Institut za standardizaciju Crne Gore

Dan Instituta i predstavljanje nove web platforme

Na prigodnoj svečanosti 24. maja 2021. godine obilježen je Dan Instituta, kada je i predstavljena nova web platforma.

Nakon otvaranja događaja, uvodnu riječ je dao direktor Direktorata za unutrašnje tržište i konkurenciju u Ministarstvu ekonomskog razvoja, gospodin Veselin Koprivica.

Gospodin Koprivica je naglasio da Institut za standardizaciju Crne Gore u kontinuitetu sprovodi proces preuzimanja evropskih i međunarodnih standarda i na taj način obezbjeđuje tehničku osnovu za proces transponovanja EU regulativa i direktiva na nacionalnom nivou. Od velikog značaja za rad Instituta je i dobra saradnja sa Ministarstvom ekonomskog razvoja koje prepoznaje sve uočljiviji globalni trend da se oblasti privrede i društva regulišu na nivou standarda, budući da je proces standardizacije, odnosno donošenja standarda veoma odgovoran posao.

U narednom periodu nas očekuju izazovi prilagođavanja novim pravilima, a da bi se obezbijedila konkurentnost na tržištu neophodno je što prije započeti sa implementacijom MEST standarda, koji su identični sa evropskim i međunarodnim standardima. Ministarstvo ekonomskog razvoja podržava Institut u svim aktivnostima koje vode ka punopravnom članstvu u evropskim organizacijama za standardizaciju (CEN/CENELEC)“, naveo je Koprivica.

Uvodnu riječ je slijedila prezentacija pomoćnice direktora ISME, gospođe Rade Janjić, o aktivnostima ISME u pravcu ispunjenja zahtjeva za punopravno članstvo u CEN i CENELEC.

Jedan od veoma zahtjevnih uslova za punopravno člansto u CEN/CENELEC, a koji ne zavisi od Instituta, je obezbjeđivanje dokaza da je Crna Gora na nacionalnom nivou transponovala EU regulative i direktive tehničkog zakonodavstva. U narednom periodu je potrebno intezivirati horizontalnu saradnju između javne uprave i Instituta. Zbog zahtjeva koje nameću poslovni partneri iz EU, zatim novih zakonskih propisa iz oblasti veterine i poljoprivrede, građevinarstva, zaštite na radu, zaštite životne sredine, unaprjeđenja procesa rada i kvaliteta proizvoda i usluga, nameće se neophodnost što hitnije promjene svijesti menadžera da prepoznaju pravi razlog za primjenu standarda, a ne da ga doživljavaju kao nepotreban namet ili finansijsko opterećenje“, istakla je gospođa Janjić.

Spoljni saradnik iz Bugarske, koji je u okviru IPA projekta - IPA 2014 - Nabavka opreme za specijalizovane institucije u Crnoj Gori za ostvarivanje ciljeva usklađivanja sa pravnom tekovinom EU - kreirao novu web platformu, održao je kratku prezentaciju iste, sa posebnim akcentom na modulima posvećenim korisnicima i njihovim potrebama u cilju što boljeg korišćenja same platforme. On se, takođe, kratko osvrnuo i na ostale module koji se nalaze u okviru platforme kojom se olakšava razmjena informacija i dokumenata sa evropskim tijelima, što je jedan od preduslova za punopravno članstvo u CEN/CENELEC.

Direktor Instituta, gospodin Zoran Glomazić, je naglasio da Institut zastupa interese svih relevantnih činilaca u značajnim oblastima kako opšte standardizacije, tako i u oblasti elektrotehnike i telekomunikacija. Prateći savremene trendove, Institut kontinuirano radi na promovisanju primjene standarda i njihovoj dostupnosti što širem krugu korisnika. S tim u vezi, Institut je u proteklom periodu unaprijedio informacioni sistem i kreirao novu web platformu. Istakao je da će ova platforma omogućiti zainteresovanim stranama da se na direktan i sveobuhvatniji način informišu o aktivnostima ISME, ali i da prepoznaju šanse i mogućnosti saradnje na planu unapređenja poslovanja u Crnoj Gori primjenom standarda.

Prihvatanjem kvaliteta kao jasnog kriterijuma konkurentnosti, i društvene odgovornosti kao radne kategorije koja istovremeno predstavlja i filozofiju i praksu, stvara se klima međusobnog povjerenja i saradnje, pri čemu, raspoložive resurse treba usmjeriti prije svega na stvaranje najpovoljnijeg ambijenta za poslovanje uz održiv razvoj. Jedino na taj način je moguće izgraditi sistem dugoročnog povjerenja- kroz stvaranje nove vrijednosti“, istakao je Glomazić.

Za doprinos procesu standardizacije, direktor je uručio zahvalnice članovima regionalne Ad-hoc radne grupe koji su učestvovali u izradi nacionalnog normativnog aspekta koji se bazira na standardu EN 50341, Nadzemni električni vodovi naizmjenične struje iznad 1 kV i članovima međunarodnih stručnih tijela koji su učestvovali u izradi ISO 22483:2020 i ISO PAS 5643:2021.