Institut za standardizaciju Crne Gore
Glavni meni

Komitet

Tehnički komiteti su stručna tijela Instituta koja se osnivaju radi planiranja i izrade crnogorskih standarda i srodnih dokumenata iz određene uže oblasti ili predmeta standardizacije, a u cilju njihovog donošenja i objavljivanja od strane Instituta. Tehnički komiteti takođe učestvuju u preispitivanju i reviziji postojećih crnogorskih standarda i srodnih dokumenata iz svog područja rada u cilju obezbjeđivanja njihove stalne aktuelnosti. Preko tehničkih komiteta Institut prati rad i učestvuje u radu korespodentnih stručnih tijela međunarodnih i/ili evropskih organizacija za standardizaciju na poslovima planiranja, izrade, donošenja, preispitivanja i revizije međunarodnih i/ili evropskih standarda i srodnih dokumenata. Tehnički komitet može obuhvatati i područje rada za koje ne postoje stručna tijela međunarodnih i evropskih organizacija za standardizaciju.

Stručni savjet za standarde Aktivan

Stručno tijelo za standarde Raspušten

Nafta i naftni derivati Aktivan

Eurokodovi Aktivan

Prehrambeni proizvodi Aktivan

Upravljanje ljudskim resursima Aktivan

Društvena odgovornost Aktivan

Oprema pod pritiskom Aktivan

Građevinski proizvodi Aktivan

Životna sredina i sistemi upravljanja zaštitom životne sredine Aktivan

Turizam i srodne usluge Aktivan

Sredstva i uređaji za skladištenje i transport Aktivan

Tehnologija zaštite zdravlja Aktivan

Drvo i proizvodi od drveta Aktivan

Kodifikacija jezika Aktivan

Kvalitet rada u vaspitno-obrazovnim ustanovama Raspušten

Sistemi upravljanja energijom i energetska efikasnost Aktivan

Elektroenergetika Aktivan

Informacione tehnologije Aktivan