Institut za standardizaciju Crne Gore
Glavni meni

Analiza DACUM tehnike na ISO obuci

U periodu 04.09.2022. - 08.09.2022. godine, u Ženevi (Švajcarska), održana je ISO obuka, na temu „Razvoj okvira kompetencija za osobe uključene u razvoj standarda“.

U okviru predviđene teme se analizirala DACUM tehnika, „Razvoj nastavnog plana i programa“, koja predstavlja tehniku grupnog odlučivanja. DACUM tehnikom se pristupa analizi zanimanja, odnosno radnih zadataka u smislu dužnosti, zadataka, znanja, vještina, osobina i stavova zaposlenih. Analiza radnih zadataka se sprovodi kako bi se identifikovala znanja, vještine i sposobnosti, koje osoba na određenom radnom mjestu treba da posjeduje.

DACUM tehnika je prvobitno razvijena u Kanadi i imala je veliku primjenu na univerzitetima. Poslednjih godina, DACUM tehnika se uspješno koristi u preduzećima, industriji i obrazovnim institucijama, s ciljem identifikovanja sadržaja koji treba da bude uključen u nastavni plan i program obrazovanja i obuka, kao i da se identifikuju moguće praznine u znanju.

Predavači na ISO konferenciji su bili: Dr. Cyntha Woodley, potpredsjednica za profesionalno testiranje i vodeći psihometrijski stručnjak, aktivno uključena u Američkim nacionalnim institutom za standarde (ANSI) i Međunarodnoj organizaciji za standardizaciju (ISO) u razvoju  standarda ISO/IEC 17024 i Dr. Vijay Krishna, asistent na obuci. Među predstavnicima 20 organizacija za standardizaciju, ispred Instituta za standardizaciju Crne Gore, prisustvovao je i mr Neško Šćekić, dipl.inž.maš. i vodeći inženjer u Sektoru za standarde Instituta.