Institut za standardizaciju Crne Gore
.

Gospava Perović

Gospava Perović

Sektor za pravne, finansijske, informaciono-dokumentacione poslove i međunarodnu saradnju - Prodaja i informacije

Gospava Perović

Sektor za pravne, finansijske, informaciono-dokumentacione poslove i međunarodnu saradnju - Prodaja i informacije