Institut za standardizaciju Crne Gore

Obilježavanje dana Instituta i predstavljanje nove web platforme

Institut za standardizaciju Crne Gore (ISME), obilježava dan Instituta i ujedno predstavlja novu web platformu za „online“ nabavku i čitanje standarda i rad stručnih tijela. Time će se zainteresovane strane na direktan i sveobuhvatniji način informisati o aktivnostima ISME, ali i mogućnostima saradnje na planu unapređenja poslovanja u Crnoj Gori primjenom standarda.

Cilj događaja je isticanje uloge ISME u procesu pristupanja EU, značaja standarda i obilježavanje kraja projekta koji kao rezultat ima web platformu koja će u velikoj mjeri olakšati proces rada ISME, a samim tim i sam proces pristupanja EU. Takođe značajnu ulogu ima i afirmacija upotrebe standarda kao jednog od preduslova za povećanje konkurentnosti našeg tržišta i naših proizvođača u odnosu na tržište EU. Ovim se otvara nova dimenzija rada Instituta, stvaranjem uslova da se učesnici u privredi ne samo prilagođavaju već i kreiraju ambijent u zavisnosti od sadašnje, a posebno buduće strukture potreba privrede i društva u cjelini.

Planirano je da učešće uzmu predstavnici osnivača, pregovaračke misije i Instituta, kao i ekspert saradnik koji je kreirao novu web platformu koja omogućava ispunjenje jednog od značajnijih i zahtjevnijih uslova za implementiranje, razmjene informacija i dokumenata sa evropskim organizacijama za standardizaciju.

ISME će dodijeliti priznanja kojima izražava zahvalnost članovima regionalne radne grupe, koji su dali doprinos kroz angažovanje na izradi nacionalnog normativnog aspekta (NNA) iz oblasti nadzemnih električnih vodova, MEST EN 50341-1. Takođe će biti dodijeljena priznanja članovima međunarodnih stručnih tijela koji su dali doprinos razvoju ISO standarda i srodnih dokumenata iz oblasti turizma.

Predmetni događaj će biti organizovan dana 24.5.2021. godine u 10 časova, u hotelu RAMADA, sala „Lesendro“, Podgorica.