Institut za standardizaciju Crne Gore
Glavni meni

Međunarodna klasifikacija standarda (ICS)

Najznačajnija podjela standarda jeste po standardizacijskim oblastima (područjima). Te oblasti su klasifikovane prema Međunarodnoj klasifikaciji standarda, (ICS klasifikacija, en. International Classification for Standards, ICS) i svakoj standardizacijskoj oblasti je dodijeljen klasifikacioni broj (odrednica). ICS klasifikacija predstavlja osnovu za uređenje strukture kataloga međunarodnih, regionalnih i nacionalnih standarda i drugih standardizacijskih dokumenata, kao i baza podataka o standardima, bibliotečkih kataloga, itd. ICS olakšava usaglašavanje informacija i sredstava za naručivanje standarda, kao što su katalozi, selektivne liste, bibliografije i baze podataka na magnetnim i optičkim medijumima.

Pretraga po ICS-u

Reset
01
OPŠTE. TERMINOLOGIJA. STANDARDIZACIJA.DOKUMENTACIJA

03
USLUGE. ORGANIZACIJA KOMPANIJE, UPRAVLJANJE I KVALITET. ADMINISTRACIJA

07
MATEMATIKA. PRIRODNE NAUKE

11
TEHNOLOGIJA ZAŠTITE ZDRAVLJA

13
ŽIVOTNA SREDINA. ZAŠTITA ZDRAVLJA. BEZBJEDNOST

17
METROLOGIJA I MJERENJE. FIZIČKE POJAVE

19
ISPITIVANJE

21
MAŠINE I MAŠINSKI ELEMENTI ZA OPŠTU UPOTREBU

23
PNEUMATSKI HIDRAULIČKI SISTEMI I KOMPONENTE ZA OPŠTU UPOTREBU

25
PROIZVODNO INŽENJERSTVO

27
PRETVARANJE I PRENOS ENERGIJE I TOPLOTE

29
ELEKTROENERGETIKA

31
ELEKTRONIKA

33
TELEKOMUNIKACIJE. AUDIO I VIDEO TEHNIKA

35
INFORMACIONA TEHNOLOGIJA. KANCELARIJSKE MAŠINE

37
TEHNOLOGIJA SLIKE

39
PRECIZNA MEHANIKA. DRAGULJARSTVO

43
DRUMSKA VOZILA

45
INŽENJERSTVO ŠINSKOG SAOBRAĆAJA

47
BRODOGRADNJA I BRODSKA POSTROJENJA

49
VAZDUHOPLOVSTVO I KOSMONAUTIKA

53
OPREMA ZA RUKOVANJE MATERIJALIMA

55
PAKOVANJE I DISTRIBUCIJA ROBE

59
TEHNOLOGIJA TEKSTILA I TEHNOLOGIJA KOŽE

61
INDUSTRIJA ODJEĆE

65
POLJOPRIVREDA

67
PREHRAMBENA TEHNOLOGIJA

71
HEMIJSKA TEHNOLOGIJA

73
RUDARSTVO I MINERALI

75
NAFTA I SRODNE TEHNOLOGIJE

77
METALURGIJA

79
TEHNOLOGIJA DRVETA

81
INDUSTRIJA STAKLA I INDUSTRIJA KERAMIKE

83
INDUSTRIJA GUME I INDUSTRIJA PLASTIČNIH MASA

85
TEHNOLOGIJA PAPIRA

87
INDUSTRIJA BOJA I LAKOVA

91
GRAĐEVINSKI MATERIJALI I VISOKOGRADNJA

93
GRAĐEVINARSTVO (građevinski i inženjerski objekti)

95
VOJNO INŽENJERSTVO

97
OPREMA ZA DOMAĆINSTVO I KOMERCIJALNA OPREMA. ODMOR I RAZONODA. SPORTOVI

99
BEZ NAZIVA