Institut za standardizaciju Crne Gore

28. april - Svjetski dan bezbjednosti i zdravlja na radu

Međunarodna organizacija rada (International Labour Organization, ILO) proglasila je 28. april za Svjetski dan bezbjednosti i zdravlja na radu, sa ciljem podizanja svijesti o značaju zdravlja i bezbjednosti na radu i usvajanju bezbjednih praksi na radnim mjestima. Svake godine, obilježavanje ovog dana vezano je za određenu temu iz područja zaštite na radu.

Tema Svjetskog dana zaštite na radu za 2021. godinu koju je postavila Međunarodna organizacija rada je Predvidjeti, pripremiti se i odgovoriti na krize i investirati u otporne sisteme zaštite na radu. Ova tema priznaje uticaj koji je globalna pandemija COVID-19 imala na naš radni vijek i važnost izgradnje efikasnog, elastičnog i prilagodljivog okvira za zaštitu zdravlja i bezbjednost na radu.

Iz ove oblasti posebno se može izdvojiti standard MEST ISO 45001:2018 - Sistemi menadžmenta zaštitom zdravlja i bezbjednošću na radu - Zahtjevi sa uputstvom za upotrebu, koji je ISME objavio na crnogorskom i engleskom jeziku. Primjenom ovog standarda svaka organizacija, ima mogućnost da obezbijedi bezbjedna i zdrava radna mjesta, spriječi povrede u vezi sa radom i narušavanje zdravlja, kao i da proaktivno poboljša performanse koje se odnose na zaštitu zdravlja i bezbjednost na radu.

Standard MEST ISO 45001 ima strukturu koja je primijenjena i kod ostalih standarda sistema menadžmenta, kao što su: MEST EN ISO 9001 - Sistemi menadžmenta kvalitetom - Zahtjevi i MEST EN ISO 14001 - Sistemi menadžmenta životnom sredinom - Zahtjevi sa uputstvom za korišćenje, što značajno olakšava integraciju standarda u postojeće sisteme organizacije. Pored navedenih, Institut za standardizaciju Crne Gore nudi veliki broj crnogorskih standarda koji su identični sa evropskim i međunarodnim standardima, a čijom se primjenom može značajno uticati na povećanje bezbjednosti i zdravlja na radu, kao što su:

MEST CEN/TS 16415:2019 Oprema za ličnu zaštitu protiv padova sa visine - Uređaji za sidrenje - Preporuke za uređaje za sidrenje koje istovremeno upotrebljava više osoba

MEST CR 13464:2019 Uputstvo za izbor, upotrebu i održavanje štitnika za oči i lice

MEST EN 12477:2009 Zaštitne rukavice za zavarivače

MEST CEN/TR 15419:2019 Zaštitna odjeća - Uputstvo za izbor, korišćenje, staranje i održavanje zaštitne odjeće koja štiti od hemikalija

MEST CEN/TR 14560:2019 Uputstvo za izbor, korišćenje, staranje i održavanje zaštitne odjeće koja štiti od toplote i plamena

MEST CEN ISO/TR 18690:2019 Smjernice za izbor, korišćenje i održavanje bezbjednosne i radne obuće i druge opreme za ličnu zaštitu koja štiti stopala i noge

MEST EN 1263-2:2015 Privremena radna oprema - Zaštitne mreže - Dio 2: Zahtjevi za bezbjedno postavljanje zaštitnih mreža

Primjenom standarda organizacije stiču konkurentsku prednost jer su proizvodi u skladu sa standardima, olakšana im je tehnološka saradnja, povećavaju efikasnost i bezbjednost, sprečavaju prepreke u trgovini, lakše dokazuju kvalitet i usaglašenost, smanjuju troškove i rizik poslovanja. Implementacijom standarda organizacija postaje uređen sistem koji, zadovoljavajući zahtjeve standarda, svojim korisnicima obezbjeđuje kvalitetne i bezbjedne proizvode i održivo upravlja organizacijom.