Institut za standardizaciju Crne Gore
.

Milica Bogićević Radišević

Milica Bogićević Radišević

Sektor za pravne, finansijske, informaciono-dokumentacione poslove i međunarodnu saradnju - Standardoteka

Milica Bogićević Radišević

Sektor za pravne, finansijske, informaciono-dokumentacione poslove i međunarodnu saradnju - Standardoteka