Institut za standardizaciju Crne Gore
Glavni meni

Benefiti od standardizacije

ZA JAVNU UPRAVU: Standardizacija je funkcionalni instrument samoregulacije. Standardizacija kroz standarde daje osnovu za izradu tehničkih propisa, značajan broj tehničkih propisa se poziva na standarde. Standardizacija je ključan faktor u ojačavanju niza vladinih političkih aktivnosti uključujući prevazilaženje trgovinskih barijera, poštenu trgovinu i zaštitu interesa potrošača, zaštitu okoline i društvenog interesa, bezbjednost na radu, sprovođenje konkurentnosti, inovativnosti itd.

ZA PRIVATNI SEKTOR: Kompanije koje se uključe u proces standardizacije su u direktnom kontaktu sa stručnjacima iz drugih oblasti sa jedne strane i potencijalnim konkurentima sa druge strane. Primjenom standarda, privatnom sektoru se omogućava da koriste postojeća rješenja, priznate zahtjeve o bezbjednosti i kvalitetu, da izlaze na tržište sa proizvodima i uslugama koji ispunjavaju važeće zahtjeve.

ZA POTROŠAČE: Značenje standardizacije za potrošače je u tome da su proizvodi i usluge jeftiniji, a proizvodi su bezbjedniji i imaju prihvatljive nivoe kvaliteta (standardi su osnova za oznake kvaliteta i bezbjednosti proizvoda), što potrošačima pruža mogućnost izbora u pogledu cijene koštanja. Standardi osiguravaju da su proizvodi ekološki prihvatljivi i da odgovaraju svojoj svrsi, što u konačnom koristi potrošaču.

ZA INSPEKCIJE: Korišćenjem standarda, inspekcijama se omogućava efikasnija kontrola postignute bezbjednosti proizvoda, kao i lakša identifikacija neusaglašenosti kod proizvoda. Standardi se široko koriste pri zaštiti na radu, zaštiti životne sredine i drugim oblastima. Standardi takođe obezbjeđuju pravnu sigurnost, posebno u slučaju kada treba identifikovati opasne proizvode ili neusaglašene proizvode nakon plasiranja na tržišta.