Institut za standardizaciju Crne Gore
Glavni meni
 • Bezbjednost hrane – Hrana najboljeg kvaliteta

  Bezbjednost hrane – Hrana najboljeg kvaliteta

 • Oprema za odmor i razonodu – Bezbjednost na prvom mjestu

  Oprema za odmor i razonodu – Bezbjednost na prvom mjestu

 • Kvalitet vode – Kvalitetnija voda, više zdravlja

  Kvalitet vode – Kvalitetnija voda, više zdravlja

 • Elektronika i IT – Kvalitetnija infrastruktura poboljšava performanse

  Elektronika i IT – Kvalitetnija infrastruktura poboljšava performanse

 • Životna sredina – Čuvajući prirodu čuvamo sebe

  Životna sredina – Čuvajući prirodu čuvamo sebe

 • Energetska efikasnost – Manja potrošnja energije za isti posao

  Energetska efikasnost – Manja potrošnja energije za isti posao

 • Građevinarstvo – Gradi sigurno i efikasno

  Građevinarstvo – Gradi sigurno i efikasno

 • Obnovljivi izvori energije – Prirodna energija za nas

  Obnovljivi izvori energije – Prirodna energija za nas

Novosti & Događaji

Tehnički problem u ISO i CEN/CENELEC

28-01-2022 više

Srećni praznici!

31-12-2021 više

Početak javne rasprave

27-12-2021 više

vidite više ...


Institut za standardizaciju Crne Gore

Evropska Unija prepoznaje procese standardizacije kao preduslov za uključivanje u međunarodne i evropske integracione tokove i kao osnovu za uklanjanje tehničkih barijera u trgovini, tj. obezbjeđivanje slobodnog protoka roba i usluga.


Nacrt ISME standarda na javnoj raspravi

Svrha javne rasprave je da pruži svim zainteresovanim stranama jednaku mogućnost za dostavu komentara i primjedbi na nacrte standarda. Trajanje javne rasprave je 60 dana od datuma početka javne rasprave ili može biti i kraće ako to zahtijevaju razlozi bezbjednosti, zdravlja i životne sredine, ali ne manje od 30 dana. Kompletan tekst nacrta standarda može se kupiti ili pročitati u standardoteci Instituta i opšte informacije o nacrtima standarda (naslov, predmet i područje rada itd.) dostupne su na našoj web stranici. Svoje komentare i primjedbe na nacrte MEST standarda koji vas zanimaju možete poslati sekretaru nacionalnog komiteta (NC).

Fotonaponski uređaji – Dio 3: Principi mjerenja za kopnene fotonaponske (PV) solarne uređaje sa podacima o referentnoj spektralnoj iradijaciji

40.20 Započeto glasanje za DIS: 12 sedmica

ISME/TK E 004 više

Inteligentni transportni sistemi – Prostorni podaci za ITS – Razmjena podataka pri promjeni osobina puta

40.20 Započeto glasanje za DIS: 12 sedmica

ISME/TK E 013 više

Fotonaponski uređaji - Dio 7: Računanje korekcije odstupanja spektralnog odziva za mjerenja fotonaponskih uređaja

40.20 Započeto glasanje za DIS: 12 sedmica

ISME/TK E 004 više

Konektori za jednosmjerne aplikacije u fotonaponskim sistemima - Bezbjednosni zahtjevi i ispitivanja

40.20 Započeto glasanje za DIS: 12 sedmica

ISME/TK E 004 više

Fotonaponski sistemi za generisanje energije - EMC zahtjevi i metode ispitivanja opreme za pretvaranje energije

40.20 Započeto glasanje za DIS: 12 sedmica

ISME/TK E 004 više

Postupci mjerenja za materijale koji se koriste u fotonaponskim modulima - Dio 1-7: Kapsule - Postupak ispitivanja optičke izdržljivosti

40.20 Započeto glasanje za DIS: 12 sedmica

ISME/TK E 004 više

Postupci mjerenja za materijale koji se koriste u fotonaponskim modulima - Dio 5-1: Ivične zaptivke - Predložene metode ispitivanja za upotrebu sa ivičnim zaptivnim materijalima

40.20 Započeto glasanje za DIS: 12 sedmica

ISME/TK E 004 više

Zemaljski fotonaponski moduli (PV) - Sistem kvaliteta za proizvodnju PV modula

40.20 Započeto glasanje za DIS: 12 sedmica

ISME/TK E 004 više

Vjetrogeneratori - Dio 24: Zaštita od atmosferskog pražnjenja

40.20 Započeto glasanje za DIS: 12 sedmica

ISME/TK E 004 više

Sistemi za proizvodnju energije vjetra - Dio 21-1: Mjerenje i procjena električnih karakteristika - Vjetrogeneratori

40.20 Započeto glasanje za DIS: 12 sedmica

ISME/TK E 004 više