Institut za standardizaciju Crne Gore


Kontaktirajte nas

Validna e-mail adresa

Telefonski broj u međunarodnom formatu.

Karta

Kontaktirajte nas

Institut za standardizaciju Crne Gore

VII Omladinske br. 28, Podgorica

Info centar za standarde: +382 20 227 108

Opšta pitanja i računovodstvo: +382 20 227 123

Faks: +382 20 227 138

Email: isme@t-com.me

Email: prodaja@isme.co.me