktu EN 12498:2018 Paper and board - Paper and board intended to come into contact with foodstuffs - Determination of cadmium, chromium and lead in an aqueous extract IDT preštampavanjem en ISME/TK 015 67.250, 85.060
nMEST EN ISO 7263-1:2020
Kanalisanje – Određivanje otpornosti prema pritisku ravnom pločom poslije izrade talasa u laboratoriji – Dio 1: A-talas EN ISO 7263-1:2019 (ISO 7263-1:2019, IDT) Corrugating medium - Determination of the flat crush resistance after laboratory fluting - Part 1: A-flute IDT preštampavanjem en ISME/TK 015 85.080.30
nMEST EN ISO 7263-2:2020
Kanalisanje - Određivanje otpornosti prema pritisku ravnom pločom poslije izrade talasa u laboratoriji - Dio 2: B-talas EN ISO 7263-2:2019 (ISO 7263-2:2018, IDT) Corrugating medium - Determination of the flat crush resistance after laboratory fluting - Part 2: B-flute IDT preštampavanjem en ISME/TK 015 85.080.30
nMEST EN 17163:2020
Celuloza, papir i karton – Određivanje primarnih aromatičnih amina (PAA) u vodenom ekstraktu metodom LC/MS EN 17163:2019 Pulp, paper and board - Determination of primary aromatic amines (PAA) in a water extract by a LC-MS method IDT preštampavanjem en ISME/TK 015 85.060
nMEST EN 16755:2018/Cor.1:2020
Izdržljivost reakcije na vatru - Klase proizvoda od drveta koji su tretirani plamenom za upotrebu u zatvorenom i na otvorenom prostoru EN 16755:2017/AC:2018 Durability of reaction to fire performance - Classes of fire-retardant treated wood products in interior and exterior end use applications IDT preštampavanjem en ISME/TK 015 13.220.40, 71.100.50, 13.220.50
nMEST CEN/TR 17292:2020
Tehnička informacija koja se odnosi na podatke o preciznosti za standarde EN 12720, EN 12721, EN 12722, EN 15185 i EN 15186 CEN/TR 17292:2018 Technical report regarding precision data for standards EN 12720, EN 12721, EN 12722, EN 15185 and EN 15186 IDT preštampavanjem en ISME/TK 015 97.140
nMEST EN 716-1:2020
Namještaj - Dječji krevetići i sklopivi krevetići za upotrebu u domaćinstvu - Dio 1: Zahtjevi za bezbjednost EN 716-1:2017+AC:2019 Furniture - Children's cots and folding cots for domestic use - Part 1: Safety requirements IDT preštampavanjem en ISME/TK 015 97.140, 97.190
nMEST EN ISO 20023:2020
Čvrsta biogoriva - Bezbjednost čvrstih biogoriva u obliku peleta – Bezbjedno rukovanje drvnim peletima i njihovo skladištenje u stambenim i drugim manjim objektima EN ISO 20023:2018 (ISO 20023:2018, IDT) Solid biofuels - Safety of solid biofuel pellets - Safe handling and storage of wood pellets in residential and other small-scale applications IDT preštampavanjem en ISME/TK 015 27.190, 75.160.40
nMEST EN ISO 14780:2018/A1:2020
Čvrsta biogoriva - Priprema uzorka EN ISO 14780:2017/A1:2019 (ISO 14780:2017/Amd 1:2019, IDT) Solid biofuels - Sample preparation IDT preštampavanjem en ISME/TK 015 27.190, 75.160.40
nMEST EN ISO 14064-1:2020
Gasovi sa efektom staklene bašte - Dio 1: Specifikacija sa uputstvom za primjenu na nivou organizacije za kvantitativno iskazivanje i izvještavanje o emisijama i uklanjanju gasova staklene bašte EN ISO 14064-1:2019 (ISO 14064-1:2018, IDT) Greenhouse gases - Part 1: Specification with guidance at the organization level for quantification and reporting of greenhouse gas emissions and removals IDT preštampavanjem en ISME/TK 010 13.020.40 765/2008
nMEST EN ISO 14064-2:2020
Gasovi sa efektom staklene bašte - Dio 2: Specifikacija sa uputstvom za primjenu na nivou projekta za kvantifikaciju, praćenje i izvještavanje o smanjenjima emisija ili o poboljšanju uklanjanja gasova sa efektom staklene bašte EN ISO 14064-2:2019 (ISO 14064-2:2019, IDT) Greenhouse gases - Part 2: Specification with guidance at the project level for quantification, monitoring and reporting of greenhouse gas emission reductions or removal enhancements IDT preštampavanjem en ISME/TK 010 13.020.40 765/2008
nMEST EN ISO 14064-3:2020
Gasovi sa efektom staklene bašte - Dio 3: Specifikacija sa uputstvom za verifikaciju i validaciju izjava o gasovima sa efektom staklene bašte EN ISO 14064-3:2019 (ISO 14064-3:2019, IDT) Greenhouse gases - Part 3: Specification with guidance for the verification and validation of greenhouse gas statements IDT preštampavanjem en ISME/TK 010 13.020.40 765/2008
nMEST EN ISO 14090:2020
Prilagođavanje klimatskim promjenama - Principi, zahtjevi i smjernice EN ISO 14090:2019 (ISO 14090:2019, IDT) Adaptation to climate change - Principles, requirements and guidelines IDT preštampavanjem en ISME/TK 010 13.020.40
nMEST EN ISO 14005:2020
Sistemi menadžmenta životnom sredinom - Smjernice za fleksibilan pristup faznoj primjeni EN ISO 14005:2019 (ISO 14005:2019, IDT) Environmental management systems - Guidelines for a flexible approach to phased implementation IDT preštampavanjem en ISME/TK 010 13.020.10
nMEST CEN ISO/TS 14071:2020
Menadžment životnom sredinom - Ocjenjivanje životnog ciklusa - Kritičko preispitivanje procesa i kompetentnosti osobe koja vrši preispitivanje: Dodatni zahtjevi i smjernice za ISO 14044:2006 CEN ISO/TS 14071:2016 (ISO/TS 14071:2014,IDT) Environmental management - Life cycle assessment - Critical review processes and reviewer competencies: Additional requirements and guidelines to ISO 14044:2006 IDT preštampavanjem en ISME/TK 010 13.020.60
nMEST EN ISO 14034:2020
Menadžment životnom sredinom - Verifikacija tehnologija koje su u vezi sa životnom sredinom (ETV) EN ISO 14034:2018 (ISO 14034:2016, IDT) Environmental management - Environmental technology verification (ETV) IDT preštampavanjem en ISME/TK 010 13.020.10
nMEST EN ISO 14026:2020
Oznake i deklaracije u vezi sa životnom sredinom - Principi, zahtjevi i smjernice za komunikaciju koja se odnosi na informacije u vezi sa otiskom EN ISO 14026:2018 (ISO 14026:2018, IDT) Environmental labels and declarations - Principles, requirements and guidelines for communication of footprint information IDT preštampavanjem en ISME/TK 010 13.020.50
nMEST EN 15885:2020
Klasifikacija i karakteristike tehnika za obnavljanje, popravku i zamjenu odvoda i kanalizacije EN 15885:2018 Classification and characteristics of techniques for renovation, repair and replacement of drains and sewers IDT preštampavanjem en ISME/TK 010 93.030
nMEST EN ISO 14052:2020
Menadžment životnom sredinom - Obračun troškova materijalnih tokova - Uputstvo za praktičnu primjenu u lancu snabdijevanja EN ISO 14052:2018 (ISO 14052:2017, IDT) Environmental management - Material flow cost accounting - Guidance for practical implementation in a supply chain IDT preštampavanjem en ISME/TK 010 13.020.10
nMEST CEN/TR 15897:2020
Tehnologija uronjenog membranskog bioreaktora (MBR) CEN/TR 15897:2018 Submerged Membrane Bioreactor (MBR) technology IDT preštampavanjem en ISME/TK 010 13.060.30
nMEST EN 1295-1:2020
Statički proračun ukopanih cjevovoda za različite uslove opterećenja - Dio 1: Opšti zahtjevi EN 1295-1:2019 Structural design of buried pipelines under various conditions of loading - Part 1: General requirements IDT preštampavanjem en ISME/TK 010 23.040.01
nMEST EN 16815:2020
CleANopen - Profilna prijava za komunalna vozila EN 16815:2019 CleANopen - Application profile for municipal vehicles IDT preštampavanjem en ISME/TK 010 35.240.60, 43.160
nMEST EN 13071-2:2020
Stacionarni kontejneri za otpad do 5 000 l koji se podižu sa gonje i prazne sa donje strane - Dio 2: Dodatni zahtjevi za podzemne ili djelimično podzemne sisteme EN 13071-2:2019 Stationary waste containers up to 5 000 l, top lifted and bottom emptied - Part 2: Additional requirements for underground or partly underground systems IDT preštampavanjem en ISME/TK 010 13.030.40
nMEST EN ISO 13694:2020
Optika i fotonika – Laseri i laserska oprema – Metode ispitivanja raspodjele gustine snage (energije) laserskog snopa EN ISO 13694:2018 (ISO 13694:2018, IDT) Optics and photonics - Lasers and laser-related equipment - Test methods for laser beam power (energy) density distribution IDT preštampavanjem en Stručni savjet za standarde 31.260
nMEST EN 13206:2020
Plastika - Pokrivni termoplastični filmovi za upotrebu u poljoprivredi i hortikulturi EN 13206:2017+A1:2020 Plastics - Thermoplastic covering films for use in agriculture and horticulture IDT preštampavanjem en Stručni savjet za standarde 65.040.30, 83.140.10
nMEST EN ISO 14880-1:2020
Optika i fotonika - Nizovi mikrosočiva - Dio 1: Rječnik EN ISO 14880-1:2019 (ISO 14880-1:2019, IDT) Optics and photonics - Microlens arrays - Part 1: Vocabulary IDT preštampavanjem en Stručni savjet za standarde 31.260, 01.040.31
nMEST EN ISO 20558-1:2020
Plastika – Poli(fenilen-sulfidni) (PPS) materijali za presovanje i ekstrudiranje – Dio 1: Sistem obilježavanja i osnova za specifikacije EN ISO 20558-1:2019 Plastics - Poly(phenylene sulfide) (PPS) moulding and extrusion materials - Part 1: Designation system and basis for specifications IDT preštampavanjem en Stručni savjet za standarde 83.080.20
nMEST EN ISO 18526-3:2020
Zaštita očiju i lica – Metode ispitivanja - Dio 3: Fizička i mehanička svojstva EN ISO 18526-3:2020 (ISO 18526-3:2020, IDT) Eye and face protection - Test methods - Part 3: Physical and mechanical properties IDT preštampavanjem en Stručni savjet za standarde 13.340.20 2016/425
nMEST CEN/TS 15130:2020
Poštanske usluge - DPM infrastruktura - Poruke koje podržavaju DPM aplikacije CEN/TS 15130:2020 Postal services - DPM infrastructure - Messages supporting DPM applications IDT preštampavanjem en Stručni savjet za standarde 03.240
nMEST EN ISO 12006-2:2020
Građevinske konstrukcije – Organizovanje informacija o građevinskim objektima - Dio 2: Okvir za klasifikaciju EN ISO 12006-2:2020 (ISO 12006-2:2015, IDT) Building construction - Organization of information about construction works - Part 2: Framework for classification IDT preštampavanjem en Stručni savjet za standarde 91.010.01
nMEST EN 71-7:2020
Bezbjednost igračaka - Dio 7: Boje za slikanje prstima - Zahtjevi i metode ispitivanja EN 71-7:2014+A3:2020 Safety of toys - Part 7: Finger paints - Requirements and test methods IDT preštampavanjem en Stručni savjet za standarde 97.200.50 2009/48/EC
nMEST EN 61784-3-12:2020
Industrijske komunikacione mreže - Profili - Dio 3-12: Bezbjednost funkcionisanja industrijskih sabirnica — Dodatne specifikacije za CPF 12 EN 61784-3-12:2010 (IEC 61784-3-12:2010, IDT) Industrial communication networks - Profiles - Part 3-12: Functional safety fieldbuses - Additional specifications for CPF 12 IDT preštampavanjem en Stručni savjet za standarde 25.040.40
nMEST EN EN 61784-3-12:2020/A1:2020
Industrijske komunikacione mreže - Profili - Dio 3-12: Bezbjednost funkcionisanja industrijskih sabirnica — Dodatne specifikacije za CPF 12 EN 61784-3-12:2010/A1:2019 (IEC 61784-3-12:2010/A1:2019, IDT) Industrial communication networks - Profiles - Part 3-12: Functional safety fieldbuses - Additional specifications for CPF 12 IDT preštampavanjem en Stručni savjet za standarde 25.040.40, 35.100.05
nMEST EN IEC 62668-2:2020
Upravljanje procesima za vazduhoplovstvo - Sprečavanje falsifikovanja - Dio 2: Upravljanje elektronskim komponentama iz nefansiranih izvora EN IEC 62668-2:2019 (IEC 62668-2:2019, IDT) Process management for avionics - Counterfeit prevention - Part 2: Managing electronic components from non-franchised sources IDT preštampavanjem en Stručni savjet za standarde 03.100.50, 31.020, 49.060
nMEST EN 62026-2:2015/A1:2020
Niskonaponske rasklopne aparature - Interfejsi upravljačkih i periferijskih uređaja (CDIs) - Dio 2: Aktuator-senzor interfejs (AS-i) EN 62026-2:2013/A1:2019 (IEC 62026-2:2008/A1:2019, IDT) Low-voltage switchgear and controlgear - Controller-device interfaces (CDIs) - Part 2: Actuator sensor interface (AS-i) IDT preštampavanjem en Stručni savjet za standarde 29.130.20 2014/30/EU
nMEST EN 60335-2-61:2012/A11:2020
Aparati za domaćinstvo i slični električni aparati - Bezbjednost - Dio 2-61: Posebni zahtjevi za termoakumulacione peći EN 60335-2-61:2003/A11:2019 Household and similar electrical appliances - Safety - Part 2-61: Particular requirements for thermal-storage room heaters IDT preštampavanjem en Stručni savjet za standarde 13.120, 97.100.10 2014/35/EU
nMEST EN 13071-3:2020
Stacionarni kontejneri za otpad do 5 000 l koji se podižu sa gornje i prazne sa donje strane - Dio 3: Preporučena spojna oprema za podizanje EN 13071-3:2019 Stationary waste containers up to 5 000 l, top lifted and bottom emptied - Part 3: Recommended lifting connections IDT preštampavanjem en ISME/TK 010 13.030.40
nMEST CEN ISO/TS 21083-2:2020
Metode ispitivanja mjerenja efikasnosti sredstava za filtraciju protiv sferičnih nanomaterijala u vazduhu - Dio 2: Djelovi opsega veličine od 3 nm do 30 nm CEN ISO/TS 21083-2:2019 (ISO/TS 21083-2:2019, IDT) Test method to measure the efficiency of air filtration media against spherical nanomaterials - Part 2: Size range from 3 nm to 30 nm IDT preštampavanjem en ISME/TK 010 91.140.30
nMEST EN ISO 21083-1:2020
Metode ispitivanja mjerenja efikasnosti sredstava za filtraciju sferičnih nanomaterijala u vazduhu - Dio 1: Djelovi opsega veličine od 20 nm do 500 nm EN ISO 21083-1:2018 (ISO 21083-1:2018, IDT) Test method to measure the efficiency of air filtration media against spherical nanomaterials - Part 1: Size range from 20 nm to 500 nm IDT preštampavanjem en ISME/TK 010 91.140.30
nMEST EN ISO 29463-4:2020
Filteri visoke efikasnosti i filterski materijali za uklanjanje čestica iz vazduha - Dio 4: Metode ispitivanja za određivanje propusnosti elemenata filtera - Metoda skeniranja EN ISO 29463-4:2018 (ISO 29463-4:2011, IDT) High-efficiency filters and filter media for removing particles in air - Part 4: Test method for determining leakage of filter elements-Scan method IDT preštampavanjem en ISME/TK 010 91.140.30
nMEST EN ISO 29463-2:2020
Filteri visoke efikasnosti i filterski materijali za uklanjanje čestica iz vazduha - Dio 2: Proizvodnja aerosola, oprema za mjerenje i statistika brojanja čestica EN ISO 29463-2:2018 (ISO 29463-2:2011, IDT) High-efficiency filters and filter media for removing particles in air - Part 2: Aerosol production, measuring equipment and particle-counting statistics IDT preštampavanjem en ISME/TK 010 91.140.30
nMEST EN ISO 29463-5:2020
Filteri visoke efikasnosti i filterski materijali za uklanjanje čestica iz vazduha - Dio 5: Metode ispitivanja elemenata filtera EN ISO 29463-5:2018 (ISO 29463-5:2011, IDT) High-efficiency filters and filter media for removing particles in air - Part 5: Test method for filter elements IDT preštampavanjem en ISME/TK 010 91.140.30
nMEST EN 1822-1:2020
Filteri visoke efikasnosti za vazduh (EPA, HEPA i ULPA) - Dio 1: Klasifikacija, ispitivanje performansi, označavanje EN 1822-1:2019 High efficiency air filters (EPA, HEPA and ULPA) - Part 1: Classification, performance testing, marking IDT preštampavanjem en ISME/TK 010 13.040.40
nMEST EN ISO 29464:2020
Prečišćavanje vazduha i drugih gasova - Terminologija EN ISO 29464:2019 (ISO 29464:2019, IDT) Cleaning of air and other gases - Terminology IDT preštampavanjem en ISME/TK 010 01.040.91, 91.140.30
nMEST EN ISO 4869-2:2020
Akustika - Štitnici za uši - Dio 2: Procjena efektivnog A ponderisanog nivoa zvučnog pritiska kada se štitnici koriste EN ISO 4869-2:2018 (ISO 4869-2:2018, IDT) Acoustics - Hearing protectors - Part 2: Estimation of effective A-weighted sound pressure levels when hearing protectors are worn IDT preštampavanjem en ISME/TK 010 13.340.20 2016/425
nMEST EN ISO 389-1:2020
Akustika - Referentna nula za kalibraciju audiometrijske opreme - Dio 1: Referentni ekvivalentni prag nivoa zvučnog pritiska za čiste tonove i supraauralne slušalice EN ISO 389-1:2018 (ISO 389-1:2017, IDT) Acoustics - Reference zero for the calibration of audiometric equipment - Part 1: Reference equivalent threshold sound pressure levels for pure tones and supra-aural earphones IDT preštampavanjem en ISME/TK 010 13.140
nMEST EN ISO 4869-1:2020
Akustika - Štitnici sluha - Dio 1: Subjektivna metoda za mjerenje prigušenja zvuka EN ISO 4869-1:2018 (ISO 4869-1:2018, IDT) Acoustics - Hearing protectors - Part 1: Subjective method for the measurement of sound attenuation IDT preštampavanjem en ISME/TK 010 13.340.20 2016/425
nMEST EN ISO 3740:2020
Akustika - Određivanje nivoa zvučne snage izvora buke - Smjernice za upotrebu osnovnih standarda EN ISO 3740:2019 (ISO 3740:2019, IDT) Acoustics - Determination of sound power levels of noise sources - Guidelines for the use of basic standards IDT preštampavanjem en ISME/TK 010 17.140.01 2006/42/EC
nMEST EN ISO 17201-1:2020
Akustika - Buka sa strelišta - Dio 1: Određivanje mjerenjem praska koji nastaje na izlazu iz cjevi EN ISO 17201-1:2018 (ISO 17201-1:2018, IDT) Acoustics - Noise from shooting ranges - Part 1: Determination of muzzle blast by measurement IDT preštampavanjem en ISME/TK 010 17.140.20, 95.020, 97.220.10
nMEST EN ISO 7779:2020
Akustika - Mjerenje vazdušne buke koju emituje informatička tehnologija i oprema za telekomunikaciju EN ISO 7779:2018 (ISO 7779:2018, IDT) Acoustics - Measurement of airborne noise emitted by information technology and telecommunications equipment IDT preštampavanjem en ISME/TK 010 17.140.20, 35.020
nMEST EN 60335-2-5:2012/A11:2020
Aparati za domaćinstvo i slični električni aparati - Bezbjednost - Dio 2-5: Posebni zahtjevi za mašine za pranje posuđa EN 60335-2-5:2015/A11:2019 Household and similar electrical appliances - Safety - Part 2-5: Particular requirements for dishwashers IDT preštampavanjem en Stručni savjet za standarde 13.120, 97.040.40 2014/35/EU
nMEST EN 62878-1:2020
Tehnologija montaže integrisanih komponenata – Dio 1: Opšta specifikacija za komponente integrisane u supstrate EN IEC 62878-1:2019 (IEC 62878-1:2019, IDT) Device embedding assembly technology - Part 1: Generic specification for device embedded substrates IDT preštampavanjem en Stručni savjet za standarde 31.180, 31.190
nMEST EN IEC 62386-332:2019/Cor.2:2020
Digitalni adresabilni interfejs za kontrolu osvjetljenja – Dio 332: Posebni zahtjevi – Ulazni uređaj – Povratna sprega EN IEC 62386-332:2018/AC:2019 (IEC 62386-332:2017/COR1:2019, IDT Digital addressable lighting interface - Part 332: Particular requirements - Input devices - Feedback IDT preštampavanjem en Stručni savjet za standarde 29.140.99
nMEST EN ISO 17201-3:2020
Akustika - Buka sa strelišta - Dio 3: Proračuni širenja zvuka EN ISO 17201-3:2019 (ISO 17201-3:2019, IDT) Acoustics - Noise from shooting ranges - Part 3: Sound propagation calculations IDT preštampavanjem en ISME/TK 010 17.140.20, 95.020, 97.220.10
nMEST EN 15927:2020
Usluge koje pružaju stručnjaci za slušna pomagala EN 15927:2010 Services offered by hearing aid professionals IDT preštampavanjem en ISME/TK 010 11.180.15
nMEST EN ISO 389-7:2020
Akustika - Referentna nula za kalibraciju audiometrijske opreme - Dio 7: Referentni prag čujnosti u uslovima slobodnog i difuznog zvučnog polja EN ISO 389-7:2019 (ISO 389-7:2019, IDT) Acoustics - Reference zero for the calibration of audiometric equipment - Part 7: Reference threshold of hearing under free-field and diffuse-field listening conditions IDT preštampavanjem en ISME/TK 010 13.140
nMEST EN ISO 11200:2016/A1:2020
Akustika - Buka koju emituju mašine i oprema - Smjernice za upotrebu osmovnih standarda za određivanje visine zvučnog pritiska emisije na radnom mjestu i na drugim specificiranim mjestima EN ISO 11200:2014/A1:2020 (ISO 11200:2014/Amd 1:2018, IDT) Acoustics - Noise emitted by machinery and equipment - Guidelines for the use of basic standards for the determination of emission sound pressure levels at a work station and at other specified positions IDT preštampavanjem en ISME/TK 010 17.140.20
nMEST EN ISO 3743-2:2020
Akustika - Određivanje nivoa zvučne snage izvora buke korišćenjem zvučnog pritiska - Inženjerska metoda za male, pokretne izvore u poljima sa odjekom - Dio 2: Metode za specijalne prostorije za ispitivanje sa odjekom EN ISO 3743-2:2019 (ISO 3743-2:2018, IDT) Acoustics - Determination of sound power levels of noise sources using sound pressure - Engineering methods for small, movable sources in reverberant fields - Part 2: Methods for special reverberation test rooms IDT preštampavanjem en ISME/TK 010 17.140.01
nMEST EN 60644:2011/A1:2020
Specifikacije za visokonaponske osigurače za primjene u kolima elektromotora EN 60644:2009/A1:2019 (IEC 60644:2009/A1:2019, IDT) Specification for high-voltage fuse-links for motor circuit applications IDT preštampavanjem en Stručni savjet za standarde 29.120.50
nMEST EN 16870:2020
Kvalitet vode - Uputstvo za određivanje stepena izmjene hidromorfologije jezera EN 16870:2017 Water quality - Guidance standard on determining the degree of modification of lake hydromorphology IDT preštampavanjem en ISME/TK 010 07.060, 13.060.45 2000/60/EC
nMEST EN ISO 8199:2020
Kvalitet vode - Opšti zahtjevi i uputstvo za mikrobiološka ispitivanja kultivacijom EN ISO 8199:2018 (ISO 8199:2018, IDT) Water quality - General requirements and guidance for microbiological examinations by culture IDT preštampavanjem en ISME/TK 010 07.100.20
nMEST EN ISO 15681-2:2020
Kvalitet vode - Određivanje ortofosfata i ukupnog sadržaja fosfora protočnom analizom (FIA i CFA - Dio 2: Kontinualna protočna metoda (CFA) EN ISO 15681-2:2018 (ISO 15681-2:2018, IDT) Water quality - Determination of orthophosphate and total phosphorus contents by flow analysis (FIA and CFA) - Part 2: Method by continuous flow analysis (CFA) IDT preštampavanjem en ISME/TK 010 13.060.50 2000/60/EC
nMEST EN 17136:2020
Kvalitet vode - Uputstvo za postupke kvantitativne analize i identifikacije makroinvertebrata na terenu i u laboratoriji, iz površinskih kopnenih voda EN 17136:2019 Water quality - Guidance on field and laboratory procedures for quantitative analysis and identification of macroinvertebrates from inland surface waters IDT preštampavanjem en ISME/TK 010 13.060.10
nMEST EN 17218:2020
Kvalitet vode - Uputstvo za uzimanje uzoraka mezoplanktona iz morske i mješovite vode pomoću sita EN 17218:2019 Water quality - Guidance on sampling of mesozooplankton from marine and brackish water using mesh IDT preštampavanjem en ISME/TK 010 13.060.70
nMEST EN 17204:2020
Kvalitet vode - Uputstvo za analizu mezozooplanktona iz morske i mješovite vode EN 17204:2019 Water quality - Guidance on analysis of mesozooplankton from marine and brackish waters IDT preštampavanjem en ISME/TK 010 13.060.70
nMEST EN 17123:2020
Kvalitet vode - Uputstvo za određivanje stepena izmjene hidromorfoloških karakteristika tranzicionih i obalnih voda EN 17123:2018 Water quality - Guidance on determining the degree of modification of the hydromorphological features of transitional and coastal waters IDT preštampavanjem en ISME/TK 010 07.060, 13.060.10
nMEST EN ISO 10634:2020
Kvalitet vode - Priprema i obrada organskih jedinjenja slabo rastvorljivih u vodi radi naknadnog vrednovanja njihove biorazgradljivosti u vodenoj sredini EN ISO 10634:2018 (ISO 10634.2018, IDT) Water quality - Preparation and treatment of poorly water-soluble organic compounds for the subsequent evaluation of their biodegradability in an aqueous medium IDT preštampavanjem en ISME/TK 010 13.060.70
nMEST EN ISO 7027-2:2020
Kvalitet vode - Određivanje mutnoće - Dio 2: Semikvantitativna metoda za ocjenjivanje providnosti vode EN ISO 7027-2:2019 (ISO 7027-2:2019, IDT) Water quality - Determination of turbidity - Part 2: Semi-quantitative methods for the assessment of transparency of waters IDT preštampavanjem en ISME/TK 010 13.060.60
nMEST EN ISO 5815-1:2020
Kvalitet vode - Određivanje biohemijske potrošnje kiseonika poslije n dana (BODn) - Dio 1: Metoda razblaživanja i zasijavanja dodavanjem aliltiouree EN ISO 5815-1:2019 (ISO 5815-1:2019, IDT) Water quality - Determination of biochemical oxygen demand after n days (BODn) - Part 1: Dilution and seeding method with allylthiourea addition IDT preštampavanjem en ISME/TK 010 13.060.50
nMEST ISO/IEC 27701:2020
Tehnike bezbjednosti - Proširenje ISO/IEC 27001 i ISO/ IEC 27002 za upravljanje informacijama o privatnosti - Zahtjevi i smjernice ISO/IEC 27701:2019 Security techniques — Extension to ISO/IEC 27001 and ISO/IEC 27002 for privacy information management — Requirements and guidelines IDT preštampavanjem me, en ISME/TK E 013 35.040 2008/57/EC
nMEST EN 50632-2-6:2017/A1:2020
Alati sa elektromotornim pogonom - Procedura mjerenja prašine - Dio 2-6: Posebni zahtjevi za čekice EN 50632-2-6:2015/A1:2019 Electric motor-operated tools - Dust measurement procedure - Part 2-6: Particular requirements for hammers IDT preštampavanjem en Stručni savjet za standarde 25.140.20
nMEST EN IEC 61300-3-21:2020
Optički sklopovi za međusobno povezivanje i pasivne komponente – Osnovni postupci ispitivanja i mjerenja – Dio 3-21: Ispitivanja i mjerenja – Vrijeme prebacivanja EN IEC 61300-3-21:2019 (IEC 61300-3-21:2019, IDT) Fibre optic interconnecting devices and passive components - Basic test and measurement procedures - Part 3-21: Examinations and measurements - Switching time IDT preštampavanjem en Stručni savjet za standarde 33.180.20
nMEST EN ISO 21253-2:2020
Kvalitet vode - Metode za više klasa jedinjenja - Dio 2: Kriterijum za kvantitativno određivanje organskih supstanci pomoću višenamjenske analitičke metode EN ISO 21253-2:2019 (ISO 21253-2:2019, IDT) Water quality - Multi-compound class methods - Part 2: Criteria for the quantitative determination of organic substances using a multi-compound class analytical method IDT preštampavanjem en ISME/TK 010 13.060.50
nMEST EN ISO 21253-1:2020
Kvalitet vode - Metode za više klasa jedinjenja - Dio 1: Kriterijumi za identifikaciju ciljanih jedinjenja pomoću gasne i tečne hromatografije i masene spektrometrije EN ISO 21253-1:2019 (ISO 21253-1:2019, IDT) Water quality - Multi-compound class methods - Part 1: Criteria for the identification of target compounds by gas and liquid chromatography and mass spectrometry IDT preštampavanjem en ISME/TK 010 13.060.50
nMEST EN ISO 9698:2020
Kvalitet vode - Tricijum - Metoda ispitivanja pomoću tečnog scintilacionog brojanja EN ISO 9698:2019 (ISO 9698:2019, IDT) Water quality - Tritium - Test method using liquid scintillation counting IDT preštampavanjem en ISME/TK 010 13.060.60, 13.280
nMEST EN ISO 10704:2020
Kvalitet vode - Mjerenje ukupne alfa i ukupne beta aktivnosti - Metoda depozicije tankog sloja EN ISO 10704:2019 (ISO 10704:2019, IDT) Water quality - Gross alpha and gross beta activity - Test method using thin source deposit IDT preštampavanjem en ISME/TK 010 13.060.60, 13.280
nMEST EN ISO 11704:2020
Kvalitet vode - Mjerenje ukupne alfa i ukupne beta aktivnosti - Metoda ispitivanja pomoću tečnog scintilacionog brojanja EN ISO 11704:2018 (ISO 11704:2018, IDT) Water quality - Gross alpha and gross beta activity - Test method using liquid scintillation counting IDT preštampavanjem en ISME/TK 010 13.060.60, 17.240
nMEST EN ISO 5667-3:2020
Kvalitet vode - Uzimanje uzoraka - Dio 3: Konzervisanje uzoraka i rukovanje uzorcima vode EN ISO 5667-3:2018 (ISO 5667-3:2018, IDT) Water quality - Sampling - Part 3: Preservation and handling of water samples IDT preštampavanjem en ISME/TK 010 13.060.45
nMEST EN ISO 12010:2020
Kvalitet vode - Određivanje polihlorovanih alkana kratkog lanca (SCCP) u vodi - Metoda gasne hromatografije sa masenom spektrometrijom (GC-MS) i hemijskom jonizacijom negativnih jona (NCI) EN ISO 12010:2019 (ISO 12010:2019, IDT) Water quality - Determination of short-chain polychlorinated alkanes (SCCP) in water - Method using gas chromatography-mass spectrometry (GC-MS) and negative-ion chemical ionization (NCI) IDT preštampavanjem en ISME/TK 010 13.060.50 2000/60/EC
nMEST EN 17211:2020
Kvalitet vode - Uputstvo za mapiranje morske trave i makroalgi u eulitoralnoj zoni EN 17211:2019 Water quality - Guidance on mapping of seagrasses and macroalgae in the eulittoral zone IDT preštampavanjem en ISME/TK 010 07.060, 13.060.70
nMEST EN ISO 11348-1:2014/A1:2020
Kvalitet vode - Određivanje efekta inhibicije uzoraka vode na emisiju svjetlosti Vibrio fischeri (ispitivanje luminiscentnim bakterijama) - Dio 1: Metoda sa svježe pripremljenim bakterijama EN ISO 11348-1:2008/A1:2018 (ISO 11348-1:2007/Amd 1:2018, IDT) Water quality - Determination of the inhibitory effect of water samples on the light emission of Vibrio fischeri (Luminescent bacteria test) - Part 1: Method using freshly prepared bacteria IDT preštampavanjem en ISME/TK 010 13.060.70
nMEST EN ISO 11348-2:2014/A1:2020
Kvalitet vode - Određivanje efekta inhibicije uzoraka vode na emisiju svjetlosti Vibrio fischeri (ispitivanje luminiscentnim bakterijama) - Dio 2: Metoda sa isušenim tečnim uzorkom bakterija EN ISO 11348-2:2008/A1:2018 (ISO 11348-2:2007/Amd 1:2018, IDT) Water quality - Determination of the inhibitory effect of water samples on the light emission of Vibrio fischeri (Luminescent bacteria test) - Part 2: Method using liquid-dried bacteria IDT preštampavanjem en ISME/TK 010 13.060.70
nMEST EN ISO 22313:2020
Bezbjednost i izdržljivost - Sistemi menadžmenta kontinuitetom poslovanja - Uputstvo za primjenu ISO 22301 EN ISO 22313:2020 (ISO 22313:2020, IDT) Security and resilience - Business continuity management systems - Guidance on the use of ISO 22301 IDT preštampavanjem en Stručni savjet za standarde 03.100.01, 03.100.70
nMEST EN ISO 11348-3:2014/A1:2020
Kvalitet vode - Određivanje efekta inhibicije uzoraka vode na emisiju svjetlosti Vibrio fischeri (ispitivanje luminiscentnim bakterijama) - Dio 3: Metoda sa liofiliziranim uzorkom bakterija EN ISO 11348-3:2008/A1:2018 (ISO 11348-3:2007/Amd 1:2018, IDT) Water quality - Determination of the inhibitory effect of water samples on the light emission of Vibrio fischeri (Luminescent bacteria test) - Part 3: Method using freeze-dried bacteria IDT preštampavanjem en ISME/TK 010 13.060.70
nMEST EN 50129:2020
Primjene na željeznici - Komunikacioni sistemi i sistemi za signalizaciju i obradu podataka - Elektronski sistemi za signalizaciju koja se odnosi na bezbjednost EN 50129:2018 Railway applications - Communication, signalling and processing systems - Safety related electronic systems for signalling IDT preštampavanjem en Stručni savjet za standarde 93.100 2008/57/EU
nMEST EN 50129:2020/Cor.1:2020
Primjene na željeznici - Komunikacioni sistemi i sistemi za signalizaciju i obradu podataka - Elektronski sistemi za signalizaciju koja se odnosi na bezbjednost EN 50129:2018/AC:2019 Railway applications - Communication, signalling and processing systems - Safety related electronic systems for signalling IDT preštampavanjem en Stručni savjet za standarde 93.100 2008/57/EC
nMEST EN 50318:2020
Primjene na željeznici - Sistemi za napajanje strujom - Vrednovanje simulacije dinamičke interakcije između pantografa i nadzemnog kontaktnog voda EN 50318:2018 Railway applications - Current collection systems - Validation of simulation of the dynamic interaction between pantograph and overhead contact line IDT preštampavanjem en Stručni savjet za standarde 29.280 2008/57/EC
nMEST EN ISO/IEC 15408-1:2020
Informacione tehnologije - Tehnike bezbjednosti - Kriterijumi za vrednovanje bezbjednosti u IT - Dio 1: Uvod i opšti model EN ISO/IEC 15408-1:2020 (ISO/IEC 15408-1:2009, IDT) Information technology - Security techniques - Evaluation criteria for IT security - Part 1: Introduction and general model (ISO/IEC 15408-1:2009) IDT preštampavanjem en ISME/TK E 013 35.030
nMEST EN 60317-0-1:2018/A1:2020
Specifikacije za posebne tipove žica za namotaje – Dio 0-1: Opšti zahtjevi - Bakarna lakirana žica okruglog poprečnog presjeka EN 60317-0-1:2014/A1:2019 (IEC 60317-0-1:2013/A1:2019, IDT) Specifications for particular types of winding wires - Part 0-1: General requirements - Enamelled round copper wire IDT preštampavanjem en Stručni savjet za standarde 29.060.10
nMEST EN IEC 62561-2:2019/AC:2020
Komponente sistema za zaštitu od atmosferskog pražnjenja (LPSC) – Dio 2: Zahtjevi za provodnike i uzemljivače EN IEC 62561-2:2018/AC:2019 (IEC 62561-2:2018/COR1:2019, IDT) Lightning protection system components (LPSC) - Part 2: Requirements for conductors and earth electrodes IDT preštampavanjem en Stručni savjet za standarde 29.020, 91.120.40
nMEST EN ISO/IEC 15408-2:2020
Informacione tehnologije — Tehnike bezbjednosti — Kriterijumi za vrednovanje bezbjednosti u IT — Dio 2: Funkcionalne komponente za bezbjednost EN ISO/IEC 15408-2:2020 (ISO/IEC 15408-2:2008, IDT) Information technology - Security techniques - Evaluation criteria for IT security - Part 2: Security functional components (ISO/IEC 15408-2:2008) IDT preštampavanjem en ISME/TK E 013 35.030
nMEST EN ISO/IEC 15408-3:2020
Informacione tehnologije — Tehnike bezbjednosti — Kriterijumi za vrednovanje bezbjednosti u IT — Dio 3: Komponente za osiguranje bezbjednosti EN ISO/IEC 15408-3:2020 (ISO/IEC 15408-3:2008, IDT) Information technology - Security techniques - Evaluation criteria for IT security - Part 3: Security assurance components (ISO/IEC 15408-3:2008) IDT preštampavanjem en ISME/TK E 013 35.030
nMEST EN ISO/IEC 18045:2020
Informaciona tehnologija - Tehnike sigurnosti - Metodologija za procjenu sigurnosti IT-a EN ISO/IEC 18045:2020 ( ISO/IEC 18045:2008, IDT) Information technology - Security techniques - Methodology for IT security evaluation (ISO/IEC 18045:2008) IDT preštampavanjem en ISME/TK E 013 35.030
nMEST CEN/TS 17198:2020
Emisije iz stacionarnih izvora - Prognostički sistemi za praćenje emisija (PEMS) - Primjena, izvršenje i osiguranje kvaliteta CEN/TS 17198:2018 Stationary source emissions - Predictive Emission Monitoring Systems (PEMS) - Applicability, execution and quality assurance IDT preštampavanjem en ISME/TK 010 13.040.99 96/61/EC
nMEST CEN/TS 17286:2020
Emisije iz stacionarnih izvora – Monitoring žive pomoću sorbentnih cijevi CEN/TS 17286:2019 Stationary source emissions - Mercury monitoring using sorbent traps IDT preštampavanjem en ISME/TK 010 13.040.40
nMEST CR 13846:2020
Preporuke za čuvanje i šire korišćenje mulja i načini odlaganja CR 13846:2000 Recommendations to preserve and extend sludge utilization and disposal routes IDT preštampavanjem en ISME/TK 010 13.030.20, 13.060.30
nMEST EN 14702-3:2020
Karakterizacija muljeva - Određivanje svojstva taloženja - Dio 3: Određivanje brzine taloženja po zonama EN 14702-3:2019 Characterisation of sludges - Settling properties - Part 3: Determination of zone settling velocity (ZSV) IDT preštampavanjem en ISME/TK 010 13.030.20
nMEST EN 14701-4:2020
Karakterizacija muljeva – Filtraciona svojstva – Dio 4: Određivanje propustljivosti flokulisanog mulja EN 14701-4:2018 Characterization of sludges - Filtration properties - Part 4: Determination of the drainability of flocculated sludge IDT preštampavanjem en ISME/TK 010 13.030.20
nMEST EN 17183:2020
Karakterizacija mulja - Procjena gustine mulja EN 17183:2018 Characterization of sludge - Evaluation of sludge density IDT preštampavanjem en ISME/TK 010 13.030.20
nMEST EN ISO/IEC 19790:2020
Informaciona tehnologija - Tehnike sigurnosti - Sigurnosni zahtjevi za kriptografske module EN ISO/IEC 19790:2020 (ISO/IEC 19790:2012, IDT) Information technology - Security techniques - Security requirements for cryptographic modules (ISO/IEC 19790:2012) IDT preštampavanjem en ISME/TK E 013 35.030
nMEST EN ISO/IEC 27019:2020
Informaciona tehnologija - Sigurnosne tehnike - Kontrola informacione sigurnosti u industriji komunalnih energija EN ISO/IEC 27019:2020 (ISO/IEC 27019:2017, IDT) Information technology - Security techniques - Information security controls for the energy utility industry (ISO/IEC 27019:2017, Corrected version 2019-08) IDT preštampavanjem en ISME/TK E 013 03.100.70
nMEST EN ISO 19258:2020
Kvalitet zemljišta - Uputstvo za određivanje prirodnog stanja EN ISO 19258:2018 (ISO 19258:2018, IDT) Soil quality - Guidance on the determination of background values IDT preštampavanjem en ISME/TK 010 13.080.99
nMEST EN ISO 15175:2020
Kvalitet zemljišta - Karakterizacija kontaminiranog zemljišta koja se odnosi na zaštitu podzemnih voda EN ISO 15175:2018 (ISO 15175:2018, IDT) Soil quality - Characterization of contaminated soil related to groundwater protection IDT preštampavanjem en ISME/TK 010 13.080.40
nMEST EN 1517:2020
Podloge za sportske terene - Određivanje otpornosti na udar EN 1517:2020 Surfaces for sports areas - Determination of resistance to impact IDT preštampavanjem en Stručni savjet za standarde 97.220.10
nMEST EN 1569:2020
Podloge za sportske terene - Određivanje ponašanja pod uticajem opterećenja usljed kotrljanja EN 1569:2020 Surfaces for sports areas - Determination of the behaviour under a rolling load IDT preštampavanjem en Stručni savjet za standarde 97.220.10
nMEST CEN/TS 16931-2:2020
Elektronsko fakturisanje - Dio 2: Lista sintaksi u skladu sa EN 16931-1 CEN/TS 16931-2:2017 Electronic invoicing - Part 2: List of syntaxes that comply with EN 16931-1 IDT preštampavanjem en Stručni savjet za standarde 35.240.20, 35.240.63 2014/55/EU
nMEST CEN/TR 16931-4:2020
Elektronsko fakturisanje - Dio 4: Smjernice za interoperabilnost elektronskih faktura na prenosnom nivou CEN/TR 16931-4:2017 Electronic invoicing - Part 4: Guidelines on interoperability of electronic invoices at the transmission level IDT preštampavanjem en Stručni savjet za standarde 35.240.20, 35.240.63 2014/55/EU
nMEST CEN/TR 16931-5:2020
Elektronsko fakturisanje - Dio 5: Sjmernice za upotrebu ekstenzija za sektore ili države u skladu sa EN 16931-1, metodologija primjene u realnom okruženju CEN/TR 16931-5:2017 Electronic invoicing - Part 5: Guidelines on the use of sector or country extensions in conjunction with EN 16931-1, methodology to be applied in the real environment IDT preštampavanjem en Stručni savjet za standarde 35.240.20, 35.240.63 2014/55/EU
nMEST EN 17324:2020
Podloge za sportske terene - Metoda ispitivanja za određivanje otpornosti na dinamički zamor šokova i sportskih podloga EN 17324:2020 Surfaces for sports areas - Test method for the determination of the resistance to dynamic fatigue of shock pads and sports surfaces IDT preštampavanjem en Stručni savjet za standarde 97.220.10
nMEST EN 17326:2020
Podloge za sportske terene - Određivanje stabilnosti dimenzija šokova koji se koriste u sportskim sistemima EN 17326:2020 Surfaces for sports areas - Determination of dimensional stability of shock pads used within sports systems IDT preštampavanjem en Stručni savjet za standarde 97.220.10
nMEST EN 10372:2020
Sistem praćenja kvaliteta za pljosnate proizvode od čelika koji koriste barkod - Štampanje, čitanje i obrada informacija EN 10372:2020 Quality tracking system for flat steel products using barcode - Printing, reading and information processing IDT preštampavanjem en Stručni savjet za standarde 77.140.50, 35.040.50
nMEST CEN/TS 17457:2020
Poštanske usluge - Digitalni, opcioni sistem za povezivanje, otvaranje i zatvaranje posuda za pakete za kućnu upotrebu sa slobodnim pristupom operaterima i potrošačima za isporuku i sakupljanje CEN/TS 17457:2020 Postal services - Digital, optional online connected, opening and closing systems for parcel receptacles for home use with free access for the delivery and collection operators and consumers IDT preštampavanjem en Stručni savjet za standarde 03.240, 35.240.69
nMEST CEN/TR 16931-6:2020
Elektronsko fakturisanje - Dio 6: Rezultati ispitivanja primjene EN 16931-1 sa osvrtom na praktičnu primjenu kod krajnjih korisnika CEN/TR 16931-6:2017 Electronic invoicing - Part 6: Result of the test of EN 16931-1 with respect to its practical application for an end user IDT preštampavanjem en Stručni savjet za standarde 35.240.20, 35.240.63 2014/55/EU
nMEST CEN/TS 16931-3-1:2020
Elektronsko fakturisanje – Dio 3-1: Metodologija sintakse povezivanja osnovnih elemenata elektronske fakture CEN/TS 16931-3-1:2017 Electronic invoicing - Part 3-1: Methodology for syntax bindings of the core elements of an electronic invoice IDT preštampavanjem en Stručni savjet za standarde 35.240.20, 35.240.63 2014/55/EU
nMEST CEN/TS 16931-3-2:2020
Elektronsko fakturisanje – Dio 3-2: Sintaksa povezivanja za ISO/IEC 19845 (UBL 2.1) fakturu i knjižno odobrenje CEN/TS 16931-3-2:2017 Electronic invoicing - Part 3-2: Syntax binding for ISO/IEC 19845 (UBL 2.1) invoice and credit note IDT preštampavanjem en Stručni savjet za standarde 35.240.20, 35.240.63 2014/55/EU
nMEST CEN/TS 16931-7:2020
Elektronsko fakturisanje - Dio 7: Metodologija za razvoj i korišćenje EN 16931-1 u skladu sa strukturnom specifikacijom za korišćenje osnovne fakture CEN/TS 16931-7:2020 Electronic invoicing - Part 7: Methodology for the development and use of EN 16931-1 compliant structured Core Invoice Usage Specifications IDT preštampavanjem en Stručni savjet za standarde 35.240.20, 35.240.63 2014/55/EU
nMEST CEN/TS 16931-3-4:2020
Elektronsko fakturisanje – Dio 3-4: Sintaksa povezivanja za UN/EDIFACT fakturu D16B CEN/TS 16931-3-4:2020 Electronic invoicing - Part 3-4: Syntax binding for UN/EDIFACT INVOIC D16B IDT preštampavanjem en Stručni savjet za standarde 35.240.20, 35.240.60 2014/55/EU
nMEST EN 16931-1:2020
Elektronsko fakturisanje – Dio 1: Semantički model podataka osnovnih elemenata elektronske fakture EN 16931-1:2017+A1:2019 Electronic invoicing - Part 1: Semantic data model of the core elements of an electronic invoice IDT preštampavanjem en Stručni savjet za standarde 35.240.20, 35.240.63 2014/55/EU
nMEST EN ISO 16133:2020
Kvalitet zemljišta - Smjernice za uspostavljanje i održavanje programa monitoringa EN ISO 16133:2018 (ISO 16133:2018, IDT) Soil quality - Guidance on the establishment and maintenance of monitoring programmes IDT preštampavanjem en ISME/TK 010 13.080.01
nMEST EN 17087:2020
Građevinski proizvodi - Ocjena ispuštanja opasnih materija - Priprema dijela uzorka za ispitivanje iz laboratorijskih uzoraka u cilju ispitivanja ispuštanja i analize sadržaja EN 17087:2019 Construction products - Assessment of release of dangerous substances - Preparation of test portions from the laboratory sample for testing of release and analysis of content IDT preštampavanjem en ISME/TK 010 91.100.01 305/2011
nMEST CEN/TR 17304:2020
Građevinski proizvodi - Ocjena ispuštanja opasnih materija - Određivanje emisija amonijaka iz izolacije na bazi celuloze pri relativnoj vlažnosti od 90 % u vazduh u zatvorenom prostoru CEN/TR 17304:2018 Construction products - Assessment of release of dangerous substances - Determination of emissions into indoor air of ammonia from cellulose insulation at 90 % RH IDT preštampavanjem en ISME/TK 010 91.100.60 305/2011
nMEST EN ISO 11260:2020
Kvalitet zemljišta - Određivanje kapaciteta efektivne katjonske izmjene i stepena zasićenja bazama pomoću rastvora barijum hlorida EN ISO 11260:2018 (ISO 11260:2018, IDT) Soil quality - Determination of effective cation exchange capacity and base saturation level using barium chloride solution IDT preštampavanjem en ISME/TK 010 13.080.10
nMEST EN ISO 14254:2020
Kvalitet zemljišta - Određivanje izmjenljive kisjelosti ekstrakcijom barijum-hloridom EN ISO 14254:2018 (ISO 14254:2018, IDT) Soil quality - Determination of exchangeable acidity using barium chloride solution as extractant IDT preštampavanjem en ISME/TK 010 13.080.10
nMEST CEN/TS 17338:2020
Krečni materijali – Određivanje potrebe za krečom u zemljištu – Metoda sa puferskim rastvorom amonijum acetata pH 5,5 CEN/TS 17338:2019 Liming materials - Determination of the lime requirement in soil - Ammonium acetate buffer method pH 5,5 IDT preštampavanjem en Stručni savjet za standarde 65.080
nMEST EN ISO 23470:2020
Kvalitet zemljišta - Određivanje efektivnog kapaciteta katjonske izmjene (CEC) i izmjenjivih katjona upotrebom rastvora heksaminkobalt trihlorida EN ISO 23470:2018 (ISO 23470:2018, IDT) Soil quality - Determination of effective cation exchange capacity (CEC) and exchangeable cations using a hexamminecobalt trichloride solution IDT preštampavanjem en ISME/TK 010 13.080.20
nMEST EN IEC 63000:2020
Tehnička dokumentacija za ocjenjivanje električnih i elektronskih proizvoda u odnosu na ograničenje sadržaja opasnih supstanci EN IEC 63000:2018 (IEC 63000:2016, IDT) Technical documentation for the assessment of electrical and electronic products with respect to the restriction of hazardous substances IDT preštampavanjem en Stručni savjet za standarde 2011/65/EU
nMEST EN ISO 23753-1:2020
Kvalitet zemljišta - Određivanje aktivnosti dehidrogenaze u zemljištu - Dio 1: Metoda pomoću trifeniltetrazolijum-hlorida (TTC) EN ISO 23753-1:2019 (ISO 23753-1:2019, IDT) Soil quality - Determination of dehydrogenases activity in soils - Part 1: Method using triphenyltetrazolium chloride (TTC) IDT preštampavanjem en ISME/TK 010 13.080.30
nMEST EN ISO 23753-2:2020
Kvalitet zemljišta - Određivanje dehidrogenazne aktivnosti u zemljištu - Dio 2: Metoda pomoću jodotetrazolijum hlorida (INT) EN ISO 23753-2:2019 (ISO 23753-2:2019, IDT) Soil quality - Determination of dehydrogenases activity in soils - Part 2: Method using iodotetrazolium chloride (INT) IDT preštampavanjem en ISME/TK 010 13.080.30
nMEST EN ISO 15952:2020
Kvalitet zemljišta - Uticaji zagađujućih materija na juvenilni stadijum kopnenih puževa (Helicidae) - Određivanje uticaja na rast zagađenjem zemljišta EN ISO 15952:2018 (ISO 15952:2018, IDT) Soil quality - Effects of pollutants on juvenile land snails (Helicidae) - Determination of the effects on growth by soil contamination IDT preštampavanjem en ISME/TK 010 13.080.30
nMEST EN ISO 23611-1:2020
Kvalitet zemljišta - Uzorkovanje zemljišnih invertebrata - Dio 1: Ručno izdvajanje i ekstrakcija kišnih glista EN ISO 23611-1:2018 (ISO 23611-1:2018, IDT) Soil quality - Sampling of soil invertebrates - Part 1: Hand-sorting and extraction of earthworms IDT preštampavanjem en ISME/TK 010 13.080.05, 13.080.30
nMEST CEN/TS 16800:2020
Smjernice za validaciju fizičko-hemijskih analitičkih metoda CEN/TS 16800:2015 Guideline for the validation of physico-chemical analytical methods IDT preštampavanjem en ISME/TK 010 13.060.50
nMEST EN 16190:2020
Mulj, tretirani biootpad i zemljište - Određivanje dioksina i furana i polihlorovanih bifenila dioksinskog tipa gasnom hromatografijom visoke rezolucije sa maseno selektivnom detekcijom (HR GC-MS) EN 16190:2018 Soil, treated biowaste and sludge - Determination of dioxins and furans and dioxin-like polychlorinated biphenyls by gas chromatography with high resolution mass selective detection (HR GC-MS) IDT preštampavanjem en ISME/TK 010 13.030.01, 13.080.10 86/278/EEC
nMEST EN ISO 18311:2020
Kvalitet zemljišta - Metoda za ispitivanje efekta zagađivača zemljišta na aktivnost hranjenja životinja organizmima u zemljištu - „Bait-lamina” test EN ISO 18311:2018 (ISO 18311:2016, IDT) Soil quality - Method for testing effects of soil contaminants on the feeding activity of soil dwelling organisms - Bait-lamina test IDT preštampavanjem en ISME/TK 010 13.080.30
nMEST EN ISO 23161:2020
Kvalitet zemljišta - Određivanje pojedinih organokalajnih jedinjenja - Gasno-hromatografska metoda EN ISO 23161:2018 (ISO 23161:2018, IDT) Soil quality - Determination of selected organotin compounds - Gas-chromatographic method IDT preštampavanjem en ISME/TK 010 13.080.10
nMEST CEN/TR 17345:2020
Otpad - Dokument o najnovijim dostignućima tehnike - Pirohidrolitičko oksidaciono sagorijevanje halogena i sumpora praćeno detekcijom jonskom hromatografijom CEN/TR 17345:2019 Waste - State-of-the-art document - Halogens and sulfur by oxidative pyrohydrolytic combustion followed by ion chromatography detection IDT preštampavanjem en ISME/TK 010 13.030.40 2000/76/EC, 99/31/EC
nMEST EN 62841-2-21:2020
Ručni električni alati sa motorom, prenosni alati i mašine za travnjake i bašte — Bezbjednost — Dio 2-21: Posebni zahtjevi za ručne čistače odvoda EN 62841-2-21:2019 (IEC 62841-2-21:2017, MOD) Electric motor-operated hand-held tools, transportable tools and lawn and garden machinery - Safety - Part 2-21: Particular requirements for hand-held drain cleaners IDT preštampavanjem en Stručni savjet za standarde 25.140.20 2006/42/EC
nMEST EN ISO 17034:2020
Opšti zahtjevi za kompetentnost proizvođača referentnih materijala EN ISO 17034:2016 (ISO 17034:2016, IDT) General requirements for the competence of reference material producers IDT preštampavanjem en Stručni savjet za standarde 03.120.20 765/2008
nMEST EN 62841-3-12:2020
Ručni električni alati sa motorom, prenosni alati i mašine za travnjake i bašte - Bezbjednost - Dio 3-12: Posebni zahtjevi za prenosne mašine za narezivanje navoja EN 62841-3-12:2019 (IEC 62841-3-12:2017, IDT) Electric motor-operated hand-held tools, transportable tools and lawn and garden machinery - Safety - Part 3-12: Particular requirements for transportable threading machines IDT preštampavanjem en Stručni savjet za standarde 25.140.20 2006/42/EC
nMEST EN 62841-4-2:2020
Ručni električni alati sa motorom, prenosni alati i mašine za travnjake i bašte - Bezbjednost — Dio 4-2: Posebni zahtjevi za trimere za živu ogradu EN 62841-4-2:2019 (IEC 62841-4-2:2017, IDT) Electric motor-operated hand-held tools, transportable tools and lawn and garden machinery - Safety - Part 4-2: Particular requirements for hedge trimmers IDT preštampavanjem en Stručni savjet za standarde 25.140.20
nMEST EN 60851-5:2020
Žice za namotaje - Metode ispitivanja - Dio 5: Električna svojstva EN 60851-5:2008 (IEC 60851-5:2008, IDT) Winding wires - Test methods - Part 5: Electrical properties IDT preštampavanjem en Stručni savjet za standarde 29.060.10
nMEST EN 60851-5:2020/A1:2020
Žice za namotaje - Metode ispitivanja - Dio 5: Električna svojstva EN 60851-5:2008/A1:2011 (IEC 60851-5:2008/A1:2011, IDT) Winding wires - Test methods - Part 5: Electrical properties IDT preštampavanjem en Stručni savjet za standarde 29.060.10
nMEST EN 60851-5:2020/A2:2020
Žice za namotaje - Metode ispitivanja - Dio 5: Električna svojstva EN 60851-5:2008/A2:2019 (IEC 60851-5:2008/A2:2019, IDT) Winding wires - Test methods - Part 5: Electrical properties IDT preštampavanjem en Stručni savjet za standarde 29.060.10
nMEST EN 12221-1:2020
Proizvodi za bebe i malu djecu - Sto za povijanje za kućnu upotrebu - Dio 1: Zahtjevi za bezbjednost EN 12221-1:2008+A1:2013 Child use and care articles - Changing units for domestic use - Part 1: Safety requirements IDT preštampavanjem en Stručni savjet za standarde 97.190 2001/95/EC
nMEST EN 12877-1:2020
Materijali za bojenje u plastičnim masama - Određivanje postojanosti boje prema toploti tokom dodavanja materijala za bojenje u plastične mase - Dio 1: Opšti uvod EN 12877-1:1999 Colouring materials in plastics - Determination of colour stability to heat during processing of colouring materials in plastics - Part 1: General introduction IDT preštampavanjem en Stručni savjet za standarde 83.040.30
nMEST EN 12877-2:2020
Materijali za bojenje u plastičnim masama - Određivanje postojanosti boje prema toploti tokom dodavanja materijala za bojenje u plastične mase - Dio 2: Određivanje pri oblikovanju ubrizgavanjem EN 12877-2:1999 Colouring materials in plastics - Determination of colour stability to heat during processing of colouring materials in plastics - Part 2: Determination by injection moulding IDT preštampavanjem en Stručni savjet za standarde 83.040.30
nMEST EN 12877-3:2020
Materijali za bojenje u plastičnim masama - Određivanje postojanosti boje prema toploti tokom dodavanja materijala za bojenje u plastične mase - Dio 3: Određivanje ispitivanjem u peći EN 12877-3:1999 Colouring materials in plastics - Determination of colour stability to heat during processing of colouring materials in plastics - Part 3: Determination by oven test IDT preštampavanjem en Stručni savjet za standarde 83.040.30
nMEST EN 12877-4:2020
Materijali za bojenje u plastičnim masama - Određivanje postojanosti boje prema toploti tokom dodavanja materijala za bojenje u plastične mase - Dio 4: Određivanje mljevenjem između dva valjka EN 12877-4:1999 Colouring materials in plastics - Determination of colour stability to heat during processing of colouring materials in plastics - Part 4: Determination by two-roll milling IDT preštampavanjem en Stručni savjet za standarde 83.040.30
nMEST ISO 12914:2020
Kvalitet tla - Određivanje elemenata rastvorljivoj frakciji carske vode nakon ekstrakcije mikrotalasa ISO 12914:2012 Soil quality - Microwave-assisted extraction of the aqua regia soluble fraction for the determination of elements IDT preštampavanjem en ISME/TK 010 13.080.10
nMEST ISO 14869-3:2020
Kvalitet tla - Rastvaranje za određivanje ukupnog sadržaja elemenata - Dio 3: Rastvaranje u fluorovodičnoj, hlorovodoničnoj i azotnoj kisjelini korišćenjem mikrotalasne tehnike pod pritiskom ISO 14869-3:2017 Soil quality - Dissolution for the determination of total element content -- Part 3: Dissolution with hydrofluoric, hydrochloric and nitric acids using pressurised microwave technique IDT preštampavanjem en ISME/TK 010 13.080.10
nMEST ISO 25101:2020
Kvalitet vode - Određivanje perfluorooktansulfonata (PFOS) i perfluorooktanoata (PFOA) - Metoda za nefiltrirane uzorke pomoću ekstrakcije čvrste faze i tečne hromatografije/masene spektrometrije ISO 25101:2009 Water quality - Determination of perfluorooctanesulfonate (PFOS) and perfluorooctanoate (PFOA) - Method for unfiltered samples using solid phase extraction and liquid chromatography/mass spectrometry IDT preštampavanjem en ISME/TK 010 13.060.50
nMEST EN 12221-2:2020
Proizvodi za bebe i malu djecu - Sto za povijanje za kućnu upotrebu - Dio 2: Metode ispitivanja EN 12221-2:2008+A1:2013 Child use and care articles - Changing units for domestic use - Part 2: Test methods IDT preštampavanjem en Stručni savjet za standarde 97.190 2001/95/EC
nMEST CEN/TR 17341:2020
Proizvodi na biološkoj osnovi – Primjeri izvještavanja o kriterijumima održivosti CEN/TR 17341:2019 Bio-based products - Examples of reporting on sustainability criteria IDT preštampavanjem en Stručni savjet za standarde 13.020.55
nMEST ISO 6439:2020
Kvalitet vode - Određivanje fenolnog indeksa - 4-Aminoantipirin spektrometrijske metode nakon destilacije ISO 6439:1990 Water quality - Determination of phenol index - 4-Aminoantipyrine spectrometric methods after distillation IDT preštampavanjem en ISME/TK 010 13.060.50
nMEST ISO 15923-1:2020
Kvalitet vode - Određivanje odabranih parametara diskretnim sistemima analize - Dio 1: Amonijum, nitrat, nitrit, hlorid, ortofosfat, sulfat i silikat sa fotometrijskom detekcijom ISO 15923-1:2013 Water quality - Determination of selected parameters by discrete analysis systems - Part 1: Ammonium, nitrate, nitrite, chloride, orthophosphate, sulfate and silicate with photometric detection IDT preštampavanjem en ISME/TK 010 13.060.50
nMEST ISO 7875-1:2020
Kvalitet vode - Određivanje površinski aktivnih materija - Dio 1: Određivanje anjonskih površinski aktivnih materija mjerenjem indeksa metilenskog modrila (MBAS) ISO 7875-1:1996 Water quality - Determination of surfactants - Part 1: Determination of anionic surfactants by measurement of the methylene blue index (MBAS) IDT preštampavanjem en ISME/TK 010 13.060.50
nMEST ISO 7875-1:2020/Cor.1:2020
Kvalitet vode - Određivanje površinski aktivnih materija - Dio 1: Određivanje anjonskih površinski aktivnih materija mjerenjem indeksa metilenskog modrila (MBAS) ISO 7875-1:1996/Cor 1:2003 Water quality - Determination of surfactants - Part 1: Determination of anionic surfactants by measurement of the methylene blue index (MBAS) IDT preštampavanjem en ISME/TK 010 13.060.50
nMEST EN 62304:2010/Cor.1:2020
Softver za medicinske uređaje - Procesi u životnom ciklusu softvera EN 62304:2006/AC:2008 Medical device software - Software life-cycle processes IDT preštampavanjem en Stručni savjet za standarde 11.040 90/385/EEC, 93/42/EEC, 98/79/EC
nMEST EN ISO 13854:2020
Bezbjednost mašina - Minimalna rastojanja za sprečavanje prignječenja djelova tijela EN ISO 13854:2019 (ISO 13854:2017, IDT) Safety of machinery - Minimum gaps to avoid crushing of parts of the human body IDT preštampavanjem en Stručni savjet za standarde 13.110 2006/42/EC
nMEST EN ISO 20607:2020
Bezbjednost mašina – Priručnik za upotrebu – Opšti principi za pripremu teksta EN ISO 20607:2019 (ISO 20607:2019, IDT) Safety of machinery - Instruction handbook - General drafting principles IDT preštampavanjem en Stručni savjet za standarde 13.110 2006/42/EC
nMEST EN ISO 13851:2020
Bezbjednost mašina – Uređaji za dvoručno upravljanje – Principi za projektovanje i izbor EN ISO 13851:2019 (ISO 13851:2019, IDT) Safety of machinery - Two-hand control devices - Principles for design and selection IDT preštampavanjem en Stručni savjet za standarde 13.110 2006/42/EC
nMEST EN ISO 13857:2020
Bezbjednost mašina - Bezbjednosne udaljenosti kojima se sprečava dosezanje opasnih zona gornjim i donjim ekstremitetima EN ISO 13857:2019 (ISO 13857:2019, IDT) Safety of machinery - Safety distances to prevent hazard zones being reached by upper and lower limbs IDT preštampavanjem en Stručni savjet za standarde 13.110 2006/42/EC
nMEST EN 13487:2020
Izmjenjivači toplote - Rashladni kondenzatori sa prinudnim strujanjem vazduha i suvi hladnjaci - Mjerenje zvuka EN 13487:2019 Heat exchanger - Forced convection air cooled refrigerant condensers and dry coolers - Sound measurement IDT preštampavanjem en Stručni savjet za standarde 17.140.20, 27.060.30
nMEST EN 15698-2:2020
Cijevi za daljinsko grijanje – Dvocijevni predizolovani sistemi za direktno ukopane toplovodne mreže – Dio 2: Fabrički sklopovi armature i ventila čeličnih radnih cijevi, toplotne izolacije od poliuretana i spoljašnjeg omotača od polietilena EN 15698-2:2019 District heating pipes - Bonded twin pipe systems for directly buried hot water networks - Part 2: Factory made fitting and valve assemblies of steel service pipes, polyurethane thermal insulation and one casing of polyethylene IDT preštampavanjem en Stručni savjet za standarde 23.040.07
nMEST EN 12102-2:2020
Uređaji za klimatizaciju, agregatne jedinice za hlađenje tečnosti, toplotne pumpe, agregati za hlađenje vode i sušači vazduha sa kompresorima na električni pogon – Određivanje nivoa zvučne snage – Dio 2: Grijači vode toplotne pumpe EN 12102-2:2019 Air conditioners, liquid chilling packages, heat pumps, process chillers and dehumidifiers with electrically driven compressors - Determination of the sound power level - Part 2: Heat pump water heaters IDT preštampavanjem en Stručni savjet za standarde 17.140.20, 91.140.65 814/2013, 812/2013
nMEST EN 15698-1:2020
Cijevi za daljinsko grijanje – Dvocijevni predizolovani sistemi za direktno ukopane toplovodne mreže – Dio 1: Fabrički dvocijevni sklop čeličnih radnih cijevi, toplotne izolacije od poliuretana i spoljašnjeg omotača od polietilena EN 15698-1:2019 District heating pipes - Bonded twin pipe systems for directly buried hot water networks - Part 1: Factory made twin pipe assembly of steel service pipes, polyurethane thermal insulation and one casing of polyethylene IDT preštampavanjem en Stručni savjet za standarde 23.040.07, 23.040.10
nMEST EN 61709:2018/Cor.1:2020
Električne komponente - Pouzdanost - Referentni uslovi za stope neuspjeha i modeli naprezanja za konverziju EN 61709:2017/AC:2019 (IEC 61709:2017/COR1:2019, IDT) Electric components - Reliability - Reference conditions for failure rates and stress models for conversion IDT preštampavanjem en Stručni savjet za standarde 31.020
nMEST ISO 11929-1:2020
Određivanje karakterističnih granica (praga odlučivanja, granice detekcije i granice intervala pouzdanosti) za mjerenja jonizujućeg zračenja - Osnove i primjena Dio 1: Elementarne primjene ISO 11929-1:2019 Determination of the characteristic limits (decision threshold, detection limit and limits of the coverage interval) for measurements of ionizing radiation - Fundamentals and application - Part 1: Elementary applications IDT preštampavanjem en ISME/TK 010 17.240
nMEST EN IEC 60086-4:2015/Cor.1:2020
Primarne baterije - Dio 4: Bezbjednost litijumskih baterija EN IEC 60086-4:2019/AC:2019 (IEC 60086-4:2019/COR1:2019, IDT) Primary batteries - Part 4: Safety of lithium batteries IDT preštampavanjem en Stručni savjet za standarde 29.220.10
nMEST ISO 11929-3:2020
Određivanje karakterističnih granica (praga odlučivanja, granice detekcije i granice intervala pouzdanosti) za mjerenja jonizujućeg zračenja - Osnove i primjena - Dio 3: Aplikacije za metode rasklapanja ISO 11929-3:2019 Determination of the characteristic limits (decision threshold, detection limit and limits of the coverage interval) for measurements of ionizing radiation - Fundamentals and application - Part 3: Applications to unfolding methods IDT preštampavanjem en ISME/TK 010 17.240
nMEST EN IEC 62040-1:2020
Sistemi neprekidnog napajanja (UPS) - Dio 1: Bezbjednosni zahtjevi EN IEC 62040-1:2019 (IEC 62040-1:2017, IDT) Uninterruptible power systems (UPS) - Part 1: Safety requirements IDT preštampavanjem en Stručni savjet za standarde 29.200
nMEST ISO 8245:2020
Kvalitet vode - Smjernice za određivanje ukupnog organskog ugljenika (TOC) i rastvorenog organskog ugljenika (DOC) ISO 8245:1999 Water quality - Guidelines for the determination of total organic carbon (TOC) and dissolved organic carbon (DOC) IDT preštampavanjem en ISME/TK 010 13.060.50
nMEST EN IEC 62040-1:2020/Cor.1:2020
Sistemi neprekidnog napajanja (UPS) - Dio 1: Bezbjednosni zahtjevi EN IEC 62040-1:2019/AC:2019 (IEC 62040-1:2017/COR1:2019, IDT) Uninterruptible power systems (UPS) - Part 1: Safety requirements IDT preštampavanjem en Stručni savjet za standarde 29.200 2014/35/EU
nMEST EN 60335-2-4:2012/A2:2020
Aparati za domaćinstvo i slični električni aparati - Bezbjednost - Dio 2-4: Posebni zahtjevi za centrifuge za rublje EN 60335-2-4:2010/A2:2019 ( IEC 60335-2-4:2008/A2:2017, IDT) Household and similar electrical appliances - Safety - Part 2-4: Particular requirements for spin extractors IDT preštampavanjem en Stručni savjet za standarde 13.120, 97.060
nMEST EN 62657-2:2018/A1:2020
Industrijske komunikacione mreže - Bežične komunikacione mreže - Dio 2: Upravljanje koegzistencijom EN 62657-2:2017/A1:2019 (IEC 62657-2:2017/A1:2019, IDT) Industrial communication networks - Wireless communication networks - Part 2: Coexistence management IDT preštampavanjem en Stručni savjet za standarde 25.040.40, 33.040.40, 35.110
nMEST EN 60317-0-3:2020
Specifikacije za posebne tipove žica za namotaje - Dio 0-3: Opšti zahtjevi - Lakirana bakarna žica kružnog poprečnog presjeka EN 60317-0-3:2008 + A1:2013 + A2:2019 (IEC 60317-0-3:2008 + A1:2013 + A2:2019, IDT) Specifications for particular types of winding wires - Part 0-3: General requirements - Enamelled round aluminium wire IDT preštampavanjem en Stručni savjet za standarde 29.060.10
nMEST EN 60062:2017/A1:2020
Šifarsko obijležavanje otpornika i kondenzatora EN 60062:2016/A1:2019 (IEC 60062:2016/A1:2019, IDT) Marking codes for resistors and capacitors IDT preštampavanjem en Stručni savjet za standarde 31.020
nMEST EN 60601-2-4:2012/A1:2020
Medicinska električna oprema - Dio 2-4: Posebni zahtjevi za osnovnu bezbjednost i bitne performanse srčanih defibrilatora EN 60601-2-4:2011/A1:2019 (IEC 60601-2-4:2010/A1:2018, IDT) Medical electrical equipment - Part 2-4: Particular requirements for the basic safety and essential performance of cardiac defibrillators IDT preštampavanjem en Stručni savjet za standarde 11.040.10
nMEST EN IEC 62443-3-3:2020
Industrijske komunikacione mreže – Bezbjednost mreže i sistema – Dio 3-3: Zahtjevi za bezbjednost sistema i nivoi bezbjednosti EN IEC 62443-3-3:2019 (IEC 62443-3-3:2013, IDT) Industrial communication networks - Network and system security - Part 3-3: System security requirements and security levels IDT preštampavanjem en Stručni savjet za standarde 25.040.40, 35.110
nMEST EN 60601-2-63:2016/A1:2020
Medicinska električna oprema - Dio 2-63: Posebni zahtjevi za osnovnu bezbjednost i esencijalne performanse dentalne ekstra oralne opreme sa X zracima EN 60601-2-63:2015/A1:2019 (IEC 60601-2-63:2012/A1:2017, IDT) Medical electrical equipment - Part 2-63: Particular requirements for the basic safety and essential performance of dental extra-oral X-ray equipment IDT preštampavanjem en Stručni savjet za standarde 11.040.50
nMEST EN 14419:2020
Cijevi za daljinsko grijanje – Jednocjevni i dvocjevni predizolovani sistemi za ukopane toplovodne mreže – Sistemi za nadzor EN 14419:2019 District heating pipes - Bonded single and twin pipe systems for buried hot water networks - Surveillance systems IDT preštampavanjem en Stručni savjet za standarde 23.040.07
nMEST EN 488:2020
Cijevi za daljinsko grijanje - Jednocjevni predizolovani sistemi za direktno ukopane toplovodne mreže – Fabrički sklop čeličnog ventila za čelične radne cijevi, toplotne izolacije od poliuretana i spoljašnjeg omotača od polietilena EN 488:2019 District heating pipes - Bonded single pipe systems for directly buried hot water networks - Factory made steel valve assembly for steel service pipes, polyurethane thermal insulation and a casing of polyethylene IDT preštampavanjem en Stručni savjet za standarde 23.060.01
nMEST EN 448:2020
Cijevi za daljinsko grijanje – Jednocjevni predizolovani sistemi za direktno ukopane toplovodne mreže – Fabrički sklopovi armature čeličnih radnih cijevi, toplotne izolacije od poliuretana i spoljašnjeg omotača od polietilena EN 448:2019 District heating pipes - Bonded single pipe systems for directly buried hot water networks - Factory made fitting assemblies of steel service pipes, polyurethane thermal insulation and a casing of polyethylene IDT preštampavanjem en Stručni savjet za standarde 23.040.07, 23.040.40
nMEST EN 253:2020
Cijevi za daljinsko grijanje – Jednocjevni predizolovani sistemi za direktno ukopane toplovodne mreže – Fabrički sklop čelične radne cijevi, poliuretanske toplotne izolacije i spoljašnjeg omotača od polietilena EN 253:2019 District heating pipes - Bonded single pipe systems for directly buried hot water networks - Factory made pipe assembly of steel service pipe, polyurethane thermal insulation and a casing of polyethylene IDT preštampavanjem en Stručni savjet za standarde 23.040.07, 23.040.10
nMEST EN 60855-1:2020
Rad pod naponom - Izolacione cijevi punjene pjenom i krute šipke - Cijevi i šipke kružnog presjeka EN 60855-1:2017 (IEC 60855-1:2016, IDT) Live working - Insulating foam-filled tubes and solid rods - Part 1: Tubes and rods of a circular cross-section IDT preštampavanjem en Stručni savjet za standarde 13.260, 29.240.20, 29.260
nMEST EN IEC 62443-3-3:2019/Cor.1:2020
Industrijske komunikacione mreže - Bezbjednost mreže i sistema – Dio 3-3: Zahtjevi za bezbjednost sistema i nivoi bezbjednosti EN IEC 62443-3-3:2019/AC:2019 (IEC 62443-3-3:2013/COR1:2014, IDT) Industrial communication networks - Network and system security - Part 3-3: System security requirements and security levels IDT preštampavanjem en Stručni savjet za standarde 25.040.40, 35.110
nMEST EN 62734:2017/A1:2020
Industrijske komunikacione mreže - Bežična komunikaciona mreža i komunikacioni profili - ISA 100.11a EN 62734:2015/A1:2019 (IEC 62734:2014/A1:2019, IDT) Industrial networks - Wireless communication network and communication profiles - ISA 100.11a IDT preštampavanjem en Stručni savjet za standarde 33.160.60, 33.170
nMEST EN IEC 61238-1-3:2020/A11:2020
Stezni i mehanički konektori za energetske kablove – Dio 1-3: Metode ispitivanja i zahtjevi za stezne i mehaničke konektore za energetske kablove za naznačene napone iznad 1 kV (Um = 1,2 kV) do 36 kV (Um = 42 kV), ispitivane na neizolovanim provodnicima EN IEC 61238-1-3:2019/A11:2019 Compression and mechanical connectors for power cables - Part 1-3: Test methods and requirements for compression and mechanical connectors for power cables for rated voltages above 1 kV (Um = 1,2 kV) up to 36 kV (Um = 42 kV) tested on non-insulated conductors IDT preštampavanjem en Stručni savjet za standarde 29.060.20
nMEST EN 489-1:2020
Cijevi za daljinsko grijanje – Jednocijevni i dvocijevni predizolovani sistemi za ukopane toplovodne mreže – Dio 1: Sklopovi spojnog omotača i toplotna izolacija za toplovodne mreže u skladu sa EN 13941-1 EN 489-1:2019 District heating pipes - Bonded single and twin pipe systems for buried hot water networks - Part 1: Joint casing assemblies and thermal insulation for hot water networks in accordance with EN 13941-1 IDT preštampavanjem en Stručni savjet za standarde 23.040.07, 23.040.60
nMEST EN 17248:2020
Cijevni sistemi za daljinsko grijanje i hlađenje – Termini i definicije EN 17248:2019 District heating and district cooling pipe systems - Terms and definitions IDT preštampavanjem en Stručni savjet za standarde 01.040.23, 23.040.07
nMEST EN 13941-1:2020
Cijevi za daljinsko grijanje – Projektovanje i ugradnja toplotno izolovanih, kruto spojenih pojedinačnih i duplih cjevovoda direktno ukopanih u toplovodnu mrežu – Dio 1: Projektovanje EN 13941-1:2019 District heating pipes - Design and installation of thermal insulated bonded single and twin pipe systems for directly buried hot water networks - Part 1: Design IDT preštampavanjem en Stručni savjet za standarde 23.040.10, 91.140.10
nMEST EN 13941-2:2020
Cijevi za daljinsko grijanje – Projektovanje i ugradnja toplotno izolovanih, kruto spojenih pojedinačnih i duplih cjevovoda direktno ukopanih u toplovodnu mrežu – Dio 2: Ugradnja EN 13941-2:2019 District heating pipes - Design and installation of thermal insulated bonded single and twin pipe systems for directly buried hot water networks - Part 2: Installation IDT preštampavanjem en Stručni savjet za standarde 23.040.07, 23.040.10, 91.140.10
nMEST ISO 13876:2020
Kvalitet tla - Određivanje polikloriranih bifenila (PCB) gasnom hromatografijom sa masno selektivnom detekcijom (GC-MS) i gasnom hromatografijom sa detekcijom hvatanja elektrona (GC-ECD) ISO 13876:2013 Soil quality - Determination of polychlorinated biphenyls (PCB) by gas chromatography with mass selective detection (GC-MS) and gas chromatography with electron-capture detection (GC-ECD) IDT preštampavanjem en ISME/TK 010 13.080.10
nMEST ISO 5667-4:2020
Kvalitet vode - Uzimanje uzoraka - Dio 4: Uputstvo za uzimanje uzoraka iz prirodnih i vještačkih jezera ISO 5667-4:2016 Water quality - Sampling - Part 4: Guidance on sampling from lakes, natural and man-made IDT preštampavanjem en ISME/TK 010 13.060.10
nMEST ISO 5667-5:2020
Kvalitet vode - Uzimanje uzoraka - Dio 5: Uputstvo za uzimanje uzoraka vode za piće iz postrojenja za obradu vode i iz sistema za distribuciju ISO 5667-5:2006 Water quality - Sampling - Part 5: Guidance on sampling of drinking water from treatment works and piped distribution systems IDT preštampavanjem en ISME/TK 010 13.060.20, 13.060.45
nMEST EN 13611:2020
Bezbjednosni i kontrolni uređaji za gorionike i aparate zapaljivih gasovitih i/ili tečnih goriva - Opšti zahtjevi EN 13611:2019 Safety and control devices for burners and appliances burning gaseous and/or liquid fuels - General requirement IDT preštampavanjem en Stručni savjet za standarde 23.060.40 2016/426, 2009/142/EC, 2014/68/EU
nMEST EN 303-6:2020
Kotlovi za grijanje – Dio 6: Kotlovi za grijanje sa ventilatorskim gorionicima – Posebni zahtjevi za rukovanje kotlovima za toplu vodu u domaćinstvu i energetske performanse grijača vode i kombinovani kotlovi sa ventilatorskim gorionicima na tečno gorivo čije toplotno opterećenje nije veće od 70 kW EN 303-6:2019 Heating boilers - Part 6: Heating boilers with forced draught burners - Specific requirements for the domestic hot water operation and energy performance of water heaters and combination boilers with atomizing oil burners of nominal heat input not exceeding 70 kW IDT preštampavanjem en Stručni savjet za standarde 91.140.10, 91.140.65 812/2013, 814/2013, 811/2013, 813/2013
nMEST EN 15332:2020
Kotlovi za grijanje – Energetsko ocjenjivanje rezervoara za skladištenje tople vode EN 15332:2019 Heating boilers - Energy assessment of hot water storage tanks IDT preštampavanjem en Stručni savjet za standarde 91.140.65 814/2013, 812/2013
nMEST ISO/IEC 19479:2020
Informaciona tehnologija za učenje, obrazovanje i obuku - Informacije o dostignuću mobilnosti učenika (LMAI) ISO/IEC 19479:2019 Information technology for learning, education, and training - Learner mobility achievement information (LMAI) IDT preštampavanjem en Stručni savjet za standarde 03.100.30, 35.240.90
nMEST ISO 5667-10:2020
Kvalitet vode - Uzimanje uzoraka - Dio 10: Uputstvo za uzimanje uzoraka otpadnih voda ISO 5667-10:1992 Water quality - Sampling - Part 10: Guidance on sampling of waste waters IDT preštampavanjem en ISME/TK 010 13.060.30
nMEST ISO 13859:2020
Kvalitet tla - Određivanje policikličnih aromatičnih ugljovodonika (PAH) gasnom hromatografijom (GC) i tečnom hromatografijom visokih performansi (HPLC) ISO 13859:2014 Soil quality - Determination of polycyclic aromatic hydrocarbons (PAH) by gas chromatography (GC) and high performance liquid chromatography (HPLC) IDT preštampavanjem en ISME/TK 010 13.080.10
nMEST ISO 16266-2:2020
Kvalitet vode - Detekcija i nabrajanje Pseudomonas aeruginosa - Dio 2: Najvjerovatnija brojevna metoda ISO 16266-2:2018 Water quality - Detection and enumeration of Pseudomonas aeruginosa - Part 2: Most probable number method IDT preštampavanjem en ISME/TK 010 13.060.70
nMEST ISO/IEC TS 20748-3:2020
Informaciona tehnologija za učenje, obrazovanje i obuku - Interoperabilnost analitike učenja - Dio 3: Smjernice za interoperabilnost podataka ISO/IEC TS 20748-3:2020 Information technology for learning, education and training - Learning analytics interoperability - Part 3: Guidelines for data interoperability IDT preštampavanjem en Stručni savjet za standarde 03.180, 03.100.30, 35.240.90
nMEST EN ISO 11665-2:2020
Measurement of radioactivity in the environment - Air: radon-222 - Part 2: Integrated measurement method for determining average potential alpha energy concentration of its short-lived decay products EN ISO 11665-2:2019 (ISO 11665-2:2019, IDT) Mjerenje radioaktivnosti u životnoj sredini – Vazduh: radon-222 – Dio 2: Integralna metoda mjerenja za odreÄ‘ivanje srednje koncentracija potencijalne alfa energije kratkoživećih potomaka u vazduhu IDT preštampavanjem en ISME/TK 010 13.040.01, 17.240
nMEST EN ISO 11665-3:2020
Mjerenje radioaktivnosti u životnoj sredini - Vazduh: radon-222 - Dio 3: Tačkasta metoda mjerenja koncentracije potencijalne alfa energije kratkoživećih potomaka EN ISO 11665-3:2020 (ISO 11665-3:2020, IDT) Measurement of radioactivity in the environment - Air: radon-222 - Part 3: Spot measurement method of the potential alpha energy concentration of its short-lived decay products IDT preštampavanjem en ISME/TK 010 17.240
nMEST ISO 28000:2020
Specifikacija za sisteme menadžmenta bjezbjednošću lanca snabdijevanja ISO 28000:2007 Specification for security management systems for the supply chain IDT preštampavanjem en Stručni savjet za standarde 03.100.01, 03.100.70
nMEST ISO 11665-4:2020
Mjerenje radioaktivnosti u životnoj sredini - Vazduh: radon-222 - Dio 5: Integrisana metoda mjerenja za određivanje prosječne koncentracije aktivnosti koristeći pasivno uzorkovanje i odloženu analizu ISO 11665-4:2020 Measurement of radioactivity in the environment - Air: radon-222 - Part 4: Integrated measurement method for determining average activity concentration using passive sampling and delayed analysis IDT preštampavanjem en ISME/TK 010 13.040.01, 17.240
nMEST EN ISO 11665-5:2020
Mjerenje radioaktivnosti u životnoj sredini – Vazduh: radon-222 – Dio 5: Metoda kontinualnog mjerenja koncentracije aktivnosti EN ISO 11665-5:2020 (ISO 11665-5:2020, IDT) Measurement of radioactivity in the environment - Air: radon-222 - Part 5: Continuous measurement methods of the activity concentration IDT preštampavanjem en ISME/TK 010 17.240
nMEST EN ISO 11665-6:2020
Mjerenje radioaktivnosti u životnoj sredini - Vazduh: radon-222 - Dio 6: Tačkasta metoda mjerenja koncentracije aktivnosti EN ISO 11665-6:2020 (ISO 11665-6:2020, IDT) Measurement of radioactivity in the environment - Air: radon-222 - Part 6: Spot measurement methods of the activity concentration IDT preštampavanjem en ISME/TK 010 13.040.01, 17.240
nMEST ISO 11352:2020
Kvalitet vode - Procjena mjerne nesigurnosti na osnovu podataka dobijenih validacijom i kontrolom kvaliteta ISO 11352:2012 Water quality - Estimation of measurement uncertainty based on validation and quality control data IDT preštampavanjem en ISME/TK 010 13.060.45
nMEST ISO 29201:2020
Kvalitet vode - Varijabilnost rezultata ispitivanja i nesigurnost mjerenja mikrobioloških metoda popisivanja ISO 29201:2012 Water quality - The variability of test results and the uncertainty of measurement of microbiological enumeration methods IDT preštampavanjem en ISME/TK 010 13.060.70
nMEST EN 12807:2021
Oprema i pribor za tečni naftni gas - Prenosive zalemljene čelične boce za tečni naftni gas (LPG) koje se mogu ponovo puniti - Projektovanje i izrada EN 12807:2019 LPG equipment and accessories - Transportable refillable brazed steel cylinders for liquefied petroleum gas (LPG) - Design and construction IDT preštampavanjem en Stručni savjet za standarde 23.020.35 2008/68/EC, 94/55/EC, 96/49/EC, 96/86/EC, 96/87/EC
nMEST EN 12817:2021
Oprema i pribor za tečni naftni gas - Kontrola i ponovna provjera rezervoara za tečni naftni gas (LPG) zapremine manje ili jednake 13 m³ EN 12817:2019 LPG Equipment and accessories - Inspection and requalification of LPG pressure vessels up to and including 13 m³ IDT preštampavanjem en Stručni savjet za standarde 23.020.35
nMEST EN 16125:2021
Oprema i pribor za LPG - Cjevovodni sistemi i oslonci - LPG u tečnoj fazi i parnoj fazi EN 16125:2019 LPG Equipment and Accessories - Pipework systems and supports - LPG in liquid phase and vapour pressure phase IDT preštampavanjem en Stručni savjet za standarde 23.040.01
nMEST ISO/DIS 21620
Turizam i srodne usluge - Hoteli kulturne baštine - Zahtjevi za opremu i usluge ISO/DIS 21620 Tourism and related services — Heritage hotels — Equipment and service requirements IDT preštampavanjem en ISME/TK 011 03.080.30, 03.200.01
nMEST ISO/DIS 21621
Turizam i srodne usluge - Tradicionalni restorani - Vizuelni aspekti, dekoracija i usluge ISO/DIS 21621 Tourism and related services - Traditional restaurants - Visual aspects, decoration and services IDT preštampavanjem en ISME/TK 011 03.080.30, 03.200.01
nMEST EN ISO 18513
Usluge u turizmu - Hoteli i ostali tipovi turističkog smještaja - Terminologija EN ISO 18513 (ISO/DIS 18513:2020, IDT) Tourism services - Hotels and other types of tourism accommodation - Terminology IDT preštampavanjem en ISME/TK 011 01.040.03, 03.080.30

Ostavite komentar:


Komentari: