Institut za standardizaciju Crne Gore
Glavni meni

Direktiva/Regulativa

Spisak EU direktiva/regulativa

Pretraga po ključnoj riječi

Pretraga po fazi

Pretraga po tipu

2014/53/EU

Radio oprema


2014/55/EU


2014/68/EU

Oprema pod pritiskom (PED)


2014/94/EU


2015/1094


2015/1095


2015/1185


2015/1186


2015/1187


2015/1188


2015/1189


2016/2102/EU

Dostupnost web sajtova i mobilnih aplikacija organa javnih uprava


2016/2281


2016/424

Regulativa (EU) 2016/424 o žičarama


2016/425

Regulativa (EU) 2016/425 o ličnoj zaštitnoj opremi


2016/426

Regulativa (EU) 2016/426 o uređajima na gasovita goriva


2016/631


2017/1369