Institut za standardizaciju Crne Gore
Glavni meni

Interna pravila standardizacije

Interna pravila standardizacije (ISME IPS) su interna akta Instituta za standardizaciju Crne Gore kojima se uređuju pitanja u vezi sa organizovanjem, planiranjem, pripremom, izradom, donošenjem i održavanjem crnogorskih standarda i srodnih dokumenata. Ona su usaglašena sa pravilima međunarodnih i evropskih organizacija za standardizaciju i Kodeksom dobre prakse Svjetske trgovinske organizacije (STO) koji se odnosi na izradu, donošenje i primjenu standarda. Interna pravila standardizacije su prevashodno namijenjena zaposlenima u Institutu, predsjednicima, sekretarima i članovima stručnih tijela Instituta, kao i svim drugim zainteresovanim stranama koje su posredno ili neposredno uključene u proces razvoja crnogorskih standarda i srodnih dokumenata.

Interna pravila standardizacije: