Institut za standardizaciju Crne Gore
Glavni meni
 • Bezbjednost hrane – Hrana najboljeg kvaliteta
  Bezbjednost hrane – Hrana najboljeg kvaliteta

 • Oprema za odmor i razonodu – Bezbjednost na prvom mjestu
  Oprema za odmor i razonodu – Bezbjednost na prvom mjestu

 • Kvalitet vode – Kvalitetnija voda, više zdravlja
  Kvalitet vode – Kvalitetnija voda, više zdravlja

 • Elektronika i IT – Kvalitetnija infrastruktura poboljšava performanse
  Elektronika i IT – Kvalitetnija infrastruktura poboljšava performanse

 • Životna sredina – Čuvajući prirodu čuvamo sebe
  Životna sredina – Čuvajući prirodu čuvamo sebe

 • Energetska efikasnost – Manja potrošnja energije za isti posao
  Energetska efikasnost – Manja potrošnja energije za isti posao

 • Građevinarstvo – Gradi sigurno i efikasno
  Građevinarstvo – Gradi sigurno i efikasno

 • Obnovljivi izvori energije – Prirodna energija za nas
  Obnovljivi izvori energije – Prirodna energija za nas

Novosti & Događaji

Najava obuka

03-10-2022 više

Početak javne rasprave

30-09-2022 više

Svjetski dan bez automobila | 22. septembar

22-09-2022 više

vidite više ...


Institut za standardizaciju Crne Gore

Evropska Unija prepoznaje procese standardizacije kao preduslov za uključivanje u međunarodne i evropske integracione tokove i kao osnovu za uklanjanje tehničkih barijera u trgovini, tj. obezbjeđivanje slobodnog protoka roba i usluga.


Nacrt ISME standarda na javnoj raspravi

Svrha javne rasprave je da pruži svim zainteresovanim stranama istu mogućnost za dostavu komentara i primjedbi na nacrte standarda. Trajanje javne rasprave je 60 dana od datuma početka javne rasprave ili može biti i kraće ako to zahtijevaju razlozi bezbjednosti, zdravlja i životne sredine, ali ne manje od 30 dana. Kompletan tekst nacrta standarda može se pročitati u standardoteci Instituta i opšte informacije o nacrtima standarda (naslov, predmet i područje rada itd.) dostupne su na našoj web stranici. Svoje komentare i primjedbe na nacrte MEST standarda koji vas zanimaju možete poslati sekretaru nacionalnog komiteta (NC).

Motorna klizna vrata za pješake sa funkcijom samozatvaranja - Zahtjevi i metode ispitivanja

40.20 Započeto glasanje za DIS: 12 sedmica

ISME/TK 009 više

Specifikacije za jedinjenja od rastvorenih polimerizovanih smola za električnu izolaciju - Dio 3: Specifikacije za pojedinačne materijale - List 11: Prah za premaz na bazi epoksidne smole

40.20 Započeto glasanje za DIS: 12 sedmica

ISME/SSS više

BUS mikroprocesorskog sistema - 8-bitni i 16-bitni podaci (MULTIBUS I) - Dio 3: Mehanički i pin opisi za konfiguraciju Eurocard sa pin i utičnicom (indirektnim) konektorima

40.20 Započeto glasanje za DIS: 12 sedmica

ISME/SSS više

Pirinač - Određivanje sadržaja amiloze - Dio 1: Spektrofotometrijska metoda sa postupkom odmašćivanja metanolom i sa kalibracionim rastvorima amiloze krompira i amilopektina voštanog pirinča

40.20 Započeto glasanje za DIS: 12 sedmica

ISME/TK 003 više

Mikrobiologija lanca hrane - Metode otkrivanja larvi Anisakidae L3 u ribi i proizvodima od ribe - Dio 1: UV metoda kompresije

40.20 Započeto glasanje za DIS: 12 sedmica

ISME/TK 003 više

Mikrobiologija lanca hrane - Metode otkrivanja larvi Anisakidae L3 u ribi i proizvodima od ribe - Dio 2: Metoda vještačke digestije

40.20 Započeto glasanje za DIS: 12 sedmica

ISME/TK 003 više

Mikrobiologija lanca hrane - Horizontalna metoda za određivanje virusa hepatitisa A i norovirusa, korišćenjem RT-PCR u realnom vremenu - Dio 1: Metoda za kvantifikaciju

40.20 Započeto glasanje za DIS: 12 sedmica

ISME/TK 003 više

Mikrobiologija lanca hrane - Validacija metode - Dio 3: Protokol za verifikaciju referentnih i validovanih alternativnih metoda u jednoj laboratoriji

40.20 Započeto glasanje za DIS: 12 sedmica

ISME/TK 003 više

Mjerenje električne energije (naizmjenična struja) - Upravljanje tarifom i opterećenjem - Dio 11: Posebni zahtjevi za kontrolu prijemnika elektronskih impulsa

40.20 Započeto glasanje za DIS: 12 sedmica

ISME/TK E 006 više

Optička vlakna - Dio 2-10: Specifikacija proizvoda - Specifikacija po sekcijama za multimodna vlakna kategorije A1

40.20 Započeto glasanje za DIS: 12 sedmica

ISME/SSS više