Institut za standardizaciju Crne Gore
Glavni meni
U izradi

Sajt je u izradi i neki podaci mogu da budu neodgovarajući ili neažurirani. Web shop nije u funkciji.

Projekti

Pretražite crnogorske, evropske i međunarodne standarde. Pretraga je moguća prema organizaciji koja je donosilac standarda, prema oznaci standarda ili klјučnoj riječ i izvršite želјenu pretragu. Možete dodati u pretragu i fazu u izradi standarda ili komitet koji je izradio standard.

Elektromagnetna kompatibilnost i radiospektar (ERM) - Radiotelefonski predajnici i prijemnici za pomorske mobilne usluge koji rade u VHF opsezima i upotrebljavaju se na vodenim putevima u unutrašnjosti - Dio 2: Harmonizovani evropski standard koji pokriva bitne zahtjeve prema članu 3.2 R&TTE direktive

60.60 Standard je objavljen

Stručno tijelo za standarde više

Elektromagnetna kompatibilnost i radiospektar (ERM) - Radiotelefonski predajnici i prijemnici za pomorske mobilne usluge koji rade u VHF opsezima i upotrebljavaju se na vodenim putevima u unutrašnjosti - Dio 3: Harmonizovani evropski standard koji pokriva bitne zahtjeve prema članu 3.3(e) R&TTE direktive

60.60 Standard je objavljen

Stručno tijelo za standarde više

Naftni proizvodi i korišćena ulja - Određivanje PCB-a i srodnih proizvoda - Dio 3: Određivanje i mjerenje količine polihlorovanih terfenila (PCT) i polihlorovanih benziltoluena (PCTB) gasnom hromatografijom (GC) sa detektorom apsorpcije elektrona (ECD)

60.60 Standard je objavljen

ISME/TK 001 više

Video-zapis - Format D-11 na 12,65 mm - Dio 2: Kompresija slike i tok podataka

60.60 Standard je objavljen

Stručno tijelo za standarde više

Postupci ispitivanja fiber optičkih komunikacionih podsistema – Dio 1-4: Opšti komunikacioni podsistemi – Metoda mjerenja fluksa koji okružuje izvor svjetlosti

60.60 Standard je objavljen

Stručno tijelo za standarde više

Tekstil - Kvantitativna hemijska analiza - Dio 2: Trokomponentne mješavine vlakana

60.60 Standard je objavljen

Stručno tijelo za standarde više

Tekstil - Kvantitativna hemijska analiza - Dio 3: Mješavine acetatnih i nekih drugih vlakana (metoda upotrebom acetona)

60.60 Standard je objavljen

Stručno tijelo za standarde više

Postupci ispitivanja fiber optičkih komunikacionih podsistema – Dio 2-1: Digitalni sistemi – Mjerenje osjetljivosti i preopterećenja prijemnika

60.60 Standard je objavljen

Stručno tijelo za standarde više

Video-zapis - Format D-11 na 12,65 mm - Dio 3: Mapiranje podataka preko SDTI-ja

60.60 Standard je objavljen

Stručno tijelo za standarde više

Nafta i srodni proizvodi - Određivanje starenja inhibiranih ulja i fluida - TOST metoda – Dio 1: Postupak za mineralna ulja

60.60 Standard je objavljen

ISME/TK 001 više

Video-sistemi (progresivni 625/50) - Podaci slike i njoj pridruženi podaci dobijeni korišćenjem vertikalnog intervala gašenja - Analogni interfejs

60.60 Standard je objavljen

Stručno tijelo za standarde više

Nafta i srodni proizvodi - Određivanje starenja inhibiranih ulja i fluida - TOST metoda – Dio 2: Postupak za hidraulične tečnosti kategorije HFC

60.60 Standard je objavljen

ISME/TK 001 više

Metode mjerenja za DVD uređaje za reprodukciju

60.60 Standard je objavljen

Stručno tijelo za standarde više

Tekstil - Kvantitativna hemijska analiza - Dio 1: Opšta načela ispitivanja

60.60 Standard je objavljen

Stručno tijelo za standarde više

Aktivne fiber optičke komponente i sklopovi - Standardi za kućište i interfejs - Dio 16: Komponente predajnika i prijemnika za upotrebu sa interfejsom LC-konektora

60.60 Standard je objavljen

Stručno tijelo za standarde više

Tekstil - Kvantitativna hemijska analiza - Dio 5: Mješavine viskoznih, bakarnih ili modalnih i pamučnih vlakana (metoda upotrebom natrijum tetrahidroksidcinkata)

60.60 Standard je objavljen

Stručno tijelo za standarde više

Postupci ispitivanja fiber optičkih komunikacionih podsistema - Dio 2-3: Digitalni sistemi - Mjerenje podrhtavanja (džitera) i klizanja faze (vandera)

60.60 Standard je objavljen

Stručno tijelo za standarde više

Format velike gustine zapisa na sistemima za CD R/RW diskove - Format HD BURN

60.60 Standard je objavljen

Stručno tijelo za standarde više