Institut za standardizaciju Crne Gore

Tumačenje standarda MEST ISO 20400:2018, Održive nabavke – Smjernice

Datum vebinara: 18.05.2021. godine, od 10:00 do 14:00 sati.

Cilj vebinara: da pomogne u razumijevanju i tumačenju standarda MEST ISO 20400:2018, Održive nabavke - Smjernice, kako bi polaznicima bila olakšana njegova primjena u praksi.

MEST ISO 20400:2018, Održive nabavke – Smjernice, je crnogorski standard koji daje uputsvo za integrisanje održivosti u procesima nabavke organizacija. Pokrivajući sve aspekte procesa pomaže da se uskladi nabavka sa ciljevima i zadacima organizacije i stvori kultura održivosti. Standard definiše principe održivih nabavki uključujući odgovornost, transparentnost, poštovanje ljudskih prava i etičko ponašanje i naglašava ključne faktore kao što su upravljanje rizikom i određivanje prioriteta. Takođe pokriva različite faze procesa nabavke, navodeći korake potrebne da se društvena odgovornost integriše u funkciju nabavke.

Slijedeći preporuke MEST ISO 20400:2018 organizacije će bolje upravljati rizicima, težiti novim mogućnostima, lakše pratiti trendove i identifikovati promjene u ponašanju i uvjerenjima svojih zainteresovanih strana (društvo, zakonodavci i regulatori, kupci itd.).

Kome je namijenjen?

MEST ISO 20400:2018 je usmjeren na organizacije svih veličina, u javnom i privatnom sektoru, bez obzira na njihovu djelatnost, jer se odnosi na gotovo svaku odluku o nabavci.

Namijenjen je svima koji su uključeni u donošenje odluka i proces nabavke, kao i onima na koje ove odluke i procesi utiču.

Naknada za učešće na vebinaru:

Imajući u vidu da je ovo prvi vebinar u organizaciji ISME, a ujedno promovišući novi sajt i primjenu savremenih tehnologija u nabavci i pristupu standardima, opredijelili smo se za prihvatljive cijene i čitav niz pogodnosti za učesnike.

Kotizacija za učesnike je 30€.

U kotizaciju je uračunato:

Za organizacije koje prijave više od jednog učesnika za drugog i svakog sljedećeg učesnika odobrava se popust u iznosu od 20% visine naknade po učesniku.

Članovima Instituta odobrava se popust od 25% visine naknade po učesniku, a za članove ISME/TK 007: Društvena odgovornost, koji su preveli ovaj standard, omogućava se učestvovanje bez naknade.

PREDAVAČ:

Igor Ćika, direktor PDCA KONSALTING, vodeći stručni konsultant za projektovanje i implementaciju savremenih sistema menadžmenta i akreditovani ekspert – trener od strane PECB (Professional Evaluation and Certification Board, Kanada) sa više od 150 treninga u oblasti sistema menadžmenta, procjene rizika i zaštite podataka.

Prijavite se za učešće na ovom vebinaru, do četvrtka 13. maja, popunjavanjem prijave na link-u.

Nakon prijave, dostavićemo Vam program vebinara i predračun.

Za sve dodatne informacije možete nas kontaktirati: