Institut za standardizaciju Crne Gore
Glavni meni

Najava seminara | 25. novembar

U savremenom poslovnom okruženju svaka organizacija sve više zavisi od informatičke i komunikacione infrastrukture. Protok ogromne količine podataka i informacija između subjekata izlaže subjekte i njihove sisteme brojnim bezbjedonosnim prijetnjama. Primjena standarda u poslovnom okruženju dovodi do smanjenja rizika od gubitka podataka i narušavanja integriteta na prihvatljiv nivo. 

Digitalizacija poslovnih procesa i povećan nivo korišćenja digitalnih tehnologija i sistema je došla  do izražaja tokom Covid-19 pandemije, kada se veliki dio poslovanja prebacio iz poslovnih prostorija i centrala kompanija u privatne, bez velike primjene bezbjednosnih alata. Dok su kompanije preduzimale korake u smjeru transformacije poslovanja, sajber kriminalci su spremno čekali svoju priliku i koristili nove mogućnosti napada na organizacije. Sa posljedicama sajber napada suočili smo se i mi u Crnoj Gori, što je rezultiralo otežanim radom i funkcionisanjem sistema, kako u javnom tako i u privatnom sektoru.

Prepoznajući značaj navedenog, Institut za standardizaciju Crne Gore (ISME) organizuje seminar na temu: 

Analiza standarda MEST EN ISO/IEC 27001:2019 - Informaciona tehnologija - Bezbjednosne tehnike - Sistemi za upravljanje bezbjednošću informacija – Zahtjevi.

Riječ je o standardu koji propisuje zahtjeve za organizacije koje žele da uspostave, primijene, održe i stalno poboljšavaju sistem menadžmenta bezbjednošću informacija (ISMS). Ovaj sistem menadžmenta podržava obezbjeđivanje principa povjerljivosti, integriteta i raspoloživosti informacija primjenom procesa upravljanja rizicima, ulivajući povjerenje zainteresovanim stranama da se rizikom adekvatno upravlja. 

Zahtjevi propisani ovim standardom su generički i mogu se primijeniti na sve vrste organizacija bez obzira na njihovu veličinu i djelatnost.

Kome je seminar namijenjen?

Seminar je namijenjen organizacijama koje žele da povećaju nivo bezbjednosti svojih informacionih sistema,  a posebno onima koji imaju obavezu da primjenjuju Zakon o informacionoj bezbjednosti. Takođe, namijenjen je i organizacijama koje su sertifikovane ili namjeravaju da se sertifikuju za sistem menadžmenta bezbjednošću informacija, rukovodiocima sistema bezbjednosti informacija, IT menadžerima, menadžerima rizikom, HR menadžerima, finansijskim menadžerima, konsultantima sistema menadžmenta informacijama, tj. svima koji vode računa o bezbjednosti informacija, podataka i sistema.

Cijena seminara i pogodnosti za kandidate:

Kako bi seminar učesnicima učinili što pristupačnijim, odlučili smo se za hibridni način izvođenja seminara (lično prisustvo i udaljeno praćenje preko video platformi) i prihvatljive cijene sa nizom pogodnosti.

Cijena seminara iznosi 80,00€ / po osobi (lično prisustvo), odnosno 60,00€ / po osobi (za praćenje putem video linka).

U kotizaciju je uračunato:

Za organizacije koje prijave više od jednog učesnika, za drugog i svakog sljedećeg odobrava se popust u iznosu od 20% po učesniku.

Članovima Instituta i članovima tehničkih komiteta Instituta odobrava se popust od 25% po učesniku.

Datum i vrijeme održavanja seminara:

Seminar će se održati 25.11.2022. godine, u periodu od 09 do 15 časova, ulica Jovana Tomaševića br. 6, glavni ulaz zgrade Crvenog Krsta (Velika sala, I sprat).

Možete se prijaviti putem sledećeg linka: https://forms.gle/5rsWyA4uzDEMzSky8, najkasnije do petka, 18.11.2022. godine.

Prof. dr Ramo Šendelj je rođen 11. septembra 1971. godine u Prijepolju. Doktorske studije u oblasti Softverskog inženjerstva završio je na Univerzitetu u Beogradu 2003. godine. U periodu od 2006. do 2013. godine bio je Dekan Fakulteta za Informacione Tehnologije Univerziteta Mediteran, a obavljao je funkciju Prorektora za nastavu i finansije na Univerzitetu Mediteran. Gdin Ramo Šendelj je redovni profesor na Univerzitetu Donja Gorica i rukovodilac Master studija “Sajber bezbjednost”. Kao gostujući profesor angažovan je u nastavi na magistarskim i doktorskim studijama na Fakultetu informacijskih tehnologija, Univerziteta “Džemal Bijedić” u Mostaru i na magistarskim studijama Tehničkog fakulteta, Univerziteta u Kragujevcu. Posjeduje višegodišnje iskustvo u rukovođenju i implementaciji projekata finansiranih iz EU grantova. Član je H2020 Programskog komiteta za istraživačku infrastrukturu, kao i predstavnik Crne Gore u Evropskom strateškom programu za istraživačku infrastrukturu. Profesor Šendelj je takođe član FP7 odbora za etiku, istraživanje i inovacije. Kao ekspert angažovan je prilikom reforme visokog obrazovanja u skladu sa Bolonjskom deklaracijom.