Institut za standardizaciju Crne Gore
Glavni meni
 • Bezbjednost hrane – Hrana najboljeg kvaliteta
  Bezbjednost hrane – Hrana najboljeg kvaliteta

 • Oprema za odmor i razonodu – Bezbjednost na prvom mjestu
  Oprema za odmor i razonodu – Bezbjednost na prvom mjestu

 • Kvalitet vode – Kvalitetnija voda, više zdravlja
  Kvalitet vode – Kvalitetnija voda, više zdravlja

 • Elektronika i IT – Kvalitetnija infrastruktura poboljšava performanse
  Elektronika i IT – Kvalitetnija infrastruktura poboljšava performanse

 • Životna sredina – Čuvajući prirodu čuvamo sebe
  Životna sredina – Čuvajući prirodu čuvamo sebe

 • Energetska efikasnost – Manja potrošnja energije za isti posao
  Energetska efikasnost – Manja potrošnja energije za isti posao

 • Građevinarstvo – Gradi sigurno i efikasno
  Građevinarstvo – Gradi sigurno i efikasno

 • Obnovljivi izvori energije – Prirodna energija za nas
  Obnovljivi izvori energije – Prirodna energija za nas

Novosti & Događaji

Sporazum o saradnji | ISME & CUP

28-11-2022 više

Seminar uspješno realizovan | 25. novembar

28-11-2022 više

NAJAVA OBUKE: Analiza zahtjeva standarda MEST EN ISO 14001:2016

17-11-2022 više

vidite više ...


Institut za standardizaciju Crne Gore

Evropska Unija prepoznaje procese standardizacije kao preduslov za uključivanje u međunarodne i evropske integracione tokove i kao osnovu za uklanjanje tehničkih barijera u trgovini, tj. obezbjeđivanje slobodnog protoka roba i usluga.


Nacrt ISME standarda na javnoj raspravi

Svrha javne rasprave je da pruži svim zainteresovanim stranama istu mogućnost za dostavu komentara i primjedbi na nacrte standarda. Trajanje javne rasprave je 60 dana od datuma početka javne rasprave ili može biti i kraće ako to zahtijevaju razlozi bezbjednosti, zdravlja i životne sredine, ali ne manje od 30 dana. Kompletan tekst nacrta standarda može se pročitati u standardoteci Instituta i opšte informacije o nacrtima standarda (naslov, predmet i područje rada itd.) dostupne su na našoj web stranici. Svoje komentare i primjedbe na nacrte MEST standarda koji vas zanimaju možete poslati sekretaru nacionalnog komiteta (NC).

Motorna klizna vrata za pješake sa funkcijom samozatvaranja - Zahtjevi i metode ispitivanja

40.20 Započeto glasanje za DIS: 12 sedmica

ISME/TK 009 više

Mjerenje električne energije (naizmjenična struja) - Upravljanje tarifom i opterećenjem - Dio 11: Posebni zahtjevi za kontrolu prijemnika elektronskih impulsa

40.20 Započeto glasanje za DIS: 12 sedmica

ISME/TK E 006 više

Električne instalacije na zgradama - Dio 5-51: Selekcija i postavljanja električne opreme - Opšta pravila

40.20 Započeto glasanje za DIS: 12 sedmica

ISME/TK E 006 više

Električne instalacije niskog napona - Dio 7-705: Zahtjevi za specijalne instalacije i lokacije - Objekti za poljoprivredu i hortikulturu

40.20 Započeto glasanje za DIS: 12 sedmica

ISME/TK E 006 više

Preporučene metode mjerenja na prijemnicima emitovanih televizijskih programa - Dio 5: Električna mjerenja na televizijskim prijemnicima sa više zvučnih kanala korišćenjem dvokanalnog sistema sa NICAM digitalizovanim zvukom

40.20 Započeto glasanje za DIS: 12 sedmica

ISME/TK E 013 više

Sijalice za opšte osvjetljenje sa ugrađenim predspojnim uređajima - Zahtjevi za performance

40.20 Započeto glasanje za DIS: 12 sedmica

ISME/SSS/SC 7 više

Vjetrogeneratori - Zaštitne mjere - Zahtjevi za projektovanje, pogon i održavanje

40.20 Započeto glasanje za DIS: 12 sedmica

ISME/TK E 004 više

Niskonaponske električne instalacije - Dio 8-1: Funkcionalni aspekti - Energetska efikasnost

40.20 Započeto glasanje za DIS: 12 sedmica

ISME/TK E 006 više

Sistemi industrijske automatizacije — Specifikacija poruke o proizvodnji — Dio 1: Definicija usluge

40.20 Započeto glasanje za DIS: 12 sedmica

ISME/SSS više

Papir, karton, celuloza i celulozni nanomaterijali - Određivanje sadržaja suve materije metodom sušenja u sušnici - Dio 1: Materijali u čvrstom obliku

40.20 Započeto glasanje za DIS: 12 sedmica

ISME/TK 015 više