Institut za standardizaciju Crne Gore
Glavni meni
U izradi

Sajt je u izradi i neki podaci mogu da budu neodgovarajući ili neažurirani. Web shop nije u funkciji.

Osnovni pojmovi

normativni dokument

dokument koji utvrđuje pravila, smjernice ili karakteristike za aktivnosti ili njihove rezultate.

NAPOMENA Izraz „normativni dokument” je osnovni pojam koji obuhvata dokumente kao što su standardi, tehničke specifikacije, kodeks dobre prakse i propisi.

standard

dokument za opštu upotrebu, donesen konsenzusom i odobren od priznatog tijela, koji sadrži pravila, smjernice ili karakteristike aktivnosti ili njihove rezultate i koji ima za cilj postizanje optimalnog stepena uređenosti u datom kontekstu.

NAPOMENA Standardi moraju biti bazirani na provjerenim naučnim, tehnološkim i iskustvenim rezultatima, sa ciljem dostizanja optimalnog napretka zajednice.

(MEST EN 45020:2010, definicija 3.2)

tehnička specifikacija

dokument u kojem se propisuju tehnički zahtjevi koje treba zadovoljiti neki proizvod, proces ili usluga.

NAPOMENA 1 Kad god je to moguće, tehnička specifikacija treba da ukazuje na procedure pomoću kojih se može odrediti jesu li ispunjeni određeni zahtjevi.

NAPOMENA 2 Tehnička specifikacija može biti standard, dio standarda ili poseban dokument nezavisan od standarda.

(MEST EN 45020:2010, definicija 3.4)

tehnički izvještaj (TR)

dokument koji sadrži podatke različitih vrsta objavljenih u standardima ili tehničkim specifikacijama.

(ISO/IEC Direktiva – Dio 2:2018, tačka 3.1.8)

harmonizovani standardi (ekvivalentni standardi)

standardi za isti predmet rada, odobrenih od strane različitih tijela za standardizaciju, a koji osiguravaju zamjenjivost proizvoda, procesa i usluga ili obostrano razumijevanje rezultata ispitivanja ili informacija datih u skladu sa ovim standardima.

(MEST EN 45020:2010, definicija 6.1)

NAPOMENA „Harmonizovani – usklađeni standard” je izraz koji se koristi u Uredbi (EZ) br. 1025/2012 Evropskog parlamenta i Vijeća, što znači da je evropski standard usvojen na osnovu zahtjeva koji je dala Komisija za primjenu usklađenog zakonodavstva Evropske Unije.

(CEN/CENELEC Interni propisi – Dio 2:2020, definicija 2.5)

harmonizovani dokument (HD) (dokument o usklađivanju)

CENELEC standard koji se obavezno mora primijeniti na nacionalnom nivou, barem objavljivanjem njegovog naziva i broja HD pri čemu se moraju povući svi konfliktni nacionalni standardi.

(CEN/CENELEC Interni propisi – Dio 2:2020, definicija 2.9)

kodeks dobre prakse

dokument kojim se preporučuju načini ili procedure dizajniranja, izrade, ugradnje, održavanja ili upotrebe opreme, konstrukcija ili proizvoda.

(MEST EN 45020:2010, definicija 3.5)

NAPOMENA Kodeks dobre prakse može biti standard, dio standarda ili poseban dokument nezavisan od standarda.

propis

dokument koji sadrži obavezna zakonska pravila, a donosi ga nadležno tijelo.

(MEST EN 45020:2010, definicija 3.6)

tehnički propis

propis u kojem su tehnički zahtjevi dati ili neposredno ili upućivanjem na standard, tehničku specifikaciju ili kodeks dobre prakse ili uključivanjem sadržaja tih dokumenata.

(MEST EN 45020:2010, definicija 3.6.1)

NAPOMENA Tehnički propis može se dopuniti tehničkim uputstvima koja opisuju načine zadovoljenja zahtjeva u propisu, tj. odredbama o ispravnosti.