Institut za standardizaciju Crne Gore
Glavni meni

Članarine

Članovi Instituta dužni su da Institutu plaćaju članarinu, pri čemu se visina članarine za svaku kalendarsku godinu utvrđuje posebnom odlukom koju donosi Upravni odbor Instituta.

Pravilnikom o članstvu u Institutu za standardizaciju Crne Gore bliže se uređuju pitanja vezana za kategorije članova, prijem u članstvo, registar članova, prava i obaveze članova i prestanak članstva.