Institut za standardizaciju Crne Gore
Glavni meni

Članstvo u organizacijama

MEĐUNARODNA ORGANIZACIJA ZA STANDARDIZACIJU (ISO)

Institut za standardizaciju Crne gore je punopravni član (Member Body) ISO-a. Na 43. sjednici Generelne skupštine ISO-a, koja je održana od 22 - 24. septembra 2021. godine, Savjet međunarodne organizacije za standardizaciju (ISO) je odobrio promjenu statusa Instituta za standardizaciju Crne Gore, sa pridruženog na punopravnog člana ISO-a, usvajanjem rezolucije 36/2021.

ISO je organizacija koja se bavi pitanjima opšte standardizacije, tj. standardizacije iz svih oblasti osim elektrotehnike i telekomunikacija i predstavlja most između javnog i privatnog sektora. ISO standardi imaju ključnu ulogu u uklanjanju barijera u međunarodnoj trgovini. Sjedište Centralnog sekretarijata ISO-a je u Ženevi i iz njega se koordinira rad cjelokupnog ISO sistema gdje je uključeno 165 nacionalnih organizacija za standardizaciju.

MEĐUNARODNA ELEKTROTEHNIČKA KOMISIJA (IEC)

Institut za standardizaciju Crne Gore je pridruženi član (Associate member) IEC-a od 1.1.2009. godine. Sjedište IEC je u Ženevi, a u njegov rad uključeno je preko 89 nacionalnih tijela za standardizaciju. Članstvom u IEC, Institut je stekao mogućnost aktivnog učešća u radu stručnih tijela ove organizacije, kao i pravo pristupa cjelokupnoj bazi standarda i srodnih dokumenata IEC. U skladu sa nacionalnim interesima, Institut je određene međunarodne standarde iz oblasti elektrotehnike preuzeo na nacionalnom nivou (MEST).

KOMISIJA CODEX ALIMENTARIUS

Institut za standardizaciju Crne Gore je kontaktna tačka za Komisiju Codex Alimentarius od 15.12.2008. godine. Komisiju Codex Alimentarius osnovale su Organizacija za hranu i poljoprivredu Ujedinjenih nacija (FAO) i Svjetska zdravstvena organizacija (WHO). Riječ je o specijalizovanoj međunarodnoj organizaciji koja se bavi standardizacijom u oblasti hrane.
Codex Alimentarius je zbirka međunarodnih standarda i srodnih dokumenata (pravila dobre prakse, smjernica i drugih preporuka) u vezi hrane, njene proizvodnje i bezbjedne upotrebe. Ovi standardi imaju za cilj zaštitu zdravlja potrošača i osiguranje fer prakse u trgovini hranom. Publikacije Codex Alimentariusa namijenjene su usmjeravanju i promovisanju izrade i uspostavljanja definicija i zahtjeva za hranu kako bi se pomoglo njihovoj usklađenosti te olakšala međunarodna trgovina.

EVROPSKI KOMITET ZA STANDARDIZACIJU (CEN)

Institut za standardizaciju Crne Gore je pridruženi član (Affiliate member) CEN-a od 1.7.2008. godine. CEN, čije je sjedište u Briselu, ima ukupno 34 punopravna člana čiji je prioritetni cilj izrada evropskih standarda i srodnih dokumenata u oblasti opšte standardizacije. Evropski standardi su ključna komponenta jedinstvenog evropskog tržišta jer predstavljaju osnov za eliminisanje tehničkih barijera u trgovini. Od sticanja članstva, Institut konstantno prati rad stručnih tijela CEN-a u oblastima koje su od interesa za crnogorsku ekonomiju i teži da ispuni kriterijume za punopravno članstvo u evropskim organizacijama za standardizaciju.

EVROPSKI KOMITET ZA STANDARDIZACIJU U OBLASTI ELEKTROTEHNIKE (CENELEC)

Institut za standardizaciju Crne Gore je pridruženi član (Affiliate member) CENELEC-a od 1.7.2009. godine. CENELEC, čije je sjedište u Briselu, ima ukupno 34 punopravna člana čiji je prvenstveni cilj izrada evropskih standarda i srodnih dokumenata u oblasti elektrotehnike. Institut, u skladu sa pravima i obavezama koje proističu iz članstva, prati i učestvuje u radu stručnih tijela CENELEC-a.

EVROPSKI INSTITUT ZA TELEKOMUNIKACIONE STANDARDE (ETSI)

Institut za standardizaciju Crne Gore i Evropski institut za telekomunikacione standarde potpisali su Memorandum o razumijevanju 4.12.2014. godine. Na osnovu ovoga sporazuma, Institut je ostvario status nacionalne organizacije za standardizaciju (NSO) i stekao je mogućnost aktivnog učešća u radu stručnih tijela ove organizacije, kao i pravo pristupa cjelokupnoj bazi standarda i srodnih dokumenata ETSI. Na taj način stvorena je pretpostavka za preuzimanje evropskih standarda iz oblasti telekomunikacija na nacionalnom nivou, u skladu sa državnim interesima.