Institut za standardizaciju Crne Gore
Glavni meni

NAJAVA OBUKE: Analiza zahtjeva standarda MEST EN ISO 14001:2016

Crna Gora je u svom zakonodavstvu implementirala više zakonskih rješenja, sa ciljem da se proaktivnim sistemskim pristupom u oblasti životne sredine uspostavi efikasan institucionalni ambijent, kako bi organizacije efikasnije doprinosile održivoj zaštiti životne sredine, a najvažnije je istaći Zakon o životnoj sredini („Sl.l.CG”, br.52/2016 i 73/2019) kojim se u Čl.1 „uređuju principi životne sredine i održivog razvoja, instrumenti i mjere zaštite životne sredine i druga pitanja od značaja za životnu sredinu”, a u Čl. 8 i Čl. 9 definišu obaveze subjekata odnosno pravnih i fizičkih lica, dok se u Čl. 38 definišu instrumenti zaštite životne sredine: 5) standardi kvaliteta životne sredine, 6) tehnički standardi zaštite životne sredine.

S tim u vezi, Institut za standrdizaciju Crne Gore (ISME) organizuje obuku za standard MEST EN ISO 14001:2016, Sistemi menadžmenta životnom sredinom - Zahtjevi sa uputstvom za korišćenje.

Šta je MEST EN ISO 14001:2016?

Ovim međunarodnim standardom se specifiraju zahtjevi za sistem menadžmenta životnom sredinom koje organizacija može da koristi kako bi unaprijedila performanse životne sredine.

Sistemi menadžementa životnom sredinom ISO 14001:2016 je upravljački alat koji omogućava organizaciji da identifikuje i kontroliše uticaj svojih aktivnosti, proizvoda i usluga na životnu sredinu, poboljša odnos prema životnoj sredini, primjenjuje sistematski pristup kojim će postizati ciljeve koji se odnose na životnu sredinu i pruži dokaz o ostvarenim ciljevima. Osnovni razlozi koji opredjeljuju organizacije za implementiranjem sistema životnom sredinom ISO 14001 su: težnja da se smanje negativni uticaji na životnu sredinu, nedostatak adekvatnog sistematskog praćenja posledica zagađenja, povećana zainteresovanost javnog mnjenja za očuvanjem životne sredine, zakonska rješenja, kao i posebni uslovi rada u ugroženim oblastima. Primjena Sistema menadžmenta životnom sredinom ISO 14001 može se odnositi na cijelu organizaciju, organizacioni dio ili na pojedinačni radni proces, u zavisnosti od potreba same organizacije.

Prednosti primjene Sistema menadžmenta životnom sredinom ISO 14001 se odnose na smanjivanje negativnih uticaja na životnu sredinu, smanjivanje rizika od ekoloških katastrofa, povećanje sposobnosti brze i efikasne intervencije, pravnu sigurnost zbog poštovanja zakona o zaštiti životne sredine, lakše dobijanje ovlašćenja i dozvola na lokalnom ili državnom nivou, poboljšanje ugleda organizacije i klijenta, energetsku efikasnost i zaštitu voda, izbor sirovina i kontrolisanu reciklažu otpada, podizanje konkurentnosti, smanjivanje troškova organizacije kroz aktivnosti kao što su popravke, čišćenja, plaćanje kazni zbog kršenja zakona.

Na obuci će biti obrađene sledeće teme: hronologija i razvoj ISO 14001, osnove EMS-a i procesnog pristupa, termini i definicije, svrha i koristi od Priloga SL iz ISO/IEC Direktiva (dio 2) ključni koncepti, principi i struktura ISO 14001, tumačenje zahtjeva sa akcentom na: definisanje konteksta i zainteresovanih strana organizacije, liderstvo, menadžment rizicima, mjerenje ciljeva i upravljanje promjenama, bolju zaštitu životne sredine, efektivniju komunikaciju, itd.

Kome je obuka namijenjena?

Obuka je namijenjena predstavnicima rukovodstva za sistem menadžmenta životnom sredinom (EMS), kao i predstavnicima rukovodstva za druge sisteme menadžmenta (QMS i OHSAS), internim provjeravačima EMS-a koji su već upoznati sa standardom pružajući im priliku za razmjenu mišljenja i iskustva iz primjene istog u praksi, kao i onim učesnicima koji se tek upoznaju sa standardom i kojima su potrebna dodatna objašnjenja i informacije o standardu i primjeni u praksi.

Predavač na obuci će biti Branislava Milovanov, menadžer za obuke u StandCert d.o.o, predsjednica KS CASCO, član KS A207 u ISS-u, menadžer kvalitetom, menadžer zaštitom životne sredine, provjeravač za QMS, EMS i OHSAS. Kao jedan od najvećih eksperata u regionu za oblasti životne sredine, kao i zaštite i bezbjednosti na radu, u bogatoj karijeri je održala preko 690 treninga na kojima je prisustvovalo preko 7000 polaznika obuka. Branislava Milovanov je dobitnik mnogobrojnih nagrada i autor stručnih radova iz oblasti kvaliteta.

Naknada za učešće na obuci iznosi 80,00 EUR odnosno 60,00 EUR za praćenje obuke putem video linka. Navedena cijena obuke (kotizacija) podrazumjeva dostupnost prezentaciji predavača, pristup standardu za on-line čitanje putem sajta ISME u trajanju od 10 dana nakon završenog programa obuke i dobijanje Uvjerenja o pohađanju obuke. Za organizacije koje prijave više od jednog učesnika, za drugog i svakog sledećeg, ISME odobrava popust od 20% od kotizacije po učesniku. Takođe, članovima Instituta ISME odobrava se dodatni popust od 25% od kotizacije po učesniku.

Datum i vrijeme održavanja obuke:

Obuka će se održati dana 14. decembra 2022. godine, u periodu od 10:00 do 16:00 č, u prostorijama Instituta za standardizaciju Crne Gore u ul: Jovana Tomaševića br. 6, Podgorica (zgrada Crvenog krsta).

Za obuku se možete prijaviti putem linka: https://forms.gle/LiiYfP51WRzMxnJDA.