Institut za standardizaciju Crne Gore
Glavni meni

96/57/EC

Zahtjevi za energetsku efikasnost električnih frižidera, zamrzivača i njihovih kombinacija koji se koriste u domaćinstvu

EUR-Lex vidite više ...

Pogledajte sve objavljene standarde koji se odnose na ovu direktivu