Institut za standardizaciju Crne Gore
.

mr Neško Šćekić

mr Neško Šćekić

Sektor za standarde - Odsjek za metalne i nemetalne materijale

mr Neško Šćekić

Sektor za standarde - Odsjek za metalne i nemetalne materijaleE-mail: nesko.scekic@isme.co.me

Biografija

Neško Šćekić, rođen 26. jul 1976. godine u Beranama. Osnovnu i srednju školu završio u Beranama. Odslužio vojni rok. Diplomirao na Mašinskom fakultetu u Podgorici – Univerzitet Crne Gore. Magistrirski rad pod nazivom „PRISTUP PREPOZNAVANJA KLJUČNIH ZAHTJEVA STANDARDA ZA SNAŽENJE INFRASTRUKTURE KVALITETA U PROCESU TRANZICIJE“ odbranio je na Mašinskom fakultetu u Podgorici – Univerzitet Crne Gore, 2010. godine.

Od 2004. godine do 2006. godine izvodio nastavu iz Matematike i Fizike u školama u Podgorici.

Od 2006. godine do 2007. godine odradio pripravnički radni staž u AMD ”Đorđe Stanić”, Bijelo Polje.

Od 2007. godine do 2008.godine izvodio nastavu iz Matematike i Fizike u školama u Podgorici.

Od 2008. godine zaposlen u Institutu za standardizaciju Crne Gore, na poslovima standardizacije u oblasti mašinstva, saobraćaja i kosmonautike. Takođe obavlja poslove menadžera QMS-a.

Ključne kvalifikacije:

  • Sertifikovani externi ocjenjivač OHSAS 18001 – Sertifikat izdat od IRCA OHSAS 18001 Auditor/Lead Auditore, London.
  • Menadžer kvaliteta – Serifikat izdat od Centra za kvalitet mašinskog fakulteta, Univerzitet Crne Gore (Poznavanje ISO 9000 serije standarda Quality Managment Systems).
  • Menadžer EMS-a – Serifikat izdat od Centra za kvalitet mašinskog fakulteta, Univerzitet Crne Gore (Poznavanje ISO 14000 serije standarda - Environmental Management Systems).
  • Sertifikovani Interni provjerivač ISO 9001 - Sertifikat izdat od IBF International Consulting.

Objavio više desetina stručnih radova na međunarodnim i domaćim konferencijama iz oblasti standardizacije i infrastrukture kvalitet. Autor i izdavač knjige „STANDARDIZACIJA I STANDARDI SA OSVRTOM NA INFRASTRUKTURU KVALITETA“ 2017. godine, Podgorica.

Značajnije obuke:

6-10 Aprila 2009. god., Bosna i Hercegovin (Sarajevo), Obuka za sekretara Tehničkog komiteta u okviru Instituta za standardizaciju, obuka obavljena u Institutu za standardizaciju BiH.

5-9 Juna 2010. god., Velika Britanija (London), Obuka vezana za, proces evropske standardizacije (CEN i CENELEC), direktiva novog pristupa, kao i CE označavanja. Obuka obavljena u Britanskom Institutu za standardizaciju(BSI).

23-27 Maja 2011.god., Poljska (Krakov), Učesnik na sjednici i konferenciji Evropskog komiteta za standardizaciju CEN/TC 19.

20-21 Novembra 2013.god., Belgija (Brisel), Učesnik radionice, Uključivanje malih i srednjih preduzeća u proces standardizacije.

24-28.09.2018. god., USA (Filadelfija), Predstavnik Crne Gore, Sastanak stručnog tijela ISO/TC28 „Mjerenje naftne i naftnih proizvoda“ Međunarodne organizacije za standardizaciju (ISO).

06-09 Avgusta 2019. god., Kina (Qindao), Učesnik radionice, Efikasno upravljanje nacionalnim miror Tehničkim komitetima Međunarodne organizacije za standardizaciju (ISO).

Služi se engleskim jezikom.