Institut za standardizaciju Crne Gore
Glavni meni

MMSP alati za rješenja

Alati za Mikro, mala i srednja preduzeća (MMSP) olakšavaju MMSP pristup informacijama o standardima i saznanje kako mogu da se uključe i daju doprinos širenju i jačanju svijesti o benefitima standardizacije. Dizajnirani su tako da zainteresovane strane imaju jednostavniji pristup informacijama koje su im neophodne za poslovanje i učešće na tržištu. Upotrebom standarda, preduzeća mogu da se postaraju da njihovi proizvodi i usluge odgovaraju potrebama njihovih kupaca i da su u skladu sa zakonodavstvom EU, što će im nadalje obezbijediti mogućnost plasiranja svojih proizvoda i usluga na jedinstvenom tržištu.

Evropski standardi garantuju pristup u 33 različite evropske zemlje, a ujedno i osiguravaju tehnička rješenja koja doprinose sigurnosti proizvoda, olakšavaju trgovinu i komunikaciju te doprinose povećanju učinkovitosti i produktivnosti, smanjenju nepotrebnih troškova, a takođe predstavljaju djelotvoran mehanizam za ispunjavanje zahtjeva zakonodavstva.

Kako bi se zainteresovanim stranama olakšao pristup standardima i poboljšalo učešće MMSP u aktivnostima standardizacije, u Institutu za standardizaciju Crne Gore je kreirana baza, kao informaciona, dokumentaciona i komunikaciona alatka, u kojoj je svim korisnicima omogućen besplatan uvid u standarde i ostale publikacije iz standardoteke.

Insutut za standardizaciju Crne Gore sprovodi brojne aktivnosti koje za cilj imaju olakšavanje pristupa standardima i unapređenje učešća MMSP u aktivnostima standardizacije putem: objava publikacija, održavanja okruglih stolova i tribina informativnog karaktera i organizovanja obuka edukativne prirode. Institut na zahtjev MMSP organizuje kurseve E-učenja namijenjene posebno MMSP koji im pomažu da se upoznaju i unaprijede svoja znanja o standardima i standardizaciji.

Cilj kursa E-učenja je fokusiran na koristi koje će MMSP imati od primjene standarda, na koji način mogu uticati na sadržaj novih standarda i iskayati svoje mišljenje u stvaranju najboljeg mogućeg poslovnog okruženja za svoje aktivnosti. Kurs pokriva teme kao što su: Zašto koristim standarde? Kako mogu da pronađem i primjenjujem standarde? Koje su prednosti učenja o standardizaciji?

MSP alati za rješenja