Institut za standardizaciju Crne Gore
Glavni meni

Nacrti standarda na javnoj raspravi

Na osnovu opštih akata Instituta, a prema internim pravilima standardizacije koja se odnose na pripremanje, donošenje i razvoj crnogorskih standarda i srodnih dokumenata, Institut za standardizaciju Crne Gore, u cilju informisanja i uključivanja javnosti u razvoj crnogorskih standarda, objavljuje nacrte crnogorskih standarda i srodnih dokumenta na javnu raspravu.

Faza javne rasprave je od suštinskog značaja jer obezbjeđuje javnost rada i uključivanje svih zainteresovanih strana u proces razvoja standarda, a javnost rada i uključivanje zainteresovanih strana predstavljaju jedne od osnovnih načela standardizacije. Drugim riječima, javna rasprava omogućuje da javnost iznese komentare na nacrte standara koje su pripremila stručna tijela Instituta. Nakon završetka javne rasprave, svi komentari se sakupljaju i dostavljaju nadležnom stručnom tijelu Instituta na dalje procesuiranje.

Period trajanja javne rasprave o nacrtima crnogorskih standarda je propisan Zakonom o standardizaciji i traje 60 dana od dana objavljivanja na javnu raspravu. U toku trajanja javne rasprave, komentari se unose u rubrike predviđene za tu namjenu ili se pisanim putem dostavljaju Institutu za standardizaciju Crne Gore uz naznaku nacrta crnogorskog standarda na koje se odnose.

Nacrti crnogorskih standarda su na raspolaganju zainteresovanim stranama u prostorijama Instituta za standardizaciju Crne Gore, ul. Jovana Tomaševića br. 6, Podgorica.

Listu nacrta crnogorskih standarda na javnoj raspravi možete naći na naslovnoj strani.

Za dodatne informacije u vezi sa standardima na javnoj raspravi možete se obratiti na telefon +382 20 227 108 ili e-mail: isme@t-com.me i prodaja@isme.co.me.