Institut za standardizaciju Crne Gore
U izradi

Sajt je u izradi i neki podaci mogu da budu neodgovarajući ili neažurirani. Web shop nije u funkciji.

Članarine

Članovi Instituta dužni su da Institutu plaćaju članarinu, pri čemu se visina članarine za svaku kalendarsku godinu utvrđuje posebnom odlukom koju donosi Upravni odbor Instituta.

Pravilnikom o članstvu u Institutu za standardizaciju Crne Gore bliže se uređuju pitanja vezana za kategorije članova, prijem u članstvo, registar članova, prava i obaveze članova i prestanak članstva.