Institut za standardizaciju Crne Gore
Glavni meni

Ciljevi i principi standardizacije

Ciljevi standardizacije su:

 1. poboljšavanje zaštite života, zdravlja i bezbjednosti ljudi, životinja i biljaka i zaštite životne sredine;
 2. unapređivanje kvaliteta proizvoda, procesa i usluga, utvrđivanje njihove namjene, unificiranje, kompatibilnost i zamjenljivost;
 3. obezbjeđenje jedinstvene tehničke osnove;
 4. razvoj i unapređenje proizvodnje i prometa robe, izvođenja radova, odnosno vršenja usluga kroz razvoj međunarodno usklađenih standarda i srodnih dokumenata radi racionalnog korišćenja rada, materijala i energije;
 5. unapređenje međunarodne trgovine, sprečavanjem ili otklanjanjem nepotrebnih tehničkih prepreka.

Standardizacija u Crnoj Gori zasniva se na sljedećim principima:

 1. pravu na dobrovoljno učešće i doprinos svih zainteresovanih strana pri donošenju crnogorskih standarda i srodnih dokumenata;
 2. konsenzusu zainteresovanih strana;
 3. sprečavanju preovladavanja pojedinačnih interesa nad zajedničkim interesom zainteresovanih strana;
 4. preglednosti postupka standardizacije i dostupnosti javnosti crnogorskih standarda i srodnih dokumenata;
 5. međusobnoj usklađenosti crnogorskih standarda i srodnih dokumenata;
 6. uzimanju u obzir stanja razvijenosti tehnike i pravila međunarodnih i evropskih organizacija za standardizaciju i relevantnih međunarodnih ugovora;
 7. da proizvod ili usluga iz države koja je potpisnica relevantnog međunarodnog ugovora ima isti tretman kao i sličan domaći proizvod ili usluga, odnosno sličan proizvod ili usluga iz bilo koje druge države;
 8. da standardi nijesu pripremljeni, donijeti ili primijenjeni sa ciljem stvaranja neopravdanih prepreka u međunarodnoj trgovini;
 9. uključivanju međunarodnih standarda ili njihovih odgovarajućih djelova, kao osnova za crnogorske standarde;
 10. prevashodne primjene standarda u pogledu uslova primjene proizvoda, prije nego na njegov dizajn ili opisne karakteristike.