Institut za standardizaciju Crne Gore
Glavni meni

Eurokodovi

Eurokodovi su evropski standardi (EN 1990 – EN 1999) namijenjeni za projektovanje zgrada i inženjerskih konstrukcija kao i drugih radova i proizvoda u građevinarstvu. Podrazumijevaju pretpostavku o usaglašenosti sa suštinskim zahtjevima Direktive/Regulative o građevinskim proizvodima.

Eurokodovi predstavljaju pravila za projektovanje koja se razlikuju samo u dijelu nacionalnog aneksa, u kojem su definisani nacionalno određeni parametri. U njima su obrađene i sve predviđene vrste opterećenja i njihovo dejstvo na konstrukcije.

Eurokodovi pokrivaju sve glavne građevinske materijale (beton, čelik, drvo, materijale za zidanje i aluminijum), sva važnija područja konstrukcije (osnovni projekt konstrukcije, opterećenje, protivpožarna zaštita, geotehnika, zemljotres i sl.) i veliki broj vrsta i konstrukcija građevina (zgrade, mostovi, jarboli, tornjevi, silosi itd.). Određivanje stepena sigurnosti, uključujući i aspekte trajnosti i ekonomičnosti građevinskih konstrukcija, ostaje u nadležnosti zemlje koja implementira eurokodove kroz nacionalno određene parametre (NDP). Nacionalno određeni parametri uzimaju u obzir razlike u geografskim, geološkim i klimatskim uslovima (karte vjetra, snijega, temperature i seizmičke karte). Nacionalno određeni parametri za Crnu Goru određeni su u nacionalnim aneksima pojedinačno za svaki dio eurokoda.

Svaki dio eurokoda primjenjuje se zajedno sa odgovarajućim nacionalnim aneksom.

Ministarstvo ekologije, prostornog planiranja i urbanizma je kroz set Pravilnika (Pravilnik o tehničkim zahtjevima za: spregnute konstrukcije od čelika i betona; zidane konstrukcije; drvene konstrukcije; čelične konstrukcije; dimnjake u objektima; betonske konstrukcije; aluminijske konstrukcije) koji se odnose na Zakon o planiranju prostora i izgradnji objekata, donijelo Odluku o obaveznoj primjeni Eurokodova, koja će stupiti na snagu 01.08.2021. godine.

Pravilnici iz ove oblasti nalaze se na linku.