Institut za standardizaciju Crne Gore
Glavni meni

Osnovni pojmovi

standardizacija je aktivnost na utvrdivanju odredaba za opštu i višekratnu upotrebu, u odnosu na stvarne ili potencijalne probleme, radi postizanja optimalnog nivoa uredenosti u odredenoj oblasti;

standard je dokument utvrden konsenzusom i donijet od priznatog tijela, u kome se za opštu i višekratnu upotrebu utvrduju pravila, smjernice ili karakteristike za aktivnosti ili njihove rezultate radi postizanja optimalnog nivoa uredenosti u odredenoj oblasti. Standard takode može da sadrži ili da se iskljucivo odnosi na terminologiju, simbole, zahtjeve koji se odnose na pakovanje, oznacavanje ili obilježavanje ako se primjenjuju na proizvod, metod proizvodnje ili obrade;

međunarodni standard je standard koji su donijele međunarodne organizacije (međunarodna tijela) za standardizaciju i koji je dostupan javnosti;

evropski standard je standard koji su donijele evropske organizacije za standardizaciju i koji je dostupan javnosti;

crnogorski standard je standard koji je donio Institut za standardizaciju Crne Gore i koji je dostupan javnosti;

srodni dokument iz oblasti standardizacije (srodni dokument) je dokument koji je donijela organizacija za standardizaciju i koji je dostupan javnosti, a ne ispunjava uslove da bude donesen kao standard;

donošenje standarda ili srodnog dokumenta je skup koordiniranih aktivnosti koje započinju usvajanjem predloga za donošenje standarda ili srodnog dokumenta, a završavaju se donošenjem akta o njegovom proglašenju;

zainteresovana strana je privredno društvo, drugo pravno lice, preduzetnik i drugo fizičko lice koji su zainteresovani za standardizaciju;

konsenzus je opšti sporazum o bilo kom značajnom pitanju postignut tako da se uzmu u obzir stanovišta svih zainteresovanih strana i da se usaglase svi suprotstavljeni stavovi, pri čemu se pod konsenzusom ne podrazumijeva jednoglasnost;

ocjenjivanje usaglašenosti sa propisanim zahtjevima je svaka aktivnost kojom se posredno ili neposredno utvrđuje da li su ispunjeni određeni zahtjevi;

znak usaglašenosti je znak ili oznaka koja je stavljena na proizvod u skladu sa pravilima i koji ukazuje na njegovu usaglašenost sa zahtjevima standarda;