Institut za standardizaciju Crne Gore
.

mr Željko M. Gurešić

mr Željko M. Gurešić

Sektor za pravne, finansijske, informaciono-dokumentacione poslove i međunarodnu saradnju - Odjeljenje za informaciono-dokumentacione poslove - Šef odjeljenja

mr Željko M. Gurešić

Sektor za pravne, finansijske, informaciono-dokumentacione poslove i međunarodnu saradnju - Odjeljenje za informaciono-dokumentacione poslove - Šef odjeljenjaE-mail: zeljko.guresic@isme.co.me

Biografija

mr Željko M. Gurešić, dipl. inž.maš., rođen je 16.07.1976. godine, u Podgorici, Republika Crna Gora. Osnovnu školu i srednju mašinsku školu (mašinski tehničar) završio je u Bijelom Polju. Diplomirao je na Mašinskom fakultetu u Podgorici 2007, godine, smjer Primijenjena mehanika i konstruisanje. Magistarski rad pod nazivom „Menadžment rizikom informacionih sistema na primjeru Instituta za standardizaciju Crne Gore“, odbranio je na Mašinskom fakultetu u Podgorici 2011. godine. Posjeduje sertifikat IRCA za ocjenjivača ISMS, ISO/IEC 27001:2013.

Od 2002. god. do 2007. god. obavljao na Mašinskom fakultetu u Podgorici poslove saradnika za studentske – van nastavne aktivnosti u računarskoj učionici.

Od septembra 2007. god. do februara 2008. god. obavljao poslove saradnika u Centru za kvalitet Mašinskog fakulteta u Podgorici, na poslovima podrške nastavnom procesu i podrške izdavačke djelatnosti.

Od februara 2008. angažovan u Institutu za standardizaciju, na poslovima stručnog saradnika za Informacioni sistem.

Od februara 2019. u odjeljenju za informaciono-dokumentacione poslove Instituta, vrši poslove šefa odjeljenja.

Od septembra 2019. član Upravnog odbora Instituta.

Služi se engleskim i ruskim jezikom.