Institut za standardizaciju Crne Gore
Glavni meni

1194/2012

Uredba Komisije (EU) br. 1194/2012 od 12. decembra 2012. godine o sprovođenju Direktive 2009/125 / EZ Evropskog parlamenta i Savjeta u pogledu zahtjeva za ekološki dizajn usmjerenih sijalica, sijalica koje emituju svjetlost i srodne opreme

EUR-Lex vidite više ...

Pogledajte sve objavljene standarde koji se odnose na ovu direktivu