Institut za standardizaciju Crne Gore

Aktivnost Instituta povodom globalne kampanje "Očistimo svijet"

U cilju obilježavanja 30 godina od usvajanja Deklaracije o ekološkoj državi Crnoj Gori, kao i obilježavanja jedne od najvećih ekoloških kampanja za zaštitu životne sredine „Očistimo svijet“ koja se održava svakog trećeg vikenda u septembru, Institut za standardizaciju Crne Gore (ISME) se, kao društveno odgovorna firma, pridružio akciji “Za ljepšu i zdraviju Crnu Goru” kroz sprovođenje aktivnosti čišćenja lokaliteta “Tunjevo” u dolini rijeke Zete. Pored toga Institut želi da u ovom periodu promoviše značaj standarda koji su donešeni i na nacionalnom nivou, a koji podržavaju i pospješuju brigu o zdravijoj životnoj sredini.

Kao nacionalna institucija za oblast standardizacije u Crnoj Gori, kroz izradu i usvajanje standarda, Institut podstiče privredni rast zemlje vodeći računa o održivom razvoju i podizanju svijesti o značaju zaštite životne sredine doprinoseći realizaciji Agende Ujedinjenih nacija za održivi razvoj do 2030. godine, kako bi osigurali održivu budućnost za sve stanovnike planete Zemlje.

Institut je objavio preko 700 MEST standarda i srodnih dokumenata iz oblasti zaštite životne sredine koji pomažu zainteresovanim stranama, iz različitih društvenih djelatnosti, da preduzmu aktivnosti u cilju očuvanja prirode, a takođe i da daju svoj doprinos kroz učešće u standardizaciji i razvoju standarda.

Tehnički komitet Instituta, ISME/TK 10: Životna sredina i sistemi upravljanja zaštitom životne sredine, nadležan je za standarde koji se odnose na: tretmane otpadnih voda, uticaj staklene bašte, upravljanje otpadom, upravljanje kvalitetom vode/vazduha/zemljišta, smanjivanje emisije izduvnih gasova, mora i obalnog područja, prirodu, šume itd.

U znak podrške akciji “Za ljepšu i zdraviju Crnu Goru” Institut za standardizaciju Crne Gore je pokrenuo aktivnosti koje će doprinijeti promovisanju univerzalnih vrijednosti od značaja za jačanje svijesti građana Crne Gore o potrebi i važnosti zaštite životne sredine kroz promociju standarda:

Institut će kroz svoje aktivnosti i dalje nastaviti da doprinosi podizanju globalne svijesti o ekološkim problemima i očuvanju životne sredine ukazujući na najbolja rješenja kroz primjenu strandarda.