Institut za standardizaciju Crne Gore
Glavni meni

Direktiva/Regulativa

Spisak EU direktiva/regulativa

Pretraga po ključnoj riječi

Pretraga po fazi

Pretraga po tipu

2009/48/EC

Bezbjednost igračaka


2009/99/EC


2010/30/EU


2010/31/EU


2010/40/EU


2011/65/EU

Ograničenje upotrebe određenih opasnih supstanci u električnoj i elektronskoj opremi (RoHS)


2012/19/EU


2013/29/EU

Pirotehnička sredstva


2013/35/EU


2013/53/EU

Plovni objekti za rekreaciju


2014/28/EU

Eksplozivi za civilnu upotrebu


2014/29/EU

Jednostavne posude pod pritiskom (SPVD)


2014/30/EU

Elektromagnetna kompatibilnost (EMC)


2014/31/EU

Neautomatske vage (NAWI)


2014/32/EU

Mjerni instrumenti (MID)


2014/33/EU

Liftovi


2014/34/EU

Oprema i zaštitni sistemi u potencijalno eksplozivnim atmosferama


2014/35/EU

Električni uređaji niskog napona (LVD)