Institut za standardizaciju Crne Gore
.

Miloš Blečić

Miloš Blečić

Pomoćnik direktora - Sektor za pravne, finansijske, informaciono-dokumentacione poslove i međunarodnu saradnju

Miloš Blečić

Pomoćnik direktora - Sektor za pravne, finansijske, informaciono-dokumentacione poslove i međunarodnu saradnju