Institut za standardizaciju Crne Gore
Glavni meni
U izradi

Sajt je u izradi i neki podaci mogu da budu neodgovarajući ili neažurirani. Web shop nije u funkciji.

Mala i Srednja Preduzeća

Mala i srednja preduzeća (MSP) su preduzeća, čiji broj zaposlenih ne prelazi određeni broj. Pored broja zaposlenih kriterijumi za veličinu preduzeća mogu biti bruto prihodi i vrijednost sredstava.

Kriterijum Svjetske banke je da mikropreduzeće ima do 10 zaposlenih, a bruto prihodi i vrijednost sredstava manji od 0,1 miliona €. Malim preduzećima se smatraju ona koja imaju do 50 zaposlenih, bruto prihodi do 3 miliona €, a vrijednost sredstava do 15 miliona €. Srednja preduzeća su ona koja imaju do 300 zaposlenih, bruto prihode do 3 miliona €, a vrijednost sredstava do 15 miliona €.

Kriterijumi Evropske unije za MSP su da je broj zaposlenih ispod 250, a ukupni prihodi ispod 50 miliona €. Kriterijumi u Crnoj Gori za MSP su da je broj zaposlenih manji od 10, bruto prihodi do 700.000 € i vrijednost sredstava od 350.000 € za mikro preduzeća. Za mala preduzeća broj zaposlenih veći od 10, a manji od 50, bruto prihodi od 700.000 € do 8 miliona €, a vrijednost sredstava od 350.000 do 4 miliona €. Za srednja preduzeća broj zaposlenih veći od 50, a manji od 250, bruto prihodi od 8 miliona € do 40 miliona €, a vrijednost sredstava od 4 do 20 miliona €.

Od ukupno 23 miliona preduzeća i oko 100 miliona zaposlenih u ovom sektoru, koliko ih ima u Evropskoj uniji, čak 99 odsto su mala i srednja preduzeća. Ona doprinose ukupnom bruto društvenom proizvodu EU sa 60 odsto i obezbeđivala su uoči najnovijih primanja članica preko 80 miliona radnih mesta. To konkretno znači da u sektoru MSP rade dve trećine od ukupnog broja zaposlenih u privatnom sektoru u EU.

Standardizacija je ima veliki značaj za ove organizacije na mnogim poljima i otvara mnoga vrata za organizacije ovog tipa, kao što su:

– pomoć pri povećavanju produktivnosti i inovativnosti,

– otvaranju novih tržišta i privlačenju novih kupaca,

– smanjivanju troškova i poboljšavanju konkurentnosti.

Upoznavanje sa standardizacijom kroz učenje na prigodan način

Upoznavanje sa prednosti upotrebe standarda i učešća u standardizaciji je razvijeno pomoću CEN CENELEC-ovog alata za učenje za mala i srednja preduzeća. Novi alat e-učenja za 20 miliona evropskih MSP-a pruža priliku da se na brz i lak način upoznaju sa standardizacijom kroz učenje.

Značaj standarda za mala i srednja preduzeća

Ako malo ili srednje preduzeće koje želi da optimizuje svoje poslovanje, sada je omogućeno da se može uključiti i pomoći u razvoju standarda koji su im potrebni, a takođe su od značaja za organizacije sličnog tipa.

CEN i CENELEC zajedno sa SBS (Standardi za mala preduzeća) razvili su video zapis za MSP o važnosti standarda kao poslovnog alata. Video ispod poziva mala i srednja preduzeća da učestvuju u standardizaciji i da doprinesu pisanju standarda.

Standards, a business tool for SMEs

Standardi za mala i srednja preduzeća

Evropski standardi za mala i srednja preduzeća

MSP alati za rješenja

MSP alati za rješenja daju malim i srednjim preduzećima bolje razumijevanje kako korišćenje standarda može imati koristi za vaše poslovanje

MSP alat za upoznavanje i učenje

Ovaj alat za e-učenje za MSP sastoji se od 6 modula sa pojedinačnim predmetima. Svaki modul započinje pregledom ciljeva učenja, nakon čega slijedi animacija koja objašnjava predmet na osnovu konkretne situacije.