Institut za standardizaciju Crne Gore
.

Biljana Babović

Biljana Babović

Sektor za pravne, finansijske, informaciono-dokumentacione poslove i međunarodnu saradnju - Odjeljenje za opšte i pravne poslove

Biljana Babović

Sektor za pravne, finansijske, informaciono-dokumentacione poslove i međunarodnu saradnju - Odjeljenje za opšte i pravne posloveE-mail: biljana.babovic@isme.co.me

Biografija

Biljana Babović, rođena u Podgorici, gdje je završila osnovnu i srednju školu.

Diplomirala je na Pravnom fakultetu Univerziteta Crne Gore.

Radno je bila angažovana u Osnovnom sudu u Podgorici, Upravi za inspekcijske poslove, Kliničkom centru Crne Gore.

Sertifikati koje posjeduje:

  • uvjerenje o položenom stručnom ispitu za rad u državnim organima;

  • uvjerenje o položenom stručnom ispitu za rad na poslovima javnih nabavki.

Od aprila 2020. godine radno je angažovana u Institutu za standardizaciju, na poslovima stručne saradnice za opšte i pravne poslove u Sektoru za pravne, finansijske, informaciono-dokumentacione poslove i međunarodnu saradnju.