Institut za standardizaciju Crne Gore
Glavni meni

1275/2008

Regulativa (EU) 1275/2008 o primjeni Direktive 2005/32/EC u pogledu zahtjeva za ekološko projektovanje potrošnje električne energije u stanju pripravnosti i isklјučenosti električne i elektronske opreme za domaćinstvo i kancelariju

EUR-Lex vidite više ...

Pogledajte sve objavljene standarde koji se odnose na ovu direktivu