Institut za standardizaciju Crne Gore

Početak javne rasprave

Institut za standardizaciju Crne Gore je objavio javnu raspravu br. 3/2021, za ukupno 303 standarda i srodnih dokumenata (lista javne rasprave je na početnoj strani). Javna rasprava je počela 05.03.2021. i trajaće do 04.05.2021. godine.