Institut za standardizaciju Crne Gore

Početak javne rasprave

Institut za standardizaciju Crne Gore je objavio javnu raspravu br. 7/2021, za ukupno 627 standarda i srodnih dokumenata (lista javne rasprave je na početnoj strani). Javna rasprava je počela 4.10.2021. i trajaće do 3.12.2021. godine.