Institut za standardizaciju Crne Gore
Glavni meni

Misija i vizija

Misija

Institut za standardizaciju Crne Gore, kao nacionalno tijelo za standardizaciju, zastupajući interese svih zainteresovanih strana u oblasti standardizacije, uspostavlja, održava i razvija sistem standardizacije u Crnoj Gori, poštujući zahtjeve i preporuke međunarodnih i evropskih organizacija za standardizaciju. Promovisanjem uloge i značaja standardizacije na nacionalnom, evropskom i međunarodnom nivou i distribucijom standarda za potrebe privrede i društva, Institut za standardizaciju Crne Gore:

Institut za standardizaciju Crne Gore podstiče saradnju svih zainteresovanih strana i vodeći se principom konsenzusa doprinosi pripremi i donošenju standarda i srodnih dokumenata na nacionalnom, evropskom i međunarodnom nivou, pri čemu u svom radu primjenjuje načela dobrovoljne standardizacije i ostala načela propisana Kodeksom dobre prakse za izradu, donošenje i primjenu standarda iz Sporazuma o tehničkim preprekama trgovini Svjetske trgovinske organizacije

Vizija

Institut za standardizaciju Crne Gore ispunjava zahtjeve i teži da postane punopravni član međunarodnih i evropskih organizacija za standardizaciju: Međunarodne organizacije za standardizaciju (ISO - International Organization for Standardization), Međunarodne elektrotehničke komisije (IEC - International Electrotechnical Commission), Evropskog komiteta za standardizaciju (CEN - European Committee for Standardization), Evropskog komiteta za elektrotehničku standardizaciju (CENELEC - European Committee for Electrotechnical Standardization). Institut za standardizaciju Crne Gore doprinosi radu ETSI-ja (ETSI- European Telecommunication Standards Institute) u svojstvu nacionalnoga tijela za standardizaciju Crne Gore.