Institut za standardizaciju Crne Gore
Glavni meni
U izradi

Sajt je u izradi i neki podaci mogu da budu neodgovarajući ili neažurirani. Web shop nije u funkciji.

Komitet

U izradi

Nafta i naftni derivati Aktivan

Eurokodovi Aktivan

Prehrambeni proizvodi Aktivan

Upravljanje ljudskim resursima Aktivan

Društvena odgovornost Aktivan

Oprema pod pritiskom Aktivan

Građevinski proizvodi Aktivan

Životna sredina i sistemi upravljanja zaštitom životne sredine Aktivan

Turizam i srodne usluge Aktivan

Sredstva i uređaji za skladištenje i transport Aktivan

Tehnologija zaštite zdravlja Aktivan

Drvo i proizvodi od drveta Aktivan

Kodifikacija jezika Aktivan

Kvalitet rada u vaspitno-obrazovnim ustanovama U mirovanju

Sistemi upravljanja energijom i energetska efikasnost Aktivan

Elektroenergetika Aktivan

Informacione tehnologije Aktivan

Stručni savjet za standarde Aktivan

Stručno tijelo za standarde Aktivan