Institut za standardizaciju Crne Gore
Glavni meni

Autorska prava

Autorska prava, zaštita autorskih prava i eksploataciona prava Instituta, kao vlasnika autorskih prava, tretiraju se u skladu sa Zakonom o autorskim i srodnim pravima ("Službeni list Crne Gore", br. 037/11 od 29.07.2011, 053/16 od 11.08.2016), Zakonom o standardizaciji (Službeni list Crne Gore", br. 145/21 od 31.12.2021),CEN/CENELEC Uputstvom 10, ISO POCOSA i drugim internim dokumentima.

Standardi i srodni dokumenti (tehničke specifikacije, tehnički izvještaji, uputstva i slični dokumenti), kao neslužbeni tekstovi (za razliku od službenih tekstova koji nemaju autorsko pravnu zaštitu) su originalna i jedinstvena autorska djela.

Umnožavanje, u cjelini ili djelimično, kao i distribucija crnogorskih standarda i srodnih dokumenata dozvoljeni su samo uz saglasnost i u skladu sa pravilima Instituta.

Institut, kao član Međunarodne organizacije za standardizaciju (ISO), Međunarodne elektrotehničke komisije (IEC), Evropskog komiteta za standardizaciju (CEN) i Evropskog komiteta za standardizaciju u oblasti elektrotehnike (CENELEC), i kao NSO (nacionalna organizacija za standarde) Evropskog instituta za standarde u oblasti telekomunikacija (ETSI), ima statutarne, ugovorne i moralne obaveze da učini svaki napor u cilju promovisanja i unaprjeđivanja legalne upotrebe i sprječavanja neovlašćenog korišćenja njihovih publikacija u Crnoj Gori, koje su zaštićene autorskim pravima, kao i njihovih poslovnih naziva (imena) i znakova razlikovanja koji su zaštićeni žigovima (žigovnim pravima).

Institut koristi optimalnu zaštitu autorskih prava svih publikacija koje su dostupne, kako je predloženo u CEN CENELEC vodiču 10, podtačka 4.5 (Izjave o autorskim pravima i vodeni žigovi).

Institut ima pravo i obavezu da preduzima adekvatne komercijalne i druge mjere, a kada je potrebno, i pravne radnje, radi zaštite svoje intelektualne svojine, intelektualne svojine međunarodnih i evropskih organizacija za standardizaciju, kao i intelektualne svojine nacionalnih tijela za standarde stranih zemalja sa kojima je Institut zaključio odgovarajuće komercijalne ugovore ili sporazume.