Institut za standardizaciju Crne Gore

Početak javne rasprave

Institut za standardizaciju Crne Gore je objavio javnu raspravu br. 6/2021, za ukupno 384 standarda i srodnih dokumenata (lista javne rasprave je na početnoj strani). Javna rasprava je počela 26.07.2021. i trajaće do 24.09.2021. godine.