Institut za standardizaciju Crne Gore

5. Jun - Svjetski dan zaštite životne sredine

Generalna skupština UN je 1972. godine 5. jun proglasila Svjetskim danom zaštite životne sredine (WED). Prva proslava pod sloganom „Samo jedna zemlja“ održala se 1974. godine. U narednim godinama, WED se razvio kao platforma za podizanje svijesti o problemima sa kojima se suočava naša okolina, kao što su zagađenje vazduha, zagađenje plastikom, ilegalna trgovina divljim životinjama, održiva potrošnja, povećanje nivoa mora i bezbjednost hrane, itd. Dalje, WED pomaže u pokretanju promjena u obrascima potrošnje i u nacionalnoj i međunarodnoj politici zaštite životne sredine.

Tema Svjetskog dana zaštite životne sredine 2021. godine je „Obnova ekosistema“, a predviđeno je pokretanje Dekade UN-a o obnovi ekosistema. Obnova ekosistema može imati različite oblike: uzgajanje drveća, ozelenjavanje gradova, preoblikovanje vrtova, promjena načina ishrane ili čišćenje rijeka i obala.

Obnavljanje ekosistema podrazumijeva pomoć u oporavku ekosistema koji su degradirani ili uništeni, kao i očuvanje ekosistema koji su još uvek netaknuti. Zdraviji ekosistemi, sa bogatijom biodiverzitetom, donose veće koristi poput plodnijeg tla, većih prinosa drveta i ribe i većih zaliha gasova staklene bašte.

Obnova se može dogoditi na mnogo načina, na primjer aktivnom sadnjom ili uklanjanjem pritisaka kako bi se priroda mogla sama oporaviti. Nije uvjek moguće vratiti ekosistem u prvobitno stanje. I dalje nam je potrebno poljoprivredno zemljište i infrastruktura na zemljištu koje je nekada bilo šuma, na primjer, a ekosistemi, poput društava, moraju se prilagoditi promjenljivoj klimi.

Od sada do 2030. godine, obnova 350 miliona hektara degradiranih kopnenih i vodenih ekosistema mogla bi da generiše 9 triliona američkih dolara u uslugama ekosistema. Obnavljanjem bi se takođe moglo ukloniti 13 do 26 gigatona gasova staklene bašte iz atmosfere. Ekonomske koristi od takvih intervencija premašuju devet puta veću cijenu ulaganja, dok je neaktivnost najmanje tri puta skuplja od obnove ekosistema.

Mogu se obnoviti sve vrste ekosistema, uključujući šume, obradiva zemljišta, gradove, močvare i okeane. Inicijative za obnovu može pokrenuti gotovo svako, od vlada i razvojnih agencija do preduzeća, zajednica i pojedinaca. To je zato što su uzroci degradacije mnogi i različiti i mogu imati uticaja u različitim razmjerama.

Zvanična svjetska proslava održaće se 4-5. juna, gala virtuelnim lansiranjem, pozdravljajući Dekadu UN-a za obnavljanje ekosistema. Događaj će sadržati nadahnjujuće poruke svjetskih lidera, aktivista, poznatih ličnosti i muzičke performanse, kao i program zemlje domaćina Pakistana. Da biste se pridružili proslavama i aktivnostima u Ženevi, istražite namjenski odjeljak ove stranice.